Ceste

Stanje na cestah

Zaradi postavitve portalov za elektronsko cestninjenje bo danes v nočnem času več pol urnih popolnih zapor:
- na štajerski avtocesti med Krtino in Ljubljano Šentjakobom 2 zapori med 22. in 24. uro;
- na dolenjski avtocesti med Bičem in Novim mestom vzhod 4 zapore med 23. in 2:30.

Dela:
- Promet bo skozi predor Karavanke od danes, 26. junija, od 22. ure, do sobote, 1. julija, do 5. ure, potekal izmenično enosmerno, predvidena je približno 30 minutna čakalna doba. V noči na sredo ter v noči na četrtek bo predor, predvidoma med 20. in 5. uro, zaprt v obe smeri.
- Cesta na Pokljuko bo zaprta zaradi obnove vozišča med Mrzlim Studencem in Krnico predvidoma do 30. junija.

Mejni prehodi:

Zadnji podatek: 27. junij 2017 ob 00:13

Stanje na državnih cestah

A1-E57, Maribor - Ljubljana: Delo na cesti (27. junij 2017 ob 00:21)
A1, Maribor - Ljubljana, med priključkom Lj. - Šentjakob in priključkom Lj. - Sneberje v smeri Ljubljane je zaradi del zaprt vozni pas.

A1-E57, Maribor - Ljubljana: Zastoj (27. junij 2017 ob 00:18)
A1, Maribor - Ljubljana, pred priključkom Lj. - Šentjakob v smeri Ljubljane je gost promet z zastoji.

A2-E61, Karavanke - Ljubljana: Delo na cesti (26. junij 2017 ob 22:38)
A2, Karavanke - Ljubljana, v predoru Karavanke je zaradi vzdrževalnih del oviran promet in poteka izmenično enosmerno.

A1-E57, Maribor - Ljubljana: Delo na cesti (26. junij 2017 ob 23:06)
A1, Maribor - Ljubljana, med priključkom Lj. - Šentjakob in priključkom Lj. - Sneberje v smeri Ljubljane je zaradi del oviran promet.

A2-E70, Obrežje - Ljubljana: Delo na cesti (26. junij 2017 ob 18:17)
A2, Obrežje - Ljubljana, med priključkom Novo mesto - vzhod in priključkom Novo mesto - zahod v smeri Ljubljane zaradi del zaprt počasni pas.

A1-E57, Maribor - Ljubljana: Delo na cesti (26. junij 2017 ob 23:08)
A1, Maribor - Ljubljana, na izvozu Lj. - Šentjakob iz smeri Celja bo do 27. 6. 2017 zaradi del oviran promet.

A2-E70, Ljubljana - Obrežje: Delo na cesti (26. junij 2017 ob 23:06)
A2, Ljubljana - Obrežje, med priključkom Novo mesto - zahod in priključkom Novo mesto - vzhod v smeri Obrežja je zaradi del zaprt vozni pas.

A2-E70, Ljubljana - Obrežje: Delo na cesti (26. junij 2017 ob 23:07)
A2, Ljubljana - Obrežje, med pokritim vkopom Karteljevo in priključkom Novo mesto - zahod v smeri Obrežja je zaradi del zaprt vozni pas.

R2-430, Slivnica - Slovenska Bistrica: Delo na cesti (26. junij 2017 ob 10:35)
R2-430, Fram - Maribor, pri Slivnici, oviran promet zaradi gradnje plinovoda, predvidoma do 28. 7. 2017.

R3-711, Rače - Kungota - Kidričevo: Delo na cesti (26. junij 2017 ob 10:29)
R3-711, Rače - Kungota - Kidričevo, pri Brunšviku, polovična zapora zaradi gradnje kabelskega omrežja, predvidoma do 30. 6. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

RT-914, Rakov Škocjan - Podskrajnik: Delo na cesti (26. junij 2017 ob 10:05)
RT-914, Rakov Škocjan - Podskrajnik, pri Zelšah, polovična zapora zaradi izgradnje električnega omrežja, predvidoma do 28. 6. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R3-701, Pesek - Rogla - Zreče: Delo na cesti (26. junij 2017 ob 09:43)
R3-701, Slovenske Konjice - Zreče, pri Radani vasi, polovična zapora zaradi sanacije ceste, predvidoma do 1. 7. 2017, dnevno med 7. in 19. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.

R1-232, Murska Sobota - Lipovci: Delo na cesti (26. junij 2017 ob 09:19)
R1-232, Murska Sobota - Lipovci, v Murski Soboti, na Panonski ulici, polovična zapora zaradi izvedbe krožišča, predvidoma do 14. 7. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R2-443, Črenšovci - Doljni Lakoš: Delo na cesti (26. junij 2017 ob 09:17)
R2-443, Črenšovci - Lendava, pri Lendavi, pri naselju Kapca, polovična zapora zaradi obnove električnega omrežja, predvidoma do 30. 6. 2017, dnevno med 7. in 15. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.

R1-229, Rogoznica - Senarska: Delo na cesti (26. junij 2017 ob 09:10)
R1-229, Ptuj - Senarska, pri Svetincih, polovična zapora zaradi sanacije nevarnih mest, predvidoma do 30. 6. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

G2-102, Dolenja Trebuša - Želin: Delo na cesti (26. junij 2017 ob 08:54)
G2-102, Dolenja Trebuša - Želin, pri Stopniku, polovična zapora zaradi sanacije skalnih brežin, predvidoma do 3. 8. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R2-409, Planina - Ravbarkomanda: Delo na cesti (26. junij 2017 ob 08:27)
R2-409, Planina - Ravbarkomanda, pri Planini, polovična zapora zaradi ureditve odvodnjavanja, predvidoma do 14. 7. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R3-713, Ljutomer - Savci - Ptuj: Delo na cesti (26. junij 2017 ob 06:15)
R3-713, Ljutomer - Savci - Ptuj, v Zgornjem Kamenščaku, polovična zapora zaradi vzdrževalnih del del do 27. 6. 2017, dnevno med 6. in 17. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.

