OPSA, GOSPODJE SO SE ZMOTILI (drugi del)
Kot sem obljubil, nadaljujem z drugim delom razmišljanja o krizi in napakah naših zadnjih štirih vlad v zvezi z njenim reševanjem.

INCESTNO RAZMERJE MED POLITIKO IN GOSPODARSTVOM.

V Sloveniji vlada incestno razmerje med politiko in gospodarstvom že vse od osamosvojitve. Lahko postavimo retorično vprašanje »za milijon dolarjev«: se kdo od vas spomni, kdaj je bil kakšen gospodarstvenik (nazadnje) predsednik slovenske vlade?
Ne trudite se, da ne boste pregoreli. Saj ne, da bi bil gospodarstvenik sam po sebi garant za uspešno politiko, toda vendarle je pretresljivo, kako se ta slovenska politika trudi, da se ji ne bi »zgodil« kak gospodarstvenik.

ANTON ROP, STROKOVNJAK ZA FINANČNE STEBRE.

Pospešeno propadanje slovenskega gospodarstva se je pričelo z Ropovo vlado. Anton ni maral gospodarstva (pa tudi gospodarstvenikov ne!), njega so zanimale finance, deloma banke, še bolj pa ustvarjanje raznih »finančnih stebrov«, državnih in kvazidržavnih (pokojninskih, zavarovalniških, bančnih, certifikatskih itd).
V tej smeri so potekale njegove hitre »korekcije« Zakona o privatizaciji, njihova skupna posledica pa je bila koncentracija (dejanskega ali navideznega kapitala, certifikatov). Ker pa njegova vlada ni bila sposobna zagotoviti učinkovite pravne kontrole nad temi »stebri« in še manj ustreznega nadzora nad njimi, se je zgodilo, kar se je moralo zgoditi: duh koncentriranega Kapitala je ušel iz steklenice in začel mesariti po Sloveniji.
In pričel igrati svojo lastno igro: drobil je podjetja, da bi se jih laže polastil, ropal je njihovo proizvodno substanco, da bi jih osiromašil in jim »zbijal ceno« (s tem pa tudi realno vrednost in predvsem konkurenčno sposobnost!). Če poudarimo bistvo: denar podjetij se je iz »reinvesticijskega« spreminjal v »nakupnega«, kar pomeni, da se ni reinvestiral v nove tehnologije, v izboljšavo delovnih pogojev, v RAZVOJ podjetij, temveč v spremembo lastništva teh podjetij.
Skupni imenovalec tega obdobja Ropove vladavine je razpadanje vseh večjih gospodarskih sistemov. Se še spomnite IMP-ja, Slovenijalesa, Impola, Smelta, Gramexa, Metalne, Agrotehnike itd., itd. Vse to so nagrobne plošče Ropove vladavine!

JANEZ IVAN JANŠA: IZJALOVLJENO UPANJE!

Če hočemo biti zgodovinsko (ne »ideološko«!) pravični, potem izvolitev Janše leta 2004 NI BILA NAPAKA. Nasprotno, z njo naj bi se končalo obdobje »prve tajkunizacije«, ki jo je spočela Ropova vlada s svojimi pro-kapitalističnimi popravki zakona o privatizaciji. Ti so omogočili najprej certifikatske manipulacije, hkrati s tem pa tudi sprostitev profitnega gona KAPITALA, ki si ga danes ne more privoščiti noben razviti kapitalizem. Rop je omogočil prvobitno akumulacijo kapitala v razvijajočem se slovenskem kapitalizmu, ni pa bila njegova vlada sposobna pravne regulacije (»obrzdanja«) te kopičene ekonomsko-politične moči, zato se je začela tajkunizacija, z njo pa razpadanje socialne države.
Družbeno socialno tkivo se je pričelo trgati. Že leta 2008 sem na posvetu v Državnem svetu opozoril, da bodo posledice težke: socialna diferenciacija, psiho-socialna obolelost družbe, samomori, beg intelektualcev (brain-dran). Opozorilo je bilo v celoti prezrto! Danes te pojave odkrivajo "sove, ki šele v mraku razprostrejo svoja krila" (Hegel): zapozneli pametnjakoviči!
Ropova vlada je omogočila uveljavitev tim. »umazanega kapitalizma« v Sloveniji!
Če volilna zmaga JJ ni bila napaka, pa je bila nedvomno napaka njegov finančni minister, g. Andrej Bajuk, ki je postal osrednja figura te vlade. Ne samo, da je imel g. Bajuk evidentno pomanjkljivo znanje o gospodarskih tokovih v Sloveniji, pa tudi o Sloveniji nasploh, on je bil tipičen predstavnik »kokakolizacijskih ekonomistov«. Janši ga je vsilila RKC (kot še nekaj drugih ministrov, npr. g. Šturma), ki mu je dala tudi domačo nalogo: ustvariti močne koncentracije kapitala v rokah (klerikalne) desnice in tako trajno prevesiti politično razmerje sil v Sloveniji na desnico.
Ker je bila Slovenija kapitalsko relativno šibka ekonomija in je koncentracija kapitala v rokah desnice po normalni poti po mnenju vedno bolj pogoltne RKC potekala prepočasi, je g. Bajuk ubral znano pot. Pričel je »uvažati« kapital. Samo v treh letih je trikratno povečal zunanji dolg Slovenije, s šest na skoraj 18 milijard evrov!
Samo del tega uvoženega kapitala se je investiral v široko potrošnjo, kjer je spodbudil povpraševanje predvsem po tujih izdelkih (drugi val avtomobilizacije, jahte, zasebna letala, eksotična potovanja. Torej je to povpraševanje spodbujalo predvsem nemško, japonsko, korejsko, kitajsko proizvodnjo!), en del je šel direktno v nakupni kapital desničarjev (»desničarska tajkunizacija«), en del pa je bil ponovno »izvožen v verske namene«, torej za pozlato vatikanske kurije in njenih depandans po svetu.

