Slovenija
Komisija, ki preiskuje vzroke in odgovornost za sanacijo bančnega sistema konec leta 2013, je zaslišanja začela spomladi 2016. Foto: BoBo
Nadzorni svet NKBM-ja naj ne bi deloval skladno s skrbnostjo, ki jo zahteva zakon. Foto: BoBo
Poslanski skupini SDS in NSi ter nepovezani poslanec Matjaž Hanžek so vložili zahtevo za sklic izredne seje DZ, na kateri bi obravnavali končno poročilo preiskovalne komisije o ugotavljanju zlorab v slovenskem bančnem sistemu. Komisija poslancem med drugim predlaga, naj ji naloži posredovanje poročila NPU in Specializiranemu državnemu tožilstvu.
Projekt Stožice je po ugotovitvah komisije povzročil 130 milijonov evrov neposredne škode bančnemu sistemu, poleg tega še nekaj 10 milijonov evrov gospodarske škode podjetjem, ki so pri gradnji sodelovala. Foto: BoBo
Alenka Bratušek si želi, da se naš pravosodni sistem bistveno bolj kot s kurjimi tatovi ukvarja s pravimi morskimi volkovi. Foto: BoBo
VIDEO
Logarjeva komisija spreje...
VIDEO
Predstavljeno poročilo ba...
VIDEO
Kdo je kriv za bančno luknjo?

Dodaj v

Bančna preiskovalna komisija v končnem poročilu udarila po vodilnih bančnikih

Kazenska, odškodninska, objektivna in subjektivna odgovornost
11. april 2018 ob 14:08,
zadnji poseg: 11. april 2018 ob 20:08
Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Bančna preiskovalna komisija DZ-ja je sprejela končno poročilo, v katerem navaja, da sta nekdanji upravi NLB-ja in NKBM kazensko in odškodninsko odgovorni za slabe bančne prakse in da je Banka Slovenije zanemarila posojilna tveganja.

Vse vlade od leta 2004 naprej so, kot ugotavlja preiskovalna komisija, objektivno odgovorne zaradi imenovanja nadzornikov in neustrezno ukrepanje. DZ-ju tudi predlagajo, naj ji naloži posredovanje poročila Nacionalnemu preiskovalnemu uradu (NPU) in Specializiranemu državnemu tožilstvu kot naznanitev sumov kaznivih dejanj notranje in zunanje bančne kriminalitete ter skupaj s tem tudi kopijo celotne dokumentacije.

Komisija DZ tudi poziva, naj možnim predlagateljem predlaga vložitev zakonskega predloga, s katerim bi se ustanovilo specializirano sodišče za pregon bančne kriminalitete, je ob predstavitvi ugotovitev poročila v Ljubljani dejal predsednik komisije Anže Logar.

Slabe bančne prakse
Poročilo med drugim ugotavlja, da sta upravi in posojilna odbora NLB-ja pod vodstvom Marjana Kramarja in Draška Veselinoviča kazensko in odškodninsko odgovorna za slabe bančne prakse, za neupoštevanje skrbnosti poslovanja, neustrezen nadzor in za zavlačevanje pri izvajanju ukrepov, ki jih je naložil regulator.

Prav tako sta po mnenju komisije uprava in posojilni odbor NKBM-ja v času Matjaža Kovačiča kazensko in odškodninsko odgovorna za slabo bančno prakso, neupoštevanje skrbnosti poslovanja in opozoril strokovnih služb ter za neustrezen nadzor nad poslovanjem odvisnih družb.

Uprava NLB-ja pod vodstvom Boža Jašoviča je po mnenju komisije objektivno in subjektivno odgovorna za prepočasno ukrepanje pri upravljanju slabih naložb, predvsem pa za to, da ni "presekala s starimi praksami".

Nadzorni sveti NLB-ja in NKBM-ja naj ne bi delovali skladno s skrbnostjo, ki jo zahteva zakon; komisija je v več primerih ugotovila konflikte interesov in "pretirano zlizanost" med upravami bank in posameznimi nadzorniki.

