(nadaljevanje)
Povezava na članek v celoti

Kaj pa je - zgodovinsko vzeto - prispevalo k zatonu nadlog, kot so vodene koze, polio, tetanus, ošpice in davica? Čeprav mnogi pripisujejo zmanjšano incidenco teh bolezni uvedbi cepiv, razkrije pogled na epidemiološke podatke, da so mnoge infekcijske bolezni, če že ne večina, začele izginjati precej pred uvedbo cepiv zanje in sicer zaradi pomembnih sprememb v našem načinu življenja. Zdravstvena/sanitarna ureditev, ustrezno odvajanje odplak, čista voda, izboljšana prehrana, urejeno odvajanje odplak iz stanovanj, stanovanjski pogoji z manj gneče, ukinitev otroškega dela in boljša higiena so bili razlogi, zaradi katerih so upad(a)le stopnje infekcij. Polio, npr., se je v ZDA zmanjšal s 7.229 primerov leta 1921 na 3.826 primerov leta 1951. Do trenutka splošne dostopnosti cepiva leta 1961 je število primerov padlo že na 1.076. (cit. po Alternatives Medicine Digest (AlternativesMedicine.com), “Vaccination is not Immunization,” Vital Statistics of the United States 1987 Volume II – Mortality Part A, U.S. Department of Health and Human Services,)

Znanstveno utemeljenega dokaza, da bi množično cepljenje povzročilo izginotje katerekoli infekcijske bolezni, ni. In dalje, tudi če bi bila vakcinacija odgovorna za izginotje teh bolezni v ZDA, kako to, da so pred uvedbo množičnih cepljenj hkrati izginile tudi v Evropi?

Spodnja grafa kažeta, da so se veliki padci stopenj smrtnosti zgodili dolgo pred uvedbo cepiv. Od 1900 do 1963, ko so vpeljali cepljenje proti ošpicam, je stopnja smrtnosti zaradi ošpic padla s 13,3 /100.000 leta 1900 na 0,2 /100.000 leta 1963 - 98-odstotno zmanjšanje. Med 1900 in 1949 je stopnja smrtnosti zaradi oslovskega kašlja padla z 12,2 /100.000 na 0,5 /100.000 - 96-odstotni padec. Stopnja smrtnosti zaradi davice je padla s 40,3 /100.000 leta 1900 na 0,4 /100.000 leta 1949 - 99-odstotno zmanjšanje. Grafa prikazujeta jasne in odločilne spremembe prizadetosti od bolezni precej pred uvedbo cepiv. (cit. po Jefferson T, Physical Interventions to Interrupt or Reduce the Spread of Respiratory Viruses: Systematic Review. British Medical Journal 2009 Sep 21; 339)

Graf smrtnosti od ošpic (measles), puščica označuje uvedbo cepiva

 


Graf smrtnosti od davice (diphtheria), puščica označuje uvedbo cepiva
19. april 2018 | Komentarji (17)
(naknadno sem spremenil naslov, se opravičujem)

V debati o cepljenju gre prepogosto za manipulacijo s strahom in odsotnost volje do poslušanja sogovornikov in razumevanja tako teme kot argumentov. Enostranska informiranost je eden od pogojev za redundanco, zato bi rad debato malo ohladil z nekaj manj znanimi podatki. Predvsem kaže poudariti, da so stvari bolj zapletene, kot se zdi, in da skupinska psihološka dinamika, ki cilja predvsem na opredeljevanje 'za' ali 'proti', razen krepitve notranjih vezi te ali one skupine, ki je večkrat neprijetno blizu hujskanju, v spoznavnem pogledu ne prinaša koristi.

