Slovenija
Veliko se jih stežka prebije skozi mesec. Foto: Pixabay
Stopnja tveganja revščine
Stopnja tveganja revščine v letu 2017 po regijah. Najsvetlejša barva pomeni manj kot 9,9 odstotkoa, druga najsvetlejša med 10 in 12,9 odstotka, temnejša med 13 in 15,9 odstotka, najtemnejša pa 16 odstotkov ali več. Foto: Surs
Stopnja tveganja revščine
Za primerjavo: takšna je bila teritorialna razporeditev stopnje tveganja revščine leta 2014, še v času trajanja gospodarske in finančne krize v Sloveniji. Odtenki barv so nekoliko drugačni kot na uvodni sliki, a predstavljajo isto lestvico. Foto: Surs
Stopnja tveganja revščine
Stopnja tveganja revščine leta 2008, torej praktično na začetku krize. Odtenki barv so nekoliko drugačni kot na uvodni sliki, a predstavljajo isto lestvico. Foto: Surs
Človek, ki živi pod pragom tveganja revščine, živi v gospodinjstvu z ekvivalentnim neto razpoložljivim dohodkom, nižjim od 60 odstotkov mediane ekvivalentnega razpoložljivega dohodka v državi.

Dodaj v

Gospodinjstva lani premožnejša, tveganje revščine upadlo

Podatki državnega statističnega urada
14. junij 2018 ob 11:07,
zadnji poseg: 14. junij 2018 ob 18:48
Ljubljana - MMC RTV SLO

V letu 2017 sta se znižala tako stopnja tveganja revščine kot tveganja socialne izključenosti, povišal pa se je povprečni dohodek gospodinjstev, je izračunal državni statistični urad.

Po podatkih iz raziskovanja Življenjski pogoji (SILC) za leto 2017 je bila stopnja tveganja revščine v Sloveniji 13,3-odstotna. To pomeni, da je z dohodkom, nižjim od praga tveganja revščine, živelo približno 268.000 prebivalcev Slovenije, kar je 12.000 manj kot v prejšnjem letu, piše v objavi statističnega urada.

Letni prag tveganja revščine za enočlansko gospodinjstvo je bil 7.628 evrov, mesečni pa 636 evrov. Kdor ga ni presegel, je živel pod pragom tveganja revščine. Ta je za štiričlansko družino (2 odrasla in 2 otroka pod 14 let) znašal 1.335 evrov na mesec, za dvočlansko gospodinjstvo brez otrok pa 954 evrov.

Stopnja tveganja revščine se je glede na prejšnje leto znižala za 0,6 odstotne točke.

Prag tveganja revščine se je zvišal za 232 evrov na leto. Izračun temelji na dohodkih, prejetih v letu 2016.

Dohodek je bil nekoliko enakomerneje porazdeljen med gospodinjstvi, saj se je vrednost Ginijevega količnika znižala za 0,7 odstotne točke, vrednost razmerja kvintilnih razredov pa za 0,2.


Kdo so ljudje pod pragom tveganja?
Urad je objavil tudi razrez 268.000-glave populacije ljudi, ki so pod pragom tveganja revščine. Med njimi je

  • 78.000 upokojencev (15,9 odstotka vseh upokojencev)
  • od tega 54.000 žensk in 23.000 moških
  • 56.000 delovno aktivnih (6,6 odstotka vseh delovno aktivnih)
  • od tega 32.000 zaposlenih
  • od tega 24.0000 samozaposlenih
  • 51.000 brezposelnih (41,8 odstotka vseh brezposelnih)
  • 49.000 mladoletnih otrok (12,8 odstotka vseh otrok)
  • 34.000 pod kategorijo nerazvrščenih


Socialni transferji še vedno znižujejo revščino

Če v dohodek ne bi šteli socialnih transferjev (družinskih in socialnih prejemkov), bi bila stopnja tveganja revščine 24-odstotna. Če bi od dohodka odšteli še pokojnine, bi se stopnja tveganja revščine zvišala na 41,5 odstotka. Socialni transferji so stopnjo tveganja revščine znižali za 0,3 odstotne točke bolj kot v prejšnjem letu, pokojnine pa za 0,6 odstotne točke bolj kot v prejšnjem letu. Ti podatki kažejo, da so vse oblike socialnih transferjev, vključno s pokojninami, v Sloveniji še vedno pomemben dejavnik zniževanja revščine.

