Gospodarstvo

Poudarki

  • Večjih sprememb pri delavcih, ki delo v Luki Koper opravljajo preko "luških gazd," vsaj do konca revizije ne gre pričakovati.
Luka Koper
Predsednik uprave Luke Koper poudarja, da bi morali ob enakem obsegu dela zaposliti od 1.200 do 1.250 delavcev. Foto: BoBo
Luka Koper, pristanišče
Vsakdanjik delavcev pri IPS-podjetjih vključuje obveščanje o začetku dela nekaj ur pred izmeno, izplačevanje dela plačila prek visokih potnih stroškov ali celo na roko in več deset ur nadurnega dela mesečno. Foto: BoBo
SDH
V SDH-ju so Luko pozvali k ureditvi poslovnega sistema IPS. Foto: BoBo

Dodaj v

Brez sprememb za delavce IPS v Luki Koper. Luški "gazde" iščejo 260 novih delavcev.

Delavci IPS kljub ugotovitvam državnih organov ostajajo v nezavidljivem delovnem položaju
1. september 2017 ob 06:40
Koper - MMC RTV SLO

Kljub nedavni pozornosti, ki jo je vzbudil sistem dela izvajalcev pristaniških storitev (IPS) v Luki Koper, in odkritju nepravilnosti v poslovanju, o čemer je razpravljala tudi parlamentarna komisija, se razmere za delavce, ki v Luki Koper delajo prek drugih podjetij, niso bistveno spremenile.

Da se razmere za "luške gazde" kljub opozorilom finančne uprave o nepravilnostih niso bistveno poslabšale, pa priča to, da so v zadnjih mesecih na zavodu za zaposlovanje iskali 260 novih delavcev.

Od konca julija do sredine avgusta so na zavodu za zaposlovanje od "luških gazd" prejeli vrsto sporočil o prostih delovnih mestih za delo v Luki Koper, pri čemer za 52 delovnih mest niso želeli objave zavoda. Največ zanimanja so "gazde" pokazali za voznike osebnih vozil za pretovarjanje avtomobilov in voznike tovornjakov, delo pa lahko najdejo tudi prekladalci kave. To je še lani, pri postavki 0,33 evra na tono pretovorjene kave, veljalo za najmanj zaželeno delo med izvajalci pristaniških storitev.

Del povpraševanj je povezan z odločitvijo Luke Koper, da od začetka lanskega leta ne sodeluje več neposredno s samostojnimi podjetniki. Tako zdaj nekateri izvajalci, ki so še v letu 2016 poslovali kot samostojni podjetniki, svoje sodelovanje z Luko Koper nadaljujejo kot družbe z omejeno odgovornostjo. Med iskalci zaposlenih pa so tudi družbe, pri katerih je inšpektorat za delo lani odkril kršitve delovne zakonodaje, saj so zanje opravljali delo samostojni podjetniki, pri katerih so bili po mnenju inšpektorata izkazani elementi delovnega razmerja.

Spremenjene zgolj ekipe delavcev
Poročilo inšpektorata o kršitvah delovne zakonodaje pri večini od 14 IPS-družb, kjer je lani inšpektorat opravljal nadzor, in poročilo finančne uprave o spornih denarnih tokovih pri IPS-podjetjih, ki prek "davčnih vrtiljakov" utajijo davek, nato pa dvigujejo nedokumentirano gotovino, pa nista bistveno vplivali na trenutni položaj delavcev. Tako so kljub izpostavljenim nepravilnostim in razpravam o poslovnem modelu na skupščini delničarjev delavci še vedno v enakem položaju kot pred dobrim letom dni.

Obveščanje o začetku dela dan ali celo nekaj ur pred začetkom izmene tako ostaja stalnica delavcev, ki so zaposleni pri "gazdah." Prav tako ostaja stalnica minimalna plača kot osnova, preostanek zneska pa je izplačan v okviru dnevnic, potnih stroškov in malice ali pa celo v gotovini "na roko." Tudi število opravljenih delovnih ur krepko presega osemurni delovnik. Naši sogovorniki so poudarili tudi, da so v Luki Koper opravili nekaj razgovorov z izbranimi IPS-delavci o mogoči zaposlitvi, a so bili na razgovore vabljeni delavci, ki niso imeli ustreznih kvalifikacij za določeno delovno mesto, kot je, denimo, vozniško dovoljenje za vožnjo tovornjaka.

