Opozorilna vrednost ozona presežena v Novi Gorici, podobno bo v petek
Ozon draži sluznico in dihala, 19. julij 2018 ob 20:22 Na merilnih mestih Otlica v Trnovskem gozdu in v Novi Gorici je raven ozona presegla opozorilno vrednost 180 mikrogramov na kubični meter, meritev velja tudi za okolico.