Politkomisarjev blog
¡No pasarán!
Pismo upokojenih oficirjev in podoficirjev nekdanje JLA
V duhu pravičnosti sem objavil pismo nekdanjih častnikov JLA, kjer boste lahko sami prebrali in presodili, kaj je v vsebini pisma tako spornega in kaj ne. Pojavile so se mnoge špekulacije o namenu pisma in grda obrekovanja, ki so bila rezultat čustvenih emocij. Zdaj, ko je vse to mimo, je prišel pravi čas, da se zadeva razumno preuči. Kot boste videli, častniki niso nikjer grozili ali ukazovali, kot so nam sprva zatrjevali. Sklicevali so se na svoje pravice, ki jim pripadajo, kot državljanom Republike Slovenije. Poleg tega sem ugotovil, da so bili posamezni častniki tudi pohvaljeni, eden celo s strani papeža, ker so veliko morij preprečili, namesto da bi jih povzročili. Torej le niso bili tako napačni, kot nam jih prikazujejo nekateri mediji. Zdaj mi je tudi jasno, zakaj so nekatere bombe letele v reko ali v hribe, namesto v prave cilje. To je res pohvalno!

pismo oficirjev in podoficirjev nekdanje JLA je napisal(-a):
Predsednik Republike Slovenije gospod dr. Danilo Türk
Predsednik Državnega zbora RS gospod dr. Pavel Gantar
Predsednik Vlade RS gospod Borut Pahor
Predsednik Vrhovnega sodišča RS gospod Franc Testen
Varuhinja človekovih pravic, gospa dr. Zdenka Čebašek - Travnik

Spoštovani gospodje predsedniki
Spoštovana varuhinja človekovih pravic

Z izjemnim spoštovanjem do Vas osebno in institucije naše države, ki ji predsedujete, želimo še zadnjikrat opozoriti na diskriminacijo in sistematično kratenje naših pravic, ki ga doživljamo v zvezi s pravicami iz PIZ že od leta 1991. Na naše prejšnje poizkuse, in bilo jih je veliko, ni bilo odgovora. V zadnji poizkus nas silita naša starost in zdravstveno stanje več posameznikov.

Smo, spoštovani gospodje predsedniki in gospa varuhinja, upokojeni častniki nekdanje JLA, ki smo stalni prebivalci in državljani RS (po rodu ali po 40. členu ZDRS); ki smo bili na lastno odgovornost in zahtevo upokojeni leta 1991 s strani pristojnih institucij takratne skupne države - Predsedstva SFRJ in ZSLO; ki smo ob upokojitvi izpolnjevali vse zakonske pogoje za starostno ali predčasno starostno vojaško pokojnino in so nam bile uradno izdane listine - ukazi, povelja in odločbe o prenehanju AVS in o upokojitvi; ki smo v starostni dobi od 63 do 77 let, nekaj pa bolnih oziroma hudo bolnih; ki nismo bili nikoli sodno ali kako drugače preganjani in kaznovani zaradi kakršnegakoli nečastnega ali kaznivega dejanja ...

Kljub izpolnjevanju vseh pogojev za upokojitev - le nekaj ljudi že vsa ta leta nima ne pokojnine in ne zdravstvenega varstva, velika večina pa je delno rešena s podelitvijo starostne pokojnine po splošnih predpisih za vnaprej - kot da ne bi imeli uradno izdanih listin o upokojitvi. Tako smo sedem do deset let preživeli brez kakršnekoli pokojnine in zdravstvenega varstva. V takih razmerah je umrlo že 12 ljudi.

Kaj pričakujemo? Nič drugega kot to, da se naš problem reši na dostojen način, ob polnem spoštovanju naših listin o upokojitvi, zakonodaje in več odločb Ustavnega sodišča RS, ki imajo težo pravnih judikatov. Iz teh odločb (U-I-155/00; Up-49-05-13; Up-115/05-10; 1028/05-15; Up 190/01 ...) navajamo le: »do pridobitve državljanstva po 40. členu ZDRS izenačen v pravicah in dolžnostih z državljani Republike Slovenije«; »zagotavljanje pravic, pridobljenih na podlagi odločb, izdanih po vojaških predpisih«; »da se prizna pravica do pokojnine na način oziroma v višini, kot jo določa 6. člen ZPIZVZ«, upravičencem, »ki so jim bile pravice priznane z odločbo nosilca vojaškega zavarovanja« - izplačevanje po 7. ali 8. členu ZPIZVZ je »očitno napačno in zato v neskladju s pravico iz 22. člena ustave«; »neizplačevanje zakonskih zamudnih obresti pa v nasprotju s 14. členom ustave« ... Žal odločb USRS ne upošteva ZPIZ, delno tudi DSS.