Zanemarjena posojilna tveganja
Banka Slovenije je po mnenju komisije v obdobju ekspanzivne posojilne rasti zanemarila posojilna tveganja, ki so jih v svoj portfelj sprejemale banke. Posojilnega tveganja ni preverjala z ustrezno frekvenco in ni pravočasno preprečila koncentracije tveganj v holdinških družbah v primeru menedžerskih prevzemov in na področju gradbeništvu. Za neustrezno in prepozno ukrepanje med letoma 2004 in 2013 nosi Banka Slovenije objektivno, takratna guvernerja Mitja Gaspari in Marko Kranjec ter viceguvernerji pa tudi subjektivno odgovornost, meni komisija.

Objektivna odgovornost vlad
Vlada Janeza Janše med letoma 2004—2008 je po mnenju komisije objektivno odgovorna, ker ji ni uspelo dokončati privatizacije NLB-ja in so se stare prakse ohranile, obstala so tudi omrežja znotraj banke.

Nadzorniki državnih bank v obdobju 2002—2013 so po mnenju komisije objektivno in subjektivno odgovorni za slabo opravljen nadzor v bankah. Vlada Janeza Janše 2004—2008 je objektivno odgovorna za imenovanje nadzornikov bank v večinski državni lasti, ki niso ustrezno opravljali nadzora v kritičnem času napihovanja bančnega portfelja, vlada Boruta Pahorja 2008—2011 in Agencija za upravljanje kapitalskih naložb pa za imenovanje nadzornikov, ki niso izvajali ustreznega nadzora nad upravami za zagotovitev pravočasnega upravljanja slabih naložb.

Vlada Boruta Pahorja 2008—2011 je po mnenju komisije objektivno odgovorna, ker je namenjala premalo pozornosti stabilnosti bančnega sistema in je sprejela neprimerno strukturo ukrepov, takratni finančni minister Franc Križanič pa naj bi bil tudi subjektivno odgovoren za prepočasno ukrepanje.

Komisija meni, da je bil ukrep jamstvenih shem napačen, ker da je le podaljševal dejansko stanje, namesto da bi banke se kapitalsko okrepile in sprejeli ukrepi za hitrejše prestrukturiranje podjetij. Komisija tudi ugotavlja, da so vlado takrat različni deležniki, med njimi banke, Banka Slovenije in Evropska centralna banka, opozarjali in da je imela na voljo vse informacije za prepoznavanje dejanskega stanja.

Politika ni podprla pregona bančnega kriminala
Vladi Alenke Bratušek 2013—2014, v času katere je država z dokapitalizacijo in prenosom slabih posojil sanirala bančni sistem, komisija očita, da ni vzporedno pripravila normativne, kadrovske in proračunske podlage in zagotovila politične podpore za pregon bančnega kriminala. Zato po mnenju komisije nosi objektivno odgovornost za neustrezno ukrepanje, saj da je bil zamujen kritični trenutek, ko bi lahko organi s prikritimi instrumenti uspešneje preganjali bančno kriminaliteto. Takratnemu ministru za notranje zadeve Gregorju Virantu pa komisija očita, da, čeprav je bil seznanjen s problematiko, ni predlagal ustreznih zakonskih sprememb, zato nosi objektivno in subjektivno odgovornost.

Vladi Mira Cerarja 2014—2018 očita, da pregonu bančnega kriminala ni posvečala ustrezne pozornosti, med drugim zato, ker še ni uresničen predlog ustanovitve specializiranega sodišča za pregon bančne kriminalitete, ki ga je sprejel DZ ob potrditvi vmesnega poročila komisije novembra 2016. Zato nosi vlada objektivno, pravosodni minister Goran Klemenčič pa tudi subjektivno odgovornost, pravi komisija. Ugotavlja tudi, da Cerarjeva vlada ni presekala z imenovanji nekdanjih bančnikov na odločevalske položaje, s čimer da je omajala zaupanje javnosti, da ima izvršilna oblast iskrene namene dosledno preganjati bančni kriminal.

