Ceste

Stanje na cestah

Zaradi prometne nesreče je zaprta lokalna cesta Kranj - Britof v Kranju.

Zastoji nastajajo na cesti Rateče - Kranjska Gora

Zaradi prireditve v Planici bo do ponedeljka, 27. marca spremenjena prometna ureditev na cestah Podkoren - Rateče, Državna meja - Rateče in Rateče - Planica. Pričakujemo tudi zastoje. Več na spletni strani planica.si.

Predor Šentvid bo zaradi del zaprt vsako noč med 20. in 5:30.  Do nedelje, 26. marca, bodo zapore proti Ljubljani, od nedelje, 26. marca, do torka, 28. marca pa proti Karavankam. Obvoz bo urejen po Celovški cesti.

Na cesti Izola - Portorož bo predvidoma do konca aprila zaradi del promet na Valeti urejen izmenično enosmerno. Občasno nastajajo zastoji.


Zadnji podatek: 24. marec 2017 ob 18:38

Stanje na državnih cestah

R1-202, Rateče - Podkoren: Zastoj (24. marec 2017 ob 18:46)
R1-202, Rateče - Podkoren - Kranjska Gora, gost promet z zastoji.

LC-183180, Britof: Nesreča (24. marec 2017 ob 17:29)
LC Kranj - Britof, Jezerska cesta, popolna zapora zaradi prometne nesreče.

A1-E57, Maribor - Ljubljana: Delo na cesti (24. marec 2017 ob 16:58)
A1, Maribor - Ljubljana, med priključkom Sl. Bistrica - sever in priključkom Sl. Bistrica - jug v smeri Ljubljane je zaradi del oviran promet.

A1-E61, E70, Koper - Ljubljana: Delo na cesti (24. marec 2017 ob 09:42)
A1, Koper - Ljubljana, pred priključkom Črni Kal v smeri Ljubljane zaradi del zaprt počasni pas.

LZ-212730, Litostrojska cesta: Zaprta cesta (24. marec 2017 ob 09:36)
Ljubljana, Litostrojska cesta, pri križišču s Celovško cesto, popolna zapora zaradi interventne sanacije vročevoda, predvidoma do 26. 3. 2017, do 22. ure. Obvoz je urejen preko Rakuševe ulice in Ceste ljubljanske brigade.

LC-464050, Frankolovo - Socka: Zaprta cesta (24. marec 2017 ob 08:33)
LC-464050, Frankolovo - Socka, pri Trnovljah pri Socki, popolna zapora zaradi sanacije plazu, predvidoma do 15. 5. 2017. Obvoz je urejen.

A5 , Lendava - Maribor: Izredni dogodek (24. marec 2017 ob 18:21)
A5, Lendava - Maribor, pred počivališčem Dolinsko - sever v smeri Murske Sobote sta zaradi izrednega dogodka zaprta vozni in prehitevalni pas, promet je preusmerjen preko počivališča.

R2-414, Kamnik - Ločica: Delo na cesti (24. marec 2017 ob 08:04)
R2-414, Kamnik - Ločica - Vransko, pri Vrhpolju pri Kamniku, polovična zapora zaradi rezkanja do 25. 3. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

A3-E70, E61, Fernetiči - razcep Gabrk: Delo na cesti (24. marec 2017 ob 07:44)
A3, Fernetiči - razcep Gabrk, na priključku Sežana - zahod v smeri Gabrka je zaradi del zaprt vozni pas.

RT-901, Rateče - Planica: Izredni dogodek (23. marec 2017 ob 09:12)
RT-901, Rateče - Planica, močno oviran promet zaradi prireditve, ročno usmerjanje prometa.

R1-202, Državna meja - Rateče: Izredni dogodek (24. marec 2017 ob 15:51)
R1-202, Državna Meja - Rateče , oviran promet zaradi prireditve, ročno usmerjanje prometa.

R1-202, Rateče - Podkoren: Izredni dogodek (24. marec 2017 ob 15:51)
R1-202, Rateče - Podkoren, oviran promet zaradi prireditve, ročno usmerjanje prometa.

R3-620, Štorje - Štanjel: Delo na cesti (23. marec 2017 ob 07:24)
R3-620, Štorje - Štanjel, v Kazljah, polovična zapora zaradi obnove fasade do 1. 4. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R1-231, Gibina - Razkrižje: Delo na cesti (22. marec 2017 ob 09:34)
R1-231, Ljutomer - Razkrižje - Gibina, Razkrižje - Gibina, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste do 19. 12. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

G1-7, Starod - Podgrad: Delo na cesti (22. marec 2017 ob 09:22)
G1-7, Kozina - Starod, pri Račicah, polovična zapora zaradi preplastitve vozišča do 13. 4. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

G1-1, Ruta - Maribor : Delo na cesti (22. marec 2017 ob 07:30)
G1-1, Maribor - Dravograd, v Bresternici, na Jelovcu, oviran promet zaradi izgradnje vodovodnega omrežja do 20. 4. 2017.

R2-439, Dobrovnik - Renkovci: Delo na cesti (22. marec 2017 ob 07:08)
R2-439, Dobrovnik - Renkovci, v Dobrovniku, polovična zapora zaradi obnove vozišča do 15. 5. 2017, dnevno med 7. in 19. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.

H5-E751, Koper - Škofije: Delo na cesti (21. marec 2017 ob 12:16)
H5, Koper - Škofije, med priključkom Plavje, Hrvatini in prehodom Škofije v smeri Škofij, Italije je zaradi del zaprt prehitevalni pas.

