Moja dežela
Ocena novice: Vaša ocena:
Ocena 4.0 od 40 glasov Ocenite to novico!
Anita Ogulin
Videli smo ogromno primerov, pri katerih je družino v revščino pahnila bolezen, nesreča ali smrt v družini, pravi Anita Ogulin. Foto: Miran Juršič
       Revščina zareže globoko v medosebne odnose in v funkcionalnost staršev. Brezposelni starši po nekem času iskanja dela izgubijo stik z zunanjim svetom, se bojujejo z duševnimi boleznimi in slabšo samopodobo, pojavi se nasilje v družini. Takrat pomislijo tudi na najhujše, nekateri to tudi uresničijo.       
 Anita Ogulin
Anita Ogulin
Leta 2011 je politika sprejela sistemske spremembe, ki so revščino v Sloveniji poglobile. Foto: Miran Juršič
       Enostarševske družine včasih ne dobijo druge pomoči le zato, ker na nekem papirju piše, da prejemajo preživnino, na bančnem računu pa te preživnine ni. Pa zato, ker imajo lastnino, ki predstavlja njihov skromni dom ...       
 Anita Ogulin
Anita Ogulin
Dosegli smo, da bodo s 1. februarjem 2017 upravičenci do polnega subvencioniranega kosila tudi otroci iz drugega in tretjega dohodninskega razreda. Prav tako smo uspeli s predlogom, da denarna socialna pomoč pripada upravičencu, torej, da se za kritje dolgov ne sme posegati vanjo. V denarno socialno pomoč ne smejo posegati tudi banke, ki iz dohodkov, ki so izvzeti iz izvršbe ne smejo zaračunavati nadomestil za opravo izvršilnih dejanj. Foto: Miran Juršič

Dodaj v

"Biti reven pomeni biti izključen iz družbe, stigmatiziran, nevreden … pomeni biti izgubljen in zapuščen"

Intervju z Anito Ogulin iz Zveze prijateljev mladine Moste - Polje
5. december 2016 ob 06:21
Ljubljana - MMC RTV SLO

Anita Ogulin je ime, ki ga pozna že skoraj vsak; če ga ne bi, bi namreč pomenilo, da se revščina v Sloveniji ne razrašča. ZPM Ljubljana Moste - Polje že več kot 60 let ustvarja programe za otroke in mladostnike, a stiske družin so se začele občutno poglabljati.

V Aniti Ogulin marsikateri revni državljan vidi še edini izhod iz stiske. Z njo smo se pogovarjali pred novinarsko konferenco Zveze prijateljev mladine MP, na kateri bodo izpostavili nove oblike revščine.


Kaj sploh pomeni – biti reven?
Biti reven pomeni imeti prekinjen ali omejen dostop do pogojev za dostojno življenje. Imeti omejen dostop do zdravega razvoja otrok, do dostojnih življenjskih okoliščin. Biti reven pomeni biti izključen iz družbe, stigmatiziran, nevreden ... Biti reven – pomeni biti izgubljen in zapuščen.

Kdaj ste na Zvezi prijateljev mladine Ljubljana Moste – Polje ugotovili, da morate postati glasnik za revne slovenske državljane?
Od nekdaj smo posebno pozornost namenjali otrokom, njihovim pravicam, njihovemu zdravemu razvoju, pozitivnim vrednotam družbe, predlagali sistemske izboljšave, pomagali šibkejšim in poudarjali vrednote spoštovanja in solidarnosti, po osamosvojitvi Slovenije pa smo med družinami zaznavali vedno več revščine, predvsem njeno poglabljanje. Že takrat smo zasnovali prve celostne programe za pomoč družinam v stiski, starše opremljali z znanji in starševskimi kompetencami, na nas pa se je obračalo vedno več ljudi v stiski.

In kakšen je bil prvi odziv političnih predstavnikov?
Prvi odzivi političnih predstavnikov so bili pozitivni. Pokazali so interes in skrb za najšibkejše. Ker pa nimajo lastnih izkušenj revščine in s tem ne celostnega vpogleda, so jim spremenjeni odnosi v družbi manj poznani. Prav tako ne poznajo odzivov ljudi, ki se spoprijemajo z najhujšo obliko revščine. Leta 2011 pa je politika sprejela sistemske spremembe, ki so revščino v Sloveniji samo poglobile. Socialna zakonodaja je takrat ukinjala ali silno omejila javna sredstva najšibkejšim. S tem je povzročila poglobljeno revščino ljudi, ki so dotlej živeli komaj še na robu preživetja, in ustvarila veliko novih revnih. Naša pomoč družinam v stiski se je močno razširila – hkrati z neposredno in celostno pomočjo.

Kakšen pa je dialog z varuhom človekovih pravic in s predsednikom države?
V smislu, da smo varuha človekovih pravic in predsednika opozorili na nujne sistemske spremembe in da nam prisluhnejo. V času, ko je bil predsednik države Danilo Türk, je bil vzpostavljen dialog tudi z nami. Prav tako smo takrat sodelovali s predstavnikom za socialna vprašanja v kabinetu predsednika. Skupaj smo ustvarjali razmere za pomoč otrokom in družinam v stiski.

Projekt Botrstvo ste začeli leta 2010, v času Pahorjeve vlade. Zakaj prav takrat?
Gospodarska in finančna kriza je prizadela mnogo družin in s projektom Botrstvo v Sloveniji smo želeli pomagati otrokom iz teh družin do enakovrednih možnosti za zdravo rast in razvoj. Predvsem smo želeli omogočiti otrokom z vse Slovenije dostop do šolskih in obšolskih dejavnosti, v katerih bi lahko razvijali svoje talente, saj je to ključno, da otroci odrastejo v zdrave, samozavestne in zadovoljne osebe. S spremembo socialne zakonodaje pa smo odreagirali takoj; s pomočjo botrov smo otrokom omogočili dostop do osnovnih življenjskih potrebščin – hrane, oblačil, vode, elektrike.