G2-102, Godovič - Kalce: Delo na cesti (24. junij 2017 ob 06:59)
G2-102, Godovič - Kalce, Hotedršica - Godovič, pomična polovična zapora zaradi popravila varnostne ograje do 28.6.2017, dnevno med 7. in 17. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.

R1-209, Bitnje - Bohinjska Bistrica: Delo na cesti (21. junij 2017 ob 10:05)
R1-209, Bled - Bohinjska Bistrica, v Bohinjski Bistrici, na Savski cesti, polovična zapora zaradi del do 16. 10. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R2-403, Podrošt - Češnjica: Delo na cesti (21. junij 2017 ob 09:36)
R2-403, Podrošt - Češnjica, v Železnikih, polovična zapora zaradi izgradnje pločnika do 15. 7. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

G2-108, Šentjakob - Ribče: Delo na cesti (20. junij 2017 ob 10:21)
G2-108, Dol - Šentjakob - Ljubljana, v Dolu, popolna zapora zaradi gradnje mostu čez potok Mlinščica do 30. 9. 2017. Obvoz je ob gradbišču.

R2-448, Karteljevo - Ločna: Zaprta cesta (20. junij 2017 ob 09:17)
R2-448, Karteljevo - Ločna, med avtocestnima priključkoma Novo mesto vzhod in Novo mesto zahod, popolna zapora zaradi obnove vozišča, do 25. 9. 2017. Obvoz po regionalnih cestah skozi Novo mesto.

G2-107, Celje - Šentjur: Delo na cesti (20. junij 2017 ob 08:48)
G2-107, Štore - Celje, na Teharju, oviran promet zaradi gradnje vodovoda do 14. 7. 2017.

R2-432, Rogatec - Majšperk: Delo na cesti (20. junij 2017 ob 08:15)
R2-432, Rogatec - Majšperk, pri Rogatcu, polovična zapora zaradi gradnje plinovoda do 31. 7. 2017, dnevno med 7. in 17. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.

R1-229, Ptuj : Delo na cesti (20. junij 2017 ob 07:57)
R1-229, Ptuj , na Ptuju, na Ormoški cesti, polovična zapora zaradi gradnje cestnega priključka do 30. 6. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R1-234, Dole - Šentjur: Delo na cesti (20. junij 2017 ob 07:37)
R1-234, Dole - Šentjur, pri Lokarjah, oviran promet zaradi gradnje nadomestnega mostu čez potok Pšenica do 30. 11. 2017.

R3-681, Laško - Breze - Šentjur: Delo na cesti (19. junij 2017 ob 10:42)
R3-681, Laško - Šentrupert - Šentjur, pri Mali Brezi, polovična zapora zaradi sanacije nevarnih mest do 30. 6. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

RT-909, Bohinjska Bistrica - Vresje: Delo na cesti (19. junij 2017 ob 09:50)
RT-909, Bohinjska Bistrica - Vresje, v Bohinjsksi Bistrici, na Triglavski cesti, pomična polovična zapora zaradi ureditve ceste in obnove fekalne kanalizacije do 16. 10. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R2-409, Kastelec - Črni Kal: Delo na cesti (19. junij 2017 ob 09:06)
R2-409, Kozina - Črni Kal, pri Črnem Kalu, polovična zapora zaradi sanacije nevarnih mest do 30. 6. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

G2-112, Poljana - Ravne: Delo na cesti (19. junij 2017 ob 08:55)
G2-112, Ravne na Koroškem - Prevalje - Črna na Koroškem, v Prevaljah, polovična zapora zaradi gradnje kablovoda do 12. 8. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

RT-941, Grabonoš - Kapela - Radenci: Prepoved za tovornjake (15. junij 2017 ob 13:39)
RT-941, Sv. Jurij ob Ščavnici - Kapelski Vrh - Radenci, je prepovedan promet za tovorna vozila nad 3,5 t, razen za lokalni promet.

R2-422, Podsreda - Brestanica: Delo na cesti (14. junij 2017 ob 10:47)
R2-422, Podsreda - Brestanica, pri Velikem Kamnu, polovična zapora zaradi ureditve podpornega zidu, predvidoma do 30. 6. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R1-210, Škofja Loka - Gorenja vas: Delo na cesti (14. junij 2017 ob 10:25)
R1-210, Škofja Loka - Gorenja vas, pri Visokem pri Poljanah, polovična zapora zaradi sanacije zidu in brežine, predvidoma do 30. 6. 2017, občasno možne 15 minutne popolne zapore.

LZ-032800, od glavne ceste do Dečkove ceste : Delo na cesti (13. junij 2017 ob 13:16)
Celje, Dečkova cesta, pri križišču z Ipavčevo ulico, oviran promet zaradi gradnje krožišča, predvidoma do 30. 9. 2017. Zaprt je del Ipavčeve ulice ter zavijalni pasovi iz Dečkove na Ipavčevo.