R3-677, Pišece - Zg. Pohanca - Krško: Delo na cesti (21. marec 2017 ob 07:58)
R3-677, Krško - Bizeljsko, v Krškem na Zdolski cesti, oviran promet zaradi ureditve cestne razsvetljave predvidoma do 29. 3. 2017.

LC-999980, Koper - Izola : Zaprta cesta (20. marec 2017 ob 13:01)
LC, Izola - Koper, med Izolo in križiščem s Krožno cesto, popolna zapora za ves promet zaradi spremembe namembnosti obalnega pasu.

A1-E57, Maribor - Ljubljana: Delo na cesti (20. marec 2017 ob 13:11)
A1, Maribor - Ljubljana, med priključkom Celje - zahod in priključkom Žalec, Arja vas v smeri Ljubljane zaradi del promet poteka po dveh zoženih pasovih.

R1-207, Črni vrh - Col: Delo na cesti (20. marec 2017 ob 10:09)
R1-207, Col - Črni Vrh - Godovič, pri Mrzlem Logu, polovična zapora zaradi del predvidoma do 15. 6. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R2-418, Škocjan - Dobruška vas: Delo na cesti (20. marec 2017 ob 09:48)
R2-418, Škocjan - Dobruška vas - Dobrava pri Škocjanu, pomična polovična zapora zaradi izboljšave vodovodnega sistema predvidoma do 20. 12. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R2-449, Priključek Lenart - Lenart: Prepoved za tovornjake (22. marec 2017 ob 05:36)
R2-449, avtocestni priključek Lenart - Lenart, prepovedan promet za tovorna vozila nad 7,5 t. Obvoz je urejen preko avtocestnega priključka Sv. Trojica - Radehova - obvoznica - Sp. Porčič.

G1-1, Ruta - Maribor : Delo na cesti (20. marec 2017 ob 09:34)
G1-1, Maribor - Dravograd, v Selnici ob Dravi, Mariborska cesta, polovična zapora zaradi ureditve ceste predvidoma 27. 7. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

RT-936, Col - Predmeja: Delo na cesti (20. marec 2017 ob 08:48)
RT-936, Col - Predmeja, Otlica - Gozd, polovična zapora zaradi preplastitve vozišča predvidoma do 15. 6. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

G2-104, Trzin - Ljubljana : Delo na cesti (24. marec 2017 ob 14:59)
G2-104, Trzin - Črnuče, v obe smeri, pomična zapora enega voznega pasu zaradi čiščenja jarkov, predvidoma do 27. 3. 2017, dnevno med 7:30 in 17. uro.

R2-408, Žiri - Trebija: Delo na cesti (24. marec 2017 ob 07:51)
R2-408, Žiri - Trebija, pomična polovična zapora zaradi krpanja vozišča, predvidoma do 25. 3. 2017, dnevno med 7. in 17. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.

R2-439, Bratonci - Križevci: Delo na cesti (20. marec 2017 ob 09:13)
R2-439, Bratonci - Križevci, Veržej - Križevci, polovična zapora zaradi sanacije vozišča predvidoma do 12. 5. 2017.

R1-221, Trbovlje - Boben - Hrastnik: Zaprta cesta (24. marec 2017 ob 14:01)
R1-221, Trbovlje - Boben - Hrastnik, pri Bobnu, popolna zapora zaradi del predvidoma do 29. 3. 2017. Obvoz je urejen.

R2-454, Miklavž - Hajdina: Delo na cesti (16. marec 2017 ob 07:23)
R2-454, Maribor- Ptuj, v Hajdošah, polovična zapora zaradi izgradnje pločnika do 30. 4. 2016. Promet poteka izmenično enosmerno.

G2-102, Priključek Godovič: Zaprta cesta (15. marec 2017 ob 10:58)
G2-102, Godovič - Črni Vrh, priključek Godovič, popolna zapora zaradi rekonstrukcije ceste, do 30. 5. 2017. Obvoz je urejen po vzporedni regionalni cesti.

R3-679, Breg - Sevnica - Brestanica: Delo na cesti (15. marec 2017 ob 10:51)
R3-679, Sevnica - Krško, pri Rožnem, polovična zapora zaradi ureditve peš površin in vozišča, predvidoma do 31. 5. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R3-629, Valeta: Delo na cesti (15. marec 2017 ob 10:46)
R3-629, Portorož - Valeta, Koprska cesta, zaprta iz Portoroža proti Valeti, zaradi del na glavni cesti pri rondoju, do 24. 4. 2017. Obvoz je urejen. Proti Portorožu je cesta odprta.

G2-111, Jagodje - Valeta: Delo na cesti (14. marec 2017 ob 07:49)
G2-111, Strunjan - Portorož, pri odcepu za Piran, polovična zapora zaradi del na brežinah do 24. 4. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R1-228, Spuhlja - Zavrč: Delo na cesti (13. marec 2017 ob 12:21)
R1-228, Ptuj - Zavrč, v Markovcih, polovična zapora zaradi izgradnje krožišč, predvidoma do 23. 11. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R2-408, Logatec - Žiri: Delo na cesti (13. marec 2017 ob 08:56)
R2-408, Logatec - Žiri, pri Rovtah, polovična zapora zaradi sanacije plazu, predvidoma do 30. 6. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R1-225, Radmirje - Mozirje: Delo na cesti (13. marec 2017 ob 08:46)
R1-225, Radmirje - Mozirje, Šentjanž - Varpolje, oviran promet zaradi ureditve daljnovoda, predvidoma do 31. 3. 2017.

