Slovenija

Poudarki

  • Direktor ŠC-ja Velenje poudarja, da sami s svojimi sredstvi in zaposlenimi ne bi mogli zagotavljati enake kakovosti storitve
Čistilka
Čistilke v družbi Aktiva Čiščenje so se zaradi po njihovih navedbah nevzdržnih razmer za delo začele sindikalno povezovati. Dve najdejavnejši pa sta prejeli odpoved. Foto: BoBo
Velenje
Direktor ŠC-ja Velenje poudarja, da je v ceno zajeto tudi urejanje okolice in vsa potrebna oprema, zato preračun stroškov zgolj na delo čistilke ni ustrezen. Foto: BoBo
Čistilka
Najglasnejša med čistilkami, ki so opozarjale na veliko količino dela in zdravstvene posledice, je odpoved prejela med čakanjem na operacijo. Foto: BoBo

Dodaj v

Čistilke v ŠC Velenje po sindikalni dejavnosti prejele odpoved pri zunanjem izvajalcu

Sindikati opozarjajo, da so razmere za delavce pri zunanjem izvajalcu nevzdržne
4. april 2018 ob 15:34,
zadnji poseg: 4. april 2018 ob 19:35
Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Potem ko so v sindikatu VIR opozarjali na nevzdržne razmere v družbi Aktiva, prek katere so čistilci in čistilke opravljali delo v Šolskem centru Velenje, in pozivali k neposredni zaposlitvi čistilk, a so na ŠC Velenje po preteku pogodbe z družbo Aktiva Čiščenje sklenili pogodbo z družbo Aktiva TS, sicer istega lastnika, na katero so v družbi prezaposlili vse dosedanje čistilke, razen tistih, ki so se sindikalno organizirale.

Čistilni servis Aktiva Čiščenje, prek katerega delo opravljajo čistilci in čistilke v ŠC-ju Velenju, je za štiri mesecev čiščenja izstavil račun za skoraj 1,5 milijona evrov. A pri tem v sindikatu VIR opozarjajo, da so delovne razmere za čistilke postajale iz leta v leto slabše. "Najprej so težave s številom delavcev glede na normative, saj je na koncu moral en čistilec opraviti delo, ki bi ga po normativih morala opravljati dva ali celo trije," je opozorila Ana Jakopič iz sindikata VIR. Poleg tega so bili delavci deležni vse intenzivnejših pritiskov vodij operative, delo pa opravljali za minimalne prihodke.

Zaradi povečevanja normativov so številni delavci imeli tudi zdravstvene težave, zlasti s hrbtenico in sklepi, zato so se skušali sindikalno organizirati in opozoriti na svoj nezavidljiv položaj. "Direktorja ŠC-ja Velenje smo pozvali tudi k neposredni zaposlitvi čistilcev in čistilk, saj je po naših večkrat preverjenih informacijah v šolskem centru delalo deset, včasih pa tudi sedem čistilcev, kar pomeni, da je ŠC Velenje v praksi plačeval astronomskih 3.117 evrov mesečno za enega delavca," je poudarila Ana Jakopič. A jim je direktor Janko Pogorelčnik dejal, da sta primarno poslanstvo ustanove vzgoja in izobraževanje.

Namesto Aktive zdaj čisti Aktiva TS
Kljub temu so se v ŠC-ju Velenje odločili za prenehanje sodelovanja z družbo Aktiva Čiščenje in po izteku pogodbe na novem razpisu kot pogoj navedli, da mora storitev opravljati invalidsko podjetje. Na razpis pa se je prijavilo invalidsko podjetje Aktiva TS, ki je tako kot družba Aktiva Čiščenje v 100 odstotni lasti skupine Aktiva. S tem manevrom so v ŠC-ju Velenje, tako trdi Ana Jakopič, družbi Aktiva omogočili nadaljevanje lukrativnega posla in obenem omogočili tudi, da se v družbi Aktiva odrečejo delavcem, ki so se sindikalno aktivirali.

Popolnoma paradoksalno se Ani Jakopič zdi tudi to, da je po mnenju direktorja ŠC-ja Velenje šlo za delo, ki ga zdravi ljudje, ki so postajali delovni invalidi, ne morejo opravljati, zdaj pa je najel invalidsko podjetje. Dodatno jo moti, da jim je direktor kot razlog za prenos čiščenja na zunanje izvajalce navedel dejstvo, da so stroji za čiščenje zelo dragi, zdaj pa, tako Ana Jakopič "za delo s stroji iščejo invalidsko podjetje".

