Okoliščine so ugodne, čeprav se boste med torkom in četrtkom večkrat vprašali, ali ste na pravi poti, in dvigovali boste preveč prahu okoli ničesar. To vas lahko le zavira, zato pozabite na dvome. Nekdo se bo prikazal še prej, kot upate, zato se ni treba razburjati. Konec tedna za nekatere med vami sicer prinaša nekaj več ljubosumja, spet dvomite po nepotrebnem.