ŠTIRI ZNAČILNOSTI JANŠEVE (prve) VLADE

Sprememba vlade oz izvolitev Janše leta 2004 je bila posledica volje volivcev, ki so zaznali razpadanje Slovenije kot socialne države in Ropovega priviligiranja »bančnih kapitalistov«. Volivci so želeli in pričakovali, da bi nekdo zaustavil grozečo tajkunizacijo in padanje pravnega reda..
Pa je ni. Janša je pod vplivom neoliberalnih »mladih ekonomistov« (se še spomnite »revolucionarnih« tez g. Miće Mrkajića? Pa razlogov, zaradi katerih sta g Boscarol in g Damjan zapustila to druščino?) in predvsem RKC, le omilil prve vidne posledice te tajkunizacije z uvozom poceni denarja. V letih njegove vladavine (2004 – 2008) je mednarodno zadolževanje Slovenije skokovito naraščalo, standard večine prebivalstva je rasel (brez pokritja!), potrošnja je rasla, trgovski centri so rasli kot gobe po dežju, proizvajati pa se je v Sloveniji čedalje manj splačalo. Gospodarstvo, ki se je pod Ropom drobilo, je začelo zdaj pospešeno propadati!
Slovenija se je (po vzoru ZDA) v letih prvega Janševega mandata pospešeno spreminjala iz proizvodne v potrošniško družbo.
Da bi razumeli vse tragične posledice tega procesa za slovensko ekonomijo, moramo dodati, da se je to dogajalo v času vstopanja Slovenije v EU, kar je dokončno ukinilo carinsko ščitenje slovenskega gospodarstva. Z nerealnim dvianjem plač, zlasti v javni upravi, in njenim nezadržnim širjenjem, ni postajalo nekonkurenčno samo slovensko gospodarstvo, NEKONKURENČNA JE POSTALA SLOVENSKA DRUŽBA V CELOTI. Janša je torej na široko odprl vrata pekla!
Če potegnemo črto pod to obdobje prve Janševe vlade, izstopijo štiri značilnosti:
- nenormalno mednarodno zadolževanje Slovenije in izguba mednarodne konkurenčnosti;
- rast standarda in trošenja brez proizvodnega pokritja;
- politizacija RKC in njeno vzpenjanje na oblast;
- prerazporejanje kapitalske in politične moči z levice na desnico.

PAHORJEV PUTPURI

Pahorjeva volilna zmaga leta 2008 je bila posledica preočitnega, nezdravega, tajkunsko naravnanega Janševega prerazporejanja kapitala z levice na desnico in pregrobega vmešavanja RKC v politiko, česar slovensko volilno telo ni sprejelo. Pahorjeva volivna zmaga je bila predvsem ideološka zmaga.
Taka je bila tudi Pahorjeva vlada: polovica jo je bilo (čvekaško) ideološko naravnane, druga polovica (Zares, LDS) je v zavetrju te ideologije služila svojim kapitalsko-političnim lobijem. Ne ena ne druga polovica nista storili kaj koristnega za slovensko gospodarstvo in samo vprašanje časa je bilo, kdaj se bo morala ta vlada pod pritiski naraščajoče mednarodne krize in razpadanja slovenskega gospodarstva posloviti. Situacija, ko je potrošnja v Sloveniji (odhodki), nastavljena v času prejšnje Janševe vlade, VSAK DAN ZA 7 MIO EVROV PRESEGALA VREDNOST PROIZVODNJE, pač ni mogla dolgo trajati.
Ob dejstvu, da g. Pahor ni niti približno razumel, za kaj je dejansko šlo, je bila katastrofa njegove vlade nujna, saj se je propadanje in ropanje gospodarstva pospešeno nadaljevalo.
Po svoje tragično je, da g Pahor kot lider ideološke polovice levice tega ne razume niti danes. Ve le, da moramo to (karkoli že je!), reševati SKUPAJ, in to svojo mantro ponavlja tudi kot (levičarsko-desničarski) kandidat za predsednika države!