A1-E57, Maribor - vzhodna obvoznica: Delo na cesti (17. marec 2017 ob 10:03)
A1, Maribor - vzhodna obvoznica, na izvozu Zrkovci iz Šentilja proti Slivnici je zaradi del oviran promet.

A1-E57, E59, Šentilj - Maribor: Zaprta cesta (17. marec 2017 ob 10:03)
A1, Šentilj - Maribor na priključku Šentilj v smeri Maribora bo do 15. 5. 2017 zaradi del zaprt uvoz.

A1-E57, E59, Maribor - Šentilj: Zaprta cesta (17. marec 2017 ob 10:02)
A1-E57/59, Maribor - Šentilj priključek Šentilj iz smeri Šentilja, Avstrije bo do 15. 5. 2017 zaradi del zaprt izvoz.

R1-230, Most čez Muro - Gornja Radgona: Zaprta cesta (13. marec 2017 ob 07:59)
R1-230, Most čez Muro - Gornja Radgona, v Gornji Radgoni, Panonska ulica, popolna zapora zaradi rekonstrukcije ceste, predvidoma do 21. 4 .2017. Obvoz je urejen.

R3-634, Javornik - Gorje: Delo na cesti (13. marec 2017 ob 07:55)
R3-634, Gorje - Lipce, pri AC priključku Lipce, polovična zapora zaradi obnove križišča, predvidoma do 31. 5. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R3-699, Dravograd - Libeliče: Delo na cesti (13. marec 2017 ob 07:47)
R3-699, Dravograd - Libeliče, Meža - Črneče, polovična zapora zaradi ureditve vodovoda, predvidoma do 28. 4. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

G2-102, Bača - Dolenja Trebuša: Delo na cesti (10. marec 2017 ob 07:50)
G2-102, Most na Soči - Bača - Dolenja Trebuša, pri Idriji pri Bači, polovična zapora zaradi postavitve avtobusnega postjališča do 31. 3. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

RT-934, Sežana - Lipica: Delo na cesti (9. marec 2017 ob 07:54)
RT-934, Sežana - Lipica, v Sežani, na Lokavski cesti, polovična zapora zaradi izgradnje krožišča do 10. 6. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R2-437, Šentilj: Delo na cesti (13. marec 2017 ob 08:36)
R2-437, Šentilj - MP Šentilj, v Šentilju, Dunajska cesta, oviran promet zaradi preplastitve vozišča, predvidoma do 15. 5. 2017. Promet poteka dvosmerno po eni polovici vozišča.

R3-676, Sp. Pohanca - Kapele: Delo na cesti (8. marec 2017 ob 09:06)
R3-676, Sp. Pohanca - Kapele, V Dobravi - Kapele, polovična zapora zaradi sanacije in preplastitve vozišča do 5. 5. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R3-646, Šmarje Sap - Cikava: Delo na cesti (8. marec 2017 ob 08:59)
R3-646, Šmarje Sap - Cikava - Grosuplje, na Cikavi, polovična zapora zaradi gradnje pločnika in cestne razsvetljave do 31. 5. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

LZ-303070, Ptujska cesta: Zaprta cesta (8. marec 2017 ob 08:51)
Ormož, LZ-303070, Ptujska cesta, v križišču s Kolodvorsko cesto, popolna zapora zaradi sanacije kanalizacije do 6. 5. 2017. Obvoz je urejen.

RT-909, Sorica - Petrovo brdo: Zaprta cesta (8. marec 2017 ob 08:41)
RT-909, Sorica - Petrovo Brdo, Petrovo Brdo - Spodnja Sorica, popolna zapora zaradi sanacije usadov predvidoma do 30. 10. 2017. Obvoz po cestah Petrovo Brdo - Podrošt in Sorica - Vresje.

G1-7, Podgrad - Obrov: Delo na cesti (8. marec 2017 ob 08:26)
G1-7, Podgrad - Obrov, pri Hrušici, polovična zapora zaradi sanacije podpornega zidu do 31. 3. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R3-673, Drnovo - Križaj: Delo na cesti (8. marec 2017 ob 08:13)
R3-673, Drnovo - Križaj, pri Velikem Podlogu, polovična zapora zaradi gradnje krožnega križišča do 31. 5. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R3-655, Dolenja vas - Gotenica - Kočevska Reka: Delo na cesti (6. marec 2017 ob 09:40)
R3-655, Dolenja vas - Gotenica - Kočevska Reka, pri Rakitnici, polovična zapora zaradi rekonstrukcije križišča do 30. 6. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

G2-106, Žlebič - Kočevje: Delo na cesti (6. marec 2017 ob 09:36)
G2-106, Žlebič - Kočevje, pri Rakitnici, polovična zapora zaradi rekonstrukcije križišča do 30. 6. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R3-721, Petrovci - Kuzma: Delo na cesti (6. marec 2017 ob 09:29)
R3-721, Petrovci - Kuzma, v Kuzmi, polovična zapora zaradi izgradnje pločnika do 31. 5. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

G2-107, Šentjur - Mestinje: Delo na cesti (6. marec 2017 ob 08:59)
G2-107, Celje - Šmarje pri Jelšah, pri Senovici, polovična zapora zaradi izgradnje avtobusnih postajališč do 30. 4. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R2-451, Arja vas - Žalec: Delo na cesti (6. marec 2017 ob 08:27)
R2-451, Arja vas - Žalec, pri avtocestnem priključku Žalec/Arja vas, oviran promet zaradi rekonstrukcije krožišča do 31. 3. 2017. Občasno bo promet urejen izmenično enosmerno z ročnim usmerjanjem.