Zdravstveni organi in zagovorniki množićnega cepljenja se sklicujejo na cepivo proti otroški paralizi (skrajšano 'polio' od 'poliomielitis') kot na primer, ko je cepivo izkoreninilo virus, in kot dokaz neutemeljene 'teorije krdelne (=skupinske) imunosti'. Dr. Suzanne Humphries, izprašana nefrologinja, je dokumentirano utemeljila izginotje polia kot igro dima in ogledal. V raziskavi je pokazala, kako je domnevno izkoreninjenje polia sovpadalo z vzponom 'novih' in upadljivo podobnih bolezni, ki so jih opredelili kot različice stanja, znanega pod imenom 'akutna paralitična mlahavost' (Acute Flaccid Paralysis). (cit. iz Humphries, S. “Smoke, Mirrors and the Disappearance of Polio,” International Medical Council on Vaccination. November 17, 2011). Zahvaljujoč podrobnemu študiju podatkov dr. Humphriesove ni težko povezati posameznih točk in ugotoviti, da ima večletni padec primerov polia, o katerem so poročali, več opraviti s preimenovanjem bolezni kot z njenim izkoreninjenjem. 

Druga plast goljufije v zgodovini cepiva proti poliu je zgodba dr. Mauricea Hillemana, pionirja na polju raziskave cepiv pri Mercku v 1950-ih, ki je razvil več kot 40 cepiv vključno s petimi od 14, ki se še danes rutinsko dajejo otrokom in odraslim. Imajo ga za očeta ameriške vakcinologije. V odkritem intervjuju je razložil, da so pri nekaterih cepivih, ki jih je razvil, uporabili opičji DNA in da je bilo nemogoče izločiti vse viruse, ki so jih prenašale opice. Razkril je, da je novo Sabinovo cepivo proti poliu vsebovalo Simian Virus 40 (SV40), DNA virus, ki se je izkazal za karcinogenega. Pri poskusih s cepivom na hrčkih se je pokazalo, da je SV40 povzročal tumorje. Hilleman je rekel: ''Vedeli smo, da je bil v naši matični kulturi od proizvajanja cepiv. Takrat je to bila dobra znanost, to smo pač delali. O teh divjih virusih si nismo delali skrbi.'' (cit. po “Vaccine Pioneer Doctor Admits Polio Vaccine Caused Cancer” http://healthimpactnews.com/2013/vaccine
-pioneer-doctor-admits-polio-vaccine-cau
sed-cancer/
).
Natančno število Američanov, ki so bili izpostavljeni virusu, ostaja neznanka, po ocenah naj bi doseglo do 100 milijonov. Leta 2001 je raziskovalni novinar Neil Miller naštel 62 ocenjenih študij, ki so potrjevale prisotnost SV40 v različnih človeških tkivih in različnih karcinomih. (Miller, N. “The polio vaccine: a
critical assessment of its arcane history, efficacy, and long-term health-related consequences” Medical Veritas. Vol. 1 239-251, 2004).


Povezava na celotni članek (v angleščini)
18. april 2018 | Komentarji (21)
(povzeto po članku Jensa Bergerja)


Domnevno kršitev mednarodnega prava so "kaznovali" z nedvoumno kršitvijo tega istega prava. Omembe vredno je tudi, da nemška vlada in z njo kompletne članice NATO pakta odkrito podpirajo kršitev mednarodnega prava s strani svojih zaveznic. Za domnevno obrambno zvezo je vojna normalno stanje in mednarodno pravo očitno model, katerega veljavnost se izteka. Tega obeta nas je lahko hudo strah.

„Povračilo za protipravne napade na Sirijo: Kitajska bombardira ZDA, Veliko Britanijo in Francijo“ – ta satirični naslov Postillona povzema sobotne dogodke bolje kot vsi uvodniki novinarjev 'kvalitetnih' časopisov skupaj. Pred 90 leti so se ZDA, Velika Britanija in Francija skupaj s še 62 državami s paktom Briand-Kellogg mednarodnopravno zavezale prepovedi vojn in opustitvi vojnih dejanj kot sredstva politike. Pozneje so še vedno veljavno mednarodnopravno pogodbo dopolnili z listino Združenih narodov. Od tistega trenutka dalje nihče resno ne dvomi o tem, da bombardiranje drugih držav brez mednarodnopravnega mandata ne bi bilo izrecno prepovedano.

