Slovenija
Holokavst
Andrej Pančur: "Dan spomina na holokavst nikoli ni bil mišljen kot samo dan spomina na judovske žrtve, temveč na vse žrtve genocida med drugo svetovno vojno. Med žrtve takratnega genocida lahko brez dvoma štejemo tudi Rome in Sinte (porajmos), med zločine pa evtanazijo duševno in telesno prizadetih oseb, množično preganjanje in pobijanje Jehovovih prič, homoseksualcev, načrtno množično pobijanje in stradanje sovjetskih vojnih ujetnikov, Poljakov in drugih skupin slovanskega prebivalstva." Foto: MMC RTV SLO
       Nad Romi so partizani izvedli vojni zločin, ne pa genocida. Slovenske oblasti namreč nikoli niso načrtno ubijale Rome, kot so jih nacistične oblasti.       
 Andrej Pančur
       Vendar se je pri tem treba zavedati, da je bil holokavst nad judovskim prebivalstvom najbolj skrajna oblika genocida, ki ga pozna dozdajšnja zgodovina. Nacistični režim namreč ni nobene skupine prebivalstva preganjal in iztrebljal tako načrtno in množično kot ravno Jude. To pa nikakor ne pomeni, da se pri tem pozablja na druge žrtve.       
 Andrej Pančur
       Italijanska družba tudi ni bila imuna pred pojavom antisemitizma. Toda še skoraj bolj kot antisemitizem jo je prežemalo protislovanstvo. V tem kontekstu je na strani Slovenije, da odločneje poudarja številne vojne zločine, ki jih je italijanski okupator zagrešil nad Slovenci.       
 Andrej Pančur
       Vsako opravičilo za vojne zločine je vedno prvenstveno politična odločitev, ki jo zmore politično zrela družba, ki na svojo preteklost ne gleda samo skozi črno-bela očala.       
 Andrej Pančur
       Pri počastitvi spomina na holokavst se zato predpostavlja, da bi s preučevanjem in z zaznamovanjem holokavsta in vseh drugih genocidnih dejanj lahko preprečili, da v prihodnosti ne bi bilo več genocidov.       
 Andrej Pančur
       V okolju, ki je bilo (in je še vedno) izrazito protiromsko usmerjeno, so po vsej verjetnosti lokalni partizani izkoristili obtožbo o romskem izdajstvu za radikalno obračunanje z nezaželeno etnično skupino. Takratna dogajanja je treba gledati predvsem v luči takratnega partizanskega nasilja nad resničnimi in domnevnimi sovražniki, žrtev katerega niso bili samo Romi, temveč predvsem preostali Slovenci.       
 Andrej Pančur
Inštitut za novejšo zgodovino
Andrej Pančur kot zgodovinar deluje na Inštitutu za novejšo zgodovino v Ljubljani. Foto: MMC RTV SLO
Romi
Žrtve holokavsta so bili tudi Romi. Fotografija je simbolična. Foto: EPA

Dodaj v

Judje so bili vrh ledene gore

MMC-jev pogovor z zgodovinarjem Andrejem Pančurjem
27. januar 2009 ob 18:53
Ljubljana - MMC RTV SLO

Ob dnevu spomina na holokavst se je MMC pogovarjal z Andrejem Pančurjem, ki je poudaril, da se na ta dan ne spominjamo le judovskih, ampak tudi drugih žrtev.

Zgodovinarja z Inštituta novejše zgodovine smo povprašali, kdo vse so bile žrtve holokavsta, zakaj se, ko se razpravlja o holokavstu, govori predvsem o nacističnih zločinih, kako je bilo s holokavstom v Sloveniji, kako gleda na dogajanje okoli Romov, in ali meni, da bi se morala država za zločine, storjene v pretekosti, opravičiti.

