Festival Plavajoči grad pregnan z gradu Snežnik
6. september 2018 ob 17:21 Društvo ljubiteljev gradu Snežnik in festival Plavajoči grad morata po dveh letih zapustiti grajske pristave – tako je odločilo ministrstvo za kulturo, ki ima Snežnik v lasti.
V Jelšanah krajani s protestnim prečkanjem ceste opozarjajo na nevzdržno gost promet
Filmski Kon'c avgusta v Cerknici podčrtan z naravoslovjem
Sanacija preliva bo zaščitila ribe v Cerkniškem jezeru