Slovenija
Specialna enota, 40 let "rdečih panterjev" slovenske policije
Člani specialne enote so v Tacnu pripravili prikazno vajo, v kateri so ponazorili nekatere svoje akcije. Od realnosti pa se je razlikovala po tem, da so v njej nasprotnike onesposobili tudi s strelnim orožjem. Tega pa jim v resničnem življenju med svojim posredovanjem, razen med osamosvojitveno vojno, (za zdaj še) ni bilo treba uporabiti. Foto: BoBo
Specialna enota, 40 let "rdečih panterjev" slovenske policije
Spcialno enoto danes sestavljajo vodstvo enote in trije oddelki; oddelek za operativno delovanje, oddelek za operativno podporo in oddelek za protibombno zaščito. Foto: BoBo
       Izurjeni za pomoč, a tudi za udarnost in ostrino!       
 Geslo enote od leta 1990
Specialna enota, 40 let "rdečih panterjev" slovenske policije
Člani prve specialne enote, ki se je oblikovala leta 1973 in je takrat štela 26 miličnikov. Foto: MMC RTV SLO
Specialna enota, 40 let "rdečih panterjev" slovenske policije
V specialni enoti se je skozi njeno 40-letno zgodovino zvrstilo 275 pripadnikov. V policiji imajo trenutno za specialno enoto sistematizirani 102 delovni mesti, vendar vsa mesta niso zasedena - SE tako trenutno šteje le 90 članov. Foto: BoBo
       Med pripadniki Specialne enote so bile v vseh teh letih le tri ženske. Trenutno je med zaposlenimi ena pripadnica. Poleg nje pa sta članici SE-ja še dve predstavnici nežnejšega spola - psihologinja in administrativna delavka.       
Specialna enota, 40 let "rdečih panterjev" slovenske policije
V stroki velja pravilo, da je dober tisti bombni tehnik, ki mu uspe oditi v pokoj. Do zdaj so se še vsi pripadniki oddelka za protibombno zaščito SE-ja uspešno upokojili ... Foto: BoBo
Specialna enota, 40 let "rdečih panterjev" slovenske policije
Tiste, ki jim je uspelo prehoditi trnovo pot do specialcev, od drugih policijskih kolegov loči kombinacija naravnih danosti lastnega telesa, trdne volje, osebnostne zrelosti, življenjskih izkušenj in jasnega zavedanja, da je vsaka naloga, pa tudi urjenje, potencialno nevarno za njihovo zdravje, pravijo na policiji. Foto: BoBo
       Dejstvo je, da se vas kriminalci, tudi tisti najhujši, upravičeno bojijo.       
 Generalni direktor policije Stanislav Veniger v svojem nagovoru članom specialne enote
VIDEO
40 let policijskih specialcev

Dodaj v

Foto: Policijski specialci - najprej znoj in kri, nato zvestoba do groba

Specialna policijska enota v Sloveniji že 40 let
23. maj 2013 ob 06:38,
zadnji poseg: 23. maj 2013 ob 15:33
Tacen - MMC RTV SLO

Vse od ustanovitve, z izjemo časa osamosvajanja, specialcem ni bilo nikoli treba uporabiti strelnega orožja, kar kaže na njihovo izurjenost, saj znajo tudi brez najhujših prisilnih sredstev opraviti nalogo.

Tako je generalni direktor policije Stanislav Veniger ob 40. obletnici ustanovitve specialne enote slovenske policije (SE) opisal enoto, v kateri so po njegovih besedah le "najboljši med najboljšimi".

Gre za elitno enoto vrhunskih profesionalcev, ki opravljajo naloge v zvezi s protiterorističnim delovanjem, sodelujejo pri prijetju storilcev hujših kaznivih dejanj, pri varovanju najvišjih domačih in tujih državnih predstavnikov, varovanju določenih objektov, sodelujejo pri delovanju policije ob hujših elementarnih in drugih nesrečah ter pomagajo pri reševanju.

Zmaga "dobrih fantov"
Pripadniki SE-ja so ob svojem okroglem jubileju pripravili prikazno vajo."Oh, vau!" so se zaslišali občudujoči vzdihi otrok, ko so policijski specialci vdrli v prostor in premagali "slabe fante". Sposobnosti "dobrih fantov" pa ni navdušila samo šolarjev.

Vsem zbranim gostom so na vadbišču v Tacnu pokazali, kako v objektu deluje operativna skupina, ko vpade vanj. Začelo se je s priletom dveh helikopterjev - skupino policistov, ki se je spustila iz enega helikopterja in se približevala zgradbi, je varoval ostrostrelec iz drugega helikopterja, po desantu pa so se policisti zbrali na izhodiščni točki, iz katere so začeli delati v štirih ločenih prostorih z različnimi situacijami in različnim načinom nasilnega vstopa.

