Izbor novice

Poudarki

  • Poslovni model IPS, ki je bil še lani v času menjave uprave v Luki Koper na udaru tako državnih organov kot tudi SDH-ja, se nemoteno izvaja naprej
Luka Koper
V Luki Koper pri zaposlovanju delavcev, ki v Luki že delajo prek luških gazd, po navedbah sindikatov postavljajo vrsto ovir. Foto: BoBo
Luka Koper
Poslovni model IPS z vsemi spornimi praksami se kljub vsem kritikam nadaljuje. Foto: BoBo

Dodaj v

Zaposlovanje v Luki Koper: za zaposlitev nezmožni, za delo prek "gazde" dobri

Po dvajsetih letih izkušenj najnižja osnova
20. avgust 2018 ob 06:35
Koper - MMC RTV SLO

Medtem ko delavci, ki v Luki Koper vsakodnevno opravljajo delo prek zunanjih izvajalcev oziroma "luških gazd", še čakajo na napovedano reševanje problematike delavcev, pa tudi trenutno zaposlovanje povzroča slabo voljo z obveznim psihološkim preverjanjem in neupoštevanjem več deset let delovnih izkušenj na novem delovnem mestu.

Čeprav so v Luki Koper letos že zaposlili več kot 100 novih delavcev, pa je napovedano reševanje problematike IPS-jev še vedno na delovni mizi vodstva Luke. Zaposlitve, ki so jih v Luki Koper do zdaj realizirali, so del načrtovanih 203 novih zaposlitev, ki jih je za letos predvidel poslovni načrt, med novimi zaposlenimi pa so tudi delavci, ki delo v Luki Koper opravljajo že več let ali desetletij, prek t. i. "luških gazd".

A sindikati opozarjajo, da tudi to zaposlovanje prinaša svoje omejitve, predvsem pa se pri novih zaposlitvah ne upoštevajo leta ali celo desetletja delovnih izkušenj pri opravljanju tako rekoč istega dela. Delavce v Luki pa so razburila tudi zdravstvena merila pri zaposlovanju. V nekaterih primerih so delavci, ki so že opravili zdravniške preglede, morali opraviti še psihološko preverjanje, ki ga je po naših informacijah opravil psiholog, zaposlen v Luki Koper. V Luki ob tem pojasnjujejo, da se "psihološko preverjanje izvaja v sklopu zdravniškega pregleda in je zakonsko predvideno (v primeru delovnih mest, ki predvidevajo nočno delo, delo na višini in podobno). Luka Koper ima za vsako delovno mesto izdelano oceno tveganja in v tem kontekstu zdravnik na zdravniškem pregledu odloči, katera preverjanja so potrebna. Končno oceno o ustreznosti kandidata poda zdravnik."

Luka Koper: Sistemizacije pri "gazdah" ne poznamo
A v praksi, kot opozarjajo na OSO KS90, zdravnik upošteva morebitno negativno psihološko mnenje in kandidata oceni kot neustreznega, posledično pa kandidata v Luki Koper ne zaposlijo. Po podatkih Luke Koper je bilo doslej takih kandidatov pet. A kot opozarjajo v Sindikatu pristaniških delavcev KS90, gre za delavce, ki so delo v Luki Koper že opravljali in ga še opravljajo kot izvajalci pristaniških storitev, se pravi delavci, zaposleni pri zunanjih podjetjih oziroma "luških gazdah", za kar ostajajo primerni kljub negativnemu mnenju.

V Luki Koper se od tega, da ti delavci delo v Luki vseeno opravljajo, distancirajo, tako so nam na naše vprašanje, kakšen vpliv ima negativno mnenje psihologa za nadaljnje delo teh delavcev prek podjetij IPS, odgovorili: "Kandidati, ki se prijavijo na razpis za zaposlitev v Luki Koper, se prijavijo za točno določeno delovno mesto, kot ga imamo sistematiziranega in ovrednotenega (ocena tveganja) v okviru naših internih aktov. Ker nam ni poznana sistemizacija delovnih mest pri drugih pravnih osebah, vam na to vprašanje ne znamo odgovoriti."