V dokumentarnem filmu Pod mostovi, ki nastaja v uredništvu dokumentarnega programa TVS, ste opozorili, da je revne skoraj že pol Slovenije?
Tako je. Statistični podatki kažejo, da v revščini živi skoraj 290.000 ljudi, na robu preživetja je 54.000 otrok. Na nas se obračajo družine, ki jih naš sistem očitno ne zazna. To pravim zato, ker se vedno spremlja le dohodek, ne pa razpoložljivi dohodek. Torej denar, ki človeku ostane po tem, ko plača vse položnice in stroške šolanja otrok, mnogo teh stroškov je prikritih. Na nas se obračajo družine, kjer sta oba izmed staršev zaposlena, pa ne morejo preživeti, ogromno je prekarnih delavcev, ki nimajo pravice do nadomestila za brezposelnost ali bolniško odsotnost. Videli smo ogromno primerov, pri katerih je družino v revščino pahnila bolezen, nesreča ali smrt v družini.

V filmu izpostavljate še eno neprijetno dejstvo – da se zavedate, da brez civilnodružbenih pobud več ne bo šlo.
Tako je. Slovenci smo izjemno radodaren narod, ki je vedno pripravljen pomagati. Vendar še pomembneje od pomoči je to, da skupaj ustvarjamo družbo, v kateri se postavimo za pravice najšibkejših. Zato so pomembne civilnodružbene spodbude. Naše pobude izhajajo iz izkušenj, ki jih dobimo s spremljanjem družin in v pogovorih z njimi. Zato poznamo njihove stiske in dinamiko družbenih dogajanj. Pomembno pa je tudi, da vsak od nas pogleda okrog sebe in zazna krivice, ki se dogajajo. Vidi, kdaj prijatelj, sodelavec, sosed ali znanec potrebuje pomoč in mu to pomoč tudi ponudi. S hitrim tempom življenja in pehanjem za materialnimi dobrinami se je veliko tega izgubilo.

Na spletni strani RTV Slovenija, v rubriki Moja dežela objavljamo pisma državljanov, ki vas prosijo za pomoč. Ko sem bila pred časom pri vas, ste mi pokazali enega od rokovnikov, popolnoma popisanega z najrazličnejšimi zgodbami, ki ste jih prejeli, izvedeli zanje le v nekaj tednih. Koliko rokovnikov je polnih?
Teh rokovnikov se je v času dela z ljudmi nabralo res veliko in mnogo preveč. Pomembneje od tega pa je, da nam je veliko zgodb iz teh rokovnikov uspelo rešiti. Poslati družino ali vsaj otroke na lepšo pot. V življenje, v katerem doživljajo uspehe.

Pogosto vas državljani nagovorijo, ko več ne vidijo nobenega izhoda, niti v centrih za socialno delo niti v drugih državnih organih. Kako je mogoče, da jim pristojne institucije ne pomagajo, vi pa jim lahko?
Nujna sistemska sprememba, na katero smo opozorili, je, da bi bilo treba v institucijah zmanjšati obseg birokracije in prepustiti strokovnjakom delo z ljudmi. Verjamem, da bi želeli vsi socialni delavci ljudem, ki trkajo na njihova vrata, ponuditi pomoč. In verjamem, da so preobremenjeni z birokratskimi zadevami. Najpomembneje pa je, da bi bilo treba upoštevati razpoložljivi prihodek družine. Enostarševske družine včasih ne dobijo druge pomoči le zato, ker na nekem papirju piše, da prejemajo preživnino, na bančnem računu pa te preživnine ni. Pa zato, ker imajo lastnino, ki predstavlja njihov skromni dom ... Mi družinam pomagamo predvsem odpirati prava vrata in uveljavljati njihove pravice.

Leta 2014 ste predlagali sistemske spremembe. Katere so se uresničile in katere ne?
Leta 2014 smo v sodelovanju z Odvetniško pisarno Zidar Klemenčič, pobudnico in nosilko projekta Botrstvo – brezplačna pravna pomoč, predlagali devet ključnih sistemskih sprememb, ki bi družinam v stiski omogočile lažje preživetje. Vsi predlogi temeljijo na podatkih, ki smo jih pridobili skozi reševanje pravnih vprašanj naših uporabnikov. Predlagali smo sprotno in pravočasno izdajanje odločb o pravicah iz javnih sredstev, ureditev samostojnega polnega zavarovanja otrok, ne glede na status staršev, ureditev sistema, ki bi popolnoma izvzel otroške dodatke iz socialnih transferjev, ker njihov namen ni osnovna socialna varnost, ampak boljše možnosti za razvoj otroka. V otroške dodatke se tudi ne sme posegati za poplačilo kakršnih koli terjatev do staršev.