Povprečni dohodek gospodinjstev višji
Povprečni letni neto razpoložljivi dohodek na gospodinjstvo je bil 22.256 evrov in je bil tako za 701 evro višji kot v prejšnjem letu. Povprečni letni razpoložljivi dohodek na člana gospodinjstva se je zvišal za 258 evrov, na 8.990 evrov, povprečni letni ekvivalentni razpoložljivi dohodek na člana gospodinjstva, preračunan po OECD-jevi prilagojeni ekvivalenčni lestvici, pa za 392 evrov (na 13.585 evrov).

Razdelitev po regijah
Povprečni letni razpoložljivi dohodek gospodinjstev je bil v zahodni Sloveniji višji kot v vzhodni Sloveniji. Povprečni razpoložljivi dohodek na člana gospodinjstva je bil najvišji v osrednjeslovenski (9.859 evrov in obalno-kraški statistični regiji 9.847 evrov), najnižji pa v posavski (8.360 evrov) in pomurski statistični regiji (8.440 evrov). Glede na prejšnje leto se je zvišal v vseh dvanajstih statističnih regijah, najbolj v goriški in posavski, najmanj v koroški in osrednjeslovenski.

Največja deleža v skupnem razpoložljivem dohodku gospodinjstev so bili dohodki iz zaposlitve (59,4 odstotka) in pokojnine (22,5 odstotka), sledili so družinski in socialni prejemki (10,3 odstotka), najmanjša deleža pa so bili dohodki iz samozaposlitve (5,5 odstotka) ter kapitalski in drugi dohodki (2,2 odstotka). Delež pokojnin, kapitalskih in drugih dohodkov v skupnem razpoložljivem dohodku gospodinjstev se je glede na prejšnje leto nekoliko zmanjšal, medtem ko se je delež dohodkov iz zaposlitve, samozaposlitve ter delež družinskih in socialnih prejemkov v skupnem razpoložljivem dohodku gospodinjstev nekoliko zvišal.

Zmanjšana socialna izključenost
Stopnja tveganja socialne izključenosti se je v Sloveniji glede na prejšnje leto znižala za 1,3 odstotne točke. Znašala je 17,1 odstotka; to pomeni, da je bilo tveganju socialne izključenosti izpostavljenih približno 345.000 oseb ali 26.000 manj kot v prejšnjem letu. Zmanjšanje števila oseb, izpostavljenih temu tveganju, je bilo posledica znižanja vseh treh kazalnikov socialne izključenosti: stopnja tveganja revščine se je znižala za 0,6 odstotne točke, stopnja resne materialne prikrajšanosti za 0,8 odstotne točke in stopnja zelo nizke delovne intenzivnosti za 1,2 odstotne točke, še piše v sporočilu za javnost statističnega urada.

Odziv minisitrstva za delo
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je v odzivu na podatke SURS-a poudarilo, da so k pozitivnemu trendu znižanja stopnje revščine pripomogle tudi spremembe zakonodaje na področju socialnih transferjev in pokojnin. Kot so navedli so se lani zvišali zneski denarne socialne pomoči, izredne denarne socialne pomoči, pogrebnine in posmrtnine, zvišal se je tudi cenzus za varstveni dodatek za samsko osebo. Odpravljeni so bili praktično vsi varčevalni ukrepi in sprejeti novi ukrepi, ki imajo neposreden vpliv na zmanjševanje stopnje revščine in socialne izključenosti.

Ministrstvo za delo je lani subvencijo za kosilo razširilo z učencev iz družin, ki se uvrščajo v 1. dohodkovni razred, tudi na učence družin, ki se uvrščajo v 2. in 3. dohodkovni razred. Ukinili so zaznambe na nepremičninah in vračilo prejete pomoči za prejemnike varstvenega dodatka in denarne socialne pomoči v primeru, ko ima posameznik oziroma družina v lasti stanovanje ali stanovanjsko hišo v vrednosti do 120.000 evrov.

