• Aleš Zalar, minister za pravosodje (13. januar 2010 ob 14:00)

  Nazaj na seznam klepetov

  V sredo, 13. januarja, ob 14.00 bo gost spletne klepetalnice minister za pravosodje Aleš Zalar.

  Kot je znano, je SDS premierja Boruta Pahorja pozval, naj zaradi vmešavanja v delo tožilstva razreši Zalarja z mesta vodje resorja za pravosodje, vzrok za "zaplet" pa je nadzor na tožilstvu, ki ga je Zalar uvedel zaradi afere Patria. Proti interpelaciji so se že izrekle koalicijske stranke in SNS, kako se bo zgodba končala, pa še ni znano.

  Ministra Zalarja boste lahko v klepetalnici soočili z očitki, ki se pojavljajo na njegov račun, in ga povprašali, kako sam vidi akcijo, sproženo proti njemu; kako dogajanje v koaliciji in opoziciji na splošno; kaj meni o razmerah na ministrstvu, ki ga vodi, in o tožilstvu. Odgovarjal bo tudi na vsa druga aktualna vprašanja.


  <moderator> Ob 14.00 se nam bo v spletni klepetalnici MMC-ja pridružil minister za pravosodje Aleš Zalar. Vprašanja lahko že postavljate.

  <moderator>

  <bb> Jutri se dobite z vodji okrožnih državnih tožilstev. je ovabljena tudi Barbara Brezigar? Čemu sestanek?

  <Ales Zalar> Sestenek ni jutri, ampak v petek. Namenjen je predhodnemu posvetovanju z vodjami tožilstev o besedilu obveznega navoduila, ki ga bom izdal kot minister. Barbara Brezigar na podlagi zakona samostojno poda pisno mnenje o teh navodilih, vodje tožilstev pa ne in zato želim v neposrednem pogovoru z njimi preveriti ali bi predlog navodil lahko povzročil kakšne težave v praksi oz. ali bi kazalo še kaj dodati v ta navodila.

  <mario> Kot laik bi končno rad zvedel, kdo si napačno razlaga državnotožilski red: vi ali Barbara Brezigar. Kakšen pravosodni sistem imamo, če imata minister in tožilska v zvezi z neko zadevo popolnoma nasprotujoča si stališča?

  <Ales Zalar> Problem je v tem, da se je očitno vzpostavila dolgoletrna praksa , ki ni v skaldu z veljavnimi predpisi zato, ker tožilcu ne omogoča take samostojnosti pri odločanju kot mu jo sicer formalno zagotavlja zakon. Različne razlage bodo odpravljene s tem, ko bom izdak obvezno navodilo za uporabo državnotožilskega reda.

  <T-a-d-e-j> Zakaj se v javnosti ne moremo znebiti občutka, da med vami in ga. Brezigar poteka tiha vojna? Zakaj je preprosto ne zamenjate kot si to verjetno želi koalicija?

  <Ales Zalar> Cilj pravosodne politike niso kadrovske menjave, ker bi se zlahka zgodili, da bi kljub takim menjavam tožilstva ohranila enako, nepravilno prakso, zato poskušamo na ministrstvu celovito urediti normativni okvir za delo tožilstev. Je pa uspešnost takih prizadevanj seveda odvisna tudi od dobrega sodeloavnja s tožilskimi šefi. Mislim, da se to sodelovanje da bistveno izboljšati.

  <pravo> Zakaj tožilci uporabljajo dvojna merila, ovadbo vložiti preko tam zaposlenih je pravi mali pravni podvig pri čemer te takoj opozorijo na kaznivost dejanja, če gre za neresnično ovadbo, ok to morajo po uradni dolžnosti povedati ampak vseeno, poleg tega pregon smešnih kaznivih dejanj, da se človek res vpraša čemu obstaja tožilstvo, Barbara Brezigar pa sodi pod okrilje SDS in se je z Janšo večkrat pojavljala na srečanjih SDS in SDM, kako je mogoče, da trdi, da je neodvisna

  <Ales Zalar> Ko enkrat človek stopi v politiko, se zelo težko znebi politične etikete. Zato je za pravosodne funkcionarje tako težko vrniti se nazaj v pravosodje, če gredo pred tem v politiko. Jaz sem bil sodnik, zdaj sem politik in v trenutku, ko sem se odločil za politiko, sem se odločil, da se v sodstvo ne vrnem več. Stzvar posameznika je, ali bo sprejel tako tveganje, da se ga bo ves čas držal sloves, da je podaljšana roka politike.

  <rina> Kakšno je stanje duha v koaliciji? Premier pravi, da ni srečen, kaj pa vi?

  <jože> Kaj v LDS-u menite o zadnjem dogajanju v koaliciji? Bi ministrstvo za okolje zaradi spremenienih razmerji v koalicijskih poslanskih skupinah lahko prevzel LDS?

  <Ales Zalar> Jaz sem srečen, čeprav ne zaradi koalicije. Vsaka koalicija je po svoje naporna. samo, če bi DESUS sporočil, da nima ustreznega kandidata za okoljskega ministra, potem bi LDS premislila, ali lahko ponudi kompetentno osebo.

