Moja dežela
Ocena novice: Vaša ocena:
Ocena 3.8 od 124 glasov Ocenite to novico!
Andraž Teršek
Andraža Terška, profesorja na Univerzi na Primorskem, so pravniki in državljani pred dnevi znova izbrali za enega izmed desetih najvplivnejših pravnikov. Foto: Osebni arhiv
       Bistveno je, da zasukamo zgodovino in v mali državi, ki revščino lahko onemogoči, to storimo. In to se lahko stori. Zlahka. Denarja je na pretek.       
 Andraž Teršek
Andraž Teršek
Ustavno sodišče bi lahko bilo bolj aktivistično in dinamično pri razlagi socialne države, pravi Andraž Teršek. Foto: Osebni arhiv

Dodaj v

Revščina bi morala biti razglašena za protiustavno

Intervju z Andražem Terškom
28. november 2016 ob 06:32
Ljubljana - MMC RTV SLO

Andraž Teršek je pravni filozof, ki zagovarja poustavljanje – implementiranje ustave v vse pore pravnega sistema. Zato glasno kritizira pojav revščine v Sloveniji. Tudi zato, ker je empatičen mislec in državljan.

"Seveda veste, da bom rekel tudi to, da smo kot družba revni, osiromašeni, da životarimo. A reči to in biti tako privilegiran, kot sem sam, glede na ljudi, ki živijo v očitni in elementarni revščini, bi bilo skoraj žaljivo," pravi prof. dr. Andraž Teršek.


Drugi člen ustave predpisuje, da je Slovenija pravna in socialna država. Naj se popravim – predpisuje ali zagotavlja?
Oboje. Ustava določa pravno dolžnost države, da z aktivnimi ukrepi omogoča dejansko, kakovostno in učinkovito socialno življenje, socialno zaščito posameznikov in uživanje socialnih pravic. To je pozitivna pravna dolžnost države, dolžnost omogočiti z aktivnimi ukrepi, politikami, zakonodajo, programi, institucijami itd. Učinkovito uresničevanje socialnih pravic in socialno pravičnost, enako svobodo in svobodo v enakosti. Načelo socialne države je treba brati in razumeti skupaj z določbami o socialnih in ekonomskih pravicah. A ustava predpisuje, da Slovenija mora biti socialna država, po izrecnem besedilu ustave je Slovenija normativno socialna država. Socialnost je torej ustavna opredelitev pravne in politične narave države, kakovost njenega sistema institucij in pravil, njena zaveza k dolžni skrbnosti do ljudi in njihovega družbenega statusa, glede na socialni položaj.

Revščina je torej protiustavna, na to opozarjajo tudi drugi členi v ustavi. A papir prenese vse. Proti komu imajo revni državljani možnost ustavne obtožbe oziroma kaj bi z njo dejansko dosegli?
Ne, revščina ni določena kot protiustavna. Jaz trdim, da bi morala biti izrecno razglašena kot protiustavna. Razlog se mi zdi preprost: revščine ne morem misliti, če živimo v ustavno-normativno opredeljeni državi kot socialni državi. In socialnih pravic tudi ne morem misliti kot učinkovite zaščite socialnega položaja ljudi, niti ne morem misliti socialne pravičnosti in enake svobode, če obstaja revščina.

Od tistega trenutka dalje, ko bi bila revščina pravnoformalno opredeljena kot ustavno nedopustni življenjski položaj posameznika, bi bila odprta pravna pot za sodno zaščito slehernega državljana/državljanke pred življenjem v revščini. Kako točno bi se to zakonsko uredilo, kakšna točno bi bila ta pot, kakšen bi bil prag in kako bi to sistemsko uredili, to za ta prvi korak ni bistveno. Zanj je bistveno, da zasukamo zgodovino in v mali državi, ki revščino lahko onemogoči, to storimo. In to se lahko stori. Zlahka. Denarja je na pretek, težava je porazdelitev in transparentnost.

