Zakaj bomo PROTI družinskemu zakoniku
Na materinski dan se bomo na referendumu odločali o tem, v kakšni
državi želimo živeti – ali bo ta aktivno podpirala družine in otroke pri
njihovem razvoju ali pa bo sprejemala t. i. protiživljenjsko in
protidružinsko agendo, ki se globalno kaže v legalizaciji evtanazije,
razvrednotenju družine in zakonske zveze, promoviranju različnih
tveganih oblik spolnih praks v šolah itd.
 
 
V petek, 10.2., so se poslanci Državnega zbora odločili, da bo referendum o Družinskem zakoniku na materinski dan, 25. marca. Civilna iniciativa za družino in pravice otrok, ki zakoniku nasprotuje, in Gibanje za družinski zakonik sta v javnih izjavah napovedali strpno in spoštljivo referendumsko kampanjo.
 
Z udeležbo in glasovanjem na referendumu se bo tako zaključila več
kot dve leti dolga razprava o pomenu vrednote družine in različnih
pogledih na družinski zakonik. Prav tako pa bomo na referendumu odločali
o številnih posledicah, ki bodo sledile v primeru potrditve tega
kontroverznega in ideološko spornega predloga družinskega zakonika.
Nekateri razlogi in posledice so pomembnejši in jih je mogoče na kratko
predstaviti.
 
1. Posvojen otrok naj ne bi potreboval očeta in matere? Ali je to res?
 
Največ nasprotovanja je vzbudil predlog, da naj bi z zakonikom
legalizirali istospolne zveze ter jim omogočili posvojitve otrok.
Vključitev istospolnih, t.i. partnerskih in zunajpartnerskih skupnosti, v
Družinski zakonik pomeni, da bodo te v vsem izenačene z zakonsko zvezo
razen pri posvojitvi ne-bioloških otrok in še to samo začasno. Nekdanji
minister Aleš Zalar je ob vključitvi takšne dikcije opozoril, da gre
tudi v sedanji različici zakonika za protiustavno diskriminacijo
istospolno usmerjenih. Zato niso nenavadne napovedi homoseksualnih
aktivistov, da bodo zakonik dali takoj na Ustavno sodišče, preko
katerega bodo dosegli popolno izenačitev – to je popolno izenačitev z
zakonsko zvezo ter posvojitev nebioloških otrok. Govorjenje o t. i.
kompromisni različici družinskega zakonika je zato manipulacija za
dosego prvotnih ciljev, od katerih predlagatelj ne odstopa.
 
2. Ali ste za razvrednotenje očetovstva in materinstva?
 
Predlagatelji so mnenja, da je družina skupnost otroka in oseb – tudi
istega spola. S takšnim kontroverznim stališčem uzakonjajo popolnoma
drugačen pogled na očetovstvo in materinstvo, ki ga v dosedanji
zgodovini Slovenije nismo nikdar poznali. V zakoniku zato zaman iščemo
člene, ki bi govorili o tem, da otrok potrebuje očeta in mamo.
Predlagatelj je namreč prepričan, da naj bi dva moška otroku lahko
nadomestila mamo in dve materi očeta. To je seveda radikalno stališče,
ki ga zagovarjajo pristaši t. i. teorije spola, ko trdijo, da otrok ne
potrebuje očeta in matere. Zagovorniki takšnih kontroverznih stališč
preko medijev že dve leti vztrajno zagovarjajo strokovno pomanjkljive
raziskave, po katerih naj bi bili istospolni starši domnevno boljši
starši kot očetje in matere, prav tako pa naj bi bili otroci v
istospolnih skupnostih popolnoma enako uspešni in celo bolj strpni kot
otroci v klasičnih družinah. Zagovorniki se pri tem naslanjajo na
nekatere raziskave, za katere velja, da so narejene na majhnem vzorcu
med poznanimi ljudmi, na vprašanja o tem, kako se počutijo otroci,
idealizirano odgovarjajo istospolno usmerjeni skrbniki, prav tako pa gre
za raziskave, ki dolgoročnih negativnih ali pozitivnih učinkov ne
morejo beležiti, saj takšne skupnosti obstajajo šele dobrih deset let. V
javnosti takšna stališča najdemo še posebej takrat, ko avtorji
razglašajo klasično družino očeta in matere za polno nasilja in alkohola
ter jo s tem demonizirajo, na drugi strani pa ideološko romantizirajo
in idealizirajo istospolne skupnosti.
 