Današnji dan spomina na holokavst v zavesti ljudi velja za dan spomina na judovske žrtve nacističnega nasilja. Vendar pa je v tem obdobju izginilo tudi veliko pripadnikov drugih etničnih skupin.
Dan spomina na holokavst nikoli ni bil mišljen kot samo dan spomina na judovske žrtve, temveč na vse žrtve genocida med drugo svetovno vojno. Med žrtve takratnega genocida lahko brez dvoma štejemo tudi Rome in Sinte (porajmos), med zločine pa evtanazijo duševno in telesno prizadetih oseb, množično preganjanje in pobijanje Jehovovih prič, homoseksualcev, načrtno množično pobijanje in stradanje sovjetskih vojnih ujetnikov, Poljakov in drugih skupin slovanskega prebivalstva. Vendar se je pri tem treba zavedati, da je bil holokavst nad judovskim prebivalstvom najbolj skrajna oblika genocida, ki ga pozna dozdajšnja zgodovina. Nacistični režim namreč ni nobene skupine prebivalstva preganjal in iztrebljal tako načrtno in množično kot ravno Jude. To pa nikakor ne pomeni, da se pri tem pozablja na druge žrtve. Po drugi strani pa tudi ne smemo prav vsako žrtev druge svetovne vojne označiti kot žrtev holokavsta ali genocida, saj v tem primeru relativiziramo usodo, ki jo je nacistična Nemčija namenila Judom in drugim skupinam prebivalstva, ki jih je nameravala povsem uničiti (npr. Rome). Ta namreč nikoli ni imela namena iztrebiti celotnega slovenskega naroda, temveč ga uničiti kot narod. Pri tem so nameravali germanizirati večji del Slovencev, ki je živel na nemških okupiranih ozemljih. Nemci so s tem sicer nad Slovenci izvajali etnocid, ne pa genocida. To pa nikakor ne pomeni, da okupator tudi nad Slovenci ni izvajal vojnih zločinov.
Pri počastitvi spomina na holokavst se zato predpostavlja, da bi s preučevanjem in z zaznamovanjem holokavsta in vseh drugih genocidnih dejanj lahko preprečili, da v prihodnosti ne bi bilo več genocidov.

Zakaj se ob dnevu holokavsta poudarja predvsem nacistične zločine, na druge žrtve pa se nekako pozablja (Gonars - fašistično taborišče, Jasenovac - ustaško)?
V zadnjem času so se v vse več (predvsem zahodnoevropskih) državah začeli zavedati, da niso bili samo nacisti odgovorni za izvajanje holokavsta. Brez aktivne podpore zavezniških držav in kolaborantov nacistična Nemčija ne bi mogla zajeti in nato usmrtiti tako velikega števila Judov. Podobno to velja tudi za Italijo. Tu je sicer še vedno močno zasidran mit o dobrih in pogumnih Italijanih, ki ga uradna politika še vedno načrtno goji, toda novejše zgodovinske raziskave so ta mit že temeljito ovrgle in ga predvsem relativizirale. Po eni strani je tako veliko Italijanov pomagalo Judom, vendar so Jude po drugi strani s pomočjo antisemitske zakonodaje zapostavljali že po letu 1938, po kapitulaciji Italije pa so večino aretacij izvedle prav italijanske oblasti Mussolinijeve fašistične republike. Te so tudi zaplenile premoženje Judov, ki so umrli v koncentracijskih taboriščih.
Italijanska družba tudi ni bila imuna pred pojavom antisemitizma. Toda še skoraj bolj kot antisemitizem jo je prežemalo protislovanstvo. V tem kontekstu je na strani Slovenije, da odločneje poudarja številne vojne zločine, ki jih je italijanski okupator zagrešil nad Slovenci.
Ne bi pa se mogel strinjati, da se pozablja na judovske, romske in navsezadnje srbske žrtve ustaškega režima v Jasenovcu.

Poleg Judov in drugih narodov so bili na seznamu uničenja tudi Romi. Vendar pa se njihovo preganjanje naj ne bi končalo z uničenjem Hitlerja, ampak naj bi jih preganjali tudi takoj po vojni. Ali to drži? Ali je znano, koliko Romov z ozemlja današnje Slovenije je bilo preganjanih med vojno od okupatorja (nemška koncentracijska taborišča ipd.) in koliko so jih "uničile" "naše" oblasti?

Poleg Judov so nacistične oblasti zelo sistematično preganjale tudi Rome in Sinte, ni mi pa znano, da bi jih tako množično preganjali tudi po vojni.
V Sloveniji je nemški okupator Rome oziroma Sinte iz Gorenjskega leta 1941 izgnal v Srbijo skupaj z rasno in s politično nezaželenimi Slovenci. S temi transporti so bili izgnani tudi preostali gorenjski Judje, ki predtem še niso pobegnili, in celo nekaj dušeno in telesno prizadetih. Nasprotno pa je nemški okupator evtanaziral 583 duševno in telesno prizadetih iz štajerskih zavodov. Štajerske Jude je okupator prav tako izgnal v Srbijo in na Hrvaško, Romov pa takrat na Štajerskem tako rekoč ni bilo. V nasprotju s prekmurskimi Judi je kljub hudemu preganjanju vojno uspelo preživeti večini tamkajšnjim Romom.

