Izpostavljamo iz RA

Gluhi komuniciramo preko videotelefonije

Tehnični pripomočki