"Glede na pozitivne gospodarske trende in nizko stopnjo brezposelnosti se soočamo s situacijo, ko je treba posebno pozorno posvetiti osebam, ki so najdlje oddaljene od trga dela in ki kljub visoki stopnji zaposlenosti ne zmorejo vstopa na trg dela," še dodajajo na ministrstvu.

Al. Ma.
Prijavi napako
Komentarji
iRobert
# 14.06.2018 ob 11:52
@GORILA z 636 Eu si ne more kupt niti Kevdra. Je pa lepo če vse podeduješ, pol pa gre a ne :)
Tao3
# 14.06.2018 ob 12:02
Ampak kljub vsemu polno jamračev. Predvsem tistih, ki bi DRUGI kaj morali za njih narediti da bi NJIM bilo boljše ...
Celjan27
# 14.06.2018 ob 11:59
Slovenija za Svico druga najboljsa drzava, ki je napredovala....povp. Slovenec pa jamra. Kdo bo to razumel:)
gesan
# 14.06.2018 ob 11:40
Dokler ne bo odgovornosti za odgovorne, tako dolgo bomo kot kamen v močvirju!
Valentin57
# 14.06.2018 ob 11:49
@gesan
Dokler ne bo odgovornosti za odgovorne, tako dolgo bomo kot kamen v močvirju!
Dokler so za našo srečo vedno odgovorni drugi, tako dolgo bomo kot kamen v močvirju.
blue_night
# 14.06.2018 ob 11:52
GORILA

...saj ne rabi dvonadstropne hiše!

Zakaj dvonadstropno hišo? Glede na to, da smo svetovno gledano zelo bogata država, bi si mislil, da prag revščine pri nas predstavlja 30 kvadratov velika garsonjera. Ki pa je s 636 evri na mesec ne moreš najeti nikjer v Sloveniji, če želiš zraven še jesti.
ElTorro
# 14.06.2018 ob 13:29
@generacija56

Iz enega od online člankov:
"Leta 1979 je morala povprečna slovenska delavska družina za fička nameniti skoraj devet mesečnih plač. Za zastavo 101 je bilo treba privarčevati slabih 16, za citroena diano in renaulta 4 pa slabih 14 plač. Za bolj prestižnega volkswagen golfa z dizelskim motorjem so prodajalci zahtevali 26 dvoletni delavski zaslužek."
blue_night
# 14.06.2018 ob 11:40
Letni prag tveganja revščine za enočlansko gospodinjstvo je znašal 7.628 evrov, mesečni pa 636 evrov.

S 636 evri na mesec samski človek v Sloveniji ne more preživeti, razen če ima v lasti nepremičnino oz. če najema sobo v samskem domu.
ElTorro
# 14.06.2018 ob 13:15
Glede na to da je bil ex Jugoslaviji leta 1970 povprečni BDP na oseba ca $6000 in leta 1990 niti $ 9000 na osebo ( v RS pa ca tretjino več) sedaj pa je v Sloveniji BDP na osebo ca nekaj čez $23600 pomeni, da bi sedaj morali imeti ca 2 x manj revnih

Očitno ne veš, kako se meri prag revščine. Namig - če vsem čarobno podvojiš dohodke, bo pod pragom revščine točno enako število ljudi kot prej.

Gre za statistični kazalnik neenakosti, ki neposredne povezave z dejansko revščino nima. Gre za kazalnik, ki zelo poenostavljeno pravi, da je reven tisti, ki ima manj od soseda.
ElTorro
# 14.06.2018 ob 12:38
Brezposelnih v Jugoslaviji ni bilo

Brezposelnih ni bilo v slovenskih mestih. Na slovenskem podeželju in v južnih republikah slika ni bila tako rožnata.

Čez 6 mesecev, ko sem si našel partnerico, sem dobil od podjetja 2-sobno stanovanje.

