Kolumne
Otroci
Se zdi, da bi potrebovali rdečo linijo diskretnosti pred vhodnimi vrati v šolo, ki bi bila jasna vizualna oznaka za vse "dobronamerne" starše, naj vendarle omogočijo otroku oblikovanje lastnega življenjskega sloga, da naj končno prerežejo popkovino. Foto: Pixabay
Jožica Frigelj
Jožica Frigelj je učiteljica in članica civilne iniciative Kakšno šolo hočemo. Foto: Osebni arhiv

Dodaj v

"Dobronamerni" starši in (ne)samostojni otroci

Kolumna učiteljice razrednega pouka
30. maj 2017 ob 06:29
Ljubljana - MMC RTV SLO

Starši prepogosto za svoje otroke prevzemajo vso odgovornost in podobno pričakujejo tudi od učiteljev. A učitelji predobro vemo, česa je otrok v posameznem obdobju sposoben in česa ne, zato naša pričakovanja in zahteve do otrok niso neuresničljive.

Se zdi, da bi potrebovali rdečo linijo diskretnosti pred vhodnimi vrati v šolo, ki bi bila jasna vizualna oznaka za vse "dobronamerne" starše, naj vendarle omogočijo otroku oblikovanje lastnega življenjskega sloga, da naj končno prerežejo popkovino. Prevzemanje odgovornosti za svoja (ne)dejanja je sestavni del vzgojnega procesa in tako so spori med starši in učitelji vedno pogostejši.?

Naj ilustriram. Odprejo se šolska vrata in zvonec naznani skorajšnji začetek pouka. Vzamem svoje pripomočke in se iz zbornice odpravim proti učilnici. Rada bi sprejela učence, jim zaželela dobro jutro, poslušala vse tisto, kar morajo nujno deliti z učiteljem in se hkrati pripravila na pouk.

Do učilnice se komajda prebijem, saj šolska avla bolj spominja na kakšno mednarodno letališče kot pa na hram učenosti. Mame in očetje v eni roki vlečejo otrokovo torbo na kolesih ali jo nosijo po stopnicah v prvo nadstropje, v drugi roki pa otroka, med ramenom in licem stiskajo telefon ter naročajo vse potrebno partnerju, ki je drugega otroka odpeljal v vrtec.

Pred učilnico posadijo otroka na klop, ga sezujejo, mu obujejo copate, pospravijo čevlje in oblačila v garderobno omarico ter še zadnjič preverijo, ali je v otrokovi torbi vse potrebno za pouk. Včasih z grozo opazijo, da so pozabili zvezek ali športno opremo in v paniki iščejo učitelja(ico), da bi se opravičili za manjkajoče. Ali pa opravičujoče razlagajo otroku, da bodo manjkajoče prinesli še pred začetkom pouka. Oddrvijo domov in se s pozabljenim vrnejo, včasih res še pred poukom, večinoma pa že med poukom.

Tisti srečneži, ki pa so šolsko torbo dobro pripravili, se začnejo poslavljati od otroka, kot da se ne bodo videli vsaj pol leta, če ne več. Poljubi, objemi, "lepo se imej", "pa-pa", "še en'ga lupčka" ... Otrok pa je že v razredu, ne vidi, ne sliši, zanima ga le še, kaj delajo sošolci in kje se lahko vključi v igro ali pogovor. Starši pa vztrajajo, stojijo med vrati, pošiljajo poljubčke, mahajo v pozdrav, ne glede na to, da jih otrok popolnoma ignorira. In še poslednji poskus pridobivanja pozornosti: "Si našel radirko? Poišči radirko," ali "Poglej, če imaš vse barvice." A zdaj – kar naenkrat – pa naj bi otrok sam? Briga ga!

Najbolj "skrbni" starši počakajo še učiteljico z zadnjimi napotki, kako ravnati z njihovim prestolonaslednikom. "Včeraj zvečer je bil mogoče malce vroč, če se bo slabo počutil, me takoj pokličite," ali pa "Včeraj nismo imeli časa, da bi naredili domačo nalogo, bomo danes," in kakšna res skrbna mama še doda: "Saj sem jaz kriva, prepozno sem se spomnila ..." Seveda so pa vsi otroci opremljeni tudi z mobilnim telefonom, če se v času, ko so v šoli, zgodi kaj nepredvidenega, recimo, da bi ugotovili, da so pozabili referat, ki bi ga morali danes oddati ... Telefonski klic zadostuje in že so starši pred vrati učilnice s papirji v rokah.

Ob razširjeni uporabi množine (smo se učili, smo delali plakat, smo pozabili nalogo ...), večina staršev nase prevzema otrokovo odgovornost in, seveda, posledično tako vsak otrokov neuspeh tudi osebno sprejema kot lastni poraz. A nisem želela opozoriti na to. Želela sem opozoriti na sporočilnost teh dejanj, ki otroku povedo, da je vedno nekje neki "skrben" odrasli, ki bo stvari naredil, urejal namesto njega.

Kako naj se potem tak otrok znajde v skupnosti 25 ali celo več otrok in enega odraslega, ki pa je, v nasprotju s starši, prepričan, da je določene zadolžitve otrok sposoben in jih mora opraviti sam. Vsaj naj bi jih.

Otroci pa – tu jim lahko priznamo neizmerno ustvarjalnost – spretno krmarijo med enimi in drugimi. V očeh učitelja naj bi bili nič krivi (saj jim mami ni dala zvezka, saj jim je mami napisala opravičilo ...), v očeh starša pa so tako in tako žrtve nepravičnega učitelja ter krutega šolskega sistema.

Šola je institucija, v kateri se otrok uči, stopa v socialne odnose in oblikuje svojo osebnost. Izobraževanje namreč ni le proces posedovanja in razvoja znanja vseh, ki so vanj vključeni. Za mlado generacijo je tudi proces socializacije, ki vključuje razvijanje družbenih vrednot, norm, etičnih načel in vzorcev vedenja. To nalogo opravlja ne glede na to, ali je eksplicirana ali ne.