R3-692, Borl - Cirkulane - Meje: Delo na cesti (23. junij 2017 ob 08:00)
R3-692, Borl - Cirkulane - Meje, na Mejah, polovična zapora zaradi sanacije nevarnih mest, predvidoma do 29. 6. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R3-689, Kozminci - Žetale - Rogatec: Delo na cesti (23. junij 2017 ob 08:00)
R3-689, Žetale - Rogatec, v Čermožišču, polovična zapora zaradi sanacije nevarnih mest, predvidoma do 29. 6. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R2-448, Ivančna Gorica - Grm: Delo na cesti (26. junij 2017 ob 11:17)
R3-448, Ivančna Gorica - Radohova vas - Bič, v Radohovi vasi, polovična zapora zaradi sanacije podpornega zidu in obnove vozišča, predvidoma do 30. 6. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R3-642, Vrhnika - Podpeč: Delo na cesti (13. junij 2017 ob 07:30)
R3-642, Vrhnika - Podpeč, pri Goričici pod Krimom, polovična zapora zaradi ureditve ceste, predvidoma do 5. 7. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R2-432, Majšperk - Hajdina: Delo na cesti (12. junij 2017 ob 09:13)
R2-432, Majšperk - Kidričevo, pri Podložah, polovična zapora zaradi ureditve ceste, predvidoma do 30. 9. 2017, dnevno med 7. in 17. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.

R2-414, Kamnik - Ločica: Delo na cesti (12. junij 2017 ob 08:53)
R2-414, Kamnik - Ločica, pri Buču, oviran promet zaradi vzdrževalnih del na mostu čez Nevljico do 30. 6. 2017.

R3-608, Solkan - Lokve: Delo na cesti (12. junij 2017 ob 08:46)
R3-608, Solkan - Lokve, pri Ravnici, polovična zapora zaradi sanacije ceste, predvidoma do 30. 7. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R3-606, Kanal - Lig - Mišček - Neblo: Zaprta cesta (12. junij 2017 ob 08:41)
R3-606, Kanal - Lig - Mišček - Neblo, pri Golem Brdu, popolna zapora zaradi rekonstrukcije mostu, predvidoma do 30. 7. 2017. Obvoz je urejen po cesti Neblo - Dobrovo - Plave - Kanal - Lig.

R2-438, Trate - Gornja Radgona: Delo na cesti (9. junij 2017 ob 09:07)
R2-438, Trate - Gornja Radgona, pri Apačah, polovična zapora zaradi gradnje kolesarske povezave predvidoma do 25. 8. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R3-657, Bosljiva Loka - Osilnica: Delo na cesti (8. junij 2017 ob 08:41)
R3-657, Osilnica - Bosljiva Loka, pri Ribjeku, polovična zapora zaradi manjših popravil kašt in zidov, predvidoma do 30. 6. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R2-440, Cankova - Kuzma: Delo na cesti (7. junij 2017 ob 07:38)
R2-440, Cankova - Rogašovci, pri Cankovi, polovična zapora zaradi izvedbe vodovodnega priključka do 30. 6. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R1-204, Dornberk - Štanjel: Delo na cesti (7. junij 2017 ob 07:16)
R1-204, Branik - Štanjel, pri Braniku, pomična polovična zapora zaradi sanacije nevarnih mest do 30. 6. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

H4 , Nova Gorica - Razdrto: Zaprta cesta (6. junij 2017 ob 11:00)
H4, Nova Gorica - Razdrto na priključku Selo v smeri Razdrtega sta zaradi del zaprta uvoz in izvoz.

R2-419, Križaj - Čatež ob Savi: Delo na cesti (26. junij 2017 ob 09:30)
R2-419, Kostanjevica na Krki - Čatež ob Savi, v Cerkljah, oviran promet zaradi ureditve okolice do 24. 7. 2017.

R2-416, Šmartno - Radohova vas: Delo na cesti (5. junij 2017 ob 09:08)
R2-416, Šmartno - Radohova vas, pri Prapročah, polovična zapora zaradi preplastitve ceste do 8. 7. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

G1-5, Impoljca - Brestanica: Delo na cesti (5. junij 2017 ob 07:04)
G1-5, Celje - Zidani Most - Krško, pri Spodnjem Pijavškem, polovična zapora zaradi sanacije brežine do 30. 6. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R3-614, Opatje selo - Komen: Delo na cesti (26. junij 2017 ob 18:03)
R3-614, Opatje selo - Komen, Opatje Selo - Kostanjevica na Krasu, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste do 28.6.2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

A1-E61, E70, Ljubljana - Koper: Delo na cesti (25. junij 2017 ob 01:11)
A1, Ljubljana - Koper, med priključkom Unec in priključkom Postojna v smeri Kopra zaradi del promet poteka po dveh zoženih pasovih.

A1-E61, E70, Koper - Ljubljana: Delo na cesti (23. junij 2017 ob 01:19)
A1, Koper - Ljubljana, med počivališčem Ravbarkomanda in priključkom Unec v smeri Ljubljane zaradi del promet poteka po dveh zoženih pasovih.

R2-444, Razdrto - Podnanos: Izredni dogodek (9. junij 2017 ob 11:15)
R2-444, Razdrto - Podnanos, pri Razdrtem, oviran promet zaradi poškodovanega cestišča.

R1-214, Kočevje - Stari Log: Delo na cesti (1. junij 2017 ob 08:54)
R1-214, Kočevje - Stari Log - Žužemberk, Mala Gora - Stari Log, pomična polovična zapora zaradi izgradnje vodovoda do 20. 10. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R2-440, Cankova - Kuzma: Izredni dogodek (1. junij 2017 ob 06:21)
R2-440, Cankova - Rogašovci, pri Kraščih, oviran promet zaradi poškodovanega cestišča.