Ali na tem področju katero območje posebej izstopa (Dolenjska, ljubljanska pokrajina)?
Italijanski okupator v Ljubljanski pokrajini nad Judi ni izvajal holokavsta, temveč jih je v skladu s svojo protijudovsko politiko večino interniral v Italijo. Po italijanski kapitulaciji je bilo v obsežnih protipartizanskih aretacijah oktobra 1944 aretiranih preostalih 32 Judov, ki so bili nato poslani v nemška koncentracijska taborišča. Italijani Romov niso načrtno preganjali. Znani pa so primeri, ko so partizani leta 1942 pobili najmanj dve skupini Romov, skupaj z ženskami in otroki. Šercerjev bataljon je maja 1942 na Mačkovcu najprej usmrtil 10 Romov, nato pa še skupino okoli 46 Romov. Druga množična usmrtitev je bila v Beli krajini, kjer je belokranjski odred 19. julija 1942 usmrtil 61 Romov iz naselja Kanižarica pri Črnomlju.

S kakšnim izgovorom so pobijali Rome? Po nekaterih informacijah naj bi na Dolenjskem Italijanom izdajali informacije o partizanih in bili zato likvidirani. Ali to drži?
Glavni razlog za likvidacijo naj bi bilo njihovo izdajanje Italijanom, vendar o tem ni trdnih dokazov, predvsem pa tudi morebitno izdajanje ne opravičuje množične usmrtitve celotnih družin. V okolju, ki je bilo (in je še vedno) izrazito protiromsko usmerjeno, so po vsej verjetnosti lokalni partizani izkoristili obtožbo o romskem izdajstvu za radikalno obračunavanje z nezaželeno etnično skupino. Takratna dogajanja je treba gledati predvsem v luči takratnega partizanskega nasilja nad resničnimi in domnevnimi sovražniki, žrtev katerega niso bili samo Romi, temveč predvsem preostali Slovenci.

Ali torej lahko rečemo, da so bili Romi torej nekakšna žrtev genocida takratnih slovenskih oblasti?
Nad Romi so partizani izvedli vojni zločin, ne pa genocida. Slovenske oblasti namreč nikoli niso načrtno ubijale Rome, kot so jih nacistične oblasti. V bazi podatkov o žrtvah druge svetovne vojne in zaradi nje imamo tako na Inštitutu za novejšo zgodovino med Romi zapisanih 139 smrtnih žrtev, od katerih jih je bila seveda velika večina civilistov, toda sedem jih je svojo življenje izgubilo kot partizani. Od tega je nemški okupator zakrivil smrt 93 Romov. Imena žrtev partizanov večinoma niso znana in zato tudi niso zapisana.

Menite, da bi se jim morala država opravičiti?
Vsako opravičilo za vojne zločine je vedno prvenstveno politična odločitev, ki jo zmore politično zrela družba, ki na svojo preteklost ne gleda samo skozi črno-bela očala.

Aleksandra K. Kovač / Blaž Kosovel / Marjetka Nared

Prijavi napako
Komentarji
Matizz
# 02.02.2009 ob 13:33
Naslov prispevka: "Judje so bili vrh ledene gore" je popolnoma neprimeren. Implicitno namrec pomeni da naj bi Zidje predstavljali manjsino vseh zrtev Holokavsta (ker je vrh ledene gore neprimerni manjsi od dela ki lezi pod gladino), kar je seveda v popolem nasprotju z resnico. gre ocitno za napako, saj je v prispevku jasno napisano "Nacistični režim namreč ni nobene skupine prebivalstva preganjal in iztrebljal tako načrtno in množično kot ravno Jude." Ne glede na to da spodrsljaj ocitno ni nameren, bi ga vseeno veljalo spremeniti, saj je v taki obliki zaljiv za 6 milijonov Zidovskih zrtev Holokavsta
fakin
# 31.01.2009 ob 08:50
Judje so bili vrh ledene gore programa RKC-ja zaradi židovskega zlata.Pa tudi zlata ostalih narodov se niso branili.
Ladko Gajšek
# 30.01.2009 ob 11:11
Žrtveni psalm 2005

Moj Bog, moj Bog,
zakaj si nas zapustil?
Ko so nam eksekutorji zaplenili vse premoženje,
tudi družinske albume fotografij,
umetniško zbirko in ženine oljne slike,
vse knjige in računalnik in tisočero
računalniških disket -

ko so razbili vse pohištvo dóma in ga zmetali na
primestno deponijo,
ko so razbili vse gospodinjske stroje in jih zavrgli
v smetje in proč:

Moj Bog, moj Bog,
zakaj si nas zapustil?

In potem smo klamali in tavali
v brezdomje...,
intelektualci
in so se v zakristiji režale ženščine
in so se v centrih režale ženščine
in so se skrivali preganjači zase v zaklenjenih hišah
in so se nagrajevali ljudomrzni zavistneži
in so si kulturni delavci meli roke
in so rekli, da si je vsak sam kriv -

da je državno zaplenjen,
da je izgnan:

Moj Bog, moj Bog,
zakaj si nas zapustil?

