Soočenje "pro et contra"
V ČETRTEK, ob 18.00 uri v prostorih KNJIŽNICE DOMŽALE v Domžalah, Cesta talcev 4 (Mercator center) se bom "spopadel" na OKROGLI MIZI o DRUŽINSKEME ZAKONIKU skupaj s temi "ZA"-ji:
• mag. ANJA KOPAČ MRAK, bivša državna sekretarka na MDDSZ
• dr. BARBARA RAJGELJ, soustanoviteljica Zavoda za kulturo raznolikosti Open
• dr. ANDREJA ČRNAK MEGLIČ, poslanka DZ RS
"Proti" bom skupaj z dr. TONETOM KUNSTLJEM, pediatrom. Prepirljiva orgija bi bila zanimiva: dva moška bova PROTI, tri ženske pa ZA - mislim na Družinski zakonik.
Moje iztočnice bodo tele:

53. člen USTAVE, ki govori o zakonski zvezi in družini na tale način:
»Zakonska zveza temelji na enakopravnosti zakoncev. Sklene se pred
pristojnim državnim organom. Zakonsko zvezo in pravna razmerja v njej,
v družini in v zunajzakonski skupnosti ureja zakon.
DRŽAVA VARUJE DRUŽINO, MATERINSTVO, OČETOVSTVO, OTROKE
in MLADINO ter ustvarja za to varstvo potrebne razmere 
Pisci USTAVE so definirali družino na podlagi takrat veljavnega
ZAKONA O ZAKONSKI ZVEZI IN DRUŽINSKIH RAZMERJIH (1976).
1. člen: »S tem zakonom se urejajo zakonska zveza, razmerja med STARŠI
in OTROKI in med drugimi sorodniki, posvojitev, rejništvo ter varstvo mladoletnih
otrok in drugih oseb, ki niso sposobne same skrbeti zase, za svoje pravice in koristi.«
2. člen: »DRUŽINA je življenjska skupnost STARŠEV in OTROK,
ki zaradi koristi otrok uživa posebno varstvo.«
3. člen: »(1) Zakonska zveza je z zakonom urejena življenjska skupnost
MOŽA in ŽENE. (2) Pomen zakonske zveze je v zasnovanju DRUŽINE
4. člen: »(1) Starši imajo pravico in dolžnost, da z neposredno skrbjo, s svojim
delom in dejavnostjo zagotavljajo uspešen telesni in duševni razvoj svojih otrok.
(2) Zaradi zdrave rasti, skladnega osebnostnega razvoja in usposobitve za
samostojno življenje in delo imajo starši pravice in dolžnosti, da skrbijo za življenje, osebnostni razvoj, pravice in koristi svojih mladoletnih otrok.
Te pravice in dolžnosti sestavljajo RODITELJSKO PRAVICO.
(3) Roditeljska pravica pripada skupaj očetu in materi

53. člen USTAVE torej ne moremo razumeti drugače kot ga – torej,
da država varuje družino, materinstvo, očetovstvo, otroke in mladino
Novi Družinski zakonik pa tega ne počne, in ga bi bilo mogoče z več vidikov razglasiti kot PROTIUSTAVNEGA.
54. člen USTAVE govori o pravicah in dolžnostih staršev: »Starši imajo pravico in dolžnost vzdrževati, izobraževati in vzgajati svoje otroke. Ta pravica in dolžnost se staršem lahko odvzame ali omeji samo iz razlogov, ki jih zaradi varovanja OTROKOVIH KORISTI določa zakon. Otroci, rojeni zunaj zakonske zveze, imajo enake pravice kakor otroci, rojeni v njej.«
56. člen Ustave: »Otroci uživajo posebno varstvo in skrb. Človekove pravice in
temeljne svoboščine uživajo otroci v skladu s svojo starostjo in zrelostjo.
Otrokom se zagotavlja posebno varstvo pred gospodarskim, socialnim, telesnim,
duševnim ali drugim izkoriščanjem in zlorabljanjem. Takšno varstvo ureja zakon. Otroci in mladoletniki, za katere starši ne skrbijo, ki nimajo staršev ali so brez ustrezne družinske oskrbe, uživajo posebno varstvo države. Njihov položaj ureja zakon.«
Otrokova temeljna KORIST in PRAVICA je, da PRAVILNO RAZREŠI OJDIPOV
KOMPLEKS, da razvije MORALNO RAZSODNOST, da v Nadjaz ponotranji
IMPERATIV TABUJA INCESTA, da skozi HETEROSPOLNO IDENTITETO razvije normalo SPOLNO ŽELJO.
V Družinskem zakoniku so PROTIUSTAVNI vsaj štirje členi: 2., 9., 60 in 217. člen, ker KRŠIJO TEMELJNE OTROKOVE PREVICE in NISO V KORIST OTROK.