In navsezadnje pričakujemo, da se bodo pričela izvajati določila MSVN, ki ga je DZ ratificiral leta 2004 kot mednarodno pogodbo, ki se po 8. členu ustave RS izvršuje neposredno. Namreč, naša država ne izvršuje obveznosti iz MSVN, ki se nanašajo na izplačevanje vojaških pokojnin lastnim državljanom. ZPIZ in DSS to zavračata s pojasnilom, da je nujno sprejeti dodatne dvostranske pogodbe med naslednicami v zvezi z vojaškimi pokojninami. Tega preprosto rečeno ne razumemo iz dveh razlogov: kako da se suverena država dogovarja o tem, kako naj uredi položaj in pravice svojih državljanov, in kako da to ni ovira za druge naslednice razen za našo državo.

Odkrito priznamo, da nimamo nobenega razloga, da bi zaupali ZPIZ Slovenije, še posebej, ker naš problem že od leta 1991 »rešujeta« le dva ista človeka, direktor OE Ljubljana in njemu »nadrejeni« direktor sektorja za PIZ. Enako imamo zadržek do DSS zaradi odnosa dela sodnikov oz. sodnic na obravnavah in še zaradi izjav, ki so jih takrat in potem dajali.

Kljub temu smo pripravljeni tudi na zunajsodno poravnavo, le pod enim pogojem, da se nam priznajo naše pravice iz PIZ na podlagi odločb, izdanih po vojaških predpisih, z upoštevanjem navedenih odločb USRS. S tem bi bili za vedno prekinjeni vsi postopki in nikakor ne bi bilo odpiranja kakršnihkoli novih postopkov. Enostavno, želimo na stara leta živeti v miru, brez tovrstnih stresov.

V upanju, da se boste na kakršenkoli način odzvali na naš zadnji poizkus, Vam želimo dobro zdravje in uspešno delo za blaginjo Slovenije in vseh njenih državljanov in prebivalcev.

Podpisniki: mag. Konrad Kolšek, generalpolkovnik v pok.; Marijan Čad, generalpodpolkovnik v pok.; dr. Vaso Predojević, polkovnik v pok.; Blagoje Prokopović, polkovnik v pok.; Ivan Bizjak, polkovnik v pok.; Ive Martinović, polkovnik v pok.; Vasilije Milinković, polkovnik v pok.; Marijan Matić, polkovnik v pok.; Tatomir Tomić, polkovnik v pok.; Miodrag Stanković, podpolkovnik v pok.; Milosav Aleksić, podpolkovnik v pok.; Božidar Madić, podpolkovnik v pok.; Ljuben Tričković, zastavnik v pok.; Petko Roglevski, zastavnik v pok.; Ilija Rančić, zastavnik v pok.; Boško Milijaš, zastavnik v pok.; Ernest Mandović, zastavnik v pok.; Vasilije Radivojčević, zastavnik v pok.; Miloš Milikić, zastavnik v pok.; Ljeposava Prijović, za moža

V Ljubljani, 26. januarja 2009Vir

Politkomisar

Oddano: 15.02.2009 ob 11:42:41
RTV Kategorija: Politika
Kategorije:
Aktualno
Zaznamki:
pismo, častniki
Natisni
Priporoči
Neprimerna vsebina
 
Oceni:

Ogledi 797 | Ocena 2.7 od 48 glasov

Blog: Komentarji
Prijavi sovražni govor
1.

ODLIČNO!
To so ponosni in častni ljudje,to so narodni oficirji, ne nacionalistični povzpetniki,ki so na nedolžnih žrtvah in pokolih civilistov gradili kariere.
Še boljše in zanimiv je članek Krivica v naslednji cifri Mladine,ki razkrinka krivce za kalvarijo upokojenih oficirjev JLA.
komsomolec
pred 508 tedni
2.
Spet sumim, da je bila ta gonja proti njim načrtno izvedena.
Politkomisar.
pred 508 tedni
3.
Politkomisar... tvoj sum je več kot opravičen. 5 za blog. Propagandi v maniri Goebelsa se lahko
parira le z dejstvi - originali.
cinik
pred 508 tedni
4.
Hvala tovariš cinik!

