Odmev na prispevek Branka Marušiča, člana TIGR-A: »Kako se je gradil moj odnos do TIGR-a?«
(objavljen v Rodoljubu, december 2011)

Objava iztrganega citata …poklicna zgodovina, ki je gibanje zamolčala ali pretvarjala in diskreditirala.« (Mira Cencič, TIGR, Ljubljana 1997, str. 342)

Citate objavljenih časopisnih izsekov zgodovinarja dr. Branka Marušiča naj si vsak, kogar zanima 'odnos Branka Marušiča do TIGR-A', prebere in si ustvari sodbo. Polemika je povsem odveč! Zbirka citatov pa se mi ne zdi prav spodobna po dvajsetih letih osamosvojitve.

Odgovorila bom na zame pomembnejše vprašanje: »Zakaj nisem več članica Rodoljubne organizacije TIGR Primorske?«

Tistemu, ki ne pozna celotnega ozadja, bom težko razložila, kajti zgodba o mojem očetu Črnem bratu se vleče že 82 let. Ko sem že mislila, da so se posamezniki po zadnjem obračunu z njim (v letih od 2005 – 2011) in tudi po izgonu narodnjaka dr. Dr. Franca Močnika, apostolskega administratorja slovenskega dela goriške nadškofije, ki je bil oktobra 1947 iz Solkana grobo in survo izgnan v Italijo kot nezaželena oseba, umirili, in da sem se le iznebila ideološkega balasta komunizma, sem se hudo motila.

Pod vodstvom Stanovnikove organizacije zveze borcev, je le-ta znova pokazala še bolj groteskni obraz (Nanos, Dražgoše, konstrukti raznih prispevkov ideološkega pisca in knjiga pok. Tomaža Marušiča SOLKAN IN SOLKANCI MED DRUGO SVETOVNO VOJNO IN PO NJEJ V BOJU ZA ZAHODNO MEJO (1941 - 1947), ki jo je izdalo Društvo piscev zgodovine NOB Slovenije, knjigo pa so finančno podprli Območno združenje borcev za vrednote NOB Nova Gorica, ZZB za vrednote NOB Slovenije, Ustanova Franca Rozmana - Staneta in Krajevni odbor borcev za vrednote NOB Solkan - knjiga konstruktov s potvorjeno in zamolčano zgodovino!

Misel, da bo po osamosvojitvi nastopila duhovna svoboda in prinesla obilnejše sadove resnicoljubnosti in demokracije, je bila zmotna. Stare izmišljene zgodbe in stara ideologija so se razživele in dosegle bujni razcvet. Začela se je rdeča razprava z maksimalnimi prizadevanji glorifikacije totalitarističnega režima in diskvalifikacije tistih, ki niso sledili romantičnemu cilju svetovne revolucije in v to kraljestvo niso verjeli, so pa za to svoje lastno prepričanje, ki se je izkazalo za realno, plačali drago ceno. Še danes hočejo ideologi pod komunistični prapor stlačiti vse domoljube (Tigrovce, čedermace, brambovce, Črne brate), čeprav ti niso nikoli sodili tja. O njih ni mogoče pisati z ideološkim nabojem, saj ti komunistični ideologiji niso nikoli pripadali. Njihov upor in boj se je bil proti fašizmu in raznarodovanju Primorcev, za narodovo svobodo in ne za komunistični režim. Dovolj nam je črno – belih fresk in ideološkega pleskanja primorske duše. Primorci potrebujemo nedotakljivo zgodovinsko resnico o domoljubih, ki je po naravi stvari komunisti ne zmorejo pisati. Hvala za vašo rehabilitacijo tigrovstva v novih vrednotenjih, ki bi vam dajale moč. Hvala za vaše poklone na grobovih domoljubov, ki ste jih v preteklosti ignorirali. Tigrovstvo in NOB ni mitologija, prvo je zamolčana in diskvalificirana zgodovina, s katero so obračunali komunisti, drugo pa je medvojna in povojna realnost, ki ima svetle in črne plati. Režimski zgodovinarji so opravili takšno vlogo kot so in potrebno bo še marsikaj prečistiti zavoljo resnice.

