ZDA ošibile medmrežno nevtralnost
Posledice za zdaj še neznane, 14. december 2017 ob 19:57 Ameriška zvezna komisija je spremenila ureditev medmrežne nevtralnosti na način, ki to načelo slabi. Ponudniki interneta bodo lahko promet različnih podjetij obravnavali različno.
  • Sprememba: Širokopasovno medmrežje ne spada med telekomunikacije, temveč na področje informacijskih storitev