R3-672, Smednik - Zameško - Kostanjevica: Zaprta cesta (22. junij 2017 ob 09:00)
R3-672, Zameško - Kostanjevica na Krki, pri Koprivniku, popolna zapora zaradi gradnje mostu do 12. 9. 2017. Obvoz je urejen.

R3-679, Breg - Sevnica - Brestanica: Delo na cesti (31. maj 2017 ob 10:47)
R3-679, Zidani Most - Breg - Sevnica, pri Brestanici, pomična polovična zapora zaradi gradnje kanalizacije do 1. 9. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R1-213, Pudob - Babno polje: Delo na cesti (29. maj 2017 ob 09:58)
R1-213, Bloška Polica - MP Babno Polje, pri Pudobu, polovična zapora zaradi izgradnje komunalnega omrežja do 25.8.2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

H4 , Razdrto - Nova Gorica: Delo na cesti (2. junij 2017 ob 19:18)
H4, Razdrto - Nova Gorica, pred priključkom Selo v smeri Razdrtega bo do 30. 6. 2017 zaradi del zaprta polovica hitre ceste, promet poteka dvosmerno po drugi polovici.

H4 , Razdrto - Nova Gorica: Delo na cesti (2. junij 2017 ob 23:45)
H4, Razdrto - Nova Gorica, med priključkom Ajdovščina in priključkom Selo v smeri Vrtojbe, Italije je zaradi del zaprt prehitevalni pas.

RT-905, Mrzli studenec - Jereka: Izredni dogodek (25. maj 2017 ob 13:05)
RT-905, Mrzli studenec - Jereka, pri Jereki, polovična zapora zaradi sanacije nevarnih mest, možne občasne do 20 minutne popolne zapore do 30. 6. 2017.

RT-905, Krnica - Mrzli studenec: Zaprta cesta (23. junij 2017 ob 12:52)
RT-905, Krnica - Mrzli studenec, popolna zapora zaradi obnove voziščne konstrukcije do 30. 6. 2017. Obvoz je urejen.

R3-653, Sodražica - Hrib: Delo na cesti (24. maj 2017 ob 08:03)
R3-653, Sodražica - Hrib, pri Sodražici, polovična zapora zaradi sanacije brežin, predvidoma do 30. 6. 2017, občasno možne kratkotrajne popolne zapore. V času popolnih zapor obvoza ne bo.

R2-407, Ljubljanica - Vrhnika: Delo na cesti (24. junij 2017 ob 20:06)
R2-407, Ljubljanica - Vrhnika, Velika Ligojna - Horjul, pomična polovična zapora zaradi obnove cestišča do 30. 6. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

G2-102, Želin - Sp. Idrija : Delo na cesti (22. maj 2017 ob 08:50)
G2-102, Tolmin - Sp. Idrija, na Tolminski cesti, polovična zapora zaradi sanacije podpornih zidov do 30. 6. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

G2-102, Sp. Idrija - Godovič: Delo na cesti (22. maj 2017 ob 08:03)
G2-102, Idrija - Godovič, pri Idriji, polovična zapora zaradi izvedbe plinovoda do 30. 8. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R2-425, Poljana - Šentvid: Delo na cesti (22. maj 2017 ob 07:22)
R2-425, Mežica - Poljana - Prevalje, pri Mežici, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste do 30. 11. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

G2-104, Kranj - Sp. Brnik: Delo na cesti (14. junij 2017 ob 09:00)
G2-104, Sp. Brnik - Šenčur - Kranj, pri Šenčurju, oviran promet zaradi gradnje plinovoda do 5. 7. 2017.

R2-403, Kneža - Podbrdo: Delo na cesti (23. maj 2017 ob 16:04)
R2-403, Kneža - Podbrdo, Koritnica - Hudajužna, polovična zapora zaradi čiščenja brežine predvidoma do 30. 6. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R2-425, Šentvid - Šoštanj: Delo na cesti (15. maj 2017 ob 09:35)
R2-425, Šoštanj - Črna na Koroškem, v Zavodnju, polovična zapora zaradi obnove ceste do 15. 7. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R3-710, Ptuj - Hajdina: Delo na cesti (15. maj 2017 ob 07:45)
R3-710, Ptuj - Hajdina, na Ptuju, na starem ptujskem mostu, oviran promet zaradi obnove mostu do 3. 7. 2017.

R3-676, Sp. Pohanca - Kapele: Delo na cesti (12. maj 2017 ob 09:45)
R3-676, Sp. Pohanca - Kapele, v Trebežu, polovična zapora zaradi sanacije vozišča predvidoma do 15. 12. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R3-676, Sp. Pohanca - Kapele: Zaprta cesta (5. junij 2017 ob 06:07)
R3-676, Sp. Pohanca - Kapele, Kapele - V Dobravi, popolna zapora zaradi sanacije in preplastitve vozišča do 31. 7. 2017. Obvoz je urejen.

R1-203, Predel - Bovec: Delo na cesti (8. maj 2017 ob 07:53)
R1-203, Predel - Bovec, Strmec na Predelu - Log pod Mangartom, polovična zapora zaradi preplastitve vozišča do 20.7.2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

G2-108, Hrastnik - Zidani most: Zaprta cesta (4. maj 2017 ob 12:18)
G2-108, Hrastnik - Zidani Most, popolna zapora zaradi obnove vozišča do 31. 7. 2017. Popolne zapore bodo na različnih odsekih. Obvoz je urejen po cesti Hrastnik - Marno - Rimske Toplice.