Predlagali smo tudi vzpostavitev poroštvenega sklada države za ureditev moratorijev na plačila neprofitne najemnine, najemnine, stroškov posojila za reševanje osnovnega stanovanjskega problema, stroškov vode, elektrike, kurjave, za prehodno obdobje socialne ogroženosti družin, ki nastopi zaradi izgube zaposlitve ali smrti v družini. Družinam se s tem omogoči obdobje, v katerem lahko brez strahu pred izgubo bivališča poskusijo rešiti nastali položaj. Porok za obveznosti, ki v tem času nastanejo in ki jih ob neuspeli rešitvi situacije družina ne more povrniti, je država prek poroštvenega sklada. Trajanje moratorija se omeji na največ tri leta in je povezano z aktivnim iskanjem zaposlitve. Opozorili pa smo tudi na boljšo medresorsko povezanost, reorganizacijo CSD-ja, da lahko opravljajo svojo primarno funkcijo, ki jo zdaj pogosto opravljajo humanitarne organizacije, ter vključenost humanitarnih organizacij pri pripravi rešitev za dobro ljudi in vzpostavitev kakovostnih programov za zaposlitev brezposelnih.

Dosegli smo, da bodo s 1. februarjem 2017 upravičenci do polnega subvencioniranega kosila tudi otroci iz drugega in tretjega dohodninskega razreda. Prav tako nam je uspelo s predlogom, da denarna socialna pomoč pripada upravičencu, torej, da se za kritje dolgov ne sme posegati vanjo. V denarno socialno pomoč ne smejo posegati niti banke, ki iz dohodkov, ki so izvzeti iz izvršbe, ne smejo zaračunavati nadomestil za opravo izvršilnih dejanj.
Letos v začetku leta se je strošek subvencije tržne najemnine za socialno ogrožene družine, ki izpolnjujejo pogoje za neprofitna stanovanja, pa jih zaradi zasedenosti ne morejo izkoristiti, prenesel iz države na občine. Takrat so družine ostale skoraj brez strehe nad glavo, saj se je strošek bivanja povečal tudi za več kot 100 odstotkov. To je preprečilo šele ustavno sodišče po posredovanju varuhinje človekovih pravic. Ni pa bila z razveljavitvijo zakona ljudem povrnjena storjena škoda. Država bi jim lahko priznala subvencijo za čas, ko jim je bila ukinjena.

Drugi predlogi pa ostajajo neuresničeni. Predvsem je po našem mnenju pomembna vzpostavitev poroštvenega sklada, da družinam omogočimo ustrezen čas, v katerem si lahko uredijo življenje.

Prav neverjetno je dejstvo, da se najpogosteje deložirajo družine z otroki ali pa starostnike – invalide. Se je z delovanjem pisarne pro bono položaj kaj izboljšal?

Z Odvetniško pisarno Zidar Klemenčič sodelujemo že skoraj štiri leta in pomoč smo zagotovili skoraj 1.700 posameznikom in družinam. Največ potreb je bilo na začetku predvsem pri pomoči pri uveljavljanju pravic iz naslova javnih sredstev ter pri pridobivanju neprofitnih najemnih stanovanj in subvencij, zdaj pa opažamo bistven porast osebnih stečajev in seveda tudi deložacij.
Da ne govorim o tem, kako nezaščiteni in izpostavljeni so otroci v postopkih deložacij, ko družino obišče rubežnik, policija in podobno in jih to duševno dobesedno pogublja. Tudi na tem področju je treba otroke zavarovati in ne dopustiti, da se jim dogajajo tako hude travme.

Zasnovali ste tudi obliko pomoči – Volja vselej najde pot, namenjeno takojšnji celostni pomoči družin. Koliko pa jih kljub temu omaga že prej? Srečevanje s samomori staršev vam žal ni tuje.
Volja vselej najde pot je naša vstopna točka humanitarnosti. Celostna pomoč družini pomeni, da na enem mestu najde vso potrebno pomoč za rešitev svojega položaja. V tem pogledu je še posebej pomembna psihosocialna pomoč za vse člane družine. Socialno šibkim družinam pomagamo s paketi hrane, oblačili, higienskimi pripomočki, pomagamo jim pri plačilu položnic ter predvsem ustvarjamo priložnosti za socializacijo skozi različne delavnice in povezovanjem z ljudmi.

Revščina zareže globoko v medosebne odnose in v funkcionalnost staršev. Brezposelni starši po nekem času iskanja dela izgubijo stik z zunanjim svetom, se bojujejo z duševnimi boleznimi in slabšo samopodobo, pojavi se nasilje v družini. Takrat pomislijo tudi na najhujše, nekateri to tudi uresničijo. Kljub temu skušamo s psihosocialno pomočjo drugim članom družine najti boljšo rešitev.

Kako pa se vi rehabilitirate po vseh slišanem, doživetem? Izklopite kdaj telefon in si vzamete čas zgolj zase ali vam to več ne uspe?
Vedno pravim, da si v življenju izbran ali poklican za nekaj. Rada pomagam ljudem in vesela sem, ko lahko pomagam. Zgodbe, ki jih doživljamo z družinami, predelujem ob sprehodih in gibanju v naravi. Takrat si vzamem čas zase.

Špela Kožar, TV Slovenija
Prijavi napako
Komentarji
povratnik12
# 05.12.2016 ob 06:27
In kakšen je bil prvi odziv političnih predstavnikov?
Prvi odzivi političnih predstavnikov so bili pozitivni. Pokazali so interes in skrb za najšibkejše
.

dejte se no hecat !!! kateri od politične elite pa je pokazal tak interes in skrb??? Bavčar? Janša? Jankovič?....Pahor pa tako revež s tremi jurji ne more preživet
Kalvos
# 05.12.2016 ob 07:31
Njprej iskrena hvala ekipi Zveze priajteljev mladine za njihov trud, srčno dobroto, izvedbo vseh projektov in predvsem, da opravljajo tako humano delo, ki v teh časih marsikomu reši ali vsaj omili težko žeivljenje marsikoga. Sam sem tudi boter v njihovem projektu in se tudi sicer poskušam po svojih najboljših močeh odzivati na humanitarne pozive.

