Okolje

Poudarki

  • Število medvedov in volkov stabilno
  • Moteč dejavnik
  • Zaščita in problematični primerki
  • Ris potrebuje 'svežo kri'
Ocena novice: Vaša ocena:
Ocena 4.1 od 59 glasov Ocenite to novico!
false
Število medvedov v Sloveniji je stabilno, tj. okoli 500 primerkov, ob osamosvojitvi Slovenije pa jih je bilo primerjalno okoli 300. Foto: Pixabay
       Takoj ko so na nekem območju volkovi in je tam tudi nezaščitena drobnica, bo zanesljivo prišlo do škode, tudi če gre za trop, v katerem sta zgolj en samec in samica ali pa če jih je šest ali še več, vedno bodo plenili najlažje ulovljiv plen.       
 Rok Černe o lahkem plenu
false
Za sam odstrel je že zadnjih šest let stalno predvidenih od 80 do 93 medvedov, kar ohranja trenutno številčnost populacije rjavega medveda v Sloveniji, je poudaril Rok Černe z Zavoda za gozdove Slovenije. Foto: Osebni arhiv Roka Černeta
       Že kar nekaj let zagovarjamo stališče, da bi morali populacijo znižati na raven iz leta 1990, saj takrat ni bilo večjih težav oziroma so bile razmere vzdržne.       
 KGZS
false
Volkov je v Sloveniji po podatkih okoli 50, največ na Kočevskem. Foto: Pixabay
       Medvedi pridejo v vas, saj so enega zalotili že na slivi na vrtu, ko je gledal televizijo skozi okno, ampak saj ni nikomur nič naredil, nobenega konflikta z ljudmi ni bilo, a jih je vseeno takoj strah.       
 Marjana Hönigsfeld Adamič o problematičnih medvedih
false
Glavno težavo risu predstavlja parjenje v sorodstvu, saj so vsi risi potomci šestih risov, priseljenih na Kočevsko pred štirimi desetletji. Foto: Pixabay
       Na Kočevskem se je stalež drobnice v zadnjih letih zmanjšal na samo dva tisoč, povečal se je delež škod na čebelnjakih, vse pogosteje pa so plen tudi večje živali, kot so konji, govedo in osli. Veliko planin na Gorenjskem je praznih, saj rejci zaradi škod živine ne vodijo več v planine.       
 KGZS
false
Razširjenost rjavega medveda. Foto: Evropska komisija
false
Razširjenost volka. Foto: Evropska komisija
false
Razširjenost risa. Foto: Evropska komisija
       En del odstrela se ne realizira in se ga prihrani za čez poletje, v primeru, ko pride do problemov, da se takrat lahko odstranijo konfliktni medvedi, ki izgubijo strah pred ljudmi.       
 Rok Černe o problematičnih medvedih
false
Volčji trop ali družina zaseda 400 kvadratnih kilometrov veliko območje. Foto: Pixabay
       Pred okoli 40 leti je bilo na območje Kočevskega prineseno šest risov, iz katerih je nastala celotna slovenska populacija risov, ki se je razširila tudi na Hrvaško ter v Bosno in Italijo.       
 Rok Černe o potrebni 'sveži krvi'
Iberski ris
Ris zasede kar 240 kvadratnih kilometrov ozemlja, samica pa 120. Foto: Reuters

Dodaj v

Je medvedov in volkov v Sloveniji preveč ali premalo?

Slovenskim risom se bo pridružila "sveža kri"
1. februar 2017 ob 07:29
Ljubljana - MMC RTV SLO

V letu 2017 bo iz narave 'odvzetih' 113 rjavih medvedov in 10 volkov, kar je po mnenju kmetijske zbornice občutno premalo, saj so prepričani, da se število obeh zaščitenih zveri povečuje, širita pa se tudi prostorsko.

Kakšno bi bilo idealno število volkov in medvedov v Sloveniji? "Medvedov in volkov je v razvitem svetu toliko, kot jih je družba pripravljena sprejeti. V Sloveniji je toleranca v primerjavi predvsem z večjim delom zahodne Evrope razmeroma visoka. Zato pri nas lahko živi toliko živali, ker smo ljudje navajeni sobivanja, a neka naravna zmogljivost okolja bi bila še mnogo višja," je za MMC pojasnil Rok Černe z Zavoda za gozdove Slovenije (ZGS).

"Težko je reči, ali je to preveč ali premalo, očitno smo v Evropi ljudje že tako zasedli življenjski prostor divjih živali, da moramo odločati o tem, koliko jih sme živeti z nami, mislim, da gre za ogromen odvzem iz okolja," je številke komentirala biologinja Marjana Hönigsfeld Adamič iz nevladne organizacije Inštituta za ohranjanje naravne dediščine Lutra.

Po mnenju Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije (KGZS) pa je predlagano število odvzema volkov in medvedov iz okolja občutno prenizko in ne dosega naravnega prirastka, saj se po njihovem mnenju populaciji obeh zveri iz leta v leto povečujeta in širita tudi prostorsko. Na nekdanjih območjih izjemne prisotnosti je tako medved že kar stalno prisoten, volk pa se je medtem razširil na Primorsko in zdaj se širi tudi že na severno Primorsko, so navedli. "Že kar nekaj let zagovarjamo stališče, da bi morali populacijo znižati na raven iz leta 1990, saj takrat ni bilo večjih težav oziroma so bile razmere vzdržne," so še odgovorili na MMC-jevo vprašanje, ali je odstrela preveč ali premalo.