R1-219, Slovenska Bistrica - Poljčane: Delo na cesti (6. marec 2017 ob 08:09)
R1-219, Slovenska Bistrica - Poljčane, na Križnem Vrhu, polovična zapora zaradi preplastitve vozišča do 16. 6. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R1-230, Ormož - Most čez Dravo: Delo na cesti (6. marec 2017 ob 08:03)
R1-230, Ormož - mejni prehod Ormož, v Ormožu na Kolodvorski cesti, polovična zapora zaradi sanacije kanalizacije do 6. 5. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R3-647, Mlačevo - Rašica: Delo na cesti (6. marec 2017 ob 07:50)
R3-647, Mlačevo - Rašica, Velika Račna - Mala Račna, polovična zapora zaradi gradnje pločnika in cestne razsvetljave do 30. 4. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

G2-107, Šentjur - Mestinje: Delo na cesti (6. marec 2017 ob 07:36)
G2-107, Celje - Šmarje pri Jelšah, pri Grobelnem, polovična zapora zaradi izgradnje pločnika in avtobusnega postajališča do 30. 5. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R2-414, Kamnik - Ločica: Delo na cesti (2. marec 2017 ob 08:32)
R2-414, Kamnik - Ločica - Vransko, pri Ločici pri Vranskem, polovična zapora zaradi udora vozišča na mostu do 31. 3. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R3-684, Prelasko - Buče - Kozje: Delo na cesti (28. februar 2017 ob 07:30)
R3-684, Prelasko - Buče - Kozje, pri Ješovcu pri Kozjem, polovična zapora zaradi obnove ceste do 30. 6. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R1-232, Murska Sobota - Lipovci: Delo na cesti (28. februar 2017 ob 07:19)
R1-232, Murska Sobota - Lipovci, pri Rakičanu, na Lendavski ulici, polovična zapora zaradi semaforizacije križišča do 12. 5. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R2-428, Luče - Sestre Logar: Delo na cesti (27. februar 2017 ob 08:05)
R2-428, Luče - Solčava, pri Lučah, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste predvidoma do 19. 5. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R1-209, Bled - Soteska: Delo na cesti (27. februar 2017 ob 07:51)
R1-209, Bled - Bohinj, na Bledu, Cesta Svobode, polovična zapora zaradi ureditve avtobusnih postajališč predvidoma do 31. 5. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

LC-386010, Miklavž - Kungota: Zaprta cesta (27. februar 2017 ob 07:21)
LC, Miklavž na Dravskem Polju, Cesta v Dobrovce, popolna zapora zaradi sanacije mostu predvidoma do 14. 4. 2017. Obvoz je urejen po Cesti v Rogozo, Rogoški cesti, Cesti v Skoke in Uskoški ulici.

R2-444, Razdrto - Podnanos: Delo na cesti (23. februar 2017 ob 13:19)
R2-444, Razdrto - Podnanos, pri Razdrtem, polovična zapora zaradi sanacije brežine predvidoma do 25. 4. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R3-638, Žirovnica - Begunje: Delo na cesti (23. februar 2017 ob 09:03)
R3-638, Žirovnica - Begunje, na Breznici, polovična zapora zaradi izgradnje fekalne kanalizacije do 31. 3. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R3-750, Slovenska vas - Šentrupert: Zaprta cesta (23. februar 2017 ob 06:58)
R3-750, Slovenska vas - Šentrupert, v Brinju, popolna zapora zaradi rekonstrukcije ceste do 30. 5. 2017. Obvoz je po državnih in občinskih cestah.

R1-219, Mestinje - Golobinjek: Delo na cesti (22. februar 2017 ob 08:30)
R1-219, Mestinje - Golobinjek, pri Pristavi pri Mestinju, polovična zapora zaradi ureditve križišča do 30. 4. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R2-444, Vipava - Ajdovščina: Delo na cesti (21. februar 2017 ob 08:05)
R2-444, Vipava - Ajdovščina, v Vipavi, na Goriški cesti, polovična zapora zaradi gradnje krožišča do 27. 7. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R3-653, Hrib - Trava - Podplanina: Delo na cesti (21. februar 2017 ob 07:59)
R3-653, Hrib - Trava - Podplanina, pri Podplanini, polovična zapora zaradi popravila brežin do 8. 5. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R3-676, Sp. Pohanca - Kapele: Delo na cesti (20. februar 2017 ob 08:27)
R3-676, Sp. Pohanca - Kapele, Artiče - Dečno selo, polovična zapora zaradi obnove vozišča do 7. 4. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

G2-107, Mestinje - Podplat: Delo na cesti (2. marec 2017 ob 05:54)
G2-107, Celje - Rogaška Slatina , v Mestinju, polovična zapora zaradi gradnje kanalizacije do 31. 3. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

RT-905, Gorje - Krnica: Delo na cesti (20. februar 2017 ob 08:05)
RT-905, Gorje - Krnica, pri Zgornjih Gorjah, polovična zapora zaradi ureditve pločnika do 28. 4. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

G1-6, Pivka - Ribnica: Delo na cesti (27. februar 2017 ob 17:40)
G1-6, Postojna - Pivka - Ilirska Bistrica, pri Kalu, polovična zapora zaradi obnove cestišča do 15. 6. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R3-648, Videm - pri Cerkvi - Struge: Delo na cesti (17. februar 2017 ob 08:34)
R3-648, Videm - pri Cerkvi - Struge, pri Strugah, polovična zapora zaradi gradnje vodovoda do 10. 7. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R2-408, Logatec - Žiri: Delo na cesti (16. februar 2017 ob 07:04)
R2-408, Logatec - Žiri, pri Brekovicah, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste predvidoma do 1.9.2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