Na tem mestu bi le na kratko omenila razliko med vzgojo in socializacijo. Socializacijo bi lahko opredelila kot včlenitev posameznika v družbeno življenje, medtem ko je vzgoja proces formiranja osebnosti ali z drugimi besedami: pri socializaciji se poudarja predvsem spontanost procesa vraščanja v družbo, pri čemer socialno polje ni sistem deklariranih pravil, marveč realnih pravil in vrednot, vzgoja pa je vedno namerna in zavestna dejavnost z otrokom v duhu nekih deklariranih vrednot, med drugim tudi k pripravi otroka na odgovorno življenje v svobodni družbi.

Odgovorno življenje, odgovornost. Kaj ni to tisto, kar zadnje čase res pogrešamo in nenehno zahtevamo od odraslih? In se pritožujemo, kako nihče ne odgovarja za svoja dejanja: lažejo in kradejo, pa nobenih posledic! Ampak – odgovornost se ne pojavi "potem", odgovornost se gradi od prvega trenutka dalje.

Pojem odgovornost izhaja iz pravosodja, hkrati pa je tudi etični pojem, saj je odgovornost to, da vsak človek svobodno določa svoje delovanje. V psihologiji pa je človek definiran kot odgovorno bitje, ki je sposobno zavestnega sprejemanja posledic svojih odločitev, ravnanja. Bogokletno vprašanje, a v sled vsakodnevnih položajev v šoli, se lahko vprašamo: "Pa je otrok sploh že človek?" – glede na to, da svojega delovanja ne določa svobodno, niti ne sprejema posledic svojih odločitev.

Vprašanje ni od danes, pojavilo se je že v zgodovini. Komensky je trdil, da človek ne more postati človek brez vzgoje. Nihče naj ne misli, da bi človek lahko postal človek, če se ne nauči biti človek, to je, če se ne nauči živeti kot kakor človek, če ga kdo ne usmeri na to, kar človeka dela človeka. Locke je zagovarjal stališče, da je vrline treba vtisniti z oblikovanjem navad, preprosto mehanično popisati tabulo raso, če ne drugače, tudi s tepežem. Zagovarjal je pomen zgodnje vzgoje, ko je treba otrokovo naravo z vso silo in vsemi sredstvi podrediti. Tudi Kant je vztrajal, da je prva naloga vzgoje podvreči otroka zakonom človeštva, pri čemer eksplicitno poudari pomen prisilne discipline, s čimer pa se bo otrok naučil uporabljati svojo svobodo, torej bo postal človek. Rousseau pa je trdil, da so sicer otroci drugačni od odraslih, vendar imajo svoje načine gledanja, razmišljanja in čutenja in da ni nič bolj nespametno kot to, da jim skušamo vsiliti svoj način. Po njegovem mnenju gre vzgoja, ki hoče oblikovati duha pred časom in spoznati otroka s človeškimi lastnostmi, v nasprotno smer od svojega cilja. Pozneje si je premislil in pojasnil, da se rodimo slabotni ter potrebujemo moči, smo brez pameti in potrebujemo razsodnost. Vse, kar nam manjka ob rojstvu in kar nam je potrebno pozneje, dobimo z vzgojo. Še pozneje pa je otrok veljal za pomanjšano kopijo odraslega človeka in z njim so tako tudi ravnali.

Danes vemo, da otrok ni zgolj pomanjšan odrasli. Vsak človek je že ob rojstvu bitje z določenimi pravicami, ima status osebe, ki jo je prepovedano zlorabljati tako v fizičnem kot v ideološkem smislu. Upoštevati moramo njegove posebne psihološke potrebe, da bo lahko optimalno razvijal svoje osebnostne potenciale, priskrbeti mu moramo optimalno vzgojno okolje, nikakor ga nismo upravičeni pojmovati kot "še ne človeka", že v začetku potrebnega prevzgoje "divje narave" v "kultivirano bitje".

Različne vede ugotavljajo, da uspešna vzgoja ni mogoča zunaj nekega izdelanega vrednotnega sistema, zato se pravica posredovanja vrednot pripisuje najprej staršem otroka. In odgovornost staršev je, da svojemu otroku omogočijo oblikovanje lastnega življenjskega sloga, mišljenja, verovanja, čustvovanja. Potemtakem pogosto slišano, da so današnji otroci nevzgojeni, ni čisto iz trte izvito, saj njihov življenjski slog prevzemajo starši.

Ob teh smelih trditvah se velikokrat spomnim reklame za prvo bančno kartico otroka, kjer nasmejani najstniki zatrjujejo, da jim je pomembno, da jim zaupajo. Reklama kot reklama, a je medvrstično sporočilo pomembnejše: "Zame je res pomembno, da mi zaupajo." Mislim, da opisano ravnanje staršev zanje pomeni skoraj neznosno breme odgovornosti, otrokom pa najbolj nemogoče sporočilo: ne zaupajo mi, ne znam, sam nisem sposoben, sam ne zmorem. Taisto pa taki starši sporočajo tudi učiteljem: ne zaupamo vam. Zaupajo, namreč, le še sami sebi.

V poplavi vzgojnih nasvetov različnih strokovnjakov verjamem, da se starši čutijo izgubljene. Otroci pa jim že zelo zgodaj, pri treh, štirih letih sporočajo, da bodo naredili sami: sami želijo jesti, sami se želijo obleči, obuti, čeprav ne najbolj posrečeno, pravilno ali dovolj hitro, a želja po osamosvajanju je močna in jasno izražena. Samo prisluhniti ji je treba. In jo upoštevati. Treba jim je zaupati. Pri otrokovih petnajstih letih bo žal prepozno, takrat bomo od njih pričakovali samostojnost in odgovornost, a je ne bodo znali prevzeti, niti za svoja dejanja niti do samega sebe. Ker jim tega preprosto do takrat nismo omogočili ...


Jožica Frigelj je učiteljica, profesorica razrednega pouka in članica civilne iniciative Kakšno šolo hočemo.