Da se ZDA, V.Britanija in Francija ne držijo mednarodnega prava, je znano. Toliko bolj je moteče, da so skoraj vse evropske vlade na protipravno agresijo pretekle sobote ne le pristale, pač pa so jo v večini primerov še pozdravile. Redki izjemi sta predsednika Finske in Švedske, ki sta se o njej izjasnila kritično. NATO ne da veliko na mednarodno pravo in vlade NATO držav so medtem v popolnosti na črti vojne.

Omembe vredno je tudi, da so predsedniki vlad teh držav napad označili enoglasno za "povračilo" za domnevni napad sirske vojske z bojnimi strupi, medtem ko celo obrambni minister ZDA Mattis odkrito priznava, da za "napad z bojnimi strupi ne razpolaga(mo) s trdnimi dokazi". Napad torej ni bil samo v nasprotju z mednarodnim pravom, pač pa tudi samovoljen - agresivno, celo barbarsko dejanje v brezpravnem prostoru.
16. april 2018 | Zaznamki: Sirija, in, mi | Komentarji (11)
... da so infiltrirane tako stranke kot tudi mediji.
Članek se nanaša na nemške razmere, a je kljub temu tako poučen, da ga je smiselno  - četudi  v nekaj skrajšani verziji, zato pa z nekaj pojasnili - objaviti v slovenščini. Njegov avtor je Albrecht Mueller, nekdanji šef kabineta Willija Brandta.

Vznemirljivo pri sistemski korupciji je, da zadeva v same temelje demokracije. Za to, kar se je zgodilo z našimi strankami in mnogimi mediji, ne moremo kriviti samih strank. Krmilijo jih od zunaj. Infiltrirane so in to že dolgo.

Predstavljajte si, da ste superbogati ali generalni sekretar NATA brez pomislekov ali koordinator zahodne oboroževalne industrije ali menedžer globoke države ('stricev iz ozadja'). Omejitev finančnih sredstev za vas ne obstaja. Etični pogled tudi ne. Potem je jasno, česa se boste spomnili, to pa približno ustreza temu, s čimer se srečujemo danes.
Osredni cilj vašega dela je vplivanje na politične odločitve v vseh vam zanimivih deželah. Kmalu boste spoznali, da za to obstaja več možnosti:

a. Vzpostavite lobi. Pri tem pomagajo ne le temno oblečeni lobisti, pač pa tudi pisane nevladne organizacije.

b. Zganjate propagando in tako vplivate na objavljanje in na javno mnenje, s čimer sooblikujete sprejemanje političnih odločitev. Pri tem vam danes pomagajo PR agencije in think-tanks. Ti ne delajo samo propagande, pač pa snujejo tudi strategije za oblikovanje mnenj in lobiranja. Propaganda dobro uspeva predvsem takrat, ko si podredite posamezne medije.

c. Posredujete pri volitvah in finančno in drugače podpirate stranke in osebe, ki služijo vašim interesom.

d. In da ja ne bi šlo kaj narobe, se infiltrirate v stranke. Podpirate ljudi, ki vam koristijo.  Delate propagando in dajete delati propagando proti tistim strankarskim skupinam, ki si hočejo privoščiti luksuz neodvisnega mišljenja /mnenja.


Predno se posvetim posameznim primerom, moram opozoriti, da ne obtožujem SPD (socialnodemokratske stranke). SPD ni storilka, ampak žrtev. Upam, da bo to jasno, pomembno pa je, ker se po izkušnji veliko ljudi obrega ob SPD, ne da bi poznali mehanizme v ozadju. 