2. člen Družinskega zakonika ureja in definira DRUŽINO:
"(1) Družina je življenjska skupnost otroka Z ENIM ali obema od staršev ali z
DRUGO ODRASLO, če ta skrbi za otroka in ima po tem zakoniku do otroka določene obveznosti in pravice. (2) Zaradi koristi otrok uživa družina posebno varstvo države.“
2. ČLEN JE V NASPROTJU Z USTAVO!
9. člen Družinskega zakonika govori o načelu otrokovih koristi:
»(1) Starši v vseh dejavnostih v zvezi z otrokom skrbijo za korist otroka. Otroke
obravnavajo in vzgajajo s spoštovanjem do njihove osebe, individualnosti in
dostojanstva. Otrok telesno ne kaznujejo in jih ne izpostavljajo drugim oblikam
ponižujočega ravnanja. (2) Starši imajo pri skrbi in odgovornosti za korist otroka
prednost pred vsemi drugimi. (3) Starši delajo v korist otroka, če, zlasti ob
Upoštevanju osebnosti otroka, njegove starosti in razvojne stopnje ter hotenj,
primerno zadovoljujejo njegove materialne, čustvene in psihosocialne potrebe z
ravnanjem, ki kaže na njihovo skrb in odgovornost do otroka, ter mu nudijo primerno vzgojno vodstvo in ga spodbujajo v njegovem razvoju. …«
9. ČLEN JE V NASPROTJU Z USTAVO IN 10. ČLENOM, KER JE “OJDIPA”
NEMOGOČE RAZREŠITI, ČE OČE PRI SINU NE SME VZGOJNO INTERVENIRATI
V OBLIKI MOŽNOSTI FIZIČNEGA KAZNOVANJA!
10. člen govori o posebnem varstvo otrok:in kadar to zahtevajo druge koristi otrok
60. člen (svobodno odločanje o rojstvu otrok):
»Zakonca svobodno odločata o rojstvu otrok. Do skupnih otrok imata enake obveznosti in pravice.«
Le zakaj ideologi in politiki niso pristali, da bi bila dikcija o otrocih takele:»Zakonca svobodno odločata o rojstvu SVOJIH otrokOčitno zato, da bi skozi stranska vrata geji prišli do otrok preko t. i. nadomestnega materinstva!
Problem patološko neplodnih (heteroseksualnih) parov, ki se jih sedaj “olepševalno” trpa v 60. člen (ker pa se svobodno odločajo o umetni oploditvi, “ne-njihovih”, torej “ne-svojih”, temveč – na nek način – tujih otrok), bi bilo mogoče rešiti na drug način in v drugih členih.
55. člen USTAVE pa pravi: »Odločanje o rojstvih svojih otrok je svobodno.
Država zagotavlja možnosti za uresničevanje te svoboščine in ustvarja razmere,
ki omogočajo staršem, da se odločajo za rojstva svojih otrok.«
217. člen (posvojitelj):
»(1) Zakonca ali zunajzakonska partnerja lahko samo skupaj posvojita otroka,
razen če eden od njiju posvoji otroka svojega zakonca ali zunajzakonskega partnerja.
(2) Partnerja partnerske skupnosti ali partnerja zunajpartnerske skupnosti ne moreta skupaj posvojiti otroka, lahko pa partner partnerske skupnosti ali partner zunajpartnerske skupnosti posvoji otroka svojega partnerja.
(3) Izjemoma lahko otroka posvoji tudi ena oseba, če ta ni v zakonski zvezi ali v
zunajzakonski skupnosti ali v partnerski skupnosti ali v zunajpartnerski skupnosti,
če je to v otrokovo KORIST