VLADA LJUBLJENEGA VODJE: PASTI JANŠEVIH REFORM

Prvo, česar se moramo danes zavedati in kar moramo sprejeti, je dejstvo, da so predlagane reforme vlade Ljubljenega vodje PRAVILNO NARAVNANE. Treba je zmanjšati javno upravo približno za četrtino (s sedanjih okoli 16 na nekako 12% zaposlenih), treba je sprostiti trg dela in zmanjšati sivo ekonomijo, treba je povečati obseg dela in razbremeniti pokojninsko blagajno, zmanjšati je treba povpraševanje po tujih produktih in povečati domačo proizvodnjo (ponudbo; zlasti pri hrani). Drugo, kar je vsem jasno, te reforme je treba uveljaviti čim prej. Dalj, kot bomo odlašali, bolj zahtevne, večje, trše bodo morale biti.
Kaj je torej narobe z njimi?
Prvič, Janša je z rušenjem podobnih Pahorjevih reform lansko leto dokazal, da mu pri teh potrebnih reformah ne gre za reševanje krize, temveč predvsem za oblast, za prerazporeditev politične moči, kapitala in vpliva v korist desnice, kar naj bi hkrati pomenilo ustvarjanje pogojev za svoje »večno« vladanje..
Reformo trga dela, ki jo mora sprejeti tudi ali predvsem zato, da zmanjša obseg zaposlenih v javni upravi (za kar ima mednarodno soglasje in podporo domačih delodajalcev v gospodarstvu) bo skoraj gotovo uporabil predvsem za odpuščanje delavcev, ki kažejo določeno stopnjo neodvisnosti in leve usmerjenosti. To je že storil v prvem koraku razbremenjevanja pokojninske blagajne, kjer je zavestno in brutalno, flagrantno in nezakonito, pod vplivom RKC, ki ima že skoraj izključno vlogo pri političnem kadriranju, udaril po levici in vsemu, kar samo na daleč kaže nekaj znakov »freigeistovstva«.
Nadaljeval bo s prenosom kapitala in vzvodov oblasti na desnico (torej s svojo umazano kadrovsko politiko, v kateri se ne sramuje niti najbolj očitnih oblik nepotizma), da pa bi to prikril, pa mora obvladati medije. To že počenja z velikim zamahom.
Uničil bo neodvisnost vseh državnih in civilno-družbenih institucij in organizacij ter vpeljal »diktaturo naših«. Pri tem se poslužuje poznanih prijemov iz najbolj deformiranih variant vzhodnoevropskih komunističnih dežel (Vzhodne Nemčije, Romunije Albanije), ki jih kot nekdanji komunistični komisar in »vojni strateg« dobro pozna. Da teh načinov vladanja Slovenija ni nikoli sprejela, niti v prvem obdobju povojnega socializma ne, ga ne moti. Tudi to ne, da s tem postaja podoben Lukašenku in v nekaterih potezah Putinu (ki pa mora vladati v povsem drugih razmerah!). Ukrepe svoje naraščajoče diktature prikriva z lažmi v medijih (spotoma popravlja zgodovino in komunistom očita prav to, kar sam počne), predvsem pa z nasilnim »ponovnim pokristjanjevanjem« Slovencev, ali točneje, z umazano rimokatolizacijo, saj mu je prokleto jasno, da brez pomoči RKC (še) ne more vladati.
Vse njegove reforme so tako hkrati POTREBNE in izjemno NEVARNE, saj ne prinašajo zgolj uravnoteženja proračuna, temveč predvsem absolutno dominacijo slovenskega desničarstva z vsemi elementi KLEROFAŠIZMA. Da je to pot v pravo diktaturo, dovolj nazorno kažeta dve dejstvi: ukinjanje neodvisnosti medijev in sprejemanje nove zakonodaje po "hitrem postopku". V tem letu, kar je na oblasti, je kar 95%(!) vseh zakonov sprejetih po izjemnem postopku, kar omogoča njegov pudelj, predsednik DZ.
Seveda pa ta kravja kupčija med Rodetom (kot simbolom vatikanskega ropanja Slovenije), in Ljubljenim Vodjem (kot simbolom novoveške diktature) ne more trajati večno. Kdo pa se bo koga »otresel«, pa je drugo vprašanje. Zaradi zgodovinskih izkušenj bi stavil na RKC, kar pomeni, da bo Janša starost verjetno doživljal v Avstraliji.