1. SPD je 20. decembra 1989 v Berlinskem temeljnem programu sklenila, da bo po koncu blokovske konfrontacije zasledovala koncept skupne varnosti s takratno Sovjetsko zvezo. Ne samo Varšavski pakt, tudi NATO je bil na razpolago, razorožitev načrtovana. S tem so za NATO in orožarsko industrijo zazvonili vsi alarmni zvonci. Poskrbljeno je bilo za to, da so berlinski sklep z revizijo programa umaknili. Sam sem bil udeležen pri tem. Rudolf Scharping je postal 1991 ministrski pedsednik dežele Rheinland-Pfalz in je odpotoval na nastopni obisk v ZDA. Ko se je vrnil, je bil ponosen, da je v Washingtonu našel lobista za svojo zvezno deželo. Dejansko so na stroške te dežele v njej instalirali  lobista iz ZDA. Pri pogovoru deželne skupine SPD z ministrskim predsednikom se je dalo ugotoviti, da se je Scharping odpovedal sklepu z 20. decembra '89. O tem sem ga konkretno povprašal.Priznal je - spoštovanja vredno -, da temeljnega programa in s tem razpustitve zveze NATO  ne podpira več in razorožitve torej tudi ne .
2. Še ena podobna zgodba: pred volitvami 1991 je kandidat za premiera ob aplavzu prebivalcev Rh.-Pfalza, ki so jih gnjavili letalski hrup, skladiščenje bojnih strupov in municije, objavil, da Rh.-Pfalz ne sme postati ameriška letalonosilka v Evropi. Po omenjenem obisku v ZDA o tem ni bilo več govora. Iz te zvezne dežele krmilijo vojno z brezpilotnimi letali, od tu vzletajo bombniki proti Bližnjemu vzhodu. Nad našimi glavami zadnje tedne spet dolgo vadijo bojne polete tik nad zemljo, sicer nekaj višje kot včasih, vendar so jasno vidni in predvsem slišni. Deželi vlada SPD. Drugače kot 1990 in pozneje pa SPD ne nasprotuje več vojaškim vajam. Takrat je na pritisk pfalške SPD na kongresu v Muenstru sprejela osnovni NE vojaškim vajam in s tem požela uspeh. Sedaj prevladujoča drža vdanosti do zaveznikov je rezultat lobiranja in infiltracije hkrati.
3. Schröderjeva priprava Agende 2010 (liberalizacije trga dela) in hkrati odlična ponazoritev infiltracije:
10.05.1999
Schröderjev think-tank
Slovo od nezaposlenosti? Skoraj neopaženo od javnosti je dala Zveza za delo neprizanesljivo analizirati revščino na trgu dela. Eksperti so 7. decembra 1998 kanclerju pripravili načrt radikalnih sprememb.


Odličen primer za praktično in daljnosežno infiltracijo. Zamaskirani kot think-tank so znanstveniki, polni predsodkov proti socialni državi, in lobistična organizacija
Bertelsmann-Stiftung pridobili vpliv na pripravo Agende 2010 preko tkim. 'Združenja za delo'. Korporacija Bertelsmann je konkretno podprla delo te komisije in se svojim sodelovanjem celo hvalila v brošuri. Veliko tega, kar se je potem uresničilo v Agendi 2010 in v drugih podlostih, se je začelo decembra 1998. Os infiltracije je bil minister v uradu kanclerja in nekdanji sekretar SPD v Severnem Porenju-Westfaliji Bodo Hombach.
4. Schröderjeva vlada je zahtevo za pospeševanje najema delavcev pripravila v sodelovanju z drugim tipičnim faktorjem vpliva Wolfgangom Clementom. Že 2002 je Clement kot superminister objavil v
Tagesspieglu, da želi dati najemu delavcev več teže (cit.):
31.10.2002 00:00
Gospodarstvo
Clement želi dati najemu delavcev več teže
Superminister želi delo za določen čas izvleči iz 'umazanega kota' in s tem provocira sindikate


Ubogi Wolfgang Clement je imel potem tudi sam kaj malega od tega. Zaposlil ga je svetovni prvak za najem delavcev. V osvežitev spomina prvo vprašanje iz intervjuja v Sternu:
 
G. Clement, zaposlili ste se pri nekdanjem kavnem milijarderju in zdajšnjem velikem delničarju vodilnega podjetja na svetovnem trgu za delo za določen čas, Adecco
SA v Zürichu, kot predsednik novo ustanovljenega Adecco Institute s sedežem v Londonu. Je namen inštituta znanost - 'še en inštitut' - ali posel? (...)


