22.11.2017 Stanje omrežja ob 15:00:

 Oddajniška mreža obratuje brez težav. 

Izpadi zaradi napovedanih izklopov električne energije: 

 

23.11. PTV Soča (12:00 - 14:00), PTV Lokve (12:00 - 15:00),

24.11. PTV Bizeljsko (7:30 - 14:30),

27.11. PTV Celje grad (8:00 - 14:00).

  
Izklopi pretvornikov zaradi nujnih del na antenskem sistemu:
 
23.11 PTV Loški potok (9:00 - 16:00).