Jožica Frigelj, profesorica
Prijavi napako

Mnenje avtorja ne odraža stališča uredniške politike RTV Slovenija.
Komentarji
thetilko
# 30.05.2017 ob 07:03
A to resno? Ce ja, potem starsi, ki to pocnete do psihologa, ker imate tezave zaradi katerih trpi vas otrok.
kuba49
# 30.05.2017 ob 07:12
Hvala za lepo sporočilo,V malo milejši obliko se to tudi še dogaja v srednji šoli. Veliko krat se sprašujem, kako bodo moji dijaki sposobni prevzet odgovornost v službi. Ali bodo tudi takrat jih starši zagovarjali pred šefi?
Bivši uporabnik
# 30.05.2017 ob 07:05
Ne razumem kaj je bilo s starim sistemom narobe, da so ga morali tako spremeniti.. vcasih smo dobili kako klofuto, pa doma nisem upal povedati, kar bi jo dobil se doma.. pa smo vsi nekaj dosegli....
pan
# 30.05.2017 ob 06:39
Draga Jožica!
Iz vaših ust v božja (starševska) ušesa!
A, glej ga, šmenta - bogovom se vse prepogosto "ščama",....zato pa je tudi prihodnost "svetle bodočnosti" vse bolj negotova!
Bivši uporabnik
# 30.05.2017 ob 07:25
MMC:
"Pred učilnico posadijo otroka na klop, ga sezujejo, mu obujejo copate, pospravijo čevlje in oblačila v garderobno omarico ter še zadnjič preverijo, ali je v otrokovi torbi vse potrebno za pouk."


A to se resno kje dogaja pri nas?

Naša 8-letnica, ki hodi v 3. razred, gre sama do šole in se sama vrne iz šole (IV. OŠ, Celje) nazaj. In nimamo nobenih težav z njo. Še več, ve kaj je odgovornost in zaupam ji.
webman
# 30.05.2017 ob 07:22
In takega bo potem nekdo zaposlil... še bolje, odprl bo s.p. in za njegov neuspeh bodo krivi vsi drugi. To bodo čustveni invalidi!
drf2006
# 30.05.2017 ob 07:46
Veste kaj je sramota?
Ko studiras medicino, in ko prides prvi dan na faks pri 19(!) letih in pride par studentov s starsi na vpis... kako bo ta clovek vodil operacijo? Mu bo atek pomagal... vse to se pozna ...grebatorji,razvajencki,itd
Tinkola
# 30.05.2017 ob 08:14
V začetku 80ih sem imela kot prvošolka prve dni šole spremljevalko, starejšo punco, sosedo iz bloka. Predvsem zato, da sem se naučila varne poti v šolo, prečkanja ceste. Že konec septembra smo hodili sami. Čevlje sem si znala zavezati že v vrtcu, prav tako sem si torbo za drug dan šole pripravila sama takoj po napisani nalogi, kar je bilo običajno še pred prihodom staršev iz službe. Takrat so imeli delavnik od 6.00 - 14.00.
Cele popoldneve smo se igrali zunaj, plezali po drevesih, igrali ristanc, Zemljo krast, včasih rabutali sadje, kjer smo lahko... Zato, da bi čimveč časa lahko preživeli zunaj, smo nalogo napisali kar na poti iz šole, na eni izmed klopi. In večina mojih prijateljev je ob tem požela navdušenje svojih staršev.
Generacije pred nami so konec osnovne šole že imele svoja politična stališča in so delovali na različnih področjih življenja. 15 letniki.
Danes se ti res obrača, kam smo kot družba zašli. In če slučajno ošvrkneš koga s kakšno opazko, kaj hujšega!?!

Všeč so mi bile ure, ko se je kateri od naših "tovarišev" ali "tovarišic" odločil, da bomo namesto jemanja učne snovi raje odšli v park in se tam pogovarjali. Tega zdaj najbrž ni več...

Staršem bi pa lahko dovolili prihod izključno do vhodnih vrat avle in potem čao! Pa na govorilne ure enkrat mesečno. In basta!
Sicer pa že videvamo rezultate takšne vzgoje. Ta učiteljičin zapis bi morali vsi starši vzeti kot preklemano dobronamerno opozorilo pred tem, da iz svojih otrok delajo nesamostojne debilčke, ki nič ne znajo, hočejo pa vse. In ogledalo, da sami sebi pljuvajo v lastno skledo!
Flegica
# 30.05.2017 ob 07:34
Moja bivša punca je bila učiteljica v lj osnovni šoli...lahko samo potrdim tako dogajanje!!! To sploh ni več šola ampak cirkus. Pa če meni da kdo izbiro biti učitelj ali čistiti minska polja se 100% raje odločim za čelado in neprebojni jopič! Manj stresa v službi ha ha
goli
# 30.05.2017 ob 07:22
Jožica, čestitam za odlično napisan članek!
redshift
# 30.05.2017 ob 07:32
In spet se bodo našli posamezniki, ki bodo prenesli težavo na vse druge. In ne na nesposobne starše s svojimi kloni, ki jim ne dovolijo zadihati in pri katerih so za težave zmeraj krivi vsi drugi, le otroci ne.
Moj pa že ni takšen... press

