Atestinske tablice
Z dokazovanjem »venetske« pisave so sodobni raziskovalci ob nerazrešenih atestinskih tablicah spregledali precej zgovorne argumente. Nekoliko hudomušno bi lahko rekli, da so venetofili pri ugotavljanju besednih pomenov najpogosteje razlagane atestnske tablice Es 25, zgrešili za 100 %. Oziroma bolje rečeno, dosedanji dogovorjene pozicije raziskovalcev so brez poznavanja venetščine in etruščanskih pismenk dokaj siromašno pričevanje antike. Stroka in ljudstva so vsekakor brez tega oropana za spoznanja, ki nam lahko zelo mnogo povedo o znanju in vedenjih naših
prednikov.
Razprave so doslej spodbujale venetološka razglabljanja brez napredkov. Poizkusi z drugačnim odčitavanjem kot ga je uporabil (Fabretti: 1867) ali Pauli, ki ob raziskavi nista bila dostopna. Šele Pellegrini (1967) navaja originalne in tako preverljive podatke, ki se po številskem odčitavanju atestinskih tablic izkažejo za še kako nujne. (Pellegrini:   mego donasto Reitiai Nerka Lemetorna (opp.Nerika) (LLV:159) Uporaba treh ali več
podobnih znakov za en glasovni zapis vsekakor ni mogla zdržati resnega preizkušanja. Tako prevlada preprosta domneva o vsebnosti številčnih znakov med etruščansko pisavo.
Slovenski venetologi so spodnje vrstice na bronastih ploščicah odčitavali kot poljubne črkovne znake: 
»Venetske tablice so praslovanski molitveni zapisi.« ( V. Vodopivec 1997)
Es23  E  G  B  C  Z  R  Š  P  N  M L  K  T  I  D  V
Es24  E  G  B  T  ZI R  Š  P  *  *   *   *   *  I  D  V
Es25  JI  H  B  D  S  R  Š  P  N M  L  *   *  *  *   *
Es26  A  G  O  C  S  R  *  *  N  M L  K  T  I   *   *
                    
 
(možne dodatne bralne kombinacije)
Razprave so tako ostajale  na nasprotujočih izhodiščih panslavistične karakteristike. V množici hipotetičnih razprav zasledimo precej kvalitetne in zagrizene kritike.
Kot posrečena in realna zanimivost se zdi objavljena trditev, ki ustreza dejanskemu stanju, če prečrtamo jezik ter jezikovnega in slovanskim nadomestimo z logično matematiko. 
"Ker za branje skrivnostnega venetskega jezika a priori ne gre odklanjati nobenega jezikovnega ključa – teoretično bi se katerikoli utegnil pokazati kot pravi – je kajpada naravna in pričakovana tudi preskušnja s slovanskim ključem." (M.Matičetov, Arheo1990.)
Kajpada je ob prepoznanju etrurskih napisov naravna in pričakovana tudi preskušnja venetskih znakov z matematičnim ključem.
Iz slednjega lahko uvidimo, da so nasprotniki zgrešene teorije sledili temelje nasprotovanja z izhodiščno predpostavko, da so venetski znaki črkovna znamenja in v tej smeri prave rešitve ravno zato ni bilo možno pričakovati. Po razvozlanju številskih znamenj, »venetske pisave?« je namreč zelo točno, da so etruščanski napisi razumljivi na podlagi slovenskega jezika.
 
Nihče, razen D. Škrlep 2005 se namreč ni spomnil, da so podobnosti etruščanskih in venetskih znakov snov, ki zahteva številsko matematične primerjave.
ISBN 9612812802,9789612812805
11. oktober 2017 | Kategorije: antična.. | RTV Kategorija: Kultura | Komentarji (7)
OSTI JAREJ
Slovensko govorečim "Etruščanom" je bila osnovna raba zapisanih besednih pojmov 
dvostransko razumljiva. Slovenski govorici se v načinu branja iz desne proti levi dejanska razumljivost razen presledkov, praktično sploh ni spremenila. V malem rastočem Rimu so se na podlagi, ki izvira iz takšnega načina zapisovanja, z neupoštevanjem punktiranja, razvili novo nastali zvočni sklopi – nove besede. Branje iz leve proti desni je bilo praktično edina sprememba. Iz razloga zatiranja in iz slabo prepisane rabe besednih pojmov, kar je praktično vseeno, je na takšen način nastajal nov jezik.

