Gospodarstvo

Poudarki

  • Ministrstvo: Pri gradnji v lastni režiji enake obveznosti
  • OZS za natančno opredelitev samograditeljstva
  • Kaj bo z "nestrokovnimi gradnjami" med potresi in naravnimi nesrečami?
Gradnja
Nad gradnjo doma bo moral dejavno bedeti vodja gradnje, ki bo lahko le pooblaščen arhitekt ali pooblaščen inženir. Foto: BoBo/Srdjan Živulović
       Ministrstvo se je zavedalo, da v strokovni javnosti za to ne bo dobilo odobritve. In so seveda čakali do pet pred dvanajsto, da so jih vložili. S tem so se seveda izognili razpravi, kar je zanje najlažja pot.       
 Simčič
Meh
Na OZS-ju se po dveh letih usklajevanj počutijo izigrane in koaliciji ter ministrstvu ne zaupajo več, pravi prvi mož OZS-ja Branko Meh. Foto: BoBo
       Nismo enakopravni z investitorji, ki gradijo sami. Kot izvajalci moramo imeti ustrezno izobražen kader, zagotavljati varstvo pri delu, zdravniške preglede, elaborate ..., in če gradiš sam, nič od tega ne potrebuješ.       
 Simčič
Gradnja
Vodja gradnje bo moral skrbeti tudi za upoštevanje vseh varnostnih predpisov. Na inženirski zbornici so prepričani, da bo v njem utelešen "večkratni konflikt interesov". Foto: BoBo/Srdjan Živulović
       To delo, če sam gradiš, je zagotovo delo na črno in tudi nasploh neka zibelka dela na črno.       
 Rozman
DZ, odbor za infrastrukturo
Prizor z ene izmed sej odbora za infrastrukturo. Zaradi dogajanja na zadnji, sporni seji, so opozicijski člani napovedali obstrukcijo. Foto: DZ/Barbara Žejavac
Janko Rozman, Zoran Simčič, Branko Meh
Medijska konferenca OZS-ja. Foto: MMC RTV SLO
VIDEO
Predlog gradbenega zakona...

Dodaj v

Obrtniki ogorčeni: Samogradnja je zibelka dela na črno. Ministrstvo: Pravila za vse enaka.

Nova gradbena zakonodaja v pripravi
11. oktober 2017 ob 12:57,
zadnji poseg: 11. oktober 2017 ob 15:49
Ljubljana - MMC RTV SLO

Koalicija je "pet pred dvanajsto" v nov gradbeni zakon vključila določilo, da bo lahko vlagatelj za lastne potrebe gradnjo objektov izvajal sam, kar je razburilo obrtnike. A ministrstvo miri, da bodo pravila za vse enaka.

Široka gradbena reforma je lani požela precej pozornosti javnosti, saj je predvidevala ukinitev gradnje v lastni režiji. Početja, ki je med Slovenci precej priljubljeno: po nekaterih podatkih so namreč kar polovico hiš v naši državi zgradili lastniki sami. Dolgo pripravljani gradbeni zakon pa je prejšnji teden - vsaj kar zadeva samograditeljstvo - čez noč dobil 180-stopinjski preobrat. Koalicijski poslanci so na seji delovnega telesa DZ-ja vložili dopolnila, ki določeni obliki samograditeljstva puščajo popolnoma prosto pot, sporočajo gradbeni podjetniki pri Obrtni zbornici Slovenije (OZS), ki so nad potezo politike ogorčeni. Ne le zaradi vsebine, ki po njihovem prinaša nevarne stavbe in nelojalno konkurenco; sprašujejo se tudi, čemu so dve leti sploh sodelovali pri pripravi. Poslance pozivajo, naj sporno vsebino spremenijo, in če ne bodo uslišani, se bodo proti njej bojevali "z vsemi legitimnimi razpoložljivimi sredstvi". Ministrstvo pa je v odzivu, ki je v polnosti objavljen na dnu članka, zagotovilo, da bodo pravila za vse enaka.