Si imel srečo. Je bilo zelo odvisno od tega, kje si delal.
Mi (4-članska družina) smo recimo na 2-sobno stanovanje čakali precej dlje. Jaz sem bil star 6 let, ko smo ga končno dobili. Pred tem smo vsi štirje živeli v eno sobi stanovanja mojih starih staršev.
Ko smo se preselili v nov blok, smo v tem bloku imele 4-članske družine 2-sobna stanovanja, 2- in 3-članske družine so imele 1-sobna stanovanja. 2-članske družine so bile v tem primeru matere samohranilke. Parov brez otrok v bloku ni bilo (v skupaj nekaj več kot 50 stanovanjih). To je bilo leta 1981. Pari brez otrok v tem podjetju po tem letu stanovanj niso dobili, ker podjetje po letu 1981 ni več gradilo stanovanj. Pa je šlo za eno večjih podjetij s cca 4000 zaposlenimi. Po tem letu si stanovanje dobil le, če ga je kdo izpraznil....in na spisku je bilo dovolj družin z otroki, ki so vedno imele prednost pred tistimi brez otrok.

Res pa je, da je bilo stanovanje, ko si ga enkrat dobil, bistveno cenejše kot je danes.
Mimobeznik
# 14.06.2018 ob 11:48
@gesan

Dejmo mal razmislit...

Imeli so vzporedne volitve z vzorcem 12.000, ki se je izkazal za precej točnega.

To je bilo eno od vprašanj (katero stranko ste volili na prejšnjih volitvah).
ElTorro
# 14.06.2018 ob 13:37
770 je manj kot 636?
ElTorro
# 14.06.2018 ob 13:36
Kot prvo je 636 eur na mesec več kot minimalec - torej ljudje živijo z manj - in to precej ljudi.

Minimalec je cca 770 na mesec. Tukaj se računajo vsi dohodki, torej poleg mesečne minimalne neto plače (ki je ravno tu nekje) tudi malica in regres.
ElTorro
# 14.06.2018 ob 12:41
Pa sploh ni bistvo Jugoslavija. Bistvo je v tem, da ni realno pričakovati, da bo nekdo ki zasluži manj od minimalne plače, s temi dohodki lahko živel sam v svoji garsonjeri.
Mimobeznik
# 14.06.2018 ob 12:11
SamoRes

Huh, potem majo oni že po par 10.000 eur plače, ker ti točno veš, da se njim vsak mesec poveča za par 1000 eur, med tem ko se poštenim delavcem za trakom od 1991 znižuje.
gesan
# 14.06.2018 ob 11:43
Zadnjič sem poslušal in gledal na TV pametovanje o procentih volilcev na voliščih, kako in kolko % je iz neke točno določene stranke prešlo na točno določeno drugo stranko.

Torej, oni vedo kako sem jaz glasoval prejšnjič, predprejšnjič in sedaj?!
Kako?

Da ni nekdo zamenjal pojma "domneva" in "realnost"?
K_ris
# 14.06.2018 ob 15:26
@Binder Dandet

Pusti s.p.-je, ker tam imamo v naši ureditvi cel kaos, iz katerega niti približno ni jasno, kdo od njih je revež in kdo bogat. Normiran s.p., ki ima mesečno prometa 3000 evrov, je lahko ali revež ali pa ima dejansko dvakratnik povprečne plače. Statistika ga uvršča med reveže, ker se mu kot dohodek prizna samo 20% prej navedenega zneska (torej 600 evrov). Če pa dela v storitveni dejavnosti (svetovanje, računovodstvo, prevajanje ...), pa mu od 3000 evrov dejansko ostane krepko več od upoštevanih 600 evrov, saj ima malo stroškov poslovanja.
K_ris
# 14.06.2018 ob 15:20
@SamoRes

Neenakost v Sloveniji se povečuje, ljudje.

Glede na to da se po različnih merah neenakosti uvrščamo med tri države z največjo enakostjo na svetu, bi bilo res nenavadno, da bi se neenakost pri nas še zmanjševala. Že zdaj smo po enakosti ekstremni v svetovnem merilu.
ElTorro
# 14.06.2018 ob 15:19
Življenjski stroški so se v času gosp.rasti precej zvišali, plače pa stagnirajo oziroma so šle gor le par srečnežem in še to minimalno.


Minimalna bruto plača je 44% višja kot je bila leta 2009
Povprečna bruto plača 17% višja kot je bila leta 2009.

