Voda
(7)

Poudarki

  • Šele dobro leto dni po uveljavitvi zakona o javnem naročanju so na ministrstvu pripravili ustrezno popravljen osnutek uredbe.
Urejanje voda
Na Savinji tudi štiri leta po objavi javnega razpisa za koncesionarje za urejanje vodotokov nimajo stalnega koncesionarja, temveč se urejanje Savinje podaljšuje z aneksi. Foto: BoBo
Savinja
Zadnja tri leta za urejanje Savinje skrbi družba Nivo EKO, kot podizvajalec tako prejšnjega kot tudi trenutnega začasnega koncesionarja. Foto: BoBo
Poplave
Družba Nivo EKO je tudi izvajalec projekta poplavne varnosti na Savinji, kjer pa je zaradi nepravilnosti pri gradnji Slovenija prejela za 6,3 milijona evrov manj evropskih sredstev. Foto: BoBo

Dodaj v

"Večni podizvajalec" pri urejanju Savinje bo to ostal do konca leta. Novega razpisa še ni.

Ministrstvo za zamudo krivi spremembo zakona o javnem naročanju
11. julij 2017 ob 06:50
Ljubljana - MMC RTV SLO

Kljub obljubam ministrstva za okolje, da bodo do poletja pripravili nov razpis za urejanje vodotokov na območju Savinje, pa razpisa še ni. Ministrstvo je namesto tega podaljšalo sodelovanje z začasnim koncesionarjem, družbo Hidrotehnik, katerega podizvajalec bo ostala družba, ki so jo na ministrstvu na prejšnjem razpisu dvakrat neuspešno izbrali za koncesionarja.

Tako bo družba Nivo EKO ostala podizvajalec Hidrotehnika najmanj do konca letošnjega leta. Na ministrstvu ob tem poudarjajo, da bo obseg del podizvajalca 25-odstotni, kar je v skladu z veljavnimi predpisi. Vrednost aneksa, ki ga je ministrstvo z družbo Hidrotehnik podpisalo za izvajanje del do konca letošnjega leta, znaša dobrih 625 tisoč evrov.

Na ministrstvu za okolje ob tem poudarjajo, da je k zamiku novega razpisa prispeval nov zakon o javnem naročanju (ZJN-3), zaradi česar je treba prilagoditi in spremeniti uredbo o podaljševanju koncesij. Pri spremembi uredbe pa je, tako ministrstvo, treba upoštevati tudi sklepe Računskega sodišča. Na ministrstvu so ob tem zapisali, da postopka podelitve koncesije predhodno ni bilo mogoče izvesti, ker je ZJN-3 začel veljati "aprila letos".

Leto dni po zakonu še sprememba uredbe
Argument ministrstva o razlogih za pozno oddajo spremenjene uredbe in posledično odsotnost novega javnega razpisa sicer ni najbolj prepričljiv, saj je ZJN-3 začel veljati aprila 2016 in ne letos, kar je tudi navedeno na spletni strani ministrstva. Je pa ministrstvo pretekli teden vendarle v javno razpravo poslalo osnutek uredbe, na podlagi katere bo pripravljen tudi nov razpis.

Bistvena novost, ki jo prinaša osnutek uredbe, je ukinitev postopka s pogajanji po predhodni objavi, ki po ZJN-3 ni več mogoč. Prav tako so v predlaganem osnutku opredeljeni pogoji za izključitev ponudnikov iz javnega naročila. Med razlogi za izključitev so tako opredeljeni pravnomočna kaznovanost članov upravnega, nadzornega ali vodstvenega organa ponudnikov za različna kazniva dejanja.

Bodo na ministrstvu tokrat upoštevali uredbo?
Prav tako bodo izločeni kandidati, če ne poravnavajo svojih finančnih obveznosti, kot tudi kandidati, ki so v zadnjih treh letih dvakrat prejeli izrečeno globo zaradi prekrškov v povezavi s plačilom za delo. Med izključitvenimi razlogi pa so tudi hujša kršitev poklicnih pravil, sklenitev dogovora za preprečevanje konkurence, zavajanje v razpisnem postopku ali vplivanje na odločanje javnega partnerja.

Odprto vprašanje pa je, kako bodo na ministrstvu te omejitve upoštevali v praksi, glede na dozdajšnje neupoštevanje določb te uredbe. Veljavna uredba namreč določa, da se lahko začasen koncesionar izbere za največ pol leta, kar pa ni ustavilo ministrstva pri podpisu novega aneksa z družbo Hidrotehnik po preteku šestih mesecev začasne koncesije.