Me pa ob vsem tem hudo zaboli v srcu in duši, da smo takšna država kot smo. To je zelo, zelo žalostno. Ne bom demagoški, in ne bom pozival odgovornih (politikov in politik), da se končno prenehajo sprenevedai, živeti v svojem sanjskem svetu, daleč stran od množice, v igranju populizma, igric za sebe in morda še malo za svoje stranke, predvsem pa za interese, ki nikakor niso v dobro ljudi.

V zadnjem Dnevnikovem Objektivu je lep prispevel g. Terška o naši Ustavi in socialni državi. Preberite prosim. Predvssem se ta poziv nanaša na politike, poslance, Vladi, predsednika države in mnoge druge, ki bi morali odpreti oči, zavihati rokave in urediti te stvari.

Ljudstvo pa bi se tudi moralo predramiti in začeti še bolj aktivno delovati v smeri sprememb, kakorkoli jih že kdo razume.

Srečno Slovenija.
Krimsky
# 05.12.2016 ob 06:38
"Biti bogat pomeni biti izključen iz družbe, stigmatiziran, nevreden … pomeni biti izgubljen in zapuščen."
~
Si lahko predstavljate, da bo prišel čas, ko bo obveljala ta verzija?

Ni tako nemogoče. Hlastanje za bogastvom, nadjazovski imperativ, ki mu ni mogoče nikoli ugoditi, napihovanje ega, ki vedno hoče še več ... lahko nekega lepega dne preprosto opredelimo za patologijo. In od takrat dalje se bodo tisti, ki nimajo ničesar razen bogastva, le-tega sramovali, in gledali, da se ga čimprej znebijo ...
amigo
# 05.12.2016 ob 08:57
Zakaj ne pišete o bančnih lopovščinah. Tako si bančnica Romana Pajenk gradi super vilo na otoku Rabu, davkoplačevalci pa smo dobili na grbo celo njeno nekdanjo izropano banko.
uizzi
# 05.12.2016 ob 08:06
Krimsky vsa čast za komentar.

Motosoul, če si se videl v njegovem komentarju je to tvoj problem, ne njegov.
aless70
# 05.12.2016 ob 07:51
"Biti reven pomeni biti izključen iz družbe, stigmatiziran, nevreden … pomeni biti izgubljen in zapuščen"

...pomeni biti zaposlen v slovenskem gospodarstvu - realni sektor!
Anar Hija
# 05.12.2016 ob 08:42
Problem revščine v Sloveniji se imenuje SOCIALNI DEMOKRATI - SD!

Vsi ti intervjuji, vsi ti uradi kot so centri za socialno delo, zavodi za zaposlovanje, dobro plačane službe na uradu varuha človekovih pravic, pa do plačanih del v humanitarnih organizacijah, celo novinarskem delu.... vse to je mrhovinarstvo in večina teh ljudi izhaja iz ene in iste grupacije - stranke SD.

Revni socialno ogroženi ljudje so izključeni zaradi tega, ker se eni in isti (iz SD) napajate pri koritu, za revne pa ni več prostora. Več, kot je revežev, več je služb in funkcij po raznih svetih, odborih in komisijah za vas. Potem pa SD-jevi zvečer še jamrajo, da so prezasedeni, da nimajo nič časa zase, za svoje otroke. A vendar sedijo v službi na CSD, popoldne pa prejmejo še sejnino za sestanek v nadzornem odboru, svetu, komisiji.

To je vsa znanost revščine v Sloveniji.
Vklopite revne v družbo preko takih in drugačnih organov, sprejmite dejstvo, da javna dela niso samo lopata in kramp, da znajo brezposelni tudi delati še kaj drugega kot le težaška umazana dela za drobiž, pa bodo revni začeli delati in ne bodo več revni, vseh teh uradov in drugih prisklednikov ne bo več treba, ne bo stroška s temi priskledniki, ne bo več stroška z revnimi, več bo denarja za realno opravljeno delo, večje bodo plače, več bo plačanih prispevkov, večje bodo pokojnine..........manj bo revnih, manj bodo izključeni.

Nepotistično nastavljeni politkomisarji iz stranke SD se napajajo na truplih revščine. In to je dejstvo!
yoda
# 05.12.2016 ob 08:44
Ko preberem tak članek, me pograbi sveta jeza!
Odprava revščine elitam ni v interesu, saj v imenu socialne države lahko pobirajo visoke davke.
Vendar pa si ljudje v večini ne želijo miloščine, vsaj tisti s socialnega dna ne, ampak si želijo dela. Socialni transverji pa so v naši državi namenjeni raznim špekulantom, ki jim tako ali tako nič ne manjka.
amigo
# 05.12.2016 ob 07:36
Leta 2011 je politika sprejela sistemske spremembe, ki so revščino v Sloveniji poglobile