Se je leta 2005 ponovilo leto 1941 na slovenskih tleh
pritlehno in po zakonih sprenevedavega zla?
Je holokavst stvar preživetja
med slovensko ničvrednostjo, ki je vabila
sovražnost med nas in izgon in zaplembe,
ki se je dvignila v svoje brezimne oblastne organe,
v svoje breztelesno telo okrutnosti,
povsakdanjenega uničenja -
kakor da so vsi goniči in sodna eksekucija
brezimna svojat,
oborožena svojat,
ki prihaja in vdira v stanovanja,
pleni in izganja slovensko družino
v brezdomje? Ta mrzli resketavi, prasketavi
zasmeh v ozadju, ta sivina brezumja
in pravniškega brezpravja! ker se je
ustavilo pri ustavi...

Moj Bog, moj Bog,
zakaj si nas zapustil?

Načrt je uspel s hinavsko pričaranim ozadjem,
ko so razzgodovinjali zgodovino in svinjali
ob polnih koritih le zase:"Jedem das Seine!"
in so vsaj naša imena zaplenjenih izgnancev
znana, bila so javno izobešena kje
na eksekutorskih sodnih stenah, na stenčasu
neberljivo vsega hudega! Ker smo
civilisti, umetniki, razumniki... in nad nami
smrtonosni sloj ugodnikov in politikantarsko mrzlih
vlačugarskih prezirljivcev! Z roko v roki
so delali načrte, da nas v roku
oblastno iztisnejo v nič, pritisnejo v pozabo
brezimnega boga sovraštva in sodnih
eksekutorsko črnih angelov zla...

Moj Bog, moj Bog,
zakaj si nas zapustil?

Kdor je preživel, ve, da utripa človeško
srce v trepetcu pred eksekutorji in obcestnimi ključarji
ključavničarji, pred tistimi tipčki, ki pridejo
z nekaj poštampiljkanimi papirji in ubijajo življenje in čas
s svojim neznanim podpisom. Prekletstvo
je prišlo nadnje, kajti moj Bog, moj Bog,
zapustil si tudi kmalu eksekutorje! preklinjavce
vsega, kar je slovensko in človeško.

Vladimir Gajšek
mikoš
# 28.01.2009 ob 20:23
29. mikoš (28.01.2009 || 00:11:13)
Četrtek 27 aprila 1944, vam napišem popoldan če bo čas, to jebil dan za zapis v zgodovino.

Z tov, Stanetom, stavima nekaj, kar bi še danes, stavo 100% dobil.

Žal je Stane pokojni, obrača se v grobu zaradi stave, v to kar je verjel, je bilo njegov konec.

Verjamem v to, da tisti, ki imaste možgane za funkcionalno razmišljanje, boste ugotovili
za kaj sva stavila. Zadeva je opisana v tretjem zvezku resnični dogotkov NOB, ki sem jo obljubil.

Nič novega niste odkrili tisti, ki me prištevate med norce. Na taračun so me reševali mnogi,
ki so v meni videli kanček upanja.
Takrat neverjetno in noro je samostojna Slovenija, norčki pa še živimo.
fakin
# 28.01.2009 ob 15:45
Judje so bili "sponzorji" Hitlerju in RKC mafiji pri financiranju globalizacije krščanstva.
mojca111
# 28.01.2009 ob 11:57
"Nad Romi so partizani izvedli vojni zločin, ne pa genocida. Slovenske oblasti namreč nikoli niso načrtno ubijale Rome, kot so jih nacistične oblasti. "

In kaj zdaj? Je potem patizanski zločin manj zločinski?!
skitnica
# 28.01.2009 ob 11:54
mikoš tebi se je do konca odtrgalo,žalostno toda resnično.
mihas
# 28.01.2009 ob 10:27
Janez100 pošteno in predvsem nepristransko napisano.
whitewater
# 28.01.2009 ob 09:42
o čemerkoli govori nek članek se najde kašn zafrustriranec, ki privleče komunizem na plan. sej se je tega komunizma bolj za bat kot ebole. menda sta celo povezana, izvirata iz istega seva virusa. maaaaa norci:)
sicer pa holokavast...enkrat v življenju bi moral vsak it pogledat kašno tborišče pa si poskušat zamislit trpljenje. ljubelj je bliz, rab je malce dlje, gonars približno isto...kamorkoli že, pretresljivo
janez100
# 28.01.2009 ob 09:11
Zakaj je že bila ustanovljena protiimperialistična fronta? Za boj proti nacizmu in fašizmu?? Ne, dragi moji, za boj proti zahodnim zaveznikom. Ob ustanovitvi sta bila Hitler in Stalin zaveznika. Šele kasneje so se postavili na nasprotna bregova.
Ali ne spominja to zelo na Italijo? Najprej na eni strani, potem pa hop na drugo stran in smo veliki zmagovalci.