Po dvajsetih letih izkušenj najnižja osnova
Psihološki testi pa so le ena težava, s katero se spopadajo novozaposleni delavci v Luki Koper, ki imajo lahko tudi več desetletij delovnih izkušenj na istem delovnem mestu v Luki. V Sindikatu pristaniških delavcev so tako poudarili, da jim družba postavlja vrsto ovir, tako jim med drugim dodeljujejo mentorje za delo, na katerem imajo več izkušenj kot mentorji in jih zaposlujejo v najnižje plačne razrede, čeprav so isto delo opravljali več let prek drugih delodajalcev, kar sta kot nezakonito prakso prepoznala tako inšpektorat za delo kot pozneje tudi upravno sodišče.

Tudi v Delavski svetovalnici opozarjajo, da se pri neposrednih zaposlitvah ne upošteva (vseh) delovnih izkušenj na "novo" zaposlenih, a izkušenih delavcev v Luki Koper. Tako Goran Lukić poudarja, da imajo med člani primer delavca, ki je znotraj Luke Koper opravljal različna dela več kot dve desetletji, zdaj pa so ga ob zaposlitvi uvrstili v najnižji plačni razred, določen s kolektivno pogodbo. Poleg tega pa se delavcu, tako Lukić, upošteva izrazito prenizek "količnik delovnega mesta", na podlagi katerega se skladno s kolektivno pogodbo izračuna plača. V konkretnem primeru so tako delavcu dodelili količnik, ki njegovih dosedanjih izkušenj pri IPS-ju sploh ne upošteva in zato posledično prejema nekaj sto evrov nižjo plačo, kot bi jo, če bi se izkušnje upoštevale. Lukić ob tem poudarja, da je težava še toliko bolj pereča, ker gre za delavca, ki ima zaradi desetletij fizičnega dela in nadur tudi zdravstvene težave.

Jeseni začetek reševanja po tristebrnem modelu
Poleg Sindikata pristaniških delavcev in Delavske svetovalnice bo zagovorništvo pravic delavcev IPS prevzel tudi pred kratkim ustanovljeni Sindikat žerjavistov pomorskih dejavnosti – z ramo ob rami (SDPŽ-RR), kjer so ob ustanovitvi sindikata vključevali nekaj manj kot 100 članov iz 12 podjetij IPS. Ob ustanovitvi so poudarili, da je treba upoštevati tako merilo izkušenj delavcev, ki v Luki že delajo, kot tudi omehčati merilo izobrazbe, da ne bi iz zaposlovanja izpadli delavci, ki že delajo več kot deset let.

A napovedano reševanje problematike IPS-jev se bo zamaknilo v jesen, takrat bodo v Luki Koper po napovedih začeli iskati agencije in zunanje pogodbene izvajalce. V Luki Koper so namreč napovedali, da bodo problematiko IPS reševali tristebrno, in sicer del z neposredno zaposlitvijo delavcev, del prek agencij za posredovanje delavcev, del pa s predajo celotne storitve, kot je pretovor na avtomobilskem terminalu, zunanjemu izvajalcu. Ta rešitev je skladna tudi s predlogom, ki ga je na okrogli mizi v organizaciji lokalnega odbora SD-ja pred časom podala tedanja glavna inšpektorica za delo Nataša Trček. Sindikati so do te rešitve zadržani, saj se bojijo, da bo pomenil le kozmetične popravke nezakonitega sistema.

Pravno mnenje o IPS-jih je poslovna skrivnost
Kot smo že večkrat poročali, delo prek luških gazd vključuje nepredvidljiv delovnik, saj "gazde" delavce o izmeni obvestijo dan ali le nekaj ur pred izmeno. Več delavcev pri "gazdah" opravlja nadurno delo v izmenah po dvanajst ur. V Luki Koper so to sicer na začetku leta poskušali omejiti, a kot opozarjajo v OSO KS90, so "dvanajstke" še naprej stalna praksa. Prav tako smo poročali, da "gazde" delavcem prihodek obračunajo po urah dela, pri čemer jim formalno izplačajo minimalno plačo, preostanek pa v obliki dnevnic, neupravičeno visokih prevozov na delo ali kar na roke. Tudi finančna uprava je pred časom ugotovila, da gre pri podjetjih IPS za verige podjetij, kjer zadnje podjetje v verigi dviguje nedokumentirano gotovino in jo potem vrača v prvo podjetje.

