RAZPRODAJA SLOVENSKIH DELAVCEV
GLOBALIZACIJA KOT PRINCIP

Nekako tri desetletja že poteka proces, ki ga imenujemo globalizacija kapitalističnega načina proizvodnje in družbene organizacije.
Zanj je značilna prevlada proizvodno-profitnega gona ne le v industrijski proizvodnji, temveč v celotni družbeni organizaciji. Dokazano je, da so podjetja, organizirana na ta način, upoštevajoč samo profitni kriterij, uspešnejša in konkurenčnejša. Toda, ko na tem principu pričnemo organizirati celotno družbo, ko sprejmemo, zavestno ali ne, da je profit osnovni kriterij družbene organizacije, se pričnejo določene težave. Človek izgine, profit postane gonilo, Aristotelovo Prvo gibalce, krščanski Bog in Odrešenik.
Družba je vselej organiziran skupek različnih posameznikov, ki so, glede na prispevek k profitu ali glede na »profitno donosnost«, različni. V kapitalistični logiki so upokojenci popoln strošek kapitalistično organizirane družbe, zdravstveno varstvo nenadoma dobi pomemben kriterij, koga se splača zdraviti in koga ne, izobraževanje dobi okvire »smiselnega investiranja v kadre, ki jih potrebujemo«, kultura dobi značaj nujne komercialne uspešnosti. Človek v taki družbi postane zgolj uporabna delovna sila: vreden je toliko, kot je še uporaben v produkciji profita ali kolikor lahko še investira vase: v svoje zdravje, v svoje izobraževanje, v svoje različne, kulturne, športne, prostočasovne dejavnosti. Vse to je potisnjeno v privatno sfero in prepuščeno finančni zmogljivosti posameznika, pri čemer se čedalje bolj uveljavlja nov temeljni družbeni princip: dohodki od kapitala so praviloma večji kot dohodki od dela, zato s prihodki od dela teh »privatnih zadev«, kot so zdravstveno varstvo, izobraževanje, kultura, socialno oskrbljena starost itd v kapitalistični družbi praviloma ni mogoče pokrivati v obsegu, dostojnem sodobnega človeka.
Napotilo je jasno: če hočete spodobno življenje, si zagotovite potreben kapital. Za vsako ceno, tudi preko trupel drugih. Človeka ni več, so samo uspešni in poraženi posamezniki.
Seveda pa v kapitalistični globalizaciji to ne velja le za posameznike v posamezni družbi. To velja tudi za družbe v celoti: so uspešne družbe (države), ki so pozabile na ljudi (in poražence prepustile filantropiji uspešnih) in so neuspešne družbe, ki preveč trošijo za socialo in so kapitalsko (tržno) nekonkurenčne.
Slovenija je (bila) taka družba. Imela je zgleden sistem socialnega varstva, izobraževanje je bilo bolj ali manj dostopno vsem, kultura je imela značaj nacionalne vrednote, šport je bil državno-podjetniška obveza, pokojnine so bile socialni dogovor. Ker se je vse to financiralo iz prispevkov iz dela, so bili ostanki teh dohodkov, torej plače, ustrezno nižji. Zato tuji kapitalisti niso radi vstopali v naš družbeno-ekonomski sistem, saj je bil profit v proizvodnji manjši zaradi stroškov socialne organiziranosti družbe.
Zdaj se bo vse to spremenilo: privatizaciji podjetij bo sledila privatizacija zdravstva (kar pomeni, da bo zdravstvena oskrba na voljo samo tistim, ki jo bodo lahko plačali, pri čemer ne gre spregledati, da bo za velik denar sodobna medicina kmalu lahko zagotavljala dolgovečnost posameznikom), nato privatizacija izobraževanja (kar bo število študentov reduciralo nekako na tretjino, da problema religioznega poneumljanja sploh ne omenjam), kultura bo postala komercialni luksus, pokojnine stvar rentnega dogovora. Postajamo kapitalistična družba in tuj kapital nas bo vzljubil.

