Trenutno se predvaja:
Maribor 2

Za začetek delovanja Radia Maribor je imel največ zaslug Vili Mešič. Gospod bo kmalu praznoval 89 let, takrat mlad fant pa je bil ljubitelj radijske tehnike, glasbe in gramofonskih plošč in je bil pred vojno zaposlen v podjetju Radio Starkel. Izdelal je oddajnik, ki ga je od leta 1943 preizkušal in uporabljal predvsem za predvajanje gramofonskih plošč. Nekaj časa je imel oddajnik v Mariboru, zadnje leto vojne pa ga je spravil pri prijatelju v Bresternici. Po koncu vojne je Mešiča poiskal sodelavec iz podjetja Radio Starkel Franc Ferk, ki je takrat delal za Agitprop, in ga prosil, naj oddajnik usposobi, ker takratna Komanda mesta Maribor ni imela druge možnosti za obveščanje. Mešič je odšel v Bresternico po oddajnik in ga odnesel v zasebno stanovanje v Tyrševi ulici 14. Takratno usposobitev oddajnika je dejansko zahtevala Komanda mesta, torej vojaška oblast, in Radio Maribor je sprva deloval pod njenim okriljem.

Prve dni po osvoboditvi je Radio Maribor oddajal samo lasten program. Oddaje so potekale v živo, razen nekaj glasbe, ki so jo predvajali s plošč. To so bila predvsem poročila iz Maribora, kasneje pa so se začeli tudi prenosi mitingov, prenosi iz Unionske dvorane, prenosi koncertov Kot zanimivost lahko povem, da so spremljali program Radia Maribor večkrat kar vsi Mariborčani, saj je bilo v mestu postavljenih 50 zvočnikov.


Radio Maribor danes

Radio Maribor danes največ pozornosti namenja pokrivanju dogajanja v severovzhodnem delu Slovenije. Svoje informativne oddaje pripravlja med 8. in 17. uro. Med odmevnejšimi oddajami Radia Maribor sta zagotovo Radijska tribuna, kjer se krešejo mnenja o aktualnem dogajanju v lokalnem in širšem okolju, in Mariborski feljton v nedeljo točno opoldne.  Sodelavci radia pripravljamo tudi glasbene oddaje za različne okuse, med njimi so Glasbeni radiogram, Glasbeni četrtek, Doktor Jazz, lestvica Top 17. Pomemben del programa radijci namenjamo športu, v ponedeljkovem Tretjem polčasu, sobotnem športnem večeru in nedeljskem športnem popoldnevu. Tudi mladim je namenjen del radijskega programa, predvsem v oddajah Mladi mladim,  Megašolski herci, za najmlajše pa skrbijo ustvarjalci v Otroškem radijskem studiu in Sobotni bralnici. Pomembno je tudi sodelovanje z nacionalnimi radijskimi programi. Izjemno dobro in utečeno je sodelovanje na področju informativnih vsebin, kjer Radio Maribor deluje kot kolektivni dopisnik in prispeva znaten delež prispevkov, s čimer je regionalno okolje doseglo pomembno zastopanost v osrednjih informativnih oddajah.

Zavedamo se, da se je medijska krajina spremenila, konkurenca med radijskimi postajami zlasti na našem območju je izjemno velika in neizprosna. Vsak se trudi po svoje. Naša vloga pa  je v primerjavi s komercialnimi mediji zelo drugačna. Poslanstvo našega radia je izobraževanje, svetovanje, pomoč pri reševanju problemov, opozarjanje nanje, seznanjanje z delom inštitucij, razkrivanje pomanjkljivosti in napak … imamo tudi pomembno obveščanja ob naravnih nesrečah in drugih izrednih situacijah ...