  <vida> Vprašala sem vas kot pravnika: ali vložitev ustavne presoje zakona o računskem sodišču lahko zadrži razrešitev Karla Erjavca?

  <Ales Zalar> Menim, da ne. Predlog za razrešitev ima samostojno pravno naravo in ne gre za situacijo, ko bi predsednik vlade bil dolžan predlagati razrešitev ba podlagi zakona o računskem sodišču.

  <jana> Pozdravljeni! Kaj pravite vi: ali je bolje, da ministrsko mesto za okolje zasede strokovnjak ali politik?

  <Ales Zalar> Najbolje bi bilo, da bi kandidat ali kandidatka izpolnjevala kar oba kriterija hkrati.

  <Soncica> Kako se kaj obnese mediacija na sodišču? A to že poteka? In kdo plača stroške mediatorjev?

  <Ales Zalar> Trenutno poteka na približno polovici vseh okrožnih sodišč, pa tudi na nekaterih delovnih sodiščih. Stroške zaenkrat plača država v celoti.

  <Elan> Je stanje v slovenskih zaporih res tako katastrofalno, kot to poročajo mediji (premalo prostora, paznikov...) in če je, kaj mislite storiti na tem področju?

  <Ales Zalar> Ni tako katastrofalno. Standardi v naših zaporih so bistveno boljši kot v marsikateri članici EU, ena pomembna izboljšava je bila pred mesecem dni že izvedena z namestitvijio 40 obsojencev v nov objekt, druga pa bo izvedena konec letošnjega leta, ko bo na Dobu zgrajen nov zapor za 176 obsojencev.

  <moderator> Klepet se počasi izteka, gostu bomo zastavili le še nekaj vprašanj.

  <Elan> Zakaj v slovenskem pravosodju še vedno prihaja do takšnih sodnih zaostankov? Zakaj imam občutek, da v državah zahodne Evrope vse poteka hitreje? Imate kakšne nove predloge na tem področju?

  <Ales Zalar> Sodni zaostanki se sicer vztrajno zmanjšujejo, vendar pa je potereben še dodaten pospešek. Največ si lahko obetamo od mediacije v pravdah, od sprememb zakona o kazenskem postopku, kjer bo med drugim uvedeno pogajanje med tožilstvom in obrambo o kazni v zameno za priznanje kaznivega dejanja, pa tudi od informacijske podpore poslovanja sodišč z zvočnim snemanjem glavnih obravnav in elktronskim vlaganjem tožb ter elektronskim sodnim spisom.

  <Elan> Ali obstaja možnost, da bi v Sloveniji prišlo do legalizacije lahkih drog še v Vašem mandatu?

  <Ales Zalar> Uživanje drog že sedaj ni prepovedano. Prepovedano pa je razpečevanje ali omogočanje uživanja drog.

  <Janez_123> Mene zanima vaš pogled na temeljne človeške pravice. Kaj je za vas bolj pomembno-prioritetno za reševanje problemov, da se najprej zagotvalja temeljna in eksistenčna pravica do dela ali da se zagotavlja pravica do izražanja spolne narave (npr. homoseksualnost) ?

  <Ales Zalar> To je nemogoča primerjava. Gre za dve različni pravici. Zame je tnajpomembnejša temeljna človekova pravica - pravica do človekovega dostojanstva. To dostojanstvo pa se uresničuje tudi v okviru pravice do zaposlitve ali pravice do vsakršne spolne usmerjenosti.

  <marjan> Mislite, da Slovenija je pravna država v praksi?

  <Ales Zalar> Mislim, da je. Ni sicer idealna, ni pa tudi mogoče trditi, da se stopnja pravnosti ne izboljšuje.

  <aLEsh> Zanima me, kako komentirate nenehni pritisk Cerkve, torej RKC, na državne institucije: v zadnjem času je Cerkev začela ponovno pritiskati na šolstvo in neposredno ali vsaj posredno zahteva omogočenje opravljanja konfesionalne dejavnosti v slovenskih javnih šolah, kljub jasni ustavni ločitvi državne in cerkvene sfere, kljub odločitvi ustavnega sodišča ... Prejšnja desničarska vlada je prav tako pustila za sabo blejsko kolobocijo ... bi bil mogoče čas, da se še bolj jasno uredi razmerje med državo in Cerkvijo?

  <Ales Zalar> Gre za občutljiva razmerja. Cerkev poskuša na legitimen način uveljavkljati svoje interese. Nimam pa občutka, da bi država v času te vlade popusščala kakšnim pritiskom cerkve, ki bi presegli ustavno zapovedano ločensot cerkve od države.

  <moderator> Klepet se je iztekel. Gostu, pravosodnemu ministru Alešu Zalarju, se najlepše zahvaljujemo za odgovore, vam, uporabniki, pa za vprašanja.

  Natisni       Priporoči

 • Kazalo
  " "