Predvideni odvzem 113 (od tega približno 93 za odstrel) medvedov in 10 volkov iz narave vključuje odstrel, ujetje, preselitev, povoz ali vsako drugo izgubo osebka, ne glede na vzrok, ki je izgubo povzročil. To pomeni, da se morebitne večje naravne izgube kažejo v zmanjšanem odstrelu na določenem območju. Število osebkov določa ministrstvo na podlagi strokovnega predloga ZGS-ja in izvedenske skupine, kar zagotavlja, da ne bo nobene škode za ugodno stanje v naravi, so pojasnili na ministrstvu za okolje in prostor.

Število medvedov in volkov že deset let stabilno
Ocenjena številčnost rjavega medveda je med 450 in 500 osebki, po podatkih monitoringa volka, izvedenega v letih 2015/16, pa je ocenjena velikost populacije volkov v Sloveniji okrog 50 osebkov, so še odgovorili na ministrstvu. Ob osamosvojitvi Slovenije pred 25 leti je bilo medvedov pri nas zgolj okoli 300, volk pa je bil celo na robu izumrtja, je Černe primerjal številke in hkrati poudaril, da so zadnjih deset let populacije volka in medveda stabilne in v ugodnem stanju.

Za sam odstrel je že zadnjih šest let stalno predvidenih od 80 do 93 medvedov, kar ohranja trenutno številčnost populacije rjavega medveda v Sloveniji, je poudaril Černe in nadaljeval, da pri volku stalnosti ni in številka niha od tudi več kot deset primerkov pa vse do ničle, saj v nekaterih letih odločbe za odstrel volkov niso bile izdane. "Glede na podatke, ki jih imamo, se s predlaganim odstrelom ne bo ogrozila številčnost populacije medveda in volka," je zatrdil strokovnjak z oddelka za gozdne živali in lovstvo pri ZGS-ju. Glede na ugotovitve iz številnih strokovnih člankov namreč izhaja, da od 20- do 30-odstotni odvzem iz populacije volkov na letni ravni ne ogroža številčnosti vrste v naravi, je dodal.

Zveri so 'moteč dejavnik' za vse
Medved in volk ne povzročata težav zgolj kmetovalcem, temveč sta moteč dejavnik za vse prebivalce, so poudarili na kmetijski zbornici in dodali, da medvedi v naselja prihajajo vse pogosteje, celo podnevi, konfliktnih situacij pa je vedno več. Tudi škode zaradi medveda ni malo in je odvisna od razpoložljive hrane v naravi, glede volka pa so opozorili, da so mnogi rejci iz brezupa zaradi škod dejavnost že opustili. "Na Kočevskem se je stalež drobnice v zadnjih letih zmanjšal na samo dva tisoč, povečal se je delež škod na čebelnjakih, vse pogosteje pa so plen tudi večje živali, kot so konji, govedo in osli. Veliko planin na Gorenjskem je praznih, saj rejci zaradi škod živine ne vodijo več v planine," so zapisali na kmetijski zbornici.

Zavzemajo se za strpno in vzdržno sobivanje, ki bo omogočilo obstoj zavarovanih vrst, a hkrati ljudem dopustilo kmetovati brez večjih škod, ter da bi se pri načrtovanju upravljanja zveri bolj upoštevalo ljudi, ki se spopadajo s temi težavami, in lokalne skupnosti. Prav tako so na kmetijski zbornici opozorili, da dragih stroškov varovanja v obliki električnih ograj rejci ne morejo nositi sami in jim mora na pomoč priskočiti država.

"Če pogledamo v Bosno, vidimo, da kar se tiče ovčereje in živinoreje, nimajo nobenih težav, čeprav je tam veliko volkov in medvedov, ker znajo svoje ovce čuvati s pomočjo psov, električnih pastirjev, predvsem pa je tam pastir," je na alternativo odstrelu opozorila biologinja Hönigsfeld Adamičeva in dodala, da ponekod že obujajo tradicijo 'starih časov' in znova uvajajo pastirske pse.

Neizogibnost zaščite, kjer koli so zveri
"Takoj ko so na nekem območju volkovi in je tam tudi nezaščitena drobnica, bo zanesljivo prišlo do škode, tudi če gre za trop, v katerem sta zgolj en samec in samica, ali pa če jih je šest ali še več, bodo vedno plenili najlažje ulovljiv plen," je Černe opozoril, da število volkov na nekem območju ne vpliva na to, ali se bodo volkovi znesli nad domačimi živalmi. Drobnico je tako treba ustrezno zaščititi z električnimi ograjami in drugimi sredstvi, da postane težje ulovljiva od volkovega naravnega plena, je poudaril nujnost zaščite povsod, kjer je prisoten volk.

Do visokih električnih ograj pa so skeptični na kmetijski zbornici. Slovenija si ne more privoščiti, da bi vsa kulturna krajina postala zaradi zveri zagrajena z dvometrskimi ograjami, saj bi to kvarilo videz pa tudi onemogočalo gibanje tako ljudem kot živalim, so poudarili na zbornici in dodali, da takšne ograje, ki preprečujejo vdor zveri, predstavljajo tudi nesorazmerno velik strošek, ki zmanjšuje konkurenčnost proizvodnje. "Rejci imajo tudi dvojne ograje, pa zveri še vedno pridejo noter, stoodstotne zaščite ni," so še dodali in hkrati poudarili tudi problematiko varovanja pašnikov v planinah.

"Medvedi pridejo v vas, saj so enega zalotili že na slivi na vrtu, ko je gledal televizijo skozi okno, ampak saj ni nikomur nič naredil, nobenega konflikta z ljudmi ni bilo, a jih je vseeno takoj strah," je Hönigsfeld Adamičeva opisala eno izmed srečanj s problematičnim medvedom. Sicer se strinja, da ni ravno dobra ideja, da se medvedi sprehajajo po vaseh, zato pa je treba ravnati preventivno in odstraniti vire hrane.