SINDIKALISTIČNO SPRENEVEDANJE

Ne razumem g. Štruklja, ki danes razlaga, da ga Ljubljeni Vodja ne posluša, da se noče pogajati z njim, da je njegovo ravnanje nedemokratično. Kaj ni bil prav g. Štrukelj tisti, ki je, skupaj z ostalimi sindikalnimi prvaki, Semoličem, Posedijem itd, lansko leto sklenil pakt z Janšo za rušenje Pahorjeve vlade z referendumom, na katerem so s trikratnim »NE« pahnili Slovenijo v kremplje bruseljske birokracije in finančnih diktatov?! Kaj je lani verjel, da je sklenil dogovor o trajnem sodelovanju? Kaj je verjel, da se lahko zanese na besede in obljube Ljubljenega Vodje? Kaj je res verjel, da ima opravka z demokratično naravnanim politikom?!
Če je to verjel, potem je popoln bedak! Če ni verjel, potem se mu dogaja to, kar je zaslužil!
Tudi vodje sindikatov torej očitno ne razumejo, za kaj dejansko gre; izjema so sindikati policistov, ki se borijo za preživetje in neodvisnost, ki so jo z imenovanjem g. Gorenaka za ministra in odstranitvijo načelnika Gorška povsem izgubili. To, kar počnejo drugi sindikati javnih delavcev, je zgolj voda na mlin Ljubljenemu Vodji. Namesto, da bi sprejeli zgodovinsko nujnost zmanjšanja obsega javne uprave in sodelovali v odstranitvi usedlin iz državnih hlevov, nekritično branijo vse, tako dobre kot slabe »uradnike«. Namesto, da bi s sodelovanjem v tem čiščenju Augijevih hlevov uprave PREPREČILI IDEOLOŠKO ČISTKO javne uprave, z nerazumljivi branjenjem privilegijev in slabega dela tudi slabih in skorumpiranih uradnikov dajejo Ljubljenemu vodji povod za »mesarsko klanje« levice!
Začeli so vojno, ki jo po zgodovinski logiki morajo izgubiti, s tem pa bodo zapravili možnost, da pozitivno vplivajo na nujno pozitivno selekcijo zaposlenih v javni upravi.
Gledano s te perspektive se ne morem znebiti občutka, da sindikalni veljaki v resnici ne branijo pravic dobrih delavcev v upravi, temveč predvsem svoje lastne interese in pozicije, ki pa se bodo v eni sami splošni stavki povsem izčrpale in porazgubile. »Oblastnim« pozicijam raznih Štrukljev, Posedijev in Ščernjavičev so šteti meseci in to predvsem zaradi njihove zgrešene, sedanjemu času in razmeram povsem neustrezne vloge. Če bo treba, bo Ljubljeni vodja ustanovil lastne sindikate in se z njimi »demokratično« dogovoril za čistko levičarjev.
Uradniki pač niso angleški rudarji iz obdobja gospe Teatcherjeve (pa še ti so izgubili vojno). Njihov delodajalec je država.
Država, to pa sem jaz, je rekel Ljubljeni vodja.

SEVEDA SLOVENIJA NE BO PROPADLA.

Pesimisti bi dejali: Slovenija je ŽE propadla. Res je: propadla je kot demokratična, bogata družba. Danes je to že razslojena, v splošno revščino in mednarodno nekonkurenčnost drseča družba, na trdnih vajetih svojevrstnega slovenskega klerofašizma. Je država, ki ima več nekdanje državne lastnine v tujih bankah na zasebnih računih tajkunov kot v lastnih podjetjih. Država, katere gospodarstvo je izčrpano, izropano in nekonkurenčno, standarda prebivalcev in potrošnje pa ni več mogoče zagotavljati z uvozom tujega kapitala.
Zato bo standard ljudi v Sloveniji še naprej padal: drugo leto lahko pričakujemo povičanje cen za komunalne storitve za 15-25%, vrsto novih davkov, obdavčenje vseh vrst imetja in dejavnosti, zmanjšanje plač za 10%. Standard bo torej padel vsem, razen tistim nekaj odstotkom prebivalcev, ki jim ga zagotavljajo obresti na tajne depozite v tujih bankah. In cerkvenim dostojanstvenikom, katerim se bo politična in ekonomska moč še okrepila, ko se bodo polastili še NLB, kar je verjetno že dogovorjeni del cene te kravje kupčije Ljubljenega Vodje z g. Rodetom. Blejski otok je bil za čedalje bolj lakomno RKC očitno premalo.
Prišel je torej čas plačevanja računov za pregrešno potrošnjo v zadnjih dveh desetletjih. Naši računi bodo zaradi napak Ropove, Pahorjeve in dveh Janševih vlad še nekaj večji kot v VB ali ZDA, zlasti na slovenski levici, ki se ne zna dogovoriti, ali bi s Pahorjem ideologizirala ali z Jankovičem gospodarila na meji legalnega.
Mogoče pa se bo levica vendarle domislila in poiskala nekoga tretjega?
Ali pa bo prišel čas velike vojne (»z drugimi sredstvi«; kot ekonomsko-finančna ta vojna že poteka!) med dolžniki in upniki v globalnem gospodarstvu. Vendar to ni odvisno od nas. Od nas pa je odvisno, ali bo celo "mir" v Sloveniji večji pekel od "vojne" v zahodnih demokracijah. Vsaj 20.000 intelektualcev, ki so v zadnjih 4 letih zapustili Slovenijo, očitno že misli tako. Bojim se, da tako misli tudi tistih 30.000, ki bodo Slovenijo zapustili do leta 2015. In jo prepustili Janša-Rodetovemu klerofašizmu!
Mogoče pa je že čas, da se upremo tej strahovladi?!