V prvi specialni enoti 26 miličnikov
Policijske specialne enote so začele nastajati v 70. letih, ko so se razmahnile teroristične dejavnosti, ki se jim običajne policijske enote niso mogle učinkovito upreti - številne ugrabitve letal, zajetje in poboj izraelskih športnikov na OI v Münchnu leta 1972, bombni napadi na diplomatsko-konzularna predstavništva.

Zgodovina nastanka slovenske specialne policijske enote pa je povezana tudi z vdorom teroristične skupine Feniks na območje takratne Jugoslavije. Zaradi delovanja Feniksa in napovedi, da se bo teroristom pridružilo še več privržencev, je bil izdan ukaz za oblikovanje specialnih enot v vseh jugoslovanskih republikah za boj proti terorizmu.

Republiški sekretar za notranje zadeve Marjan Orožen je decembra 1972 tako izdal odločbo za ustanovitev Čete milice v stalnem sestavu, četa pa se je dejansko ustanovila 1. marca 1973, kar velja za rojstvo specialne enote, takrat pa je štela 26 miličnikov.

Enota, ki ni na očeh javnosti
Eno ključnih vlog je imel SE pri osamosvajanju in v vojni za Slovenijo leta 1991, v zadnjih desetletjih pa izstopajo nekatere odmevne akcije iskanja storilcev najhujših kaznivih dejanj na Slovenskem - sodelovali so pri številnih aretacijah prekupčevalcev z mamili, izsiljevalcev in oboroženih bančnih roparjev, nazadnje pa smo lahko posredovanje njenih pripadnikov videli na protestih (vendar pa jih ob tem ne gre zamenjevati za člane Posebne policijske enote PPE, ki so v zadnjih mesecih varovali množične proteste v Ljubljani, Mariboru in drugih mestih).

Narava dela policijskih "specialcev" je sicer taka, da se v javnosti ne izpostavljajo, saj svoje operacije izvajajo praviloma zakriti oz. zamaskirani. Svojega dela ne obešajo na veliki zvon, ne razpravljajo niti o svojih nalogah.

Postati specialec ... do tja je trnova pot
Vodstvo policije pa jih opisuje kot "najboljše med naboljšimi". Zato ne preseneča, da ima skoraj vsak drugi iskalec zaposlitve v policiji željo postati pripadnik njihovega moštva. A to uspe le redkim.

Preden postanejo rdeči panterji, kakor jim pravijo zaradi rdečega karantanskega panterja, našitega na rokavu uniforme, jih namreč čaka naporno psihofizično urjenje, ki je pravzaprav zdi nad človeškimi zmožnostmi. Prijavi se jih veliko, toda velika večina jih "odpade" že v učni skupini.

Sprva poskrbijo za telesno pripravljenost
V knjigi o specialni enoti, ki so jo izdali prav zdaj ob 40-letnici, je pojasnjeno, da sta prva dva meseca usposabljanja načrtovana tako, da se kandidatom najprej bistveno dvigne raven telesne pripravljenosti. Dnevno se izvajajo pohodi, teki za povečanje vzdržljivosti, atletski treningi, vaje maksimalne moči, vadbe za razvoj koordinacije in povečanje gibljivosti, vadba na spretnostnih poligonih in pehotnih preprekah, borilne veščine.

Sledi področje pehotne taktike, ki je temelj vseh taktičnih postopkov - maskiranje, blokade, zasede, opazovanja. Skupaj s taktiko se izvaja tudi usposabljanje s področja oborožitve in vaj v streljanju ter uporabe plinskih in drugih sredstev za pasivizacijo.

Usposabljanje se vedno začne s teoretičnimi predavanji v idealnih razmerah, nato pa poteka urjenje od preprostih do najzahtevnejših razmer, v kakršnih bi se posameznik lahko znašel.

Vse do skrajne meje zmogljivosti
V tretjem mesecu se v obliki dvotedenskega tečaja izvede intenzivno usposabljanje v posebnih delovnih razmerah, na udeležencem neznanem terenu. Cilj intenzivnega urjenja je kandidate soočiti z življenjem na terenu v različnih časovnih, vremenskih in prostorskih razmerah, večdnevni odsotnosti od doma, nepredvidljivem delovnem času, nepredvidljivih terminih prehranjevanja in počitka.

Usposabljanja so sestavljena iz dnevnih in nočnih pohodov, stražarske službe, alarmiranja, urjenja v uporabi orožja, orientacije, dela v timu, izvajanja ukazov, taktičnega usposabljanja oddelka (napada, obrambe, gibanja posameznika in skupine, izdelovanja zaklonišč, maskiranja, izvidništva, praktičnega postopka), uporabe specialnega oklepnega vozila. Kandidati so izpostavljeni zahtevnim vajam, zato da jih privedejo do skrajnih meja fizičnih in psihičnih zmogljivosti.