Najbolj očitni primeri
Poročilo med posameznimi primeri izpostavlja prvi poizkus prodaje Mercatorja, gradnjo centra Stožice in dokapitalizacijo Nove KBM leta 2011.

Glede Mercatorja ugotavlja, da sta ministra v takratni Pahorjevi vladi Križanič in Dejan Židan poskušala nedopustno posegati v postopke odločanja o prodaji deleža NLB-ja v Mercatorju in tako vplivati na konkretne poslovne odločitve.

Projekt Stožice je po ugotovitvah komisije povzročil 130 milijonov evro neposredne škode bančnemu sistemu, poleg tega še nekaj 10 milijonov evrov gospodarske škode podjetjem, ki so pri gradnji sodelovala. Komisija meni, da so banke pri financiranju projekta kršile standarde bančnega poslovanja, kar da ne bi bilo mogoče "brez močnega vpliva politike". A ker so bančniki na zaslišanjih zatrjevali, da posredovanja politike na njihove odločitve niso vplivala, komisija pravi, da nosijo oni polno kazensko in odškodninsko odgovornost.

Glede dokapitalizacije Nove KBM, ki so jo morale po nalogu AUKN izvesti državne družbe Gen Energija, Eles in Pošta Slovenije, komisija ugotavlja, da je skušala vlada aprila 2011 svojo vlogo pri odločitvi o dokapitalizaciji zakriti pred javnostjo tako, da uradno ni sprejela nobene odločitve. Zato bi morala takratna vlada nositi objektivno, takratni premier Pahor in finančni minister Križanič pa tudi subjektivno odgovornost.

Ločeno mnenje Janka Vebra
Anže Logar je povedal, da je komisija poročilo potrdila brez glasu proti. Ločeno mnenje je pripravil član komisije Janko Veber, ki je prepričan, da je poročilo namenjeno zamegljevanju ključnih razlogov za nastanek bančne luknje.

Veber meni, da je glavni krivec za velikost bančne luknje neustrezna gospodarska politika Janševe vlade 2004—2008, saj je takrat prišlo do največje rasti posojil. Drugi razlog vidi v delovanju Banke Slovenije, ki ni preprečevala tako hitrega zadolževanja. Tretji razlog pa vidi v obliki slabe banke. Nanjo bi po njegovem mnenju prenesli le največje primere slabih posojil, pri katerih je udeleženih več bank, za manjša slaba posojila pa da bi lahko banke poskrbele same z internimi slabimi bankami. Veber meni, da je bančna luknja, ocenjena na 5,1 milijarde evrov, zaradi teh vzrokov, ne toliko zaradi bančnega kriminala, prevelika za tri milijarde evrov.

Veber je tudi prepričan, da so bile Križaničeve odločitve, med drugim jamstvena shema in ukrep čakanja delavcev na domu, pravilne in so "preprečili gospodarski zlom v Sloveniji", zato ga poročilo po Vebrovem mnenju nekorektno obravnava.

Proučevanje poročila

Omenjeni v končnem poročilu bančne preiskovalne komisije so v prvih odzivih večinoma zadržani, zgovornejša sta le nekdanji finančni minister Franc Križanič in nekdanja premierka Alenka Bratušek. Drugi želijo poročilo najprej temeljito preučiti.

V uradu predsednika republike Boruta Pahorja, ki je vlado vodil v obdobju 2008—2011, so povedali, da bodo končno poročilo preiskovalne komisije podrobno prebrali in se nanj odzvali v prihodnjih dneh.

