Knjige
(7)
Sinonimni slovar slovenskega jezika
Sinonimni slovar slovenskega jezika je prvi specializirani slovar slovenskega jezika, ki celovito prikazuje slovenske sinonime v njihovi vlogi variantnih leksikalnih izraznih sredstev. Foto: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša
Sinonimni slovar slovenskega jezika
Sinonim je »beseda, ki ima (skoraj) enak pomen kot kaka druga beseda«. "Skoraj", ker imajo izrazno različne besede redko popolnoma enak pomen. Popolna pomenska enakost bi bila v nasprotju z načelom gospodarnosti, po katerem se v jeziku vsaka razlika v izrazu povezuje s čisto določenim pomenom, vsebino. Foto: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Dodaj v

Jeseni dobimo prvi slovenski slovar sinonimov

Bi radi obogatili svoj besedni zaklad?
7. avgust 2016 ob 12:27
Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Pri Založbi ZRC bo oktobra izšel sinonimni slovar slovenskega jezika (SSSJ), ki bo na več kot 1100 straneh prinašal 78.000 sinonimov. Ti bodo navedeni v obliki sinonimnih nizov - skupin besed in besednih zvez, ki se nanašajo na isti pomen. SSSJ je prvi tovrstni slovar pri nas.

Pomeni bodo pojasnjeni v t. i. slovarskih razlagah, medsebojna različnost sinonimov pa bo prikazana z zvrstno-stilnimi oznakami in drugimi slovaropisnimi sredstvi, je pojasnila glavna urednica SSSJ Jerica Snoj.

Za zastavljeni cilj novega slovarskega priročnika so si zadali v čim večjem obsegu prikazati, katere besede in besedne zveze imajo v slovenskem jeziku skupni pomen. Tako so kot gradivo za slovar upoštevali vse slovensko besedje, ki je v skladu s slovaropisnimi zahtevami pomensko določeno v doslejšnjih slovarjih.

V celoti so upoštevali Slovar slovenskega knjižnega jezika in Slovar novejšega besedja, v obsegu splošne rabe, nespecializirane oziroma ne ozkoterminološke rabe, pa tudi gradivo terminoloških slovarjev. Vključili so še drugo besedje, ki je del sinonimnih razmerij. Sodobno rabo ugotovljenih sinonimov so preverjali v slovenskih besedilnih korpusih.

Dopolnitev SSKJ-ju
Sinonimni slovar je izvirno slovaropisno delo, ki ustreza strokovnim zahtevam jezikoslovno utemeljenega slovaropisja, hkrati pa omogoča enostavno, vsakomur dostopno seznanjanje s slovenskimi sinonimi. Sinonimni slovar tako dopolnjuje Slovar slovenskega knjižnega jezika.

"Samo v sinonimnem slovarju so slovenske besede in besedne zveze, ki se nanašajo na določeni skupni pomen, prikazane vse na enem mestu, in to ob navedeni razlagi pomena, ki jih povezuje," je zapisala glavna urednica slovarja. Zato se, kot je poudarila, "bistveno razlikuje od siceršnjih besednih zbirk, imenovanih slovar sinonimov, slovar sopomenk oziroma spletnih iskalnikov sinonimov".

Na vprašanje, koliko časa je sinonimni slovar nastajal, je Jerica Snoj odvrnila, da priprava in izdelava slovarja zaradi tehnično-organizacijskih ovir ni potekala strnjeno in neovirano po zastavljenem načrtu, "tako kot se to prikazuje v učbenikih slovaropisja in tako kot bi ustrezalo leksikografskemu delu". Kot je dodala, bi bil odgovor na vprašanje, kako dolgo so slovar pripravljali, mogoč samo kot samostojna "zgodba", ki pa sedaj, ob dokončanem delu, po njenem mnenju ni več ne zanimiva ne potrebna.

Sčasoma prihajajo tudi na splet
Predvidena je tudi elektronska različica, ki bo dostopna na spletnem portalu Fran, a ne istočasno kot tiskani slovar. Spletni slovar, ki bo vključeval tudi nekatere dopolnitve in prilagoditve glede na knjižno izdajo, bo po napovedih urednice "objavljen v doglednem času".

A. J.
Prijavi napako
Komentarji
oliva
# 07.08.2016 ob 13:26
Zelo pozdravljam, tudi od mene čestitke!
bleeeee
# 07.08.2016 ob 13:19
Čestitke. Nov mejnik slovenistike.
srsen
# 08.08.2016 ob 14:14
Vsi slavisti se tako trudijo prevesti selfie v sebek in podobne zmazke, tam kjer bi pa dejansko lahko na zelo enostaven način naredili kaj za ohranitev slovenščine pa ...
srsen
# 08.08.2016 ob 14:11
Nisem neki slavist, ampak takšne stvari me pa spravljajo v smeh.

Mi lahko nekdo, ki je bolje podkovan na tem področju pojasni zakaj ne moremo v imenu Slovenskega slovarja uporabit slovenskih besed?

Ne bi bilo lepše Slovenski slovar sopomenk?
Bivši uporabnik
# 09.08.2016 ob 16:52
Bomo pocakali na drugo izdajo. Upajmo, da bo tu manj kiksov kot v sskj-ju. Drugace pa: po pravici povedano, mislil sem, da ne bom docakal ...
Jen
# 07.08.2016 ob 21:15
Upam, da "v doglednem času" pomeni še letos, brskanje po tako debeli bukvi je precej zamudno še posebej za tiste, ki ga bodo uporabljali v profesionalne namene.

Sicer pa super, končno, čestitke! :)
trak_korekturni
# 07.08.2016 ob 17:04
Me zanima če bo:
Novinar = cenzor
Kazalo