Predlog gradbenega zakona, ki naj bi zamenjal obstoječi zakon o graditvi objektov, ima že precej dolgo brado. Pisanje je trajalo desetletje, zakon je šel skozi več javnih obravnav in tudi več tisoč pripomb zainteresirane javnosti. Tudi Obrtna zbornica Slovenije je sodelovala in naposled z ministrstvom za okolje uskladila večino podrobnosti, je na medijski konferenci povedal predsednik OZS-ja Branko Meh. Tako je predlog maja letos šel v parlamentarni postopek tudi s podporo zbornice.

Med drugim je predvideval poenostavitev pridobitve gradbenega dovoljenja, odpravo termina gradnja v lastni režiji ter uvedbo instituta vodje gradnje; tj. pooblaščenega gradbenega inženirja ali pooblaščenega arhitekta, ki bi nadziral vsakršno gradnjo, pa naj bo to enostavnega hleva ali trgovskega centra.

Vložitev skoraj opolnoči
Vse to ostaja tudi po sporni seji odbora DZ-ja za infrastrukturo, okolje in prostor, kjer so člani poslanci malo po 23. uri zvečer vložili omenjena dopolnila, in to ob številnih opombah zakonodajnopravne službe DZ-ja. Le ena razlika je, ki gre OZS-ju v nos. Investitorju ne bo treba izbrati pooblaščenega izvajalca gradbenih del, temveč bo gradnjo - če je za lastne potrebe - izvajal sam.

Natančneje. Za OZS je sporna dopolnitev 11. točke 3. člena predloga zakona, ki opredeljuje pojem investitorja. K sprva predlagani definiciji, da je investitor "udeleženec pri graditvi objektov, ki vloži zahtevo za pridobitev gradbenega dovoljenja", je dopolnilo dodalo besedilo, da je investitor tudi tisti, ki "prijavi gradnjo, jo naroči ali jo za lastne potrebe izvaja sam".

"Za nas in za manjše gradbince je to popolnoma nesprejemljivo. To delo, če sam gradiš, je zagotovo delo na črno in tudi nasploh neka zibelka dela na črno," je izjavil Janko Rozman, sekretar sekcije gradbincev pri OZS-ju, ki napoveduje porast šušmarjev.

Po njegovi presoji gre tudi za nelojalno konkurenco. Gradbinci so kot pooblaščeni izvajalci del primorani zadostiti številnim predpisom in zahtevam zakonodaje, samograditelji pa ne. "Nismo enakopravni z investitorji, ki gradijo sami. Kot izvajalci moramo imeti ustrezno izobražen kader, zagotavljati varstvo pri delu, zdravniške preglede, elaborate ..., in če gradiš sam, nič od tega ne potrebuješ," je naštel Zoran Simčič, gradbinec in predsednik sekcije gradbincev pri OZS-ju.

Objekti bodo po mnenju OZS-ja grajeni nekakovostno in bodo zato nevarni. "Takšnih objektov ne more graditi vsak, ker so nevarni za ljudi. Morajo jih strokovnjaki. Pod ploščami živijo ljudje, jaz si ne predstavljam, kako si vlada to zamišlja," je zatrdil prvi mož zveze. "Vsako leto ob vremenskih ujmah vidimo, kaj se dogaja s strehami. Bog ne daj, da pride kakšen potres," je bil ogorčen Rozman.

Na plečih davkoplačevalcev
Opozarjajo tudi na finančne posledice za državo. Obrtnik bo plačal davke in prispevke, šušmar pa ne. Še več: če se bo obrtnik pri delu poškodoval, posledice nosi sam ali njegov delodajalec. In če bo preiskava ugotovila najmanjše odstopanje od predvidenih ukrepov za varnost pri delu, bo poplačal tudi vse zdravljenje prek "zloglasih regresnih zahtevkov" zavarovalnic. Poškodovani šušmar pa bo pristal na plečih vseh davkoplačevalcev, je opozoril Meh.

Še najbolj jih jezi, da je prosta izbira izvajalca predvidena za prav vse tipe objektov, tudi za najbolj zahtevne gradnje. Gradbinci pri OZS-ju poudarjajo, da je samogradnja nasploh nesprejemljiva, a kot kompromis zakonodajni veji oblasti predlagajo: prosta izbira izvajalca naj se omeji le na gradnjo enostavnih in nezahtevnih objektov, za katere gradbeno dovoljenje ni potrebno.