OBRAZCI PRIVATIZACIJE

Totalna privatizacija se začenja, kot sem omenil, s totalno razprodajo slovenskih podjetij in bank. Ta trenutek je na razpolago, pod diktatom raznih mednarodnih institucij, kot so EU, OECD, IMF itd, (ki se jim naše vlade zaradi svoje kadrovske pritlehnosti ne znajo in ne upajo upreti) in po cenah kupcev (torej po »kriznih cenah«, ki so globoko pod realno vrednostjo) kakih sto slovenskih podjetij, delov podjetij in bank.
Razprodaja teh podjetij pomeni ne samo nepovratno razprodajo delovnih mest in komercialnih oz tržnih znamk naših proizvodov in podjetij, temveč tudi proizvodnega in tržnega znanja, zbranega v zadnjih desetletjih. To seveda pomeni, da lahko govorimo o razprodaji delavcev, od portirjev do inženirjev. Po nekaj sto evrov za kos.
Ta razprodajni stampedo, ki je vse hitrejši, poteka po nekaj temeljnih obrazcih. Poglejmo si nekatere.
OBRAZEC A1: "TOVŠAK-ZIDARJEV ...MODEL"
Gre za prodajo lupin in drobcev nekdaj uspešnih podjetij, ki so jih novopečeni lastniki-tajkuni oplenili do konca. To je obrazec, v katerega spadajo podjetja, kot so (bila) Vegrad, Primorje, SCT, Viator&Vektor, itd. Prodaja preostalega premoženja teh podjetij, praviloma ostanka nepremičnin, ne more pokriti niti neizplačanih plač. Prodajalci so praviloma stečajni upravitelji. Obrazec bi lahko imenovali »Tovšak«, lahko pa tudi »Černigoj« ali »Zidar« ali »Pavček«. Plenilce teh oplenjenih podjetij razmeroma uspešno lovi NPU. Zanimanje tujcev za te nepremičnine opazno narašča, poroča Delo.
OBRAZEC A2: "VALANT-ŠROTOV MODEL"
V to kategorijo spadajo podjetja, ki še delujejo, so se pa lastniki in nadzorniki pogosto okoristili v škodo razvoja in konkurenčnosti podjetij, zdaj pa iščejo »zunanjega vlagatelja«. Kot lastniki seveda iščejo predvsem možnost kapitalizacije svojega lastništva (za podjetje in delavce in posledice prodaje jim je figo mar!), do katerega so pogosto prišli predvsem z nekorektnim (nezakonitim) koriščenjem »notranjih informacij«. Če držijo medijska poročila, je klasičen primer prodaja Etola, kjer je nadzornik g Valant delnice podjetja kupil po približno 70 evrov, nato »svetoval« kupcu, da je realna vrednost mnogo višja, in jih prodal po približno dvojni ceni. Uspešnost ali lumparija?
Taka podjetja prodajajo predvsem lastniki, ki so se do lastništva dokopali po nerealno nizkih cenah in jih zdaj prodajajo z ekstra dobičkom. Tudi ti začenjajo polagoma zanimati NPU in v prihodnosti bomo tam srečali kar nekaj naših »uspešnih« znancev.
Pogojno pa v ta sklop spadajo tudi podjetja, ki se niso uspela prilagoditi novim razmeram na trgih, ker so preveč plačevala lastnikom, namesto, da bi vlagala v razvoj. Za temi prodajami pogosto stojijo banke-upniki, ki jih ne zanima perspektivnost podjetja, temveč le »denar na roko«. Prav pri tovrstnih podjetjih (Merkator, Pivovarna Laško, Ljubljanske mlekarne, Žito) lahko nastane največja gospodarska škoda, predvsem pa so izjemna tveganja za verige dobaviteljev za temi podjetji. Če se lahko zanesemo na medije, Merkator že zmanjšuje naročila slovenskim dobaviteljem, hrvaški Dukat je že selil vso slovensko sirarsko proizvodnjo na Hrvaško, itd). »Bankirji« te baže slovenskega NPU še ne zanimajo, čeprav njihovi bratranci na Islandiji že sedijo zaradi tovrstnih manipulacij.
OBRAZEC B 1: "MODEL SLABE BANKE"
Vsi se zavedamo, da sta SDH in Slaba banka dve slovenski črni luknji, v katere so stranke (zlasti SD, SDS in nekdanja PS) z medsebojnimi kravjimi kupčijami skrile nekatere najbolj kričeče plenitve in jih »zabelile« z nekaterimi nepotrebnimi prenosi dobičkonosnih podjetij, kar obljublja izbranim velike dobičke v prihodnosti. Škode se ne da popraviti, plačali jo bomo davkoplačevalci z nekaj tisoč evri vsak v naslednjih letih. Bi bilo pa pravično in vzgojno, če bi enostavno obsodili vse člane uprav in nadzornih svetov obeh inštitucij na deset ali dvajset njihovih plač kazni in kakih pet let zapora ter prepoved opravljanja podobnih javnih funkcij za naslednjih 10 let. Seveda to ne gre in po (ustrezno prilagojenem) pravu to ni mogoče. S to svojo mislijo sem le izrazil neuresničljivo hrepenenje po nekakšni vesoljski poetični pravici. Mislim pa, da je NPU (zaenkrat) nadvse srečen, da ima tu (zaenkrat) zvezane roke.
OBRAZEC B 2: "NLB-NKBM MODEL"
Banke sem deloma že omenil v točki A2, vendar je tu toliko mahinacij in veriženja, zlasti z nekontrolirano skontno prodajo terjatev in deležev lastništva v podjetjih in na nepremičninah, da bi zaslužile svoj lasten Urad za pregon organiziranega bančnega kriminala. Banke, tudi naše, so pravzaprav na samem izvoru finančne krize, ki jo rešujejo tako, da svoje napake pripišejo kot terjatev davkoplačevalcem (sanacija bank), za to zvito potezo plenjenja pa si bankirji izplačujejo velike nagrade za poslovno uspešnost. Vse to zahteva ukrepanje v dveh smereh: bistveno spremembo zakonodaje, ki bo omogočila nadzor (tudi v BS), ter obsodbo bančnih manipulantov zaradi povzročene gospodarske škode. Prav zaradi strahu pred tem banke mrzlično prodajajo, da bi prikrile svoje manipulacije v preteklosti. Lahko samo čakamo, ali se bo NPU oglasil tudi v BS, NLB in NKBM. Pred zastaranjem?
OBRAZEC C: "ČUFARJEV MODEL"
In nazadnje je tu še vlada. Soglasje (obvezo) za razprodajo slovenskih podjetij je EU dala že Janševa vlada, Bratuškina (g Čufar) ga je operacionalizirala s spiskom 15 podjetij, ki so ga narekovali zainteresirani kupci, Cerarjeva pa se spreneveda, da je to »podedovana obveznost« in da ne razume, da je dobila mandat za spremembe, ne za ponavljanje in izvajanje starih napak. Poleg tega pa ob vztrajanju pri razprodaji Cerarjeva vlada jasno kaže, da posla prodajanja ne obvlada najbolje: kot svetovalca pri prodaji Telekoma še ni odpustila podjetja Citigrup, ki spada v interesni krog kupca, Deutsche Telekoma, kar je flagrantni primer navskrižja poslovnih interesov. Prav tako ne kaže pripravljenosti, da bi ponovno ocenila realno vrednost podjetij s svojega spiska.