Velike fizične obremenitve in pomanjkanje spanja
Poleg avtomatske puške in pištole ima kandidat na sebi čelado, zaščitni jopič ter druga zaščitna sredstva in opremo za preživetje, ki skupaj tehtajo 30 kilogramov, pri izvajanju določenih nalog pa celotna teža opreme preseže tudi 45 kg.

Kandidati so izpostavljeni velikim fizičnim obremenitvam in pomanjkanju spanja, saj se usposabljanje se izvaja 24 ur dnevno, z le nekaj krajšimi počitki. Tako se preverijo njihova motivacija, vztrajnost ter druge osebnostne lastnosti posameznika in lastnosti skupine, kot so čustvene reakcije, frustracijska toleranca, konformizem, iniciativnost, skupinska dinamika, odnos do avtoritete, identifikacija lastne profesionalne vloge. V tej fazi ni izhodov z območja usposabljanja.

V vodi, jamah in gorah ...
Četrti in peti mesec usposabljanja sta namenjena urjenju že znanih vsebin, ki so tokrat povezane v smiselne celote. Prednostna naloga je izuriti kandidate v taktiki statičnih in dinamičnih izvajanj, pregledov in vpadov v objekte ter v vožnji, izvede pa se tudi usposabljanje iz prve pomoči.

Kandidati, ki uspešno končajo osnovno petmesečno usposabljanje, v naslednjih dveh mesecih opravijo še osnovna specialistična usposabljanja. Ta se izvedejo v obliki tečajev potapljanja, usposabljanja za izvajanje nalog v gorskem svetu, v jamah in na visokih objektih, izvajanja policijskih nalog z uporabo helikopterja in protibombne zaščite.

Potem pa ...
Toda tudi ko kandidatu končno le uspe postati polnopravni član specialne enote, zanj še vedno ni konec vseh muk. "Prvo leto ali dve si te kot novinca starejši člani pošteno privoščijo," v smehu pove eden od nekdanjih članov, ki je znak panterja na svoji uniformi nosil več kot desetletje. "Ko pa te kolegi dokončno sprejmejo kot svojega, postane čudovito. Teh časov ne bom nikoli pozabil, bila je nepojemljiva izkušnja," se spominja.

Njegov starejši, že upokojeni kolega doda, da se nekdanji sodelavci med seboj še danes kličejo predvsem po vzdevkih, ki so se jih prijeli v času SE-ja. Tudi on se z nostalgijo spominja preteklosti, prizna pa, da še zdaleč ni bilo vse vedno rožnato. Spominja se komaj rešenega življenja enega od panterjev, ki je po eni od tajnih nalog viselo na nitki, pa tudi prevelikega psihičnega pritiska na enega od kolegov, kar bi se skoraj končalo tragično.In velike negotovosti, ko so po odmevnem celovškem ropu leta 1994, za katerim so stali člani SE-ja, vodilni možje razmišljali o ukinitvi kar celotne enote.

Toda enota je ostala, nekdanji in zdajšnji pripadniki pa so si edini: "Če si, si. Ko enkrat postaneš pripadnik specialne enote, vedno ostaneš njen!"