Kateri objekti so enostavni in nezahtevni, sicer trenutno še ni določeno. Izvršna veja oblasti bo to določila s podzakonskim aktom pol leta po sprejetju gradbenega zakona.

"Na boljšem ne bo nihče. Ne zares in ne dolgoročno. Mogoče bodo samograditelji, ker se bodo izognili eni fazi, torej pridobitvi izvajalca. Trgovska veriga se bo lotila gradnje sama, brez vodje del, brez zavarovanja odgovornosti in vsega, kar mora pridobiti registrirani izvajalec. S tem ne bo imel nekega pozitivnega učinka nihče," je dejal Rozman.

Samogradnja naj bo natančno opredeljena
Če že imamo samogradnjo, naj bo v zakonodaji natančno opredeljena, je pozval Rozman. Kot primer je podal samogradnjo na nekem drugem področju, pri manjših plovilih. Vsak lahko zase izdela manjše plovilo. A zanj mora pripraviti načrt, pridobiti nadzornika, nato pa še kontaktirati s tehničnimi in davčnimi organi. Če tega ne stori, plovilo ostane na suhem. Nekaj podobnega naj država pripravi za področje gradbinstva, in to premišljeno, po javni razpravi, ne pa čez noč, je sklenil OZS-jevec.

Kaj še predvideva gradbeni zakon
Predlog zakona, kot ga je pripravilo okoljsko ministrstvo (in še brez dopolnil), predvideva še precej drugih vidnih ukrepov. Za začetek: objekti niso več samo stavbe, temveč tudi številni drugi posegi v prostor, s čimer se urejenost in državni nadzor širita.

Številne spremembe se nanašajo na gradbeno dovoljenje. To bo po novem združeno z okoljskim dovoljenjem. Ne bo potrebno za odstranitev objektov, za začasne oz. sezonske objekte ter za širjenje vzdrževalnih del; za nadzor naštetega pa bodo pristojne občinske inšpekcije. Zgrajeni objekti bodo nadalje lahko imeli manjša odstopanja od gradbenega dovoljenja, nr da bi tvegali neskladnost in posledice; med katerimi je tudi odstranitev. Tudi nasploh bo po trditvah ministrstva pridobivanje gradbenega dovoljenja precej bolj preprosto, bolj strnjeno in dokumentacijsko manj zahtevno.

Potrebna soglasja bodo prekvalificirana v mnenja, s čimer bodo posredno omogočili "uravnoteženje med varstvenimi in razvojnimi interesi". Bodo pa mnenja občin obvezujoča.

Državni organi bodo v postopkih obvezno podajali nezavezujoče informacije oziroma svetovali.

Vsako gradnjo bo moral nadzirati vodja gradnje. Ta bo dejavno bedel nad izpolnjevanjem predpisanih zahtev, zlasti nad skladnostjo z gradbenim dovoljenjem in nad skladnostjo z gradbeno-tehničnimi predpisi, pa tudi nad varnostnimi razmerami. Za pridobitev uporabnega dovoljenja bo dovolj pridobitev nekaj izjav, med njimi od vodje gradnje, da je vse izvedeno v skladu s pravili.

Predvidena je legalizacija nekaterih črnih gradenj, in sicer "nenevarnih dovoljenih gradenj", starejših od 20 let. To bi se storilo v 5-letnem prehodnem obdobju od uveljavitve zakona.

V sklopu gradbene reforme sta sicer še osnutka zakonov o urejanju prostora in o pooblaščenih arhitektih in inženirjih, ki pa še nista v parlamentarnem postopku.