Hkrati pa je celo ustavno sodišče – to je zelo pomembno - v prvih letih svojega delovanja že zapisalo v svoje odločbe, da je prevelik razkorak med tistimi, ki imajo veliko premoženja in zato živijo socialno udobno ali razkošno na eni strani, ter na drugi strani tistimi, ki nimajo skoraj nobenega premoženja in životarijo, v nasprotju s socialno državo. Torej, logično, v nasprotju z ustavo. Pa tudi, da je socialna država socialni korektiv, način zagotavljanja socialne pravičnosti, orodje pomoči tistim, ki so potrebni socialne pomoči, da zato dopušča tudi socialne privilegije za revne in da je mehanizem za doseganje svobode v enakosti. V teoriji je torej že vse zapisano, odločeno, pojasnjeno ... treba je samo še to uresničiti v praksi. A kaj, ko smo od tega vse dlje, ne vedno bližje. Zato bi tudi ustavno sodišče lahko bilo bolj aktivistično in dinamično pri razlagi socialne države in socialno-ekonomskih pravic, ne več tako zadržano.

Večkrat poudarjate pojem pravičnost oziroma razkorak med pravom in pravičnostjo. Več pravičnosti – manj revščine?!
Da, približno tako razumem povezavo med pravičnostjo in revščino. Zame je sestavni del pravičnosti tudi solidarnost, socialna pravičnost pa zorni kot ene in iste, kot celota nedeljive pravičnosti. To je del mojega moralnega sebstva.

In nespregledljiv paradoks je, da pravo, glede na njegovo razumevanje in funkcijo danes, kot tehnika veliko bolj povzroča, generira revščino, kot pa jo preprečuje ali lajša. Revščina je zame nepravična. Zato jo razumem kot nekaj, kar je proti pravu. Tudi stari Grki so jo tako razumeli. Oziroma tako jo razumeta tudi Aristotelova politika in etika. Tako jo je razumel grški polis. Torej koncept in zgodovinsko obdobje, kjer je postavljen teoretični okvir za pravo politiko, političnost in vladavino etike. Govorim o idealnem teoretičnem tipu, o razumevanju koncepta pristne demokracije - pod pogojem svobode in enakosti. Tradicija rimskega prava in njegove osredotočenosti na zakon pa je – kot učijo kolegi na Politologiji v Kopru - drugačna zadeva. Pri njej ne gre več za politiko in etiko, ampak za lastnino, poslovanje, biznis in pridobitništvo. V grškem primeru gre za demokracijo, v rimskem za republiko (res publica), za republikanizem. V gršem primeru gre resnično za smoter politične svobode in enakosti. V rimskem gre za tržno pogojeno in zato nadvse omejeno, le pogojno in zelo različno kvazisvobodo in izrazito neenakost. V gršem primeru gre za preprečevanje dolga, v rimskem za odločilnost obstoja dolga pri določanju statusa in kakovosti bivanja posameznika itd. Poenostavljam. A v ustavi vseeno piše, da je Slovenija demokratična država in republika. In ni dvoma, da je poudarek na demokraciji. Torej na svobodi, pravni in socialni varnosti in enakosti. Tu sam dodam: brez revščine.

V enem svojih zapisov ste opozorili, da lahko družbeni vlogi pravnikov upravičeno pripišemo večjo odgovornost za napake in težave družbenega sistema in družbenih praks. Kolikšna je odgovornost pri vzpostavitvi sistemske revščine?
Odgovornost pravnikov je posredna in neposredna. Posredna je, ker ne zajezijo razkroja demokracije, uzurpacije svobode in razmaha neenakosti. Neposredna je, ker z odnosom do prava in uporabo tehnike prava te pojave pospešujejo in krepijo. In je razpršena. Razteza se od načina poučevanja prava, prek sprejemanja pravno zavezujočih odločitev, zlasti sodnih, do njihovega uresničevanja. Če bi vsaj pravniki jemali ustavo resno, ponotranjili filozofijo sodobnega ustavništva kot svojo civilno religijo (rečeno v prispodobi), jemali vse temeljne pravice in svoboščine resno, stavili na pravičnost, mislili v pogojih socialnosti in morale, razumeli koncept socialne demokracije, prevzemali odgovornost za svoje delo kot ljudje, se ne skrivali za avtoriteto države, zakona in črk na papirju v paragrafih itd. ... potem bi živeli v dokaj drugačnem, boljšem svetu.