A če so še ob koncu lanskega leta tudi v SDH-ju na podlagi revizije opozarjali na nezakonitosti in nepravilnosti v poslovnem modelu IPS, kar je bil tudi eden izmed razlogov za menjavo tedanje uprave, pa je letos poslovni model, ki se še vedno izvaja, precej manj pod udarom kritik državnih institucij. Če so še lani vse revizije, ki so opozarjale na tveganja in bremenile nekdanjo upravo, doživele javne objave, pa je letos zgodba drugačna. Pred nekaj meseci je novinarski kolega poslal zahtevo za informacijo javnega značaja, saj je želel pridobiti pravno mnenje o zakonitosti poslovnega modela IPS, ki ga je decembra lani pripravil inštitut za primerjalno pravo pri ljubljanski pravni fakulteti. V Luki Koper so zahtevo zavrnili, novinar pa se je obrnil na informacijskega pooblaščenca, ki je odločil, da je to mnenje informacija javnega značaja. V Luki Koper se s tem ne strinjajo, saj pravijo, da gre za dokument, ki ima status poslovne skrivnosti, zato so zoper odločbo informacijskega pooblaščenca sprožili upravni spor.

Luka Lukič
Prijavi napako
Komentarji
mike_casper
# 20.08.2018 ob 06:42
BANDA!!! Gospodje novinarji, pri "aferi" Doncic ste takov vrgli na plano imena in priiimke vseh vpletenih, iz Kanade in ne vem še od kod. Spravite se v Koper in objavite vse te gazde pa naredite štalo, da se to izkoriščanje in bogatenje konča!!! Opravljajte svoj poklic, ljudje bodo z vami. Odgovorne pred kamero, vrtajte, sprašujte, nd odnehajte. Pa to se mora enkrat končat no.
TIGR
# 20.08.2018 ob 07:45
Še ena luška iz prve roke:
Pred časom Luka objavi fiktivni razpis za delovno mesto, ki je bilo rezervirano za izbranega kandidata. Le-tega pošljejo na zdravstveni pregled, kjer zdravnik ugotovi, da oseba slabše vidi, zato mu izda zdravniško potrdilo z omejitvami.
Ko kadrovniki vidijo potrdilo se primejo za glavo (delovno mesto zahteva sposobnost brez omejitev), ter dotičnega ponovno pošljejo k istemu zdravniku.
Najverjetneje je padel še kakšen telefonski klic in kakšna modra kuverta. Naslednji dan je v Luki že zaposlen izbrani kandidat z zdravniškim potrdilom brez omejitev.

Kdo je ta zdravnik, pa vprašajte Popeta - on ga zelo dobro pozna ;-).
lila2140
# 20.08.2018 ob 07:07
Tudi v primeru teh "sužnjev", je glavni krivec država, ki z zakonodajo to dovoli. Na žalost je pohlep očitno tako primarno čustvo, da je obvladljivo samo s strogo kontrolo in kaznimi. Vsi "gazde", brez izjeme, bi morali biti izjemno nadzorovani, nobene tolerance pri nespoštovanju delavskih pravic. In to ne samo na podlagi napisanih zakonov, tu bi morali veljati prevsem moralni in etični kodeksi. Kdo jih še ima? Politika? Gazde? Gospodarstveniki? Kapitalisti?
Dogajajo se nam Luka Koper, pa trafikantje, pa tekstilci, pa gradbeniki... Ni konca. Povsod je delavec do konca izkoriščan, brezpraven in ostaja sam. Žalostno je, da so za delavske pravice umirali že pred 100 leti. Svet pa je ponovno na poti sužnjelastništva. In to povsod in povsod zaradi pohlepa in sprege politike s kapitalom. Kako nizko gre še lahko človek za denar?
Homer.
# 20.08.2018 ob 07:11
Če vas res tako skrbi za delavce, potem začnite na vrhu.
Recimo tam v parlamentu, pa boste že tam ugotovili, da so najmanj snažilke in varnostniki zaposleni preko zunanjih izvajalcev. Če ti imajo opravljene vse preglede in izpolnjujejo pogoje nihče ne ve. Še manj pa kako in koliko so plačani.
Vas ne zanima?
Seveda ne, ker mantra je Luka Koper, ki jo je treba izžeti in prodati za drobiž!
arhitektka
# 20.08.2018 ob 06:41
Najbolj pokvarjen delodajalec je država.
Delodajalec država ~ mali doo/sp
nelegalni migranti ~ kubanski folkloristi
alcatraz
# 20.08.2018 ob 08:46
Vedno se izpostavlja luko, ko se pa preko agencij zaposluje povsod. Večina služb gre preko agencij, kjer ti sicer obljubijo, da boš po 2 letih zaposlen direktno pri delodajalcu kjer se delo opravlja, vendar te po 2 letih zgolj pošljejo na drugo agencijo...