ODZIV MINISTRSTVA ZA OKOLJE
Ministrstvo za okolje in prostor je v odzivu za Slovensko tiskovno agencijo navedlo, da bo lahko investitor objekt za lastne potrebe gradil sam, in sicer tudi tiste objekte, za katere bo potrebno gradbeno dovoljenje. Bo pa v teh primerih sam nastopal kot izvajalec gradnje. To pomeni, da bo moral zagotoviti najmanj takšno kakovost izvedbe, kot je predpisana z zakonom, ter da bo moral graditi na podlagi pravnomočnega gradbenega dovoljenja in v skladu z dokumentacijo za izvedbo gradnje, pogodbo ter predpisi in pravili stroke. Voditi bo moral gradbeni dnevnik, prevzeti zakoličbo na terenu, pravočasno obveščati nadzornika pred vsako pomembno fazo izvajanja gradnje, zagotavljati varnost in zdravje delavcev, varnost ljudi in predmetov pri izvajanju gradnje ter preprečevati čezmerne obremenitve okolja.

Prav tako bo moral izbrati tehnološke in delovne procese, ki bodo povzročali najmanjše možno tveganje za nastanek nezgod pri delu, poklicnih bolezni ali bolezni v zvezi z delom ter najmanjše negativne vplive na okolje in objekte. Po končani gradnji bo moral odstraniti gradbene ovire in omejitve dostopa, odstraniti odpadke in gradbišče ustrezno urediti ter podpisati izjave o dokončanju gradnje in dokazilo o zanesljivosti, določa predlog zakona.

Kot izvajalec bo moral izpolnjevati tudi obveznosti, ki jih bo imel v zvezi z zagotavljanjem varnosti objekta, življenja in zdravja ljudi, mimoidočih, prometa, sosednjih objektov in okolice. Kršitev teh obveznosti je predvidena kot prekršek, za njihovo opustitev so predvideni inšpekcijski ukrepi in zagrožene globe za prekršek.

Investitor bo moral gradbeno dovoljenje pridobiti na podlagi predpisane dokumentacije, ki jo bodo izdelali kvalificirani strokovnjaki.

Med gradnjo bo moral investitor zagotoviti tudi sodelovanje pooblaščenega arhitekta in inženirja. Ta bo moral med drugim sodelovati pri zakoličenju objekta in redno spremljati gradnjo objekta na gradbišču, zagotoviti nadzor, da bo gradnja skladna z dokumentacijo, opozarjati na morebitne kršitve in, če se bodo te ponavljale, tudi ustaviti gradnjo, nadzorovati vpis morebitnih sprememb v dokumentacijo, od izvajalcev zbirati in preverjati potrdila o skladnosti in ustreznosti materialov in naprav, ki se bodo vgrajevali, potrditi ustreznost dokumentacije za pridobitev uporabnega dovoljenja in sodelovati pri morebitni odpravi pomanjkljivosti po tehničnem pregledu do konca upravnega postopka.

Investitor bo moral po dokončanju gradnje pridobiti uporabno dovoljenje. V primeru zahtevnega objekta in objekta z vplivi na okolje bo upravni organ, ki bo izdal gradbeno dovoljenje, pred izdajo uporabnega dovoljenja izvedel tudi tehnični pregled objekta, so navedli na ministrstvu.

Poudarjajo, da je namen gradbenega zakona zaščita javnega interesa pri graditvi objektov, ne zaščita zasebnih interesov ali interesov posameznih gospodarskih skupin. Menijo, da navedene zahteve, ki bodo veljale tudi v primeru gradnje v lastni režiji, "predstavljajo zadosten sistem ključnih varoval, ki zagotavljajo varovanje javnega interesa pri gradnji".

Ministrstvo glede pomislekov OZS-ja dodaja, da je delo na črno predmet predpisov, ki urejajo preprečevanje dela in zaposlovanja na črno, izogibanje plačilu davkov pa predpisov, ki urejajo davčno področje.

Aljoša Masten
Prijavi napako
Komentarji
Bivši uporabnik
# 11.10.2017 ob 13:06
fasisticna obrtna zbornica pac ne mara ljudi, ki znajo samostojno razmisljat in nekaj narest.

