Ohranjanje biodiverzitete mora biti prioriteta
22. maj - svetovni dan biotske raznovrstnosti, 22. maj 2018 ob 10:47 Na slovenskem ozemlju je prisotnih okoli 24.000 rastlinskih in živalskih vrst, od tega je okoli 8.00 živalskih in 66 rastlinskih endemičnih vrst, značilnih torej le za tukajšnje kraje.