Ampak, ok, če ti praviš, da so šle plače gor le par srečnežem, in še to minimalno, bo pač držalo. Ker negativa je pomembna, pa tudi če si jo je treba izmisliti.
ElTorro
# 14.06.2018 ob 14:00
@Binder
Računaj, da je normiranec, ki zasluži 40k letno, uradno pod pragom....
Mimobeznik
# 14.06.2018 ob 13:40
generacija56

A tako, potem gredo odrasli sinkoti z mamicami v razne Nemčije, Avstije, UK, Irske ... posebej množično iz otadžbine in podobnih držav.
ElTorro
# 14.06.2018 ob 13:23
Za eno plačo si lahko kupil fička

Če si delal v Švici v upravi kakšnega tamkajšnjega podjetja...
generacija56
# 14.06.2018 ob 12:23
ElTorro

Zadel si. Vrata zraven dart plošče....
Brezposelnih v Jugoslaviji ni bilo.
Delal je lahko vsak, ki je ŽELEL delati. Klošarjev nihče ni silil...
Danes sem šel vprašat, jutri začel delati.
Ko sem se pojavil na trgu dela, sem dobil samsko sobo.
Čez 6 mesecev, ko sem si našel partnerico, sem dobil od podjetja 2-sobno stanovanje.
Brez kreditov, samo, da v podjetju ostanem.
Bom ostal pri tem, da ti ne bi razlagal, da je bila Jugoslavija raj na zemlji...
Ker NIKOLI ne bi verjel, pa če bi ti naštel še 100 dejstev....
Recimo, kako sem se dogovoril z občinsko oblastjo za zaposlitev partnerice, hahahaha...
Ko sem si zaželel menjati podjetje, sem se dogovoril in drug dan po dogovorjenem roku začel v novem podjetju... Se izselil, poskrbel za novo bivanje v lastni režiji in počakal, da se je na spisku pojavilo novo stanovanje.... Hahahahaha....
Nekateri nimate ne izkušnje, ne pojma, kako se je nekoč živelo....
fiston
# 14.06.2018 ob 11:53
@gesan To verjetno vedo iz anket, ki so jih delali. Tako da je verjetno nekje med domnevo in realnostjo.
Robiland
# 14.06.2018 ob 11:40
Ce nebi imeli zunaj drzave 50.000 gastarbajterjev bi vsi tenko piskali. Dnevno bi bile demonstracije. Zivimo v milnem mehurcku. Vse se lahko v trenutku obrne.
ElTorro
# 14.06.2018 ob 14:04
Je pa samozaposlenih 116.000, ne 70.000 (letošnji podatek)
Binder Dandet
# 14.06.2018 ob 13:57
Spjev je cca 70.000, po spominu. Torej vsak 3 pod pragom. Smo pa resili brezposelnost.
pajcevina984
# 14.06.2018 ob 12:43
Ta zapis je izjemno relativen. Menim, da je v Sloveniji še zmeraj preveč revščine....., dokler bo imel precejšen del upokojencev md 500 in 600 evri penzjona se lahko oglasijo vsi alarmi, dejstvo je, da je osnovno življenje v naši preljubi deželi predrago.....Danes veliko ljudi v Sloveniji živi pod pragom revščini in mnogi nimajo niti za najosnovnejše dobrine.....,ljudje z mizerno plačo in pokojnino živijo življenje na matematiko, živijo bedno.....,zato si pred tem dejstvom ne zatiskajmo oči.Pa še to- ljudi je sram revščine in neradi govorijo o njej.......
generacija56
# 14.06.2018 ob 12:33
Pa še nekaj.
Začel sem kot tehnik.
Ko sem izrazil željo, da bi želel nadaljevati z izobrazbo, mi je podjetje plačalo šolnino, prevozne stroške ( kar obsežne, 90km ). Za vsak izpit sem dobil 4 dni plačanega dopusta....
Hahahahaha....
Pa se malo ozrite okoli, kaj se dogaja danes....
Imel sem srečo, da sem del življenja preživel v Jugoslaviji....
Sedaj vem kaj je laž, rop pri belem dnevu, korupcija....
Degradacija človeka....
generacija56
# 14.06.2018 ob 12:08
Človek, ki v svoji situaciji živi, o njej ne razglablja...
Vsi, vključno z timom, ki te pamflete po službeni dolžnosti plasirajo, pa vedo, da je vse napisano LAŽ!
0,6% dviga nečesa nihče ni občutil, hahahahaha....
Ko butalci začnejo o statistiki, adijo pamet!
Ustvarja se uravnilovka, da bi vsi preživeli, na akcijskih razprodajah, vse s ciljem, da tisti, ki znajo izigrati sistem, zakone, iz pridobljenih drobtinic gradijo gradove....
Na goljufiji, laži, kraji, vse podprto s strahovito nesposobnimi organi pregona, sodstvom, skorumpiranimi poslanci....
Ampak, dokler se raja ne dvigne, gre....
A ne?
Mediji skrbijo, da dušijo čustva....
KLIPAN
# 14.06.2018 ob 12:07
@GeorgeB
"Vse bodo napisali pristopovi plačanci, samo, da bodo naredili Cerarja, Židana in Erjavca za sposobne... :D:D:D"