Ce samo pogledam 10 let stare fasade, ki so jih poceli "susmarji" sami ali pa 2 leti stare fasade, kjer so lastniki his placali malo premozenje obrtnikom, potem je zame jasno kaj je bolje.
rabies
# 11.10.2017 ob 13:10
ko si bom skuhal kosilo bom nelojalna konkurenca kuharjem, ko bom pekel kruh - pekom, ko bom vozil avto - taksistom in šoferjem avtobusov....ipd; raje se spopadajte s podjetji sumljive strokovnosti iz Kosova in Bosne;
aktivist
# 11.10.2017 ob 13:10
Ocitno ne smes vec graditi lastne hise, ker nekdo ne more sluziti na tvoj racun, ce sem prav razumel.

To je kot bi kupil hrano in moram nekomu drugemu placati, da me se nahrani s to hrano, ker, ce bi se sam, bi to pomenilo delo na crno.
The Matrix
# 11.10.2017 ob 13:13
Obrtniki ogorčeni: Samogradnja je zibelka dela na črno

Kmetje ogorčeni: Samopridelava hrane je grožnja prehranski varnosti ljudi!!
krawica
# 11.10.2017 ob 13:07
Seveda, OZS svoj del pogače brani. Pa tako so lobirali...

V resnici pa je gradbeništvo pri nas čisti Teksas, nategunov miljon, nbeplačnikov in šušmarjev nebroj, inšpekcije nobene. Gradbinci bi bolj poskrbeli zase, če bi lobirali za uvedbo kake pametne gradbene inšpekcije, ki bi preverjala kakovost del in preganjala obrtnike, ki izvajajo nestrokovne in nepoštene poslovne prakse.
bad brains
# 11.10.2017 ob 13:10
Osnovna potreba vsakega živega bitja je, da si postavi dom ! Pika.
Ursula2012
# 11.10.2017 ob 13:18
....po nekaterih ocenah so namreč kar polovico hiš v naši državi zgradili lastniki sami...

pa še kar stojijo...
celjan2
# 11.10.2017 ob 13:15
v tej državi se je dejansko odpeljalo vsem:) pa ravno ti obrtniki imajo vsi postavljene hiše z samogradnjo....
pohvale Vladi
Bivši uporabnik
# 11.10.2017 ob 13:08
ne rabis imeti crnih skornjev, polizane frizure in grde face da si fasist. Dovolj je ce te svobodna izbira ljudi razkuri.
aktivist
# 11.10.2017 ob 13:14
Po milijon letih gradnje lastnih his in domov bo med ljudmi v Sloveniji koncno postalo prepovedano graditi lasten dom, na lastni zemlji, z lastnim materialom in lastnim trudom.
mercury89
# 11.10.2017 ob 13:17
A posodo lahko sam pomijem al morem obrtnika poklicat?
aktivist
# 11.10.2017 ob 13:11
OZS+GZS=neoliberalni lopovi na kvadrat
Enraha
# 11.10.2017 ob 13:08
Obrtniki opozarjajo na crni trg? Seveda, Trump in Kim pa pred nevarnostjo jedrskega orozja.
ap72
# 11.10.2017 ob 13:23
se tudi kuharji jezijo, ker folk kuha sam doma??

kdo bi pa še lahko zidal, če ne smeš sam vrteti lopate?? ... samo še bogati, ti pa itak naročajo obrtnike
evaevi
# 11.10.2017 ob 13:23
Samogradnja je v tej državi osnova urejanja bivalne problematike državljanov in jo mora država že zato podpirati!