Nekateri pač nikoli ne boste priznali, da so žrtve ubojev in pobojev tako med vojno kot po vojni, posledica zločina. Ta pa ni relativen. Zločinci so bili tako domobranci kot partizani. A spet ne moremo vseh partizanov in vseh domobrancev metati v isti koš. Večina jih je šla v boj z dobrim namenom osvoboditi državo, družino,... Ker ste že tako vsi zgodovinsko izobraženi, potem tudi veste kako se je pridobivalo nove pripadnike? Čisto enostavno - kdor je prej prišel k hiši, tam si pristal. Če si odklonil, potem si dobil metek v glavo. So torej eni in drugi sploh imeli izbiro?

Zgodovinske knjige so eno, to kar smo lahko videli s svojimi očmi, pa je pogosto druga zgodba.
mihas
# 28.01.2009 ob 08:47
BKmusi in vidim_vas se strinjam z vama. Tudi mene je zmotila opaska v narekovajih. Na žalost so cigani (Romi) v večini na Dolenjskem in v Prekmurju. Sožitje pa ni odvisno samo od nerosmkega prebivalstva in njihove visoke tolerance.
Partizani so se borili proti okupatorju, istočasno pa predvsem za lastne interese. Med drugim so čez noč izginjale cele družine, ki so predstavljali veliko grožnjo bodoči socilaistični državi (intelektualci, premožnejše družine, obrtniki...). Tako imenovane pogumne samostojne akcije, kljub jasnim opozorilom okupatorjev o protiukrepih, seveda iz zasede posameznih odredov, so na drugi strani povzročala množična pobijanja civilistov s strani okupatorja.
Kolaboracijo z okupatorjem belogardistov, domobrancec... so leti krvavo plačali po 1945, partizani se pa razen svoje hrabre protiokupatorske borbe ne spomnijo ničesar oz. vse opravičujejo, kot vodjne čase. Narod je pa najeb....
Pa še nekaj. Polariziranje na rdeče (poštene, napredne...) in cerkev (hinavska, zahrbtna...) je čudna, ker vem da nas je veliko, ki nismo ne eno in ne drugo.
vidim_vas
# 28.01.2009 ob 07:47
Dolenjci so pokazali skrajno toleranco do Ciganov. Preselimo jih na Metelkovo, pa bomo videli, kako dolgo bodo vzdržali (Cigani namreč).
BKmusi
# 28.01.2009 ob 06:46
Dober članek.
Moti pa stavek "V okolju, ki je bilo (in je še vedno) izrazito protiromsko usmerjeno," Dolenjska in Bela krajina ni usmerjena proti romom. Sam sem imel skozi osnovno šolo romske sošolce in smo bili ter smo še danes prijatelji. Žal, so pa barabe, ki niso v življenju še od daleč videli lopate oz. dela. Stalne kraje, barabije, vandalizem... Pred stanovanjsko hišo so nam ukradli nov Peg perego otroški voziček (so jih drugi videli) policija pa - sami si pojdite voziček iskat...
Kaj naj rečem. So ljudje, s katerimi sobivanje je težko. Vajeni so, da jim naša država - torej MI vsi, damo vse kar hočejo.

Tisti ki pa reče, da smo "neprijazni" do romov, pa si jih naj kar lepo odpelje domov za prve sosede - pa bo videl kako mu bo lepo.
LP
VKokielov
# 28.01.2009 ob 05:14
Govoril sem slovensko in govoril, ampak zdaj sem se najezil in mi manjkajo besede.

Jaz nikoli ne bi smel vsega tega dejati, ce ne bi videl "svoima ocima" to kar je vsem jasno o RTVSlo, namrec da je odnos do judov znan in utemeljen. Vsi dobro vedo kaj vse je Hitler nacrtoval in komu. In treba kdo biti povse nesvesten da ne bi razumel kaj pomeni ta clanek. A pomeni on namrec, da mi nocemo pravo reci: mi ne verjamemo ali v holokavst ali v njegovo pomembnost, ker to je prevec nepristojno; ampak raje izhujamo svoje lastno ime z licemerno lazjo.

If that's the way you want it...so be it. But it makes my blood run cold.
Neron
# 28.01.2009 ob 00:57
VKokielov, priporočljivo je govoriti slovensko. In nihče ne sovraži židov, tako kot tudi ustašev ne. Ampak to je pač zgodovina, tudi mnogo Slovencev je bilo usmrčenih med holokavstvom, meni se zdijo le ti pomembnejši.
VKokielov
# 28.01.2009 ob 00:40
jebote gubim strpljenje s vama. To je kao kad dijete poje cokoladu ali ne zaboravi ni bombone, pa kad ga pitaju zasto je pojeo cokoladu, kaze: ali ja i bombone sam pojeo! Ma kako vi mozete? Kako vi smijete, ko vam daje prokleto pravo? Je li austrijsko naslijede, mrzjeti Zidova? Beh, onda nemojte o tome po svem svijetu, i jos se ciniti andelima.

