Železnice, Prihodi vlakov v Ljubljano - DANES
     VLAK  IZ SMERI    URA

2007 MARIBOR 03.31 17601 BOROVNICA 05.28 2601 PIVKA 05.29 3202 KANDIJA 05.30 2200 SEVNICA 05.34 2401 JESENICE 05.39 2621 LOGATEC 05.51 499 MUENCHEN HBF 05.59 3163 KAMNIK GRABEN 06.05 605 MARIBOR 06.06 3226 KANDIJA 06.06 2431 KRANJ 06.14 2657 SEZANA 06.21 17657 BOROVNICA 06.21 2220 SEVNICA 06.25 3165 KAMNIK GRABEN 06.34 2218 LITIJA 06.38 630 DOBOVA 06.42 2403 JESENICE 06.44 3204 METLIKA 06.47 2001 MARIBOR 06.59 2623 SEZANA 07.03 2222 LITIJA 07.04 2429 KRANJ 07.05 632 DOBOVA 07.09 3103 JARSE-MENGES 07.09 2633 LOGATEC 07.12 17633 BOROVNICA 07.12 314 DOBOVA 07.17 602 METLIKA 07.20 410 BEOGRAD 07.21 2405 JESENICE 07.22 2214 LITIJA 07.33 11 MARIBOR 07.38 3167 KAMNIK GRABEN 07.38 2419 JESENICE 07.44 3294 IVANCNA GORICA 07.45 508 KOPER 07.48 2252 DOBOVA 08.00 611 KAMNIK GRABEN 08.05 2427 KRANJ 08.07 2702 ILIRSKA BISTRI 08.07 17702 BOROVNICA 08.08 519 HODOS 08.09 415 ZUERICH 08.12 3206 CRNOMELJ 08.16 3169 DOMZALE 08.18 2437 LJ. VIZMARJE 08.21 613 KAMNIK GRABEN 08.36 3232 ROSALNICE 08.36 2413 JESENICE 08.46 2637 SEZANA 09.00 3171 KAMNIK GRABEN 09.00 17637 BOROVNICA 09.00 2254 DOBOVA 09.01 212 ZAGREB GL.K. 09.08 505 MARIBOR 09.19 3210 ROSALNICE 09.26 13 MARIBOR 09.37 3220 KANDIJA 10.48 2204 SEVNICA 11.02 3173 KAMNIK GRABEN 11.04 2619 SEZANA 11.14 17619 BOROVNICA 11.32 2435 KRANJ 11.39 2258 DOBOVA 12.02 3175 KAMNIK GRABEN 12.04 2407 JESENICE 12.14 2228 LITIJA 12.31 3212 METLIKA 12.34 2751 KOPER 12.39 2260 DOBOVA 12.57 17751 BOROVNICA 13.00 3177 KAMNIK GRABEN 13.04 2232 LITIJA 13.34 2433 JESENICE 13.52 3296 IVANCNA GORICA 13.54 2262 DOBOVA 14.02 3179 KAMNIK GRABEN 14.04 151 WIEN HBF 14.08 2625 LOGATEC 14.13 17625 BOROVNICA 14.13 211 VILLACH HBF 14.31 2234 LITIJA 14.31 17 MARIBOR 14.38 482 RIJEKA 14.49 2264 DOBOVA 15.02 3181 KAMNIK GRABEN 15.04 3234 METLIKA 15.08 210 VINKOVCI 15.10 2425 KRANJ 15.20 2609 SEZANA 15.27 17609 BOROVNICA 15.27 2409 JESENICE 15.31 3121 DOMZALE 15.38 2266 DOBOVA 16.01 3183 KAMNIK GRABEN 16.04 2655 BOROVNICA 16.13 3216 KANDIJA 16.17 2653 SEZANA 16.24 17653 BOROVNICA 16.32 3123 DOMZALE 16.38 2411 JESENICE 16.52 2268 DOBOVA 17.02 504 KOPER 17.04 3185 KAMNIK GRABEN 17.07 17034 BOROVNICA 17.07 19 MARIBOR 17.38 3214 METLIKA 17.53 2270 DOBOVA 18.02 3187 KAMNIK GRABEN 18.04 213 FRANKFURT 18.31 2615 SEZANA 18.37 17615 BOROVNICA 18.37 2272 DOBOVA 19.02 3189 KAMNIK GRABEN 19.04 2415 JESENICE 19.20 2617 SEZANA 19.26 21 MARIBOR 19.38 17617 BOROVNICA 19.44 3222 METLIKA 19.47 653 SEZANA 20.00 2274 DOBOVA 20.02 3191 KAMNIK GRABEN 20.04 2421 JESENICE 20.22 3298 GROSUPLJE 20.34 315 VILLACH 20.40 414 BEOGRAD 20.56 3193 KAMNIK GRABEN 21.04 2276 DOBOVA 21.11 246 BUDAPEST DELI 21.25 2417 JESENICE 21.34 23 MARIBOR 21.38 2753 KOPER 21.54 17753 BOROVNICA 21.54 3195 KAMNIK GRABEN 22.01 2278 DOBOVA 22.02 1275 PULA 22.38 480 RIJEKA 23.36 3224 METLIKA 23.36 498 ZAGREB GL.K. 23.38

Kazalo