Direktor: Moramo izpolniti kvote zaposlenih invalidov
Direktor ŠC-ja Velenje Janko Pogorelčnik je v odgovoru na naša vprašanja navedel, da v ŠC-ju storitve čiščenja izvaja zunanji izvajalec že od leta 1990. Po njegovem mnenju je skupina Aktiva izpolnila vsa njihova pričakovanja na tem področju. Na vprašanje, zakaj so na novem razpisu po preteku zadnje pogodbe z Aktivo kot pogoj navedli invalidsko podjetje, pa Pogorelčnik odgovarja, da mora Šolski center Velenje po obstoječi zakonodaji zaposlovati tri odstotke invalidov, kar v konkretnem primeru pomeni šest delavcev invalidov.

"Ob načrtovanih upokojitvah bi za uveljavljanje kvote potrebovali dodatno tri delavce. Za enega manjkajočega delavca iz tega naslova je v sklad treba letno prispevati približno 7.000,00 evra, za tri delavce za tri leta pribl. 60.000,00 evra. To je bil temeljni razlog, zakaj je bilo javno naročilo pridržano za invalidsko podjetje," je še navedel Pogorelčnik. Dodal je tudi, da je pogodbena mesečna cena za čiščenje 24.467 kvadratnih metrov površin 32.095,21 evra, v kar so vključeni vsi stroški čistil, potrošnega materiala, delovne opreme, zaščitne opreme, toaletnega materiala, urejanje okolice in podobno, zato po njegovem mnenju ni mogoče preračunati cene zgolj v delo čistilk.

"ŠC nima ustrezne opreme in materiala"
Pogorelčnik je še navedel, da je bil razpis objavljen tudi v Uradnem listu EU-ja, zato bi se nanj lahko prijavil najširši krog kandidatov. "Ocene, da so storitve lahko cenejše, če jih izvaja javni zavod sam z zaposlenimi delavci, nikakor ne vzdržijo zakonsko zahtevane cene dela, materiala, organizacije dela in tehnične opreme. Javni zavod ne more zagotavljati tehnologije čiščenja na ravni, kot jo zagotavlja specializiran in ustrezno tehnično opremljen zunanji izvajalec, vsaj naše izkušnje so v prid zunanjemu izvajalcu," je še dodal Pogorelčnik in poudaril, da je skupina Aktiva zagotavljala zadostne kadrovske in tehnične zmogljivosti ter pravočasno izvedbo storitev.

Odpuščena po opozarjanju na slabe razmere
Po preteku pogodbe s podjetjem Aktiva Čiščenje in sklenitvijo nove pogodbe s podjetjem Aktiva TS, ki je sicer lastniško povezano z družbo Aktiva, pa je po navedbah sindikatov spremljala tudi prezaposlitev čistilcev in čistilk, ki so pred tem delali pri Aktivi, pri čemer pa drugo podjetje ni zaposlilo delavcev, ki so se sindikalno organizirali. Dve delavki sta tako dobili odpoved, medtem ko članom sindikata še niso ponudili možnosti prezaposlitve na podjetje Aktiva TS.

Med odpuščenima delavkama je tudi Rajka Tomič, ki je po prezaposlovalnem manevru družbe Aktiva ostala na zavodu za zaposlovanje. "Sama sem še razmeroma mlada, bolj me pa skrbi za starejše kolegice," je dejala Tomičeva in dodala, da jo je ta odpoved šokirala, zlasti zato, ker je mati samohranilka. Dodatno je izpostavila to, da ji je odpoved vročil detektiv med bolniško odsotnostjo, saj čaka na operacijo. "V času dela pri Aktivi sem zdravstveno oslabela tako v fizičnem kot tudi psihičnem smislu."

VIR: Odpoved iz poslovnih razlogov ni vzdržna
Tomičeva ob tem dodaja, da so imele sodelavke voljo do dela, a od prihoda Aktive so sledile minimalne plače, grožnje in šikaniranja, normativi glede kvadrature čiščenja, ki presega običajno osemurno delo. "Če Aktiva ni sposobna skrbeti za delavce, bi lahko to dejavnost prevzelo drugo podjetje." Tomičeva dodaja, da morajo sodelavci, ki so ostali v ŠC-ju Velenje, zdaj čištiti še prostore, ki sta jih čistili odpuščeni delavki.

Poleg Tomičeve je o svojem položaju spregovorila tudi Zorica Zupan, ki je bila na ŠC Velenje napotena iz Osnovne šole Šoštanj, kjer so pred desetimi leti del storitev čiščenja prenesli na zunanjega izvajalca Aktivo. Med delom na ŠC-ju Velenje se je tudi včlanila v sindikat, potem pa so jo ponovno preusmerili na Osnovno šolo Šoštanj. "Zakaj so nas dvakrat prestavili, ne vem, saj nam nihče ni tega pojasnil," poudarja Zupanova in dodaja, da imajo tudi na Osnovni šoli Šoštanj visoke normative glede kvadratnih metrov, ki jih morajo očistiti, prav tako pa so v bistveno slabšem položaju kot del njihovih kolegov, ki so ostali neposredno zaposleni pri osnovni šoli.