In verjetno imajo učitelji boljši vpogled v obnašanje staršev na šoli, kot pa vase zaverovani starši, ki malim hijenam vse potisnejo v rit. Samo, da bodo srečni
yoda
# 30.05.2017 ob 08:19
otrokom pa najbolj nemogoče sporočilo: ne zaupajo mi, ne znam, sam nisem sposoben, sam ne zmorem.
----
Potem se pa družba sprašuje, zakaj je čedalje več depresije že med mladimi. Za posameznikovo samopodobo so zelo pomembne male zmage v življenju. Na način, da otroku odnašate rit, mu delate medvedjo uslugo. Če pomislim za nazaj in tu smo si bili vsi sošolci edini, smo imeli po koncu šolanja najrajši učitelje, ki so zahtevali največ. Pa čeprav so nam šli tekom šolanja najbolj na živce. Te učitelji so nam dokazali, da zmoremo in nam vlili samozavest.
redshift
# 30.05.2017 ob 07:38
@DREADLORD ...nehajo dajat za delat... mogoče je res bolje, da ne pregledujete otrokovih zvezkov. In ja težki frajeri očetovski, ki menijo, da so najpametnejši na svetu. In samo oni vedo, kako se naj obnašajo učitelji. Saj videvamo takšne primitivce na vseh krajih, ki tulijo na vse okrog sebe, ker so naj.. v vseh pogledih. Sramota
čezplotnik
# 30.05.2017 ob 07:37
Bravo. Glas razuma!
Flegica
# 30.05.2017 ob 07:42
mitcho_buchannon ne boš vrjel ampak samo osnovna šola je obvezna!!! Vse ostalo je lastna izbira kaj boš počel v lajfu...al bi mogoče raje da otroci delajo na njivi 8 ur od 5 leta dalje? Al mogoče v fabriki šivajo tvojo majco 12 ur za 50centov na dan? Ker to je realnost za velik del populacije. Ali hočš rečt da bi otrok mogel biti doma in se ugrati z compom do 25 ko se zaključi otroštvo? Ali ciljaš na skandinavski model izobraževanja? Ubistvu sploh ne vem kaj bi ti dal za alternativo!!
jokl
# 30.05.2017 ob 08:06
@DREADLORD
Se bi deloma kar strinjal s teboj. Po svojih izkušnjah (3 šoloobvezni otroci) namreč tudi učitelji pomagajo k prenašanju odgovornosti na starše, res pa, da predvsem zato ker se jih bojijo oz. se bojijo pravnih in medijskih napadov. Primer: otrok pozabi domačo nalogo in namesto, da bi ga učitelj-ica ustrezno kaznovala, ga ne, ker se boji, ampak raje samo obvesti starše. Bottom line: v šoli je premalo avtoritete.
Kar se pa tiče komentarjev oz. stališč v stilu, da šola pripravlja za korporativno suženjstvo. Ne gre se za to. Gre za to, da se otroci naučijo sprejemati odgovornosti za svoja dejanja in samostojnosti...to pa pride prav na vseh področjih ne samo v službi. Konec koncev pa v takem svetu živimo in na tak svet jih je treba pripraviti, sicer bodo trpeli celo življenje. Ko bo situacija drugačna, jih bomo pa pripravljali drugače...
MythBuster
# 30.05.2017 ob 08:53
Coen> "in kaj je narobe s tem, ko starš pride z otrokom na vpis? Dobro, če bi hodil z njim na predavanja in/ali vaje, bi se človek res lahko vprašal, kaj bo s tem v življenju, ampak da zganjaš celo dramo zaradi vpisa?"
Nisem prepričan, a je to zafrkancija ali resno vprašanje... Ja, če starši svojega odraslega otroka pripeljejo do faksa, ker otrok nima lastnega prevoza, je to sprejemljivo. Da gredo z njim dobesedno na vpis, pa po mojem mnenju meji na zlorabo. To je že rahlo patološko. Kaj, a z 19 let starim otrokom tudi hodite k pediatru? Ga počakate v čakalnici, ali greste z njim v ordinacijo?

Če je to resno vprašanje in če ne razumeš, v čem je problem, potem verjetno potrebuješ pomoč. V dobro tvojega otroka in v lastno dobro.

V službi smo doživeli, ko je cca 70 let stara mama pripeljala svojega 50 let starega otroka na razgovor. Da se razumemo: skupaj sta šla tudi v pisarno na razgovor. Saj konec koncev tudi s tem ni težave, ane, tako kot z vpisom na faks ne... Saj njegova mama ni mislila vsak dan hoditi s sinom na šiht in mu pomagati pri njegovih dnevnih zadolžitvah. Samo na razgovor je prišla...
LosAlamos
# 30.05.2017 ob 08:41
"Normalni" starši (ki smo v manjšini) imamo pa problem, da smo čudni ker se ne obnašamo kot večina.
Trubadur
# 30.05.2017 ob 08:23
Sem bil na roditeljskem sestanku... sta bila prisotna tudi x oče in x mati enega mladeniča. Na koncu se mati oglasi, da so razočarani nad vzgojo, ker bi morali njenega sina večkrat v naročje vzet, ga "ujčkat", itd ... starši smo se samo spogledali, ona pa je ponovila to še vsaj 3x... in ta dva starša, ko prideta po otroka, ne vesta, kako je otrok oblečen, prinesel je uši, da ne naštevam naprej... najbolj glasna.... če ne bi bil zraven, ne bi verjel.
Babyface
# 30.05.2017 ob 08:52
Res je, da otrok ni pomanjšan odrasli.

So pa odrasli večinoma povečani otroci.
Binder Dandet
# 30.05.2017 ob 08:29
"Pred učilnico posadijo otroka na klop, ga sezujejo, mu obujejo copate, pospravijo čevlje in oblačila v garderobno omarico ter še zadnjič preverijo, ali je v otrokovi torbi vse potrebno za pouk. "

To počno zgolj v prvem razredu ali tudi kasneje? V času osemletke so nas v malo šolo starši vozili. V prvi razred smo pa že sami hodili. Morda pa je problem v uvedbi devetletke, ki je šolo prestavila na leto prej in potem ne znajo ne šole ne starši potegnit prave črte, kdaj bi morali otroci sami hodit.
gicek007
# 30.05.2017 ob 10:07
Dejte razumet, da ste vi po večini hodili v 1. razred eno leto pozneje kot hodijo sedaj. Eno leto razvoja otroka pri tej starosti pomeni ogromno.
severna zvezda
# 30.05.2017 ob 10:20
Dejte razumet, da ste vi po večini hodili v 1. razred eno leto pozneje kot hodijo sedaj. Eno leto razvoja otroka pri tej starosti pomeni ogromno.

Točno tako. S sedmimi leti v 1. razred je bilo čisto ok, saj so bili otroci motorično že dovolj razviti za zavezovanje vezalk na primer :-) . Ampak tako pač je: novi časi, nove razmere; iz osemletke v devetletko.....

Eni bentijo nad prejšnjim šolskim sistemom, pa bi hkrati imeli skoraj identičen red in disciplino kot je bila v šolah v Jugovini, po drugi strani pa bi še imeli igračkanje in igračke v šolah (današnja 1. triada je izjema) in govorili, kako so učitelji nesposobni, sami pa bi še naprej furali permisivno vzgojo doma - ko se že nekaj let ve, da vodi v rezultate, o katerih piše ta učiteljica.