Očitati avtorici dr. Miri Cencičevi, da je vzela krmilo zgodovine v svoje roke in da je njeno delo le svojevrstni pregled, ki v svojih zaključkih ne presega ravni, značilne za pisce pisem bralcev v slovenskih časnikih (Oko, 24.12.1997, št. 108), je pa najmanj kar lahko rečem, poklicni napuh. Nasploh pa izseki iz prispevkov v raznih medijih kažejo na to … Še to bi vas vprašala spoštovani dr. Branko Marušič, kdo je pa vam dal krmilo zgodovine v roke? Ali res menite, da imate samo vi monopol za krmiljenje zgodovine po enem receptu? Tako graditi svoj odnos do tigrovstva je zares klavrn labodji spev in bi bilo morda boljše in bolj akademsko modro, da ne bi bil izpet. Zamolk bi bil bolj spodoben!

Skratka nekateri se postavijo nad vsem, tudi nad zgodovinsko resnico. Treba je neprestano prepričevati in vsiljevati svojo 'resnico', Ko bi se le odrekli enemu samemu ideološkemu elementu, da je komunizem nasledek pohlepa po nedemokratičnem prevzemu oblasti, partizanstvo pa je vzniklo iz domoljubja borcev, ki se žal danes izrablja za politične namene in razpihovanje nesložnosti med narodom. Nobeno pričevanje o pogromih, pobojih in izgonih ljudi lastnega naroda, ki si ne bi želeli imeti opravka s kontinuiteto v takšni priredbi, nič ne zaleže. Trobila so močnejša!

Domoljubi imajo pravico imeti lastno neideološko in neodvisno združenje, v katerem naj bi bilo včlanjenih čim več Primorcev domoljubov in čim manj Ljubljančanov, ki nadaljujejo s prakso komunistične hierarhije in nadzora nad primorsko rodoljubno zavestjo. Zaradi resnice, je obračun s komunisti nujen! Na način streznitve!

Pomen partizanstva, tigrovsta in odpora slovenskega ljudstva proti raznarodovanju in zasužnjevanju se ohranjanja s spominom na preteklost, ne pa s spominom na poveličevanje komunizma. To ponovno potrjuje enotno stališče evropskih narodov proti vsem oblikam totalitarne vladavine ne glede na ideološko ozadje. Noben zločin in dejanje genocida ne zastara. Tudi komunističnega ne! Krepitev zavesti o zločinih, ki so jih zagrešili totalitarni in nedemokratični režimi in obsodba teh zločinov, je zato nujno potrebna, da se ti ne bodo v bodočnosti več ponovili.

Okrepiti je treba zavest o zločinih, ki so jih zagrešili vsi totalitarni in nedemokratični režimi, podpirati je dokumentiranje in pričevanja o nemirni preteklosti, saj brez spomina ne more biti sprave in miru slovenskega naroda. Samo enoten in složen narod se lahko postavi v bran tujcu! Po razpadu komunističnih diktatur v srednji in vzhodni Evropi ter v nekaterih državah članicah se še vedno neupravičeno omejuje dostop do dokumentov, ki so pomembni za posameznike ali potrebni za znanstvene raziskave, zato praška deklaracija poziva vse države članice, naj si resnično prizadevajo za odprtje arhivov, tudi arhivov nekdanjih notranjih varnostnih služb, tajne policije in obveščevalnih služb, čeprav je treba zagotoviti, da se to ne bi izrabljalo za politične namene.