Za uspešno sobivanje z zvermi delno poskrbi odstrel, ki zagotovi, da število zveri ohranjamo na isti ravni, drugi del pa morajo s prilagoditvijo izpolniti ljudje. Eno je prej omenjena zaščita drobnice, pri medvedih pa je še posebej ključno, da se antropogeni viri hrane, na primer v obliki divjih odlagališč v bližini vasi, odstranijo. Tako medveda privabljamo v bližino vasi, navadi se na človeka in potencialno postane 'problematičen primerek', ki ga je pozneje treba odstreliti, je poudaril Černe.

Odstranitev problematičnih primerkov
Pri medvedih sta po Černetovih besedah dva glavna namena odvzema iz narave, in sicer prvi je odstranitev problematičnih primerkov, drugi pa uravnavanje številčnosti. "En del odstrela se ne realizira in se ga prihrani za čez poletje, v primeru, ko pride do problemov, da se takrat lahko odstranijo konfliktni medvedi, ki izgubijo strah pred ljudmi," je pojasnil. Drug del zgodbe pri odstrelu pa je ohranjanje naravne starostne strukture populacije. Pri medvedu starost primerka lepo odraža teža, tako da pri odstrelu predpišejo število medvedov do 100 kg, število od 100 do 150 kg in število nad 150 kg, je nadaljeval.

Tudi pri odstrelu volka so predvideni ukrepi, ki zmanjšujejo negativni vpliv na populacijo. Odstrel je tako usmerjen v mlajše živali, če pa so že odstreljene več kot štiri odrasle živali, ki so verjetni vodje tropov, se odstrel nemudoma ustavi. Odvzem je tudi prostorsko omejen na dva volkova na Primorskem, tri na Notranjskem, tri na Kočevskem in dva na Hrušici, Nanosu in Trnovskem gozdu, je še naštel Černe.

Zimsko krmljenje in manj spanja v brlogu
"Če so krmišča v strnjenih gozdnih kompleksih daleč stran od človekovih naselij, pripomorejo, da so koncentracije medvedov višje tam in jih tako odvračamo od naselij, a vprašljivo je, ali je pozimi smiselno krmiti, ker takrat medvedi praviloma spijo," je še opozoril Černe. Izsledki raziskave biotehniške fakultete so namreč pokazali, da slovenski medvedi preživijo precej manj časa v zimskem snu v brlogih kot v drugih državah prav zaradi krme.

Slovenski medvedi na tujem in lov na črno
V Trento v Italiji je bilo pred okoli 17 leti preseljenih devet slovenskih medvedov. "Ta zgodba je bila zelo uspešna, zdaj se je populacija dvignila že na okoli 50 medvedov," je Černe navedel enega svetlih primerov vnovične poselitve območja s slovenskimi medvedi. Drug takšen sicer malo manj uspešen primer so španski Pireneji. "Številčnost se rahlo dviga tudi tu, a je tu veliko več težav z uporom ljudi, predvsem rejcev," je nadaljeval. Tretji povsem neuspešen primer pa je Avstrija, kjer medvedov lokalno prebivalstvo ni sprejelo in so jih ilegalno postrelili ali pa zastrupili. "Medvedja populacija je sicer sprva narasla do 25 primerkov, a so jih potem ljudje povsem iztrebili," je razgrnil Černe.

Lova na črno na medvede je po Černetovih besedah v Sloveniji izredno malo, saj "če bi pri takšnih številkah odstrela, kot ga imamo v Sloveniji, dodali še ilegalen lov, bi število medvedov začelo upadati, pa ni tako". Pri volkovih je težje presoditi, kakšno je stanje: "Imamo evidentirane primere, ko je šlo za odstrel volkov na črno, a številčno je težko kar koli reči." Motivi ljudi za ilegalen odstrel so povsem različni, lahko ščitijo svojo drobnico, v volku vidijo konkurenco za plenske vrste, kot so srne in jelenjad, lahko gre za neodobravanje prisotnosti plenilca, kot je volk, v svoji okolici itd., je naštel.

Ris potrebuje "svežo kri" iz tujine
Zaščitena pa pri nas nista zgolj volk in medved, katerih populaciji sta trenutno številčno stabilni, ampak tudi tretja velika zver iz slovenskih gozdov – ris, ki je še vedno zelo ogrožen. Glavno težavo risu namreč predstavlja parjenje v sorodstvu. "Pred okoli 40 leti je bilo na Kočevsko prineseno šest risov, iz katerih je nastala celotna slovenska populacija risov, ki se je razširila tudi na Hrvaško ter v Bosno in Italijo," je pojasnil Černe in dodal, da se je še posebej v zadnjih desetletjih začel kazati negativen vpliv zaradi parjenja v sordstvu, ki pomembno znižuje splošno zdravje risov in sposobnost reprodukcije.

Po podatkih okoljskega ministrstva je številčnost risa nizka in ocenjena na od 15 do 20 osebkov. Če se ne bo doselilo novih živali od drugod, pa so verjetno obsojeni na izumrtje. "Na zavodu smo s pomočjo 11 partnerjev iz Italije, Hrvaške, Romunije ter Slovaške pripravili projekt Life, s katerim bi v Slovenijo in Hrvaško doselili romunske in slovaške rise," je pojasnil in dodal, da upa, da bi lahko prva 'sveža kri' prispela, če bo projekt na EU-ju potrjen, že v dveh ali treh letih.

