Levica si je ustvarila trdno volilno bazo z enormnim zaposlovanjem v javnih službah, kar je
posebej vidno v Ljubljani, kjer je nepremagljiva. Trdno oporo ima tudi pri upokojencih, kjer
jih je še precej iz njenih vrst in so ji lojalni.Nujno ji je pripisati še pripadnike drugih narodov
in narodnosti iz prejšnje skupne države,ki si jih je z neko posebno propagando dobesedno
prilastila.

Vendar, zadržimo se le pri javnih uslužbencih. Vseh skupaj naj bi jih bilo okrog 180 tisoč, ki
so,v kombinaciji z kriminalom, postali prava nočna mora za držao in sleherni državljan naše
države ve, da tako ne more več naprej. In, kaj zdaj?

Delna omilitev nevzdržnega stanja je možna v takojšnjem zmanjšanju plač. Sledilo na jbi še
zmanjšanje ali popolna ukinitev raznih bonitet in stroškov ter, kot najvažnejše, takojšnja ter
brezrezervna upokojitev vseh,ki so dosegli pogoje za upokojitev. V naslednih letih, začenši
z letom 2013 pa vse do leta 2023, je nujno zmanjšanje števila javnih uslužbencev za 50%.
Tako pridemo do možnega postopnega zmanjšanja javnih uslužbencev vsako leto za 5% in
bi se njihovo število v naslednjih desetih letih skrčilo na znosnih 80 tisoč. Pri tem je nekako
nujno povdariti, da je v tistih 5% letno zajeto tudi upokojevanje in vse kupaj ne bi bilo tako
hudo, kot je na prvi pogled videti.Torej je osnovno,da se število javnih uslužbencev od 160
tisoč v naslenjih desetih letih zmanjša na 80 tisoč. Tako bi proporcionalno prišli na razino
števila javnih uslužbencev v Avstriji, Švici..., kar bi nam omogočilo večjo konkurenčnost. Ali
je to izvedljivo? Seveda je, vendar z povečanjem minimalne zajamčene plače, ki zaposlenim
v javnih službah omogoča človeka vredno življenje. Splošno, omogoča mu preživetje.

Iz uvoda tega bloga je vidno, da bi z nekim večjim angažiranjem levica lahko dosegla padec
sedanje vlade in ponovno prevzela vodenje države,ob izničenju vsega,česar se je aktualna
vlada lotila,kar bi bilo katastrofa za državo.Čez noč bi postali država iz Orvellovih opisovanj,
predvsem v "Živalski farm" in iz "a984," kjer je pesimistično opisal grozljive možnosti tistih
področij, kamor se prištevamo in kamor dejansko tudi sodimo.

Univerze je nujno opozoriti,da je izobraževanje na družboslovnem področju v naslednjih 10
letih nujno zmanjšati za 70%,ker ti mladi ljudje preprosto do smrti ne bodo dobili delovnega
mesta v svojem poklicu. Nikjer v Evropi ne, ker so kot taki nezaposlivi. Prav nasprotno pa v
istem % povečati število vpisnih mest na fakultetah eksaktnih ved,kar nas bo umestilo med
v sam vrh Evrope po številu izobražencev v tehničnih usmeritvah. Večina teh izobražencev
bi si brez težav najdla zaposlitev v visoko razvitih državah Zahodne Evrope ali kje drugdje.
Pravniki, sociologi, psihologi...bi se pač morali zadovoljiti le z možnostjo zaposlitve tam,kjer
so doštudirali, kar pomeni, da bi jim že ob vpisu bilo zajamčeno delovno mesto po končani
fakulteti, kar je edino možno v javnih službah.

Svet se je spremenil in se bo še bolj drastično. Predvsem Evropa. Brez takih načrtovanj pa
neko normalno finkcioniranje države ne bo mogoče.V tej državi vedri in oblači pravna smer
ki je nekako,če hočemo priznati ali ne, si to državo dobesedno podjarmila, jo ugrabila...,kar
počne baje vse v interesu "pravne države," čigar definicije pa sama ne more obrazložiti...

