Izobraževanje Romov glede zdravja naletelo na dober odziv
Pozitivne ocene projekta v dveh pilotnih okoljih, 17. november 2017 ob 20:06 Kljub dolgoletnim prizadevanjem za izboljšanje zdravja Romov v Sloveniji se je v praksi izkazalo, da je njihovo zdravstveno stanje v primerjavi s preostalim prebivalstvom na splošno zelo slabo in ...