Oddano: 06.10.2012 ob 18:39:28
Zaznamki:
nesposobne vlade, korupcija, boj za oblast
Natisni
Priporoči
Neprimerna vsebina
 
Oceni:

Ogledi 508 | Ocena 2.3 od 64 glasov

Blog: Komentarji
Prijavi sovražni govor
1.
Janša-Rodetovemu klerofašizmu! da se upremo tej strahovladi?!

Zakaj le? Za koga? Gremo v cerkev se pokesamo in bo vse OK. Itak smo pošteni in pametni in bomo izrinili budale, ki se zdaj oklepajo oblasti.
Saj ni treba vodit razredni boj po Marxovem receptu, pravice delavstva in svobodo zahtevajmo s pomočjo Jezusa Kristusa, on je vedno z nami! Rdeče zvezde ne potrebujemo, če primeš križ za krajši konec, imaš v roki božji meč! Zmaga je v vsakem primeru naša. Kaj pa je 100 let, nič, narod bo že potrpel.
komsomolec
pred 314 tedni
2.
upor bo čedalje težji, ker je Slovenija že zelo razslojena, revščina pa krepi moč Rodeta in RKC, Janezek se bo pobral iz Slovenije takoj, ko bo dobil priložnost!
danijeld
pred 314 tedni
3.
Ni kaj dodati. Srhljivo resnična analiza. Mogoče dodajam le nek povzetek, ki sem ga uporabil tudi v svojem blogu. Do njega se je dokpal človek, ki ga lahko mirne duše označimo za avtentičnega otroka kapitalizma in demokracije.

»BDP – družbeni bruto produkt ne predvideva zdravja naših otrok, kvalitete njihovega izobraževanja ali veselja njihove igre. Ne vključuje lepote naše poezije ali trdnosti naših zakonov, inteligence naših javnih razprav ali integritete naših javnih uslužbencev. Ne meri niti našega razuma, niti našega poguma, niti naše modrosti, niti našega znanja, niti našega sočutja, niti naše predanosti naši državi, ampak meri vse na kratko – torej vse, le tistega ne, kar daje življenju vrednost.« /Maria Anselmi, Dnevnik, Kdo želi biti večen?/
Amsel
pred 314 tedni
4.
Dodajam le:
Dihi z mano, dihi dihi z mano!
Cerberus
pred 314 tedni
5.
Bravo Emil ! Odlična analiza. Sedaj (pa že nekaj časa) potrebujemo še pameten nasvet s
kom zamenjati ves gnoj ki se danes valja v DZ in posebno v vladi.
cinik
pred 314 tedni
6.
četrtek, 04. oktober 2012NATEG Z ODLIKO
Kar se je napovedovalo, se je zgodilo. Vatikan ni otroški vrtec, čeprav do neke mere to v resnici je! Nemška cerkev se je Petru Stelzerju ponudila, da pomaga. In mu je! Oziroma Vatikanu. Ali so Stelzerja nategnili ali kupili, ni jasno. Jasno pa je, da so mesec dni nategovali slovensko javnost, da je Stelzer izginil, da se skriva in celo noče na test. Šlo je za slepilni manever, da je nemška cerkev preko kardinala Reinharda Marxa našla primerno kliniko v Munchnu. Stelzer je sprejel ponujeno pomoč in prve dni septembra oddal vzorec. Vrnil se je v Dubaj z obljubo, da ne bo dajal izjav za medije.


Kardinal Rode je v Munchen prišel 17.9.! Sestal se je s kardinalom Reinhardom Marxom. Vzorca tega dne ni oddal. V Sloveniji je pisarna debele zavajala javnost, da jo Stelzer ignorira in da pusti kardinala čakati... bla bla bla!