Deložacije se še kar vrstijo, tudi zato, ker dolžniki poiščejo pravno pomoč, ko ta ni več učinkovita. Pa vendar, kako začeti pisati zakone bolj življenjsko, bolj razumljivo?
Ponavljam, da niso problem zakoni. Nikoli niso in ne morejo, tudi ne smejo biti problem zakoni. To niso fantomske zveri, ki bi lahko fizično prisilile človeka v brez-umno in ne-umno suženjstvo. Izgubiti stanovanje ali hišo zaradi dolga 200 EUR?! Izgubiti to, biti deložiran, prodan na dražbi npr. zaradi kazni 3.000 EUR za prekršek enkratne neizdaje računa za paradižnik in peteršilj — v vrednosti 1,5 EUR?! To ... oh, kako ti uradniki tega ne razumejo ... to ni pravo in zagotavljanje reda, to je, nasprotno, nepravo in erozija avtoritete prave, onemogočanje reda. Problem so ljudje, ki pravne predpise razlagajo in uporabljajo pri sprejemanju pravno zavezujočih odločitev. Uradniki in ljudje na sodniški funkciji. Problem zakonov je samo ta — četudi je res velik —, da jih je znatno preveč in da so absolutno preobsežni. In generirajo prav ta temeljni problem: pravo se še naprej dojema kot tehnično sredstvo zunanjega sveta, nekaj zunanjega in objektivnega, ločenega od človeka, s pretrgano vezjo s človečnostjo in z mero človeka. Sodnice in sodniki pa sebe pretežno še vedno dojemajo kot orodje za golo tehnično uporabo zakonov kot golo tehnično orodje. Sebe kot osebe iz tega izvzamejo in se pretvarjajo, kot da so tehnični in le uporabljajo nekaj tehničnega. Kako gigantska in usodna zmota je to. Zato ves čas in vse bolj njihovo skrivanje za avtoriteto zakona in stavkov v členih, neprevzemanje odgovornosti, nemišljenje itd., zato proti-umna krilatica "črka zakona to terja od nas in ne moremo drugače" ipd. To je posledica moderne. Zato je čas za postmoderno: za spoznanje iluzije, da birokracija ni sama sebi namen, da je skrivanje za zunanjo avtoriteto prava drža neodgovornosti, da ni mogoče morale prisilno univerzalizirati in da ni mogoče s prisilo doseči dobrih ravnanj ljudi. Sploh pa ne, če se jih naslavljajo kot bedake in žalijo z uradniško in zrobotizirano, morale in razuma oropano tehniko prava.

Vas čudi sprenevedanje, da revščine v Sloveniji pravzaprav ni? Nekateri to argumentirajo, da nimamo favel ali getov, drugi, da naši otroci nikakor niso tako lačni kot tisti v Afriki?
Takšno govorjenje je nedostojno, nesramno. Samo en primer. Pred časom je odlični raziskovalni novinar Mekina objavil članek o tem, da so ob pragu revščine pri nas določene tri stopnje revščine in da imajo pravico do enega toplega obroka na dan v šoli samo otroci iz družin, katerih dohodek ... ne presega 180 EUR mesečno!! Kako lahko kdor koli to dopušča?! In da bi ureditev tega problema stala 3 milijone evrov, v nasprotju s starim orožjem, ki ga od vojaških sil kupujemo zato, ker je političnim funkcionarjem imenitno biti v paktu NATO in se na konferencah fotografirati s svetovno menedžersko gosposko — ker to niso državniki in politiki, ampak menedžerji in elitna finančna gosposka, gospodarji podložnikom —, npr. za 100, 150 milijonov evrov. Potem morajo pa civilnodružbene organizacije prositi, moledovati državo in megalomanske narcise na najvišjih političnih funkcijah, skoraj na kolenih, da razmislijo, ali bi lahko za kak evro več dvignili cenzus in dovolili, ja, kot Gospodarji dovolili podložnikom, da bi več otrok vstopilo v polje brezplačnega toplega obroka v šoli! Moji možgani ne razumejo, kako je to mogoče, kako lahko kdor koli to dopušča, kdor koli, sploh pa funkcionarji in pravniki! Ne razumem tega. Ne znam, ne morem razumeti.