Napis na situli najden pri Škocjanu na Krasu:
Se glasi: 7. era II 110 'okroglo'
SSKJ
êra -e ž (ȇ) navadno s prilastkom omejeno trajanje z razmerami, okoliščinami, stvarnostjo vred; doba: z odkritjem Amerike se začenja nova era v zgodovini človeštva; revolucionarna era / era socializma / živimo v eri tehnike / knjiž., pri štetju let leta 479 naše ali nove ere našega štetja, po našem štetju
 Števila in slovensko besedje v antični Sloveniji je razumljivo na podlagi slovenskega jezika. Razvpiti OSTI JAREJ se odčitava od desne proti levi.
Škocjanski napis zato ni slovenski pozdrav temveč vsebuje časovno oznako.
Dokaj jasno odkritje, pa ne Amerike.
9. oktober 2017 | Kategorije: Kultura | Zaznamki: zgodovina, zmote | Komentarji (2)
Narod mora imeti najbolje izobražene vladarje. Ti pa morajo natančno poznati njegovo preteklost. Imenovanja: Iliri, Salijci, Karni, Slovani,Jugoslovani, Slovenci so imena katera je potrebno poznati in slediti v preteklost tudi takrat, ko rišeš nove zemljevide!  
5. oktober 2017 | Kategorije: Kultura | Zaznamki: zgodovina | Komentarji (6)
Slovenski jezikoslovci trdijo, da inštitut ne
raziskuje etruščine in »venetščine«. Tako S. Klemenčič leta 2007 zapiše.:
Venetščina je gotovo indoevropski jezik…
Etruščina je neindoevropski jezik, kar se vidi denimo iz števnikov. ...
Če se jezik prepozna po števnikih potem je priložena slika primer, ki kaže da je etruščina enako slovenščina. Za dano primerjavo nam zadostuje razlaga samo zadnje vrstice zapisane na ogledalu 3. stol. pnš. Iz Voltere.
ANO iz akanja v ENO smo prebrali slovenski števnik ž.oblike. Števnik omenja eno od dveh dojilj. DAŠ je glagol dati.
Znaka »Š« Latini niso prevzeli čeprav ga etruskologi vidijo v številskem izpisanem kot »M«.  
KE s knjižno ustreznico »tja« Oseba z popisano tablico torej želi eno dojiljo odpeljati tja, torej ven iz prostora v katerem se nahajajo.

Še prepis za Kranjce: E KA vSoEN TvAKIH NAK k GED KLE. UNI A LHK L ANO DAŠ KE.
Sklep: Etruščino so zapisovali v jeziku, ki mu danes pravimo slovenščina. V venetščini pa ne moremo najti niti ene besede, ker so na večini najdenih primerkov izpisane zgolj številke pitagorejske šole.
Vsekakor noben herkle ali Heralkes, Herkules ne sesa boginje kot so nekateri razlagali napis doslej.
Objavljeno v knjigi: Etruščanska »venetska« pričevanja…
Dušan Škrlep 2005.
20. september 2017 | Kategorije: Kultura | Zaznamki: zgodovina slovenščina | Komentarji (2)
Slovenščina pred selitvijo
Dva enaka znaka »G« zasledimo na negovski čeladi. Večina se pri črkovanju napisov ozira samo na jezikovno plat sporočil. Na možnost števil pa pozabijo. Ustrezno povezavo s števili, ki so jim doslej pripisovali venetsko sporočilnost pa najdemo ravno na negovski čeladi.
 