Takoj, ko se je začelo govoriti o tem pismu sem se spraševal; zakaj ga nikjer ne objavijo, da bi lahko razumni ljdje sami presodili, kaj je res in kaj ne? Pa tega do zdaj, poleg Mladine ni storil še nihče!
Politkomisar.
pred 508 tedni
5.
Petkam................
catelyn
pred 508 tedni
6.

Ja, reakcija slovenskih "junakov" in nekaterih žurnalistiv je bila pod vsakim nivojen, laži in blatenje, vse skupaj servirano z zajetno mero nekulture in demagogije!
Mag.Matevž Krivic,pravnik,nekdanji ustavni sodnik je odlično zapisal v Mladini, ter jasno pokazal na glavne krivce in kje je greh.
komsomolec
pred 508 tedni
7.
hahaha
dober vic vse skupaj.
Butalenews
pred 508 tedni
8.
Po novem imate tudi povezavo na desni strani do mojega sorodnega bloga, priporočam ogled!

Zmeraj več nas je!
Politkomisar.
pred 508 tedni
9.
5
Liberate
pred 508 tedni
10.

Zmaga je naša!
komsomolec
pred 508 tedni
11.
Daj ne piši bedarije Aloša!
komsomolec
pred 508 tedni
12.
Aljošiin nestrpen komentar sem moral cenzurirati.
Politkomisar.
pred 508 tedni
13.
Zunajsodno kaznovanje LINK
Po osamosvojitvi Slovenije je vprašanje vojaških pokojnin urejal januarja 1992 izdani odlok o izplačevanju akontacij vojaških pokojnin, ki ga je podpisal tedanji predsednik vlade Lojze Peterle. Šele leta 1998 je vprašanje, ki je bilo usodnega pomena za okoli 4800 slovenskih družin, uredil zakon o pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja bivših vojaških zavarovancev (ZPIZVZ). Vendar pa vsi ti predpisi, s katerimi je Slovenija prevzela izplačilo pokojnin večini vojaških upokojencev, nikoli niso bili nediskriminatorni, pač pa so bila v predpise zmeraj zapisana različna posebna merila, s katerimi je država poskušala omejiti obveznosti svoje pokojninske blagajne in s tem posredno tudi »kaznovati« del častnikov, predvsem tiste, ki niso »pravočasno« prestopili v teritorialno obrambo ali se »pravočasno« upokojili.
Že Peterletov odlok je na primer določal, da pripadniki nekdanje JLA niso upravičeni do izplačila »akontacij pokojnin«, če so sodelovali v »agresiji«. Na to je prav Mladina opozorila že leta 1992, saj je bil pojem »agresija« napačno prenesen iz mednarodnega prava - kjer se nanaša na agresijo držav in ne posameznikov - in izredno raztegljiv. Tudi dr. Ljubo Bavcon je takrat opozoril, da so negativna mnenja ob izplačilih pokojnin pogosto »zelo pomanjkljivo obrazložena in prosilcem zavračajo pravico do akontacije na podlagi splošnih ocen«. Po Bavconovem mnenju je šlo v številnih primerih zavrnitev akontacij pokojnin v začetku devetdesetih let za »povsem nevzdržno kršenje zakonov, saj pravice do pokojnine, ki je povezana s plačevanjem prispevkov, ne more izgubiti nihče, niti najhujši zločinec ne«. Bavcon je takrat dejal: »Spomnim se, kako smo v začetnem obdobju delovanja Sveta za varstvo človekovih pravic in svoboščin še v času prejšnjega režima naleteli na podobne primere, ko so ljudem ob obsodbah, na primer zaradi informbiroja, vzeli vso delovno dobo. Takrat smo bili ogorčeni, češ, poglejte, kaj je počel režim. Zdaj imamo demokratični režim, ki počne isto!«
Kasnejši zakon je to vprašanje uredil nekoliko bolje, toda znova z omejitvami. Vojaško pokojnino so lahko od države zahtevali vsi slovenski državljani ali tujci s stalnim naslovom v Sloveniji, ki so prestopili k teritorialni obrambi, ki so bili upokojeni do 18. julija 1991 in tisti, ki so bili do 18. julija 1991 na razpolago, v suspenzu, na dopustu ali v bolniškem staležu. Skoraj vsi. Povsem na koncu drugega člena odloka je bil namreč zapisan kratek odstavek, ki je številnim vojaškim upokojencem onemogočil prejemanje nadomestila pokojnine: »Za upravičence iz prejšnjih odstavkov se ne štejejo osebe, ki so aktivno sodelovale v agresiji na Republiko Slovenijo v funkciji poveljevanja ali neposrednega bojnega delovanja oziroma so delovale v vojaški obveščevalni ali protiobveščevalni dejavnosti zoper Republiko Slovenijo.« Odločanje o tem, kdo je in kdo ni sodeloval v agresiji na Slovenijo, je bilo znova prepuščeno ministrstvu za obrambo. Prav zaradi teh določb nekateri nekdanji častniki JLA, sicer državljani Slovenije, niso dobili nikakršnih pokojnin, nekateri pa so po dolgih letih pravdanja dobili manjše »starostne« pokojnine. Najmanj 12 častnikov je po podatkih dr. Vase Predojevića, podpisnika pisma, ki je povzročilo »škandal«, medtem že umrlo.
Težava te ureditve je seveda v tem, da je skušala z zunajsodnimi ukrepi kaznovati neko izredno majhno skupino državljanov Slovenije. Ni dvoma, da je bila leta 1991 Slovenija napadena. Ni dvoma, da so bili omenjeni častniki pripadniki vojske, ki je napad izvajala. Če Slovenija meni, da so storilci kaznivih dejanj, jih lahko preganja zaradi teh dejanj. Civilizirane države kaznovanje morebitnih vojnih zločinov urejajo s pregonom kaznivih dejanj. Nobeden izmed častnikov JLA v Sloveniji ni bil nikoli kaznovan za ta kazniva dejanja. A četudi bi bil kaznovan: lahko bi bil le tako, da bi mu odmerili zaporno ali denarno kazen. Pokojnina pa ni darilo države, ampak posledica plačevanja prispevkov v pokojninsko blagajno. Nikogar ni mogoče kaznovati z odvzemom pokojnine, pa četudi bi bil serijski morilec.