5. Njegov kolega Walter Riester tudi ni bil ravno škrt. S 1.1.2002 je uvedel drago in neuporabno pokojnino pod imenom Riesterrente. V podporo prodaji privatnih pokojninskih pogodb je moral hkrati - brez vsakega razloga - zmanjšati možnosti z zakonom določene pokojnine in po njem imenovano privatno pokojnino subvencionirati z javnim denarjem - najboljši način infiltracije. 
6. Istega dne, namreč 1.1.2002, so oprostili davka dobičke, ki nastajajo pri prodaji podjetij. S tem so podprli razprodajo nemških podjetij, Schröder je to imenoval „ukinitev Nemčije d.d.“. Odločitev je koristila predvsem ameriški oz. anglosaški finančni industriji ter tim. kobilicam (hedgefonds). Ta davčna oprostite velja še danes. Da se tako nova kot prejšnja velika koalicija ni lotila odprave tega, kaže, da sta seveda tudi CDU (krščanski demokrati) in CSU (krščanska socialna unija) infiltrirani, skupaj z opozicijo. Kajti tudi od slednje se ni pojavila nobena iniciativa za odpravo davčnega privilegija, katere potrebnost bi bila na dlani. Mimogrede: ko sem leta 2006 zbiral podatke za knjigo 'Oblikovanje mnenja' oz. poglavja 'Kapitalski trg kot casino in ropanje nemških podjetij', je bilo po podatkih združenja že 6000 podjetij prodanih na ta način, tj. brez davka.
7. Gerhard Schröder in Joschka Fischer sta jeseni 1998 po zmagi na volitvah in predno sta bila izvoljena za konclerja in zun. ministra odpotovala v Washington. Tam so ju prepričali o sodelovanju Nemčije pri vojni na Kosovu oz. v Jugoslaviji. To je bil eden od povodov za nepremostljiv konflikt s predsedujočim SPD Oskarjem Lafontainom in za njegov izstop.
8. SPD se je v prevolilnem boju 2005 angažirala proti 2% dvigu DDV, ki sta ga načrtovali CDU/CSU. Potem je prišlo do velike koalicije, Peer Steinbrück je postal finančni minister in z Merklovo sklenil povišati DDV za 3 (!) %. Steinbrücka, Clementa, Hombacha, Riesterja in Schröderja je treba žal oceniti za voluharje, ki so do uničenja oslabili programski profil SPD.
9.Primer, ki ga A.M. ni navedel, je ukinitev davka na dediščino, na osnovi katere država izgublja težke milijarde, ki ostajajo v privatnih rokah.

Ljudje z mnogo denarja so spodkopali SPD do popolne izgube profila. Žal je treba izhajati tudi iz tega, da se večina kadrovske politike SPD dela zunaj stranke, ne v njej. Podobno analizo je mogoče brez nadaljnega opraviti tudi na CDU, Zelenih, FDP (liberalni stranki) in na delu stranke Die Linke. Tudi tam so se in se še vedno dogajajo spremembe, ki jih brez - domnevnega - odločanja od zunaj ni mogoče pojasniti.
15. april 2018 | Komentarji (3)
Ko sem preko nachdenkseiten.de poskusil priti do originala članka Raya McGoverna, nekdanjega visokega uradnika CIA in sodelavca portala consortiumnews.com, ki govori o Boltonu in drugih 'norcih' (izraz je McGovernov, prevzet od Busha st.), se je ata G uprl in v prej kot desetinki sekunde zavrnil dostop, čeprav G-ja na mojem seznamu iskalnikov v firefoxu sploh ni. Umestno je potem vprašanje, kot kaj se G torej pojavlja v tem kontekstu. G-jevo sporočilo:
400. That’s an error.

Your client has issued a malformed or illegal request. That’s all we know.
Z direktnim dostopom mi je potem kljub temu uspelo priti do cilja.