Javna sredstva za kršenje pravic delavcev
"Dejstvo je, da je bila Rajka Tomič najglasnejša z zahtevami glede spoštovanja delavskih pravic," ob tem poudarja Ana Jakopič in dodaja, da se je Tomičeva edina tudi javno izpostavljala in v medijih spregovorila o slabih delovnih razmera. "V podjetju je zato veljalo, da je Rajka neformalna predsednica sindikata, čeprav formalno ni nikoli bila niti sindikalna zaupnica, so ji pa delavci zelo zaupali," je še dodala Jakopičeva. Ana Jakopič je tudi prepričana, da je odpoved iz poslovnih razlogov neutemeljena, saj družba Aktiva opravlja svojo dejavnost na več lokacijah v Velenju in izguba enega posla, ki ga je tako in tako prevzelo hčerinsko podjetje, ne more biti razlog za ukinitev delovnih mest. Prav zato bodo v sindikatu vložili tožbo zaradi nezakonite odpovedi delovnega razmerja.

Sekretar OO ZSSS Gorenjske Matej Jemec pa je opozoril, da so šolski zavodi v javni lasti. "Skratka, porablja se državni denar za kršenje pravic delavcev." Jemec meni, da bi javne ustanove morale skrbeti tudi za položaj delavcev, ki delajo pri njih. "Veliko vprašanje je, ali nam bo vrednota ohranjanje pravic delavcev ali pa si bomo nadeli plašnice in gledali samo na bilance." Zlasti je to vprašanje po Jemčevem mnenju pomembno pri izobraževalnih ustanovah. O spornih praksah v aktivi so delavke sicer že pred nekaj časa opozarjale v oddaji Tednik, a se njihov položaj po navedbah Jemca ni bistveno spremenil. "Direktor ŠC-ja Velenje se je kljub tem javnim opozorilom odločil podpisati s pogodbo s tem podjetjem."

Aktiva Čiščenje očitke zavrača
Za komentar na očitke smo se obrnili tudi na družbo Aktiva Čiščenje, kjer so podobno kot direktor ŠC-ja Velenje poudarili, da je pogodbena cena s ŠC-jem vključevala poleg rednega čiščenja tudi urejanje okolice in izvedbo zimske službe v skupni površini več kot 14 tisoč kvadratnih metrov. Poleg tega je pogodba vključevala tudi odvoz odpadkov, odstranjevanje starih in nanos novih talnih premazov, voskanje ter poliranje parketa in druge tovrstne dejavnosti.

Poudarjajo, da je bilo na lokaciji ŠC Velenje med izvajanjem pogodbe vsak dan prisotnih od 15 do 23 delavcev, pri čemer pa naročnik ni pogojeval števila dnevno prisotnih delavcev, temveč je zahteval kakovostno opravljeno storitev. "Vsi delovni normativi v družbi Aktiva čiščenje, d. o. o., bodisi v zdravstvu, šolstvu, turizmu, industriji …, so prilagojeni specifiki posameznega objekta ter pogodbeno določenemu obsegu del. Normativi so povsem usklajeni s pravili stroke, kar pomeni, da jih povprečen delavec lahko doseže," so še zapisali v družbi.

Obenem v družbi Aktiva Čiščenje poudarjajo, da svojim zaposlenim redno izplačujejo plače, prispevke, regres in druge zakonske in pogodbene obveznosti. "Čistilke prejemajo zakonsko določeno minimalno plačo, enako, kot jo prejemajo čistilke tako v zasebnem kakor tudi v javnem sektorju," še dodajajo v podjetju, kjer obenem poudarjajo, da so zaradi izteka pogodbe v ŠC-ju Velenje odpovedali pogodbi dvema delavkama, zavračajo pa navedbe, da sta bili odpuščeni zaradi vključenosti v kateri koli sindikat.

Luka Lukič
Prijavi napako
Komentarji
el CARTEL
# 04.04.2018 ob 15:45
oh, hvala za tale članek.

spominom, da je sindikalno delovanje po zakonu povsem legalno,
zato pričakujem kazensko ovadbo (in kasneje zapor, da bo za zgled) odgovornih pri Aktiva čiščenju

ter zagovor vodstva ŠC Velenje, in prekinitev pogodbe z spornim delodajalcem takoj (v nasprotnem pa odstavitev vodilnih).