Je tudi vas kdaj kak reven državljan prosil za nasvet; kdo so tisti, ki vam pišejo?
Redko. Verjetno dobro vedo, da le redko lahko zelo malo pomagam, ker poklicno študiram druge teme in zaposlitveno opravljam drugačna dela. Pišejo mi predvsem tisti, ki sami, kot je vtis, ne storijo več za zaščito svojih pravic, četudi bi lahko, in uberejo linijo najmanjšega napora. Naslovijo te kot odvetnika, zastopnika, svetovalca, kot poznavalca vseh in vsakršnih pravnih vprašanj, čeprav nisi nič od tega. Med pravniki tako rekoč ne delajo razlike. Tudi ne med odvetniki in učitelji prava ipd. Napišejo e-pošto, pripnejo več dokumentov in pričakujejo, da boš vse to analiziral, da vse to poznaš, da opravljaš tako delo in da ga tudi lahko opraviš. To pričakovanje utemeljujejo z golim dejstvom, da občasno v medijih pišeš ali govoriš o pravu. In kar hočejo zelo hiter odgovor. Deloma to razumem in sprejemam. Sploh, če so ljudje pri tem v dobri veri, obupani in pač iščejo pomoč na več koncih, zbegano in prestrašeno. A vseeno se motijo. Manj pa razumem tiste, ki s skoraj ukazovalnim tonom ubesedijo pričakovanje, da je to tvoje delo. Nekateri so pri tem tudi dokaj neprijazni.

Predvsem pa ljudje, ki mi pišejo, najpogosteje s svojim pristopom razkrijejo, da npr. ne prebrskajo po spletu, da bi našli primernega pravnega zastopnika, ne pokličejo v odvetniško pisarno, da bi vprašali, ali lahko pridejo do pravne pomoči, niti ne preverijo, koliko to stane, ali kakšni so pogoji, niti ne obiščejo pisarne za brezplačno pravno pomoč na sodiščih, v občinskih pisarnah, ne postavijo podobnega vprašanja sindikalnemu zastopniku, ne preverijo drugih pomembnih in koristnih informacij te vrste na spletu, ne pišejo uradu za varstvo potrošnikov, ne naslovijo varuhinje ... Pač le pošljejo e-pošto nekomu, ki so ga pravkar videli na televiziji. To ni dobro.

Mislite, da se bomo v prihodnjih letih še bolj razslojili, da bo srednji sloj še bolj neviden?
Poznavalci pravijo, da bo tako. Da bo tudi pri nas, podobno kot v ZDA, srednji sloj izginil. Ostala bo peščica premožnih in enormna skupina skoraj in zelo revnih. Ne znam si predstavljati sveta čez 10, 20 let.