3. Katere pravice so pomembnejše – otrokove ali istospolno usmerjenih?
 
Nekateri mediji nas že dve leti prepričujejo, da naj bi šlo v primeru
družinskega zakonika za varovanje človekovih pravic istospolno
usmerjenih in njihovih otrok. Zato naj bi država redefinirala družino in
uzakonila posvojitve otrok v takšne skupnosti. Zagovorniki takšnih
stališč vedno »pozabijo« povedati, da je to izključno njihova
interpretacija človekovih pravic in da takšno stališče nima osnove v
nobenem mednarodno zavezujočem stališču. Evropsko sodišče za človekove
pravice (2010) in Visoki Komisariat za človekove pravice Združenih
narodov (1999) sta odločila, da je zakonska zveza skupnost moškega in
ženske ter da posvojitve otrok v skupnosti očeta in matere ne
predstavlja kršenja človekovih pravic. Prav tako Evropska konvencija o posvojitvi otrok v 10. členu govori o očetovstvu in materinstvu. Tudi naše Ustavno sodišče pri presoji Zakona o registraciji istospolnih skupnosti
ni odločilo, da bi morali uzakoniti istospolne poroke in posvojitve
otrok, temveč da je potrebno urediti samo področje dedovanja. Vse kaže,
da gre za pravo manipulacijo na področju človekovih pravic, kjer
aktivisti, mediji in celo nekatera strokovna združenja organizirano
»prepričujejo« državljane o nujnosti takšnega zakonika. Istočasno pa
neposredno oz. posredno zagovarjajo kontroverzno stališče, da je
potrebno pravice nekaterih interesnih skupin (v tem primeru istospolnih)
privilegirati in postaviti nad naravno pravico vsakega otroka, da ima
očeta in mamo.
 
4. Nadomestno materinstvo oz. kako bo država zagotovila otroke istospolno usmerjenim moškim?
 
Iz medicinsko etičnega stališča je izjemno sporen 60. člen
Družinskega zakonika, ki govori, da bodo istospolno usmerjeni pari,
enako kot zakonci, svobodno odločali o rojstvu otrok. Ob tem se
zastavlja ključno vprašanje, kako naj dva moška svobodno odločata o
rojstvu otrok, če pa sama ne moreta zanositi in roditi otrok? V tem
primeru gre za pravo zakonodajno »sabotažo«, saj naj bi prav na osnovi
tega člena ustvarili pravno podlago za uzakonitev brezplačnega
nadomestnega materinstva in umetno oploditev za zdrave homoseksualne
moške. Čeprav je nadomestno materinstvo z Oviedsko konvencijo
prepovedano, so se predlagatelji poslužili pravne ukane z namenom, da
uzakonijo izkoriščanje revnih žensk, ki bodo proti plačilu za istospolne
pare donosile in rojevale otroke. V primeru, da se bodo takšni pari v
času nosečnosti ločili, pa bo morala nadomestna mati na »ukaz« splaviti
nerojenega otroka. Takšne etično sporne postopke bi v Sloveniji
financirali vsi davkoplačevalci.
 
5. Ali ste za spremembo učnih načrtov v osnovnih in srednjih šolah?
 
S sprejemom spornega Družinskega zakonika bo zanesljivo prišlo do
spremembe učnih programov na področju izobraževanja. V ta namen je
prejšnja vlada podpirala dejavnosti organizacij istospolnih  aktivistov
in celo financirala natis kontroverznega učbenika z naslovom Ljubezen je ljubezen.
S pomočjo tega učbenika bodo učence seznanjali s spornimi in
ideološkimi idejami, da moškega in ženskega spola ni v naravi, da si
ljudje sami izbiramo spol in svojo spolno usmerjenost, prav tako pa naj
otroci eksperimentirajo s svojo spolno usmerjenostjo ter se udeležujejo Parade ponosa. V zadnjih desetih letih smo imeli v šolah že na desetine t. i. delavnic o človekovih pravicah,
kjer so brez vednosti in soglasja staršev učence in dijake
»indoktrinirali« z omenjeno ideologijo. O tem, ali naj takšna ideologija
postane uradna ideologija države, ki bo vključena v uradne šolske
programe, bomo odločali na referendumu.
 