Mene bi bilo sram.
ne samo kot direktorja, še če bi bil v vodstvu ŠC velenje bi se sramoval svojega odseva v ogledalu.
Nikolaj
# 04.04.2018 ob 15:48
Družbenik/lastnik Šolskega centra Velenje je Republika Slovenija (razvidno iz podatkov Ajpes).

Republika Slovenija oz. njen pristojni organ bi moral nemudoma odstaviti direktorja, državno tožilstvo pa uvesti kazenski postopek zoper direktorja in ga zaradi nevarnosti uničenja dokazov takoj pripreti, saj gre za očitno zlorabo pooblastil, povzročanje škode in kršitve delovnopravnih predpisov.

Ta direktor tudi sicer nima nikakršnih moralnih kvalitet, saj čistilke obravnava nečloveško in nedvomno nima nikakršnih kvalifikacij, da bi lahko delal izobraževalni ustanovi.

In zakaj R Slovenija prav nič ne ukrepa ?
Norisla
# 04.04.2018 ob 15:55
Zunanji izvajalci so v kapitalisticnem sistemu sopomenka za suznjelastnike..
štil
# 04.04.2018 ob 15:54
Prijateljica, ki je počitniško delala za aktivo čiščenje lahko nevzdržne razmere samo potrdi, študentke ostanejo maksimalno po 14 dni, norme so nečloveške, za povrh pa še za bogo plačo...
AlFe
# 04.04.2018 ob 16:45
???

Kaj čistilke niso zaposlene na šoli? Da je vmes posrednik? Pa to je kriminal! Kdo je že direktor šolskega centra Velenje?
novi_xy
# 04.04.2018 ob 15:58
Ne si delat iluzij glede države.
Države, še posebno kapitalistične, niti lastni ljudje ne zanimajo. Važen je kapital, ljudje so samo sredstvo za povečevanje kapitala. Kapital bi za delavce najraje imel sužnje, ki bi jim dajal ravno toliko plače, da bi preživeli.
Edina protiutež so sindikati, zato pa so tako trn v peti kapitalu.
cairns
# 04.04.2018 ob 16:58
direktor ŠC Velenje odločil za prekinitev pogodbe z družbo Aktiva, a nato sklenil pogodbo z lastniško povezanim podjetjem Aktiva TS, na katerega so prezaposlili vse dosedanje čistilke, razen tistih, ki so se sindikalno organizirali.

Nezakonita odpoved. Sindikalno delovanje je svobodno in ne sme biti podvrženo sankcijam.

Delovno in socialno sodišče ima vedno več dela.

Pa naj še kdo reče da sta bili Pahorjeva ali Cerarjeva vladi levosredinski. Neoliberalni in ultra kapitalistični ne pa levo sredinski.
penzl
# 04.04.2018 ob 15:52
Nekdo je ob odstopu Cerarja izjavil, da je Slovenija šele s to vlado postala urejena država.

Potem pa redno bereš take svinjarije.
mali_M
# 04.04.2018 ob 16:11
Od kdaj se šteje zunanje zaposlene invalide v lastno 3% kvoto?
Slo Si
# 04.04.2018 ob 16:04
Ali ni to "naslednik" čistilnega servisa JOŽE(F) MEH, ki je zaradi velikih dolgov (tudi davki in prispevki) zapustil Slovenijo in ki sedaj živi nekje v Kazahstanu in še vedno "nateguje" tukaj in hudo tudi tam ?
Ampak... Slovenija je pa res raj za nategune.
AM
# 04.04.2018 ob 17:23
Čistilni servis Aktiva Čiščenje, prek katerega delo opravljajo čistilci in čistilke v ŠC-ju Velenju, je za 48 mesecev čiščenja izstavil račun za skoraj 1,5 milijona evrov.

Se pravi da 1 mesec čiščenja stane 31.250 EUR !!

Tudi, če za čistila in WC papir dajo na mesec 1000 EUR,m je to še vedno za cca 30 minimalnih bruto bruto plač. Se pravi to je denar za 30 zaposlitev !!

Ali pa za 15 povprečnih plač !

Če to ni zrelo za kaznivo dejanje, potem smo res v banana republiki !!
ElTorro
# 04.04.2018 ob 17:11
Mislim, da nujno potrebujemo smernice za celoten javni sektor v najširšem pomenu (torej, vključno z vsemi podjetji, kjer ima država nadzorujoč vpliv), da je potrebno na vseh delovnih mestih, kjer je potreba po vsaj polovici delavca, te delavce zaposliti neposredno.
Saj se lahko koga zaposli tudi za 20 ali 30 ur tedensko, če nek zavod recimo rabi samo pol čistilke.