24.9 se je kardinal Rode vrnil v Munchen. Tokrat je z njim prišel osebni sluga in tajnik Matej Pavlič. Kardinal Reinhard ju je sprejel in organiziral event na inštitutu. Približno v enakem času je v Dubaj že drugič v štirinajstih dneh odpotoval sel iz Ljubljane. Obakrat je pot plačala RKC. Je šlo za obiske Dubaja zaradi Petra Stelzerja, ki tam živi, lahko le ugibamo.


V Munchnu pa se je obisk inštituta končal uspešno. Osebni tajnik ne bi bil osebni tajnik, če ne bi v vsem ustregel kardinalu. Test je bil pošteno opravljen in rezultati, poslani v Ljubljano dve uri pred napovedano tiskovko, verodostojni. Z eno drobno napako. Naslov DNK poročila bi se moral pravilno glasiti takole ; "Matej Pavlič ni oče Petra Stelzerja. Med njima ni sorodstvene povezave"!


Delo bi takšen naslov moralo objaviti na prvi strani! Zdaj je kar je. Pravijo, da niso puške v koruzo vrgli. Da bodo dokazali nateg in prevaro! Bomo videli?


Nateg z odliko je tudi ustanovitev slabe banke. Ampak to mojim sodržavljanom ni jasno. Tako anemično narod spremlja umor države, da ostajam brez besed. Ministri Majerjeve ekipe brijejo norca iz nas. Šušteršič in Gorenak sta posebna bisera. Prvi s financami, drugi pa z izjavami. Kam tale ladja norcev pluje, nikomur več ni jasno. Janša je s svojimi izjavami lastni državi zaprl vrata denarnih skladov. Tip res ni gladek.


JanšaTV oz. nova državna televizija je naletela na čeri. Debeli se obeta nova nadaljevanka.klapEND
Avtor mitja kunstelj ob 09:47
borut49
pred 314 tedni
7.
Pa še en prispevek ki bi lahko nosil naslov: kar se je napovedovalo se je zgodilo

Ljubljana - Več kot jasno je, da hoče minister dobiti tisto, česar nima - vlogo pri odločanju o kazenskem pregonu, je v pogovoru za današnji Večer dejal generalni državni tožilec Zvonko Fišer. Fišer je spregovoril tudi o spremembah tožilske zakonodaje, ki naj bi šla v smer krepitve pristojnosti notranjega ministra.

Po nekaj več kot pol leta, odkar se je tožilstvo izpod okrilja pravosodnega ministrstva preselilo pod pristojnost notranjega ministrstva, Fišer opaža, da se dogajajo stvari, "ki bi jih bilo treba presekati". Kot je namreč pojasnil, je neprijetno delati, ko ti ministrstvo za notranje zadeve gleda pod prste.

Na vprašanje, ali tega ni počelo tudi pravosodno ministrstvo, je Fišer sicer priznal, da tudi to je, vendar da je situacija bistveno različna. Če tožilstvu pod prste gleda tisti, ki mu dostavi največje število kazenskih ovadb, in to je organ v sestavi notranjega ministrstva, torej policija, je to po Fišerjevih besedah nekaj povsem drugega, kot če to počne pravosodno ministrstvo, ki opisane pristojnosti nima.

Ob tem pa Fišer dodaja, da je novi zakon o državnem tožilstvu naredil tožilstvo bolj ranljivo za poseganje izvršne oblasti. Sedaj ima notranji minister, tako Fišer, pomembno vlogo kadrovanju na tožilstvu in lahko uporabi svoj vpliv pri izbiri tožilskih kadrov.

"Tistih, ki bodo, če malo poenostavim, odločali o njegovih ovadbah," je dejal Fišer, ki je prepričan, da se politika, izvršna oblast pa še posebej, ne bo nikoli odrekla možnosti vplivanja na organ pregona, če se ji ponudi.

Nova tožilska zakonodaja ni v uporabi niti še leto dni, na vrhovnem tožilstvu pa so po Fišerjevih besedah ugotovili, da ima nekatere pomanjkljivosti, ki so jih ministrstvu, kjer že pripravljajo spremembe zakonodaje, tudi posredovali. Nekatere predloge je ministrstvo sprejelo kot možne, jim dodalo druge, "ki jih sploh nismo predlagali", nekatere pa je popolnoma opustilo, je pojasnil.

Hkrati pa na notranjem ministrstvu predlagajo krepitev ministrove vloge pri kadrovanju na tožilstvu, je izpostavil Fišer in dodal: "Minister ne samo, da se ne odpoveduje niti eni politični pristojnosti, temveč svoj položaj še krepi".