G2-108, Litija - Zagorje: Delo na cesti (17. februar 2017 ob 08:06)
G2-108, Litija - Zagorje, Renke - Šklendrovec, polovična zapora zaradi sanacije brežine do 1. 5. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R1-207, Godovič - Črni vrh: Delo na cesti (15. februar 2017 ob 08:03)
R1-207, Godovič - Črni vrh, v Godoviču, polovična zapora zaradi obnove vozišča do 30. 10. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R3-610, Pečnik - Žiri: Delo na cesti (15. februar 2017 ob 08:00)
R3-610, Marof - Žiri, v Mokraški vasi, polovična zapora zaradi gradnje komunalne infrastrukture do 30. 5. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R2-419, Soteska - Novo mesto: Delo na cesti (15. februar 2017 ob 07:28)
R2-419, Novo mesto - Dolenjske Toplice, pri Potoku, polovična zapora zaradi izgradnje vodovodnega sistema do 30. 4. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R1-206, Trenta - Bovec: Delo na cesti (14. februar 2017 ob 11:38)
R1-206, Trenta - Bovec, pri Kal - Koritnici, pomična polovična zapora zaradi novogradnje kanalizacijskega omrežja do 30. 6. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

RT-911, Rudno - Rovtarica: Zaprta cesta (15. marec 2017 ob 08:38)
RT-911, Rudno - Rovtarica, cesta zaradi zimskih razmer zaprta, predvidoma do 31. 3. 2017.

R3-642, Vrhnika - Podpeč: Delo na cesti (19. marec 2017 ob 19:04)
R3-642, Vrhnika - Podpeč, pri Goričici pod Krimom, polovična zapora zaradi ureditve ceste do 30. 4. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R3-610, Dolenja Trebuša - Sp. Idrija: Delo na cesti (2. februar 2017 ob 07:53)
R3-610, Dolenja Trebuša - Sp. Idrija, Gorenja Kanomlja - Srednja Kanomlja, polovična zapora zaradi obnove ceste, predvidoma do 30. 6. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R2-419, Šentjernej - Križaj: Delo na cesti (1. februar 2017 ob 08:55)
R2-419, Šentjernej - Kostanjevica na Krki, pri Dobravi pri Kostanjevici, polovična zapora zaradi ureditve ceste, predvidoma do 31. 5. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R2-413, Zbilje - Vodice: Delo na cesti (30. januar 2017 ob 08:50)
R2-413, Zbilje - Vodice, Zbilje - Valburga, pomična polovična zapora zaradi dograditve hodnika za pešce in avtobusnih postajališč predvidoma do 28. 4. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

G1-6, Postojna - Pivka: Delo na cesti (25. januar 2017 ob 09:01)
G1-6, Postojna - Pivka, Selce - Petelinje, polovična zapora zaradi izgradnje vodovoda, predvidoma do 15. 4. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

G2-103, Plave - Solkan: Delo na cesti (20. januar 2017 ob 09:07)
G2-103, Nova Gorica - Tolmin, pri Šmavru, polovična zapora zaradi ureditve odvodnjavanja predvidoma do 14. 4. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R3-649, Zagradec - Ambrus - Žvirče: Zaprta cesta (16. januar 2017 ob 11:31)
R3-649, Zagradec - Ambrus - Žvirče, v Logu, popolna zapora zaradi obnove ceste do 10. 5. 2017. Obvoz je urejen po cesti Žvirče - Dvor - Žužemberk - Zagradec. iz smeri Grosuplja pa na relaciji Videm - Žvirče ali Krka - Zagradec - Ambrus.

RT-908, Mojstrana - Vrata: Izredni dogodek (16. marec 2017 ob 16:02)
RT-908, Mojstrana - Vrata, cesta zaradi zimskih razmer prevozna do Peričnika.

R3-608, Lokve - Čepovan: Zaprta cesta (20. marec 2017 ob 09:22)
R3-608, Lokve - Čepovan, popolna zapora zaradi zimskih razmer.

R3-609, Predmeja - Lokve: Zaprta cesta (20. marec 2017 ob 09:21)
R3-609, Predmeja - Lokve, cesta zaradi zimskih razmer zaprta.

G1-5, Brestanica - Krško: Delo na cesti (15. marec 2017 ob 10:10)
G1-5, Celje - Krško, v Krškem, Valvasorjevo Nabrežje, več polovičnih zapor zaradi izvedbe protipoplavnih ukrepov do 15. 5. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R2-439, Sv. Jurij ob Ščavnici - Cerkvenjak: Delo na cesti (3. januar 2017 ob 08:00)
R2-439, Sv. Jurij ob Ščavnici - Cerkvenjak, Cerkvenjak - Kadrenci, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste do 31.3.2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

G2-102, Dolenja Trebuša - Želin: Delo na cesti (3. januar 2017 ob 07:51)
G2-102, Dolenja Trebuša - Želin, pri Stopniku, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste do 31.10.2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

G2-103, Ušnik - Plave: Delo na cesti (3. januar 2017 ob 05:44)
G2-103, Nova Gorica - Tolmin, pri Rodežu, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste do 3.8.2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R3-714, Sp. Ivanjci - Gornja Radgona: Delo na cesti (28. februar 2017 ob 07:21)
R3-714, Sv. Jurij ob Ščavnici - Gornja Radgona, Stavešinski Vrh - Janžev Vrh, oviran promet zaradi poškodovanega vozišča in plazu, predvidoma do 30. 3. 2017.