Treba je poudariti, da je Evropski parlament 2. aprila 2009 sprejel Resolucijo o evropski zavesti in totalitarizmu, kjer med drugim piše, da »Evropa ne bo združena, če ne bo sposobna oblikovati enotnega pogleda na svojo zgodovino, če ne bo priznala nacizma, stalinizma ter fašističnih in komunističnih režimov kot skupne zapuščine in če ne bo izvedla poštenih in poglobljenih razprav o njihovih zločinih v prejšnjem stoletju.« In še, da je »končni cilj razkritja in ocene zločinov, ki so jih zagrešili komunistični totalitarni režimi, sprava, ki pa jo je mogoče doseči le s priznanjem odgovornosti in prošnjo za odpuščanje.«

Pa še to bi navedla, moj odnos do upora proti fašističnemu raznarodovanju in tigrovstva se je izoblikoval skozi trpljenje mojega očeta in moje družine, ki so mu botrovali vsi totalitarizmi (fašizem, nacizem in komunizem) in ne skozi ideološko motrenje s fotelja in gledanje pod prste kaj drugi pišejo in kako dojemajo polpreteklo zgodovinsko realnost.

Toliko Rodoljubu v premislek!

Dopisano 1.februarja 2011:
Ko sem še enkrat pozorno prelistala in prebrala omenjeno številko Rodoljuba, sem se ob uvodniku dr. Savina Jogana z naslovom »Leto jubilejev (1941-2011)« vprašala, kako je mogoče, da je TIGR objaviI tako ideološko aktivističen in zgodovinsko nekritičen, času anahronističen in povsem neprimeren ideološki prispevek, ki zagotovo narod razdvaja. Avtor je izpadel kakor da sploh ni Primorec. Ni se mogel izogniti ideološkim temam, ne da bi dregnil v denacionalizacijo, ki predstavlja vrnitev pokradenega premoženja prejšnjim lastnikom in tudi verskim polemikam se ni mogel izogniti, ne da bi posebej užalil primorske čedermace, ki so izkazali vsekakor več domoljubja, kot vsi komunisti skupaj.

Žalostno je tudi, da Primorska ne more imeti svojega spomenika na Velikem Cereju, ki bi simboliziral primorski upor in rodoljubje in da mu mora Janez Stanovnik z nekaterimi komunističnimi aktivisti določati njegov vsedržavni pomen, čeprav gre na Primorskem za povsem drugačne razmere, kot so veljale v ljubljanski in drugih slovenskih pokrajinah. Po sili z vrha je spomeniku spremenjen prvotni namen, kar za Primorsko ni dobro.

Oddano: 31.01.2012 ob 22:25:34
RTV Kategorija: Ljudje
Zaznamki:
Zgodovina
Natisni
Priporoči
Neprimerna vsebina
 
Oceni:

Ogledi 524 | Ocena 5.0 od 2 glasov

Blog: Komentarji
Prijavi sovražni govor
1.
Ga. Tatjana, preveč je še črnih duš po dejanjih in interpretacijah, ki bi vam pritrdile. Vendar ne izgubimo upanja. Trajalo bo še dolgo, a prišlo bo, neizogibno. Resnica vedno zmaga, vendar nikoli z lahkoto.
Rougier
pred 336 tedni
2.
Ferdo Kravanja - Peter Skalar pa ni postal nikoli narodni heroj. Njegova pot tigrovca, partizana in njegova ustrelitev pa so opisani v naslednjem blogu:

http://www.goriski-panterji.com/index.php?option=com_content&view=article&id=199:ferdo-kravanja-1912-1944-3del&catid=41:tinc&Itemid=68
Tatjana Malec
pred 336 tedni
3.
Hvala!
crow
pred 336 tedni
4.
Dr. Savin Jogan vidi boj za nacionalno osvoboditev, združitev in samoodločbo Slovencev v nacionalizaciji in razlaščanju ljudi? /Citati:Kazale so se npr. v odlokih IOOF od marca 1942 naprej, po katerih naj bi slovenski narod po osvoboditvi sredstva za povrnitev škode bo črpal predvsem iz zaplenjenega premičnega in nepremičnega premoženja okupatorjevih sodelavcev brez odškodnine, ki je postalo skupna last ter bilo dano v brezplačno uživanje ali skupno obdelovanje (DLRS 1, 316, v odloku o dodeljevanju zemlje izseljenih Kočevarjev (DLRS 2, 154 idr. Tako prizadevanje je razvidno tudi iz posebnih ukrepov za izboljšanje razmer socialno šibkih slojev, zaplembo sredstev različnih ustanov, občin, pošt idr., n.d. 352), s pobiranjem narodnega davka (SNZ 1, 644), ustanavljanja razlastitvenih odborov iz vrst revnih kmetov ter dodeljevanja zemlje agrarnim interesentom (n.d.649). Šele pozneje, proti koncu vojne, je prišlo po omenjenih ukrepih do obsežnejše, ti. Patriotične nacionalizacije, »razlastitev razlaščevalcev (avgusta 1944) … /