Na materinski dan se bomo na referendumu odločali tudi o tem, v
kakšni državi želimo živeti – ali bo ta aktivno podpirala družine in
otroke pri njihovem razvoju ali pa bo sprejemala t. i. protiživljenjsko
in protidružinsko agendo, ki se globalno kaže v legalizaciji evtanazije,
razvrednotenju družine in zakonske zveze, promoviranju različnih
tveganih oblik spolnih praks v šolah, legalizaciji droge ter
promoviranju poliamoroznih skupnosti (skupnosti več partnerjev, op.
ur.). Iz vseh teh razlogov bo to najpomembnejši referendum po
osamosvojitvi. Upamo lahko, da se bomo državljani s svojo množično
udeležbo na referendumu zavzeli za družino in s tem za prihodnost naše
države in naših otrok. Prav tako pa upamo, da bomo enkrat za vselej
zavrnili ideologijo, ki želi čas gospodarske in socialne krize
izkoristiti za razvrednotenje družine, eksperimentiranje na otrocih in
izvedbo ideološkega boja v našem narodu.Array

Oddano: 21.02.2012 ob 20:56:58
RTV Kategorija: Politika
Zaznamki:
c/p
Natisni
Priporoči
Neprimerna vsebina
 
Oceni:

Ogledi 388 | Ocena 4.2 od 34 glasov

Blog: Komentarji
Prijavi sovražni govor
1.
na materinski dan bo zmaga za DZ.
komsomolec
pred 326 tedni
2.
Proti?
Normalno, saj je takšna škofijska depeša.
Kouvran
pred 326 tedni
3.
@1+2 Froca, ko bosta vse prebrala se oglasita!!!!
DoctorX
pred 326 tedni
4.
Sem vse prebrala, ostajam na mojem bregu!
Cerberus
pred 326 tedni
5.
Kako bom glasoval me je dokončno prepričala tale oddaja

Poslušal sem jo v avtu, pa sem moral ustaviti, da nebi kakšne neumnosti na cesti naredil. Beda od novinarke, ki jo je naredila. Kot bi poslušal Še pomnite tovariši....
hervard
pred 326 tedni
6.
hervard
pred 326 tedni
7.
@4 Kar tam bodi :)

Hervard, Za svobodo!
DoctorX
pred 326 tedni
8.
Kouvran, če se boš zgledoval po škofih in ostalih takšnih in drugačnih "pastirjih", boš ne le ob krila, še hodit ne boš smel. Odločitev za ali proti ni stvar principa ideološko razdeljene Slovenije, temveč posameznikovega razuma in vrednot.
crow
pred 326 tedni
9.
@8 Tako je!

Lepo pozdravljen Crow!
DoctorX
pred 326 tedni
10.
brezupno konsi :)) ... Slovenija je za DZ:) ... pa če se rkcjevci na trepalnice postavijo in z uhi ploskajo :)LEW
pred 326 tedni
11.
Dobro, do zdaj sem bil človek, od zdaj naprej fotiv. Bolj boste razumeli, če povem pankrt, ebemvammaterčistunsko!
Kouvran
pred 326 tedni
12.
Odločitev za ali proti ni stvar principa ideološko razdeljene Slovenije

Tako bi moralo biti, kajti narava je poskrbela, da so istosponi osebki v naravi jalovi in ne morejo imeti potomcev po naravni poti, zato se njihovi geni ne prenašajo naprej. Vendar ljudje bi radi prevarili naravo. Pa je ne bodo ne glede na rezultat referenduma.....
hervard
pred 326 tedni
13.
Lewči, zdej ko sta se s komsijem vrnila iz Vatikana, je sibirski mraz popustil. Hudo bi bilo, če bi šla na Karibe. :>
crow
pred 326 tedni
14.
.....in ne dlede na mnenje RKC in "mavričarjev"...
hervard
pred 326 tedni
15.
glede
hervard
pred 326 tedni
16.
CerKveni naj bi se najprej brigali za svoje otroke, ali imajo njihovi otroci očete in matere drugi jih tako že imajo, samo za status se gre in ne ideologijo.
polinomi
pred 326 tedni
17.
Mojster Hervard, "še pomnite tovariši" so svojčas grdo zasmehovali otroke iz številčnejših družin, kar se čuti še dandanes, pa ga ni junaka, ki bi izpostavil to "drugačnost", ki jo morajo takšni otroci prenašati.
crow
pred 326 tedni
18.
@16 Vi puste pr mir otroke od cerkvenih, pa boste imeli mir.
brugge
pred 326 tedni
19.
hervard pravi: narava je poskrbela, da so istospolni osebki v naravi jalovi in ne morejo imeti potomcev po naravni poti ...