Kurji tatovi namesto morskih psov

"Zdaj so krivi vsi, pa nihče," je dejala nekdanja premierka, zdaj poslanka Alenka Bratušek, ki se v enem delu strinja z ločenim mnenjem nepovezanega poslanca Janka Vebra, da gre za skrivanje pravih krivcev za bančno vrzel.

Sama si želi, "da se naš pravosodni sistem bistveno bolj kot s kurjimi tatovi ukvarja s pravimi morskimi volkovi". "Vedno kaznujemo tiste, ki so naredili neko majhno stvar, ko gre za velik gospodarski kriminal, pa krivcev v naši državi ne najdemo. To boli mene in ljudi. To je treba odpraviti," je prepričana Bratuškova.

Glede bančne vrzeli je dejala, da je tudi brez poročila komisije jasno, kdaj je nastajala in kdaj je bilo v bankah narejene največ škode. To je bilo po njenih ocenah od leta 2005 do 2007.

Na vprašanje, ali se torej ne čuti odgovorne za to, kar ji komisija pripisuje, je odgovorila z besedami, da "se absolutno čuti odgovorno za to, da smo bančni sistem sanirali, da smo zagotovili davkoplačevalski denar". Prav tako so zagotavljali tudi dodaten proračunski denar za delo tožilcev in policije.

Na vprašanje, ali bo poročilo komisije podprla, je odgovorila, da ga mora najprej prebrati. Kot je pojasnila, nima težav s tem, da se zadeve raziščejo do konca, a jo skrbi, da tudi zaradi tega poročila veliko drugače v Sloveniji ne bo.

Križanič: Kazenske ovadbe bodo zavržene
Franc Križanič, ki je bil finančni minister od konca leta 2008 do jeseni 2011 v času Pahorjeve vlade, je očitke o prepočasnem ukrepanju odločno zavrnil. "Ukrepali smo pravočasno in izredno objektivno," je zatrdil.

Projekt bančne luknje je bil po Križaničevih besedah izpeljan tako, da se je prikrivala neracionalna nacionalizacija v letu 2013. "Če bodo vložene kazenske ovadbe, bodo zavržene," je prepričan.

Na ugotovitve Logarjeve komisije, da je tedanja vlada poskušala nedopustno posegati v prodajo deleža v Mercatorju, je Križanič odvrnil, da so ravnali v skladu z mnenjem pravne službe finančnega ministrstva. To je ugotovilo, da bo kupec ogrozil slovensko prehrambno verigo, je pojasnil in spomnil, da je takrat hrvaški Agrokor res odstopil od nakupa Mercatorja.

Slaba prodaja Mercatorja
Tedanji kmetijski minister Dejan Židan je glede prodaje Mercatorja dejal, da je, ko se je Mercator prodajal Agrokorju, vedno na glas opozoril, da je to napačna prodaja, ker Mercator kupuje kupec, ki je v slabem finančnem stanju, ki mu je tekmec, "in na žalost se je to izkazalo kot resnično". "Seveda pa jaz kot minister za kmetijstvo nimam nobene možnosti vplivati na bančni sistem," je dodal.

Skopi odzivi drugih
Matjaž Kovačič
, ki je Novo KBM vodil od maja 2005 do konca leta 2011, z ugotovitvami Logarjeve komisije še ni seznanjen, zato jih ne želi komentirati. Prav tako ne Draško Veselinovič, ki je NLB vodil v letu 2009. "V NLB-ju sem bil tako kratek čas, da težko komentiram," je dejal. Nekdanji guverner Banke Slovenije Mitja Gaspari pa je za Radio Slovenija očitke zavrnil in navedel, da je centralna banka takrat vodila ustrezno denarno politiko.

Po njegovem mnenju bi se bilo treba vprašati, zakaj je prišlo do takšnega velikega povpraševanja po posojilih. Razlog zanj je bilo, tako Gaspari, pregrevanje gospodarstva v letih pred izbruhom krize, ki je bilo posledica zgrešene javnofinančne politike takratne Janševe vlade.