Državo lahko skupaj rešita le Janša in Pahor. Pahor in njegova stranka SD bi se morala že
enkrat osamosvojiti in začeti delati v korist države in naroda in ne po nalogu in korist naših
osivelih stricev, ki se morajo sprijazniti z drugimi časi, kjer Orwellu ni več mesta...
28. april 2012 | Zaznamki: Dogodki zadnjih dni | Komentarji (122)
Po nastopih gospoda Šušteršiča in po prvih korakih vlade v zvezi varčevalnih ukrepov,kaže
na resnost in vstrajnost doseči maksimum z varčevalnimi ukrepi. Že prvi ukrepi vlade kažejo
jasno na to,da se je vlada prvo odločila preprečiti odtekanja denarja iz državne blagajne,na
kar sledijo ukrepi, ki bodo trajno polnili dražavni proračun.

Sleherna civilizirana in ekonomsko močna država v EU predvsem polni državni proračun na
podlagi obdavčitve nepremičnin, kar je nujno posvetiti največjo možno pozornost tudi v naši
državi,ker so to stalna sredstva. Pri nas teh obdavčitev praktično ni.Je le občinski davek od
stavbnega zemljišča,ki ga bo nadomestil davek na nepremičnine.Višina tega davka je nekje
okrog 1% od vrednosti nepremičnine, ki jo vsako leto določi GZS.

Vladi predlagam uvedbo dodatneg davka od nepremičnin,ki bo v celoti namenjen državnem
proračuni, občinam pa ostane tisto, kar so do sedj imeli. Nova bdavčitev, ki ji predlagam,naj
bi od prve in edine nepremičnine znašala 0,5% na podlagi vrednosti, ki jo vsako leto določi
Geodetski zavod Slovenije. Enako, kot za občine. Sleherna naslednja nepremičnina, druga,
tretja...pa naj bi bila obdavčena po stopnji 1%, ne glede na starost neprmičnine,kar seveda
velja tudi za obdavčitev prve in edine nepremičnine.

Vendar,kot prvo je nujno občinam z zakonom določiti maksimalno obdavčitev,ki ne bi smela
biti višja od 2%. Nadalje, tročlana ali družina z večjim številom članov v gospodinjstvu lahko
zlorablja ta zakon z lastništvom slehernega člana družine nad posamezno nepremičnino.Da
bi to zlotabo onemogočili,je z zakonom jasno določiti,da se z takim prenosom nepremičnine
ne bo možno izogniti 1% obdavčitve, le prva nepremičnina na j bi bila obdavčena o,5%.

Problem državne lastnine je rak rana te družbe. Država je lastnica ogromnega premoženja,
kar ni dobro.Obdavčitev nepremičnin (tudi podjetij, bank, ustanov...) v državni lasti kaže na
obdavčitev "samega sebe," kar je kontraproduktivno. Iz levega žepa, v desni žep!? Vendar
je tudi v tem primeru nujna obdavčitev. Država pa naj se skuš čimprej rešiti nepremičnin.

Javni sektor. Cmeravi, razvajeni otroci. V naši državi je okrog 200 tisoč brezposlenih, ki so
z presežno vrednostjo polnili državni proračun in žepe javnih uslužbencev. Torej je pri nas
zaposlenost produktivnih delavcev v primerjavi z letom 1991 padla za okrog 30%, vendar
pa se je istočasno povečalo število javnih uslužbencev v istem obdobju za 30%, kar je res
edinstven primer v EU in daleč ekonomsko močnejša država od naše tega ne bi prenesla.

Dame in gospodje, javni uslužbenci, vi ne stavkate proti državi, pač pa proti brezposlenim
in vsem tistim,ki ustvarjajo presežno vrednost in od njih zahtevate denar.Pravzaprav, vi od
države zahtevate,da z vsemi možnimi prejemi,celo z rubeži premičnin in nepremičnin ves ta
denar kanalizira v vaše že (pre)polne žepe. Ne pozabite, da tudi brezposleni bodo morali
plačevati redno vse račune, enako kot vi pa še davek od nepremičnin, enako kot vi. Nihče
jih pri obdavčitvi ene in edine nepremičnine ali več teh nepremičnin, če jih imajo, jih ne bo
prvo povprašal, če so zaposleni ali ne.