Jasne obveznosti
Ta sistem zunajsodnega kaznovanja bi moral biti v slovenskem pravnem sistemu odpravljen najkasneje leta 2004. Tega leta je namreč začel veljati tudi v Sloveniji ratificirani sporazum o sukcesiji, ki določa jasne obveznosti države. Slovenski dodatni pogoji v ZPIZVZ so bili z ratifikacijo tega sporazuma razveljavljeni. Prvi člen sporazuma določa, da »vsaka država prevzame odgovornost za pokojnine in redno plačuje zakonsko utemeljene pokojnine, ki jih je financirala kot nekdanja republika SFRJ, ne glede na narodnost, državljanstvo, začasno ali stalno prebivališče upravičenca«. Drugi člen še natančneje določa, da »vsaka država prevzame odgovornost za pokojnine, do katerih so upravičeni njeni državljani, ki so bili državni ali vojaški uslužbenci SFRJ, ne glede na to, kje imajo začasno ali stalno prebivališče, če so bile te pokojnine financirane iz zveznega proračuna ali drugih zveznih virov SFRJ, in jih redno izplačuje«. Za tiste, ki so državljani več držav, sta dodana še dva pogoja, in sicer, da pokojnino plačuje država, v kateri ima oseba z dvojnim državljanstvom stalno prebivališče, oziroma da pokojnino plačuje država, v kateri je imela oseba začasno prebivališče »1. junija 1991, če ta oseba nima stalnega prebivališča v nobeni od držav, katerih državljan je«. Tretji in zadnji člen priloge določa, da »če je potrebno, države sklenejo dvostranske dogovore za zagotavljanje izplačila pokojnin«, in to samo zaradi »prenosa potrebnih sredstev« oziroma za »izplačilo pokojnin sorazmerno s plačilom prispevkov«.
Ta člen tudi določa, da vsi dvostranski sporazumi, sklenjeni med katerima koli državama, »prevladajo nad določbami te priloge«, kadar nastane problem »vzajemnih zahtevkov med pokojninskimi skladi držav v zvezi z izplačili pokojnin«, vendar to ne pomeni, da prva dva člena sporazuma ne bi veljala. Dodatne pogodbe so namreč samo dodatna možnost, kjer »potrebo« ugotavljata najmanj dve državi.
Vendar v kabinetu predsednika države očitno menijo drugače. Šefinja kabineta Mojca Seliškar Toš se je na primer v odzivu na pismo častnikov JLA sklicevala na sodbo sodišča, ki se opira na sklep državnega zbora iz leta 2000, ki ugotavlja, »da gre za vprašanje nasledstva, o katerem med državami naslednicami nekdanje SFRJ še ni sporazuma«, ter trdi, da tudi sporazum, ki smo ga podpisali, »predvideva sklenitev posebnih dvostranskih sporazumov med državami naslednicami, ki bodo reševali določena odprta vprašanja izplačevanja pokojnin«. Prav zaradi tega predsednik republike »ne vidi razloga, da bi Republika Slovenija vzpostavila poseben preferenčni, ugodnejši pravni režim ali sklepala posebne poravnave za določitev pokojnin osebam, ki so bile častniki Jugoslovanske ljudske armade v letu 1991 in niso prispevale k samostojnosti in neodvisnosti naše države«.
Takšno mnenje je seveda napačno, preseneča pa tudi ksenofobni ton zadnjega odstavka. Mednarodne pogodbe se v Sloveniji v skladu z 8. členom ustave izvršujejo neposredno, pogodba o sukcesiji pa jasno določa, da bi vsi slovenski državljani in vsi dvojni državljani, prejemniki vojaških pokojnin, ki prebivajo v Sloveniji, morali prejemati pokojnine iz slovenske pokojninske blagajne. Tako ravnajo tudi vse druge naslednice nekdanje SFRJ. Pogodba je zapisana v angleškem jeziku in jezikih naslednic, zato s pomenom zapisanega nihče ne bi smel imeti težav. Nenavadno je, da ima s temi nekaj preprostimi stavki težave predsednik države, sicer mednarodni pravnik. Če Slovenija teh določil ne izvaja, potem ne glede na izgovore očitno krši svojo lastno mednarodno pogodbo. Slovenija je torej dolžna vojaške pokojnine izplačati, prav tako jih je dolžna pripadnikom vojaških in državnih organov SFRJ izplačati na enak način kot drugim državljanom. Pokojnin jim ne more odvzeti in prav tako ne sme izplačevati manjših pokojnin. Pogodba o sukcesiji je namreč »paket«, v katerega so zavite obveznosti in pravice. Države podpisnice ne morejo sprejeti samo delov, ki jim ustrezajo. Slovenija ne more vzeti samo svojega deleža baselskega zlata nekdanje SFRJ in slovenskega deleža veleposlaništev, če sočasno ne spoštuje tudi svojih obveznosti.
Kršitev mednarodne pogodbe je lahko tudi razlog za tožbe, za odločitev drugih pogodbenic za prekinitev pogodbe in za njihove povračilne ukrepe. Predvsem pa je to slabo za verodostojnost države.
komsomolec
pred 508 tedni
14.