T. H., G. C.
Prijavi napako
Komentarji
Resnica123
# 11.04.2018 ob 14:38
No sedaj pa poskrbeti, da banda milijone vrne.
samogledam
# 11.04.2018 ob 14:41
me prav zanima kaj je pisalo v pogodbi za delovno mesto, ki so ga sprejeli ? Kaj pogodba z visoko plačo z vsemi nagradami in dodatki za uspešno poslovanje nima člena o materialni odgovornosti za napačno poslovno odločitev in posledično veliko materialno škodo banke ? Ti gospodje so arogantni in nesposobni v svojem poklicu.
krucyfix
# 11.04.2018 ob 14:34
Hm... in kakšne bodo posledice za "odgovorne"? Bo kdo kej plačal, šel v zapor?
Kar se tiče "odgovornosti" bi morali začet pri sebi, v parlamentu in vladah.
jockan
# 11.04.2018 ob 15:24
V mafijski državi je nad elito samo nebo.
SMERŠ
# 11.04.2018 ob 15:01
ok, sedaj naj vložijo kazenske ovadbe
Režimek
# 11.04.2018 ob 15:46
Najbolj mi je smešno, ko se potem vodilni izgovarjajo, da niso vedeli za sporne posle, ali niso vedeli kaj podpisujejo...

Če si v nadzornem svetu ali uprave take banke kot je NLB bi moral iti sedet že samo zato, ker ne veš kaj podpisuješ.
sportivko
# 11.04.2018 ob 15:26
Glavni štab NLB banke je itak v Beogradu in Cipru.
piarija
# 11.04.2018 ob 15:33
Logar je car...
hogar13
# 11.04.2018 ob 15:45
Kako lepše bi bilo enkrat za spremebo brati članek naslovljen... pravnomočno obsojeni zaradi slabe bančne prakse; pravnomočno obsojeni zaradi utaje davkov; pravnomočno obsojeni zaradi te ali one nečednosti.

Tole je spet ena kost za glodanje, da se narod deli in prepira. Janša gor Janša dol, ostali koritniki pa, ko da jih ni bilo.
@partizan
je pomembno, če je Janez začel, če pa nihče drug za njim ni delal nič drugače?
Bivši uporabnik
# 11.04.2018 ob 15:35
No, v redu. Zdaj me pa zanima, kdaj te zadeve zastarajo? Da ne bo to poročilo kar tako, zaradi lepšega, dnarja pa nikoli ne bodo vrnili in tudi sedet ne bodo šli,
ikn1
# 11.04.2018 ob 15:45
In kaksne bodo posledice? Da se bodo odgovorni s Kajmanov smejali kako so zivljensko nategnili slovenske ovce?
PomisliSe1x
# 11.04.2018 ob 17:21
A pol tukaj se vsi strinjate, da je Kramar LDS, ki je dejansko delil kredite TUDI v letih 2004-2008 zasluzeno dobil 1 000 000,00 EUR nagrade?

Pa da bi moral v zapor Jansa, ker je od prejsne vlade podedoval Kramarja...

V Sloveniji sme biti pri koritu le ena opcija, vecno in za vedno!
Bolj ko boste odrivali druge, dlje se boste obdrzali, jasno!
:)
johann
# 11.04.2018 ob 21:49
No sedaj pa poskrbeti, da banda milijone vrne.

Kakšne milijone, milijarde!
Sredinski
# 11.04.2018 ob 22:49
Zakaj sta Kramar in Kovačič še na prostosti?
Rocknrolla
# 11.04.2018 ob 16:28
... da sta nekdanji upravi NLB-ja in NKBM kazensko in odškodninsko odgovorni...