Prosim,spametujte se in odpovejte stavko, ker bo le vam samim škodovala. Vlada pa naj si
dobro zapomni predloge iz tega bloga, za kar sem se zavezal že v predvolilni kampanji, če
bo desnica prišla na vlast.

Obdavčitev nepremičnin v sleherni ekonomsko močni državi je pravi rudnik diamantov...!
15. april 2012 | Zaznamki: Varčevalni ukrepi | Komentarji (31)
Marsikateri ni dobro razumel mojega bloga, v katerem sem predlagal povišanje davka od nepremičnin za 100%. Zaradi tega ponovno o tej temi pišem, vendar bolj razumljivo.

Za točno vrednost nepremičnin, ki so v lastništvu bank mi ni znan. Prepričan pa sem,da je
teh nepremičnin za več milijard EUR,predvsem zaradi nozmožnosti odplačila kreditov, ki so
bili najeti s starani podjetij ali posameznikov.Trenutno je to "mrtvi kapital" od katerega,vsaj
upam,banke plačujejo davek na nepremičnine ali davek od stavbnega zemljišča.Predvsem
pa je ogromno takih, ki so špekulirali in si kupili večje število nepremičnin, ki je sedaj ravno
tako "mrtvi kapital," od katerega nihče nima koristi.

Nekdo vedno mora biti lastnik neke nepremičnine in nekdo vedno od te nepremičnine mora
državi plačati davek.Ta davek se steka v državno blagajno in je ena od vidnejših postavk,ki
polni državni proračun. Izračun letnega prihodka iz 100% povišanja davka na nepremičnine
pa je otroško lahek in sem prepričan, da bi letno državi prinesel milijardo EUR ali celo dve.

Varčevalni ukrepi vlade, da bi na letni ravni privarčevala v državnem proračunu okrog 800
milijonov EUR bodo prizadeli slehernega državljana te države.Tudi otroke ali celo predvsem
otroke, ko pa bi obdavčitev nepremičnin prizadela v glavnem špekulante in močnike,ki so si
nagrabili nepremičnin in, kot sem nekoč že omenil, so videti kot muha na banani. Ni dvoma,
da bi povišanje davka na nepremičnine za 100% prizadel tudi najšibkejši sloj prebivalstva,
vendar ga pa vseeno ne bi tako hudo prizadelo, kot ga bo sedj. Tudi to je čisto po otroško
razumljivo,da skoraj vsaka slovenska družina,če ne celo vsak slovenski polnoletni državljan
ima nepremičnino,vendar ogromno njih,edino in maksimalno vredno tam nekje do 200 tisoč
EUR, od katere sedaj plačujejo letno nekje od 50 do 500 EUR, odvisno od mesta in cone,v
kateri se nahaj.Moja družina sedj plačuje davek od stavbnega zemljišča dobrih 200 EUR,ko
pa bo po novem plačevala letno 250 EUR.100% povišanje bi me vsekakor prizadelo,vendar
pa ne tako hudo, kot me bo prizadelo ukinitev regresa za upokojence.Vsekakor pa bi to sto
procentno povišanje najbolj prizadelo špekulante z nepremičninami in banke in sem resno
prepričan, da si pisci tega zakona ponovno varovali najbogatejši sloj državljanov, kakor tudi
špekulante z nepremičninami.

Poglejmo samo Celovške dvore.So v lasti bank, vendar mrtvi kapital od katerega država ne
more pobrati davka od prometa nepremičnin,ker jih tako banke kot špekulanti sploh nočejo
prodati, ker čakajo na boljše čase in višjo ceno.