Fišer je te trditve tudi ponazoril na predlogu za izbiro tožilskih kandidatov. Po sedanji ureditvi državnotožilski svet, če je kandidatov več, te rangira, nato pa prvi izbor pošlje ministru, ki vladi predlaga imenovanje. Minister kandidata lahko odkloni, mora pa potem postopek vrniti državnotožilskemu svetu, ki ponovno odloča. Če ga potrdijo z dvotretjinsko večino, minister kandidata ne more več odkloniti.

Po predlogu pa naj bi zaradi večje učinkovitosti minister v primeru, da kandidat pri ponovnem odločanju ne bi dobil dveh tretjin glasov državnotožilskega sveta, lahko sam izbiral, koga bo predlagal vladi.

"Od državnotožilskega sveta gre izbira torej k ministru", pravi Fišer, ki opozarja, da bi minister lahko sam povzročil, da bo v takšni situaciji. Prvega kandidata bi lahko namreč odklonil in povzročil ponovno glasovanje v državnotožilskem svetu, s tem pa v igro pripeljal samega sebe. "Če ta ureditev ni perverzna," je še pristavil.
cinik
pred 314 tedni
8.
Neverjetno! Kar jaz poskušam razumeti na ravni sistemske analize, povezujoč posamezna dejstva, ki so dostopna širši javnosti, to vi dokumentirate s celotnim prikazom teh dejstev, ki jih sam ne poznam v takih podrobnostih.
Gospodje Amsel, Cinik in Borut49, zares sem vam hvaležen za te komentarje. Pa večina bralcev blogov verjetno tudi, saj so dobili podatke, ki jih javni mediji "ne poznajo". To je prav tisto, kar človek od bloga pričakuje: argumentirano zavračanje ali smiselno dodajanje, utemeljevanje, poglabljanje. Še enkrat: hvala!
Emil Milan
pred 314 tedni
9.
gorenak se veseli, ker bo vrsta dolga, mogoče za vlakovne kompozicije, v Sloveniji res nič ne kaže dobro, vso represivno moč so koncentrirali pod okrilje SDS, isto kot nekolč z ZK, sledijo tudi tajne politične policije, zgodovina se ponavla. Če re brišejo cca. 300.000 ljudi, bdodo to storili upokojencem in invalidom, ki se ne morejo upreti tudi, če bi hoteli. Seveda bo isto z brezposelnimi.

Slovenija zbudi se!
jozica06
pred 314 tedni
10.
Moj prejšnji prispevek je citiranje novice iz Dnevnika. Da ne bo pomot in užaljenosti :-))

V današnjem Dnevniku.si bije v oči še ena novica, ki se nas piscev (valjda komunajzarjev :-)) )
še kako tiče.
Ljubljana - Urad informacijskega pooblaščenca je včeraj opozoril na nedopustno poseganje v z ustavo zajamčeno tajnost pisem in drugih občil in nedotakljivost zasebnosti, ki jo za lažje policijsko pridobivanje podatkov uvaja predlog zakona o elektronskih komunikacijah.

Predlog je vlada že poslala v državni zbor, tik pred zdajci pa je v zadnjo različico vrinila določbo, ki operaterjem nalaga posredovanje podatkov o naročniku elektronskega komunikacijskega priključka zgolj na podlagi pisne zahteve državnega organa. To pa pomeni, da denimo policija za pridobivanje tovrstnih podatkov sploh ne bi več potrebovala sodne odredbe, temveč bi podatke o naročnikih lahko mirno zahtevali kar policisti sami.

"Predlog, ki se je znašel v zadnji verziji zakona, po naših izkušnjah predstavlja neprimeren in neusklajen poizkus policije, da bi kljub strogim, a jasnim zahtevam ustave legalizirala pridobivanje podatkov o identiteti komunicirajočih uporabnikov zgolj na podlagi pisne zahteve," je v apelu, naslovljenem na državni zbor, zapisala Nataša Pirc Musar. Poleg spornosti določbe same urad informacijskega pooblaščenca še dodatno skrbi način, kako se je predlagana določba znašla v predlogu zakona. Njegovo usklajevanje je namreč trajalo več kot leto dni, sporno odločbo pa so pisci zakona vrinili v zadnji različici "pet minut pred dvanajsto". Vsi, ki so prej sodelovali v usklajevanju, s to določbo sploh niso bili seznanjeni in tako niso mogli podati pripomb.

Ker se demokratičnost in svoboda državljanov merita prav po tem, kako so v odnosu do represivnih organov varovane njihove človekove pravice in svoboščine, pooblaščenka poudarja, da morajo biti policijska pooblastila nujna, učinkovita, zelo precizno določena z zakoni in povsem skladna z ustavo. "Podtikanje določb z medlimi obrazložitvami brez usklajevanja ne more in ne sme biti način, na katerega se v demokratični družbi urejajo pooblastila organov pregona," svoje več kot jasno stališče razlaga pooblaščenka.

