"Ekstremni pojavi se v zadnjih desetih, petnajstih letih gostijo"
Vodne zaloge pri nas se zmanjšujejo, 21. oktober 2017 ob 18:10 Slovenija ima zaradi svoje geografske lege veliko padavin. Posledično imamo tudi dovolj podzemnih voda, ki so glavni vir oskrbe prebivalstva s pitno vodo.