Zanimiv je način kako dr. Jogan govori o široko in izdatno zamišljeni denacionalizaciji (verjetno v okviru srednje in jugozahodne Evrope najbolj ustrežljive za upravičence – nekdanje lastnike premoženja, seveda če ob tem odmislimo množično komunistično krajo pošteno zasluženega imetja ljudem in ideološko zlagano govorimo, da je to bilo pravično, da je bila to patriotična poteza. To je bila navadna lopovščina!
Dr. Jogan govori tudi o vzpostavitvi poudarjenega strankarskega modela političnega sistema, ki je med drugim prekril in nadomestil vsakršno družbeno in politično aktivnost ljudi v temeljnih lokalnih skupnosti (kakor da je enopartijski nedemokratični sistem boljši in bi morali žalovati za njim); govori o poskusu navideznega, a povsem praznega nadomeščanja te aktivnosti ljudi z neštetimi brezplodnimi referendumi (kakor da ljudstvo nima več pravice do odločanja na referendumih, ker ta pravica sodi v CK);, govori o širokem vpletanju politike v gospodarstvo in medije (kakor da ta ne bi prihajala iz Murgel in Foruma 21); govori o javnem in skrivnem širjenju vpliva moči in moči rimskokatoliške cerkve, naslonjene tudi na zelo blagohoten odnos države do nje v postopku nikdar dokončane denacionalizacije (kakor, da niso odnosi med državo in Cerkvijo določeni v ustavi in zakonu); govori o revanšističnih prizadevanjih, ki so sicer bila brezuspešna v ponujanju modela lustracije, a so še vedno živa v neskončnih kadrovskih razpravah o delovanju preiskovalnih komisijah v Državnem zboru (kakor da so se komunisti umirili z izkazovanjem mišic, čeprav so jih prav na Poljskem, Češki in Latviji umirili z lustracijo, kot edinim sredstvom zoper kontinuiteto komunistične oblasti in legitimno krajo družbenega premoženja; govori o brisanju imen posameznih ulic, šol ion podjetij po partizanih (kakor, da ni ustavne odločbe o ukinitvi Titove ceste v Ljubljani in dovolj izzivanja na Sabotinu). Govori o skrhanem ravnovesju, kakor da ga krhajo demokrati, ki bi se radi iznebili totalitarizma v najrazličnejših oblikah življenja, ki so pripeljala Slovenijo v bankrot in moralni razkroj. Odveč je govoriti, da bi prav na temelju moralnih vrednot kontinuitete lahko dosegli razcvet, ko so prav osebe, ki izhajajo iz komunističnega režima, imele dostop do informacij in s tajkunizacijo uničile slovensko gospodarstvo. Seveda te ideološke stvari se zabijajo mladini v glavo, zato smo tam, kjer smo!

Zares izvirno tigrovstvo, uvoženo iz Ljubljane na Primorsko!
Tatjana Malec
pred 336 tedni
5.
"Domoljubi imajo pravico imeti lastno neideološko in neodvisno združenje, v katerem naj bi bilo včlanjenih čim več Primorcev domoljubov in čim manj Ljubljančanov, ki nadaljujejo s prakso komunistične hierarhije in nadzora nad primorsko rodoljubno zavestjo."