Nisem vedel, da "pristopovci" delajo tudi za EU komisijo, IMF, Umar, Eurostat.....
Vsi našteti že tri-štiri leta za Slovenijo beležijo same pozitivne kazalce, po gospodarski rasti smo celo drugi v EU.
Jaz vseeno bolj verjamem njim kot Škandalu ali NoviTv.
fiston
# 14.06.2018 ob 11:56
@blue_night S 636 evri na mesec samski človek v Sloveniji ne more preživeti, razen če ima v lasti nepremičnino oz. če najema sobo v samskem domu.

Ja, za večino je težko, da se ne da je pa kar na pamet. Glede na to, da jih kar veliko dobiva toliko in še manj, a poznaš koga, ki ni preživel ?
Jakob Mali
# 14.06.2018 ob 11:31
Smer je prava, do cilja pa je še (zelo) daleč.
generacija56
# 14.06.2018 ob 19:16
Dobro, če že vztrajaš...
Sem spet doma.
10 let mine kot bi pihnil, ko gledaš nazaj...
generacija56
# 14.06.2018 ob 18:48
7up

Vidiš, streljaš kozle...
Govoriš na pamet.
preživel sem v tujini toliko let, da govorim tekoče angleško, nemško, srbohrvaško, sporazmevam se tudi arabsko. Imam dve arabski vozniški dovoljenji, naprimer....
Integriran sem bil v lokalno skupnost, kolikor je bilo normalno.
Pričakovali so namreč veliko. Arabci, da sprejmem islam...
In seveda sem uporabljal zdravstvene storitve. V ZDA in ZAE.
Bolehal pa ravno nisem...Posebno ne v glavi....
fiston
# 14.06.2018 ob 17:43
@škorpijon velik problem je še vedno izseljevanje državljanov Slovenije, nismo še iz krize !

Niti nima to ne vem koliko veze s krizo in z denarjem. Pač če nekdo hoče namesto 2000 5000 bo šel ravno tako ven.
No samo dosti teh niti ne bi šlo ven s tako plačo, ampak gredo ven ker so slabe delovne razmere. Recimo ne dobiš za nedoločen čas, pa da bi moral S.P. odpirat...., tudi če zaslužiš je bolje da greš ven in delaš normalno.
Potem je tukaj še dosti služb, ko moraš biti praktično non-stop na razpolago, tako ti ostane samo da delaš non-stop, ali pa ne delaš.
Tudi te stvari so pomembne, ne samo denar.
K_ris
# 14.06.2018 ob 15:15
@SamoRes

povišal pa se je povprečni dohodek gospodinjstev

Ja, vsako gospodinjstvo zdravnika, direktorja, profesorja, itd se je zvišalo za nekaj tisoč evrov, minimalci katerih prejemniki so četrt prebivalstva pa ostajajo isti.


