Traffic hotline 080 80 15

30. Sep 2017 at 10:00Euranet Plus

Centri ponovne uporabe spreminjajo miselnost ''kupi-zavrzi''

false

Center ponovne uporabe (CPU) Rogaška Slatina je eden od devetih centrov ponovne uporabe v Sloveniji podprt s strani EU-ja, kjer zbirajo izdelke, ki jih ljudje več ne potrebujejo, in jih po simbolični ceni prodajo naprej. Z nakupom v CPU privarčujemo denar, varčujemo z naravnimi viri in podpiramo lokalna delovna mesta.

Kljub vedno večji okoljski osveščenosti in številnim čistilnim akcijam ter akcijam zbiranja zavrženih predmetov pri nas, veliko delujočih in uporabnih stvari še zmeraj pristane med odpadki.

V CPU Rogaška Slatina so po besedah direktorice CPU Rogaška Slatina, dr. Marinke Vovk, rešitev za tovrstno početje videli v socialnem podjetništvu in krožnem gospodarstvu: ''Center ponovne uporabe ima pomembno vlogo pri razumevanju odpadkov kot surovin. Leta 2009, ko smo želeli uresničiti ta koncept, v Sloveniji to še ni bilo možno, saj država ni imela ustrezne zakonodaje, ki bi urejala načela prednostnega reda ravnanja z odpadki, ker se odpadek kot izdelek ni spremenil v smislu uporabne surovine drugače kot preko javne službe, ki pa takrat niso izvajale tovrstnih aktivnosti tako kot danes. Vendarle gre za ravnanje z odpadki.''

Tudi zahvaljujoč Zakonu o socialnem podjetništvu, ki je zaživel leta 2012, je CPU Rogaška Slatina s pomočjo komunalnega podjetja OKP Rogaška Slatina postalo prvo socialno podjetje v Sloveniji, katerega osnovno poslanstvo je zaposlovanje težje zaposljivih oseb in njihova integracija v družbeno okolje ter trg dela, zlasti na področju 'waste design'-a.

''Prvi projekt, ki je omogočil razvoj te dejavnosti, je bil istoimenski Center ponovne uporabe, ki ga je financiralo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve ter Evropski socialni sklad,v vrednosti 249.000 evrov. V treh letih smo vse zaposlitve obdržali, nato pa nadaljevali kot primer dobre prakse s projektom USE-REUSE, kjer smo razvili mrežo devetih tovrstnih centrov'', pojasnjuje dr. Vovkova.

V Evropi socialna ekonomija ustvarja okoli 9 milijonov delovnih mest in prispeva okoli 10 % k evropskemu družbenemu proizvodu. Kot socialno podjetje zaposlujejo CPU v skladu s cilji socialnega podjetništva po besedah Vovkove različne ranljive skupine ljudi, ''od prevajalca, oblikovalca, ekonomista, trgovca, logistika pa vse do vzgojitelja''.

Pri tem gre za ljudi, ''ki večina prej ni imela službe, ali jo je izgubila, bolne posameznike, ali takšne, ki so v svojem življenju doživeli kakšno travmo. Gre za to, da v skladu z evropskimi smernicami uvajamo izobraževalni modul, kar pomeni, da se vsak ne glede na profil, lahko usposobi za delo, ki je interdisciplinarno'', dodaja direktorica CPU Rogaška Slatina.

Poleg Rogaške Slatine imajo svoj center ponovne uporabe tudi v Ljubljani, Kočevju, Trebnjem, Vojniku, Tepanjah, Slovenskih Konjicah, Miklavžu na Dravskem polju in Ormožu. Zahvaljujoč mrežnemu povezovanju centrov ponovne uporabe so razvili številne nove dejavnosti, v smislu obrtnih poklicev, design-a, ozaveščanja, preobnove.

Direktiva Evropske unije iz leta 2012 (s ciljem doseganja petih odstotkov zbrane odpadne opreme) prednostno izpostavlja ponovno uporabo električnih in elektronskih aparatov pred ostalimi vrstami predelave, reciklaže in odlaganja. Slovenija naj bi bila v primerjavi z drugimi evropskimi državami EU na repu lestvice glede ponovne uporabe odpadne opreme, kar direktorica CPU Rogaška Slatina dr. Marinka Vovk pripisuje tudi pomanjkljivi zakonodaji: ''Žal ima tukaj pomembno vlogo Gorenje, ki je stalo za tem, da gre za zelo nevarne izdelke, čeprav gre tako kot v Evropi predvsem za to, da se ti izdelki samo pregledajo. Po številnih pogovorih z ministrstvi je žal prevladal interes, da ljudje morajo kupiti novo, ko pa izdelek zavržejo, tudi, če je uporaben, pristane pač med odpadki in se reciklira. Slovenija tega evropskega cilja tako ne izpolnjuje''.

Raziskave kažejo, da vsak posameznik razpolaga z vsaj 5 kg še uporabnih izdelkov na leto, ki so doslej končali med odvrženimi odpadki na prepolnih odlagališčih. Zahvaljujoč centrom ponovne uporabe, ki omogočajo prenovo, obnovo, demontažo in pripravo še uporabnih izdelkov za vnovično uporabo pa se miselnost ''kupi-zavrzi''vendarle počasi spreminja.

Sicer pa imamo v Sloveniji kar nekaj centrov ponovne uporabe, ki delujejo izven omenjene mreže CPU, kjer odpadki dobivajo dodano vrednost. V Mariboru npr. poleg Ropotarnice tako podpirajo zaposlovanje težko zaposljivih oseb in spodbujajo družbeno odgovorno nakupovanje v socialnem podjetju in pravični trgovini Smetka, katere dobavitelj je trgovina 3Muhe iz Ljubljane.

Lidija Petković, Radio Si; projekt Euranet Plus – Boljše razumevanje Evrope

Tokratna sobotna oddaja #EuranetPlus (30.9.217) na @Radio_Si bo poskusila vplivati tudi na vašo ''kupi-zavrzi miselnost v prispevku o CPU - Centrih ponovne uporabe. Kdaj? 11h30


Last articles