A kad RTV Slovenija sebe smatra pristojnom sluzbom, onda mora se drzati obmana kao sto je ovaj. Jer da ste ispisali velikim slovima "Holokaust je fikcija", bilo bi postenije nego ovo.
VKokielov
# 28.01.2009 ob 00:36
jebote narode mrzite vi Jevreje i to je to. ne znam sto jos reci.
mikoš
# 28.01.2009 ob 00:11
Četrtek 27 aprila 1944, vam napišem popoldan če bo čas, to jebil dan za zapis v zgodovino.
Neron
# 28.01.2009 ob 00:07
Veste kaj je Mikoš, če ste res bili partizan vas spoštujem, vendar tudi sam sem imel sorodnike v partizanih, tako da nisem povsem neseznanjen s temi zadevami. Res je da so se dogajale svinjarije, povsod so se. Marsikdo, tudi moj praded se je boril za domovino in ne za komunizem, a v tistem trenutku je bilo sodelovanje z okupatorjem večje zlo. Po celotni Evropi so že takoj po vojni razščistili s tem kdo je bil kdo, pri nas pa se še dandanes skuša opravičevati dejanja domobrancev, ki so bila izdaja lasnega naroda, izdaja in največja možna hinavščina. In ljudi v taboriščih so še vseeno pobijali nacisti, ne komunisti, ki močno dvomim da so imeli kaj pri tem. Sicer pa tudi komunizma pri nas že kar slabih 20 let ni več, tako da imate vso pravico da pokažete te dokumente in dokaze, ki pravite da jih imate. Mislim da je povsem pošteno in pravično, da se razčisti s tem, kljub temu da so zadeve že malce zastarele. Pa lep pozdrav.
Capital78
# 28.01.2009 ob 00:04
mikoš pred sabo vidi samo rdečo barvo, od te obsedenosti bo tudi končal svojo patetično blodnjo.
mikoš
# 27.01.2009 ob 23:53
25. Capital78 26. Neron -
Verjamem, da je hudo, ker vidva z starši nista videla tega kar sem jas okusil.
STA PA TAKO NVERJETNO UČENA, da vama samo škodi.

Resnica pa vam gre zelo na živce, CELO KOZLALA BI OD NJE,
komunistične puhlice in laži so pa super in fajn.
Neron
# 27.01.2009 ob 23:42
Capital78 saj pa ni težko smetiti po forumu, če pa skos le copy-pasta.

mikoš sedaj pa bi se lahko domobrančki že enkrat za vselej sprijaznili da ste bili na napačni strani. Pa tudi komunizma ni več pri nas, kolikor sem na zadnje gledal... :D
Capital78
# 27.01.2009 ob 23:38
mikoš
Naredi vsem uslugo in se zabriši nekam. tvoje laži in potvarjanja postajajo tako ogabne, da nam sili na bruhanje. Koliko ti plačuje Drobnič za te bedarije?
mikoš
# 27.01.2009 ob 23:18
Z čigavo pomočjo so Slovenci romali v taborišča, tudi v Auschwitz?

Veliko tudi z izdajalstom komunistične partije, dokazlivo in sramotno, na kakšne načine vse,
se je komunizem lotil Slovenskega naroda !!!!!!

Kaj je zdaj z odborom, ki naj bi ugotavljal komunistično preteklost ?

Ljudi je v demokratični Sloveniji še vedno strah povedat, da so jih izdali komunisti,
zarto so moral okusit taborišče, ki ga tu omenjate ,

Kar brišite me ali hočete, da ves svet ve kam gre Slovenska oblast.

MARSIKAJ nikoli nebi prišlo na dan, ko bi svoje packarije v prvi fazi priznali.

POIMENSKO SE BO OBJAVILO, IN osebno si bom prizadeval za to.

Obstajajo pa dokumenti, zato je zdaj zginila sled za inštitucijo, ki naj bi se z tem ukvarjala.
Problem pa je nastal zaradi plač.

Ti misliš da se morjo ljudje spet trest pred komunistično bando.

Sami pošteni partizani bomo poskrbel , da ne, nikoli več.

Mene , ki govorim in pišem resnico se pa sproti briše.

TAKE LAŽNIVCE PA NE ¨!!!!

43. odpadnik-1 (27.01.2009 |

Lažnivci in hinavci so morili, danes se sklicujejo na komunizem.