Tina Hacler, foto: BoBo
Specialna enota, 40 let "rdečih panterjev" slovenske policije
Specialna enota, 40 let "rdečih panterjev" slovenske policije
Specialna enota, 40 let "rdečih panterjev" slovenske policije
Specialna enota, 40 let "rdečih panterjev" slovenske policije
Specialna enota, 40 let "rdečih panterjev" slovenske policije
Specialna enota, 40 let "rdečih panterjev" slovenske policije
Specialna enota, 40 let "rdečih panterjev" slovenske policije
Specialna enota, 40 let "rdečih panterjev" slovenske policije
Specialna enota, 40 let "rdečih panterjev" slovenske policije
Specialna enota, 40 let "rdečih panterjev" slovenske policije
Specialna enota, 40 let "rdečih panterjev" slovenske policije
Specialna enota, 40 let "rdečih panterjev" slovenske policije
Specialna enota, 40 let "rdečih panterjev" slovenske policije
Specialna enota, 40 let "rdečih panterjev" slovenske policije
Specialna enota, 40 let "rdečih panterjev" slovenske policije
Specialna enota, 40 let "rdečih panterjev" slovenske policije
Specialna enota, 40 let "rdečih panterjev" slovenske policije
Specialna enota, 40 let "rdečih panterjev" slovenske policije
Specialna enota, 40 let "rdečih panterjev" slovenske policije
Specialna enota, 40 let "rdečih panterjev" slovenske policije
Specialna enota, 40 let "rdečih panterjev" slovenske policije
Specialna enota, 40 let "rdečih panterjev" slovenske policije
Specialna enota, 40 let "rdečih panterjev" slovenske policije
Specialna enota, 40 let "rdečih panterjev" slovenske policije
Specialna enota, 40 let "rdečih panterjev" slovenske policije
Specialna enota, 40 let "rdečih panterjev" slovenske policije
Specialna enota, 40 let "rdečih panterjev" slovenske policije
Specialna enota, 40 let "rdečih panterjev" slovenske policije
Specialna enota, 40 let "rdečih panterjev" slovenske policije
Specialna enota, 40 let "rdečih panterjev" slovenske policije
Specialna enota, 40 let "rdečih panterjev" slovenske policije
Specialna enota, 40 let "rdečih panterjev" slovenske policije
Specialna enota, 40 let "rdečih panterjev" slovenske policije
Specialna enota, 40 let "rdečih panterjev" slovenske policije
Specialna enota, 40 let "rdečih panterjev" slovenske policije
Specialna enota, 40 let "rdečih panterjev" slovenske policije
Specialna enota, 40 let "rdečih panterjev" slovenske policije
Specialna enota, 40 let "rdečih panterjev" slovenske policije
Specialna enota, 40 let "rdečih panterjev" slovenske policije
Specialna enota, 40 let "rdečih panterjev" slovenske policije
Prijavi napako
Komentarji
Guliarth
# 23.05.2013 ob 06:44
Imamo specialce, ki pripeljejo nepridiprave in sodstvo, ki jih izpusti. Kot pravijo, denar more krožit.
Saturn
# 23.05.2013 ob 07:49
@Arnolfus
Kot prvo, na sliki niso fašisti ampak nacisti. Kot drugo, če je simbol podoben še ne pomeni da je isti. Naši specialci imajo kot znak karantanskega panterja, ki kolikor vem nima nič ne s fašizmom ne z nacizmom, je nastal dosti prej a ne?
Whisperer
# 23.05.2013 ob 08:05
Kaj pomagajo vsi specijalci ,če pa mafija belih ovratnikov vedri in oblači Slovenijo !
Saturn
# 23.05.2013 ob 07:30
Zadržite bedeste komentarje zase.

@Klipan naštej mi en primer, ko se je ta enota znašala nad lastnim ljudstvom, razen če tvoje "ljudstvo" niso mafijozoti, teroristi, itd...

@Arnolfus
Kateri znak naj bi bil fašističen? Najprej upam ,da veš kdo in kaj so bili fašisti in katere tnake so imeli. Kot drugo, katerega od teh znakov imajo tile specialci?
zemljemerec
# 23.05.2013 ob 06:52
Me zanima kateri so dobri in kateri slabi fantje za premlatit ? Kot vidimo so najslabši na najvišjih položajih.
MaliPandit
# 23.05.2013 ob 07:43
vsak je lahko specialec z orožjem v roki in zakonom ki ga ščiti, nasproti golorokega naroda ki se bori za vsakdanji kruh. Ti brisalec pa kar brisi
alcatraz
# 23.05.2013 ob 09:50
Niso si upali potegniti z narodom, ko bi lahko.
Ne hvala.
MaliPandit
# 23.05.2013 ob 08:11
Zanimivo da so si pa na teh slikah za "nasprotnike" izbrali ravno demonstrante.
Kako pa ti ves da ni blo specialcev. Narod je obkolil parlament, ti pa mislis da so specialci ta cas doma iz naslonjaca filme gledal?
Ivo Lola
# 23.05.2013 ob 08:07
Psihologi pravijo, da se v take združbe zatekajo ljugje z nasilnimi nagnjenji, ki jih lahko tu zakonito izživljajo.
bozo.miklavc
# 23.05.2013 ob 15:13
Kaj nam pomagajo neki specialčki, ko pa je Slovenija je RAJ za mafijo.

Specialci so tudi zato, da branijo to mafijo, če gre kaj narobe (recimo nasilen upor ljudstva). Ampak tega se specialci verjento ne zavedajo. Tako da imam mešane občutke glede teh specialcev...
jernejt
# 23.05.2013 ob 08:11
A to so potem tisti, ki veselo mlatijo po mirnih demonstrantih?
gisky
# 23.05.2013 ob 07:39
aha, očitno se pričakujejo nasilne demonstracije in je treba vnaprej malo te, ki bodo potem mlatili ljudi, v pozitivni luči prikazati.
vipmit
# 23.05.2013 ob 09:30
Kaj nam pomagajo neki specialčki, ko pa je Slovenija je RAJ za mafijo.
kazam123
# 23.05.2013 ob 07:41
Da greš k policiji moraš pa res bit bumbar.
Oranžni
# 23.05.2013 ob 07:07
Tudi mene tovrstne demonstracije ne ganejo preveč... javni uslužbenci, kateri so financirani s davkoplačevalskim denarjem in so specifično trenirani za to, da jih znajo čim bolje onesposobiti in premlatitit. Davkoplačevalce, namreč.