GLEDE NA TO, KAJ VSE SE TRPA POD KATEGORIJO OTROKOVIH KORISTI,
BI BILO POTREBNO TE KORISTI BOLJ NATANČNO OPREDELITI!
217. ČLEN JE V NASPROTJU Z USTAVO IN 10. ČLENOM ZAKONIKA, KER JE
“OJDIPA” NEMOGOČE RAZREŠITI V ISTOSPOLNI STARŠEVSKI SKUPNOSTI!
Za konec pa še "sveta trojica", ki, zaradi manjka ojdipskega očeta, ni razvila moralne razsodnosti:
Anders Breivik, Josef Fritzl in Metod Trobec ter na desetin serijskih morilcev!!

Oddano: 15.03.2012 ob 00:01:00
Zaznamki:
psihoanaliza, Družinski zakonik, Ojdipov kompleks, Freud, tabu incesta, Nadjaz
Natisni
Priporoči
Neprimerna vsebina
 
Oceni:

Ogledi 839 | Ocena 1.7 od 24 glasov

Blog: Komentarji
Prijavi sovražni govor
1.
V celi tej kolobociji sem sam prebral samo en za moj način razmišljanja upravičen proti.
Ki mi ga je poslala mama avtističnega otroka in dobila od društva za avtizem.
Ki pa nima nobene zveze s prav nobenimi "psihološkimi" razlagami.
Bom objavil naslednji teden.
buldožer
pred 319 tedni
2.
Ne pričakujem, da bi bil sposoben vsak vse razbrati in dojeti. Računam na skormnih 20 procentov, ki bi morda lahko spoznali, dojeli. Ostali so/ste "ovčice", ki poslušajo/te svoje firerje - leve in desne.
Ej, moje razlage niso psihološke, pač pa bolj psihoanalitične, pa tudi "normalen" pravnik je moj zaveznik.
Roman Vodeb
pred 319 tedni
3.
Vsak ima svojega "fuhrerja" Vodeb. Nekateri kakega politika, drugi kakega psihoanalitika, tretji kako drugo osebo, četrti ......., nekateri pa svojo vest. Moj "fuhrer" je moja vest, ki pa mi še ni povedala kaj bi bilo najbolj prav. Tako da še premišljujem glede tega zakonika.

Prepričanja vsakega posameznika bodo igrala zelo veliko vlogo pri rezultatu referenduma. Morda celo edino. Mislim, da v tem primeru prepričevanja drugih ne bodo prišla v poštev, da so in bodo prepričevanja po medijih samo showi, ki pa ne bodo naredila ničesar, kar že ni.
Težo in vpliv na odločitev vsakega posameznika bodo imela samo prepričanja vsakega posameznika. Tako jaz mislim.
buldožer
pred 319 tedni
4.
" ZAKONA O ZAKONSKI ZVEZI IN DRUŽINSKIH RAZMERJIH (1976)."
Zakaj uporabljaš pripomočke, katerih ustava in zakoni tistega časa niso ne previdevali ne poznali.
Predvsem pa pri revoluciji se opuščajo stari vzorci, česar evolucija ne more doseči, oziroma so njena prilagajanja prepočasna.
BTW mislim na pravo in dojemanje stvarnosti