Ko delavec postane odgovorna oseba
Bistvena sprememba, ki jo poudarjajo naši sogovorniki, je premeščanje delavcev po posameznih terminalih. Tako zdaj na terminalu, kjer so še pred meseci delale ekipe enega ali dveh gazd, delajo mešane ekipe iz štirih ali več podjetij. Druga sprememba, ki jo navajajo naši sogovorniki, pa naj bi bila zahteva "gazde," da se eden izmed delavcev podpiše kot odgovorna oseba za celotno skupino. S tem naj bi se odgovornost "gazde" prenesla na delavca.

A na inšpektoratu poudarjajo, da zgolj podpis delavca kot odgovorne osebe ne zadošča za to, da bi bil delavec dejansko odgovorna oseba IPS-podjetja, saj mora biti odgovornost nanj prenesena s konkretnim pravnim aktom. Na inšpektoratu obenem poudarjajo tudi, da so morebitne grožnje ali pritiski delodajalca, da mora delavec nekaj podpisati, lahko obravnavani kot kazniva dejanja. Prav tako po mnenju inšpektorata sama določitev odgovorne osebe nima posebne vloge pri ugotavljanju, ali gre pri modelu IPS za posredovanje delovne sile. To je inšpektorat lani že ugotovil pri družbi Encon, s katero Luka Koper ne posluje več, a so v Luki zoper odločbo sprožili upravni spor, od odločitve upravnega sodišča pa so odvisni tudi nadaljnji koraki inšpektorata, ki je bil v preteklosti pri dokazovanju, da gre pri modelu IPS za posredovanje delavcev, večkrat tudi neuspešen.

Stroški dela bi se ob zaposlitvi podvojili
Kljub ugotovitvam inšpektorata za delo in finančne uprave, da obstoječi poslovni model IPS omogoča zlorabe tako delovne zakonodaje kot tudi izmikanje davčnim obveznostim, pa bistvenih sprememb v poslovnem modelu kmalu še ne gre pričakovati. Na nedavni seji nadzornega sveta so nadzorniki sicer upravi naložili, naj pripravi načrt za rešitev tega vprašanja ob analizi stroškov, medtem ko nadzorniki čakajo na izsledke revizije poslovanja z IPS-podjetji, ki jo opravlja družba PriceWaterhouseCoopers. Kdaj bo revizija končana, še ni znano.

Je pa predsednik uprave Luke Koper Dragomir Matič že večkrat izpostavil, da bi ob nespremenjenem obsegu dela Luka Koper morala ob morebitni zaposlitvi IPS-delavcev plačevati 44,3 milijona evrov letno namesto 20,7 milijonov evrov, kolikor jih je Luka lani namenila IPS-podjetjem. Ob nedavni poslanski pobudi poslanca Levice Mateja Tašnerja Vatovca, s katero je pozval Luko, naj prouči možnosti zaposlitve IPS-delavcev, je predsednik uprave ponovil, da je lani Luka Koper imela izdanih 1.237 dovolilnic IPS-delavcem, v povprečju pa jih je dnevno v Luko vstopalo od 600 do 740.

Po presoji predsednika uprave bi morala Luka Koper ob nespremenjenem obsegu dela zaposliti od 1.200 do 1.250 delavcev, k čemur naj bi predvsem prispevali bolniške odsotnosti in dopusti. K razliki med potrebnimi zaposlitvami in povprečjem IPS-delavcev pa svoje najverjetneje prispeva tudi izdaten obseg nadurnega dela, ki ga opravijo delavci IPS in ga kot zaposleni ne bi več smeli. To bi, tako Matič, ob povprečnem mesečnem strošku 2.995 evrov na delavca, pomenilo skupno 44,3 milijona evrov stroškov. Družba bi namreč, tako Matič, morala tudi kupiti nekatere stroje, ki jih zagotavljajo IPS-i.