Je Slovenija zverem prijazna?
"Slovenija sama je premajhna, da bi lahko vzdrževala vitalne populacije zveri, in sicer iz preprostega razloga, ker živijo in si lastijo tako ogromne teritorije, tako da trop volkov zaseda kar 400 kvadratnih kilometrov, pri risih pa na primer samica 120, samec pa 240 kvadratnih kilometrov območja," je sklenil Černe in dodal, da je ključno, da so slovenske populacije povezane s tistimi v sosednjih državah. "Pri medvedu imamo ugodno stanje populacije, ker se širi čez cel balkanski lok do Grčije, podobno pa velja tudi za volka," je dodal.

"Smo ena redkih držav, ki ima vse tri velike zveri, tako da imamo primerjalno z drugimi gotovo dobro ohranjeno naravo, gozdove, plenske baze pa so ustrezne, da imajo živali kaj ujeti in pojesti," je za konec Černe opisal relativno dobre razmere za bivanje zveri pri nas.

Po mnenju Hönigsfeld Adamičeve pa Slovenija do zveri 'ni preveč' prijazna dežela. "Prijazna do njih je gotovo po naravnem habitatu, vsekakor imamo lepe naravne možnosti v povezavi z balkanskim jugovzhodom, a tale žica na južni meji zdajle ovira populacijski pretok," je odvrnila in dodala, da so ljudje oz. socialni habitat manj prijazni, saj je urbano mestno okolje veliko bolj naklonjeno varovanju narave kot podeželje, kjer se z zvermi dejansko srečujejo.

Gorazd Kosmač
Prijavi napako
Komentarji
SP 2006
# 01.02.2017 ob 07:36
ljudi je preveč
BepaJoseph
# 01.02.2017 ob 07:42
Če bi vsake tolk časa odvzeli tudi koga iz ministrstva, bi ravnosje hitro vspostavilo...
anity
# 01.02.2017 ob 07:46
50 volkov je njim, zadostno stevilo, a pri risu ugotavljajo, da je tezava zaradi parjenja v sorodstvu. Tudi volku se ob tako majhnem stevilu zagotovo pise enak scenarij.

Drugace pa tocno tako kot so zapisali, v Bosni nimajo tezav, ker imajo pastirja in pse, pri nas bi pa vsak lepo doma spanckal, ko se mu zivina zunaj pase.
BepaJoseph
# 01.02.2017 ob 07:56
Kdo in kdaj se je spomnil za pobijanje uporabljati izraz odvzem? Če se že vsem sliši lepše (da jim ne pokvari dan), bi predlagala,da se ga uporablja tudi za druge primere: npr. ISISOV samomorilec z bombo odvzel 23 Iračanov, ali pa pri nas za povojne poboje-povojni odvzemi...
hepan
# 01.02.2017 ob 08:08
Nova naselja se gradijo na obmocju medveda. Pol pa je naenkrat prevec medvedov.
yamahar6
# 01.02.2017 ob 07:49
SP2006 - točno tako, predvsem pa takih, ki se imajo za nekaj več, in gledajo na živali kot neko golazen, ki jo je potrebno iztrebiti, ker človek je pa ja nekaj več...

da greš v gozd in srečaš medveda ali volka ali katero drugo žival - srečneš!
Srečni Luka
# 01.02.2017 ob 07:46
Višek treba preselit na Rožnik, Šmarno goro, pod Ljubljanski grad, za vzgled sobivanja, da se potrdi učeno in vzvišeno opletanje z jeziki.
luckylucke
# 01.02.2017 ob 07:51
V Nemčiji ni nobenih medvedov? Niti po gozdovih Bavarske? Ne morem verjet...
Canis.Lupus
# 01.02.2017 ob 08:13
windmaster

# 01.02.2017 ob 07:46
Prijavi neprimerno vsebino Že 25 let poslušamo da imamo 400 do 500 medvedov....
Medvedja populacija pa se vsako leto veča....
Medved nam rejcem goveda ni nevaren, ker govedo tudi na pašniku ni medvedov plen.
Populacija volka pa bi morala v Sloveniji biti nič glav! Ker je volk nevaren čisto vsem, od ljudi, domačih rejnih živali, jelenjadi, srnadi.
Res da v Bosni in Črni Gori čuvajo ovce z psi, vendar tam kmetje sami regulirajo število zveri. Na črno!
Zver zato rine k nam kjer je v deželi levičarskih aktivistov dobrodošel vsak nebodigatreba ki ga drugje ne marajo!


Kdaj je volk v Evropi nazadnje napadel ali ubil človeka? najdi mi 1 primer (dokumentiran) v zadnjih 100 letih. A ga ne boš, ker ga ni. V preteklosti so bili seveda napadi, saj je volk plenilec a še vedno redki glede na famo volka. Volka se sovraži izključno zato, kr je bil poleg človeka v v rhu prehranske bverige in torej direktna konkurenca. Človelk pa konkurence ne mara. Zato pa je volk od pravljic do pop kulture totalno demonizirana žival. Volk je je seveda nevaren jlenjadi in srnjadi. Kaj tu ni jasno? A srn in jelenov, ki se pasejo po vrtovih in cestah pa ni preveč?

Namesto, da bi te naše zveri iztržili, ker nam jih zavida cel svet, ji bi najraje vse pobili, da bomo napredni kot Zahod. Tipična slovenceljska logika. Zakaj ne bi raje po Kočevskem vozili Turistov za 1000€ na dan? na safari v Afriko pa bi šli leve gleat in pšotem na Facebook limat slike kako ste se fajn meli?