R1-211, Kranj - Jeprca: Delo na cesti (16. marec 2017 ob 07:45)
R1-211, Kranj - Jeprca, v Kranju, na Ljubljanski cesti, polovična zapora zaradi ureditve avtobusnega postajališča in priključka do 27. 3. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R2-410, Tržič - Kokrica: Delo na cesti (3. januar 2017 ob 05:56)
R2-410, Tržič - Kokrica, v Križah, polovična zapora zaradi prestavitve avtobusnega postajališča do 30. 4. 2017, dnevno med 7. in 17. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.

R2-432, Majšperk - Hajdina: Delo na cesti (19. januar 2017 ob 07:46)
R2-432, Majšperk - Apaški Križ, pri Apačah, polovična zapora zaradi ureditve krožišča do 28. 7. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R3-605, Kambreško - Kuščar. - Livek: Zaprta cesta (23. marec 2017 ob 05:57)
R3-605, Kambreško - Kuščar - Livek, cesta je zaradi zimskih razmer zaprta.

R3-690, Tržec - Zg. Leskovec: Delo na cesti (28. november 2016 ob 08:40)
R3-690, Tržec - Zg. Leskovec, pri Vareji, polovična zapora zaradi rekonstrukcije križišča do 31. 5. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R3-712, Žihlava - Rogoznica : Delo na cesti (24. november 2016 ob 07:58)
R3-712, Ptuj - Sv. Jurij ob Ščavnici, v Podvincih, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste, izgradnje pločnika in kanalizacije do 29. 9. 2017, dnevno med 7. in 16. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.

RT-941, Grabonoš - Kapela - Radenci: Delo na cesti (3. februar 2017 ob 07:32)
RT-941, Grabonoš - Kapela - Radenci, v Kapelskem Vrhu, polovična zapora zaradi ureditve pločnika do 28. 4. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R3-683, Pilštanj - Golobinjek: Delo na cesti (16. november 2016 ob 11:13)
R3-683, Pilštanj - Golobinjek, v Dobležičah, polovična zapora zaradi sanacije plazu do 30. 6. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

G2-106, Škofljica - Šmarje Sap: Zaprta cesta (10. december 2016 ob 08:13)
G2-106, Šmarje Sap - Škofljica, in priključek Šmarje Sap, v Šmarju, popolna zapora zaradi dograditve AC priključka do 31. 8. 2017. Obvoz je urejen po regionalni cesti Šmarje Sap - Škofljica in po lokalni cesti.

A2-E70, Ljubljana - Obrežje: Zaprta cesta (30. november 2016 ob 13:06)
A2, Ljubljana - Obrežje na uvozu Škofljica, Kočevje v smeri Novega mesta bo do 31. 8. 2017 zaradi del zaprt uvoz.

A2-E70, Obrežje - Ljubljana: Zaprta cesta (30. november 2016 ob 13:06)
A2, Obrežje - Ljubljana na izvozu Škofljica, Kočevje iz smeri Obrežja, Hrvaške bo do 31. 8. 2017 zaradi del zaprt izvoz.

RT-931, Ribnica - Ribniška koča: Zaprta cesta (15. marec 2017 ob 08:40)
RT-931, Ribnica - Ribniška koča, cesta zaradi zimskih razmer zaprta, predvidoma do 30. 4. 2017.

R3-660, Črnomelj - Dolenjci: Delo na cesti (9. januar 2017 ob 08:08)
R3-660, Črnomelj - Dolenjci, v Dolenjcih, polovična zapora zaradi ureditve križišča, do 31. 3. 2016. Promet poteka izmenično enosmerno.

R1-214, Kočevje - Stari Log: Delo na cesti (31. januar 2017 ob 15:31)
R1-214, Kočevje - Stari Log - Žužemberk, Mala Gora - Stari Log, pomična polovična zapora zaradi izgradnje vodovoda do 20. 10. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R2-409, Ravbarkomanda - Postojna: Zaprta cesta (15. november 2016 ob 13:16)
R2-409, Ravbarkomanda - Postojna, v Postojni, na Ljubljanski cesti, popolna zapora zaradi izgradnje komunalne infrastrukture do 23. 5. 2017. Obvoz je urejen po lokalnih cestah.

R2-428, S. Logar - Pavličevo sedlo: Zaprta cesta (15. marec 2017 ob 07:29)
R2-428, Solčava - Pavličevo sedlo, prelaz Pavličevo sedlo, cesta zaradi zimskih razmer zaprta, predvidoma do 31. 3. 2017.

R3-605, Kambreško - Kuščar. - Livek: Delo na cesti (11. november 2016 ob 07:46)
R3-605, Kambreško - Livek, polovična zapora zaradi modernizacije ceste do 30. 6. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

RT-915, Grda Draga - Pudob: Zaprta cesta (24. marec 2017 ob 12:43)
RT-915, Ilirska Bistrica - Grda Draga - Pudob, cesta zaradi zimskih razmer, predvidoma do 31. 3. 2017.