Kje je ekonomski interes države?
Poleg pritiskov državnega zbora so pritiski na ureditev razmer pred kratkim postali tudi mednarodni, saj je predsednik sekcije pristaniških delavcev pri Evropski federaciji transportnih delavcev (ETF) Terje Fenn Samuelson na komisarko za mobilnost in transport Violeto Bulc naslovil pismo, v katerem je poudaril, da se gotovo zaveda, da se v Sloveniji pristaniški delavci bojujejo proti "sistemu mafijskih gospodarjev" ("gang-master system"), ki panogo potiska nazaj v 19. stoletje.

V SDH-ju so večkrat poudarili potrebo po ureditvi in nadzoru nad sistemom IPS-podjetij, ki omogoča zlorabe in davčne utaje, a k neposredni zaposlitvi delavcev Luke niso pozvali. Tudi na naša vprašanja, ali je ekonomski interes države kot večinske lastnice pri Luki Koper zgolj v dividendah ali pa tudi v višjih prihodkih države iz prispevkov za zaposlene in morebitnih multiplikativnih učinkov povečane kupne moči delavcev ob njihovi zaposlitvi, so bili pri SDH-ju zadržani in so nam odgovorili, da je njihova pristojnost "upravljanje premoženja v skladu s sprejeto strategijo, in ne opredeljevanje do fiskalnih vprašanj".

Luka Lukič
Prijavi napako
Komentarji
Dvomljivec
# 01.09.2017 ob 07:06
'Če bi delavce zaposlili, bi se stroški povečali' - če bi Gorenje, Akrapovič in ostali v SLO zaposlovali kot Luka Koper bi se jim pa zmanjšali, v čem je fora da država zgolj luki dovoljuje neplačevanje davkov in prispevkov, ter delavce sili v nemogoče delovne pogoje?!!
Prismuknjen
# 01.09.2017 ob 07:00
Zdaj je jasno, od kje visoke plače in dodatki za redno zaposlene v Luki Koper.
Banda!
Krimsky
# 01.09.2017 ob 07:02
V prejšnjem sistemu so bili delavci preveč zaščiteni, kot kočevski medvedi.
~
To vendar ne gre! Za konkurenčnost gospodarstva rabimo fleksibilne 'človeške vire', ... ki jih po potrebi najamemo ... ali odpustimo.
~
Dobrodošli v 21. stoletju!
Untamle
# 01.09.2017 ob 07:24
Luka Koper morala ob morebitni zaposlitvi IPS-delavcev plačevati 44,3 milijona evrov letno namesto 20,7 milijonov evrov, kolikor jih je Luka lani namenila IPS-podjetjem.

Mi lahko kdo pojasni kako!? Nespremenjeno število delavcev bi stalo 1x več? To lahko pomeni le eno - da so zdaj praktično neplačani na legalen način!
darkwader
# 01.09.2017 ob 07:29
Pa tile z državo na čelu priznavajo da podjetje držijo nad vodo nedovoljene delovna prakse.
betko007
# 01.09.2017 ob 07:17
Državna firma dela skozi luknje zakonov, ker vedo da po črki zakona je nesmiselno in drago. Kaj je šele v privat podjetjih...
DENEB
# 01.09.2017 ob 07:09
"sistem mafijskih gospodarjev" - celoten vodilni kader luke koper
skupaj z nadzorniki
Ribiič
# 01.09.2017 ob 08:34
Celotno obalo obvladuje balkanska mafija
prizemljen
# 01.09.2017 ob 07:33
Untamle
Seveda če so sp-ji. Bolniška prvih trideset dni iz žepa delodajalca (on sam), prispevke plača delodajalec iz zaslužka (on sam).
Seveda če utajiš davke, ne plačuješ prispevko za svoje zaposlene...
usavko
# 01.09.2017 ob 08:22
@Lluka... Ampak državi bi moralo biti v interes, da neplačniki delavcev niso zaželeni oziroma ne smejo delat za državo...
amigo
# 01.09.2017 ob 10:19
Vsekakor bi morale biti firme, ki delajo v Luki solidne in delavcem izplačevati solidne plače. V Avstriji so naši podjetniki in obrtniki pod lupo inšpektorjev in morajo izplačevati plače po avstrijski kolektivni pogodbi. Ne pa kot v banana državi Sloveniji, kjer celo državna pošta išče poštarje po Beogradu in Sarajevu.
RenatoP
# 01.09.2017 ob 08:27
Studija na studijo un pa se vedno rinta za 0.3eur na tono
Skippy
# 01.09.2017 ob 07:35
Venomer tu gor poslušamo, kako slabi so tujci in zahodni kapitalisti ...
ne pa te socialistične državne firme (Luka, Pošta, ...).
delfino_
# 01.09.2017 ob 10:57
Zdaj vemo zakaj je takooooooooooo dolga vrsta na upravni enoti Koper na oddelku delovnih dovoljenj. Sama vlada podpira ta sužnjelastniški sistem. Sramota.
blue_house
# 01.09.2017 ob 08:56
vnk