Ni idealnih šol, niti otrok, staršev ali učiteljev. Življenje ni potizza :) ........
jgjg
# 30.05.2017 ob 10:02
Otroke je potrebno do šole že večino stvari navaditi, ne da se učitelji ukvarjajo z vezalkami, gumbi, zadrgami in podobnimi rečmi, pa tudi ne s pozabljenimi domačimi nalogami
Kot je zgoraj komentarorka omenila, smo včasih, pred tridesetimi ali štiridesetimi leti in več vse obvladali predno smo začeli hoditi v šolo. Že pri sedmih letih sem šla sama urediti vse za glasbeno šolo, sama sem šla kupiti učbenike in vse ostalo za šolo, sama sem šla k zobozdravniku, k ortodontu, sama na trening ipd. Res pa je, da je bilo takrat manj prometa in večina dejavnosti je bilo blizu. Če ne bi šla pa na avtobus.
Pa tudi več smo bili zunaj, na igriščih, ali pa smo na ulici igrali badmington ipd.
Se spominjate igre robniki (z žogo si moral zadeti robnik za drugi strani ceste).
Sedaj pa samo letajo od trgovine do trgovine, od enega tečaja do drugega tečaja.
Saj ni potrebno, da ima mladež 10 aktivnosti, dovolj je npr. kakšno učenje jezika, trening kakšnega športa, ne pa vsak pet reči.
Ampak sedaj so vsi sckrljani, ne samo v osnovni šoli. Npr. sin vpiše doktorat, pa potem mamica kliče, kaj bi še moral prinesti. To je pa že višek. Pa tudi to, gre v srednjo šolo, pa mu mamica zavija zvezke itd.
Pa še, pa še polno je takih primerov
Ne preveč crkljati otroke, saj samo zmorejo marsikaj, le dovoliti jim morate in biti malo potrpežljivi.
kolesar666a
# 30.05.2017 ob 09:17
haha, takoj se najde nekaj staršev, ki so se prepoznali v tekstu in kritizirajo vse po vrsti...predvsem pa tisto, kar sploh ni vsebina tega članka (pa to seveda ne pomeni, da se ne dogaja - tako, kot v vsakem okolju, so tudi v učiteljskem 'gnila jajca').

'reveži', njihovi otroci, seveda.
noam
# 30.05.2017 ob 08:29
No ja, saj tudi v "starih dobrih časih" ni bilo vse ne vem kako perfektno. Mogoče za koga, sigurno pa ne za vse. Mene so recimo v tistih tako opevanih osemdesetih pustili, da sem gor zrastel brez vsakršne vzgoje. In kaj zdaj? V službi namesto da bi delal, komentiram članek na mmc-ju. Ha!

Mi je pa vsaj jasno, kako zelo so me s tem zjebali, in če nič drugega, se vsaj pri lastnem otroku trudim z bolj normalno vzgojo.
gesan
# 30.05.2017 ob 08:09
Dobro jutro!
LosAlamos
# 30.05.2017 ob 08:04
Ha, ha, ha opisuje tudi "msn-sms" starše, ki se poslavljajo v nedogled...
primopek
# 30.05.2017 ob 11:31
Strinjam se s tem, kar je napisala učiteljica, kot tudi s tistim, kar je napisal Buchanon. Obdobje šolanja je pač krmarjenje med težnjo po obvladovanju posameznika in prilagajanjem na samostojno življenje. Sam moram povedati, da sem imel s šolskim sistemom kar nekaj negativnih izkušenj. Moja mati je namreč učiteljica in vsakič, ko sem dobil slabo oceno, so se mi sošolci posmehovali, češ sin od učiteljice je, pa poglejte kako slabe ocene dobiva. Glavna slabost šolskega sistema je tudi preveč splošna usmerjenost, kar se kaže v prevelikem številu predmetov. Sam sem med izobraževanjem moral izpolnjevati obveznosti pri predmetih od matematike, fizike, kemije, biologije pa vse do psihologije, sociologije, zgodovine in tujih jezikov. Tako smo vsi izobraženi za intelektualne multipraktike, pri čemer se nikoli nismo mogli razviti v stvareh, ki bi nas resnično zanimale. Za zaključek naj povem, da bi ponovno veljalo razmisliti o opisnem ocenjevanju t.i. vzgojnih predmetov, ne pa da se otroke še tukaj obremenjuje z ocenami, da o elitizmu gimnazij in glamuroznih maturantskih plesih sploh ne govorim.
jgjg
# 30.05.2017 ob 10:07
Hizli tren
ni problem, da jih pripeljejo v šolo, to je že v redu za prvi razred, ampak se potem ne morejo ločiti od otrok, in delajo paniko, da jih otrok pogreša, otrok jih nič ne pogreša, fino se bo imel večino dneva z drugimi otroci in učiteljico.
Problem je, ker starši vse naredijo namesto njih, potem se pa čudijo, da imajo nemogočega najstnika, ki jim serje po glavi.
In takrat je že prepozno.
veronique
# 30.05.2017 ob 10:34
Mislim, da je osnovna poanta članka v bistvu drugačna: starši in učitelji so takšni, kot so, eni dobri, drugi malo manj, osnovni problem pa ostaja: otroci se zaradi pretirane skrbi odraslih ne naučijo osnovne lekcije v življenju: prevzemanja odgovornosti sami zase in za svoja dejanja. Če bi se že kot šestletniki naučili, da je tvoja skrb, da greš zjutraj z zavezanimi vezalkami in pripravljeno šolsko torbo v šolo, potem tudi ne bi bili priče rednim scenam ob nedeljah popoldne v študentskem naselju v Rožni dolini, ko v roku pol ure mimo tebe pride 10 študentov s prenosniki v rokah in s "šerpami" v obliki natovorjenih očkov in mamic za sabo.
To so naši bodoči "intelektualci", ljudje, ki se pri dvajsetih še vedno zanašajo na brezpogojno pomoč staršev tudi pri zadevah, ki bi jim bili sami popolnoma kos. Tako, kot so pri šestih letih kos vezalkam - če si seveda starši vzamejo čas in jih pred vstopom v šolo naučijo, kako se zadevi streže :)
Nadaljevanje zgodbe sledi v obliki mnogih "zavoženih" podjetij, scenami, kot so se zgodile v novogoriški bolnišnici ... Ravno zato, ker enostavno ne znamo biti odgovorni za svoja dejanja.
Canis.Lupus
# 30.05.2017 ob 10:32
MMC:
"Pred učilnico posadijo otroka na klop, ga sezujejo, mu obujejo copate, pospravijo čevlje in oblačila v garderobno omarico ter še zadnjič preverijo, ali je v otrokovi torbi vse potrebno za pouk."