Kaj sploh pomeni – biti reven?
To razumem kot živeti v socialnih okoliščinah, ki ne pomenijo za človeka dostojnega življenja. Živeti v socialnem pomanjkanju. Živeti s stalno skrbjo, dnevno ali mesečno, glede denarnega dostopa do temeljnih dobrin: hrane, pijače, oblačil, stanovanjskega prostora. A tudi do najboljše zdravstvene oskrbe. Pa ne imeti možnosti rednega ukvarjanja s športom, razvedrilom, kulturo, umetnostjo. Ne imeti možnosti fizične svobode v smislu kadar koli kamor koli odpotovati, se gibati po okolju, videti kraje in svet. Ustvariti si družino, brez strahu pred materialnim pomanjkanjem, enako imeti možnost takšne oskrbe in vzgoje otrok. Predvsem ne imeti možnosti nudenja neomejenih alternativ vzgoje in šolanja otrok. Preživeti življenje na delovnem mestu – zgolj zaradi zagotovitve osnovne eksistence. Životariti. Biti prisiljen v ponižanja, da bi lahko ljudje, ki so od tebe odvisni ali si zanje dolžan skrbeti, pravno ali moralno, živeli brez pomanjkanja in socialno dostojno. Zame je revščina predvsem moralna in intuitivna zadeva, ne toliko pravna, ne toliko zadeva formalnih definicij, matematičnih izračunov in birokratskih ravni.

Špela Kožar, TV Slovenija
Prijavi napako
Komentarji
povratnik12
# 28.11.2016 ob 06:42
Drugi člen ustave predpisuje, da je Slovenija pravna in socialna država. Naj se popravim – predpisuje ali zagotavlja?

predpisuje že, vendar pa tega ne zagotavlja....
Bivši uporabnik
# 28.11.2016 ob 06:45
Člen se da spremeniti, tako da bo revščina preprečena. Tako majhna država kot je Slovenija s tako malo prebivalci, imamo pa po naravno geostrateški danosti VSE, bi to zlahka naredila, samo POLITIČNE VOLJE IN OSVEŠČENOSTI ZAENKRAT ŠE NI !
bilzerian
# 28.11.2016 ob 06:52
če ne bi bilo revežev, potem niti bogatašev ne bi bilo. in zato ljudje ki imejo denar in moč, ne bodo nikoli dovolili, da s revščina izkorenini. ne pri na, ne kjerkoli drugje
Guliarth
# 28.11.2016 ob 06:50
Veliko imamo napisano, veliko govorimo in malo za to naredimo.
Micesar
# 28.11.2016 ob 06:40
On in Kerševan sta mi bila vedno všeč.
opat
# 28.11.2016 ob 07:01
Pa ti si car!
Jaz te kot navaden državljan popolnoma razumem. Lepo bi bilo če bi te razumel še kak kravatar.
whisky
# 28.11.2016 ob 06:44
se strinjam. denarja bi moral imet vsak dovolj, tako da bi bilo dobro, če bi čimprej uvedli temeljni dohodek, itak država vse pobere nazaj z davki.
Janez1965
# 28.11.2016 ob 07:20
V ustavo naj se napiše da je Slovenija PRAVIČNA država.

Sedaj se vsak, ki ima nekaj pod palcem ali politični vpliv dela norca iz ustave in državljanov...