Dokler samo ena stran nosi orožje in ima predvsem na svoji strani pravico vsiljevati zakone ne more biti demokracije. Ljudje bomo morali državo, in s tem tudi monopol nad nasiljem, začeti jemati tudi v svoje roke.
viljemmm
# 23.05.2013 ob 09:17
A so to tisti specialci, ki so pred leti v Celovcu neuspešno izvedli rop?
jernejt
# 23.05.2013 ob 08:14
@Saturn
Saturn

# 23.05.2013 ob 07:43
Prijavi neprimerno vsebino gisky

tile tipi se ne ukvarjajo z nasilnimi demonstracijami:

"Narava dela policijskih "specialcev" je sicer taka, da se v javnosti ne izpostavljajo, saj svoje operacije izvajajo praviloma zakriti oz. zamaskirani. Svojega dela ne obešajo na veliki zvon, ne razpravljajo niti o svojih nalogah."

Ne mešat običajnih policajev, ki se za potrebe demonstracij oblečejo v malo bolj konkretna oblačila in specialcev. Slednjih praviloma ne boš srečal na demonstracijah, jih pa boš, če se boš zaklenil v banko, ugrabil par ljudi in grozil, da jih boš postrelil.


Avtor članka se ne strinja s tabo:

"...nazadnje pa smo lahko posredovanje njenih pripadnikov videli na protestih."
Niko_K_
# 26.05.2013 ob 18:31
Hja.. O specialicih pa.. Se spomnite, kako so ropali po Avstrijskem Koroškem. G. ki je bil kolovodja takrat, je zdaj v eni "zasebni varnostni službi" . Nadalje... Poznam enega takega "specialca" , ki kao ne sme nič povedati, kar dela. Ni ravno cvet intelektualizma.
bbs
# 23.05.2013 ob 08:10
ta članek ni slučajen
NesimoVraguGrom
# 23.05.2013 ob 07:45
Cenim profesionalce v svojem delu, samo profesionalnost ne pomeni odsotnost odgovornosti in zdrave pameti, prej nasprotno. Srčno upam, da je njihova "zvestoba do groba" namenjena ljudstvu oz. kvečjemu enoti, ne pa domačim ali tujim političnim in finančnim "elitam", ki se skrivajo za leporečenjem o pravni državi, demokraciji, tržnem gospodarstvu in podobnimi propagadnimi slogani.
Kajti kdor onemogoča mirne spremembe, povzroči nasilne spremembe neizogibne. In naše politične in gospodarske "elite" (organizirani kriminalci v dragih oblekah in s kvadratnimi očali) aktivno onemogočajo kakršne koli resne spremembe na bolje v državi. Ne vidim razlike, če lahko na volitvah izbiram med lokalnim mafijozom, trgovcem z orožjem, trojanskim konjem in raznimi glasovalnimi priveski.
MaliPandit
# 23.05.2013 ob 07:44
Cenil jih bom takrat ko se bodo odzvali tudi na klic naroda, in pozaprli bando, ki nam zeli vladati, dokler bodo pa samo tam kjer je treba pretepati narod pa ne.
Šamolin
# 25.05.2013 ob 14:39
Tudi ko bodo ljudje upravičeno protestirali proti vladi bodo tile tipčki z veseljem odigrali vlogo pitbula in marsikomu za zabavo zbili bučo - komur so tile specialci všeč mora bit mal usekan čez les .....
Ramus
# 23.05.2013 ob 12:56
A ni čas za ninje in otroške zgodbice že minil,...
Legvan85
# 23.05.2013 ob 10:37
Roboti v rokah sistema, ne pa junaki.
Hijena
# 23.05.2013 ob 08:36
DREADLORD,
se strinjam, država kaže svojo moč, kaj lahko ljudi doleti, če ne bodo pridni...represija se zaostruje
DREADLORD
# 23.05.2013 ob 08:33
Oranžni

Ja itak. Orožje vsem bedakom v roke pa imamo še par Barbarinih rovov na grbi. Takih bolj sodobnih. Potem pa lahko rečemo, da se bližamo ZDA. Vse kar je potrebno je to, da moramo kot državljani končno začeti voliti normalne voditelje, ki se bodo zavedali da država ni neka pipa za polnenje lastnih žepov, ampak širši pojem kot to.

