Planeti vam nasprotujejo, zato teden izkoristite za utrjevanje tistega, kar že poznate. In obratno: izogibajte se tveganim korakom. Postajate nepotrpežljivi in prav to vas lahko ovira, saj na zadeve še ne morete bistveno vplivati. Vsekakor pa zbirajte nove informacije in se pripravljajte na nekaj, kar se bo sicer izpolnilo nekoliko pozneje od pričakovanega. Pri ustvarjalnih projektih poskrbite predvsem za kritje stroškov, saj se le tako lahko tudi pozneje sprostite.