Zdaj se najema zunanje izvajalce predvsem iz dveh razlogov.
Eden je ta, da lahko preko tega lep kupček denarja pride v žepe zaslužnih veljakov (kot je očitno v dotičnem primeru, ker čiščenje ŠC preprosto ne more stati 1500 EUR dnevno).
Drugi pa je seveda ta, da se s tem polepša statistika zaposlenih v JS. Če bi vse te ljudi dejansko zaposlili, bi imeli veliko bolj realno sliko na tem področju.

Velik napredek je to, če odpustiš čistilko, podpišeš z nekim podjetjem pogodbo za 2000 EUR mesečno, in se potem hvališ da si zmanjšal število zaposlenih....
jezernik
# 04.04.2018 ob 16:31
"Ocene, da so storitve lahko cenejše, če jih izvaja javni zavod sam z zaposlenimi delavci, nikakor ne vzdržijo zakonsko zahtevane cene dela, materiala, organizacije dela in tehnične opreme. Javni zavod ne more zagotavljati tehnologije čiščenja na ravni, kot jo zagotavlja specializiran in ustrezno tehnično opremljen zunanji izvajalec, vsaj naše izkušnje so v prid zunanjemu izvajalcu"je dejal direktor,ki se spozna na tehnologijo čiščenja in trošenja davkoplačevalskega denarja.Saj mu je vseeno!Prepričan sem ,da bi,če bi bil ŠC v njegovi lasti,imel svoje čistilke in nebi najemal zunanje izvajalce.Tako pa ve,da se vse plača z našim denarjem in briga ga !
simnov
# 04.04.2018 ob 17:01
direktorja obdolžit in zapret
beton
# 04.04.2018 ob 17:19
Vsa beda Slovenije. In to v vsem njenem sijaju.
Bivši uporabnik
# 04.04.2018 ob 16:39
Sramota na kvadrat!!!
Kje je država, kje so državni organi?? Očitno nekomu ni v interesu da se to področje uredi.

Slovenija je tipična neoliberalna država, kjer se bogataši bogatijo za malega človeka pa se nihče ne zmeni!!! Banda!
špohtl
# 04.04.2018 ob 18:39
"direktor Janko Pogorelčnik dejal, da sta primarno poslanstvo ustanove vzgoja in izobraževanje"

Kakšno vzvišeno blebetanje je pa to ? Njihovo poslanstvo je vzgoja in izobraževanje mladih duš ? In za to se čutijo poklicani in sposobni ? Kako potem niso zmožni brez oderuškega zunanjega izvajalca urediti čiščenja za sabo ?
Tu se že skoraj "na oko" vidi, da ni samo lastnik Aktive služil, ampak tudi nekdo na strani naročnika. Plačajo pa itak davkoplačevalci.
mit12
# 04.04.2018 ob 17:04
Vse takšne posrednike dela bi bilo treba ukinit. Čistilke rabimo povsod, naj se jim zagotovijo delovna mesta in dostojno plačilo. POLITIKA, ki je spajdašena s posredniki dela, JE KRIVA, SAJ DOVOLJUJE TOVRSNE ANOMALIJE! Sužnjelastništvo 21. stoletja, ki ga očitno vsi podpiramo. Od takšnih in podobnih zgodb bi se moral vsakemu normalnemu človeku obračat želodec. Vendar obstajajo tudi primeri dobre prakse (recimo FDV): http://www.mladina.si/178127/in-vendar-se-da/
Tako da, vsak človek na poziciji, v katerem koli javnem zavodu, ki nima zaposlenih svojih čistilk, JE KRIV. Sram me je, ker delam v takšnem javnem zavodu!
pepar
# 04.04.2018 ob 20:26
Ker poznam kar nekaj žensk,ki delajo pri tej aktivi in ker vidim kako so našpanane,lahko rečem,da je to zame dno od dna v tej naši državi.
Vsi vedo in vsi gledajo stran.
m72
# 04.04.2018 ob 18:22
"Direktorja ŠC-ja Velenje smo pozvali tudi k neposredni zaposlitvi čistilcev in čistilk, saj je po naših večkrat preverjenih informacijah v šolskem centru delalo deset, včasih pa tudi sedem čistilcev, kar pomeni, da je ŠC Velenje v praksi plačeval astronomskih 3.117 evrov mesečno za enega delavca," je poudarila Ana Jakopič. A jim je direktor Janko Pogorelčnik dejal, da sta primarno poslanstvo ustanove vzgoja in izobraževanje.