PRIŠEL BO DAN, KO BOMO TERJALI ODGOVORNOST.

Dejstva, da Cerarjeva vlada ni upala v javni anketi preveriti stališč javnosti do prodaje podjetij v lasti državljanov (pozablja se, da vlada ni lastnik, temveč samo upravljalec teh podjetij, neposredno odgovoren za njihovo uspešno poslovanje!), seveda pomeni, da je vlada kot organ (in vsi njeni člani kot posamezniki!) v celoti prevzela objektivno in subjektivno (osebno) odgovornost za njihovo prodajo.
Samo upam, da se ta vlada zaveda, da prodaji javno mnenje večinsko NASPROTUJE. Da število tistih, ki aktivno nasprotujemo, narašča in da bo nedvomno prišel dan, ko bomo terjali odgovornost, kolektivno in posamično, za tako neodgovorno dejanje, kot je npr prodaja Telekoma nemškemu državnemu podjetju DT.
Vlada se lahko izgovarja, da je bila v to prisiljena s strani eksponentov svetovnega korporacijskega kapitala (EU, OECD, IMF, itd) in domačih neoliberalističnih janičarjev, toda v tem primeru bi bila dolžna javnosti, ki ji je podelila mandat, te pritiske in te grožnje konkretno predstaviti. Ker tega ni storila, lahko domnevamo, da ne ščiti interesov Slovenije, temveč predvsem svoje lastne. To pa so interesi vladanja. Za vsako ceno. Tudi za ceno nepovratne razprodaje slovenskega premoženja, delovnih mest, delavcev.
Dan, ko bomo terjali odgovornost, mogoče še ne bo prišel tako kmalu. Kar nekaj časa bo še trajalo, preden se bodo delavci zavedli, da zdaj delajo za druge. Po novih pravilih, ki bodo drugače opredelila njihove pravice in dolžnosti. Ko se bodo zavedli, da so se plače povečale za kakih 30%, socialne pravice pa bistveno zmanjšale, v vrednosti desetkratnika vrednosti povečanja plač, bo zelo pozno. Prepozno?
Najprej bodo na udaru bolniške in dopusti, nato cena medicinskih uslug in izobraževanja ter pokojninski sistem. Postopek odpuščanja manj uspešnih in bolj »neprilagojenih« delavcev bo trajal kakih 10 minut. Ja, kapitalizem je učinkovit sistem.