pepe 2
pred 319 tedni
5.
Z butli se ne bom pogovarjal - če 1 + 1 ne znate sešteti v 2, se jaz ne bom ukvarjal z vami.
Roman Vodeb
pred 319 tedni
6.
Vsekakor pogrešam taka soočanja na nacionalni tv.Upam ,da se še zgodijo.Ker to bo najbrž res zanimivo.
mušica
pred 318 tedni
7.
Soočenje na nacionalki imamo v četrtek, 22. marca ob 20. uri. Ne vem, kako nas bodo zvrstili v studio, ker nas je tako veliko. Včeraj smo bili na TV MB "V žarišču". Danes bo ponovitev tega soočenja okrog 16. ur na RTV SLO MB. V ponedeljek smo na TV Capodistrija/Koper.
Včeraj smo bili v Studiu ob 17h... (Radio SLO 1)
Roman Vodeb
pred 318 tedni
8.
ni kasj Prometejev komplek je izražen.
Problem psihoanelize nastane takraz, ko psihoanalitik ima probleme s svojimi otroškimi travmami.
Mimogrede, tudi neka institucije ne samo, da niso raszvile moralne razsodnosti, celo vgrajena je v njihovo delo.
pepe 2
pred 318 tedni
9.
Tvoj tekst se sicer težje bere, vendar je kar se mene tiče, vse jasno opisano in zelo osmisleno. Hvala Roman!
crow
pred 318 tedni
10.
Kdo ti brani, da boš v primeru, če bo zakonik na referendumu potrjen, vložil na Ustavno sodišče predlog za presojo, da naj US z odločbo potrdi vsa ta tvoja "pravna" prepričanja oz. pisanja, kot je: "V Družinskem zakoniku so PROTIUSTAVNI vsaj štirje členi: 2., 9., 60 in 217. člen, ker KRŠIJO TEMELJNE OTROKOVE PREVICE in NISO V KORIST OTROK."?
Sicer pa, ker si se že nekajkrat skliceval na dr. B. M. Z., da te podpira glede Ojdipa, kar je možno v tem delu (stvar prepričanja in drugih razlogov), daj obrni se še na njega, da ti razloži tudi razumevanje ustave, prava in pravnih pojmov - te nekoliko pravno funkcionalno pismeno usposobi; preveri, preden se greš samooklicanega "ustavnega pravnika".

Mimogrede; ko si že toliko c/p iz ZZZDR iz leta 1976. Iz njegovega 7. člena bi lahko razbral, da z institutom posvojitve (popolne, kot jo pozna in dosedanji in novi DZak) nastane med posvojiteljem(-ma) in posvojencem(-i) enako razmerje kot je med starši in otroki.

Javaša
pred 318 tedni
11.
Vodeb je napisal(-a):
Z butli se ne bom pogovarjal - če 1 + 1 ne znate sešteti v 2, se jaz ne bom ukvarjal z vami.Ali je kdo danes malo pred 18. uro po radiu slišal opozorilo, da na avtocesti med Ljubljano in Domžalami nekdo vozi v napačno smer? Malo pozneje so sporočili, da jih je po telefonu poklical teoretski psihoanalitik, mislec in svetovalec (vse v eni osebi) Roman Vodeb in jim razložil, da pravkar sam vozi po tej avtocesti in da sploh ni res, da bi samo nekdo vozil v napačno smer, saj da je sam videl že najmanj tisoč takih "butljev".

Nadvse zabavno je, da o razreševanju Ojdipovega kompleksa pridiga nekdo, ki niti skozi zrcalni stadij ni uspel priti.
hm85
pred 318 tedni
12.
555555555555555555555555555
DoctorX
pred 318 tedni
13.
DoctorX Streljanje v zvezdo in srp in kladivo seje nestrpnost.
Denes sta SD in NSi skupaj organizirala okroglo mizo. In nizki udarci so padali iz Možinatove strani. Tega hlapca so najeli, ga uturili namesto Rajglove zato, bi mi sesuval. Jaz se nisem odzval na njegove provokacije, pa bi mu lahko marsikja očital
DoctorX - jaz sem stopil na stran dobrega, pa sem levičar. In tebi ni treba straljati na srp in kladivo oz. zvezdo.
Roman Vodeb
pred 318 tedni
14.
55555555555555 za hm85 in Javašo!