Upokojeni oficirji JLA so nedolžne žrtve!
komsomolec
pred 508 tedni
15.
5kam
da pa pismo ni objavljeno nikjer in se že toliko let taji resnica...........veš, še marsikaj se
vendar vse enkrat pride na dan........slej ko prej
smejka
pred 508 tedni
16.
Janez, s katerim skupaj čebelariva, je polkovnik JNA v pokoju. Po izobrazbi je dpl. ing. gradbeništva. Leta 1991 ni hotel zapustiti JNA, čeprav mu je brat iz Slovenije poslal kamion, kamor bi naložil svoje stvari in skupaj z ženo prišel. Kamion je bil že v Bosni, ko se je moral obrniti nazaj v Slovenijo. Prepričan je bil, da je JLA nepremagljiva in da so vrednote Jugoslavije večne.

Skozi je dal vse balkanske vojne, bil je večkrat ranjen in po zadnji vojni na Kosovu, so ga upokojili. Dali so mu 50€ penzije, živel pa je nejke v Črni gori. Takrat je spregledal. Pršel je domov, k bratu, ki ga je z veseljem sprejel in mu ponudil streho nad glavo. Seveda z 50€ ni mogel živeti, zato je šel delat (kot ing gradbeništva) kot zidarski pomočnik.