Agencije so RAK RANA slovenskega zaposlitvenega trga. Omogočajo zlorabe, izkoriščanje, neplačevanje, prikrivanje, izogibanje.....
Obstaja zavod za zaposlovanje. Zakaj ga imamo, in kaj počne?
VICTORIA99
# 20.08.2018 ob 07:45
Tako kot povsod je tudi na tem področju država s svojimi zaposlenimi nesposobna uredit področje zaposlovanja. Razni študentski servisi, zaposlitvene agencije, delo preko s.p. izkoriščanje delovne sile dokler se bo dalo.
Lešnik
# 20.08.2018 ob 08:10
Povsod beremo in poslušamo o >gazdah< in >luških gazdah<.

Alo , mediji. To so osebe z imeni in priimki. Če nimajo statusa stroge tajnosti državnega pomena, na plano z njimi!
Je pa res, da človek ob dogajanju v Luki Koper dobi vtis, da je to še ena država v mafijski državi belih ovratnikov, ki so državo, za katero smo se borili in jo sanjali, ukradli državljanom.
nepokorni
# 20.08.2018 ob 09:00
V Luki Koper je edina prava kadrovska služba Sindikat žerjavistov in njihov vodja Mladen Jovičić. On je alfa in omega, mimo njega ne gre nič. Če nimaš njegovega blagoslova, se lahko obrneš in odideš. Kolikšna je njegova moč, se je pokazalo ob tragični nesreči s smrtnim izidom, kjer se je izognil odgovornosti in izšel brez posledic.

Jovičić in klika okoli njega (Mirko Slosar, pa tisti nekoliko mlajši plešasti Srb) deluje v soglasju z zunanjimi IPS firmami in njihovimi gazdami. Verjetno na "lepe oči."

Tudi z gazdo Đorđem Šmitranom, ki je odkriti podpornik SDS in njen član.

Kdor misli, da v Luki vlada ta ali ona opcija, se krepko moti. V Luki vlada DENAR.
pajadeja
# 20.08.2018 ob 10:49
MZ - kje ti vidiš kriminal?
Lovec - kakšno zvezo s temi ma levica? Največ se je v Luki kradlo za časa Časarja in Babiča in Popoviča v NS. Takrat je bil premier Janša.
Bokisan, imaš dokaz ali blebetaš v tri dni?
mihče
# 20.08.2018 ob 08:18
Vedno se izpostavlja luko, ko se pa preko agencij zaposluje povsod. Večina služb gre preko agencij, kjer ti sicer obljubijo, da boš po 2 letih zaposlen direktno pri delodajalcu kjer se delo opravlja, vendar te po 2 letih zgolj pošljejo na drugo agencijo... Država pa ves čas to dopušča, zavid za zaposlovanje je pa samo zase, ne poznam nikogar, ki bi mu dejansko našli službo, razen prisilno delo preko javnih naričil, kar je pa spet suženstvo. Ne vem zakaj novinarji tega ne raziščejo bolj podrobno!
theone
# 20.08.2018 ob 07:01
A nista smc in sd ravno zato okrog nivega leta menjala upravo? Haha predlagam da cez 4leta znova nasedete
Briga jih za vas, kdaj bo narod dojel da so drzavne, javne, nacionalne firme v resnici privat podjetja tistega ki vlada (pri nas povsem legitimno, na zeljo naroda ze cca. 24leta od sd)
neptun555
# 20.08.2018 ob 06:58
poznam kar nekaj delavcev v luki, je vsega, večina tujcev nekaj domačinov, eni dobri drugi ne, moti me tudi to da je država slab gospodar in tudi slab plačnik za navadne sp in podobne in dokler se nekaj ne spremeni pri vrhu in tudi v naših glavah ne more biti bolje. Sem prepričan da bo tukaj marsikaj napisanega o levo-desnih in tujcih takih in drugačnih in predvsem bo veliko žaljenja in malo kulturne razprave- mogoče se pa motim
Wasabi
# 20.08.2018 ob 18:35
Haha, luške gazde. Ne me zajebavat. Tega je v Sloeveniji prepolno. Potem pa gledaš Tednik, kjer jamrajo neizplačani delavci iz Bosne, češ, kako so jih v SLoveniji nategnili, niso plačali itd. Naj spomnim, da si vedno nategnjeni od raznih in podobnig gazd, naša država pa vse to mirno gleda.