Ministrstvo za izobraževanje bi moralo takoj suspendirati modela in podati kazensko ovadboi!


Zdaj pa bodo mečkali talibani na sodišču in ugotovili, da ni nič spornega pri odpovedi delovnega razmerja čistilkam, lopovščine Pogorelčnika pa se bodo pometle pod preprogo.
RenatoP
# 04.04.2018 ob 16:11
@penzl to sem izjavil jaz. Kako naj Cerar ve kaj se dogaja na enem ŠC Velenje? Eni res niste nikoli vstali iz svojega kavča.
Sicer pa so za to odgovorne vodje ŠC Velenje, nato Ministrstvo, nato minister, nato pa Cerar... obenem pa inšpektorati ki so več kot očitno prepočasni.

Penzl daj ven svoj program (po korakih in kateri ljudje so tega sposobni) in navedi rešitev za uničenje celotne sistemske korupcije (od občin, do javnih ustanov, ministrstev, itd,), ki se je razraščala 25 let pa še 20 let prej v enem vladnem mandatu pa še to z Erjavcem in SDjem za volanom ki sta oba poglavitni člen te korupcije. Ni težko biti pameten izza tipkovnice.

In še enkrat je očitno da bo tukaj zatajilo sodstvo in inšpekcijske službe ki so kot sem že takrat rekel rak rana slovenskega sistema.
Breskvica
# 04.04.2018 ob 19:52
Lastnik Active je eden od najbogatejših Slovencev. To firmo najemajo tudi druge javne ustanove. Le kako morejo! Saj vedo, kaj se dogaja!

Zakaj ravnatelj podpira takšno ravnanje z delavkami? Vrednote učiteljev naj bi bile bolj humane kot managerske... Ne vem, mogoče nima hrbtenice, da bi kaj ukrenil, mogoče mu pa za to posebej plačajo?
firtoh
# 04.04.2018 ob 19:06
Isti šmorn je pri nas v bolnišnici.Že leta imamo zunanjega izvajalca,delavci vedno večje normative,na koncu pa še očiščeno ni,kot bi moralo biti.Razen,da s krpo malo pobriše po tleh in kljukah,sprazne koše in to je to.Za kaj več nima časa.
Ker uporabljajo agresivna čistila, se na vinilnih talnih oblogah, prav vidi vzorec,kjer potegne s krpo in kje ne.
Drugače pa za Pošto Slovenije še vedno dela servis,kjer niso plačevali prispevkov za čistilke in takšne štorije so vsepovsod v javnih zavodih in podjetjih,kjer so zunanji izvajalci.Razliko v ceni pa si razdelijo med vodstvom in izvajalcem.Kdor maže,ta vozi
Kekec99
# 04.04.2018 ob 17:32
Kazenska ovadba odgovornim v ŠC kot tudi v Aktivi, država tega ne podpira in zaradi tega mora vpletene kazensko preganjati. Mogoče pa podpira, bomo videli kaj se bo zgodilo?
zabavljac
# 04.04.2018 ob 18:34
Lol 1.5M evrov za ciscenje v 4 letih... To znese 375.000€ na leto, a to je kaka zajebancija, da on rece da je cenej ce zunanje najames? Se prav 10k evrov dajo za 10 vistilk, k na koncu dobijo 600€ vn, ostalih 25k pa aktivi v zep pa verjetno se kej temu "direktorcku". Smehi res.
Naty
# 04.04.2018 ob 18:29
Važno da se špara.