Kdo je sprejel te spremembe? Vlada Janeza Janše? Ne, ampak vlada kaviarsocialista Boruta Pahorja.
Ogroženi
# 05.12.2016 ob 07:27
http://www.pravapeticija.com/brezposelne
_v_volilne_odbore
kromo-som
# 05.12.2016 ob 09:29
Revščina v Sloveniji je izključna posledica politično-ekonomskih plenilcev, ki ropajo državo in državljane. Namesto za razvoj in socialo gre denar slovenskih davkoplačevalcev v davčne oaze in za blagostanje plenilske elite.
Puma
# 05.12.2016 ob 08:35
Prioriteta vseh politikov bi morala biti izkoreninjenje revščine. Vendar dokler to ne doživiš na svoji koži ne veš kaj je to.
mikic007
# 05.12.2016 ob 08:25
Ne moreš vseh prikrajšanih metati v isti koš. Nekateri so si z delom po svojih najboljših močeh ustvarili življenje, ki pa ga je podrla neka objektivna okoliščina. Žal nimajo vsi družine in prijateljev, ki bi jim v hudem stali ob strani. Seveda je pa v odnose potrebno vlagati tudi takrat, ko nam gre dobro, žal se to prepogosto ne dogaja. Družine se bodo steple za drobiž iz zapuščin, ko pa udari bolezen ali brezposelnost, pa so sami,skregani z vsemi. Če so odnosi dobri si vseeno lahko reven, a nisi izbočen iz družbe. Kar našo družbo najbolj tepe je individualizem.
Ogroženi
# 05.12.2016 ob 08:18
Dajte si dopovedati: eni in isti sistemski problemi in od l.2008 ena in ista politika na ministrstvu za socialo.

Kdaj vam bo končno kapnilo, da je potrebno nekaj spremeniti?

Boter revščine v Sloveniji je stranka SD- Socialni demokrati. Oni se napajajo na revščini.

Preizkus:
Če bi odpravili revščino v Sloveniji, bi bilo 90% vseh zaslužnih članov te stranke brez službe.

#nepotizem
čofotalček
# 05.12.2016 ob 08:09
@tanj
Glede cigaretov se popolnoma strinjam s tabo. Poznam primerke, ki jamrajo, da nimajo dnarja pol pa na leto pokurijo 2000-4000€ za čike, doma imajo polhen hladilnik na pol porabljenih (pokvarjenih) prehranskih izdelkov, da o zavrženem kruhu niti ne govorim.

Če bi jaz tako brezglavo trošil, bi tudi jaz ostal brez denarja.

Čezsto je revščina problem a velik problem je tudi negospodarnost. Nekateri ljudje se enostavno ne zavedajo, da skozi okno dnar ven mečejo.
amigo
# 05.12.2016 ob 17:16
V državi, ki jo vodi mafija je revščina neizbežna. Še huje bo! Volite Cerarja in druge "poštene" tipe.
kromo-som
# 05.12.2016 ob 09:13
Ta država, ki je talec mafije, nas bo postopno pahnila vse v revščino. Gremo po poti subsaharske Afrike, kjer je politična in nanjo prisesana plenilska poslovna elita bajno bogata, navadni ljudje pa so reveži, ki živijo iz rok v usta.
Zoro27
# 05.12.2016 ob 08:21
Zdravnikom večje plače, pa bodo tudi oni pomagali! (sarkazem)
Geres*
# 05.12.2016 ob 08:01
Problem je bolezen. Če ta (ali smrt enega starša) udari, potem je res hudo. Izpade dohodek, krediti seveda ostanejo...

Drugače pa danes, če je človek zdrav in želi, dobi delo v večini krajev (to, da se moraš pol ure vozit, sicer nekateri že vidijo kot problem). Pa magar za natakarja, trgovko v Hoferju ali delo v proizvodnji. Je pa problem dobit ljudi, ki bi delali za minimalca, ker se - če imaš otroke - bolj splača bit brezposeln kot delat za minimalca.

https://www.rtvslo.si/slovenija/zakaj-nas-sistem-denarne-socialne-pomoci-revne-drzi-v-primezu-revscine/380622