Oddano: 25.04.2015 ob 13:37:36
Zaznamki:
KDO PRODAJA, OBRAZCI RAZPRODAJE, ODGOVORNOST
Natisni
Priporoči
Neprimerna vsebina
 
Oceni:

Ogledi 464 | Ocena 4.8 od 16 glasov

Blog: Komentarji
Prijavi sovražni govor
1.
logičn zato je treba mnogo eur če zdravje odpove ali za šolanje tudi za penzijo zato vsak poskrbi že prej, da zasluži legalno ali nelegalno
blankaBBB
pred 185 tedni
2.
jasno je, da si bo politika v teh razmerah reševala kožo za vsako ceno in dokler bo le šlo, sestavni del takšnega političnega razvoja je tudi izrazita negativna selekcija, ki smo ji priča. od 'točke brez vrnitve', kjer se zna ob obrobni temi, kot je bila tista v mariboru, sprožiti spontan upor, smo pa po moje še malo preveč oddaljeni, nam gre v celoti gledano še predobro. poleg tega se socialne eksplozivnosti neokonske politike zaveda vsaj bruselj, če že ljubljana ne, zato pripravljajo intervencijske enote, ki bodo delovale po celotni evropi, s.p. takrat, ko lokalna policija morebitnim nemirom ne bi bila več kos.

v takšni izpostavljenosti (kapitalski, politični itd.) postajajo zlata vredne 'akapitalske' oblike združevanja, kot so zadruge (namesto trgovskih verig), hranilnice (namesto bank), banke znanj in storitev (neposredna menjava namesto denarja), glede na čedalje jasnejše grožnje z ukinitvijo papirnega denarja (tudi v zvezi s prisilno razlastitvijo skozi negativne obresti vlog v bankah) izdaja lokalnih valut ipd.
velenjcan
pred 185 tedni
3.
Naj ponovim tudi tukaj: Slovenski nacionalni inters je, da se znebimo politikov, ki so nas zafurali.
Borut Petrovič Vernikov
pred 185 tedni
4.
Emil Milan Pintar.
Zopet si odličen analitik in te potrebujemo v Uradu za nadzor (javnih) financ.
Jasno, logično, pregledno, kot bi morala država po strokovni plati delovati.
si pa kot veš kot vodja omizij ZA NIČ.
Vsak je za nekaj primeren. Zato pa delitev dela.
Glede poetične želje, ki si jo omenil,
EMP: "Bi bilo pa pravično in vzgojno, če bi enostavno obsodili vse člane uprav in nadzornih svetov obeh inštitucij na deset ali dvajset njihovih plač kazni in kakih pet let zapora ter prepoved opravljanja podobnih javnih funkcij za naslednjih 10 let. Seveda to ne gre in po (ustrezno prilagojenem) pravu to ni mogoče. S to svojo mislijo sem le izrazil neuresničljivo hrepenenje po nekakšni vesoljski poetični pravici."

je tudi ta uresničljiva.
preko zamenjave kadrov je možno tudi to.
[url="http://stres.a.gape.org/VTA/VTA.htm"VEČ[/url]

za blog in analitski pristop 5

meteor
pred 185 tedni
5.
meteor
pred 185 tedni
6.
Emil... Ker že omenjaš zdravstvo - pa tudi komentator velenjcan @2 je traba povedati , da bo tako željena
reforma zdravstva, ki bo ispolnjevala vse "zahteve" tržnega gospodarstva prinesla to kar ugotavljajo
v ZDA. Pri ameriškem Journal of the American Medical Association so zapisali da v ZDA vsako leto zdravstveni sistem ubije cca 225.000 ljudi. Cca 119.000 jim umre zaradi napak pri zdravljenju in slabe oskrbe v bolnicah, cca 106,000 pa zaradi slabih ali napačnih zaužitih zdravil.