Popolnoma brez dostojanstva. Drugje pa denar skozi okno, ampak na delavcih pa kar šparat do nezavesti ....
Binder Dandet
# 04.04.2018 ob 19:58
V takem primeru je obvezno, da navedete tudi ime lastnika. Ustanovitelj podjetja je pred 10 leti enemu ljubljančanu prodal. Glede na supervizor je 2008 kupil podjetje Brankovič Goran, 2009 pa je prešlo v last ACTIVA INNOVATIONS GROUP LIMITED, ki je očitno v davčni oazi registrirano.
https://erar.si/prejemnik/26293439/#usta
novitelji
evaevi
# 04.04.2018 ob 18:21
Ko bi nam nekdo pred 30 leti pokazal, kako bo zgledala naša nova 'demokracija' -
da bo to le korak v zgodovino NAZAJ!
Furešt
# 04.04.2018 ob 18:03
Slovenija je del naprednega zahodnjaškega sveta, poslušna v dobrem in slabem. Tam na Zahodu ni mesta za take zdraharske kvazi organizacije kot so tako imenovani sindikati. Le-ti so v nasprotju s poslovno uspešnim modelom, ki so ga zasnovali nekateri delodajalci. Saj so ti delodajalci namreč tisti del sistema, ki zaposluje delovno silo, ji pomaga, jo hrani. Delodajalčeva dobrota ne pozna meja. In zaposleni bi se tega morali zavedati in biti dosmrtno hvaležni za to dobroto. In morali bi predvsem delati, biti poslušni in tiho. S 60.000 centi na mesec se da prav lepo živeti, če živiš pri starših, ti mama vsak drugi dan speče kruh, ti ata vsak mesec plača položnice, ti nezaposlena žena vsak dan pelje dva krat psa na sprehod...
evaevi
# 04.04.2018 ob 18:21
Zahtevajmo spoštovanje delovne zakonodaje, protestirajmo, zahtevajmo! Kot so že enkrat izborili človeške delovne pogoje delavci v 19. stoletju!
pace
# 04.04.2018 ob 17:41
Če so čistilke sindikalno delovale, se ve, da so zaradi kršitev delovnopravne zakonodaje in namesto, da bi to uredili, sklepanje kravjih kupčij s kršiteljem na račun javnega denarja.
Tudi ne razumem, kako je lahko ceneje plačevati delo čistilk in hkrati še posrednika njihovih del kot pa, če bi čistilke, kolikor jih ŠC Velenje potrebuje, imeli zaposlene kot sestavni del lastnega delovnega kolektiva?
penzl
# 04.04.2018 ob 17:36
Glede Cerarja: seveda ne ve točno za vsak posamezni primer, zagotovo pa ve (pa ne samo on, še kdo drug tudi), da to ni en osamljen primer, ampak sistemski problem, proti katerem v teh štirih letih niso naredili ničesar.

In ker mene sprašuješ, kdo in kako bo to rešil v enem mandatu, potem si priznal, da ta vlada tega ni bila sposobna in zato Slovenija (še vedno) ni urejena država.
marjan777
# 04.04.2018 ob 21:42
Vsi čistilni servisi,še posebno Aktiva izkorišča svoje delavce do onemoglosti.Za njih si samo številka.To,da si na minimalcu je že stalnica,dajo ti čistiti toliko kvadrature,ki krepko presega normative.Veliko je bolniške,ker nekatere ne morejo zdržati takih naporov.Če se pritožuješ,pa se zgodi ,da izvajo psihične pritiske ,ali pa odpoved.Na koncu ko pristaneš na zavodu,pa je edini način,če hočeš ,da se še kdo potegne zate,da se učlaniš v sindikat,da imaš vsaj brezpravno pravno pomoč.Na žalost je to poklic,ki ne gre brez članstva v sindikat,ker bo slej ko prej počilo....žal
KdoJeDarthVader
# 04.04.2018 ob 20:13
Mafijska firma pri koritu, mafijska posla...
firtoh
# 04.04.2018 ob 19:09
Aktiva je v parih letih prilezla na vrh in kupila tudi Varnost,družbo za varovanje.S poštenim delom sigurno ne.
Hyperion
# 04.04.2018 ob 18:52
Se en v miljon primerov modrih kuvert in izkoriscanja dalavcev.
V primeru, ko ima sola 7 do 10 cistilcev, bi komot te placevala sama. Najeti sluzbo je smiselno edino na objektih z do 2 nekje ( dopusti, bolniske..). In bi lahko to urejeval tajnik sole. Tudi izbral izvajalca za parket, premaze, zimsko sluzbo.. Uglavnem tako nebi delal dober gospodar za svoje podjetje kot to dela sola. In ce ze preplacajo, bi morale imeti cistilke vsaj normalne pogoje. V primeru, kot da da je toliko zaposlenih, pa bi komot prekrivale dopuste in bolniske. Namen je sicer lep- torej da ena uprava razpolaga z ogromno cistilkami in jih posilja kjer jih ljudje rabijo.. a kaj ko je clovek...clovek. Aktiva je eden izmed podjetij, ki je prodalo "duso".
AM
# 04.04.2018 ob 17:12
"se je direktor ŠC Velenje odločil za prekinitev pogodbe z družbo Aktiva, a nato sklenil pogodbo z lastniško povezanim podjetjem Aktiva TS, na katerega so prezaposlili vse dosedanje čistilke, razen tistih, ki so se sindikalno organizirali."

Jaz bi takoj razrešil direktorja ŠC Velenje, saj je ta krivec za odpovedi. Je sploh naredil razpis za izbor čistilnega servisa ?
vipmit
# 04.04.2018 ob 20:49
@freezbee

Vsako normalno podjetje ima za ciscenje, varovanje ... zunanje izvajalce.
Kako ravnajo s temi delavci ta podjetja ni v domeni placnika storitve.