Roman Vodeb je patološki narcis.
In kaj je ena glavnih karakteristik človeka z nepravilno razrešenim Ojdipom?
Patološki narcisizem seveda.
MoFo
pred 318 tedni
15.
MoFo TI SI BEDAK!
bratomir
pred 318 tedni
16.
Nisem bedak, jaz sem nerazumljeni genij.
Tak sem kot Vodeb.
Z majhno razliko. Moj nadjaz očitno narobe deluje.
Zapoveduje mi namreč, da naj uživam. i
In zaradi tega strašno trpim :-(
MoFo
pred 318 tedni
17.
SEM REKEL DA SI BEDAK.
bratomir
pred 318 tedni
18.
Kakšna je razlika med Lacanom, Vodebom in bratomirjem?
Lacan je na novo umestil Freudove koncepte v kontekst izven biološkega determinizma, Vodeb pa pravi, da je s tem za 150 let zavrl razvoj Freudove psihoanalize. Bratomir pa ...hja, bratomir je tu samo zato, da je v tem vicu tudi nekaj smešnega.
MoFo
pred 318 tedni
19.
Če hočete biti proti, se prvo naučite slovenskega jezika, ali pravopisa.
KOSIT verjetno KORISTI
OPREDLITI verjetno OPREDELITI
NASRPOTJU verjetno NASPROTJU
ojdipskega očeta verejtno ojdipovega očeta
Napisali ste samo šest vrstic, da ne govorim samo o pravopisnih napakah, ki so????
Ostalo je pa tako in tako CTRL+A, CTRL+C,.CTRL+V.
Andrej Ambrož
pred 318 tedni
20.
Pa vererjtno je napisano namensko.
Andrej Ambrož
pred 318 tedni
21.
Tristo mi dlakavih dabrova, pa smo dobili še enega smešnega.
Andrej Ambrož, a ne veš da Vodeb tako piše zato, ker je nekje prebral, da je disleksija značilna za genije.
In nam zdaj s svojimi kracarijami skromno ter "nezavedno" sporoča kak genij je.
MoFo
pred 318 tedni
22.
To, da sem dislektik, sem se že nekajkrat opravičeval. Nimam energija, da stokrat preberem svoj tekst, ker tako ali tako ne bom našel napake. Ko so me na RTVju prosili, če bi začel blogati, je bil moj glavni pomislek vezana na moje slovnične napake. Na RTV so mi bili pripravljeni lektorirati tekste in jih oni objavljati. Vendar poskušam previdno pisati. Napak je verjetno več, ker gre za tiskan tekst, ki mi ga v Wordu oz. PowerPointu ni podčrtalo kot napačnega. Se opravičujem za slovnične napake.
Roman Vodeb
pred 318 tedni
23.
Mene ne motijo tvoje slovnične napake.
Vendar predlagam, da tekst kopiraš še v Word, ki podčrta slovnične napake in tako jih lažje najdeš. Ter poženeš črkovalnik. Biti mora slovenska verzija. Pa to ni edina možnost za slovenski črkovalnik. Obstaja tudi v Firefox-u, torej direktno podčrtuje, ko pišeš tekst v blog. itd.
brezposelni
pred 318 tedni
24.
VELIKIH TISKANIH ČRK NE PODRČTUJE. Odtod je bilo v tem tekstu nekaj več napak.
Roman Vodeb
pred 318 tedni
25.
Še vedno je rešitev za kontrolo besed z velikimi črkami:
1. Popraviš, kar je besed z malimi črkami,
2. kopiraš v Word,
3 Uporabiš funkcijo, ki spremeni velike črke v male
4. in spet podčrta napačne besede.
brezposelni
pred 318 tedni
Oddaj svoj komentar
Za komentiranje morate biti prijavljeni. Komentarji ne odražajo stališča uredniške politike RTV Slovenija.
Zadnji komentarji
Povezave
Uporabnik še ni dodal povezav.
Vsi blogi avtorja

201720182019
JanFebMarAprMajJun
JulAvgSepOktNovDec
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6Št. registriranih uporabnikov: 172704
Forum avtorjev: 15866 Forum teme: 34379 // Odgovorov: 1870072
Blog avtorjev: 3582 // Blogov: 85763 // Komentarjev: 1233538
Avtorji fotografij: 25849 // Slik: 219829 // Videov: 18661 // Potopisov:
© RTV Slovenija (ISSN 1581-372X) | FAQ | Impresum | 1995-2009 | Vse pravice pridržane
" "