Vlado bi resnično prosil, da naj o tem premisli in z predlagano obdavčitvijo razbremeni tiste,
ki so najbolj prizadeti. Predvsem otroke in ostarele. Gre celo za dosti mnjšo vsoto denarja,
ki bi jo lahko skoraj za nekajkrat presegli z predlaganim.
13. april 2012 | Zaznamki: Davek, na, nepremičnine, in, državni, proračun | Komentarji (24)
Po skoraj 22 letih samostojnosti, sem se prvič ob včerajšnjih rezultatih glasovanja v našem
parlamentu o spremembi 148 člena ustave in sprejetja stališča strokovne skupine ustavne
komisije, počutil nekako bolj varnega pa tudi bolj ponosnega.

Gre namreč za dejstvo, da je dokazano, da tudi levica lahko v sodbonosnih trenutkih naše
države podpre predloge desnice v parlamentu, da pa je enako počela desnica in je tudi na
podobne način podprla levico koncem lanskega leta ob sprejetju interventnega zakona, ki
je tudi bil od sudbonosnega pomena za našo državo.

70 poslancev jih je bilo za spremembo 148 člena ustave. Od tega naj bi jih 51 iz koalicije po
vsej verjetnosti prispevalo svoje glasove, 19 poslancev pa iz opozicije. Pri analizi teh danih
rezultatov, govori dejstvo, da jih je SD prispevala vseh 10 glasov, 9 pa celo LZJ, kjer pa je
nujno povdariti, da skoraj zagotovo gre za nekdanje poslance SD, ki so prestopili k LZJ, jih
je pa bilo vsaj še 4 iz same LZJ, kar je simptomatično in marsikaj pove. Predvsem pove o 4
manjkajočih glasovih ob poskusu, da vlado formira gospod Janković.

66 poslancev je sprejelo stališče strokovne skupine komisije.Če tudi to analiziramo,pridemo
tudi v tem primeru do skoraj podobnih rezultatov,vendar brez enega samega poslanca LZJ.
Torej je 51 koalicijskih poslancev dalo svoj glas za, 10 poslancev SD in 5 poslancev iz LZJ,
kar pomeni, da na teh 5 poslancev iz LZJ Janša lahko tudi v prihodnje računa, ker po vsej
verjetnosti gre za "prebežnike" iz SD v LZJ, ki jih je po mojih izračunih točno 5.

Pahor je zelo dober in premeten politik. Ni več dvoma, da konce v LZJ drži on in ne Zoran
Janković, kar jasno pove,da na 5 "svojih" poslancev iz LZJ lahko vedno računa.Torej jih je
trenutno pod njegovo taktirko 15 poslancev, kar Janši omogoča mirnejše spanje. Pahor je
človek sodelovanja in ne izključitev, kar je tudi novinarje presenetilo, saj so tik pred možno
odločitvijo vsi v en glas povdarjali, da je 2/3 večina zelo vprašljiva.

Z takim načinom vodenja politike, SD bo ponovno ena od dveh najmočnejših strank, ko se
na naslednjih volitvah bo odločalo o zmagovelcu, če seveda ne bo izbran za predsednika
države, če bo sploh kandidiral, saj je videti, da je bolj potreben v parlamentu in v stranki.

O enem poslancu, ki se je jasno opredelil proti LGV in je normalno, da tudi svj glas vedno
da proti LGV, torej proti koaliciji, pa omembe ni vredno. Ne njega ni možno računati.
12. april 2012 | Zaznamki: Sprememba ustave | Komentarji (12)
Fiskalno ali zlato pravilo, kot mu tudi pravijo, prinaša dosmrtno članstvo v evropski eliti ali v
smetani te elite. To ni nobena muha enodnevnica, pač pa vprašanje prihodnosti generacij,
katerim tako tlakujemo pot v raj ali v pekel. Vendar, pod kakimi pogoji?

Sprva bodo to elito predstavljale Nemčija, Francija, Nizozemska, Švedska, Avstrije, Danska
in še nekatere države, med katerimi bo tudi naša država, pozneje pa se jim bodo pridružile
Avstralija, Nova Zelandija, mogoče še ZDA in Rusija ter Italija... Skratka, jedro tega zlatega
pravila bodo tvorile v svetu ekonomsko najuspešnejše države.