In kakšne bodo kazni? Denarne in zaporne morda? UPAM DA!
Izakos
# 11.04.2018 ob 16:19
Logar je odlično opravil svojo nalogo. Zdaj pa je potrebno vse te levičarje močno udariti po žepih in jim pokazati na celico.
ikn1
# 11.04.2018 ob 15:49
Posledic ne bo. Levo-desno je farsa. Hierarhija cloveska je samo ena in ta je vertikalna. Na masi davkoplacevalcev so profitirali vsi ki bi lahko kaj naredili, vsak je dal nekaj v zep, zato nic ne more biti. Edino narod lahko kaj naredi, ampak spet ne bo nic, ker ocitno nam gre se predobro.
Warbird
# 11.04.2018 ob 15:57
@Partizan Miha zacelo se je res z Janezom ja, ampak nadaljevalo potem z vsemi ostalimi, torej niso ostali nic boljsi ! Aja, ce je Janez lahko, lahko se mi a ?! Kradejo VSI levi in desni, neumni ste samo ljudje ki se kregate s tem, medtem pa vas oboji vozijo zejne cez vodo ze 20 let !

Ce si pri koritu pri kateri strani se te razumem, drugace pa je ravno taksno razmisljanje krivo za situacijo v kateri smo, kriv je Janez, nasi so pa svetniki, oz. obratno, kriv je Kucan, nasi so pa svetniki, dajte se ze k sebi spravit pa zacet razmisljat realno s svojo glavo, vsem nam bo lepse.
patriot44x2
# 11.04.2018 ob 17:04
Odgovarjal pa ne bo nihče. Na Islandiji so jih na hitro strpali v zapore pri nas bo pa dobil dobro plačano službo tker so naši levi.
akulinakul
# 11.04.2018 ob 16:09
ajde kdaj bo kdo v orenk zaporu s pobranim premoženjem...
ne pa vikend paket
kawboy
# 11.04.2018 ob 18:46
Dobi milijonsko nagrado ob odhodu in za nameček je še predsednik uprave NLB. In tako delajo politiki oziroma nadzorniki bank. Saj ni čudno, da je potem vse narobe namesto, da bi bil sankcioniran je še celo nagrajen saj bodo davkoplačevalci plačevali. In z državnim premoženjem delajo tako neodgovorno in malomarno, ker dobro vedo da so pri koritu in da jim nihče nič ne more. Čeprav bi morali biti vsi vpleteni kazensko ter odškodninsko preganjani.
2haha
# 11.04.2018 ob 17:49
Končno pameten zaključek! Bančniki morajo brezpogojno imeti večjo odgovornost za dajanje posojil, kot tajkuni za jemanje posojil.
pan
# 11.04.2018 ob 16:12
Sledi množična izguba spomina vpletenih, pritožbe na tožbe, valjenje krivde na pleča drugih,..............in poceni (za davkoplačevalce pa precej drag) cirkus še naprej ponuja morbiden program raznoraznih ekvilibristov, žalostnih klovnov, dresiranih opic in neuglašene pleh muzike!
Pogojno užitne so samo pokovke, sladkorna pena in sladoled na palčki (za naivne, ki so ob tem srečni).
In od česa smo pravzaprav bežali leta '91???
Od cirkusa?
25kur
# 11.04.2018 ob 16:06
JA IN, briga banksterse oni so se naloudali z milijoni pod mizo in to je to, nakradenega denarja ne bodo nikoli vrnili in sedet tud ne bodo šli in pika
cairns
# 12.04.2018 ob 09:40
Bančna preiskovalna komisija v končnem poročilu udarila po vodilnih bančnikih