Je pa tole demonstracija za morebitno ustrahovanje naroda. Očitno se politika resno pripravlja oz. boji, da bi se komu malce preveč strgalo. Preveč po njihovih merilih. Povedano drugače, nič se ne bo spremenilo. Še bolj nas bodo stisnili. Nacionalizirali bomo bogatenje posameznikov in ga legalizirali. Saj bo narod počasi dojel, kaj ga čaka.
G.Bruno
# 23.05.2013 ob 08:27
Zakaj pa komisar Rex nima maske ?
Saturn
# 23.05.2013 ob 07:43
gisky

tile tipi se ne ukvarjajo z nasilnimi demonstracijami:

"Narava dela policijskih "specialcev" je sicer taka, da se v javnosti ne izpostavljajo, saj svoje operacije izvajajo praviloma zakriti oz. zamaskirani. Svojega dela ne obešajo na veliki zvon, ne razpravljajo niti o svojih nalogah."

Ne mešat običajnih policajev, ki se za potrebe demonstracij oblečejo v malo bolj konkretna oblačila in specialcev. Slednjih praviloma ne boš srečal na demonstracijah, jih pa boš, če se boš zaklenil v banko, ugrabil par ljudi in grozil, da jih boš postrelil.
adan11
# 07.07.2013 ob 17:55
zvesto izvršujejo ukaze nadrejenih,
nadrejeni pa ukazujejo kot naroči udba
Bombek
# 27.05.2013 ob 23:45
Saturn....na demonstracijah je specialna policija tudi po lastnem narodu tolkla...
Rocky VI
# 23.05.2013 ob 10:24
Smo vas videli specialce, ko je tisti debil vrgel punčko z okna. Snajper na helikopterju... kje je bil takrat ostrostrelec?
Saturn
# 23.05.2013 ob 07:45
@MaliPandit

Tudi ti mešaš pojme. Povej kdaj so specialci pretepali narod?
meteor
# 27.05.2013 ob 19:25
http://www.rtvslo.si/slovenija/foto-policijski-specialci-najprej-znoj-in-kri-nato-zvestoba-do-groba/309411

Po ukinitvi referenduma BOMO POSTALI POLICIJSKA DRŽAVA.
Zvestoba do GOSPODARJEV -izplačevalcev plač do groba.

PROTEST 23. 5. 2013 UKINITEV PRAVICE DO REFERENDUMA
O ČEM RTV SLOVENIJE NI POROČALA
z.n.b.
# 26.05.2013 ob 17:38
gumpci se kažejo :)
cairns
# 23.05.2013 ob 17:56
Policijski specialci - najprej znoj in kri, nato zvestoba do groba

Slovenija pa se je vsem veteranom, tudi pripadnikom SE policije, oddolžila tako da jim je z ZUJF-om odvzela edino ugodnost ki so jo imeli. Hvala Slovenija v imenu večine veteranov vojne za Slovenijo.
persean
# 23.05.2013 ob 17:04
Le kaj VE niger v pravljici, da se kriminalci upravičeno bojijo izurjenih za »samo«pomoč in sorazmernost ostrine »topovske« udarnosti bolj kot PSI-kolegiC(E)? In kje so potem dobri beli ovratniki?
Vse kar se bere se dogaja v duhu samo-promocije in »partijske zaščite« nekoč proti takrat Ustaškim vpadnikom skupine feniks (Ambrozij Andrić ; ponovno rojstvo, vdora ustašev na Raduši in pečinah Bukovca pri Rumboku leta 1971) in ohranjanja v kontinuiteti linije varstva Jugoslavije«kot zenice svojega očesa« ali sedaj neODVISNE Slovenije.V naslednjem naslovu poznavalci najdejo del podtaknjenih članov SDV, ki je imela poleg zveznih še republiške vejeKljučno je torej vedno vprašanje TERORISTOV ali le BORCEV ZA SVOBODO in kdo to opredeljuje? IN KDO SO VARUHI reda in discipline?

Glede (bugojna 1971) primera nastanka v povodu lahko jemljemo, da je šlo za maščevalce za Pliberk 1945…in nadaljevanje linije Eugena Kvaternika (Rakovica) preko naslednikov iz nekdanje HSS Stjepana Radića….)

Danes namreč kljub vezam (ter skupnem sodelovanju) s takratnim ministroma Martinom Špegljem in Josipom Boljkovcem (ob osamosvajanju...) ne nadzirajo NA SVOJEM SLOVENSKEM OBMOČJU niti »hrvaških« posameznikov… ( Ve se, med drugim škandalozno dejstvo, da je spomenik v Jasenovcu dal razstreliti Gojko Šušak!) Danes se ve, da so po UDBA liniji Josipa Perkovića ter Josipa Manolića poslali v RS tudi »NE-uravnovešenega bombaša«, ki je pospešil sramotni Pahorjev sporazum in izdajo nacionalnega ozemlja! Le kakšno veselje nas čaka šele z vstopom Hrvaške v EU?
Bi razčistili za začetek morda kdo je prodal (slovenski) Savudrijski svetilnik ????