RT-924, Podlom - Kranjski Rak - Luče: Delo na cesti (8. november 2016 ob 15:06)
RT-924, Podlom - Kranjski Rak - Luče, pri Podvolovljeku, polovična zapora zaradi sanacije vozišča do 31. 3. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R3-704, Radlje - Ribnica: Zaprta cesta (7. november 2016 ob 11:55)
R3-704, Radlje ob Dravi - Ribnica na Pohorju, v Vuhredu, most čez Dravo, popolna zapora zaradi rekonstrukcije mostu, predvidoma do 30. 5. 2018. Obvoz je urejen po cesti Vuhred - Sv. Vid - Muta - Radlje ob Dravi.

RT-928, Mozirje - Golte: Izredni dogodek (29. november 2016 ob 09:24)
RT-928, Mozirje - Golte, Mozirje - Sele, polovična zapora zaradi udrte brežine in bankine predvidoma do 30. 4. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R3-634, Gorje - Bled: Delo na cesti (30. januar 2017 ob 08:40)
R3-634, Bled - Gorje - Pokljuka, pri Rečici, oviran promet zaradi rekonstrukcije ceste do 10. 4. 2017.

R1-225, Kamnik : Delo na cesti (13. marec 2017 ob 07:52)
R1-225, Kamnik - Stahovica, v Kamniku, Cankarjeva cesta, polovična zapora zaradi zaradi obnove vozišča, predvidoma do 30. 5. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

RT-902, Strmec - Mangart: Zaprta cesta (23. marec 2017 ob 05:56)
RT-902, Strmec - Mangart, cesta zaradi zimskih razmer zaprta.

R2-402, Dobrovo - Neblo: Delo na cesti (17. februar 2017 ob 09:05)
R2-402, Dobrovo - Neblo, v Dobrovem, polovična zapora zaradi izgradnje krožišča do 30. 3. 2017.

R3-689, Podlehnik - Kozminci: Delo na cesti (17. oktober 2016 ob 10:49)
R3-689, Podlehnik - Kozminci, Stanošina - Kozminci, polovična zapora zaradi gradnje AC Draženci - Gruškovje, predvidoma do 22. 12. 2017, dnevno med 7. in 18. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.

RT-930, Pesek - Oplotnica: Prepoved za tovornjake (28. oktober 2016 ob 09:39)
RT-930, Pesek - Oplotnica, Lukanja - Pesek, prepoved za tovorna vozila nad 7,5 t zaradi sanacije udora ceste.

R3-642, Vrhnika - Podpeč: Delo na cesti (28. november 2016 ob 08:01)
R3-642, Vrhnika - Podpeč, pri Verdu, polovična zapora zaradi ureditve pločnika in rekonstrukcije ceste, predvidoma do 27. 4. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R2-403, Kneža - Podbrdo: Delo na cesti (6. oktober 2016 ob 08:52)
R2-403, Kneža - Podbrdo, pri Kneži, polovična zapora zaradi sanacije plazu do 15. 5. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R3-622, Goriče - Kal: Delo na cesti (4. oktober 2016 ob 08:10)
R3-622, Divača - Kal - Pivka, na Kalu, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste predvidoma do 21. 7. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R1-208, Gračišče - Sočerga: Delo na cesti (22. februar 2017 ob 08:18)
R1-208, Sočerga - MP Sočerga, oviran promet zaradi preplastitve vozišča do 31. 3. 2017.

R3-749, Jurovski Dol - Lenart: Delo na cesti (28. oktober 2016 ob 07:30)
R3-749, Pesnica - Jurovski Dol - Lenart, pri Jurovskem Dolu, na več odsekih polovična zapora zaradi sanacije plazov in obnove vozišča predvidoma do 30. 10. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R3-642, Podpeč - Ig: Delo na cesti (3. januar 2017 ob 05:53)
R3-642, Podpeč - Ig, pri Jezeru, polovična zapora zaradi gradnje vodarne Virje, do 3. 4. 2017, občasno bodo med 8. in 15.30 15 minutne popolne zapore.

R3-689, Podlehnik - Kozminci: Delo na cesti (15. december 2016 ob 09:59)
R3-689, Podlehnik - Kozminci, v Zaklu, polovična zapora zaradi del do 15. 8. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R3-667, Zbure - Mačkovec: Delo na cesti (30. januar 2017 ob 08:26)
R3-667, Zbure - Mačkovec, pri Šmarjeti, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste do 31. 7. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R2-404, Ilirska Bistrica - Pivka: Delo na cesti (3. marec 2017 ob 07:49)
R2-404, Ilirska Bistrica - Knežak - Pivka, med Pivko in Zagorjem, več polovičnih zapor zaradi izgradnje vodovoda do 30. 4. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R3-683, Pilštanj - Golobinjek: Delo na cesti (16. november 2016 ob 11:14)
R3-683, Pilštanj - Golobinjek, pri Selih, polovična zapora zaradi sanacije plazu do 30. 6. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

G1-1, Brezno - Ruta: Delo na cesti (18. avgust 2016 ob 09:53)
G1-1, Maribor - Dravograd, med Vurmatom in Zgornjim Kozjim Vrhom, polovična zapora zaradi izgradnje vodovoda do 21. 4. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

LC-993, Apače - Hajdina: Zaprta cesta (19. januar 2017 ob 07:47)
LC-993, Lovrenc na Dravskem Polju - Hajdina, v Apačah, Lovrenška cesta, med križiščem s Tovarniško cesto in Apaškim Križem proti Hajdini, popolna zapora zaradi ureditve krožišča, predvidoma do 28. 7. 2017. Obvoz je urejen po lokalnih cestah.