Zatardi takig gazd naši politiki ne bi smeli mirno spati, saj so gazde omogočene ravno zaradi politikov, ki so, bodisi nesposobni, bodisi imajo korist od tega.

Fuj gazde in Slovenija! Bljak!
runcajz
# 20.08.2018 ob 17:36
Dokler bodo razni Lebni , državni sekretarji s čudnimi zgodbami o magisteriju in razni bivši direktorji Leka, ki so ga uspešno prodali Novartisu Dragonja, ki je za dobro opravljeno delo potem služboval v Moskvi, se valjal kot državni sekretar na ministrstvu za finance in nazadnje tudi na 2TDK kot generalni direktor, krojili usodo Luke Koper in jo porivali v roke Madžarski ne pričakujte, da bodo odkrivali svinjarije , prej jih bodo podpirali, da bodo imeli izgovor za prodajo. Botruje jima Cerar s svojim neznanjem in blebetanjem o transparentnosti.

Upajmo, da bo nova vlada naredila red.
alcatraz
# 20.08.2018 ob 08:42
BANDA!!! Gospodje novinarji, pri "aferi" Doncic ste takov vrgli na plano imena in priiimke vseh vpletenih, iz Kanade in ne vem še od kod. Spravite se v Koper in objavite vse te gazde pa naredite štalo, da se to izkoriščanje in bogatenje konča!!! Opravljajte svoj poklic, ljudje bodo z vami. Odgovorne pred kamero, vrtajte, sprašujte, nd odnehajte. Pa to se mora enkrat končat no.

To ja !
pajadeja
# 20.08.2018 ob 08:03
Spet veselo babalarenje v zvezi z nečim, kar ne poznate. Če Luka zahteva od novo zaposlenih psihološki test, ga pač zahteva. Če ga gazda Šmitran ne zahteva, je to njegova stvar. Ne more pa Luka rečt, ok, pri Šmitranu ti ni bilo treba na test, potem ti tudi tukaj ni treba. Glede mentorstva, nekatera dela v Luki zahtevajo določen čas uvajanja. Ker Luka nikoli ni zaposlovala individualcev iz vrst IPS ampak je najemala storitve, ne ve, da ima na novo zaposleni več izkušenj kot mentor. Sicer pa ni mi jasno, leta in leta se vsi borijo za prit delat v Luko, zdaj, ko bi jih Luka zaposlila pod svojimi standardnimi pogoji, zadaj bi pa še pogoje postavljali. Pojdite delat k Pipistrelu, če ste taki džeki.
Samybox5
# 22.08.2018 ob 07:58
Kakšen drek je ta naša država in ureditev
frigo68
# 20.08.2018 ob 12:51
Ker ni interesa,da bi država to rešila je stanje pač tako kot je.Razne gazde in agencije so rak rana naše države.Potica je velika in okusna seveda na račun slabo plačanih delavcev!
viisaus
# 20.08.2018 ob 11:25
Velika večina slovencev sploh ne razume,kje je bistvo problema.Če delavci delajo preko IPS-ov, to pomeni da delo je in da bi luka koper brez problema takoj zaposlila najmanj 70 % pogodbenih delavcev..ok 30 % je variabilnega dela,,enkrat več in drugič manj dela.Problem je sledeč;;; Luka Koper je državno podjetje in preko IPS-ov določeni akterji(vodstvo plus država) izčrpavajo podjetje.Ta sistem je uvedel bivši rdeči direktor(aja levičarji se borijo za pravice delavev).V Trstu je podobno pristanišče v privatni lasti in tam so vsi 100 % zaposleni.Upravo matića so zrušili,prav zaradi ips.ov,, in kaj je danes drugače??Večina levičarjev noče sprejeti dejstva,da so v državnih podjetjih daleč največje kršitve delovne zakonodaje(vegrad,slovenske železnice,luka koper...),Kako so v stranki levica vpili,,ips.i to je potrebno spremeniti,, treba je zamenjati Upravo...IN.... ko so zamenjali upravo od stranke levica niti besede več....kar se vidi z lune da je stranka levica v bitu stranka kapitala,, stranka katera predstavlja tajkune,pod pretvezo enakosti in podobnim nakladanjem....no tisti z iq sobne temperature jim celo verjamejo....p.s. spomnite se,ko v prejšnjem sklicu pri parlamentarnih komisijah pri ugotavljanju bančnih kraj ali pri žilnih opornicah,stranka levica ni hotela sodelovati,ker da v sloveniji korupcije ni in da je to samo mantra desnice.... kdo je in še krade v bankah in zdravstvu??.... saj ni pretežko vprašanje...vsaj upam...
alex_l
# 20.08.2018 ob 11:08
Kdo so te gazde, imena in priimki... ?
Katera podjetja se ukvarjajo z "gazdovanjem"?
Naj se jim pošlje revizorje in inšpekcijo in posledično visoke kazni!
kofe
# 20.08.2018 ob 08:32
Luka Koper je samo ena od mnogih firm v državi, ki ima probleme. Stalno prikazovanje luke počasi začenja zgledat kot tiha reklama za drugi tir.