Ali še drugače: za žrtve 9/11 so v New Yorku postavili žrtvam memorialni center. Številka 225.000 žrtev
pa pomeni 75 kratnih števila žrtev v New Yorku. Pa tem žrtvam ne postavljajo memorialnih centrov.
Tako je ko tudi v zdravstvu veljajo tržne zakonitosti oz bolje: zakonitost profita.
cinik
pred 185 tedni
7.
Hvala, Emil za razlago teh modelov naše globalizacije. Vse lepo in prav, če je takšen svetovni trend. Ampak, najprej bi bilo treba poskrbeti za celotno družbo, da vsi, ki več ne morejo, vsi, ki še ne morejo in nekateri nikoli ne bodo mogli stopiti v to kolesje dobijo OSNOVNO VARNOST PREŽIVETJA.
En tak način je tudi UTD, ki v bogatih državah že deluje (ne pod tem splođnim imenom) in ohranja OSNOVNO DOSTOJANSTVO ČLOVEKA, da ne bo čez nekaj let pri nas tudi takšnih slikc, kot je danes objavil Kobilca o ubogih zamorčkih. Naj se potem pohlepneži zaganjajo, če te strasti v sebi ne morejo krotiti. ... (Če bi se dobro poseksali, bi se vsaj tu malo skurili ;) )
Zzzzzz
pred 185 tedni
8.
Ja kradejo toliko kot jim pustimo. No,tudi to ne drži zares... Pahorja smo nesli ven,pa ga spet izvolili.(celo na višjo funkcijo) Kangler je bil gotof pa smo ga spravili v drugi krog.Za Ivana pa tako ali tako vemo.
Torej: kriza se začne pri narodu.
ponosnikmet
pred 185 tedni
9.
Največji borec proti privatizaciji!
komsomolec
pred 185 tedni
10.
GLOBALIZACIJA KOT PRINCIP

Ta proces je zelo eksaktno opisal ruski akademik Panarin v knjigi Skušnjave globalizma pred več kot 20. leti, ko se je ta pošast šele dobro pripravljala v Sloveniji.
komsomolec
pred 185 tedni
11.
PRIŠEL BO DAN, KO BOMO TERJALI ODGOVORNOST.

Že Hitler je ukazal:
Po vojni pobiti vse izdajalce,
ker če so bili pripravljeni izdati svoj lasten narod,
potem bodo tudi nemškega!

Zgodovina se venomer ponavlja, toda na višjem nivoju.

1941 nas je Nemčija napadla z orožjem,
1991 nas je Nemčija napadla z denarjem!

Vendar pa tako le zgleda od zunaj,
kajti obakrat nas je Nemčija napadla na zahtevo Vatikana!

Hitler je bil le orodje Vatikana,
kot je tudi Genscher bil le orodje Vatikana.

In kot je Amerika z NATO paktom le orodje Vatikana!
Naš Tito
pred 185 tedni
12.
Zakaj z vsem tem ne gremo v Državni zbor, do predsednika države, do predsednika vlade, na vse prve strani medijev? Zakaj z vsem tem bremenimo ljudi, ki v dobesedni gonji za lastno preživetje niso pripravljeni storiti niti koraka zase, kaj šele za koga drugega, zakaj z vsem tem znanjem, ugotovitvami, resnicami....., nismo sposobni sestaviti civilnih iniciativ, ki bi terjale tekoj, ampak takoj odgovornost vseh, ki nas  zasipavajo s floskulami...., zakaaaaaaaaaaaaaajjjjjjjjjjjjjjjjj