Ne rinejo zveri k nam, mi rinemo k njim, v njihovo okolje, ko sekamo gopzdove in delamo npr. lakirnice kamor ne sodijo :)

Kar se tiče zaščite drobnmnice, naj se najprej določi koliko jih pobijejo volkovi in koliko podivjani domači psi. Teh zadnji je največ, pa ni nekega haloja.

Tisit ki ima drobnnico, mora imeti ustrezno zaščito. Če pa se pasejo ovce na robu gozda ob 2 mm žici elektirčnega pastirja boi bil volk res bedak, da si ne bi postregel. Okoli domačega kraja je isto. Količek cca 1,2m + elek. pastir in nikjer nobenega ovce pa beee beee.

p.s.
Živim ob robu goz, oz sem do mojega 30 leta, in sem dnevno zahajal tja. V hribih nad domačim krajem so baje volki. Da ne bo kakihpripomb om meščanih pa to :)
bruce99
# 01.02.2017 ob 07:51
Volkov premalo, medvedov pa ravno prav.
Skippy
# 01.02.2017 ob 08:19
Zakaj je potrebno volkove odstrelit pri tako nizkem številu? Ljudi ne napadajo, kmetje pa so itak upravičeni do odškodnin. Če imamo vsakih par mesecev za plače JS nekaj 10 milijonov, pa še bomo imeli za odškodnine par 100.000 evrov.
čik
# 01.02.2017 ob 09:56
Medvedi pridejo v vas, saj so enega zalotili že na slivi na vrtu, ko je gledal televizijo skozi okno, ampak saj ni nikomur nič naredil, nobenega konflikta z ljudmi ni bilo, a jih je vseeno takoj strah.

mogoče je pa to rešitev.globoko v gozd televizijo,računalnik pa optiko potegnt :))
redmann99
# 01.02.2017 ob 09:25
V letu 2017 bo iz narave 'odvzetih' 113 rjavih medvedov in 10 volkov, kar je po mnenju kmetijske zbornice občutno premalo...

za Slovenijo bi bilo bolje, če bi pisalo:
V letu 2017 bo iz pisarn 'odvzetih' 113 sekretarjev in 10 direktorjev JZ, kar je po mnenju slovenskih državljanov občutno premalo...
Bivši uporabnik
# 01.02.2017 ob 09:19
Ne moreš verjeti: gospoda bi odstrelila vse, ker se ne morejo sprehajati po gozdu... Še tisto malo dobrega, kar imamo v Sloveniji (dovolj velik in različen habitat) bi eni iz različnih razlogov pofentali.
Pravite, da na Bavarskem in Franciji ni medvedov? In kaj? A to ni žalostno? Postavljamo čebelnjake tik pred nos, drobnica nezaščitena kot da bi prišel v samopostrežno restavracijo, smeti vsepovsod.
Kako pa predlagate, da se klopov rešimo? Kakšen 'odvzem 'predlagate? Ker ta dela največjo škodo med ljudmi.
Nekaterih ruralcev so polna usta o tem, kako oni živijo z naravo, v resnici pa pa še vedno opletajo s precej zaostalo miselnostjo, da je treba vse zveri pobit, pardon, 'odvzeti', da bo politično korektno.
Niti ene zveri ne bi smeli usmrtiti. Najhujši morilec je človek. Samo spomnite se, kako sta pred leti sin in oče, oba lovca, se šla delat junaka pred jamo, kjer je bila medvedka z mladiči? Seveda je ta napadla in ga ranila, ker je branila mladiče. Kaj se je zgodilo? Ona je pobegnila, hrabri lovci so pa postavili vaško stražo pred brlogom, v kateri sta nato mladiča umrla od lakote!
In komur nič. Rovtarska mentaliteta in hrabri člani zelene bratovščine.
Modrijan6
# 01.02.2017 ob 08:17
@hepan Nova naselja se gradijo na obmocju medveda. Pol pa je naenkrat prevec medvedov.

Vaša trditev absolutno drži. In veliko se gradi ravno na Kureščku nad Igom, kjer je bližnje srečanje z medvedom nekaj običajnega, na to opozarjajo tudi table z napisom, da gre za območje medveda. Zato bi morali ljudje dvakrat razmisliti, kje bodo gradili svoj dom.
doba
# 01.02.2017 ob 15:32
Biologinja Ana je napisala:
V Sloveniji imamo le še okoli 40 volkov. Odstrel ne služi prav ničemur, še najmanj pa zaščiti ljudi in drobnice. Volkovi plenijo v tropih in se neradi približujejo človeku. Uspešno krdelo se ne spravlja na ovce, pač pa pleni srnjad in jelenjad v gozdu. Problem nastane prav zaradi odstrela; ko se odstreli alfa samca ali samico, trop največkrat razpade in mladi volkovi se razidejo v težnji po iskanju partnerja, v izogib parjenju v sorodstvu. Prav ti mladi volkovi, ki ostanejo brez "ekipe" se spravijo na lažji plen - drobnico. Tudi mit o hudobnem volku iz rdeče kapice lahko pozabite - zelo malo verjetno ga boste srečali, če že, pa ga boste ugledali le za sekundo v begu in še to si lahko štejete čast, saj jim je prav dobro jasno, kako nevarno bitje je človek. Dajte svoj glas za volkove, naj ostanejo v naših gozdovih.

Točno tako, "strokovnjaki" na odgovornih položajih se spet dokazujejo.
loone
# 01.02.2017 ob 09:13
Medved gre tja, kjer je hrana. Če bodo ljudje nehal bit tako nemarni in hrano puščat kjer od njih pade, tut medveda ne bo v bližino.
bruce99
# 01.02.2017 ob 08:26
Nekako še razumem tiste, ki trdijo, da je težko živeti na nekaterih območjih, kjer medved pride na dvorišče.