Vendar, kakšna pravila bodo znotraj te elite?Kakšno sorazmerje med pokojninami,plačami?
Politična vodstva držav elitnega kluba bodo vsekakor ponosna,bolj nerodno pa bo,če bo to
"zlato pravilo" temeljilo na strahotnih medsebojnih razlikah v plačah in pokojninah. Že sedaj
je možno govoriti o zmanjšanju plač in pokojnin v določenih državah, zaradi nesposobnosti,
da bi v plačnem in pokojninskem sistemu dohitevali določene člane tega elitnega kluba,kar
vse državljane takih držav straši. Namreč, že pred sprejetjem tega "zlatega pravila," smo za
zastrašujoč % zaostajali z pokojninami in plačami za določenimi državami, kar se nadaljuje,
čim bolj se bližamo umestitvi v ustav "zlatega pravila."

Kaj naj bi to prav zaprav pomenilo? Vse kaže, da bomo lahko izpolnjevali pogoje elitnežev,
vendar kljub temu bomo ekonomsko na slabšem od marsikatere države, ki sploh ni član te
elite. Gre preprosto za dejstvo, da izpolnjuješ pogoje, plače in pokojnine pa so prav zaradi
izpolnjevanja teh pogojev za dvakrat, trikrat...manjše od določenih članic elitnega kluba. In
to celo manjše v primerjavi z marsikatero državo, ki sploh ni članica elite. In se naenkrat to
hudo problematizira ob vprašanju, kaj je sploh naša prednost, da smo člani tega kluba.

Želja in smoter članstva v elitnem klubu je izključno v približevanju življenjskemu standardu
članic elitnega kluba in čisto nič drugega.Če pa se od prvega dneva članstva v tem elitnem
klubu plače in pokojnine začnejo rapidno zmanjševati in vse bolj oddaljevati od ostalih, se
nam bo resnično stemnilo pred očmi. Namreč, doseženi cilj 3% bomo že izpolnili ob znanih
posegih v celotno življenje vseh državljanov, kakšne pa bodo še žrtve, da to "zlato pravilo"
sploh ohranimo za vse večne čase pa nihče ne ve in tudi ne more vedeti.Katastrofa bo res
nastala takrat, ko in če bomo vgotovili, da tega "zlatega pravila" nismo sploh sposobni niti
par let ohraniti brez nenehnih zniževanj plač in pokojnin. Najstrašnejše bo, ko in če bomo
vgotovili, da tega "zlatega pravila" sploh nismo sposobni ohraniti niti ob ukinitvi pokojnin in
plač ter vseh socialnih dajatev, kar je, verjemi te mi, možno.

Zgornji primer bi ponazoril z dejstvom iz prakse, da se je že zgodilo, da so določene firme
bile na boljšem, če so delavce poslali domov in jim izplačevali plače in prispevke, kot če bi
ti delavci delali. Izračun je kazal, da so manjši stroški, če sedijo in nič ne delajo.

Da do te katastrofe ne bi prišlo, je edini možni izhod in sicer,tuje investicije v naši državi.Mi
nismo sposobni in nikoli ne bomo sposobni v katerikoli proizvodnji konkurirati Nemcem ali
drugim visoko tehnološko razvitim državam. Enako ne v uslužnostnih dejavnostih. Vsaj kar
se kvalitete tiče, ne.

Bog naj se nas usmili pred prihajajočimi časi.Stradali bomo,če ravno ne bomo ničesar krivi.
11. april 2012 | Zaznamki: Uravnovešenje proračuna | Komentarji (12)
Pred volitvami smo se dokopali do naravnost grozljivih seznanj in sicer, da si je Janša upal
kupiti neko gradbeno parcelo in stanovanje v Ljubljani, kar naj bi bilo bogokletno v tej krizi.
Dobesedno smo ga raztrgali v javnosti,da si celo ni upal priti na zadnje soočenje voditeljev
strank, zaradi česar je bil ob vsaj 10% volilnih glasov, kar so vsi novinarji potrdili.