Glede na to da se je kar krepko zvišala meja tveganja revščine, ki se izračunava na podlagi mediane, se je morala očitno precej zvišati tudi mediana. Dvig plač profesorjev, direktorjev in zdravnikov pa na premik mediane nima vpliva, ker so bili že pred tem vsi našteti nad mediano.
johnsmith
# 14.06.2018 ob 14:29
Spet kar nekaj. Pomembno je razmerje med neto plačo in življenjskimi stroški. To je merilo za prag revščine. Življenjski stroški so se v času gosp.rasti precej zvišali, plače pa stagnirajo oziroma so šle gor le par srečnežem in še to minimalno.
GORILA
# 14.06.2018 ob 12:19
@Blue Night
Zakaj dvonadstropno hišo? Glede na to, da smo svetovno gledano zelo bogata država, bi si mislil, da prag revščine pri nas predstavlja 30 kvadratov velika garsonjera. Ki pa je s 636 evri na mesec ne moreš najeti nikjer v Sloveniji, če želiš zraven še jesti.

...ne vem, če gledamo na to tako, pa bi lahko rekli tudi tako, glede na to, da so ZDA veliko bogatejša država od Slovenije, bi pričakoval, glede na to, da tam živijo v razpadajočih prikolicah, da je pri nas imeti star induplati šotor že luksuz!
ElTorro
# 14.06.2018 ob 12:09
Glede na to, da smo svetovno gledano zelo bogata država, bi si mislil, da prag revščine pri nas predstavlja 30 kvadratov velika garsonjera

Glede na to, da je bila socialistična Jugoslavija bojda raj na zemlji in da tam revščine ni bilo - tudi tam samska brezposelna oseba ni dobila nič več kot sobe v samskem domu, ali pa še tega ne.
GORILA
# 14.06.2018 ob 11:49
S 636 evri na mesec samski človek v Sloveniji ne more preživeti, razen če ima v lasti nepremičnino oz. če najema sobo v samskem domu.

...saj ne rabi dvonadstropne hiše!
Robiland
# 14.06.2018 ob 11:45
Največja deleža v skupnem razpoložljivem dohodku gospodinjstev so bili dohodki iz zaposlitve (59,4 odstotka) in pokojnine (22,5 odstotka), sledili so družinski in socialni prejemki (10,3 odstotka), najmanjša deleža pa so bili dohodki iz samozaposlitve (5,5 odstoka) ter kapitalski in drugi dohodki (2,2 odstoka).

1/4 Slovencev na crno oddaja svoje nepremicnine. "Drugi dohodki" so realno 10% budzeta.
7up
# 14.06.2018 ob 19:07
generacija56

Ne nisi "živel" v tujini. Tam sim samo na začasnem delu. Tako kot ogromno bosanskih gradbenih delavcev, ki so vrsto let ali desetletij delali v sloveniji za podjetje tipa Vegrad.

Njihovo center življenskih interesov je še vedno Bosna. Enako tudi ti v tujini nisi imel družine, otrok, ki bi obiskovali lokalno šolo. Niti vaša družina, ni najemala tam nepremičnine. Kaj šele, da bi jo kupili.

Po opravljeni "nalogi" si se vrnil domov. Že vnaprej si vedel, da se boš vrnil... tudi sedaj ne živiš v ZDA.

Upam, da sedaj razumeš razliko.
fiston
# 14.06.2018 ob 17:37
@ElTorro "Leta 1979 je morala povprečna slovenska delavska družina za fička nameniti skoraj devet mesečnih plač. Za zastavo 101 je bilo treba privarčevati slabih 16, za citroena diano in renaulta 4 pa slabih 14 plač. Za bolj prestižnega volkswagen golfa z dizelskim motorjem so prodajalci zahtevali 26 dvoletni delavski zaslužek."

No take primerjave ne povedo ravno vsega. Koliko povprečnih plač je treba... Recimo da povprečno plačo ima tam tretjina, ostali so pod njo.
Samo če imaš plačo, da je samo za preživetje, da nič ne ostane, potem ti ne pomaga tudi če ne bi bilo recimo 14 plač ampak 1 plača potrebna za avto.