Blazno smešni ste pa tisti, ki se pritožujete, da še v gozd na sprehod ne morete, ne da bi vas vsak šum prestrašil. Čigavo življenjsko okolje pa je gozd, vaše ali medvedovo?? A se boste v morju tudi pritoževali, če vas po nekem astronomsko majhnem naključju sreča morski pes?
Primi123
# 01.02.2017 ob 08:11
Na območu medveda se ne goji drobnice, tako kot se na gorenjskem ne goji oljk.
vsx1016
# 01.02.2017 ob 09:11
Ferdamane žvali. V vseh teh letih obstoja niso evolvirale zapisa v gene, da morajo pustiti človeku prosto, brezskrbno sprehajanje po gozdovih.
to bo to
# 02.02.2017 ob 10:31
Je znanec kmet ovčerejec lepo povedal kako je s tem:
imaš tri sosede, eden ima 5000 € škjode zaradi volka, eden 15000, zadnji pa 500. Vsi mejijo.
Eden ima psa ali dva in skrbi za ovce, eden jih hodi občasno malo pogledat, če sploh, eden ali pa kar dva pa poginule živali zanalašč odvržejo, kjer jih lahko kaka žival malce pogloda in pol je kriv itak, da volk. Lahko pa je malo požvečil divji prašič, kaj drugega ali najverjetneje kaj vaški psi, ki se sprehajajo okoli brez nobenega nadzora, ker je to kobajagi edino normalno in naravno. imajo pač kretene za lastnike.

Tale kmet, ki je pravil o tem primeru, ki je na pol izmišljen po številkah, ampak realen po dogajanju, nima praktično nič škode. Ima pa pse za čuvanje in tudi za zganjanje oz. pomoč pri delu. Skrbi za ovce in je izobražen. povedal je tudi, da zna kakšen ornitolog marsikaj videt, ko s fotoaparatom na kakšni dobri lokaciji lovi ptiče. Beri odlaganje poginulih živali iz črede...

Jaz mu 100% verjamem in 10 volkov oz. petina populacije pobit, je absolutno preveč sploh, če se pogleda naše in tuje študije, ki jasno kažejo na to, da se po odstrelu vokov, celo POVEČA škoda na drobnici, ker večina lovcev najraje strelja največje in lepe živali, ne pa kake mlade in ker so to navadno starši mladičev, ki se največkrat izogibajo človeku in njegovim živalim, ker imajo že svoje izkušnje, se morajo mladiči znajti po svoje in še prej poskusijo na kakšni manjši domači živali.

Ampak zahojeni in ozkogledi ljudje celo v 21. stoletju zahtevajo., da e treba pobit vse, kar vpliva na to, da morajo zmaknit svoje lene riti in se pobrigat za svoje živali in imetje.

Ne rečem, tiste, ki hodijo redno v bližino bivališč pa je definitivno potrebno odstranit, še prej pa zavarovat razne dostope, do hrane kot so kante za smeti in zavarovati domače živali.
Bivši uporabnik
# 01.02.2017 ob 09:43
Nova naselja se gradijo na obmocju medveda. Pol pa je naenkrat prevec medvedov.
Drugje v Evropi se ne gradijo nova naselja na območju medveda ker TEGA V NARAVI SPLOH NI.
bruhnmici
# 01.02.2017 ob 08:43
Me zanima, kakšni so pritiski lovskega lobija na oblikovalce politik "odjema" in definiranja količin. Po koliko se prodaja "odjem" enega medveda v lovskem turizmu?! In kmetje jamrajo zaradi izgubljenih živali: kaj pa goljufije na temo povračila škode, ki jo je BTW suma sumarum manj, kot jo naredi nekdo, z vnaprej dogovorjenim poslom ali škodljivo pogodbo z javnimi službami??? Živali se pač v 21. stol. ne morejo same branit in so lahek plen. Medo na sladoledu. To bi še šlo a ne, vrla gospoda, živeča v sterilnem in virtualnem svetu, sklesanem po vaši podobi.
G.Bruno
# 01.02.2017 ob 08:25
don_draper
Res da je šlo za dokaj varno razdaljo, vendar zagotovo ne moreš biti povsem miren, ko poje motorka.
Kaj je bolj nevarno - medved ali motorka?
aktivist
# 02.02.2017 ob 10:45
Dajmo še ta del narave, ki ga imamo uničit. Zgled je Velika Britanija, 6. največja ekonomska sila. Svašta kam gre ta svet. Čez 100 let verjetno sploh ne bomo več poznal naravnih gozdov ampak samo še sadovnjak.
SF
# 01.02.2017 ob 20:36
Še misel mojega znanca...
Lov bo šport takrat, ko bo tudi zajec puško nosil...
v.t.
# 01.02.2017 ob 11:05
meni se pa zdi, da je v Sloveniji preveč - ovc...
Olorin
# 01.02.2017 ob 08:49
"saj je urbano mestno okolje veliko bolj naklonjeno varovanju narave kot podeželje, kjer se z zvermi dejansko srečujejo."

Ja ti šment, ti! Čudno, kajne?
TCF
# 02.02.2017 ob 10:43
@luckyss

Tisti podatek (80-90km2) drži le za medvedje SAMCE. Verjetno ni vseh 500 slovenskih medvedov samcev, kajne? Teritorij samic namreč znaša veliko manj, in sicer 24km2. Ne vem kakšno razmerje v spolu je v Sloveniji, toda verjetno je nekje polovica samcev in polovica samic. Kje je torej problem? (Drugače pa ja, ti teritoriji se prekrivajo brez problema, saj je to v naravi povsem normalno in noben medved se zaradi tega ne umika k ljudem.) Drugače pa praviš, da si to izvedel v "strokovni literaturi", toda še vedno ne vidim nobenega dokaza, da si nisi tega izmislil sam. Vsak lahko reče, da je nekaj prebral v strokovni literaturi.