Kdo ali kaj pa je ta "narava", ki je "poskrbela", kar je poskrbela? Ta ista "narava" je tudi "poskrbela", da ljudje ne letimo, pa vendar letimo.
ánthropos
pred 326 tedni
20.
Čestitam ánthropos, me je tudi zbodel tisti hervardov bio-logo-izem. Zastonj je poslušal oddajo, ker se ni iz nje nič naučil.
Javaša
pred 326 tedni
21.
5-ka...

LP
okop
pred 326 tedni
22.
Cerkev ne bi smela biti sogovornik,
v polemiki o družinskem zakoniku, ker je ločena od države in ker smo že verniki v tem udeleženi!
A ne glede na to sem proti družinskemu zakonu!
Ferdek
pred 326 tedni
23.
Nedeljska pridiga v cerkvi. Župnik se jezi na vaščane:
"Kako strašno nemoralni ste nekateri prebivalci te vasi! Samo
poslušajte, kaj se mi je včeraj zgodilo! Šel sem na sprehod ob reki in
za grmom zagledam njega z njo. Za drugim grmom sem zagledal njega z
njim, za tretjim grmom pa njo z njo. Le kaj bo z vami, farani?"
Med otroškimi klopmi Janezek zašepeta Jožeku:
"Je pozabil povedati, da sem bil jaz z njim na sprehodu. Iskala sva
grm, pa so bili vsi zasedeni."
opusdei
pred 326 tedni
24.
5
Anzlem
pred 326 tedni
25.
sedaj bodo spet na udaru 'koruzniki' (poleg še vseh drugih) ... res ne vem kaj so hudega storili :) tale Zakonik je brezvezen, ker bi te zadeve morale biti samoumevne, ne pa da se o tem odločamo mi, zaplankani Slovenci :)
suzibluzi
pred 325 tedni
26.
hervard - ''istospolni osebki so v naravi jalovi in ne morejo imeti potomcev po naravni poti, zato se njihovi geni ne prenašajo naprej. Vendar ljudje bi radi prevarili naravo. '' Pri posvajanju ne gre za varanje narave. Šlo bi, če bi iznašli način kako sami imeti otroke, jih dejansko zaploditi med seboj in roditi.
suzibluzi
pred 325 tedni
27.
Posvajanje otrok je druga zgodba, za katero mislim, da je v novem družinskem zakoniku zelo blizu realnim rešitvam. Mene moti redefinicija družine.
hervard
pred 325 tedni
28.
Zelo dobro napisano, DoctorX.
Bolj strnjeno, jasno in konkretno se skoraj ne da povedati. Transparentnost in upoštevanje nespregledljivega - nekaj česar se v zakonikih očitno ne moremo (več?) nadejati.
LP
Linda 00
pred 325 tedni
29.
Katera mati pa bi si želela, da njenega otroka vzgajata dva pedra?
Lepo vas prosim.
Črtomir
pred 325 tedni
Oddaj svoj komentar
Za komentiranje morate biti prijavljeni. Komentarji ne odražajo stališča uredniške politike RTV Slovenija.
Zadnji komentarji
Povezave
Uporabnik še ni dodal povezav.
Vsi blogi avtorja

201720182019
JanFebMarAprMajJun
JulAvgSepOktNovDec
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3Št. registriranih uporabnikov: 177604
Forum avtorjev: 15867 Forum teme: 34397 // Odgovorov: 1871330
Blog avtorjev: 3585 // Blogov: 86070 // Komentarjev: 1236038
Avtorji fotografij: 26072 // Slik: 220404 // Videov: 18403 // Potopisov:
© RTV Slovenija (ISSN 1581-372X) | FAQ | Impresum | 1995-2009 | Vse pravice pridržane
" "