G1-4, Otiški vrh - Slovenj Gradec: Delo na cesti (26. junij 2017 ob 07:56)
G1-4, Dravograd - Slovenj Gradec, pri Pamečah, polovična zapora zaradi preplastitve vozišča, predvidoma do 3. 7. 2017, dnevno med 7. in 18. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.

G1-4, Dravograd - Otiški vrh: Delo na cesti (3. maj 2017 ob 11:44)
G1-4, Dravograd - Slovenj Gradec, v Dravogradu, pri mostu čez reko Dravo, polovična zapora zaradi ureditve vodovoda predvidoma do 24. 7. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R1-221, Zagorje - Bevško: Delo na cesti (3. maj 2017 ob 09:23)
R1-221, Zagorje - Trbovlje, pri Bevškem, polovična zapora zaradi ureditve AP in preplastitve ceste predvidoma do 20. 7. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

G2-101, Ljubelj - Bistrica : Delo na cesti (6. junij 2017 ob 09:05)
G2-101, Tržič - Ljubelj, v Podljubelju, polovična zapora zaradi obnove križišča predvidoma do 30. 6. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

G2-102, Sp. Idrija - Godovič: Delo na cesti (3. maj 2017 ob 08:44)
G2-102, Idrija - Godovič - Logatec, v Godoviču, oviran promet zaradi rekonstrukcije vozišča predvidoma do 30. 10. 2017.

R3-710, Ptuj - Hajdina: Delo na cesti (16. junij 2017 ob 10:19)
R3-710, Ptuj - Spodnja Hajdina, na Ptuju, Zagrebška cesta, polovična zapora zaradi izgradnje kanalizacije predvidoma do 2. 7. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R2-428, Luče - Sestre Logar: Izredni dogodek (31. maj 2017 ob 09:10)
R2-428, Luče - Solčava, Raduha - Robanov Kot, polovična zapora zaradi plazu.

G2-103, Ušnik - Plave: Delo na cesti (19. maj 2017 ob 10:01)
G2-103, Nova Gorica - Tolmin, pri Gorenjem Logu, polovična zapora zaradi sanacije propusta do 30. 6. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R2-442, Martjanci - Dobrovnik: Delo na cesti (26. april 2017 ob 08:47)
R2-442, Martjanci - Dobrovnik, pri Dobrovniku, polovična zapora zaradi del do 1. 9. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R3-702, Trbonje - Vuhred: Zaprta cesta (24. april 2017 ob 07:25)
R3-702, Trbonje - Vuhred, v Trbonjah, popolna zapora zaradi gradnje nadomestnega mostu čez Reko do 30. 8. 2017. Obvoz je urejen preko Vuzenice.

G1-1, Radlje - Brezno: Delo na cesti (21. april 2017 ob 07:57)
G1-1, Maribor - Dravograd, Radlje - Brezno, pri Breznu, polovična zapora zaradi ureditve križišča do 30. 6. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R1-206, Ruska cesta : Delo na cesti (15. junij 2017 ob 19:07)
R1-206, Kranjska Gora - Vršič, prelaz Vršič, na Ruski cesti, polovična zapora zaradi obnove ceste in sanacije zidu, predvidoma do 18. 9. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R3-703, Muta - Gortina: Zaprta cesta (16. maj 2017 ob 08:46)
R3-703, Muta - Gortina, na Muti, na Gortinski cesti, popolna zapora zaradi povezave vodovodnih sistemov predvidoma do 18. 8. 2017. Obvoz je urejen.

R3-677, Pišece - Zg. Pohanca - Krško: Delo na cesti (18. april 2017 ob 07:31)
R3-677, Pišece - Krško, na Zdolski cesti, polovična zapora zaradi gradnje rondoja predvidoma do 30.6.2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R1-212, Rakek - Cerknica: Delo na cesti (1. junij 2017 ob 08:01)
R1-212, Rakek - Cerknica - Bloška Polica, v Cerknici, Cesta 4. Maja, oviran promet zaradi gradnje krožišča predvidoma do 27. 7. 2017.

R2-401, Žaga - Učja: Delo na cesti (12. april 2017 ob 08:36)
R2-401, Žaga - Učja, pri Žagi, polovična zapora zaradi sanacije zidov do 31. 10. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

G1-5, Celje - Šmarjeta: Delo na cesti (19. april 2017 ob 09:27)
G1-5, Celje - Laško - Rimske Toplice, pri Debru, polovična zapora zaradi izgradnje avtobusnega postajališča in sanacije vozišča do 14. 7. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R3-646, Škofljica - Šmarje Sap: Delo na cesti (12. april 2017 ob 07:36)
R3-646, Škofljica - Šmarje Sap, pri Šmarju, polovična zapora zaradi gradnje pločnika in cestne razsvetljave do 27. 6. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R3-641, Ljubljanica - Ljubljana : Delo na cesti (14. april 2017 ob 07:56)
R3-641, Ljubljana - Polhov Gradec, pri Srednji vasi pri Polhovem Gradcu, polovična zapora zaradi rekonstrukcije vozišča do 16.4.2018, občasne 15 minutne popolne zapore med 8. in 18. uro.