Ko se proslavlja 40 let specialne enote policije (podobno kot pri vojski ko MORIS deli odlikovanja »zaslužnim« po operativnih navodili iz 30. razvojne skupine TO…) je treba vedeti, da je faktor presenečenja vedno možen IN SE GA NE PODCENJUJE. Ob tem so proti profesionalcev danes v HUDEM ZAOSTANKU ob zapaženi videni budnosti ne glede na vse upokojence (Perko, Košir, Beznik…)!
Poteka tudi specialni (vojna) spopad za slabitev notranjih kohezivnih sil ( s pravimi umazanimi dejstvi ne le napredovanj za svinjarije...)!
Anzeljcu želim sicer srečo »ob vseh zasebnih interesih poslovnih partnerjev « . Vendar naj ne misli, da zadeve že močno ne brbotajo…

Igra plačanih in na drugi strani plačevanih »plačKanih« je le OHRANJANJE status Quo PRIVILEGIJEV (privi-lege) za onemogočanje »mirnih« sprememb, ki prej ali slej povzroči nasilne neizogibne spremembe. Napake lahko tudi konkretno navajam, ko ne gre le za človeške napake. Danes se omenja znoj in kri BREZ SOLZ in nato zvestoba (lenoba) do groba.

Tudi glede omenjanja zgodovine je zanimivo. A celo glede OI v Münchnu leta 1972 so bili hudi spodrsljaji BND glede palestinskega Črnega Septembra šolanega dodatno v Libiji, kar jim Šin Bet še ni v celoti odpustil (oprostiti ne pomeni že odpustiti).
Podobne zadeve je imela tudi SFRJ »najbolj varna država na svetu, ki je podpirala mednarodni terorizem« ob bombnih napadih na diplomatsko-konzularna predstavništva ali atentatih (kar so sami izvajali se je dogajalo tudi njim npr. veleposlanik Rolović v Stockholmu).
Marjan Orožen, ki je 1972 izdal odločbo za ustanovitev čete milice v stalnem sestavu, je tako le prevzel partijsko direktivo v operativo.( dejansko četa ustanovljena 1. 3. 1973 ?) . Še prej si je Maček Matija NORmalnO omislil leta 1970 posebno skrivnostno enoto za varovanje slovenskega političnega vodstva na katero se tako pozablja (le od kje učna podlaga MSNZ? »hecu lahko tudi mestni sekretariat notranjih zadev«).

A tega danes vse bolj spodkopana gospodarska država RS več niti ne potrebuje, SAJ JE močno ŠIBKA kljub kazanju »mišic« in propagandi »dobrih fantov«!
Za vse so namreč potrebna sredstva in ko MNZ ne zagotovi dosledno sredstev niti za zaščitne enote po policijskih postajah/ »milic (militia)«, je še toliko bolj vprašljivo manj številčna specialna enota, ki ne more sinhrono posredovati niti na dveh koncih (kaj šele, da je to podprto z diverzantsko skupino s podporo »sodobnih« minsko eksplozivnih sredstev)!
Varnostna situacija, ki se prikazuje je »v boju proti terorizmu« ob razpadanju NNNP in morebitne podpore Civilne Zaščite še toliko bolj pereča, saj o profesionalnosti in strokovnosti naj razsojajo predvsem PRISTOJNI, in ne tisti referenčno prikazovani le v medijih!

Morda ni odveč, da so sodelovali pri številnih aretacijah prekupčevalcev z mamili, izsiljevalcev in oboroženih bančnih roparjev TER SI TAKO POVEČEVALI PRILIV…
(Še takrat je Rajko Janša »do Depale vasi« poleg računalnikov dobavljal celo vso opremo za varnostno in obveščevalno področje).
Zgodba z neslavnim celovškim spektaklom 1994 pa je odnesla tudi ministra Ivana Bizjaka…
(izsiljevanje trgovca z orožjem Högler in ponarejanje dokumentov »afera Marin Tomulić ter general HVO Čermak -orožje v luki Koper!«
http://www.finance.si/181060/Drnov%C5%A1
ek-pomilostil-%C5%A1e-tri-obsojence

Sicer podpiram njihovo timsko delo v katerem imajo brez dvoma prednost. A niti FIS-kultura namreč ni vse. Le čemu naj »navadni« državljani sploh še plačujejo davke in druge obveznosti, ko vidijo jasne zgled v skorumpiranih najvišjih politikih, krivosodju in drugih organih ? SE ŠČITI KRIMINAL? Morda ni vedno dobro »videno« v zibelko položeno orožje kot pogajalsko sredstvo za umirjanje namesto pameti… ali da »si pregovorno naš«, namesto da znaš, veš in si vsak trenutek sposoben… DELOVATI V DOBRO NARODA!
zingobango
# 23.05.2013 ob 08:48
Fantje so elita, bili so drugi na prvenstvu specialnih enot, za sabo so pustili bolj renomirane svetovne specialne enote, tako da - vsaka čast!!!
DREADLORD
# 23.05.2013 ob 08:40
Hijena