Upam, da se hecaš?
Potem tudi prav, da Luka Koper najema zunanje izvajalce pristaniških storitev?
Peca
# 04.04.2018 ob 20:28
Zakaj je tako? Ker se pustite!
TinTin
# 04.04.2018 ob 19:11
Pac Slovenija...v njej je vse mogoce...tudi, da lopovi imajo veliko moc in vpliv...sodisca pa gledajo stran, v tri...
AM
# 04.04.2018 ob 17:55
Nekje sem slišal, da direktor cele ne bi smel zaposliti čistilk, saj od Slovenije OECD zahteva, da je MORA takšne storitve opravljati zunanji izvajalec in jih ne sme državna ustanova.

Če to drži, potem res ne vem, kaj sploh počnemo v OECD, oziroma kakšne koristi imamo od tega.

Upam, da sem napačno slišal.
AM
# 04.04.2018 ob 17:15
Glavno da je vlada "leva"!

Vlada ni leva. SMC ni leva stranlka !
eMZe
# 04.04.2018 ob 19:19
Če temu ne bo letela glava ali rit, potem si ga zaslužimo.

Aja, verjetno se bo končalo tako, da bo na mesto odpisane prišla kaka druga za 10 % manjšo plačo. Servis pa bo nadaljeval nategovanje, ker pač LAHKO.
kapljač
# 04.04.2018 ob 17:58
Kaj bodo storili sindikati za delavke, ki so izvisele? In ali bodo ostale snažilke solidarne do teh , ki so ostale brez dela???
mali_M
# 04.04.2018 ob 16:08
Važno je, da so učitelji dobro plačani, pa da dobijo vsaj 8 % povišice.
Bo treba učitelje outsourcati, pa čistilke nazaj zaposlit.
levidevžej
# 05.04.2018 ob 08:42
Slovenija v vsem svojem sijaju.
Kot ponavadi, se ne bo nič zgodilo. Teden ali dva se bo pisalo o tem, ali pa še to ne, potem bo pa šlo vse v pozabo in bo neovirano teklo dalje.
Nikoli nisem razumel zakaj morajo imeti vse te javne ustanove zunanje službe za čiščenje prostorov. Kako je lahko takšno čiščenje ceneje od lastnih čistilk?
KLIPAN
# 04.04.2018 ob 17:49
Dol z sindikati, živel kapitalizem, a nede?
kapljač
# 05.04.2018 ob 15:30
V tem primiru izpade tako, da tisti ki so se borili za skupno dobro in se angažirali in nastopali hrabro, "so zviseli", ker je pasivnih in strahopenih preveč med temi, ki jih rešuje le solidarnost. ( V času komunizma in socializma s e je družba usmerjala od najboljšega med najboljšimi , kar zna biti problem, ker je lažje biti reva kot junak. Tudi zato so iz nič potegnili družbo ob bok najrazvitejših. Pomeni da funkcioniranje družbe na revah in neodločnosti, je lahko vsak dan samo še slabše, tudi ko slabše že več ne more biti.
mirkoxx
# 04.04.2018 ob 18:54
Lol 1.5M evrov za ciscenje v 4 letih... To znese 375.000€ na leto, a to je kaka zajebancija, da on rece da je cenej ce zunanje najames? Se prav 10k evrov dajo za 10 vistilk, k na koncu dobijo 600€ vn, ostalih 25k pa aktivi v zep pa verjetno se kej temu "direktorcku". Smehi res.

Bruto placa + dodatki (prevoz/malica) + dajatve delodajalca... ubistvu s 1000€ ne mores placat delavca da bi dobil minimalca. Hiter izracun prikaze da minimalc + 80€ za prevoz in malico 'stane' delodajalca 1060€.
kristjan31
# 07.04.2018 ob 13:35
Podoben primer je izkoriščanje varnostnikov, delajo petke in svetke, stalno ponoči, 12ur nočnega varovanja naročnik plača firmi za varovanje okoli 250eur ( okoli 20eur 1 nočna ura ). 20eur nočna ura je pa še malo, ponavadi je več.

In koliko od tega dobi varnostnik? okoli 3eur na uro:D

Vsakemu vsaj malo bistremu človeku je jasno, da vse varnostne službe bogatijo na račun varnostnikov, podjetja za varovanje pa sploh ne prikazujejo realnih bilanc. Varnostna služba s 100 zaposlenimi ima mesečno okoli 80.000-100.000eur čistega dobička, prikaže ga pa 10.000eur.

Samo zavajanje in prikazovanje lažnih bilanc...
Kazalo