Končno enkrat ne bodo krive čistilke ampak pokvarjenci iz vrha piramide.
samogledam
# 12.04.2018 ob 06:53
me pa skrbi kako bolne ljudi politiki postavljajo na zahtevna delovna mesta v državnih podjetjih, kot je bilo videti na zaslišanju komisije je večina imela resne zdravstvene težave z spominom...kot da bi odgovarjali ljudje iz varovanega oddelka v domu upokojencev. in ti isti so prejemali dodatek na uspešnost...in kot je videti se prikrivanje in izterjave upnikov še kar vrstijo.
Guliarth
# 12.04.2018 ob 06:43
Ok, zdaj pa nehajte pisat o tem do dne, ko bodo vsi šli v zapor in bo zaplenjeno vso njihovo premoženje.
tgomly
# 11.04.2018 ob 16:41
a kdo misli da se išče krivce? da bo šel kdo v zapor? da bo kdo odgovarjal? Volitve so, potrebno je udrihat po SDS tako kot vedno pred volitvami, ali z patrijo ali pa sedaj s tem. Pred tem pač ni bil nihče nič kriv...čeprav so vse te "direktorčke" nastavili že pred 2004 s 4letnim mandatom in samo od 2004-08 je pomembno da se je kradlo, kaj se je počelo prej, kasnej ni pomembno za zmago "novega obraza šareca"!
semaino
# 12.04.2018 ob 05:02
Zalostno, da neka komisija z ducat clani prej pride do podatkov in zakljuckov kot policija, sodisca in tozilstva skupaj.

Imenovanje Furlana na mesto kjer je, je neokusno, Klemencic, Cerar pogreznita se v zemljo in se pokrijta z gnojem, da ne bomo vonjali vajinega smradu pokvarjenosti in servilnosti globoki drzavi.
malikaliber
# 11.04.2018 ob 15:45
No, in kaj sedaj, ko ste odkrili toplo vodo??? To državljani že dolgo vemo!
Binder Dandet
# 12.04.2018 ob 09:36
uuuuuuuuuu, seizmologi zaznali potres od tresenja nog bančnikov.
mopo
# 12.04.2018 ob 03:02
Socializem, kaj pol hoces! Ampak to ni nic, kar je najbolj odvratno je to da so za ruse in iranske terroriste prali denar!
qayxc
# 11.04.2018 ob 15:08
In za to so potrebovali 2. leti, vsi državljani smo to vedeli že leta 2010 najmanj, pogrešam pa tukaj najmanj še Janšo in Pahorja s svojimi podrepniki, ki so na banke pritiskali, da so kredite delile na lepe oči.
garmond
# 12.04.2018 ob 09:30
Ta preiskovalna komisija je ena velika farsa. Ko so zaslišali Janšo, ki je od vseh politikov najbolj odgovoren za večino bančne luknje, ta je nastala v njegovem mandatu 2004-2008, so z njim opravili to zaslišanje na zelo nežen način, v beluh rokavicah.
Pa zelo malo je kriv ta Logarjev šef, oziroma skoraj nič, so ugotovili na tej "nepristranski" komisiji. Da počiš od smeha!
mkrebs
# 12.04.2018 ob 00:05
oleander,
No, v redu. Zdaj me pa zanima, kdaj te zadeve zastarajo? Da ne bo to poročilo kar tako, zaradi lepšega, dnarja pa nikoli ne bodo vrnili in tudi sedet ne bodo šli,

Pa menda ja ne verjameš, da bodo odgovorni nosili kakšne posledice?
mkrebs
# 12.04.2018 ob 00:03
"Ibržno" delo, tako preiskovanje kot ukrepanje, saj iz tega ne bo prav nič!!! Banda!
Hlastec
# 11.04.2018 ob 18:02
Hehe, vse to je lepo in prav, samo kakšnih deset let prepozno. Objektivno in subjektivno odgovorni, pa kaj, kaj jim pa bodo?, nič, vse je to bilo z namenom skozi vse vlade vse do danes, nič ni naključje v NLB in NKMB. Samo pripravimo se na novo bančno luknjo in enako prakso naprej
AMFIBIJA
# 11.04.2018 ob 17:53
Janez Bankovšek

KONČNO POROČILO

Nisem ga prejel priporočeno,
niso niti s pošto ga poslali,
obvestila v nabiralnik dali,
da je poročilo narejeno.