Če boste pošteni, boste zlahka ugotovili, da so za nadaljevanje komunizma na slovenskem, zaslužni predvsem primorci. Kaj ste naredili s kamnitim napisom TITO, ki mimogrede ni bil pod ljubljanskim gradom? Na spletu se najdejo rezultati volitev (tudi za nazaj), ki dokazujejo, da ste praviloma zelo naklonjeni vsem strankam, ki izhajajo iz zveze komunistov. Zelo malo dobijo glasov tisti, ki zagovarjajo Slovenstvo in vrednote, nasprotne komunizmu. Prav zaradi tega dejstva, se Slovenija še ni znebila totalitarne miselnosti. Verjamem da bo na slednjih volitvah v vaših krajih dobil največjo politično podporo in vaših glasov prav - vaš Pahor, ki je do sedaj naredil državi daleč največ škode v samostojni Sloveniji.

P.s.: Pa nisem lublančan, čeprav priznam, da me je razjezilo, da iščete krivce po sistemu: Ujemite tatu!
Afnogunc-de lux
pred 336 tedni
6.
Žal, se moram z vami strinjati skoraj z vsem, kar ste zapisali v svojem komentarju. Ničesar ne morem zanikati, razen tega, da nas je med Primorci veliko strpnih in potrpežljivih borcev, ki se borimo za osveščanje ljudi, ki ga je zapustilo več kot pol veka dolgo trajajoče enoumje in izkrivljenost realnosti. Oživitev tradicionalnih vrednot slovenstva in domoljubja je naša primarna naloga. Zagotovo Primorci ne prenesemo več perverzne logike, naklonjene prevrednotenju vrednot, razcepljenosti naroda in ustvarjanja nemogočih razmer, ki jih politiki za kulisami svojega kadrovanja in kravjih kupčij povzročajo in podaljšujejo agonijo, nekateri ideologi tudi s praksami, ki jih navajate. Slovenci ne potrebujemo toliko oblasti, nadzorništva in skrbništva, ki krepijo način delovanja starih praks, ki jih omenjate. Ljudje živijo v vzporednem svetu svoje lastne realnosti, ki ni identičen s preteklostjo. Govorite o ljudeh, ki imajo politične funkcije kontinuitete, ki se niso sposobni odzivati na stiske in probleme ljudi. Ti so povzročili svojo klientelistično politiko, za sabo imajo še star 'komunistični aparat' (old boyse v Murglah, zvezo borcev, predsednika države). Ko sem govorila o Ljubljančanih, sem imela v mislih navedene strukture in posameznike, ki vrivajo svoj vpliv in ideje v civilna združenja, tudi v TIGR. Na Primorskem jim nekateri oprtunisti ubogljivo sledijo.

Zgodovinsko spraševanje o vlogi elit desnice ali levice, ki se pojavljajo na volitvah, je odveč. Ljudje si čez noč ne morejo sneti ideološko-političnih mask in plašnic. Preveč je tragičnih usod, saj je na tisoče žrtev na Primorskem zahtevala prav politika. Ljudje se enostavno bojijo . Iz muzejskega spomina polpreteklosti se vsiljuje ljudem stara popačena ideologija zgodovinskega spomina. Ljudje potrebujejo kruha, miru in pogoje, da bodo lahko normalno delali in živeli. Univerzalnih vrednot domoljubja in slovenstva današnja politika nima na pretek, niti pa za primarne potrebe ne. Ikonizacija preteklosti sloni na ideološki moči, ki se s kompulzivno silo vsiljuje v vse pore življenja in parcialnih interesov.