Drugače se strinjam, da nek nadzor mora biti, toda izjave v stilu "vse postrelite" so absurdne. In dejstvo, da so živali v nekaterih državah iztrebili, je zame žalostno, in ne vem zakaj bi se kdorkoli hotel zgledovati po njih.
dvince
# 01.02.2017 ob 15:42
Veličastna bitja: medved, volk in ris.
Človek se lahko skrije pred njimi,.v vseh pomenih.
luckyss
# 01.02.2017 ob 11:07
Problem divjih svinj, ki zadnje čase delajo velike škode predvsem po travnikih ima enak vzrok kot pri medvedu..
Lovci na naših zemljiščih gojijo divjad in ne vzdržujejo ravnovesja !
Castanea sativa
# 01.02.2017 ob 10:10
Samo za informacijo da odvzem in odstrel ni eno in isto. Pod odstrel spadajo samo osebki, ki so jih dejansko ustrelili, pod odvzem pa spadajo poleg ustreljenih osebkov, tudi smrti zaradi povozov, naravnih smrti in infaticizma.
SkodaOctavia
# 01.02.2017 ob 09:17
@manrose. živim zraven gozda tako da ne bit pameten. in vsak dan grem ven z psičko pohajat na bližnje travnike ob gozdu... in če bi srečal divje živali? pa kaj zato,je to njihov prostor!!!
luckyss
# 01.02.2017 ob 08:13
luckylucke

# 01.02.2017 ob 07:51
V Nemčiji ni nobenih medvedov? Niti po gozdovih Bavarske? Ne morem verjet...


Trenutni uradni podatki za Nemčijo, Francijo in Belgijo skupaj je 0 (zero) medvedov ...
happy schimetzky
# 01.02.2017 ob 12:15
Tu je samo en problem. Človek je preveč razvajen in človek ne zna in noče več skrbeti sam zase in za svoje tegobe raje krivi vse drugo in druge.
Strah pred volkovi in medvedi je ukoreninjen v človeško podzavest zaradi zgodovine, ko si je človek delil okolje z zvermi in se je z njimi redno srečeval.
In kljub temu, da je bila človeška populacija takrat bistveno manjša in poseljenost tudi, je prihajalo do še večjega števila srečanj zveri s človekom, kot danes. Človek se je takrat zavaroval s pastirskimi psi in pastirji. Danes pa človek pričakuje, da bo sedel na kavču in čohal svojega psa, medtem pa se bo drobnica zunaj sama pasla in noben ji ne bo nič naredil.

Tako kot medvedi in volkovi uberejo najlažjo pot do hrane (smeti, drobnica), tako jo tudi človek- pobije in odstrani vsako "grožnjo". Ampak kam to vodi? A res to hočemo? Če živiš ob cesti si postaviš zvočne pregrade, da te ne motijo vozila, če živiš na območju z burjo na streho naložiš kamenje, če si na močvirju, hišo dvigneš na kole itd.. skratka, ljudje se lahko prilagodimo, če se hočemo.

Problemov z divjadjo nimajo "pravi" podeželjčani, ker ti so navajeni in ustrezno pripravljeni na zveri. Ali pa se vsaj zavedajo nevarnosti in so jo sprejeli. Problem so mestne srajce, ki se priselijo, ali le postavijo vikend nekam na eno idilično jaso, kjer si za lasten užitek postavijo čebeljnjak, par ovčk in nekaj kokoši, a pri tem ne pomislijo na to, da so vdrli v habitat divjadi, ki ji tisti zapis v zemljiški knjigi ne pomeni čisto nič, potem pa zganjajo vik in krik, ko jim lisica kokoši pobije, medved uniči čebeljnjak, volk pa ovčke pohrusta. In rešitev: pokol!

Najenostavnejša zaščita bi bila, da človek samega sebe ne ponuja na pladnju divjadi, ker to kar mi zdaj delamo je ravno to. Same sebe dajemo na pladenj, z omakico in prilogo in povabimo zveri na kosilo, potem pa jih potamanimo, ker nas bojda ogrožajo ker nas hočejo pojest.... Hinavskost človeška!!!
Verjamem, da noben doma ne sipa cukra po tleh, ker ve, da se mravelj ne bo več rešil...in isto (samo v drugačnem merilu) je na relaciji človek-divjad...
SkodaOctavia
# 01.02.2017 ob 09:28
@samogledam
Kaj pa če bi tebe strpal v kletko in te bi drugi hodili gledat? kako bi se počutil??
Modrijan6
# 01.02.2017 ob 07:57
Je medvedov in volkov v Sloveniji preveč ali premalo?