Na gradbišču je delal z bosanskim muslimanom, tudi veteranom in balkanskih vojn. Ko mu ni dovolj hitro podajal malte, mu je dejal: "Če bi bolje pomeril, mi te nebi bilo treba tukaj prenašati", in potem sta se šalila in kazala vsak svoje brazgotine in šrapnele po telesu.

Takrat sem dojel vso nesmiselnost vojne. Sovražnika, ki sta pred par leti streljala drug na drugega, se prijateljsko šalita o tem kdo je koga zgrešil.

Janeza ni med podpisniki zgoraj citiranega pisma. Se pa redno udeležuje vseh vaških veselic in občinskih proslav. Kakor da bi hotel nadomestiti leta zgubljenega življenja. Vaški posebnezi, ki živimo z njim, nismo jezni nanj. Bil je pač žrtev sistema in dobro ve, da katera penzija mu pripada.
hervard
pred 508 tedni
17.
Takrat sem dojel vso nesmiselnost vojne.

V tem je poanta hervard.
smejka
pred 508 tedni
18.
Petka. Normalno, da so oficirji JLA nedolžne žrtve, saj si niso sami izbirali v katerem času bodo živeli in niso računali, da se bo država, ki so ji služili sesula v prah. Naslednice nekdanje SFRJ bi morale ustanoviti sklad, kamor bi se zbiral denar za pravične pokojnine upokojenih vojaških in drugih državnih kadrov nekdanje države.
Černenko
pred 508 tedni
19.
Bravo hervard zelo lep, pošten in globoko moralen komentar.
aljošaa
pred 508 tedni
20.

Alaaaaaaaarm!
Poanta helvardusovega komentarja je v tem,da se "njegov kompanjon" zaveda realnosti,da mu pripada 50€ pokojnine! Nesramno nam podtakne neko štorijo,ki naj bi bila celo resnična!
Resnica je ena,edina, sveta, neomadeževana. Podpisniki pisma, živijo v Sloveniji brez pokojnine,ki jim pripada po vse zakonih že 18 let! To je bistvo vsebine bloga in njihova sveta,legalna,legitimna zahteva!

komsomolec
pred 508 tedni
21.
Preden je prišlo do spopada med JNA in RS se je namignilo "demosu" ki ga je ustanovila partija - to je komunisti, da ponudi vsem starešinam JNA še posebej slovencem pokojnine v zameno za prestop ali neudeležno v morebitni vojni. "demos" je to ponudbo hitro ponudil, ko je videl da je vrag šalo vzel. Torej je za rešitev pokojnin odgovoren "demos" ...............
Rastko Plohl
pred 508 tedni
22.
Popravek: Demos, kot tudi vse druge kritične medije od Mladine do revije 57, so ustanovili agenti znotraj komunistične partije, ki jih danes poznamo pod imenom "udbomafija" in jih nadzira Kučan. Da so Jugoslavijo načrtno sesuli je danes znano že vsakemu sleherniku, ki se je kdaj podal v te vode. Načrt rušenja samoupravljanja je sestavila CIA!
Politkomisar.
pred 508 tedni
23.
Dokazni materiali se nahajajo v vojaškem arhuvu RS. Znano je, da je tudi KOS izdelala svojo analizo o stanju v državi, vendar kdo bi si takrat misli, da je udba delala proti lastni državi!? Zakaj javnosti niso dostopni ti dokumenti je znano!
Politkomisar.
pred 508 tedni
24.
Janez iz moje zgodbe ima tudi priimek in je rojen v rojstni hiši pisatelja Frana Milčinskega.
Ne vem zakaj alarm. Mogoče je res izjemen primer, vendar izjeme potrjujejo pravilo...
hervard
pred 508 tedni
25.
Mene bolj zanima kam je izginilo 120 tisoč članov ZKS ?!?!
Politkomisar.
pred 508 tedni
26.
120 tisoč članov ZKS ?!?!

od tega je bilo le 120 pravih komunistov, vse ostalo preračunljivci in koristolovci vključno s fašističnimi agenti.

komsomolec
pred 508 tedni
27.
Ja Poli po cerkvah so se poskrili in vneto ližejo oltarje še danes..................
catelyn
pred 508 tedni
28.

Pa ja, vsi klerikalci so šli v partijo,da so sesuli socializem, zdaj pa nazaj v cerkev po odpustke.
komsomolec
pred 508 tedni
29.
Pa je zmanjkalo odpustkov.....................hahaha, zato so cerkvi vse premoženje vrnili.................
catelyn
pred 508 tedni
30.

je hehehe
komsomolec
pred 508 tedni
31.