Demokracijo in človekove pravice si predstavljajo v popačni obliki. Lažnivci gledajo ljudi z
z vampirskimi obrazi, ne ščitijo šibkih, ljudje se še vedno klanjajo močnim, kot so bili navajeni v prejšnjem režimu, ki so mu bili nekritično hvaležni za priključitev Primorske k matici. Njihove drže se ujemajo z dispozicijo nasilne arogantnosti in nubolozne filozofije življenja starih politikantov. Eksistencialne resnosti tolikšnega zadolževanja ljudje očitno niso dojeli. Njihovo odločanje je vodila notranja ureditev finančnih imperijev iz Ljubljane, zaradi svoje odvisnosti niso ljudje sposobni vzpostaviti stabilne moderne države in konkurenčnega gospodarstva, saj politika ni nikoli zagotovila teh pogojev. Tudi volilni sistem omogoča, da nismo imeli v vladi in parlamentu tistih pokončnih in klenih ljudi, ki bi jih Primorci potrebovali. Njihov vzorec vladanja je deloval s koncepcijo moči samoopredeljevanja in samorealizacije njihovih koristi in koristi kapitalskih mrež. Kučan in Stanovnik se tega dobro zavedatata in to generirata. Najlažje je manipulirati z množicami in jih dražiti s komunističnimi simboli in nostalgičnostjo po prejšnjem sistemu ter tako nadaljevati agonijo s komunistično zaslepljenim primorskim zaledjem - verjetno še edino komunistično trdnjavo v EU.

Očitno je, da Primorci in tudi vsi Slovenci ne bomo več kleceplazili pred takšno politiko, presekali jo bomo! Čutimo se prizadete v našem dostojanstvu, zastonjkarskem delu, negotovosti. Ta politika je narejena za bogataše in mizerne socialne podpirance revežev in brezposelne na račun odplačevanja dolgov zanamcev. Umetni stečaji, odpuščanja, zmanjševanje pravic delavcem in upokojencem, nestabilno zdravstvo, blesteče upravne zgradbe, veliki trgovski centri, golf in tenis, lokali za fitnes, savne in lepotni saloni, igralnice, tečaji za klanjanje, lepo oblačenje in kurzi za politični žargon, tečaji bontona za povzpetneže in tečaji za pleteničenje. To je primorska levica!To je današnja realnost, tudi na Primorskem! To so uspehi njihove politike, ki očitno doživlja svojo agonijo prav na Primorskem. Stopnja zadolževanja nenehno raste, ob vsem tem krasno živi armada dobro plačanih svetovalcev in bivših politikov. Medije imamo zato, da ljudem pripovedujejo neprijetne reči, kako bo treba zategniti pas, nikoli jih pa ne vprašajo, če so ljudje z njimi zadovoljni in kaj bi ljudje želeli videti drugače.

Svoja prizadevanja ne namenjajo skrbi za narod, podcenjujejo slovensko nacionalno esenco, ki je sestavina naravnega prava in narodovega obstoja, spodbujajo internacionalizem in socialne eksperimente. Z zategnjeno ročno zavoro bi hoteli ostati ideološko v zgodovini starih odnosov. Polje javnega spreminjajo v polje zasebnega. Pozabili so, da smo ljudje država. Medijski prostor zasedajo za svoje avtorefleksije in ego tripe. Ekstremno se bojujejo za vsiljevanje preteklosti, celo šolske učbenike je prevzela država v roke, zgodovino pa režimski zgodovinarji. Pri javnem financiranju jim uspeva, ker so zadržali škarje in platno v svojih rokah.

Stop Primorska in cela Slovenija z idološkimi temami, klientelizmom in aferaštvom! Primorska ne potrebuje politike, ki se bo ukvarjala sama s seboj, ljudje potrebujemo politiko sposobno pripraviti razvojne programe z natančno opredeljenimi ekonomskimi, znanstvenimi, kulturnimi in obrambnimi cilji, ki jih je sposobna uresničiti. Tigrovci so proti delitvi občine Koper na dve občini! Strinjam se s to politiko!