tole gori je napisala prijateljica in sem prenesel njeno mnenje tu
Rafael Zupančič - Raf
pred 185 tedni
13.
12.
ker je naša družba v akmatični fazi in je večina prebivalstva subpasionarnega.
komsomolec
pred 185 tedni
14.
Ad 2), VELENJČAN, SE STRINJAM, DA "NAM GRE ŠE PREDOBRO", DA BI SE ZARES UPRLI.
Toda stvar ni tako enostavna. V razvitih družbah je natančno analizirano in preračunano, kaj je še ravno dovolj "dobro", da ljudje masovno ne ponorijo. Obstojijo cele službe, ki se ukvarjajo samo s tem in nato politika malo po malo dozira drobtine, da otopi voljo do upora.
Enote za mednarodno interveniranje, o katerih govoriš, so bolj namenjene discipliniranju "divjih malih držav", v katerih domača politika še ni dovolj vešča doziranja. Seveda pa tudi ta politika zna enkrat kupiti enega in enkrat drugega.
Zanima me, če je kdo od vas že slišal, da prav zdaj ponujajo našim vladnim uslžbencem anekse k delovnim pogodbam, ki zvišujejo njihove plače za cca 30%, vendar šele z začetkom izplačevanja večje plače s 1.1. 2016?! (Informacija iz prve roke). Menda naj bi to preprečilo nezadovoljstvo z vlado?
Emil Milan
pred 185 tedni
15.
Ad 3), BPV: ja, s kanoni ali spremembo volilnega sistema?
Emil Milan
pred 185 tedni
16.
Ad 4), Meteor: hvala za pohvalo.
Vendar tudi zate velja isto vprašanje, ki sem ga postavil g BPV: kako zamenjati kadre. Na naslednjih volitvah po ISTEM VOLILNEM SISTEMU bodo kandidirali ISTI in volili bomo ISTI, torej (bolj ali manj) ENAKO. Plus kakega upokojenega športnika, igralko, znanstvenico, katere šef še 20 let ne bo odšel, ali neuspešnega podjetnika.
V tej zgodbi DZ pravzaprav ne šteje, saj je samo potrjevalni organ za dogovore vladnih strank. V teh pa jedro ostaja ISTO. Torej?
Se morda motim ali sem kaj spregledal? Zamenjava ljudstva?
Emil Milan
pred 185 tedni
17.
Ad 6), Cinik: da, to je to. Mogoče bi moral dodati, da so napake pogostejše v slabših (beri: cenejših) bolnicah, namenjenih revnejšim. Da so napake pogostejše pri starejših, manj izobraženih in revnejših bolnikih, ki si tudi v primerih, ko sumijo, da se je zgodila napaka ali površnost, ne morejo privoščiti tožbe.
Podobni podatki so tudi pri nas. Nekje sem prebral, nato poskušal preveriti pri kolegu - zdravniku. Strinja se, da je pri nas takih primerov kar nekaj, od 3 - 5 DNEVNO!.Torej dober tisoč do 1.500 letno, kar pomeni približno polovico ameriškega "standarda"! Ki pa ga bomo s privatizacijo zdravstva, KI BO BISTVENO IZBOLJŠALA OSKRBO ZA KAKIH 10 % BOLNIKOV IN POSLABŠALA ZA OSTALE, hitro dosegli!
Emil Milan
pred 185 tedni
18.
Ad 7), Zzzzzz: kar malo zavidam ti to tvojo vero, da so razvite družbe poskrbele za nekakšen UTD in z njim za socialno varnost pristrancev. Preberi si Cinikov komentar in se zamisli.
Kapitalizem je sistem za najuspešnejše. Je nekakšen primitivni družbeni darvinizem, da naj prežive najuspešnejši (tudi, kadar so to najnasilnejši!), ostali pa, kakor vedo in znajo. Mogoče se jih bo kdo usmilil, nato pa tak primer razglasimo na veliko, da bi z njim prikrili krutost sistema. To je skoraj tako, kot bi trdili, da nacizem ni bil krut do Židov, saj se je vedno našel kak SCHINDLER.
Sistem, ki je zasnovan na profitu, slehernika pomeri in preračuna v tej relaciji: je (še, bo) uporaben in mi lahko moj profit poveča ali je zgolj strošek? Ne Človek, PROFIT je mera vseh stvari!
Sicer pa mislim, da je UTD navadna in nevarna zabloda. Je ogromen družbeni strošek, ki je pri večini destimulativen in izgovor. Naš sistem socialnih transferov je kjub vsej navlaki in krivicam še vedno boljši.
Emil Milan
pred 185 tedni
19.
Emil Milan Pintar.
Pred časom si se slikal pred vhodom v vladne prostore v katerih vsaj enkrat tedensko zaseda tudi Ekonomsko Socialni Svet (ESS). Ta daje alibi za vladne odločitve, v njem so kot veš predstavniki dela sindikatov, dela delodajalcev in vlade.

Seje so ZAPRTE ZA JAVNOST. predstavniki sindikatov LAŽEJO, da so proti zaprtosti.
Delajo po pravilniku po katerem odločajo s KONSENZOM.
Torej?
Za zaprtimi vrati delajo kar praviš, odločajo o ključnih zadevah državljanov, tudi o strategiji PRODAJANJA skupnega premoženja.

Tu imaš dokumente o tem. Tu se skriva jedro dejanske oblasti.
Ko se koalicija dogovori v ESS so zadeve ZAPEČATENE.
To je sicer neustavno, nedopustno lobiranje samo z delom civilne družbe.
Pa kaj! koga od "debilov" to sploh zanima?

Niti člani sindikatov seveda praviloma ne vedo kaj dejansko so se dogovorili njihovi šefi v njihovem imenu, saj so slabo obveščani, filtrirano ali pa nimajo časa za "špehe", ki jih ESS proizvaja.
Rezultati pa so zelooo VIDNI. Propadanje in prodajaje kot na licitaciji/dražbi. Kdo da za prihodnjega in velikokrat že sedanjega sužnja več?
Mar ni žalostno da intelektualec tvojega kova / sposobnosti tega ne prebere? Se zamisli? In kaj poreče?