LOOOOOL, ti si car:)))

Izvajanje pritiska?

Naj mediji prenehajo pisati o spolnih sužnjah ISIS-a, saj se na tej točki te zgodbe ves čas ponavljajo, so brez prave vsebine in so bolj pritisk na ISIS, ko pa obveščanje javnosti.

A ti bi raje kakšno zgodbico o Heleni Blagne?
tore
# 01.09.2017 ob 07:47
untamle
Luka Koper morala ob morebitni zaposlitvi IPS-delavcev plačevati 44,3 milijona evrov letno namesto 20,7 milijonov evrov, kolikor jih je Luka lani namenila IPS-podjetjem.

Mi lahko kdo pojasni kako!? Nespremenjeno število delavcev bi stalo 1x več? To lahko pomeni le eno - da so zdaj praktično neplačani na legalen način!


Zunanji delavci so zaposleni v privat podjetjih, plačani po dejansko opravljenem delu takrat ko je in po tržnih cenah (tekmujejo za delo). Če jim kaj ni všeč ne stavkajo ampak grejo drugam.
Redno zaposleni so pa v "državni službi", plačani pa po prisotnosti na delovnem mestu v rednem delovnem času, tudi če ni dela. Z stavkami v državnih firmah (politiki popustijo)dosežejo boljše plače in pogoje dela. Tako kot v šolstvu, energetiki, rudarstvu, na železnici ...
Clovek
# 01.09.2017 ob 07:42
Posledice fokusa na minimizaciji stroškov, namesto na širjenju posla in maksimizaciji prihodkov, dodane vrednosti.
medo357
# 02.09.2017 ob 14:57
Za dobre plače izbrancev v JS se realni sektor nahaja v 19. stoletju. Naj mi nekdo razloži, zakaj bi moral "zunanji izvajalec de"l v luki delati za minimalca + nekaj v žep, luški delavec pa dobi za isto delo v istih - običajno precej boljših pogojih mnogo več, v povprečju skoraj 3000 eur (bruto bruto + stroški). Smo res poden država?
Bivši uporabnik
# 01.09.2017 ob 08:36
Lluka
PA luka plačuje opravljene storitve po 12€ na uro po glavi. Sedaj pa..... če jim ta manjša podjetja NE plačujejo delavcem , pa ne vem, čemu bi morala biti to skrb Luke Koper.


Tu se motiš. Lahko je skrb. Ni pa nujno. Lahko se bolj pravičen odnos do delavcev postavi kot pogoj, da dobi firma delo. A zakaj bi? In Državi gre tu očitno bolj za davke. Te firme laho odpustiš. V sistemu, kakršnega imamo, pa ne moreš odpustiti Luke same itn.
mmeeddoo
# 01.09.2017 ob 23:10
To, da obstajajo "gazde", da delavci niso dovolj plačani, da delajo v neprimernih pogojih, da ne morejo živeti človeku primernega življenja, je očitno postalo že povsem sprejemljivo in legalno dejstvo. Drugače ne razumem države, da to po tolikih letih še vedno dopušča oz. celo spodbuja.