 
Iz predloženega lahko vidimo, da pri tretjem in petem znaku dobimo številke 11+15=26. Skupno število najdenih negovskih čelad iz Ženjaka tudi sicer ustreza temu seštevku. Znaki odčitani na negovski čeladi med drugim potrjujejo pravilnost ovrednotenja števil na atestinskih tablicah.
Raziskava dolga tri desetletja namreč pove, da je antična pisava imela zelo
natančno pravopisje, samostojno slovnico in pa seveda svoje znake za števila v
šestnajstiškem sistemu. (Škrlep 2005) Dejstvo je, da so morali, tako imenovani,
venetski znaki že zaradi podobnosti spadati v kategorijo etruščanske pisave. To
so pri tovrstnih raziskavah največja odkritja v zadnjih dvesto letih kolikor se
spoznanja o tej pisavi objavljajo.
Na negovski čeladi imamo torej opravka z napisom, ki vsebuje število najdenih čelad ter imenovanje predmeta saj je izražen namen o uporabnosti sredstva. Ga 11+15 a štit gval. Opisni del teksta nam iz slovenskega narečja zlahka izpriča ustreznice danih besed, ki govorijo o predmetih, ki jim danes pravimo čelade. Čehi poznajo štit kot slovenski ščit. Tedaj so jih očitno imenovali ščitniki glav. Štit je bil spremenjen v ščit, kar je v narečjih pogost pojav. Tu lahko vidimo, da je jezik sporočanja v času 700 / 100 pr. n. št., takšen, da ga razumemo Slovenci še danes.
Možic iz Idrije pri Bači. Upodobljeni nosilec
čelade negovskega tipa
Avtor: Dušan Škrlep, Vojno zgodovinski zbornik, Logatec 2009
19. september 2017 | Kategorije: Kultura | Zaznamki: zgodovina slovenščina | Komentarji (10)
Fibula Praeneste
je zlata zaponka. Prvič je bila predstavljena javnosti leta 1887. Tedaj jo je nemški arheolog Wolfgang Helbig  predstavil kot najstarejši pomnik latinskega jezika. Najdena je bila v kraju Praeneste ali sodobno Preneste. Bila je grobni dodatek v grobnici Bernardini. Sedaj je shranjena v Narodnem muzeju pradavnine in etnografije "Luigi Pigorini" v Rimu.
Leta 2011 so izvedli v Rimu mikroskopsko in rendgensko analizo ter datirali, 10,7 dolgo, fibulo v sredino 7.  stol. pnš. Tudi kemična analiza je potrdila dejstvo, da je napis originalen in tako kot fibula spada v sredino sedmega stoletja. Tako tudi napis ni ponaredek kot so trdili nekateri dvomljivci.
Kaj torej Slovenci preberemo na zlati fibuli iz Prenesta?
Napis moramo ovrednotiti kot geometrijsko uporabno nalogo. Naloga je račun zapisan in razumljiv, če poznaš besede MAN(jš)I, »« »krog« MER(i),NIMA in AKER. Za razlago v slovenskem pogovornem jeziku ni potrebno nikakršno prevajanje saj so to besede vsakdanjega govora.
Ploščina kroga je manjša za 14 od ploščine na kvadrat meri v 10,  v kotih aker nima enakih mer 14 kroga.
 
Manjši »krog« 14 meri v kvadrat 10 v kotih aker nima 14 »kroga«.
Upoštevati je rabo šestnajstiškega številskega sistema, kot na atestinskih tablicah, zato je aker potrebno primerjati v približni vrednosti anglosaških mer.: 1 aker = 43560 kvadratnih čevljev. Na atestinskih tablicah: LLV- ES 23 in ES25, je označeno
število: 42400 kvadratnih čevljev.
Vsekakor je napis najstarejši pomnik slovenščine,
a stroka pravi.:
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU je nacionalno središče za sistematično spremljanje in razlago slovenskega jezikovnega gradiva… Z etruskologijo in venetologijo pa se pri nas ne ukvarjamo, saj se osredinjamo na zbiranje in razlago slovenskega jezikovnega gradiva. Ta se po definiciji začne s prihodom Slovanov v naše kraje…
Avtor: Dušan Škrlep
10. september 2017 | Kategorije: Kultura | Zaznamki: zgodovina | Komentarji (1)
Zadnji komentarji
Povezave
Uporabnik še ni dodal povezav.
Vsi blogi avtorja

201620172018
JanFebMarAprMajJun
JulAvgSepOktNovDec
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31Št. registriranih uporabnikov: 164517
Forum avtorjev: 15847 Forum teme: 34295 // Odgovorov: 1865159
Blog avtorjev: 3563 // Blogov: 84876 // Komentarjev: 1217737
Avtorji fotografij: 25456 // Slik: 217595 // Videov: 19271 // Potopisov:
© RTV Slovenija (ISSN 1581-372X) | FAQ | Impresum | 1995-2009 | Vse pravice pridržane
" "