O "prvem" tiru (tisti, ki bi koristil vsem državljanom in bi pohitril hitrost vlakov ljudem, ne samo eni firmi) se pa ne govori kaj dosti. Lepo bi bilo slišat tudi, kaj so razvojne alternative, ne samo tisto, za katero so se očitno odločili nekateri ključni ljudje.
FancyBoy
# 20.08.2018 ob 08:21
Kdo so odgovorni?
VICTORIA99
# 20.08.2018 ob 07:52
Očitno so vsa podjetja v državni lasti najslabši zaposlovalci, slabe plače, slabi pogoji dela in nadrejeni polni sami sebe, nesposobnih za vodenje.
Tojeto
# 21.08.2018 ob 20:01
SLO raj za mafijo.
Homer.
# 20.08.2018 ob 14:43
@viisaus
Pozabljaš, da v Tržaški Luki delavci ne bodo premaknili nič brez privoljenja sindikatov. In ti dejansko narekujejo kako in kaj se bo delalo.
To Korelič ni dojel in je računal, na neko skupno lastništvo s tržaško luko, pa so ga sindikati lepo "odnesli" domov.
Zakaj tržaška luka ni tako uspešna kot koprska?
Preprosto.......
Delovna sila je dražja, ker sindikati narekujejo ceno del. Po drugi strani imajo veliko prednost v boljših železniških povezavah Zato še malo mencanja z 2 tirom, pa sploh ne bodo problem IPSji, ker jih ne bomo potrebovali.......
MZ
# 20.08.2018 ob 09:53
Odlično..potem pa najbolje, da take zadeve takoj dekriminaliziramo. Če je to modus operandi v državnih podjetjih, lahko mirno pobrišemo polovico kazenskega, delovnopravnega in še kakšnega zakonika.
Razen, če ne gre spet za "Kar je dovoljeno bogovom, ni dovoljeno volom". Ravno to je eden glavnih razlogov, zakaj je zaupanje v državo in njene institucije vsako leto manjše.
mile952
# 20.08.2018 ob 09:46
V Luki imajo popolnoma prav, zaposlene lahko nategujejo v nedogled zgolj s tajnimi dokumenti. Resnica je kot sol za pijavke.
Krtomir
# 20.08.2018 ob 08:06
Če je pravno mnenje delal Inštitut za primerjalno pravo je stvar jasna. Poslovni model Luke so požegnali tisti, ki so prej ravno zaradi tega poslovnega modela odstavljali člane prejšnje uprave Luke. (pogooglajte na primer poslanca in zaposlenega na Inštitutu za primerjalno pravo Mitja Horvata).
Naš Tito
# 23.08.2018 ob 18:26
Ja, gospodje delavci! Želeli ste imeti demokracijo, in zdaj jo tudi imate!

Kaj še niste spoznali, zakaj so klerofašisti TITA proglasili za zločinca!?
divinedante
# 21.08.2018 ob 21:54
Mafija.
Geres*
# 20.08.2018 ob 20:24
Luka Koper: po pisarnah nastavljeni preplačani mešalci megle, ki ob najmanjših govoricah o morebitni prodaji izrabljajo besede Vstala Primorska. Ker jim je seveda jasno, da bi jih novi lastnik brcnil na cesto (kdo pa bi plačeval bajne zneske za mešanje megle). Da o pogodbah z družinskimi člani ne bi.