Pa naj mi nekdo razloži v čem se to razlikuje od suženjstva. Sužnje-lastnik je moral sam poskrbeti za hrano, obleko, bivanje in zdravje svojih sužnjev. Sedaj jim da dva kovanca in morajo sami poskbeti za to.

Najbolj žalostno pa se mi zdi, da vse skupaj ni zato, ker je to dejansko potrebno, ampak zato, da so nekateri še vedno prepričani, da njim pripada bogatenje brez zdrave mere. Da so oni nekaj več in da je živina za njihovo izkoriščanje.
theone
# 01.09.2017 ob 07:20
sem pa mislil da to delajo samo grdi kapitalisti, naši vladujoči (na željo naroda že 25let smc=lds in sd) ki so defacto lastniki teh firm pa so poštenjaki, ne kradejo, ne izkoriščajo delavcev... pa saj je rekel član sd da državne firme niso zato da bi delale dobička, kaj je zdaj to?
Bivši uporabnik
# 01.09.2017 ob 07:18
soodgovorni ste tudi državljani, saj gre za javno firmo torej tudi mojo in tvojo, kajne nacional interesovci?
REsnica
# 01.09.2017 ob 10:43
Izkoriščanje šibkejših za lasten dobiček je vrednota kapitalizma.
ni maitre
# 01.09.2017 ob 10:36
"sistem mafijskih gospodarjev" je sistem na katerem temelji celotna država.
HOR
# 01.09.2017 ob 09:40
Drzava SLO v sluzbi protekcionisticne zascite sistema neoliberalnega kapitalfasizma na racun ljudi.
blue_house
# 01.09.2017 ob 08:43
Lluka

Problem ni najemanje podizvajalcev, problem so davčne utaje:
http://www.rtvslo.si/slovenija/financna-uprava-nemocna-proti-davcnim-utajam-pri-izvajalcih-pristaniskih-storitev/424473

IPS-podjetja pri "missing traderju" naročajo fiktivne storitve, je poudaril Jenko, ki jih potem tudi plačujejo, "missing traderji" pa ne plačujejo davkov, temveč zgolj dvigujejo nedokumentirano gotovino in potem poslujejo gotovinsko. Praviloma so ta podjetja z nedosegljivimi odgovornimi osebami, ki so tujci. Ta podjetja navadno poslujejo le toliko časa, dokler jih ne zazna Finančna uprava RS, potem pa se to podjetje zapre in ustanovi novo.
blue_house
# 01.09.2017 ob 08:31
Skippy

Venomer tu gor poslušamo, kako slabi so tujci in zahodni kapitalisti ...
ne pa te socialistične državne firme (Luka, Pošta, ...).


Socialistične firme? So kooperativno organizirane? So v lasti delavcev?
sik
# 02.09.2017 ob 10:52
Iščejo ?
Ni mi jasno kaj dela 90.000 ljudi na zavodu vsa podjetja pa mrzlično iščejo delavce.
Rabijo tudi zdravnike mladi zdravniki pa nimajo dela.
Tle mi nekaj ne gre skupaj.
kamnosek
# 02.09.2017 ob 09:08
Ko srečam, kakega bivšega sošolca z MBA diplomo običajno zgubim vse spoštovanje do njega, v največjem številu se pokaže, da so ga na tako imenovanih vitkih akademijah spremenili v taboriščnega kapota, ki obvlada le manjšanje stroškov na račun podrejenih, njihovi dreserji v njih ubijejo vsako kreativnost. Ti ljudje so zdresirani do takšne stopnje, da izgubijo vso človečnost in gredo preko trupel, da dosežejo svoje.
veza
# 01.09.2017 ob 13:46
lumpacius
# 01.09.2017 ob 12:37