Obraz nove prihodnosti naj bo poštenje, poslovna morala in čast nosilcev javnih funkcij in oblasti. Osveščeni Primorci ne želimo, da nam vsiljujejo svoj pragmatični jaz in svoje interese in da nas idejno vodijo v redukcijo zdravih življenjskih načel, morale in rodoljubja. Politika se mora držati programov začrtane poti, ki so ji zaupali volivci. Politika ne sme ideološkega in duhovnozgodovinskega dogajanja izrabljati za manipulacijo. Izbrisali so iz življenja človeka in ga naredili osebek, s katerim se politika dobesedno norčuje. Snamejo naj maske, da se primorski človek v človeku malo razgiba in oživi. Maska njihove moči je praznina, brezvsebinska votlost, z zgrešenim konceptom kontinuitete. Nacionalizirali so primorsko človeško zavest, podržavili so človeka kot svojo lastnino. Stereotipizirani konstrukti vladanja nimajo z realnostjo življenja in zgodovine nič skupnega, projicirajo izrabljanje preteklosti za politične namene. Obnašajo se kot šefi ceha, ki seje ljuljko na njivi, kjer ljudje poskušajo pridelati pšenico. Primorci smo inteligentni in uporni, delovni in ustvarjalni, a mnogi premalo kritični in osveščeni. Politiki tako lahko narod ovirajo pri napredku in razvoju. Zajela jih je politična evforija z neracionalnimi predznaki, njihovi pristopi so pogubni, so postosamosvojitvena zgodba negativizmov in destruktivizmov. S svojim delom so popačili sistem moralnih vrednot in ziritirali ljudi. Ali je kaj čudnega, da se od nekdaj zatirani Primorec danes tako odziva?

Tako Primorska kot celotna Slovenija potrebujeta programe razvoja brez slepilnih okovov! Osamosvojitev je sidro demokracije in človekovih pravic. Tega se velika večina Primorcev zaveda.
Tatjana Malec
pred 336 tedni
7.
Danes sem imela čast prebrati v tedniku Reporter, št. 5/2012 vsebinsko bogat intervju Zlate Krašovec z raziskovalko novejše zgodovine Primorske dr. Miro Cencič, objavljen pod naslovom "Politika in ideologija nas delita, narodnost nas ne povezuje".

Prispevek je vreden branja in razmisleka!

Avtorica izpostavlja vprašanje, kako posamezni zgodovinarji poskušajo dokazati, da TIGR ni bil zamolčan. Seveda ob tem se tudi meni poraja vprašanje, katerih poglavij iz zgodovine Tigra se je lotil dr. Branko Marušič in kje so objavljena. Ko se je dr. Cencičeva lotila proučevanja zgodovine Tigra, bi ga pa kar naenkrat vsi radi lastnilili. Očitno tudi navedeni zgodovinar, ki se trudi povedati vsej strokovni in borčevski javnosti, kako se je izoblikoval njegov odnos do TIGRA, kakor da bi res koga to zanimalo.

Dr. Mira Cencič ni le avtorica številnih zgodovinskih knjig, je tudi po srcu prava narodnozavedna Primorka. Iz vsakega stavka, ki ga zapiše in vsake besede, ki jo spregovori, veje domoljubje. Veliko naredi tudi za osveščanje in spodbujanje domoljubnih čustev mladih.
Tatjana Malec
pred 336 tedni
Oddaj svoj komentar - Komentarji so moderirani in ne bodo takoj vidni
Za komentiranje morate biti prijavljeni. Komentarji ne odražajo stališča uredniške politike RTV Slovenija.
Zadnji komentarji
Povezave
Uporabnik še ni dodal povezav.
Vsi blogi avtorja

201720182019
JanFebMarAprMajJun
JulAvgSepOktNovDec
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5Št. registriranih uporabnikov: 188513
Forum avtorjev: 15872 Forum teme: 34425 // Odgovorov: 1873485
Blog avtorjev: 3584 // Blogov: 86504 // Komentarjev: 1239819
Avtorji fotografij: 26211 // Slik: 221803 // Videov: 18357
© RTV Slovenija (ISSN 1581-372X) | FAQ | Impresum | 1995-2009 | Vse pravice pridržane
" "