A to sploh dovolijo? Pri nas je v 1. razredu še nekako tolerirana hopja po slačilnici, v razred ipd. Zelo kmalu, po kakkme mesecu uvajana pa so dali učitelji/učiteljice jasno vedeti da v razred ni vstopa in še raje naj se ne hodi niti čez vhod :) Pravilno seveda.

Seveda so izjeme, a jaz tega res ne vidim veliko na naši šoli. Je pa manjše mesto. mogoče pomaga to.
kingestone
# 30.05.2017 ob 09:54
šolo smo skrojili po lastnem navdihu, zato pa je to postal totaln podn.
raknac navi
# 30.05.2017 ob 09:36
To je zgolj ena plat medalje. Vsekakor pa gospa dela ne problematicni soli. Jaz namrec ne opazim, da bi starsi otrokom ki hodijo v drugi tretji razred obuvali in sezuvali cevlje. Prav tako pa ne vidi prvckov z mobilci.
Po drugi strani pa imam poln kufer tega solskega prelaganja odgovornosti.
V soli nekdo ukrade sosolcu avtomobilcek. Realcija sole: prepoved nosenja avtomobilckov v solo. Mi lahko kdo razlozo to logiko???
Uciteljica predlaga da otroci vadijo doma, v zvezek za domace vaje in potem otroci, ko pokazejo da so vadili doma dobijo plus v soli. In kako naj jih potem naucimo da so odgovrni in se ucijo zase?
In se in se takih anomalij s strani uciteljev in sole...
Vecina je nesposobna za svoj poklic, ne marajo otrok, ne razmisljajo o svojem delu itd. Zato pa poslusamo o starsih namesto, da bi se ucitelji ukvarjali s svojim delom in iskali kreativne resitve.
gesan
# 30.05.2017 ob 09:13
Babyface
# 30.05.2017 ob 08:52
Res je, da otrok ni pomanjšan odrasli.

So pa odrasli večinoma povečani otroci.
.................................
Res je!
Iz svojega peskovništva pa naredijo še večji peskovnik s katerega nam potem mečejo pesek v oči, mnogi pa navkljub temu še vedno ne dojamejo, ko zagovarjajo takšne, ki nikakor sami iz peskovnika nikoli ne bodo znali trefnit.
redshift
# 30.05.2017 ob 09:07
Hecno je, kako vsi, ki vedo kako poteka delo učitelja, kakšni bi učitelji morali biti, prav tako šolski sistem, itd. itd., utemeljujejo svoje obnašanje na predpostavki... "imamo slabo izkušnjo z učiteljem, učitelj je težaven, itd.., šola jih vzgaja v sužnje. Kakor, da bi jaz na podlagi ene slabe izkušnje z nekom to apliciral na vse. Osnove logike so takšnim staršem popolnoma tuje. Kar ni nenavadno, je pa nevarno. In tudi v drugih ustanovah, ne delamo namreč si v šoli, ki smo proti takšnim staršem, so točni ta tip staršev in otrok problem. Msnijo namreč, da so oni nad vsemi nami, vsi bi se morali pričeti obnašati drugače. Mi bi morali razumeti njih in bogega otroka. V osnovi pa so po pravilu to starši in otroci s katerimi je najtežje shajat. Žal.
pašeresje
# 30.05.2017 ob 08:58
se strinjam z večino napisanega
pikam_dopust
# 30.05.2017 ob 11:34
@tiste, ki imajo težave z "nerazumnimi učiteljicami", ker ne delajo tako, kot si oni predstavljajo, da bi morale...

Ali imate vsi "razumne šefe" v službah?
Razumni šef = šef, ki ves čas dela vse tako, kot vi mislite, da mora delati
Samo sprašujem.

Imam cca 20 let delovne dobe, pa še nisem imel te sreče, da bi srečal "t.i. razumnega šefa".
t.i. razumnega šefa nisem srečal niti enkrat, pa sem jih menjal kar precej.
Vsak je imel kakšno svojo bizarnost.
In kaj potem?
Pač se moraš naučiti živeti s tem, da ni vse "po tvoje".

Šola je nekaj, kar ljudi pripravlja za življenje.
Res mi ni jasno, kako mislite svoje otroke pripraviti na življenje, če ves čas skačete okoli, da mora biti "vse po vaše". Ker tega v življenju otrok nikoli ne bo imel!

Treba se je naučit živeti s tem, da drugi ljudje delajo tudi kaj po svoje, kar se vam osebno zdi narobe oz. čudno. In da se za to še ne bo svet podrl, če bo kaj drugače kot vi mislite. Npr. prav nič ni narobe, če učitelj da za domačo nalogo "celi 10 računskih nalog" oz. "če učitelj misli, da je treba telovaditi v razredu". Tudi ni nič narobe, če mora otrok narediti plakat - saj ga ne dela za v Cankarjev dom! Ne poznam otroka, ki ne bi zmogel tega narediti v dobre pol ure oz. največ eni uri! Seveda po svoji pameti - ne po pameti s popolnostjo obsedenih staršev!

Dajte že enkrat odrasti in pustite te svoje princeske/prince, da imajo svoje življenje!
Ker imajo do svojega življenja vso pravico (celo po zakonu!).
mbvana
# 30.05.2017 ob 11:03
Dobre in slabe primerke imaš na vseh straneh. Ne moremo pa današnjih časov primerjati s preteklimi, ker se je družba vmes bistveno spremenila. Procent služb "od šestih do dveh" in "od jutra do nezavesti" se je v dveh desetletjih praktično zamenjal. Količina nekih aktivnosti, krožkov in ne vem česa vse, se je enormno povečal. Klasifikacija poklicev se stalno spreminja, delo se je predrugačilo.