R3-653, Hrib - Trava - Podplanina: Delo na cesti (10. april 2017 ob 09:03)
R3-653, Hrib - Trava - Podplanina, pri Lazcu, polovična zapora zaradi preplastitve vozišča predvidoma do 30.6.2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

G2-105, Novo mesto - Metlika: Delo na cesti (2. junij 2017 ob 08:15)
G2-105, Novo mesto - Metlika, čez Vahto, polovična zapora zaradi preplastitve vozišča, predvidoma do 31. 8. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R3-648, Pri Cerkvi - Struge - Smuka: Delo na cesti (31. marec 2017 ob 11:26)
R3-648, Pri Cerkvi - Struge - Smuka, Žvirče - Pleš, polovična zapora zaradi izgradnje vodovoda, predvidoma do 30. 11. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

G1-1, Dravograd - Radlje: Delo na cesti (15. junij 2017 ob 11:47)
G1-1, Dravograd - Maribor, Dravograd - Gortina, pomična polovična zapora zaradi del na vodovodnem omrežju, predvidoma do 13. 8. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

G2-102, Idrsko - Peršeti: Delo na cesti (27. marec 2017 ob 12:33)
G2-102, Tolmin - Kobarid, Volarji - Tolmin, polovična zapora zaradi preplastitve vozišča do 20. 7. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno. Med 8. in 17. uro so možne 15 minutne popolne zapore.

LC-464050, Frankolovo - Socka: Zaprta cesta (15. maj 2017 ob 11:09)
LC-464050, Frankolovo - Socka, pri Trnovljah pri Socki, popolna zapora zaradi sanacije plazu, predvidoma do 20. 7. 2017. Obvoz je urejen.

R1-231, Gibina - Razkrižje: Delo na cesti (22. marec 2017 ob 09:34)
R1-231, Ljutomer - Razkrižje - Gibina, Razkrižje - Gibina, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste do 19. 12. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

LC-999980, Koper - Izola : Zaprta cesta (20. marec 2017 ob 13:01)
LC, Izola - Koper, med Izolo in križiščem s Krožno cesto, popolna zapora za ves promet zaradi spremembe namembnosti obalnega pasu.

R2-418, Škocjan - Dobruška vas: Delo na cesti (20. marec 2017 ob 09:48)
R2-418, Škocjan - Dobruška vas - Dobrava pri Škocjanu, pomična polovična zapora zaradi izboljšave vodovodnega sistema predvidoma do 20. 12. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

G1-1, Ruta - Maribor : Delo na cesti (20. marec 2017 ob 09:34)
G1-1, Maribor - Dravograd, v Selnici ob Dravi, Mariborska cesta, polovična zapora zaradi ureditve ceste predvidoma 27. 7. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

G2-102, Priključek Godovič: Zaprta cesta (30. maj 2017 ob 07:54)
G2-102, Godovič - Črni Vrh, priključek Godovič, popolna zapora zaradi rekonstrukcije ceste, do 30. 10. 2017. Obvoz je urejen po vzporedni regionalni cesti.

R1-228, Spuhlja - Zavrč: Delo na cesti (13. marec 2017 ob 12:21)
R1-228, Ptuj - Zavrč, v Markovcih, polovična zapora zaradi izgradnje krožišč, predvidoma do 23. 11. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R2-408, Logatec - Žiri: Delo na cesti (13. marec 2017 ob 08:56)
R2-408, Logatec - Žiri, pri Rovtah, polovična zapora zaradi sanacije plazu, predvidoma do 30. 6. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R3-699, Dravograd - Libeliče: Delo na cesti (12. junij 2017 ob 07:47)
R3-699, Dravograd - Libeliče, Meža - Črneče, pomična polovična zapora zaradi ureditve vodovoda in ureditve pešpoti, predvidoma do 30. 6. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

RT-934, Sežana - Lipica: Delo na cesti (1. junij 2017 ob 08:44)
RT-934, Sežana - Lipica, v Sežani, na Lokavski cesti, polovična zapora zaradi izgradnje krožišča do 3. 7. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

RT-909, Sorica - Petrovo brdo: Zaprta cesta (8. marec 2017 ob 08:41)
RT-909, Sorica - Petrovo Brdo, Petrovo Brdo - Spodnja Sorica, popolna zapora zaradi sanacije usadov predvidoma do 30. 10. 2017. Obvoz po cestah Petrovo Brdo - Podrošt in Sorica - Vresje.

R2-428, Luče - Sestre Logar: Delo na cesti (19. maj 2017 ob 10:22)
R2-428, Luče - Solčava, pri Lučah, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste predvidoma do 21. 7. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R3-653, Hrib - Trava - Podplanina: Delo na cesti (15. junij 2017 ob 09:35)
R3-653, Hrib - Trava - Podplanina, pri Podplanini, zaradi popravila brežin do 15. 7. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R2-444, Vipava - Ajdovščina: Delo na cesti (21. februar 2017 ob 08:05)
R2-444, Vipava - Ajdovščina, v Vipavi, na Goriški cesti, polovična zapora zaradi gradnje krožišča do 27. 7. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

G1-6, Pivka - Ribnica: Delo na cesti (15. junij 2017 ob 09:17)
G1-6, Postojna - Pivka - Ilirska Bistrica, pri Kalu, polovična zapora zaradi obnove cestišča predvidoma do 30. 6. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R3-648, Videm - pri Cerkvi - Struge: Delo na cesti (17. februar 2017 ob 08:34)
R3-648, Videm - pri Cerkvi - Struge, pri Strugah, polovična zapora zaradi gradnje vodovoda do 10. 7. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R2-408, Logatec - Žiri: Delo na cesti (16. februar 2017 ob 07:04)
R2-408, Logatec - Žiri, pri Brekovicah, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste predvidoma do 1.9.2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R1-207, Godovič - Črni vrh: Delo na cesti (30. maj 2017 ob 07:54)
R1-207, Godovič - Črni vrh, v Godoviču, polovična zapora zaradi obnove vozišča do 30. 10. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R1-206, Trenta - Bovec: Delo na cesti (14. februar 2017 ob 11:38)
R1-206, Trenta - Bovec, pri Kal - Koritnici, pomična polovična zapora zaradi novogradnje kanalizacijskega omrežja do 30. 6. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R3-610, Dolenja Trebuša - Sp. Idrija: Delo na cesti (2. februar 2017 ob 07:53)
R3-610, Dolenja Trebuša - Sp. Idrija, Gorenja Kanomlja - Srednja Kanomlja, polovična zapora zaradi obnove ceste, predvidoma do 30. 6. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

