Jezikovni spletovalec: Slovenska dvojina je danes frapantna zgolj zaradi oblik, kot je "jimadvema" ali "miedve"
14. februar 2018 ob 06:34 Dvojina kot posebnost slovenskega jezika je bila od nekdaj obravnavana kot oblikoslovna začimba v slovnici.
Jezikovni spletovalec: "Ne loputaj z vratami! Pardon: Ne loputaj z vratmi!"
Jezikovni spletovalec: "Daš tiše?!" ‒ "Ne tako zelo, malo manj tiše − malo bolj manj tiho ... Pravzaprav glasneje!"
Jezikovni spletovalec: Predloga S in Z uporabljamo V skladu S pravili!