Družbenokulturni konteksti študentskega gibanja; kaj pa študentke?
14. oktober 2018 ob 07:56 Časi študentskih gibanj so bili tudi za nas študentke, ki smo v tistih časih začele bolj številčno vstopati v univerzitetni študij in smo sodelovale v teh dogodkih, pomembno obdobje.
"Takrat sta sovpadli prva povojna kriza kapitalizma in druga kriza socializma"
Radio Študent in študentsko gibanje
Odmevanje oseminšestdesetega