G2-102, Dolenja Trebuša - Želin: Delo na cesti (3. januar 2017 ob 07:51)
G2-102, Dolenja Trebuša - Želin, pri Stopniku, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste do 31.10.2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

G2-103, Ušnik - Plave: Delo na cesti (3. januar 2017 ob 05:44)
G2-103, Nova Gorica - Tolmin, pri Rodežu, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste do 3.8.2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R2-432, Majšperk - Hajdina: Delo na cesti (19. januar 2017 ob 07:46)
R2-432, Majšperk - Apaški Križ, pri Apačah, polovična zapora zaradi ureditve krožišča do 28. 7. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R3-690, Tržec - Zg. Leskovec: Delo na cesti (6. junij 2017 ob 09:16)
R3-690, Tržec - Zg. Leskovec, pri Vareji, polovična zapora zaradi rekonstrukcije križišča do 17. 7. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R3-712, Žihlava - Rogoznica : Delo na cesti (24. november 2016 ob 07:58)
R3-712, Ptuj - Sv. Jurij ob Ščavnici, v Podvincih, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste, izgradnje pločnika in kanalizacije do 29. 9. 2017, dnevno med 7. in 16. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.

G2-106, Škofljica - Šmarje Sap: Zaprta cesta (10. december 2016 ob 08:13)
G2-106, Šmarje Sap - Škofljica, in priključek Šmarje Sap, v Šmarju, popolna zapora zaradi dograditve AC priključka do 31. 8. 2017. Obvoz je urejen po regionalni cesti Šmarje Sap - Škofljica in po lokalni cesti.

A2-E70, Ljubljana - Obrežje: Zaprta cesta (2. maj 2017 ob 17:53)
A2, Ljubljana - Obrežje na uvozu Škofljica, Kočevje v smeri Novega mesta bo do 31. 8. 2017 zaradi del zaprt uvoz.

A2-E70, Obrežje - Ljubljana: Zaprta cesta (30. november 2016 ob 13:06)
A2, Obrežje - Ljubljana na izvozu Škofljica, Kočevje iz smeri Obrežja, Hrvaške bo do 31. 8. 2017 zaradi del zaprt izvoz.

R1-214, Kočevje - Stari Log: Delo na cesti (31. januar 2017 ob 15:31)
R1-214, Kočevje - Stari Log - Žužemberk, Mala Gora - Stari Log, pomična polovična zapora zaradi izgradnje vodovoda do 20. 10. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R3-605, Kambreško - Kuščar. - Livek: Zaprta cesta (19. april 2017 ob 07:42)
R3-605, Kambreško - Livek, popolna zapora zaradi modernizacije ceste do 30. 6. 2017.

R3-704, Radlje - Ribnica: Zaprta cesta (7. november 2016 ob 11:55)
R3-704, Radlje ob Dravi - Ribnica na Pohorju, v Vuhredu, most čez Dravo, popolna zapora zaradi rekonstrukcije mostu, predvidoma do 30. 5. 2018. Obvoz je urejen po cesti Vuhred - Sv. Vid - Muta - Radlje ob Dravi.

RT-928, Mozirje - Golte: Delo na cesti (26. junij 2017 ob 09:51)
RT-928, Mozirje - Golte, v Mozirju, na Šmihelski cesti, polovična zapora zaradi sanacije nevarnih mest, predvidoma do 29. 6. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R3-689, Podlehnik - Kozminci: Delo na cesti (17. oktober 2016 ob 10:49)
R3-689, Podlehnik - Kozminci, Stanošina - Kozminci, polovična zapora zaradi gradnje AC Draženci - Gruškovje, predvidoma do 22. 12. 2017, dnevno med 7. in 18. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.

RT-930, Pesek - Oplotnica: Prepoved za tovornjake (28. oktober 2016 ob 09:39)
RT-930, Pesek - Oplotnica, Lukanja - Pesek, prepoved za tovorna vozila nad 7,5 t zaradi sanacije udora ceste.

R2-403, Kneža - Podbrdo: Delo na cesti (5. junij 2017 ob 09:58)
R2-403, Kneža - Podbrdo, pri Kneži, polovična zapora zaradi sanacije plazu do 31. 8. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno. Občasno 15 minutne popolne zapore med 8. in 17. uro.

R3-622, Goriče - Kal: Delo na cesti (3. maj 2017 ob 07:11)
R3-622, Divača - Kal - Pivka, na Kalu, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste predvidoma do 21. 7. 2017.

R3-749, Jurovski Dol - Lenart: Delo na cesti (28. oktober 2016 ob 07:30)
R3-749, Pesnica - Jurovski Dol - Lenart, pri Jurovskem Dolu, na več odsekih polovična zapora zaradi sanacije plazov in obnove vozišča predvidoma do 30. 10. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R3-642, Podpeč - Ig: Delo na cesti (3. april 2017 ob 09:48)
R3-642, Podpeč - Ig, pri Jezeru, oviran promet zaradi gradnje vodarne Virje, do 3. 10. 2017. Občasno je promet urejen izmenično enosmerno.