Dolga vrsta aneksov
Prav tako je bila vprašljiva praksa podaljševanja koncesije z aneksi s prejšnjim koncesionarjem, družbo Nivo, d. d., katere 100-odstotni podizvajalec je bil Nivo EKO. Nivo, d. d., je namreč končal v stečajnem postopku, a so mu na ministrstvu kljub temu koncesijo podaljševali z aneksi, kar so pred časom utemeljili s tem, da se tako "bogati stečajna masa za poplačilo upnikov". Ministrstva pri podpisovanju aneksov ni ustavilo niti dejstvo, da je Nivo, d. d., vsa naročila oddal podizvajalcu, hčerinski družbi Nivo EKO, in si ob tem obračunal petodstotno provizijo, o čemer smo že poročali.

Sicer pa ima zaplet okoli iskanja koncesionarja na Savinji, kot smo že večkrat poročali, že brado, saj je ministrstvo od zaključka javnega naročila iz leta 2013, dvakrat izbralo družbo Nivo EKO, obakrat pa je državna revizijska komisija odločitev ministrstva razveljavila z utemeljitvijo, da je bila ponudba družbe Nivo EKO nepopolna. Šele v četrtem odločanju je ministrstvo prepričalo državno revizijsko komisijo, da je poleg ponudbe Nivoja nepopolna tudi ponudba družbe VGP Kranj, ki je prav tako kandidirala na javnem razpisu, in tako doseglo razveljavitev razpisa.

Izgubljena evropska sredstva ...
Nivo EKO pa je v vsem tem času opravljal dela na Savinji, najprej kot podizvajalec družbe Nivo, d. d., v zadnjem letu pa kot podizvajalec družbe Hidrotehnik. Ministrica za okolje Irena Majcen, ki je vseskozi poudarjala, da nad aneksi na ministrstvu za okolje niso navdušeni, pa je pred časom v intervjuju za MMC poudarila, da je prenos koncesije na drugega koncesionarja zelo kompleksen, na Savinji pa dodatno težavo predstavljajo novozgrajeni objekti.

Gre za objekte, ki so nastali v okviru projekta poplavne varnosti na Savinji, ki se je sofinanciral iz evropskih sredstev. A kot smo že poročali, je bilo pri projektu zaradi nepravilnosti pri gradnji izvedenih za 6,3 milijona finančnih korekcij oziroma četrtina vrednosti celotnega projekta. Na ministrstvu so ob tem zagotavljali, da ta evropska sredstva za Slovenijo niso bila izgubljena, saj je bilo za evropska sredstva prijavljenih več projektov, kot je bilo na voljo sredstev, s čimer naj bi vendarle počrpali tudi sredstva, ki so bila pri tem projektu izgubljena s finančnimi korekcijami.

Luka Lukič
Prijavi napako
Komentarji
džeko
# 11.07.2017 ob 08:04
Družinska posla...
Dejan_f
# 11.07.2017 ob 08:07
Najhujše pri tem je, da je nemogoče ugotoviti ali gre tu za korupcijo in popolno nesposobnost. Končni rezultat je isti.
smajček
# 11.07.2017 ob 08:26
Tipičen primer načina gospodarjenja v Sloveniji..
bryden
# 11.07.2017 ob 09:38
kaksen nadzor in kazni? Saj stvar je jasna. Kdorkoli na ministrstvu je odgovoren, da razpis ni pripravljen, bi moral leteti skupaj z doživljenjsko prepovedjo opravljanja javne funkcije.
ma_ri_bor
# 12.07.2017 ob 10:18
Ja, itak izgleda, kot da vse delajo miže !
sik
# 11.07.2017 ob 09:39
Je pa dejstvo da najbolj poznaji zakonitosti reke Savinje in vse kar je vezano z okolico reke v Nivoju in lahko dolocene stvari naredijo mize ker so ze tam x krat delali in urejali strugo.Vprasanje je le koliko stare ekipe je se tam.
Bivši uporabnik
# 11.07.2017 ob 09:26
Podhranjena, shirana država je lahek plen za privatnike in razne mutibariče, ki želijo napolnit žep! Če bi imeli pametno državo se take stvari ne bi dogajale. Morali bi poostriti nadzor in dvigniti kazni, lopovi razumejo samo trdo roko.
Kazalo