Bog je vse kar je treba napisal na 2 kamna!
soraya
# 28.11.2016 ob 07:17
Tako je,popolnoma se strinjam.
Še vedno pa je potrebno umakniti iz družbe največje povzročitelje revščine(beri:lopove-kriminalce belih ovratnikov.) ter jim zapleniti vse premoženje. Zanima me, zakaj Slovenija oz. pravosodstvo ne izvaja zaplembe premoženja? Kje se zatakne,kje je vzrok?!
Narod pa trpi.Kdo bo odgovarjal?! Kdo je vladal,kdo vlada? To ni iluzija, tukaj točno poznamo odgovorne za nastalo situacijo,imena.
Krimsky
# 28.11.2016 ob 08:14
Si predstavljate, da bi 5. aprila 1941 na Šentilju postavili tablo:
Tankom in vojaškim vozilom vstop najstrožje prepovedan?
Ki bi živo spominjala na znamenito butalsko: Turkom najstrožje prepovedana pot!
~
Kaj posamezniku pomaga stokrat zapisana 'pravica do življenja', če lahko nekdo drug zaradi priročnega izgovora – WMD – napade suvereno državo, zravna nekaj mest in pobije pol milijona otrok? Komu naj se napadeni pritoži?
~
Vsi dobronamerni zapisi v ustavah in deklaracijah nimajo nikakršne delotovorne moči, življenje na Zemlji pač ne hodi gledat v ustavo. In v ustavo se stvari zapisujejo zato, da nam ni treba migniti s prstom, da nam ni treba spremeniti ničesar v svojem ravnanju.
~
Za boljši svet moramo mi postati boljši ljudje. Ja, mi, ... tudi jaz in ti!
malikaliber
# 28.11.2016 ob 07:21
Ta človek je ena redkih svetlih luči na koncu tega našega temnega tunela, ki se mu reče država! Več je akcij v stilu boterstva, bolj bi moralo biti sram naše kreatorje v parlamentu!
Srečni Luka
# 28.11.2016 ob 07:16
60 let floskul in ljudje še vedno nasedajo.
Pomagaj si sam, saj bogovi ti ne bodo.
tanj
# 28.11.2016 ob 07:07
Relativna revščina, ali absolutna revščina?

Če je protiustavna revščina, potem je protiustavna tudi neodgovornost oz. nefunkcionalnost.

Pravni filozof. Pravni, a še vedno filozof...
krosnjar
# 28.11.2016 ob 08:04
Vsi se strinjamo, da je revščina nedopustna. Bi bil pa dober razmislek tudi v smer kaj lahko reven posameznik sam stori, da ni vač reven in ne samo kaj mu je družba v njegovi percepciji dolžna vse dati. Nekaterim je namreč življenski cilj "biti reven" in živeti na račun tistih, ki delajo.
Dokler bodo imeli lenuhi in večno nezaposleni manipulativni socialci, boljši stadard brez nič delati od garačev z minimalno plačo je tovrsten diskurz mlatenje prazne slame.
samba
# 28.11.2016 ob 06:51
To bo vpisano v ustavo takrat ko bo oblast državljanom slekla še zadnje gate.Takrat bosta preganjana tudi korupcija in kraja družbenega premoženja.,
čofotalček
# 28.11.2016 ob 07:21
Ko so že tam naj vpišejo v vstavo še, da se mi avto ne sme več pokvariti.
xes
# 28.11.2016 ob 08:11
krosnjar: in ne samo kaj mu je družba v njegovi percepciji dolžna vse dat

Že več let govorim samo eno: PUSTITE LJUDEM DELATI pa bo! Ampak ne, naši birokrati so zavezani zatiranju in onemogočanju prav tega. Primer: Bevog. Večkrat omenjano podjetje na tem forumu. Pri nas se je ustanovitelj hebal z birokrati dve leti za razna dovoljenja, na koncu obupal, v manj kot pol leta odprl proizvodnjo v avstriji. Zaposlenih že cca 200 ljudi. To je 200 ljudi, ki plačuje davke namesto, da bi vleklo socialno podporo + zapravlja zaslužen denar za dobrine (trgovina). Problem je samo v tem, da ne pri nas ampak v avstriji. Bravo slovenska birokracija! Pričakoval bi, da kak birokrat leti iz službe zaradi tega, pa meniš, da se je to zgodilo? Yea, right!
luckyss
# 28.11.2016 ob 09:49
@IndyBob
Imaš prav le delno..
Revščina je v današnjih časih v mnogih primerih tudi kazen za poštenost..
AM
# 28.11.2016 ob 07:43
"Revščina bi morala biti razglašena za protiustavno"

Naša vlada pa znižuje davke najbogatejšim.

Še dobro, da so sindikati pred leti dosegli dvig minimalne plače na 600 EUR.
grom-instrela
# 28.11.2016 ob 11:10
kako ljubko enostavne so razlage razlik med socializmom in kapitalizmom.
In kako hitro se pozabi na krize kapitalizma in zakaj nastajajo.