R3-689, Podlehnik - Kozminci: Delo na cesti (15. december 2016 ob 09:59)
R3-689, Podlehnik - Kozminci, v Zaklu, polovična zapora zaradi del do 15. 8. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R3-667, Zbure - Mačkovec: Delo na cesti (26. maj 2017 ob 09:03)
R3-667, Zbure - Mačkovec, pri Šmarjeti, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste do 12. 9. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

LC-993, Apače - Hajdina: Zaprta cesta (19. januar 2017 ob 07:47)
LC-993, Lovrenc na Dravskem Polju - Hajdina, v Apačah, Lovrenška cesta, med križiščem s Tovarniško cesto in Apaškim Križem proti Hajdini, popolna zapora zaradi ureditve krožišča, predvidoma do 28. 7. 2017. Obvoz je urejen po lokalnih cestah.

R1-204, Dutovlje - Sežana: Delo na cesti (1. december 2016 ob 07:42)
R1-204, Dutovlje - Sežana, v Križu, polovična zapora zaradi ureditve ceste in izgradnje hodnika za pešce do 30. 6. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R1-203, Žaga - Kobarid: Delo na cesti (15. december 2016 ob 08:46)
R1-203, Žaga - Kobarid, v Trnovem ob Soči, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste do 5. 7. 2017. Možne 20 minutne popolne zapore izven prometnih konic. Promet poteka izmenično enosmerno.

R3-716, Lemerje - Grad: Delo na cesti (31. maj 2017 ob 09:17)
R3-716, Lemerje - Grad, pri Zenkovcih, oviran promet zaradi poškodbe vozišča in mostne ograje predvidoma do 31. 12. 2017.

R2-403, Kneža - Podbrdo: Izredni dogodek (31. marec 2017 ob 08:50)
R2-403, Kneža - Podbrdo, polovična zapora zaradi padajočega kamenja. Promet poteka izmenično enosmerno.

R3-716, Grad: Izredni dogodek (31. maj 2017 ob 09:19)
R3-716, Kuzma - Lemerje, pri Gradu, oviran promet zaradi poškodovanega cestišča.

G1-9, Jurovci - Gruškovje: Delo na cesti (6. november 2015 ob 06:18)
G1-9, Draženci - Podlehnik - MP Gruškovje, na več odsekih, oviran promet zaradi gradnje AC do 29. 12. 2017. Na več odsekih bo promet občasno potekal izmenično enosmerno ali z urejenim obvozom.

R3-749, Vosek - Jurovski Dol: Prepoved za tovornjake (30. december 2016 ob 08:20)
R3-749, Vosek - Jurovski Dol, je prepovedan promet za tovorna vozila nad 3,5 t zaradi plazu.

R3-749, Vosek - Jurovski Dol: Izredni dogodek (30. december 2016 ob 08:20)
R3-749, Vosek - Jurovski Dol, pri Zgornjih Partinjah, polovična zapora zaradi plazu. Promet poteka izmenično enosmerno.

R3-662, Metlika - Božakovo: Zaprta cesta (30. december 2016 ob 08:51)
R3-662, Metlika - Božakovo, MP Božakovo, popolna zapora za motorna vozila zaradi poškodovanega mostu.

G2-103, Ušnik - Plave: Delo na cesti (30. maj 2017 ob 08:17)
G2-103, Nova Gorica - Tolmin, pri Selah pri Volčah, popolna zapora zaradi gradnje nadomestnega mostu predvidoma do 1. 7. 2017. Promet poteka ob gradbišču izmenično enosmerno.

RT-912, Novaki - Cerkno: Izredni dogodek (15. marec 2017 ob 09:18)
RT-912, Novaki - Cerkno, oviran promet zaradi plazu. Promet poteka izmenično enosmerno.

R3-621, Kalce - Col: Izredni dogodek (31. januar 2017 ob 08:43)
R3-621, Kalce - Col, pri Podkraju, polovična zapora zaradi poškodovanega podpornega zidu. Promet poteka izmenično enosmerno.

R3-718, Fikšinci: Zaprta cesta (30. december 2016 ob 08:08)
R3-718, Pertoča - Fikšinci, pri Fikšincih, popolna zapora zaradi plazu in vdora cestišča. Obvoza ni.

RT-930, Pesek - Oplotnica: Delo na cesti (28. oktober 2016 ob 09:39)
RT-930, Pesek - Oplotnica, med Lukanjo in Peskom, oviran promet zaradi sanacije udora cestišča.

R3-610, Dolenja Trebuša - Sp. Idrija: Prepoved za tovornjake (15. marec 2017 ob 09:17)
R3-610, Dolenja Trebuša - Sp. Idrija, v Srednji Kanomlji, prepoved za tovorna vozila nad 7,5t zaradi poškodbe na podpornem zidu.

R3-653, Hrib - Trava - Podplanina: Izredni dogodek (28. oktober 2016 ob 09:30)
R3-653, Hrib - Trava - Podplanina, na več odsekih polovične zapore zaradi zdrsa brežin. Promet poteka izmenično enosmerno.

A2-E70 Kronovo-Obrežje: Zastoj

A2-E70, Kronovo-Obrežje, mejni prehod Obrežje, zadnji podatek o čakalnih dobah: tovorna vozila 1 h pri vstopu.
Zadnji podatek: 27. junij 2017 ob 00:13Vir: Prometno-informacijski center
Kazalo