Na drugi strani zgarani delavci, ki nimajo nobenih pravic. Tukaj so pa ti mešalci megle tiho, nikjer transparentov, nikjer udarjanja po prsih z velikimi parolami.
Bokisan
# 20.08.2018 ob 13:05
pajadeja

Dnevno sem v kontaktu z delavci v luki (tako zaposlenimi v luki, kot z IPS delavci). Novo - zaposleni v luki pravijo, da se drugače kot s podkupnino ne pride skozi sito za zaposlitev v luki, večina tistih, ki še delajo preko IPS-ov, pa se je vsaj enkrat prijavila na razpis in so bili zavrnjeni brez obrazložitve.

Primer: viličarist je 15 let delal preko IPS-a v luki, se prijavil na razpis, na razpisano delovno mesto pa so zaposlili 18 letnega "mulota" brez ene ure izkušenj - če to ni vsaj malo sumljivo potem pa res ne vem ničesar...
pajadeja
# 20.08.2018 ob 12:30
aha, viisaus, toliko si se razpisal, natrosil en kup nesmislov in ja, laži, samo da bi nam povedal, kako bi nam bilo boljše, če bi bil Janša na oblasti?
Bokisan
# 20.08.2018 ob 10:00
Brez kuverte pod mizo te v Luki Koper ne zaposlijo...
7up
# 20.08.2018 ob 07:49
omehčati merilo izobrazbe

A ni zabavno, da začnejo zaposleni določati kadrovsko politiko v podjetju he he

Samoupravljanje press!
kolibri123
# 22.08.2018 ob 22:59
To glede IPSjev, da Luko Kp ne briga, ali delavec IPS ima zdravstveno spričevalo, to pa nikakor ne drži.