Marsikateri otrok se danes nima niti več časa igrat s prijatelji, ker ga "morajo" starši vsak dan po šoli vozit na drugo dejavnost. Če k temu prištejem še vpliv pametnih telefonov, smo pa že tam, kjer vse primerjave s tem kar smo poznali 10 let nazaj, padejo v vodo.
gregaa
# 30.05.2017 ob 11:02
@Coen

ne samo na vpis s starši. to bi še razumel, da te pripeljejo od daleč in grejo s tabo. problem vidim, da jim zložijo stvari v omaro v študentu, da mu kupijo mesečno vozovnico, medtem ko študent stoji dva metra stran z telefonom v roki. zadeve grejo še toliko v skrajnost, da si niti študentskih bonov ne uredijo sami. vrhunec pa zagotovo moja cimra, ki ji je mama pomila sobo, polico v kuhinji in polico v hladilniku. ko je bila pa prvič dežurna, da sčisti apartma pa se je mama čez vikend pripeljala v študenta in uredila tudi to... od kolega je doživel celo to, da je mama od cimra prišla po umazano perilo, ga zložila v vrečko in odnesla domov...
2px_orbitala
# 30.05.2017 ob 11:01
To je pa današnja facebook generacija. Ljudje smo postali čisto nesposobni se soočati z malo bolj stresnimi situacijami, ker nam je vse dano na pladnju. To velja predvsem za današnje najstnike. Tem ostane le še visenje na telefonih in taganje na facebooku, kar je višek idiotizma in primitivizma. Da ne govorimo o odraslih, ki se jim pridružijo. Kako bodo te otroci lahko odrasli? Katastrofa. Ljudje sploh niso več odrasli. Morda je še nekaj upanja za generacijo 90'. Vse kar je po letu 2000 je pa izgubljeno v telefonih. Kako pa to odločilno vpliva na psiho, pa je bolje, da se takih raziskav sploh ne dela, ker bi bili rezultati zaskrbljujoči. Sam svojemu otroku, če ga bom kdaj imel, ne bom pustil pametnega telefona, facebooka in podobno. Če malo bolje pogledamo. Še pred 5 leti so ljudje živeli brez snapchatov, instagramov, facebook pa so uporabljali samo na računalniku parkrat na dan, ker ni bilo pametnih telefonov. Kaj pa danes? Skoraj noben si ne predstavlja, kako bi bilo, če ne bi v 5 minutah trikrat preveril profila na facebooku, instagramu in, če mu je kdo poslal kakšen snap. Več nam 'da' svet, težje živimo brez teh stvari na dolgi rok, bolj smo razvajeni. Čez 30 let, ko bodo vsi avti računalniško vodeni, si ljudje sploh ne bodo znali predstavljati, kako je lahko nekdo kdaj sam vozil avto. Vsi 'izumi' pohabljajo človekov um in sposobnosti. Razvoj se mora na neki točki ustaviti (razen na področju medicine). Ker počasi postajamo popolnoma nesposobna bitja.
Canis.Lupus
# 30.05.2017 ob 10:46
DREADLORD

# 30.05.2017 ob 09:01
jokl

Razumne učitelje odlično razumem. Nerazumnih žal ne. Ker ne razumem, kaj dejansko želijo. Pri treh otrocih v šoli sem doživel že to, da je starejša bila problem vzgojni problem, ker ni sedela kot kip pri miru. Ko sem omenil, da bi bilo dobro, da če imajo otroci telovadbo v telovadnici, ne pa v razredu nekaj razgibalnih vaj, me je skoraj na pranger nabila, da naj se ne vmešavam preveč v učni načrt. Pa gledam te otroke in sošolke in sošolce, ki pridejo tudi na obisk in vedno znova vidim, da jim manjka razgibavanje in telovadba.

Kar pa je pozitivno je to, da niso vsi učiteljice/ce take. Z nekaterimi se da odlično sodelovat. Sem bolj rpistaš tega, da otroci, niti odrasli nismo za vse. Eni za ene, drugi za druge stvari. Hvalabogu so moji talenti za nekaj in to bolj razvijajo oz. se bolj ukvarjajo s tem. Če starejši škripa matematika in je močna v jezikih, ker se tri uči naenkrat in ji gre dobro, bom pač rekel, da ni slaba. Pač ne bo matematik in bom samo rekel naj to naredi toliko da naredi in to čimbolj. Ampak šolski sistem tega ne priznava. Žal ne dela na talentiranosti ampak uniformiranosti, Ker baje morajo vsi vsega čimveč znat, ne pa razvijat to, za kar imajo sposobnost. No itak, imam potem težave s temi učitelji. Ki bi radi imeli kipe namesto otrok in veleumne superšportnike.


Drži kar si napisal. Samo tu se veliko ljudi spravlja na napačnega. Učitelji namreč dobijo učni načrt, kis e ga morajo držati. Če se ga ne držijo je disciplinska in čao.

Učiteljev nihče nič ne vpraša. Pa so edini, ki imajo realen pogled iz terena. Drekci iz ministrstva, ki niso razreda od blizu videli, pa pišejo načrte in so strašno pametni kako je treba učiti. Seveda so povsod slabi indobri učitelji in tudi v šolha bi bilo treba vse skupaj prevetriti in dobre učitelje nagraditi ali vsaj ne ovirati, slabe pa odpustitit!

Žena dela v šolstvu in vem o čem govorim.

Sedaj je na tapeti podaljšano bivanje, ki je anmenjeno za odstrel Ne veste a ne? Še učitelji komaj kaj vedo. Načrt pa je, da se še v ta edini relativno prosti čase doda razne dejavnosti za tiste ki pa ne vodo nikjer dejavnis e bo uvedlo samo varstvo. Zaka to? zato da se bo alhko za podlajšano bivanje zaposlilo kogarkoli, ker bo šlo samo za varstvo. Skratka šparalo se bo. Rezultat pa bo, da bodo otroci ali v šoli do 16h - ker vemo v kaj se bodo izrosile "zabavne" dejavnosti (glej 1. razred, kjer je samo "zabava"), ali pa bodo pač v varstvu brez obvesznosti.