No meni je ta primerjava z Jugoslavijo čisto nemogoča. Če bi recimo primerjal ceno hiše včasih in danes, je danes skoraj ni plače, da bi hišo naredil. Včasih si jo na črno, rabil si praktično samo zidarja mojstra, ostalo se je delalo zastonj. No če si še oni kredit dobil, ki ga je inflacija popapcala, da si kupil material, potem te je hiša stala tam recimo ravno toliko plač kot pa recimo katrca.
Pa da ne omenim, da smo bili takrat praktično vsi lopovi, ampak oni mali lopovi. Danes ne moreš biti več mali lopov, ker takoj nadrsaš, lahko si samo velik lopov.
7up
# 14.06.2018 ob 15:24
generacija56

Ti nisi nikoli zares "živel" v tujini. Delal si tam kjer te je poslalo podjetje. Podjetje, ti je tudi priskrbelo stanovanje(verjetno v samskem domu, ali pa stanovanje, ki si ga delil s sodelavci), ti uredilo vse potrebne papirje in te tudi peljalo tja in nazaj.

-Nikoli nisi urejal resnih birokratskih stvari kot je npr oddajanje dohodnine v tujem jeziku, ki ga še ne poznaš
-Nikoli se nisi naučil jezika lokalcev
-Nisi imel otrok, ki bi obiskovali tam šolo
-Ni ti bilo potrebno reševati težav, ki jih imajo tvoji otroci
-Ni se ti bilo potrebno integrirati v lokalno skupnost
-Nisi obiskoval lokalnih zdravnikov

Ti nisi nikoli zares živel v tujini!
stari maček
# 14.06.2018 ob 14:05
Pri nas bi lahko bil raj in bi ljudje stokali.
iRobert
# 14.06.2018 ob 13:03
@Generacija56 Ja resj je, Jugoslavija je bila zelo radodarna, sicer z denarjem tistih katerim so v Nacionalizaciji leta 47 in 52 pokradli podjetja ( ukradenega ni tezko deliti ). Produktivnost delavcev je bila enaka 0 v jugi ( kot 7 letni fant sem med obiskom oceta v Metalki nabil 2x vec cen na izdelke kot tam zaposleni - smesno a ne ) . samo se je dalo ker je juga dobivala denar z vseh strani saj jo je tito pametno uvrstil med Neuvrscene in je bila zelo pomemben "tampon" med zahodom in vzhodom. kdo bi si zelel sovjetske baze v jadranu? Ameriki pa tud ni blo tezko financirat juge,povprecna placa je bila 100eu...
pink panther
# 14.06.2018 ob 13:00
še en urad,ki meša meglo
KLIPAN
# 14.06.2018 ob 12:55
Desni statistikam ne verjamejo.
Torej so statistični kazalci o gospodarski rasti ipd. med letom 04 in 08 ena velika laž???
Ali so takrat bili resnični in so laž samo sedaj, ko ni Janeza na oblasti?
HOR
# 14.06.2018 ob 12:48
@ElTorro
# 14.06.2018 ob 12:09
Glede na to, da smo svetovno gledano zelo bogata država, bi si mislil, da prag revščine pri nas predstavlja 30 kvadratov velika garsonjera

"...Glede na to, da je bila socialistična Jugoslavija bojda raj na zemlji in da tam revščine ni bilo - tudi tam samska brezposelna oseba ni dobila nič več kot sobe v samskem domu, ali pa še tega ne..."

Glede na to da je bil ex Jugoslaviji leta 1970 povprečni BDP na oseba ca $6000 in leta 1990 niti $ 9000 na osebo ( v RS pa ca tretjino več) sedaj pa je v Sloveniji BDP na osebo ca nekaj čez $23600 pomeni, da bi sedaj morali imeti ca 2 x manj revnih, samska oseba pa ca 2x boljšo nastanitev, kot je soba v samskem domu...
Pa dvomim, da je tako...

Je pa Slovenija sedaj mednaraodno po višini BDP na osebo rangirana ca podobno, kot je bila ex Jugoslavija. Ker pa je v ex Jugoslaviji imela RS kar višji BDP na osebo, bi morali biti sedaj rangirani višje, da bi mednarodno primerjalno obdržali podoben nivo BDP na prebivalca. Pa nismo!
Kar pomeni, da smo mednarodno primerjalno glede na višino BDP na prebivalca nazadovali glede na pozicijo Republike Slovenije v bivši SFRJ...
Kazalo