Poleg tega gre tudi za tisočletno družbeno tradicijo sosedskega in prijateljskega sožitja, ki nenazadnje pogojuje veščine in znanja, zaradi katerih naše 'nestrokovne' hiše zagotovo dobro funkcionirajo in strehe zagotovo ne zamakajo, kar se sicer dogaja v večini strokovneje načrtovanih in zgrajenih objektov v tej državi!
Izvidnik
# 11.10.2017 ob 13:08
deljemega mnenja sem najbolj zaradi nekaterih mojstrov v audiih A6 ki so si jih nakupili na racun nevednih kupcev zelo pod kvaliteto narejenih hiš
SamoRes
# 11.10.2017 ob 13:17
Če se pripelješ v belem avtu z lj tablicami mimo kakšnega gradbišča že vidiš kako tečejo v bližnjo koruzo. Verjetno ne vse na wc naenkrat.
whitwice
# 11.10.2017 ob 13:22
Te niso normalni. In kaj zdaj ce si pac znam sam zgraditi hiso. Za lastne potrebe. Kako lahko to oznacijo za delo na crno, pa saj ne bom s tem nic zasluzil ce bom sam sebi hiso gradil. Pa niste vi eni dohtarjj, da bi morali taksno delo prepustiti vam, ker ne gre za neko hudo znanost. Ce lahko privarcujem za pol hise denarja z lastno gradnjo in ce niman dveh levih rok bom to pac naredil. Kaksen absurd ter to podcenjujoce opletanje z besedami da gre za delo na crno.
Afnogunc-de lux
# 11.10.2017 ob 13:19
Močno moraš biti pokvarjen, da bi zahtevali od samograditeljev, da bi morali biti zraven vedno nadzorniki. SCT v šentviškem predoru jih je imel po pisarnah ZAG-a, na teren pa niso šli,ker ni bilo v predoru razsvetljave in sodelali tudi ponoči - to pa seveda ne gre.
LukaH
# 11.10.2017 ob 13:28
Imam visoko izobrazbo (8.2) in pred leti sem se odločil preseliti iz blokovskega stanovanja v hišo. Kot preudaren gospodar sem zbral več ponudb, in ko sem primerjal stroške materiala in delo sem ugotovil, da so "mojstri" plačani nekajkrat bolje kot jaz. Investiral sem v dobro orodje, malo prebrskal priročnike, ter pričel sam... malce sem se lovil, vendar sem po mesecu dni postal pravi mojster (ti mojstri potrebuijejo 10 let da dobijo mojo izobrazbo mimogrede). Malce počasneje, ker sem vzel to kot prostočasno dejavnost, vendar je hiša pod streho "tip top". Priharnil sem preko 100,000 evrov. to je moj triletni dohodek. Hiša je, neskormno rečeno vrhunska, pregledana s strani nadzornika.
Rocknrolla
# 11.10.2017 ob 13:25
"Za nas in za manjše gradbince je to povsem nesprejemljivo. To delo, če sam gradiš, je zagotovo delo na črno in tudi nasploh neka zibelka dela na črno, je izjavil Zoran Simčič, gradbinec in predsednik sekcije gradbincev pri OZS-ju."
Butl, kot če bi reku, da si ne smeš sam pošraufat avta, kot da sam ne smeš popravljat računalnika, kot da sam ne smeš odelovati svojega vrta ker imajo trgovci zaradi tega manj dela... Butl tale gradbinec, sam pa najraje izstavlja čim večje račune...
johnsmith
# 11.10.2017 ob 13:16
Problem je, da so projektanti površni, nadzori in inšpekcije nedejavni, zato je veliko bolje graditi v lastni izvedbi, ker vsaj veš kaj imaš. Večina izvajalcev samo gleda, kako bo na tebi čim več zaslužila, zato guljufajo pri materialu, ker kot sem že napisal od nadzora in inšpektorjev ni nič od nič.
Naj da obrtna zbornica bančno garancijo za ustrezno izvedbo del, zagotovi kvalificiran kader (ne da se z gradnjo ukvarja vsak, ki mu ne diši življenje na jugu) in dovoli neodvisen nadzor, ki bo odkrival vse šlamparije. Potem se lahko pogovarjamo tudi o odpravi dovoljenj za lastno gradnjo.
100TKA
# 11.10.2017 ob 13:26
Kuhajo doma kosilo, pa nimajo gostinjske...
Brannigan
# 11.10.2017 ob 13:29
Ko boste gradbeniki začeli graditi stvari, ki v naslednjih 15 letih nebodo potrebovale prenove, se lahko pogovarjamo. Dokler pa vas drago plačam in čez leto dni popravljam vašo nesposobnost pa mi takšne stvari ne govorite, ker izšadete lažnivi, lopovi in hinavci!

Berem druge komentarje in se mi zdi, da imamo popolnoma vsi takšne izkupnje z vami "profesionalnimi obrtnimi gradbeniki"!