Zanimivo vprašanje avtorja tega prispevka. Ali je medvedov in volkov v Sloveniji preveč pa najbolj vedo na lokalnih območjih, kjer se omenjeni zveri pojavljata, denimo v Kočevju in drugih koncih Slovenije. Ali volk in medved ogrožata lokalno prebivalstvo in njihovo drobnico pa so resnično kompetentni lokalni prebivalci, da spregovorijo o problematiki - ko vam volkovi pokoljejo drobnico za tamkajšnje ljudi ni prijetno. V mestu teh težav nimamo in hvala Bogu, da je tako.....
evaevi
# 01.02.2017 ob 22:25
Ljudi je v Sloveniji samo dva milijona,
izumiramo!
okram23
# 01.02.2017 ob 18:07
Ma kr neki.. je res da so mevedi ... in kaj potem.. sej so na cesti tud (veliko večje) nevarnosti, pa se vsi veselo vozimo okol po nepomembnih opravkih...
Medvedje pa imajo pač svoj habitat, v katerega, ko zideš se moraš primerno obnašati.. moraš bit glasen, da te žival sliši in se umakne..
Verjemite, da vem, preživim dosti časa v Kočevskih koncih...
luckyss
# 01.02.2017 ob 08:04
"Naravovarstveniki" seveda kažete svoje nepoznavanje problema..
V bistvu gre za mučenje živali, ker medvedje rabijo bistveno večji teritorij od trenutnega, ker so pač samotarji..
Konflikti z ljudmi so v bistvu postranskega pomena, čeprav se s tem ne bodo strinjali tisti, ki si ne upajo pustiti otrok brez nadzora na lastnem dvorišču..
doba
# 02.02.2017 ob 11:14
A tile vladni "stokovnjaki" sploh vedo, kaj je to viabilna populacija. Odstreliti 20 % že tako ogrožene populacije volkov je navadno šarlatanstvo; tu ima očitno zopet politika prste vmes.
happy schimetzky
# 01.02.2017 ob 15:31
Ena analogija v razmislek:
Se pravi, jaz se iz slovenije preselim v capetown in naredim ribogojnico brancinov 500m od obale. Potem grem na napihljivo blazino in medtem, ko čofotam do ribogojnice, da nahranim ribe in si mažem kekec pašteto na kruh, mimo pride nesramni morski pes (le zakaj, če mu nič nočem) in me začne ogrožat, ker je res velik in nevaren (ma daj) in vi vsi ne razumete kako je tako živet, ko imaš tako zver, ki te ogroža ves čas ob sebi...

Nakar pozovem oblasti naj izrečejo odstrel morskih psov, ker ogrožajo moje življenje, ko mirno sedim na blazini, kot sem to počel v slovenskem morju, kjer morskih psov nisem motil, ker so prijazni in tej afriški me napadajo. odstrel bom zahteval tudi za tjulnje, ker so mi potrgali mreže ribogojnice in pojedli vse ribe. Da ne govorim o želvah, ki so mi vrše za rake uničle...

Oblast mi ugodi in moj ribogojniški posel cveti... sicer so začuda vse ostale ribe začele umirati, množit so se začele meduze in kanali so prenatrpani z morsko travo... le zakaj...
Zuppkko
# 01.02.2017 ob 11:37
Tudi, če jih je v Sloveniji 'preveč', jih je v Evropi premalo. Ti medvedi so naši sloni.. vsekakor bolj ogroženi kot keterikoli človek.
Bivši uporabnik
# 01.02.2017 ob 11:04
@violencia
Če je katere živali res preveč, je to divja svinja.

Po mojem nobene ni preveč. Je pa to lahko dober golaž... Samo da ne pride meso v stik s kožuhom! Ne vem pa, zakaj se naši modernisti (SMC in ostali demokrati) ipd., ne lotijo planiranega prehoda na bio proizvodbnjo v celoti, če so že šli v planiranje?

Priporočam kakšno ekskurzijo (recimo vsaj do starejšega sela Ohrade ob Vltavi). Zadeva mi je ostala v spominu.
jozl52
# 04.02.2017 ob 17:00
da nebi kdo slučajno streljal tega prelepega bitja

sva se lani poleti srečala tu v naših hribih (tu pri nas kar gomazijo drug preko drugega), lepo se je pasel ob cesti, zagledal sem ga na kakšnih 30...50 m, pogledam gor in vidim kosmato rit, uau...???!!!, je zazvonilo, se ustavim in čakam, da me je zvohal, se obrne, kaj bo zdaj..., se je dvignil na zadnji nogi!!!, ja zdaj bo pa padalo, ma ja, se je spustil na vse štiri in jo odhlačal v breg..., res je bil lep...
pjandura
# 03.02.2017 ob 11:39
"Težko je reči, ali je to preveč ali premalo, očitno smo v Evropi ljudje že tako zasedli življenjski prostor divjih živali, da moramo odločati o tem, koliko jih sme živeti z nami, mislim, da gre za ogromen odvzem iz okolja,"

Tako je, preveč pucamo vse kar nam ne paše, klasičen egoizem človeka. Za ovce pa nekateri vlečejo velike odškodnine, se jih kar splača nagnati nekam v p.m. da jih medved dobi, sploh če gre za kakšne stare, odslužene... je treba bolj poskrbeti za svoje živali, ne pa kar puška in pobiti vse kar miga in ti bo mogoče škodovalo.
pika_č
# 02.02.2017 ob 11:18
Če imaš na paši drobnico, jo primerno zavaruj. Ampak pri nas jo pa dajo na pašo v gozd, gmajno pa en bogi trakec z malo elektrike (če spolh dela)okrog. Potem je pa "preveč" volkov. Odškodnina je pa večja kot če bi ovco prodal.
frlekin
# 01.02.2017 ob 17:54
ljudje srečajo medveda v gozdu. neverjetno. panika. kam smo prišli. janša reši nas.
cockatoo
# 01.02.2017 ob 14:58
Pustite živali pri miru !!!
adrenalincek
# 01.02.2017 ob 12:31
Preveč je uradnikov, ki sklepajo neumne ugotovitve. In preveč je neumnih ljudi, ki si zemljo lastijo zase ter neumnih ljudi, ki ne znajo živeti v naravi z naravo in vsemi njenimi prebivalci.
Kazalo