Zmagovalci ali nezmagovalci, zločinci so bili na vseh straneh. Že iz stare zgodovine se lahko naučimo, da na tem svetu zmaga močnejši morilec. V dvajsetem stoletju so bili prvovrstni morilci komunisti in nacifašisti. Totalitaristični enostrankarski režimi pač.

Dost vas imam banda komunistična lažniva, preveč smo pretrpel pošteni partizani za svobodo,
da bi se taki brezvedneži norca delal iz vsega .

KOMUNIZEM JE NAJVEČJE ZLO SVETA !!!!

Vedeti morate, da zopet ogroža svet, samo zato ker ni ta manifestacija tudi proti komunizmu.
švarci
# 27.01.2009 ob 23:17
ne ne komso, meni ni nobeden razlagal zgodovine. Sam sem si jo preko knjig preštudiral. Po takem kot pišeš ti, pa je očitno, da jo je tebi nekdo razlagal, torej ni sad tvojega razmišljanja. To sem ti že prej jasno napisal, ampak očitno ne razumeš. Stavek, ki je tebe opisoval si kopiral in pripisal na čisto primitiven način: "To velja zate! XD" Pohvale za izčrpen odgovor in za tistega otroško/najstniškega smeška.
Neron
# 27.01.2009 ob 23:11
švarci, že tvoje izražanje je povsem na psu, da ne govorim o dejstvu da ne ločuješ niti leve od desne, kaj šele da bi bil sposoben brati kako tujo literaturo.
komsomolec
# 27.01.2009 ob 23:08
19. švarci (27.01.2009 || 22:53:21) Očitno ti je nekdo spretno opral možgane po njegovem okusu.

To velja zate! XD
mikoš
# 27.01.2009 ob 23:06
Nebom pisal neresnic ampak zgol resnico.
Bil je ponedeljek 27 marca 1944, pol vasi so odgnali v zapore in potem naprej v taborišča.
Naša četa je imela za opravit neko nepomembno malogo, tako smo bili daleč stran. Vsi
tovariši, ki so tam imeli svojce, in so leti bili aretirani so takoj ugotovili, koga samo so odpeljali.

ŠLO JE IZ UST DO UST-UŠES. Jasno je bilo , da so odpeljali tiste, ki so bili najbol proti komunistom.
Tiste, ki so vzdignili glas proti pobijanju zaradi revolucije, To so jim pa omogočili iz naše NOB komande.
švarci
# 27.01.2009 ob 22:53
spet se motiš komso, zgodoviine se nisem učil pri verouku, ampak s prebiranjem raznih zgodovinskih knjig. Po tvojem izražanju, pa je jasno, da je tebe očitno nekdo naučil zgodovino in si ti v to tebi povedano prepričan. Očitno ti je nekdo spretno opral možgane po njegovem okusu.
švarci
# 27.01.2009 ob 22:46
komso/neron... nimam namena se dopisovat z okuženim človekom s komunistično "ideologijo".
Kot sem že večkrat napisal: nacifašizem je zločinski sistem tako kot komunizem. Pravjicam Stalinove "zlorabe" komunizma nasedajo samo še nerazmišljujoči ljudje. Stalin je dal pobiti desetine milijonov ljudi v imenu širitve revolucije in njene komunistične internacionale. Hitler in Mussolini so dali pobit tudi par milijonov ljudi za njihovo širitev. V Španiji pa je Franco naredil preprosto državljansko vojno, Španija ni intervenirala v drugi svetovni vojni, zato pa je fašizem/francizem ostal v Španiji od konca druge svetovne vojne vse do smrti Franca leta 1975. Skratka druga svetovna vojna ni imale končni cilj antifašizem. Nekje je še naprej bil fašizem nekje pa komunizem.
Za komunistične režime pa je itak vsaka nekomunistična država bila fašistična, zato pa so v vzhodni Nemčiji zgradili "antifašistični zaščitni zid", da bi se zaščitili pred "zahodnim fašizmom". Komunistični primitivni režim pač.
Predlagam branje naprimer ameriških zgodovinskih knjig, ki pišejo o času pred, med in po drugi svetovni vojni. Fašisti=komunisti
Neron
# 27.01.2009 ob 22:40
švarci se je zgodovine učil pri verouku, razsvetljen pa je bil pri sveti maši prejšnjo nedeljo.