IZZA ČESA SE SKRIVAJO LOPOVI - NEDOSTOPNOST PODATKOV, KI JIH JAVNOST POTREBUJE ZA SOODLOČANJE IN NADZOR

SLOVENIJA V GOSPODARSKI VOJNI
meteor
pred 185 tedni
20.
Ad 8), Ponosnikmet: ja, Pahorja nujno potrebujemo. Zadnjič sem bral, kako se bo boril proti Rusiji in Putinu. Kam vse te pripelje spomin zlate ribice in razsodnost proteusa!
Emil Milan
pred 185 tedni
21.
Ad 10), Komsomolec: hvala za podatek. Bom bral namesto Financ!
Emil Milan
pred 185 tedni
22.
Ad 12), RAF, povej prijateljici, kako se pride v DZ. Najprej vstopiš v veliko stranko, tam dve leti hvališ nadrejene (ližeš r...), nato te mogoče dajo na kandidatno listo. Če in ko prideš v DZ, ti vodja na sestanku poslanske skupine pove, kako moraš misliti o posamezni stvari in kdaj in za kaj moraš dvigniti roko.
Druga pot v DZ je tim. "last minut": nekje si znan in cenjen, nato te obiščejo predstavnikim dveh ali treh strank tik pred volitvami in ti obljubijo kariero do predsednika DZ. Če sprejmeš, je vse ostalo isto.
Emil Milan
pred 185 tedni
23.
Ad 19), Meteor: seveda se strinjam s tvojim komentarjem. Toda jaz nisem nekakšen sindikalni funkcionar, da bi bil vabljen na ESS ali da bi od svojih sindikalnih šefov lahko zahteval podatke, o čem so se tam dogovorili. Pa tudi 50 let nisem star, da bi prebiral "špehe", o katerih govoriš. Vse to je bolj NALOGA ZATE, zato jo ne prelagaj name. Jaz lahko le povem, kaj mislim.
Emil Milan
pred 185 tedni
24.
Emil, samo po demokratični poti. Revolucije žrejo lastne otroke...:)
Borut Petrovič Vernikov
pred 185 tedni
25.
Samo Hrabro!

SAMO HREBRO MOMCI.

Prihodnost leži v vaših rokah! Taka ali drugačna.

Kaj tistega svizca in podobnih ne boste povabili k sebi na modrovanje?!?
Fr Ro St
pred 185 tedni
26.
@ 25 Fr Ro St.....
Na katerega svizca in podobne misliš ???? Kar hrabro se izjasni , saj ne be nihče streljal :-))
cinik
pred 185 tedni
27.
Ah,
teh svizcev, ki poglodajo čokolado, in izustijo, da jo bodo plačali otroci, na tak dan ni za omenjati. :-))) Med drugim jih je tudi malo morje.

Na ta svečani dan sem prišel samo pozdravit te naše starešine, očake. Priznane intelektualce, literate in pesnike, . . . za katere nisem povsem prepričan, da znajo misliti celotni problem; še manj, da so sposobni videti in verjeti v enotno rešitev . . .

Naj še naprej objavljajo svoja dela. Vsaj enkrat tedensko. In da se jim slučajno ne utrne misel, da bi se v svoji neskončni vnemi, za boljšim jutri, porodila misel, da zavzamejo prostor, npr. pred vladno palačo in sklenejo živo verigo do začetka bolših dni v svetlo prihodnost. :-)))))))

p.s. In da se ne bi skrivil las na glavi nobenemu Slovencu. :)) Vsaj brez trovremenskega tafta ne. :-)))))
Fr Ro St
pred 185 tedni
28.
@27
Kaj samo bluziš v prazno kot naši poslanci!

Na tem forumu je žalitev prepovedana,
ampak za tebe očitno ne velja.

Kaj si ti božji služabnik, da ti je vse dovoljeno?