Končno da sem enkrat ga dočakal,
ni me kajpak banka obvestila,
moj naslov pred tem je izgubila,
češ boš kakor drugi vsi počakal.

Končno poročilo je podano,
obvestilo se je znašlo v luknji,
skromno, v tanki in prozorni suknji,
na napačen je naslov poslano.

Končno zvedel s tega sem naslova,
da so cifre čisto vse rdeče,
v banki svoji da pač nimam sreče,
na izgubi da bom vedno znova.

Luknja da se sproti povečuje,
rdeče cifre tonejo v globino,
to se pravi, rastejo v višino,
če me to morda bolj osrečuje.

Kdo je kriv, pove še poročilo,
kajpak jaz, ki v to sem luknjo vlagal,
desetletja pridno jo zalagal,
butec, ki se ga je nategnilo.
Bivši uporabnik
# 12.04.2018 ob 12:50
Pahor se je zaprmej odločil (pred njim tudi Janša), da od Kramarja zahteva, da vrne tisti milijon banki. Kot smo videli, iz tega širokoustenja ni bilo nič
rumalina
# 12.04.2018 ob 11:15
Star partijec Veber ne more iz svoje kože, četudi zamenja stranko, zanj bo vedno kriv Janša.
KdoJeDarthVader
# 11.04.2018 ob 22:51
Je Anže Logar zaslišal tudi svojega vodjo glede naveze z Matjažem Kovačičem?
QUENDI
# 11.04.2018 ob 21:58
....za vse velja ......neznan način...... kraj.....čas......namen.......
NoriGoban
# 11.04.2018 ob 20:23
Ne vem kaj se ta komisija gre za ene igrice! Nobenih nepravilnosti ni bilo vendar! Kako morejo mazat dobro ime elitne slovenske banke!
Hik
# 11.04.2018 ob 17:16
Oni tam zgoraj pri levo-desno-sredinskem koritu imajo skupno čakalno vrsto za zatožno klop. Ko prideš na vrsto, te dajo na tapeto in te a) hitro obsodijo s trhlimi dokazi ali brez dokazov ali b) raztegnejo postopek do zastaranja. Potem se poštenjak pritoži in dobi mega odškodnino, od katere potem dobijo svoje procente seveda tudi sodnik na prvi in višji stopnji, tožilec, odvetnik, oni tožided iz "nasprotne" politične opcije in ostali sodelujoči koritniki. In tako se elita - sprednji in zgornji - že leta družno masti na naš račun, mi zadnji in spodnji pa navijamo za leve ali desne, partizane ali domobrance, rdeče ali bele, migrantom naklonjene in nenaklonjene, evropusije in evrohejtere itd. itd... Ampak zdaj bomo ekstra nahebali, ker so pogoltneži izumili paralelno procesiranje, tak da se bo izplačevalo po več odškodnin sočasno.
Eska
# 11.04.2018 ob 20:32
Le kje je založen dokazni dokument. Komu ga pošljem ko, če ga najdem?
Ples
# 11.04.2018 ob 18:14
He he, vsi so politično odgovorni, pravi Logar - in ker sami ne bodo odstopili, jih ne smemo volit, a ne? Kako pa je Janši všeč to sporočilo strankarskega kolega?
Celine
# 11.04.2018 ob 17:49
Luknja se je pojavila na koncu mandata Ivana Janeza Janše.
Naslednji so jo samo širili in poglabljali.
kritik101
# 11.04.2018 ob 17:11
A Logar da udriha po SDS? Brez razloga?
Zanimivo tolmačenje.
frgo
# 11.04.2018 ob 15:25
vsi vemo, da je tajkune izumil general Glanzkopf
ivan ne
# 11.04.2018 ob 15:30
bla,bla,bla. vedno isto, spet bo kdo ful odgovarjal. rajše bi regrat nabirali kot pa, da se grejo neko preiskovanje. škoda edino, da jim mi majmuni to plačujemo.
Kazalo