Z odstavitvijo Koreliča so se začeli problemi v Luki, nastavljanje "sposobnih" direktorjev in prosti pad pravic delavcev...


pelji si ga domov, on je veliko zafural, hotel je prevzeti Tržaško pristanišče, pa so ga poslali domov, takrat je bil dosti bolj ugoden čas za izgradnjo drugega tira in tretjega pomola, pa še nadzornik je bil v Istrabenzu, kako je lahko pustil Bavčarja, da je vse zavozil?
rdečinavijač
# 01.09.2017 ob 09:34
In potem vidiš "protestnike", ki svoje otroke oblačijo v majice "Luke ne damo". Vhhunec demagogije in zlorabe otrok.
vnk
# 01.09.2017 ob 09:06
tuintam, a lahko nehas ta tvoj copy paste tekst limat pod novice prosim?
zapravico
# 01.09.2017 ob 08:41
In koliko jih je zaposlenih v pisarnah?
theone
# 01.09.2017 ob 08:37
@Ribiič

točno taka mafija obvladuje obalo kot jo je narod izvolil, pač obala hoče popoviča - to narod dokaže na vsakih županskih volitvah
Lluka
# 01.09.2017 ob 08:05
Pa dejte že 1x mir s temi "gazdami".. Luka koper je svoje podjetje, katero najema druga manjša podjetja za opravljanje nekaterih storitev. Enako je v gadbeništvu . KOLEKTOR pridobi VEČINA poslov. In kdo mislite da gradi? KOLEKTOR ? Kolektor tudi karjole nima in lopate. Vsa dela opravljajo manjša druga podjetja. Pa nihče ne govori o GAZDA. Samo pri Luki Koper. Čeprav je način delovanja enak tako pri Luki, kot pri Kolektorju. Ampak v nos gre samo LUKA KOPER. PA luka plačuje opravljene storitve po 12€ na uro po glavi. Sedaj pa..... če jim ta manjša podjetja NE plačujejo delavcem , pa ne vem, čemu bi morala biti to skrb Luke Koper. Enako v gradbeništvu. KOlektor dobi plačilo,,,,, Kolekor plača manjemu podjetju....sedja pa je na strani tega manjšega podjetja, koliko bo izplačal delavcu, ne pa na strani Kolektorja..

Ali pa enako je v Javni upravi. Naročijo čistilni servis.......ta pride....čistilke očistijo... JU izplača stroške dela...s.edaj pa je na strani čistilnega servisa, koliko bo izplačal čistilki.... ne pa na strani JU.
conanbarbarian
# 01.09.2017 ob 07:43
Ni sprememb, čaka se na rezultat referenduma, potem pa akcija !
xes
# 02.09.2017 ob 12:54
Ponavljati eno in isto dejanje in pričakovati drugačen rezultat je definicija norosti. V razmislek pred naslednjimi volitvami dragi moji primorci.
lumpacius
# 01.09.2017 ob 12:37
Z odstavitvijo Koreliča so se začeli problemi v Luki, nastavljanje "sposobnih" direktorjev in prosti pad pravic delavcev...
tantadruj76
# 01.09.2017 ob 09:22
ok .. fleksibilni viri.... zakaj pa posredniki? Luka Koper ima vsaj 10 drugih možnosti pri katerih zaposli fleksibilno delovno silo direktno brez gazd. torej?
vnk
# 01.09.2017 ob 09:12
blue_house, ja pritisk. Ker se zgodba ponavlja in ni kaj dosti novih informacij, torej ne gre toliko za informiranje kot pa izvajanje pritiska. Kar se ne pomeni, da se strinjam z delovanjem Luke Koper, se pa tudi ravno ne strinjam z delovanjem RTVja.
davp
# 02.10.2017 ob 09:38
banda
johan1
# 11.09.2017 ob 14:26
Banda skorumpirana pokvarjena lopovska!
zapravico
# 07.09.2017 ob 08:27
V centru za begunce je ogromno inženirjev,ki jih lahko zaposlijo
Franc 1952
# 02.09.2017 ob 07:40
Da povzamem z enostavnim stavkom. GLOBOKO SMO PADLI!
Bivši uporabnik
# 01.09.2017 ob 12:07
REsnica
Izkoriščanje šibkejših za lasten dobiček je vrednota kapitalizma.