Emil vsakemu dostojno in konkretno pove, kakšno je njegovo mnenje,
pa se vsaj malo zgleduj po njemu!
Naš Tito
pred 185 tedni
29.
Še na eno stvar bi rad opozoril, ki je nisem posebej razvijal v blogu, komentatorji pa je tudi niste potegnili na svetlo.
Ko govorim o "prodaji delavcev", se moramo zavedati, da so gospodarska pota močno prepletena in da ne mislim samo na delavce v prodanih podjetjih, temveč tudi na gospodarska ozadja.
Tuji lastniki so oz bodo vseh vrst in baž: od dobrih (verjamem, da je tak Novartis in da bo tak tudi Heineken), pa do tistih, ki bodo iz naših podjetij poskušali na silo in na hitro iztisniti, kar je mogoče, nekako v tem stilu mi delujejo lastniki Heliosa ali trboveljske cementarne. Tu bo morala naša država še marsikaj postoriti.
Drugo, še bolj zapleteno pa je vprašanje dobaviteljev in vzdrževalcev prodanih podjetij. Če že ni mogoče verodostojno zanikati govoric, da Merkator že zmanjšuje naročila svovenskim dobaviteljem hrane, lahko še večje težave pričakujemo pri podjetjih, ki so doslej skrbela za prenovo trgovin, od polic, hladilnih pultov do razsvetljave. Slovenska podjetja bodo morala biti vsaj 10 ali 20% cenejša, da bodo ostala v igri - sicer bo imel hrvaški lastnik svoje težave na Hrvaškem.
Te dni sem prebral, da nazadnje o blagu na policah odločajo kupci in da pameten lastnik ne bo umikal s polic priznanih znamk. To se lepo sliši, toda tudi ta misel ima v nekaterih primerih svoj obvod. Ko je Ljubljanske mlekarne kupil francoski kupec, jih je vključil v svoj "balkanski center", hrvaški Dukat. Ta je menda že demontiral celotno kočevsko sirarstvo in zdaj se nam kaj lahko zgodi, da bo na policah Merkatorja "bohinjska gauda", proizvedena na Hrvaškem. Verjetno bo na njej pisalo, da je proizvedena v EU, v nekaterih primerih mogoče celo (z mikroskopskimi črkami) "proizvedeno na Hrvaškem", v kar pa skoraj ne verjamem.
Še bolj kričeč primer so portoroški hoteli. Črnilo na kupoprodajni pogodbi o tej nekdanji Bavčarjevi grofiji se še dobro posušilo ni, že so hrvaški lastniki slovenski teran zamenjali s hrvaškim. In to ob tem, da ima naš teran celo v EU zaščiteno poreklo! Ustavila jih je šele tržna inšpekcija. Je oz bo vse to zavestno zavajanje kupcev?
In ko govorimo o "prodajanju delavcev" ne smemo pozabiti na tiste najbolj očitne oblike prodaje, kjer se dogaja tudi največ svinjarij in kjer nam slovenska "podjetja za posredovanje delavcev" že leta delajo sramoto. Če je Slovenija še pred petimi leti izdala le okrog 10.000 dovolilnic letno za tak "izvoz delavcev", je ta številka lani krepko presegla 200.000. Lahko se izmotavamo, da je med njimi "veliko", "največ" itd delavcev iz nekdanjih južnih republik nekdanje Jugoslavije, problem ostaja. Način, kako se to dela, nedvomno sramoti Slovenijo in vlada g Cerarja ima moralno obvezo, da to zakonodajo čimprej spremeni in zagotovi potreben nadzor.
Emil Milan
pred 184 tedni
30.
Ad 27), Fr Ro St, si se malo izgubil v vesolju?
Emil Milan
pred 184 tedni
31.
@30, povsem možmo, očitno res, . . .

@28 Zdfaj ti to, kot najvišje in najčistejše božanstvo, strokovno razloži in objasni, do koga in s kom ali čim sem bil žaljiv?

Da se bo enkrat govorilo o dejstvih, in ne o nekih namišljenih povešenih surlah.

p.s. žaljivost je bojda prepovedana. Bebavost ne!
Fr Ro St
pred 184 tedni
Oddaj svoj komentar
Za komentiranje morate biti prijavljeni. Komentarji ne odražajo stališča uredniške politike RTV Slovenija.
Zadnji komentarji
Povezave
Uporabnik še ni dodal povezav.
Vsi blogi avtorja

201720182019
JanFebMarAprMajJun
JulAvgSepOktNovDec
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2Št. registriranih uporabnikov: 206558
Forum avtorjev: 15892 Forum teme: 34482 // Odgovorov: 1877364
Blog avtorjev: 3583 // Blogov: 87434 // Komentarjev: 1248204
Avtorji fotografij: 26330 // Slik: 223669 // Videov: 18350
© RTV Slovenija (ISSN 1581-372X) | FAQ | Impresum | 1995-2009 | Vse pravice pridržane
" "