http://www.zasavc.net/zasavje-novice/se-sploh-splaca-delati/
kromo-som
# 05.12.2016 ob 09:18
Reveži ne brigajo nikogar. Vsak zmenek vsake brezvezne zvezdnice je za javnost bolj zanimiv kot stiske tisoč revežev. Plenilci države in državljanov nas zavestno pitajo s sanjskimi zgodbami slavnih in bogatih, da pozabimo na močvirje, v katero so nas pahnili.
Sandalovina
# 05.12.2016 ob 21:52
Razpravljati o revščini ne da bi je sam doživel je enako kot , da bi razlagal knjigo, ki je nisi prebral.
RJSlo
# 05.12.2016 ob 09:23
Prav tako smo uspeli s predlogom, da denarna socialna pomoč pripada upravičencu, torej, da se za kritje dolgov ne sme posegati vanjo. V denarno socialno pomoč ne smejo posegati tudi banke, ki iz dohodkov, ki so izvzeti iz izvršbe ne smejo zaračunavati nadomestil za opravo izvršilnih dejanj.
------------------------------------------
No ja. To ne drži. Vsaj pri NLB ne.
mare008
# 05.12.2016 ob 09:18
To, kar pomeni naslov, je prav zaradi vas, medijev!
heron
# 05.12.2016 ob 08:25
Madonca,pa to ja ni res. Ali je Mirko le dovolil objavo članka,ki govori kontra od njegovega govoričenja? Zakaj so Slovenci v revščini,če pa država ima 1230 mio za ilegalce? Zakaj pa še našim revežem ne nameni vlada toliko sredstev,jim nudi zastonj zdravstveno oskrbo,kurjavo,streho nad glavo? Slovenci so revni,etičnemu se pa ne zdi nič spornega če si ministri izplačujejo raznorazne neupravičene dodatke?
Eno je pisati o revščini,drugo jo občutiti vsak dan,vsak dan ko greš v trgovino in razmišljaš kaj in koliko kupiti da boš preživel čez mesec,koliko lahko otroku kupiš in da ga v šoli sovrstniki ne zapostavljajo,ali bo kurjava čez zimo,....
frakcija
# 05.12.2016 ob 08:25
500.000 za šolanje nekaj nepovabljenih tujcev se najde. To je za moje pojme izdajalska politika.
zenga.zenga
# 05.12.2016 ob 12:54
Biti reven pomeni biti izključen iz družbe, stigmatiziran, nevreden … pomeni biti izgubljen in zapuščen"
------------------------
jaz bi prepovedal tak članek in ne vem zakaj admin tega ni storil , da ne govorim o naslovu . Biti reven namreč ni nobena sramota oz. stigma kot se po moderno to imenuje . Razširjanje demagogije in stereotipa , da je revščina nekaj slabega je namreč rak rana vsakega naravnega razmišljanja in samospoštovanja . Zagovarja namreč načelo, da je vrednost človeka v tem kar ima ne pa kar je in seveda v čistem nasprotju z izjavo filozofa ki je dejal : vse svoje nosim v sebi . Seveda pa ostaja dejstvo - čimprej se rešimo postrošniško-femenilnega razmišljanja toliko bolje za nas ....
Seveda pa je treba onemogočiti bogataše da se debelijo na račun ljudi - to pa je popolnoma druga zgodba ....
urosh444
# 05.12.2016 ob 10:54
Jaz bi poudaril eno veliko razliko, ki se po mojem osebnem videnju dogaja v Sloveniji. Na eni strani nekateri, ki jamrajo non stop, kako so brez dnarja in ni zanje nobenih ovir, da si sami ne bi zaslužili dovolj za preživetje (povsem dostojno). Tudi takih tale Anita včasih preveč patetično zagovarja (največ takih je v Ljubljani). Na drugi strani imamo nekatere odročno vasi, kjer ljudje nimajo vodovodar npr., živijo z malimi kmečkimi pokojninami in so povsem zadovoljni. Predvsem pa še nisem zasledil, da bi Anita, kdaj zagovarjala ta del prebivalstva.
pero-perica
# 05.12.2016 ob 10:45
kdo nas spravlja v revščino.v socializmu smo imeli kot se spomnim vedno samoprispevke.plače so bile nikakve pa še od teh so jemali.sdedaj ko smo druga švica pa nas
spravlja v revščino država ,ki si vedno nekaj novega izmišlja ko jim zmanjka.poraja se vprašanje kaj je država
-a li je to tolpa previligiracev od 45 leta
-ali so to vladajoči za katere je mali človek pomembn samo takrat ko že nič nima pa mu še tisto poberejo
vprašanj je veliko ampak modelov,ki sončjo zobe po medijih to niti malo ne gane
heron
# 05.12.2016 ob 10:28
Jaz bi pravzaprav to gospo veliko raje videl na mestu Varuha človekovih pravic,kot pa tisti našminkano ženšče,ki ne zna nič pametnega povedat
Celjan27
# 05.12.2016 ob 10:00
Zadnjič sem prebral, da je Slovenija 4. v Evropi po egalitarnosti - se pravi, da je najmanjši razkorak med bogatimi in revnimi. Takoj za skandinavskimi državami. Podatek na katerega smo lahko upravičeno ponosni.

Reveži bodo vedno obstajali - so skozi vso zgoodovino - baje jih je bilo nekaj tudi v socializmu:), kot družba pa si moramo vsi prizadevati, da jih bo čim manj. Kaj meni pomaga, če imam novega mercedesa s katerim me je potem strah iti v revno sosesko.

Že videno v Argentini, od koder sem ravno prišel...naši bogataši so reveži v primerjavi z njihovimi, ampak ugrabitve so stalnica na dnevnem redu...
samogledam
# 05.12.2016 ob 09:13
Da je vedno vec takih, ki se ne znajdejo v danem okolju, ki nimajo ne vizije, želje, korajže da se preselijo in iščejo priložnosti da sami premaknejo odlocitve..potem dragi moji nekaj ni v redu tudi z vašo pomočjo, če ljudem samo dajete se pogovarjati jih tolazite, nihče pa jih od malega ne uci, da je Življenje borba povsod in vedno ! Vsi ki doma nismo našli priložnosti za boljše Življenje smo z drobizem v žepu odšli na tuje in Prodajamo naše znanje, delo,cas in nikomur ne pride na misel, da bi imel več otrok kot jih lahko nahrani in šola.
Vse temelji na slabi vzgoji drzavljanov in slabih vzorcih medijev in lenih staršev !
Država bi morala 100% skrbeti samo za invalide I.kat. vsi ostali bi morali delat, karkoli...V svetu poznam ljudi ki delajo po tri pokliče dnevno. Slovenija je v razcvetu in polna priložnosti za ljudi, ki radi delajo se učijo in spremljajo trg...za lenuhe bo vsak režim slab, ce mora delo sam ustvatit. Polovico vaših klientov je primernih za brco v rit.
čofotalček
# 05.12.2016 ob 07:57
Čeprav gospe ne poznam dvomim, da bo to imelo vpliv na širjenje/neširjenje revščine v Sloveniji.
pero-perica
# 05.12.2016 ob 17:46
če ne boš tulil z budalami v rog boš pač reveš ne glede na zna je.TO JE SLO
Bivši uporabnik
# 05.12.2016 ob 13:35
Biti reven pomeni biti izključen iz družbe, stigmatiziran, nevreden … pomeni biti izgubljen in zapuščen"