Ne. To je radikalen (tudi socialističen, radikalen na ta način) pogled na kapitalizem. Kapitalizem je tak ali drugačen. Odvisno od pogleda in tega, kašnega si delamo. Hujšega vidimo (po socialistično prestrašeni pred njim, hujšega bomo imeli. Seveda pa sploh ni res, da bi bil socialistični družbeni kapital družbeni. Upravitelj sin ga je prilastil in nasledstveno si ga še vedno lasti. S čimer ima p preveč pooblastil. Ostali upraviteljčki si točno teh pa želijo. Od tod fajt. V ZRN si upravitelji ne smejo lastiti kapital, s katerim samo upravljajo. Oni lastnika morajo priznavati in ga imajo opredeljenega. Njihov vzajemni kapital ni državni, pač pa lastniško javni, z Državo kot upraviteljem vred. Da so upravitelji in da je oblast lastniško-pravno nekomu zavezana. Sektorji so LOČENO in direktno plačani in v navzkrižni kontroli morajo braniti celoto. Mi je ne moremo, ker nas kot celoto upraviteljica Država pravno predstavlja in nam v bistvu kot celoti izmakne pravno identiteto, konto, kapital. Jo sistemsko razvežemo, namesto zavežemo. Oblastnost se s tem začne, ostali pa temu sledijo in se jim pač cedijo sline... Ne da se tega tako nakratko dopovedati, če nekdo vztrajno dejstva zanika in če pač ne želi razumeti. Kakšno trobilo, elita ipd. Z najvišjih pozicij. Ti me mogoče boš. V ustavi in sistemu je skrivnost. Našega lahko friziramo do nezavesti in se gremo še naprej to, kdo je bolj etičen. Sistemsko se ne da biti. Sistem ne priznava obstoja celote )ki ne upravlja) ločeno do Države (subjekt, ki upravlja). In gaje tudi v socializmu ni. Ni bilo ZD lastniško-pravno družbi zavezano, pač pa si je prilastilo kapital, s katerim je upravljalo. Sedaj Država pa nasledstveno po radikalno še vedno. Po neoliberalno, ki je v resnico povsem neo-radikalno in se to sedaj narobe imenuje. Namenoma. Namenoma se hruški reče jabolko, da jabolka potem ni. Da bi ga lažje sprivatizirali. Ne pa težje, kar bi bilo pa npr. prav v odnosu na celoto. Naše elite niso nobena elita, etiki ne etični in in tudi stroke ne ravno strokovne. Očitno ne. Strokovno še naprej uničujemo strokovnost.
REsnica
# 01.09.2017 ob 10:15
Demokracija kapitalizma pomeni da je kapital svoboden in nam vlada. Njegov interes je interes "naše svobodne" države.
7x7
# 01.09.2017 ob 10:12
Te delavce zavod za zaposlovanje vodi v evidenci zaposlenih?
Bivši uporabnik
# 01.09.2017 ob 10:10
Pa tak Horus. Daj no daj...
Bivši uporabnik
# 01.09.2017 ob 10:08
HOR

Mal' si pa tudi ti (in ostali) težek s tem populističnim trobiteljskim neoliberalizmom. Noam Chomsky, teoretik na MIT, je v pogovoru z Varoufakisom lani aprila (YouTube) podobno lepo dejal, da t.im. neoliberalizem ni niti neo in niti liberalen. Vseeno ga je pa teoretično pravilno (kao) tudi sam še naprej tako (narobe) imenoval. Nema nam spasa.

PS
V ZR so v aferi Treuhand že leta 1993 razpravljali, če je bil socialistični družbeni kapital sploh kdaj res družbeni. Itd. Ni nam rešitve. Nam.
kralj matjaž
# 01.09.2017 ob 07:59
Socializem v vsem svojem lepem izkuriščanju delavcev.
Kazalo