Varnostna služba Luke Kp izda delavcem, ki delajo na področju Luke - pa najsibodi delavcem od IPS ali luškim delavcev - dovolilnico, časovno omejeno s trajanjem zdravstvenega spričevala. Ko zdravstveno spričevalo poteče, tudi dovolilnica ne velja več in delavec ne more prestopit praga Luke.
kawboy
# 20.08.2018 ob 18:35
Takšna sporna praksa že pri izbiri in opravljanju zdravniškega pregleda meji na korupcijo tako pri zdravniku kot pri gazdi in nenazadnje pri vrhu v Luki. Saj imajo dvojna merila pri nekaterih zdravniški pregled ne gre skozi medtem, ko pri tako imenovanih gazdah gre ista oseba skozi katera je bila prej zavrnjena. Prepričan sem, da igra v ozadju takšnega spornega početja denar.
Takšnim psihiatrom bi bilo treba takoj prepovedati opravljati takšno dejavnost saj jo izkoriščajo za svoje osebno bogatenje na svoj račun. Hkrati bi bilo nujno potrebno menjati psihiatre in zdravnike kateri so zaposleni v določeni družbi saj se lahko z dotičnimi dogovorijo kako in kaj bodo delali in koga bodo spustili skozi vso zdravniško proceduro.
Bahami
# 20.08.2018 ob 17:45
Pa se to dogaja samo v Luki Koper ali tudi v drugih državnih podjetjih....
pajadeja
# 20.08.2018 ob 14:42
Bokisan, Luka še kako zahteva od IPS-ov zdravniška spričevala. Če trdiš nasprotno, si popolnoma vsekal mimo, niti sanja se ti ne o Luki. Tudi sam mislim enako kot ti, čemu je forum namenjen, s to razliko, da mislim, da moramo vseeno imeti toliko zavore v sebi, da brez dokazov ne trapamo kar tja v tri krasne, da je sosedova hči Tina kurba in sin MIha narkoman. Ker blebetanje brez dokazov in t.i. fake news so v domeni Maje Bentura in njenega tima povezanih medijev.
Bolek
# 20.08.2018 ob 13:42
Luka Lukič je kar pogumen, da si upa pisati o tem problemu, saj lovke gazd dosežejo zelo daleč. Uprava Luke Koper bi to lahko rešila zelo enostavno s tem, da bi več delavcev redno zaposlila, a očitno ji to ni v interesu.
Bokisan
# 20.08.2018 ob 13:17
Pa še glede zdravniških pregledov in potrdil: "gazda" je plačan po toni, kubiku, uri na opravljeno delo in mu je vseeno če to delo opravlja ultramaratonec ali 65 letni invalid
sajn.frane
# 07.09.2018 ob 11:26
Vzrok tega v naslovu iščite pri tistih , ki se danes tako zaletavo branijo tega medlega povišanja dajatev , ki jim jih obljubljajo na levici. Dejstvo ki ga ne moreš obiti je;. 10% iz leta v leto vse bolj prosperirajo , 90% iz leta v leto vedno bolj na tleh!
"be or not to be, this is now a quiation!"
sandi79
# 01.09.2018 ob 13:28
Da se takšne stvari ne bi dogajale, pa bi bilo treba urediti sodstvo. Nobena vlada še ni imela v koalicijski pogodbi ureditve sodstva. Same spremembe predpisov, da bi pa uredili sodni sistem, to pa ne.
heavyd
# 29.08.2018 ob 14:02
Zakaj smo se sploh osamosvojil, če imamo državo balkansko, kjer gazde odločajo ?!
Googleee
# 29.08.2018 ob 11:53
Privatnika malo briga ga za tvoje pravice, brigajo ga bolj tvoje dolžnosti pa privat življenje. Delajo se da je oh in sploh šef, v resnici pa računalnika pa mobitela ne zna uporabljat. Te gleda v obraz in ti laže.Psiho. Enkrat na sestanku se je en delavec pritožu nad delovni pogoji, in mu tip odvrne: "Ja tako je in boljše ne bo". Delavce se menjuje ko gate, nikjer jih ne morejo dobit. Uvaža se jih iz Romunije Bolgarije Bosne, pa še ti nočjo delat pod takmi pogoji. Regres dajo polovico, ostalo kasneje, in ti reče pejdi na Ajpes pogledat pa boš vidu da smo v rdečih številkah. Električna napeljava kar po tleh speljana, ko je naliv, se sam čaka da te bo kaj otreslo. Ko se je reklo šefu naj to uredijo je le pokimal z glavo in odšel. Skratka jih ne briga nič. Pozimi mraz, hale se sploh ne ogreva, ker je baje predrago...in še in še bi lahko našteval apmpak nema smisla. Zakaj se delavci ne pritožujejo JAVNO je zato ker nočejo izgubi službe, saj je nekaterim to edini vir zaslužka. Pa tudi ker jih nato začnejo JAVNO psihično martretirati na delovnih mestih. Edina rešitev je da menjaš službo, ampak kaj ko je v večina firmah tako.
KdoJeDarthVader
# 29.08.2018 ob 07:38
Mafijska posla, ki jih sponzorira mafijska država.
sajn.frane
# 25.08.2018 ob 11:44
Zmožen za delo v Luki Koper je vsak , ki je pripravljen delati z nadurami za 600€ brutto na mesec! Seveda brez ostalih pravic , ki jih je vodstvo luke pripravljeno priznati in plačevati neglede na zakonska določila. Lopovi!
Yeru
# 24.08.2018 ob 17:38
Nic bat bosta Luka in Violeta ustimala saj sta velika borca za delavce. Pricakujem da se bosta priklenila na ograjo Luke. To barabo od gazde Smitrana bi pa ze zdavnaj morala najti roka pravice, tip ni placeval svojih delavcev ze 15 let nazaj in je dolzan denarja olala. Ampak za SDS je pravi kandidat...
mile952
# 20.08.2018 ob 17:46
@pajadeja

Enako velja za primer, ki ga navajaš, lahko je, lahko pa ni. Brez kakršnega koli dokaza, samo na osnovi tega, da ti je to nekdo povedal, to ni vredno nič. Samo brez veze blatiš ugled nekega podjetja.


A si ti pri sebi? On naj bi hodil na sodišče, kjer ga bodo prej obtožili za krivo ovadbo kot pa karkoli ukrenili proti krivcem? Treba si je priznati, da je sodstvo, enako policija del globoke države in povečini skorumpirano. Ne mislim vsak sodnik posebej, ve pa vsak zelo dobro, da se močnih ne sme lotiti. Bi se mu v službi hitro pričelo dogajati.
Kazalo