McGovern piše o svojih in Busha st. izkušnjah z 'norci' ('Rumsfeldom, Cheneyem, Wolfovitzem...) med 70-imi in 80-imi leti, ko je mdr. dnevno poročal predsedniku ZDA. Takrat je bil Bush starejši šef agencije in pozneje predsednik; McGovern ga očitno zelo spoštuje - za razliko od Busha mlajšega, ki se je pustil vplivati od 'norcev' in napadel Irak.

Takole pravi: "Bush je prišel k CIA, ko se je začelo kazati popuščanje ameriško-sovjetske napetosti. Temelj zanj je bil štiri leta prej sprejeti sporazum ABM in posledica malo 'zmešana', ampak stabilizirajoča resničnost MAD - (Mutual Assured Destruction, vzajemno zagotovljeno uničenje). 'Norci' in neokoni so živeli v obupnem strahu, da bi izgubili najljubšega sovražnika,  ZSSR. Se vam to zdi znano?"

V članku omenja tudi predsednika Carterja: "Samo tri dni po Boltonovem imenovanju  je običajno tihi in previdno izražajoči se Carter postal jasen in glasen, ko se je za USA Today izrazil, da je 'imenovanje Boltona katastrofa za našo deželo'. Na vprašanje, kakšen nasvet bi dal Trumpu npr. glede Severne Koreje, je Carter odgovoril, da bi bil njegov prvi nasvet, da Boltona napodijo."

Za vas ne vem, ampak meni stvar postane šele prav zanimiva, ko dobim občutek, da se me nekdo hoče znebiti. Članek je vsekakor vreden branja. Zgoraj je link na original, tole tu je pa povezava na njegov nemški prevod.


9. april 2018 | Komentarji (7)
Počasi se v nemških MSM oglašajo treznejši glasovi glede domnevne zastrupitve Skripalov, kar kaže na možnost, da se debata s histeričnega polja prenese na bolj stvarno. Tudi politiki, ki ne veljajo ravno za 'putiniste', svarijo pred 'novo hladno vojno'. V reviji Stern terja dokaze npr. podpredsednik stranke CDU Armin Laschet.

Kanclerka Merklova je podprla Thereso May in s tem tezo o 'ruskem napadu'. Vendar pa -  kaj je to res edino možno pojasnilo? Včeraj popoldne se je v nekaterih medijih pojavila novica, da so identificirali laboratorij, v katerem je bil narejen strup, a otipljivih dokazov doslej ni predložil nihče. Človek se vpraša, kaj torej drži in kaj ne.

Susanne Katharina Opalka in Ursel Sieber sta raziskovala za TV oddajo Kontraste in naletela na nekdanjega šefa tajne službe BND, ki Merklovi in Mayevi odkrito oporeka. Merklova naj bi od Britancev dobila tajne informacije. Očitke je prevzela skoraj dobesedno. 'Po vsej verjetnosti kaže, da je Rusija povezana s tem napadom z živčnim struppom in da drugih možnosti razjasnitve ni.' Pa vendar so. Tako meni vsaj nekdanji šef  BND Gerhard Schindler  in s tem odkrito nasprotuje kanclerki. 'Mislim, da je situacija zelo kompleksna in pušča odprtih mnogo vprašanj, dokazno gradivo pa po mojem mnenju ni tako zanesljivo, kot to izhaja iz sprejetih ukrepov.'
6. april 2018 | Komentarji (13)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ...
Zadnji komentarji
Povezave
Uporabnik še ni dodal povezav.
Vsi blogi avtorja

201720182019
JanFebMarAprMajJun
JulAvgSepOktNovDec
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6Št. registriranih uporabnikov: 171986
Forum avtorjev: 15866 Forum teme: 34377 // Odgovorov: 1869896
Blog avtorjev: 3581 // Blogov: 85757 // Komentarjev: 1233165
Avtorji fotografij: 25819 // Slik: 219709 // Videov: 18660 // Potopisov:
© RTV Slovenija (ISSN 1581-372X) | FAQ | Impresum | 1995-2009 | Vse pravice pridržane
" "