R1-204, Dutovlje - Sežana: Delo na cesti (1. december 2016 ob 07:42)
R1-204, Dutovlje - Sežana, v Križu, polovična zapora zaradi ureditve ceste in izgradnje hodnika za pešce do 30. 6. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R2-409, Vrhnika - Logatec: Delo na cesti (22. december 2016 ob 07:28)
R2-409, Logatec - Vrhnika, v Logatcu, na Tržaški cesti, oviran promet zaradi sanacije poškodovanega vozišča, predvidoma do 1. 4. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R3-697, Nazarje - Gornji grad: Delo na cesti (20. februar 2017 ob 08:41)
R3-697, Nazarje - Gornji grad, v Nazarjah, na Savinjski in Zadrečki cesti, polovična zapora zaradi obnove ceste in rekonstrukcije križišča do 30. 5. 2017.

R1-203, Žaga - Kobarid: Delo na cesti (15. december 2016 ob 08:46)
R1-203, Žaga - Kobarid, v Trnovem ob Soči, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste do 5. 7. 2017. Možne 20 minutne popolne zapore izven prometnih konic. Promet poteka izmenično enosmerno.

R3-716, Lemerje - Grad: Delo na cesti (30. december 2016 ob 08:08)
R3-716, Lemerje - Grad, pri Zenkovcih, oviran promet zaradi popravila vozišča in mostne ograje predvidoma do 31. 5. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R2-403, Kneža - Podbrdo: Izredni dogodek (30. december 2016 ob 07:48)
R2-403, Kneža - Podbrdo, polovična zapora zaradi padajočega kamenja. Promet poteka izmenično enosmerno.

R1-203, Predel - Bovec: Delo na cesti (20. december 2016 ob 07:47)
R1-203, Predel - Bovec, pri Ravnem Lazu, polovična zapora zaradi rekonstrukcije mostu čez Koritnico, do 30. 4. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R3-716, Grad: Izredni dogodek (30. december 2016 ob 08:09)
R3-716, Kuzma - Lemerje, pri Gradu, oviran promet zaradi poškodovanega cestišča.

G1-9, Jurovci - Gruškovje: Delo na cesti (6. november 2015 ob 06:18)
G1-9, Draženci - Podlehnik - MP Gruškovje, na več odsekih, oviran promet zaradi gradnje AC do 29. 12. 2017. Na več odsekih bo promet občasno potekal izmenično enosmerno ali z urejenim obvozom.

R3-749, Vosek - Jurovski Dol: Prepoved za tovornjake (30. december 2016 ob 08:20)
R3-749, Vosek - Jurovski Dol, je prepovedan promet za tovorna vozila nad 3,5 t zaradi plazu.

R3-749, Vosek - Jurovski Dol: Izredni dogodek (30. december 2016 ob 08:20)
R3-749, Vosek - Jurovski Dol, pri Zgornjih Partinjah, polovična zapora zaradi plazu. Promet poteka izmenično enosmerno.

R3-662, Metlika - Božakovo: Zaprta cesta (30. december 2016 ob 08:51)
R3-662, Metlika - Božakovo, MP Božakovo, popolna zapora za motorna vozila zaradi poškodovanega mostu.

G2-103, Ušnik - Plave: Zaprta cesta (23. marec 2017 ob 08:51)
G2-103, Nova Gorica - Tolmin, pri Gorenjem Logu, popolna zapora zaradi sanacije propusta. Promet poteka ob gradbišču.

G2-103, Ušnik - Plave: Delo na cesti (24. marec 2017 ob 11:14)
G2-103, Nova Gorica - Tolmin, pri Selah pri Volčah, popolna zapora zaradi gradnje nadomestnega mostu predvidoma do 10. 4. 2017. Promet poteka ob gradbišču izmenično enosmerno.

RT-912, Novaki - Cerkno: Izredni dogodek (15. marec 2017 ob 09:18)
RT-912, Novaki - Cerkno, oviran promet zaradi plazu. Promet poteka izmenično enosmerno.

R3-621, Kalce - Col: Izredni dogodek (31. januar 2017 ob 08:43)
R3-621, Kalce - Col, pri Podkraju, polovična zapora zaradi poškodovanega podpornega zidu. Promet poteka izmenično enosmerno.

R3-718, Fikšinci: Zaprta cesta (30. december 2016 ob 08:08)
R3-718, Pertoča - Fikšinci, pri Fikšincih, popolna zapora zaradi plazu in vdora cestišča. Obvoza ni.

RT-930, Pesek - Oplotnica: Delo na cesti (28. oktober 2016 ob 09:39)
RT-930, Pesek - Oplotnica, med Lukanjo in Peskom, oviran promet zaradi sanacije udora cestišča.

R3-610, Dolenja Trebuša - Sp. Idrija: Prepoved za tovornjake (15. marec 2017 ob 09:17)
R3-610, Dolenja Trebuša - Sp. Idrija, v Srednji Kanomlji, prepoved za tovorna vozila nad 7,5t zaradi poškodbe na podpornem zidu.

R3-653, Hrib - Trava - Podplanina: Izredni dogodek (28. oktober 2016 ob 09:30)
R3-653, Hrib - Trava - Podplanina, na več odsekih polovične zapore zaradi zdrsa brežin. Promet poteka izmenično enosmerno.

A2-E70 Kronovo-Obrežje: Zastoj

A2-E70, Kronovo-Obrežje, mejni prehod Obrežje, povečan avtobusni promet pri vstopu. Predvidena čakalna doba je 30 minut.
Zadnji podatek: 24. marec 2017 ob 18:38Vir: Prometno-informacijski center
Kazalo