To pomeni, da je z družbo nekaj hudo narobe........
Lara Craft
# 05.12.2016 ob 11:49
Jaz bi si pa želela, da bi kdo to gospo vprašal, koliko je v zadnjih dvajsetih letih na račun revnih otrok sama zaslužila. Saj veste, da pove tudi, koliko denarja je na primer dobila za članke, objavljene v glasilu ZPM, in podobno. Bi se zelo dobro videlo, kolikšna je skrb te užaloščene gospe do revnih in koliko je dejansko to zanjo osebno bogata mavha.
nonparel
# 05.12.2016 ob 11:48
Najbogatejši hočejo celo pogačo, nočejo jo deliti z drugimi. Ta pogača pa je ustvarjena z izkoriščanjem teh "drugih" in z lakomnim prisvajanjem naravnih bogastev (zlepa ali zgrda).
juk
# 05.12.2016 ob 10:47
Drugače pa ni vsak reven ki jamra naokoli kako je reven. Po izkušnjah si upam trditi da tisti res revni nimajo časa jamrat naokoli.
galoper
# 05.12.2016 ob 10:38
Brez revnih ne bi bilo bogatih z odvečno navlako.
Frankie2010
# 05.12.2016 ob 10:12
No ja, tudi jaz bi pametoval, če bi imel firmo, ki se napaja iz javnih dotacij in donacij in ima povprečno osem zaposlenih 32.000 evrov bruto letne plače. Kaj pa sploh je revščina? To, da si ne moreš kupiti vinjete za drugi avto? To, da stanuješ v lastnem stanovanju in si ne moreš omisliti hiše? To, da ti ni treba hoditi na delo in se lepo razmnožuješ, medtem, ko te humanitarne organizacije oskrbujejo s hrano? Prva stvar, ki jo je treba napisati v ustavo je, da če katerikoli delodajalec svojim delavcem ne plačuje obveznih davkov in prispevkov, se brez sodnega postopka usmrti na licu mesta. Potem, upoštevati,da je vsakemu zagotovljena pravica do dela. In če delodajalci ne razpišejo dovolj delovnih mest, je treba za tiste, ki nimajo službe več kot 30 dni zagotoviti delo. Tu se pač ne gleda na izobrazbo, samo na sposobnost opravljati tako delo. Recimo, ročni in mehansko čiščenje trase za avtocesto, za drugi tir, pobiranje odpadkov po gozdovih, parkih in zelenicah v javni lasti, pa pomoč onemoglim. In še nekaj, država NE SME izdati nobenega delovnega dovoljneja za tuje, vse dokler niso VSI državljani Slovenije zaposleni. Zdaj grem pa "žicat", mogoče bom nabral za najnovejši iPhone, da bom vsaj migrantov iz bogatih držav, kot so Sirija, Irak, Afganistan, ki prihajajo v EU, enak po statusu mobilne telefonije, če že nimam toliko gotovine.
MisiM
# 05.12.2016 ob 10:09
Aja, pa revežu, ki noče v službo, čeprav je čisto normalno sposoben in zdrav, tudi ne pomagam.
RJSlo
# 05.12.2016 ob 09:34
Vsa čast in spoštovanje do gospe Ogulin. Toda to kar delate se imenuje "flikanje". Še sreča, da so njej podobne osebe tudi pri RK, kljub vsem nepravilnostim, in v CSD-jih, kljub vsem nemilim dogodkom. To so osebe, ki si zaslužijo naše priznanje in najbrž tudi kakšno državno odlikovanje.

Statistični podatki kažejo, da v revščini živi skoraj 290.000 ljudi, na robu preživetja je 54.000 otrok.
------------------------------------------
No ja. Žal pa ni izpostavila enega problema. Kar nekaj od teh ljudi je bilo revnih že v ex državi. Njihovi potomci so zaradi tega padli v začaran krog. Revni starši, finančni problemi, duševne stiske, bolezni in krog je sklenjen. Izredno mali procent potomcev nekoč revnih staršev lahko pridobi neko bolj perspektivno izobrazbo.
kromo-som
# 05.12.2016 ob 09:26
Po besedah marsikoga tudi tukaj je ravno pomoč revnim v Afriki vzrok za eksplozijo prebivalstva... Zakaj tak pogled ne moremo preslikati v domače okolje?

To je empirično dejstvo, da brez zahodne medicine demografski bum v Afriki ne bi bil mogoč. Problem je v tem, ker zahodne družbe premorejo znatne zavore za pretirano rast prebivalstva, medtem ko pretežno agrarne družbe teh zavor nimajo. Tudi pretnja z revščino je eden razlogov nizke natalitete v razvitem svetu. V okolju, kjer je revščina nekaj običajnega, to pač ni pretnja. Starši ob rojstvu svojih otrok ne pričakujejo, da se bodo šolali, prišli do poklica in primernih dohodkov. V velikem številu otrok pa vidijo garancijo, da bodo na stara leta imeli pomoč v obliki številnih otrok, ker sociale tam pač ni.
pašeresje
# 05.12.2016 ob 08:52
nimamo denarja za lastne revne, bomo dajali pa "mladoletnim doktorjem in inženirjem" neidentificiranim moškim, ki prečijo po 10 varnih držav, namerno zavržejo potni list in rečejo Azil...
tanj
# 05.12.2016 ob 07:19
Here we go again... Stokrat povedano in stokrat preslišano: imamo absolutno revščino in imamo relativno revščino. In relativne revščine se ne da odpraviti. Vprašanje je, s kom ''revne'' primerjamo. S tistimi, ki nimajo prenosnega telefona, ali s tistimi, ki imajo i-7.