Bravo naši!
komsomolec
pred 508 tedni
32.
Se strinjam..........po cerkvah jih najdeš.
Ob nedeljah in praznikih seveda...........pa pred volitvami.
Grrrrrrrrrrr
smejka
pred 508 tedni
33.
del udbe je delalo za zahod in to je to
Rastko Plohl
pred 508 tedni
34.
Potrebno je razlikovati med osamosvajanjem in zrušitvijo socializma, to sta dve različni zgodbi istega časa
Rastko Plohl
pred 508 tedni
35.
Osamosvoitev ni predvidela zrušitev socializma le korekcije, drugi so se pod osamosvojitvijo skrivali, da so uničili gospodarstvo in socializem.
Rastko Plohl
pred 508 tedni
36.
Drži, Rastko.
Na žalost.
Bo treba vse spet nazaj popravit.
smejka
pred 508 tedni
37.
Če se Slovenija ne bi osamosvoila bi bilo še hujše klanje zrežirano iz USA in WEU. Še osamosovjitveno vojono so zrežirali, da se ja ne bi Slovenije mirno osamosovijla. Mirna osamosovjitev je bila dogovorjena med južnimi slovani, pa je zahod ni dovolil.
Zakaj ?
Ker bi danes lahko trgovali, sedaj pa se samo prepiramo.............
Rastko Plohl
pred 508 tedni
38.
torej vse kar ste do sedaj vedeli in pisali ste naredili še večjo destrukcijo in to je zahod potreboval, šaljivci
Rastko Plohl
pred 508 tedni
39.
Saj veš kako pravi pregovor rastko:
kjer se prepirata dva..........tretji dobiček ima !!

Stari pregovori so zakon.
smejka
pred 508 tedni
40.
kaj god si naredil ali rekel vse je šlo na roko USA in WEU
Rastko Plohl
pred 508 tedni
41.
in kaj je tisto kar ne gre na roko USA in WEU?????????????????????????????
Rastko Plohl
pred 508 tedni
42.
vse ostalo................... torej živela revolucija....................
Rastko Plohl
pred 508 tedni
43.
V teorije zarot ne verjamem, razen rušenje dvojčkov, tega teroristi niso mogli narediti sami, pa manevrirna raketa v Pentagon. Mojo varianto osamosvajanja brez zarot najdete tule http://osamosvojitelj.blog.siol.net/

So pa KOSovci sodelovali z zahodnimi službami ampak v duhu ohranjanja miru. Da so pa mnogi naši osamosvojitelji v službah tujih služb pa tudi verjamem, samo to ni stvar zarot.
Osamosvojitel
pred 508 tedni
44.
Osamosvojitel ne gre se za zarote temvče taka je zgodovina človeštva torej običjne zadeve, zarota je bil socializem ker ni bilo 40 let vojne ker so ljudje imeli službe, redne plače itd. Socializem ni dopuščal kapitalisitčnega sranje in je bil za kapitalizem zarota........
Rastko Plohl
pred 508 tedni
45.
Osamosvojitel sem prečital dva tvoja bloga, še posebej o tvojem veteranstvu, dajem ti 5
Rastko Plohl
pred 508 tedni
46.
Priporočilo pojdite na osamosvojiteljev link , glej komentar 43
Rastko Plohl
pred 508 tedni
47.
5
BORBA
pred 508 tedni
48.
pozdrav in 5
BINGA-BONGA
pred 503 tedni
49.
5, lp.
kresnička
pred 503 tedni
Oddaj svoj komentar
Za komentiranje morate biti prijavljeni. Komentarji ne odražajo stališča uredniške politike RTV Slovenija.
Zadnji komentarji
Povezave
Vsi blogi avtorja

201720182019
JanFebMarAprMajJun
JulAvgSepOktNovDec
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Kategorije


Št. registriranih uporabnikov: 207071
Forum avtorjev: 15892 Forum teme: 34482 // Odgovorov: 1877492
Blog avtorjev: 3583 // Blogov: 87461 // Komentarjev: 1248440
Avtorji fotografij: 26330 // Slik: 223715 // Videov: 18350
© RTV Slovenija (ISSN 1581-372X) | FAQ | Impresum | 1995-2009 | Vse pravice pridržane
" "