Yep. smo že videli nekaj podobnega za časa ljudske demokratične oblasti, kateri smo se odpovedali, ker je bila preveč železna in siva. Res smo čudni. Nekaj zavržemo in potem isto povzamemo. Bo kar držalo da je navada železna srajca. Zdaj se v bistvu sprašujem kaj točno naj bi bil tisti otok pred Izolo o katerem so nekoč nekaj sanjali. :-)
r8888
# 23.05.2013 ob 07:53
mušica

# 23.05.2013 ob 07:30
Prijavi neprimerno vsebino Po slikah sodeč to ni boj Davida proti Goljatu, marveč obratno. Dobro opremljen specialc s puško huligana najbrž ni težko krotiti. Sicer pa v Sloveniji specialci praviloma nimajo kakšnega dela.Pravi lopovi so drugi za katere se ve kdo so.


Je že res, da kakšnega pretiranega posredovanja res nimajo, a vendar je treba vedit, da ob tolikšnem sranju, brezposelnosti, korupciji itd.,ki se pojavja na svetu in predvsem v Sloveniji, se vedno lahko nekdo najde, ki se mu lahko utrga in zato so ti pripadniki tu.
mušica
# 23.05.2013 ob 07:30
Po slikah sodeč to ni boj Davida proti Goljatu, marveč obratno. Dobro opremljen specialc s puško huligana najbrž ni težko krotiti. Sicer pa v Sloveniji specialci praviloma nimajo kakšnega dela.Pravi lopovi so drugi za katere se ve kdo so.
KLIPAN
# 23.05.2013 ob 06:57
Plačanci kapitalistov in oblastnikov, ki so se ob njihovem ukazu pripravljeni znesti nad lastnim ljudstvom.
BACK
# 10.08.2013 ob 12:46
@rejtas .. verjetno so čist fejst fantje, samo dejansko pa delajo za psihopate in kriminalce, ki "vodijo" to državo..polcaji in specijalci napadajo ljudi in ne te kriminlace, vlada jim reče:zaščitite NAS , in ne reče jim: zaščitite LJUDI. To se še nikoli ni zgodilo, ane?! Torej, smo navadni ljudje po tej definiciji kriminalci in psihopati.. razumeš kaj nam delajo? Ljudje: Ko se boste zavedal, da ste popolni, da niste "kriminalci", če ne morete plačati položnice, ko se boste zavedali, da smo vsi enaki, da med nami ni razlik, niti ene same razlike ne, ko se bomo združili v eno, in ko boste spremenili percepcijo življenja, ki vam ga vsiljuje t.i. sistem, potem bo konec z temi kriminalci in psihopati, ki kradejo,podkupujejo IN NAS DELIJO, ker jih bomo enostavno skupaj pojedli; za začetek naprimer z odstavljanjem iz oblasti..to je sicer dolgotrajen proces, bistvo pa je, da razumemo, da nekako živimo v "matrici", realnost pa je čisto čisto čisto druga: moramo začeti živeti po zakonih narave ;), ne pa da nam KOS papirja (denar) kontrolirara in upravlja naše življenje.
bob
# 10.06.2013 ob 20:55
Policijski specialci - najprej znoj in kri, nato zvestoba do groba, v glavi pa turoba.
jure-kralj
# 23.05.2013 ob 16:51
@Guliarth

Tako je, naši policaji so že kvalitetni, problem so tožilci.
GIGNfrance
# 23.05.2013 ob 12:38
Ne bluzite, na tekmah in demonstracijah so prisotne posebne policijske enote. To so običajni policisti, ki se vključeni v posebno enoto in imajo nekajkrat letno tudi posebna urjenja, ampak nimajo nobene veze s specialci.
Arso
# 23.05.2013 ob 12:04
Glede na stanje v Sloveniji imajo dovolj dela za počistiti mafijaške posle. V Gotenici bi jih morali usposobiti tudi za brezkompromisno lovljenje domačih in tujih barab v Sloveniji.
Black_Jack
# 23.05.2013 ob 11:30
hahahaha. Rdeči panterji. hahhahaha.
whiipi
# 23.05.2013 ob 10:16
@ vipmit Raj za mafijo je zaradi sodstva...
whiipi
# 23.05.2013 ob 10:10
Pa a res mislite da so na tekmah in protestih specialci. Pa sej so preveč izurjeni za to...tam so navadni policisti, ki so bolj opremljeni. Vsaj pomoje.
alcatraz
# 23.05.2013 ob 09:03
A.C.A.B.
Kazalo