Nad svojim delom se zamislite in ne nad reakcijo ljudstva.
Bivši uporabnik
# 11.10.2017 ob 13:42
potem pa berem neke umotvore nekih mlecnozobih blokarjev, da Slovenci brez priseljencev iz nekdanje Juge ne bi imeli strehe nad glavo. Na "Do it yourself" odnos Slovencev smo lahko ponosni.
Che
# 11.10.2017 ob 13:29
Jaz sem prekriu streho sam za 3400€ a predracun mi je prisu 12000 res da bi oni bli bol hitri ma mi smo lepo sami pa se pecenje smo.imeli
whitwice
# 11.10.2017 ob 13:26
Pa glejte da se naslednjic ko bo en praznoval kak rojstni dan slucajno ne bi sami slikali, ker je to delo na crno, rabite fotografa.
Pa kosila si tud ne sami skuhat, ker rabite kuharja, da ne boste spet v prekrsku dela na crno.
Oba zgornja absurda sta popolnoma ista kot ta, ki ga zagovarja zbornica.
stanolio
# 11.10.2017 ob 13:29
Aja če pridelam na vrtu solato, moram solato odnesti v zelenjavo in jo z maržo zelenjave kupiti da jo lahko pojem, pa kaj smo kreteni. Gradim hišo na svoji zemlji, kupim material s svojim denarjem znam delati, pa če mi pomaga brat ali drugi brat ali ženin brat je to za nekoga delo na črno. Če nebi bilo takega dela bi bilo polovica slovencev brez strehe nad glavo, dobro, da je to pogruntala vlada.
Zoro27
# 11.10.2017 ob 13:28
Zakaj bi moral delati z goljufivim zidarjem, ki v spregi z nadzornikom prenašata investitorja naokoli.
simnov
# 11.10.2017 ob 13:24
a pol mi bo arhitekt pametoval za novo štalo
firtoh
# 11.10.2017 ob 13:35
Koalicija je "pet pred dvanajstvo" v nov gradbeni zakon vključila določilo, da bo lahko investitor za lastne potrebe gradnjo objektov izvajal sam. To je zibelka dela na črno, nelojalna konkurenca in nevarnost za zdravje ljudi, sporočajo z OZS-ja.
Polovica hiš je bila v samogradnji,pa še vedno stojijo.Moj oče je s prijatli in žlahtniki 15 let zidal bajto.Ploščice je polagal sam in so še zdaj na steni.Res,da je bajta nočna mora arhitektov,je pa preživela kozjanski potres
simnov
# 11.10.2017 ob 13:29
a šušmar si če gradiš bajto zase ti obrtniki so nori
opranaglava
# 11.10.2017 ob 13:40
Prav tako delo na črno? Če delaš zase, na svojem, brez plačila?
opusdei
# 11.10.2017 ob 13:50
Danes zjutraj sem seksal.Če bi bila prostitucija legalizirana bi moral it h kurbi?
Hribovc
# 11.10.2017 ob 13:44
Ko sem jst uki v hribih dobu ceno 500 eur (brez materijala) za ploščice v dnevni položit, sem se tut odloču za samogradnjo. Brez samogradnje bi eni bli še v votlinah, nekateri pa tut na drevesih.
jolz
# 11.10.2017 ob 13:29
Ker si zabrije glavo... delo na črno
Ker se sam pobrijem... delo na črno
Pr men doma cveti siva ekonomija!
Ales505
# 11.10.2017 ob 13:50
Se strinjam, za kaj bi moral nekaj plačevati, če lahko naredim sam. Mogoče bo pa poslednično zdej man Albencev tu, ko tele kvazi firme gradbene ne bodo imele dela. So se tak raspasl, froci pa samo sranje delajo tu.
bad brains
# 11.10.2017 ob 13:48
Bolje vložiti 50.000 EUR v močnejši in debelejši beton, kot pa v gradbenega nadzornika ( majstora ) in njegovo limuzino :)
Rockos
# 11.10.2017 ob 13:38
Torej ta isti obrtnik, ki gradi drugim hkrati meni, da samemu sebi ni sposoben naredit hiše? Tam je njegovo znanje neuporabno? Smešno.