Prav take,kot je Janša ga je kot zgled vsem nujno dvojno obdavčiti, kar sem že v prejšnjem
blogu obdelal.Razen tega,v letu 2012 in 2013 mu za zgled odtegniti izplačilo regresa in mu
istočasno v istem obdobju zamrzniti plačo, pred tem jo pa zmanjšati za 10%.

Naj mi nihče več ne očita privrženosti Janševizmu.Razen tega, naj mi tudi nihče ne očita,da
bi z dvojno obdavčitvijo sleherne nepremičnine najbolj bili prizadeti najrevnejši. Če si dobro
naštudirate ta predlog,najbolj bi bili prizadeti prav taki kot je Janša.Najrevnejši, ki imajo eno
nepremičnino od katere plačujejo le...20, 40, 60...EUR letno pa dvojne obdavčitve sploh ne
bi niti zaznali. Torej je v dvojni obdavčitvi nepremičnin pravi rudnik diamantov.

Odtegnitev regresa je le enkrat letno in na njega nihče razumen niti ne računa. Prav nihče
čez leto ne ve ali regres sploh bo ali ne. Če pa je že prepričan, da bo pa ne ve v katerem
znesku naj bi bil izplačan. Torej, preprosto si mislimo, da mogoče bo, mogoče pa ne in na
njega ne računajmo. Ta vgotovitev velja najbolj za Janšo, ki bi regres prejel iz državnega
proračuna. Torej, tudi v primeru regresa naj Janša posluži kot zgled. Seveda, to naj velja
za vse enako v tej državi, razen za zasebni sektor, ki je 100% v privatni lastnini.

Janša si je v letih 2004-2008 povišal plačo za 24%. Kot za zgled, jo je tudi povišal vsem, ki
so črpali sredstva iz proračuna,iz državne blagajne.Janša si bo sedj za zgled vsem ostalim,
ki so prisesani na državni proračun, znišal plačo za 10% in mu je dolžna slediti vsa država.
Vsi tisti, ki kakorkoli dobivajo sredstva iz državnega proračuna.

Da mi ne boste spet očitali, da bo najbolj prizadet najrevnejši sloj državljanov. Tisti, ki ima
mesečno 2, 3... tisoč EUR neto, bo mesečno prejemal manj za 200, 300... EUR. Tisti pa,ki
imajo mesečno 500, 600... EUR pa bodo prikrajšani za 50, 60... EUR... Marsikateri z višjo
plačo, bo le za leto ali dve prestavil potovanje v eksotične kraje po svetu. Poznam precej
takih, ki prav pri tej zadevi bodo hudo prizadeti. Predvsem odpade potovanje v Dubaj in v
še nekatere kraje v svetu.

Torej, če smo Janšo prikrajšali vsaj za 10% volilnih glasov, ga sedaj kaznujmo še za vsaj
tisoč EUR mesečno, ali pa za več kot 10 tisoč EUR letno.

Upam, da me sedaj boste nehali ozmerjati z tem, da sem pristaš Janševizma.
10. april 2012 | Zaznamki: Recesija, kriza, in, možni, izhod, iz, krize... | Komentarji (37)
1 2
Zadnji komentarji
Povezave
Uporabnik še ni dodal povezav.
Vsi blogi avtorja

201120122013
JanFebMarAprMajJun
JulAvgSepOktNovDec
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6Št. registriranih uporabnikov: 172099
Forum avtorjev: 15866 Forum teme: 34377 // Odgovorov: 1869920
Blog avtorjev: 3581 // Blogov: 85765 // Komentarjev: 1233207
Avtorji fotografij: 25823 // Slik: 219743 // Videov: 18660 // Potopisov:
© RTV Slovenija (ISSN 1581-372X) | FAQ | Impresum | 1995-2009 | Vse pravice pridržane
" "