manrose lepo napisano :)
manrose.
# 27.01.2009 ob 22:30
+ povojni poboji so posledica, ne vzrok.
komsomolec
# 27.01.2009 ob 22:28
Bo dobra tudi francoska, sveže prevedena v slovenski jezik!
Edmond Paris, Jezuiti – skrivna vojska papeštva.
Avtor verodostojno dokaže,da so Hitlerja in Musolinija na oblast postavili jeziti in Papež.
manrose.
# 27.01.2009 ob 22:28
švarci: Ne spreminjaj zgodovine. Vzemi svetovne zgodovinske knjige v roko in si preberi, kdo je bil tisti, ki je izvajal genocid nad nedolžnimi, in tisti, ki se je temu opiral. V vseh jezikih boš prebral isto. Vi, ki so vas stari starši ali pa starši naučili zgodovino samo od 1945 dalje, ste zame nekompetentni. Če so bili med vojno komunisti, krščanski socialisti in liberalci edini, ki so se uprli fašizmu, so pač oni tisti, ki se jim je potrebno zahvalit. Cerkev pa je ravnala drugače. Ljudstvu je obrnila hrbet (razen redkih duhovnikov, ki se jim je treba zahvalit za pomoč Slovencem v zamejstvu) in svojo zmanipulirano ruralno rajo poslala proti komunizmu in to z isto retoriko, kot je HItler poslal Wehrmacht v Sovjetsko zvezo. Torej, proti sovražniku fašistov. Torej, ob vsej moriji, ki se je odvijala s strani fašistov in nacistov, se je Cerkev lotila komunizma, katerega pripadniki so se borili proti Hitlerju. Cel svet se upira fašizmu, Cerkev pa mu pomaga.

Včasih resno pomislim, da ste mentalno bolni in potrebujete pomoč. Tako kot tisti predstavnik Nove slovenske zaveze zadnjič na Odmevih. Take sebičnosti, egoizma in negativizma nisem videl še nikjer kot pri vas revizionistih.

p.s.: Komunizem ni nikoli obstajal, je bil pa kot ideja zlorabljen s strani stalinistov, ki so ga spremenili v administrativni totalitarni socializem, ki je bil v prvih letih vzor vsem državam s partijam. Stalin je imel pač vpliv. In ja, on je bil zločinec. Zato je tudi revanšizem potekal po tej poti in zato se je leta 1945 odvijalo to, kar se pač je.
švarci
# 27.01.2009 ob 22:23
Spet pišeš neumnosti. Zanimivo kdo se oglaša, tisti, ki vse brez osnove enostransko piše. No pa preberi si še ti naprimer kakšno ameriško ali angleško zgodovinsko knjigo.
Neron
# 27.01.2009 ob 22:14
švarci če nisi sposoben prebrati nobene zgodovinske knjige je povsem razumljivo da smatraš vse za pravljico :)
švarci
# 27.01.2009 ob 22:12
komso, tisti, ki živi v pravljicah si ti. Mislim, da si ti prvi na lestvici nakladnja pravlic pri komentiranju na rtvslo.
smejka
# 27.01.2009 ob 22:00
In naučili so se, kako izvajati holokavst.........
zabekg
# 27.01.2009 ob 21:43
Glede na to, da so jude preganjali čez celo zgodovino, potem je že nekaj z njimi narobe. Da so resnično moteni, kažejo zadnji dogodki v Gazi.
CL1T
# 27.01.2009 ob 21:19
Žrtve holokavsta, ki same izvajajo holokavst...
komsomolec
# 27.01.2009 ob 20:49
jes, švarci spet piše pravljice,si to pobral v slovenski tržaški župniji Sv.Ivana?
švarci
# 27.01.2009 ob 20:41
"Nad Romi so partizani izvedli vojni zločin, ne pa genocida. Slovenske oblasti namreč nikoli niso načrtno ubijale Rome, kot so jih nacistične oblasti. "

Tu ni nobene razlike. Zločin je zločin. Mrtev človek je mrtev človek. To nič ne spremeni, da je človek dejansko nehal živeti zaradi zločincev, ki so ga ubili.
švarci
# 27.01.2009 ob 20:37
ja mikoš, komunisti so samo povzročali to, da so Nemci pošiljali nedolžne Slovence v koncentracijska taborišča, v ščit teh izdanih Slovencev pa komunisti niso nikoli nič naredili. Komunisti so tako bili pravi izdajalci ljudstva, ki so se na vse razne umazane načine borili le za revolucijo.
Obsodit bi morali tako nacifašizem kot komunizem. Ta dva sistema sta povzročila največjo morijo v 20.stoletju. Številsko je komunizem povzročil še daleč večjo.
V zaščito sveta pred novimi napakami, se mora ljudi seznaniti s krutostjo totalitarističnih sistemov.
Neron
# 27.01.2009 ob 20:31
mikoš, edini preživeli belogradist?
BoySI
# 27.01.2009 ob 20:21
bolnik
rdeča lajna
# 27.01.2009 ob 20:08
Izgleda da smo vsi zraven.
Kazalo