Če se primerjamo z ljudmi iz Forbesove lestvice, smo vsi v Sloveniji revni (no, mogoče jih ene par izpade)... In kdor ima danes za čike, za moje pojme ni reven. Popravljam, ni gmotno reven.
pero-perica
# 05.12.2016 ob 10:47
islandija je zakon,samo pri nas 250000,ki volijo sami sebe ne bo šlo
juk
# 05.12.2016 ob 10:46
Simona v Financah se je lepo izrazila: Dokler davčna država ne bo spoštovala mojega davkoplačevalskega evra, bom raje vzela jagode kot račun. In proti naši davčni državi se še nikoli ni postavila nobena "humanitarka". Zato pa tako je in bo še slabše.

Točno to, tole je bilo perfektno zapisano.
ZETAC
# 05.12.2016 ob 09:45
Mislim, da se mnogo ljudi vseeno malo preveč zanaša na državo, v prvi vrsti mora vsak poskrbeti zase. Problem je, če te doleti kakšna tragedija, nesreča, bolezen, izguba bližnjih, itd,..takšnim pa brez dvoma moramo pomagati.
Murko
# 06.12.2016 ob 19:14
Pa kaj a zdej je pa narobe, če si bogat al kako? Jao nevoščljivci.
genniuuss
# 05.12.2016 ob 14:03
Taka humanost da zanjo prejemaš plačo, ne velja.,
kot sit lačnemu ne verjame, da je tooolk lačen.
Bivši uporabnik
# 05.12.2016 ob 12:46
kingestone
Pomiri se. Razsvetli svoje 'slovenčke', no. :) S tem, da boš vse imenoval podobno, kot neka Slovenka, za 'slovenceljne' ali kot nekaterui drugi spet za butalce ... in boš naredil približno isto, kot to delajo naši 'mediji', ki nas objektivno samo še obveščajo o subjektivnostih tega sveta (ko dejansko niti ne mediirajo, pač pa bolj meditirajo, ko si nihče več kaj kritičnega nuiti ne upa napisati, ker ga ne bi ščititlo niti uredništvo in bi odletel prvo minuto, če bi kaj resnejšega napisal) ... Ne smeš in ne moreš ostalim govoriti, kako neumni da so in se delati pametnejšega. Če si kdo misli, da je res pametnejši ali da nekaj ve, naj ostalim poskuša to dopovedati. Forum pa ni tertorij za sploh kakšne spremembe, na žalost. Večina bo sicer mislila, kako da za spoznanji ničesar ni, nobenega napora... Seveda - ker pa vsak nbolj po sebi sodi. Se pa res večina ne pomatra niti tisto najmanj. Večina dekjsnsko razmišlja takole: Uzdaj se use i u svoje kljuse. Sebičnost je tisto, kar preveva celo to družbo, od ustave navzdol. Še vedno v ustavi smotra opredeljenega ni, družbe, celote, ki niti ne upravlja sama (še vedno nas prepričuejo da ja, da upravitelji, da oni da smo to mi, da dolžniki so isto kot upniki,m ko upnikov potem niti ni), pač pa izključno neka sebičnost, vladavina, oblastnost, neke vrste vitalnost brez cilja, z enim samim 'smotrom', zje*ati vse okrog sebe - toralno antibiotično pač...
Kontakt

Zgodb ljudi, ki se znajdejo v stiski, je vedno več. Zaupajte nam svojo.

 

Če želite pomagati družinam v stiski:

 

Prejemnik:

 

ZPM LJUBLJANA MOSTE POLJE

 

Proletarska 1, 1000 LJUBLJANA

 

IBAN: SI56 3300 0000 1303 865

 

BIC:HAABSI22

 

KODA NAMENA:CHAR

 

SKLIC: 00 546

Videonovice
Hitra pot do denarja 00:06:10, 05.12.2016
Pomagajmo! 00:07:56, 28.11.2016
Služba, ki ni služba 00:10:24, 21.11.2016
Maribor 2016 00:10:19, 07.11.2016
Revni otroci - zadnji v vrsti 01:17:30, 02.11.2016
Brezplačno kosilo 00:10:10, 17.10.2016
Neenakost v šolskih klopeh 00:53:46, 16.06.2016
Delaj, trpi, molči 00:54:17, 09.06.2016
Darja Zaviršek 00:26:26, 07.10.2015
Bregant: Možgani in revščina 00:08:15, 18.05.2015
POD MOSTOVI, dokumentarni film

Revščina je v Sloveniji še vedno tabu; politiki o njej ne želijo govoriti, mediji o njej le redko poročajo. Čeprav obstajata 2 Sloveniji. Zato v dokumentarnem programu TV SLO nastaja film »Pod mostovi« , ki bo premierno predvajan januarja 2017. Da nevidno končno postane vidno. Z zgodbami državljanov, ki se vsakodnevno borijo za ohranitev lastnega dostojanstva, z mnenji strokovnjakov, ki opozarjajo na nujnost zakonskih sprememb. Skoraj ni vlade, ki od osamosvojitve ne bi pripomogla k sistemski revščini.

Citat

"Tisti, ki imajo denarja na pretek, nikoli ne pozabijo braniti svojih koristi."


Thomas Piketty (Kapital v 21. stoletju)

Številke govorijo

UPOKOJENCI:
- Pod pragom revščine živi 16% upokojencev ali skoraj vsak peti.
- Od 78.000 upokojencev pod pragom revščine jih je kar 55.000 žensk.
- 13.000 jih prejema pokojnino, nižjo od 300 evrov.
- 3.000 jih prejema pokojnino nižjo celo od denarne socialne pomoči (288,81 evra). 

Kazalo