Na koncu bom še za solato in paradajz gojit na lastnem vrtu rabil delovno dovoljenje, sicer bo to delo na črno, odpeljali me bodo v zapor, ker sem vložil eno kilo gob in naredil svojo paradižnikovo mezgo, pa nobenga DDVja za državo.

Morda bi končno pričeli tistim, ki imajo večjo kapaciteto pljuč zaračunavat okoljski davek, saj porabijo več kisika od ostalih.
abzng
# 11.10.2017 ob 13:26
Končno enkrat ena pametna poteza vlade - no saj mi je jasno to itak naredili samo za nabiranje točk pred volitvami, ampak enkrat je nek ukrep, ki bo koristen za večino ljudi (razen one v A6). Pravzaprav je nesmiselnost te neuspele prepovedi enaka, kot za vsa druga dela. Torej si ne smeš več pomagati sam pred ogledalom s spuščenimi hlačami, ampak moraš hitro poklicati damo (gospoda?), ki ti to bolj ali manj kvalitetno opravi in seveda izstavi račun (z ddv če je zavezanec/-ka). Če se pa spraviš na ženo / moža je pa to očitno delo na črno, razen seveda če g./ga. registriran-a za to dejavnost - in izda račun z ddv seveda za prave moške.
opranaglava
# 11.10.2017 ob 13:38
Kakšno nelojalno konkurenco, če sezidaš hišo zase?
Debely
# 11.10.2017 ob 13:30
Končno ena pametna poteza. Privatniki pa v jok in na drevo.
StricaOdZadi
# 11.10.2017 ob 15:10
Ne vi ste zibelka dela na črno. Dragi obrtniki.
whitwice
# 11.10.2017 ob 13:45
Pkorosec
Se kako res je to kar si napisal. Ti priseljenci mislijo, da se je Slovenija zgradila leta 91, prej smo pa ocitno zivel pod drevesi in v jamah.
monsun
# 11.10.2017 ob 14:40
Sekretar sekcije gradbincev nekaj bluzi o tem, kako so objekti zgrajeni v samogradnji ob vremenskih ujmah nevarni ljudem in omenja strehe. Ko spremljamo poročila ob takih dogodkih, vedno kažejo razkrite strehe šol, vrtcev, dvoran,..., torej objektov, ki so jih projektirali, zgradili ter nadzirali gradnjo ti visokousposobljeni in dobro plačani strokovnjaki.
Joker
# 11.10.2017 ob 14:08
Naši obrtniki naj se raje malo zamislijo nad sabo in svojimi sposobnostmi, saj jim je praktično vsak normalen državljan nelojalna konkurenca.
Norisla
# 11.10.2017 ob 13:49
Vsako fazo gradnje mora še vedno preverit gradbeni inšpektor, tako da zbornica zavaja...
josh k.
# 11.10.2017 ob 13:35
Dajte temu pametnjakoviču zajamčeno plačo pa, da vidimo kako najame gradbeno skupino in arhitekta za izgradnjo hiše.
Lukos
# 11.10.2017 ob 13:28
"Ne le zaradi vsebine, ki po njihovem prinaša nevarne stavbe" "Ne le zaradi vsebine, ki po njihovem prinaša nevarne stavbe"

Se pravi vsaj polovico od polovico teh hiš je nevarnih? Pa seveda, njim se samo gre za evre, material pa vedno skoraj najbolj cenovno, vse ti zmešajo samo, da se lepi in strdi. Veliko novih hiš je pa tako narejena za bruhati. Da o kakovosti streh sploh ne govorim, lep primer je bila nova šola v Bogojini ko jim je odneslo celo streho samo, da se poceni naredi in potem upajo, da bo vsaj zdržalo do konca garancije.
5tane
# 11.10.2017 ob 14:07
Ko pa kličeš obrtnika naj ti vgradi okna čakaš 2 meseca, potem ga pa še ni na dogovorjeni datum vsaj kakšnih trikrat. Tako, da imaš okna vgrajena, šele po ene štirih mesecih in še to tako nestrokovno, da se z popravilom in pisanjem reklamacij hecaš še naslednja pol leta. Po taki logiki bajto lahko delam 10 let.
Kazalo