----------

Poudaril by yst
Pozor na poudarjeni del. Zakon je torej v proceduri že v DZ , kjer se lahko (kar se počne že skoraj
redno) omeji razprava in čas razprav. Ni pa potrebno omenjati poslušne večine ki ima nalogo
pritisniti na gumb ZA vsaakokrat ko je to vladni predlog, vsak amandma opozicije pa PROTI.

Kot pravi Jožica06 .... SLOVENIJA ZBUDI SE !
cinik
pred 314 tedni
11.
....... se opravičujem E.M.P., ampak, h komentarju pod št. 10 če smem dodati ali vprašati? Ker nočem težiti adminu, vem da je polno zaseden in mora biti buden ...... :))) ampak, je normalno, da že cel dan blokirajo določenim uporabnikom komentiranje pod aktualne novice? .....
severna zvezda
pred 314 tedni
12.
5
Ostrozor
pred 314 tedni
13.
Ad 11) Če je normalno, sprašuješ. V demokratični družbi seveda to ni normalno, toda mi nismo več demokratična družba. Za Lukašenka je normalno vse, kar se mu sprdne. Pa za g.Gorenaka, tega "dobrega moža" (dobermana) Ljubljenega Vodje, očitno tudi. Toda bognedaj, da se tebi samo kolcne.Takoj boš zaslišan, s kom komuniciraš, kakšne signale mu pošiljaš, kakšne šifre pri tem uporabljaš, v kakšni prokleti zaroti sodeluješ. Na veliki elektronski tabli v sobi Gorenakovega pomočnika boš dobil svojo lastno utripajočo rdečo lučko in kadar boš telefon samo potegnil iz žepa, se bo na tabli izpisala številka, ki si jo hotel poklicati. Počuti se varnega, Veliki brat Gabrijel bdi nad teboj!
Emil Milan
pred 314 tedni
14.
Opazil sem, da je moj včarajšnji blog dežurnikom Ljubljenega vodje povzročil kar nekaj težav. Dolgo je namreč vztrajala ocena bloga okrog štirice (3,9 itd), nato pa je naenkrat udarilo kakih deset enic in ocena je padla na 2,5, brez dodatnih komentarjev, ki se jih v zadnjem času dežurni sralci izogibajo kot hudič križa. Verjetno zato, da z njimi ne bi vzbujali pozornosti ali pa se ne počutijo sposobne za normalen dialog. Očitno so se dolgo posvetovali in čakali na navodila. Nekateri manj zategnjeni, ki so blog celo prebrali (ali vsaj en del, tisti, ki jim ga servira Gorenakova policijska elektronika zaradi uporabe imen "Janša", "Ljubljeni Vodja", "Bajuk", itd), so mogoče celo menili, da je blog uravnotežen. Nato pa so prišla navodila in prevladala je averzija do avtorja in diareja negativnih ocen je udarila. Anonimno, seveda, brez komentarjev!
Toda s tem je blog dosegel svoj namen. Nekateri so ga prebrali in razumeli, Dežurni sralci pa so ga s svojim ocenjevanjem naredili za pomembnega. In potrdili, da se splača brati samo še tiste bloge, ki jih oni popackajo. Dober kriterij selekcije, saj vsega človek tako ne more prebrati!
Emil Milan
pred 314 tedni
15.
Dobra in realna analiza .
andromaha
pred 314 tedni
16.
Resnično.
doba
pred 314 tedni
17.
Destabilizacija in rušenje nacionalnih gospodarstev je prvotna specialnost neoliberalnih čikaških dečkov, zaradi tega so jih tudi ustanovili; to je v bistvu zločinska združba na najvišjem nivoju !

doba
pred 314 tedni
18.
Lepo je prebrat kakšno dobro misel če pa imaš srečo ,da EMP napiše dober blog ga je vredno prebrati in se zamisliti. Berem berem dobre članke objaviti na fb jih pa ne morem.
danper 2
pred 155 tedni
Oddaj svoj komentar
Za komentiranje morate biti prijavljeni. Komentarji ne odražajo stališča uredniške politike RTV Slovenija.
Zadnji komentarji
Povezave
Uporabnik še ni dodal povezav.
Vsi blogi avtorja

201720182019
JanFebMarAprMajJun
JulAvgSepOktNovDec
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4Št. registriranih uporabnikov: 202023
Forum avtorjev: 15891 Forum teme: 34468 // Odgovorov: 1876450
Blog avtorjev: 3585 // Blogov: 87179 // Komentarjev: 1246052
Avtorji fotografij: 26306 // Slik: 223139 // Videov: 18360
© RTV Slovenija (ISSN 1581-372X) | FAQ | Impresum | 1995-2009 | Vse pravice pridržane
" "