Skratka, starši moramo jezo usmeriti malo dalj od šole, in začeti težiti viru vseh težav - ministrstvu za šolstvo.
Ribiič
# 30.05.2017 ob 10:08
Feminizem in permisivnost, ki obvaldujeta šolski sistem vodita v pogubo družbe.
2px_orbitala
# 30.05.2017 ob 17:18
Ali mislite, da je v življenju resnično pomembna formula za diskriminanto pri kvadratni funkciji? Ali je v realnem življenju možno, da gre funkcija iz negativne neskončnosti v pozitivno neskončnost? Če želite imeti pokončne in ne pokornih državljanov morate otroke oz mladostnike naučiti kritično razmišljati o svetu okoli njih. Trenutni šolski sistem tega ne omogoča.
Primopek.
Če ni tvoja izjava en velik sarkazem, se zamisli nad sabo. Prvo kot prvo. Matematika je zelo dobro orodje za številne stvari. Diskriminanta in kvadratna funkcija se uporabljata v številnih znanostih in do tega, da ti lahko sediš za računalnikom in da komentiraš, je prišlo zato, ker je bilo rešenih OGROMNO kvadratnih enačb. Ja, samo s pomočjo diskriminante. X ne pomeni samo nekega brezveznega števila, ampak je lahko koncentracija neke snovi, ki lahko nekaj pozdravi ali pa nekaj ubije. Funkcije so zelo pomembne, sploh pri raziskavah. Ja, lahko se pa učimo samo tisto 'kar je zares pomembno', torej seštevanje, odštevanje, abecedo in to je to. Ko pa prideš na nek specializiran faks, pa se učiš potem integralov, odvodov, itditd. Sploh pa nas matematika spodbuja k razmišljanju, ker zahteva od nas nek razmislek. Sicer je pa zelo uporabna, in integrali, odvodi in funkcije kot orodje v fiziki, kemiji,.... Koliko se bo tvoj otrok naučil kritično razmišljat je pa v veliki meri odvisno od njega, koliko bere in kako je vzgojen.
smajček
# 30.05.2017 ob 12:14
REZULTAT NOVE VZGOJE IN SISTEMA.. prijateljica je učiteljica na celjski srednji šoli.. povprečno 7 učencev v razredu je že ANTIDEPRESIVIH??!!!!! RESNO.. noro bo..
Binder Dandet
# 30.05.2017 ob 09:17
@redshift:
"Hecno je, kako vsi, ki vedo kako poteka delo učitelja, kakšni bi učitelji morali biti, prav tako šolski sistem, itd. itd., "

Jaz ne mislim, da vse vem. Sem pa bil del tega sistema preko 20 let (vključno z vrtcem) in imam neko predstavo, kako poteka delo učitelja, kakšni bi učitelji morali biti, prav tako šolski sistem itd. itd.? Ti nimaš predstave?:)
gesan
# 30.05.2017 ob 08:38
Problem je v tem, da večina samo glumaško nastopa kot oodgovorna oseba, ko išče svoj položaj.
Ko pride do česa v nasprotju z "normativi" pa nihče noče bit odgovoren in dela vse na tem ,da bi odgovornost zagnal čimdlje od sebe vstran!

To velja tako za starše ko učitelje, še najhujke pa je to, da nas je v bistvu državni sistem ,ki je preneumen, da bi bil razumen, pripeljal v tako brezno tudi na tem podoročju.
Guliarth
# 30.05.2017 ob 06:58
1 razred, 6 let, sam umije, sleče obleče, pospravi pripravi, telefona ne sme imeti v šolo, niti ga nima....a ko stopim v razred, naloge ni naredil, igra se z sošolci, 2 učiteljici pa brez nadzora nad otroško igro na FB. Na FB!!!S telefonom seveda.
Ko sem vprašal zakaj ni naloge naredil, saj je zato v popoldanskem varstvu do 13.30, sem dobil odgovor: "ni se mu dalo". NI SE MU DALO...pri nas doma ne obstaja temveč kar se mora ni težko!
Pometajte prvo pod svojim pragom!!!
Ustaljene starejše učiteljice, ki so NAD ravnateljem, on pa politično nastavljen se ubadajo le z izjemno pridnimi, petimi od 24, ker je lažje delat z njimi.
Rtv Slo, dovolite staršem tudi par vrstic članka, da opišemo svoje izkušnje v OŠ?
Pozabljen otrok na izletu, norčevanje iz otroka s posebnimi potrebami....in to žal še ni vse.
Niso pa vse šole enake, in prav to me najbolj moti.
Kje je nadzor? V gospodarstvu, kjer si takih napak ne upamo privoščiti.
kingestone
# 30.05.2017 ob 13:27
klasična temeljna znanja so dobro znana in vsespolšno sprejeta po celem svetu.
tako da se je splošna javnost in civilizacija odločila, kaj temeljnega bo naučila tvojega otroka da ne bo bebček v primerjavi z ostalimi, ki vsa temeljna znanja posedujejo, ker pač njegov starš meni da potrebuje za uspešno življenje samo kramp in lopato brez da bi znal pisati in brati (da bi bil enak kot njegovi starši)

če pa ti meniš da tvoj otrok potrebuje še kaj drugega ga pa sam pouči o teh zadevah.

v čem je torej problem?
kingestone
# 30.05.2017 ob 12:24
In verjemi da je v šoli vse 100x razloženo. Žena uči matematiko. vse 100x povedano in ponovljeno. Ta brihtnim se kar meša, ker se toliko ponavlja. Rezultat pa je vseeno švoh, ker se nekasterim otorkom J.E.B.E. Skratka iza izdelat OŠ ni problema.

tudi to je problem današnjega šolstva. egalitarnost, vsi enaki. to pa zato, da se bebčki (90% populacije) ne bi počutili manjvredne.
in potem se učitelj ukvarja z neumnimi otroci, pametni pa se dolgočasijo.

želim (privatne) šole, kjer so ločeni pametni in butasti otroci !!

nočem da moj otrok izgublja čas in se druži z bedaki in propalicami, ki bodo v življenju samo pijančevali in se kurbali!!!
Gost
link
So knjige za otroke dovolj strašne?
2
4. marec 2018 ob 13:05 Tipično vprašanje za neizkušenega očka ali mamico je, ali je določena pravljica primerna za njegovega ali njenega otroka.
Več novic ...
Kazalo