Kljub temu, da ni mogoče spregledati kako besno kapital zagovarja svobodo. Pa ne svobodo kot tako, ampak svobodo in deregulacijo trga ko mlati neslutene (neopravičene in nedostojne, špekulantske... )dobičke
in
kako histerično zahteva pomoč države, to pa je nas vseh, ko je treba pokrivati njihove špekulacije.

Dragi moji na pol slepi, na pol gluhi in na pol retardirani, se kdaj vprašate zakaj je tako; zakaj kapitalisti že živijo socializem v kapitalizmu, vsi ostali pa tolčemo revščino in plačujemo njihove zapitke.

Saj vemo; sanjati je lepo. Tudi o pravičnem kapitalu, o "pravični" in upravičeni neenakosti, o tem, da tako mora biti, da taki pač smo. Ampak, ko se zbudimo iz sanj začne boleti glava.

Saj vem, nekateri bodo kričali slavospev kapital(izm)u in spregledali, da živijo do vratu v govnu in psovali družbeno enakost, ker bodo še vedno sanjali, da se bodo nekoč znašli na srečnem koncu palice.
Saj vem, neprijetna je misel in najlažje jo je iztisniti iz spomina, da se za vsakim obiljem skriva beda, da za vsakim zmagovalcem ležijo trupla, da z vsako prevaro, četudi varaš "samo" državo z utajenim davkom nekdo trpi. Težko se je sprijazniti z mislijo, da je treba vse prevečkrat Mamonu uspehu prodati dušo.

In ko prodaš dušo, kaj ti še ostane? Samo še bakanalije in orgije, da v omami pozabiš kaj si prodal, komu in za kakšno ceno.

Seveda nekoga z omamljeno dušo in vestjo trpljenje drugega ne boli več, njihov problem je, kako v blišču udobja in uspeha, v kratkih obdobjih streznitve, ne videti bede na kateri temelji njihov blišč.

Včasih so takim ljudem rekli psihopati ali vsaj sociopati, bili so bolniki, danes je čas, ko jim te njihove lastnosti zavidamo in bi jih imeli radi tudi mi.
Ja, za to boleznijo bi rado zbolelo mnogo ljudi.
Jaz nisem med njimi. In tudi ne želim biti.
babooon
# 28.11.2016 ob 08:29
Revščine ne moreš odpraviti s predpisom. Če bi bilo to tako enostavno danes na svetu ne bi bilo več revščine.
Sandalovina
# 28.11.2016 ob 19:13
Matijaf: " On ( Teršek) je zelo slab filozof, če vidi revščino kot nemoralno."

Ajvard: "Jaz, kot sodržavljan tistih, ki živijo v revščini ne čutim nobenega moralnega bremena, da bi jim pomagal..."

S polno ta zadnjo razpravljat o revščini je sprijeno do amena. Od sociopatov ni mogoče pričakovati kaj drugega. Materialna revščina ni sramota, duhovna pa je.

Revni ljudje niso krivi za to, da so revni. Kako je že z minimalno plačo pri nas? Kako je možno, da upokojenec po 40-ih letih dela prejema pokojnino 300 evrov? Ne lenoba in nedelo, sistem je ta ki generira revščino. 1% bogatih drži v svojih rokah 98% vsega svetovnega premoženja.

Revščine je vsak dan več. Ni treba biti ravno genijalec, da veš kam to pelje. Namesto, da razgaljate svojo duhovno bedo, bi bilo smotrno, da obnovite znanje iz zgodovine.
mile952
# 28.11.2016 ob 09:56
Teršek ima prav. Ni problem politikom kupiti neuporabne vojaške ropotije za par sto milijonov dolarjev, ni problem preplačati TEŠ-6 za par sto milijonov EUR-ov, ni problem povišati plač že tako preplačanim zdravnikom za 20%, ni problem projektirati 2. tir za trikratno ceno tunelov, kot so stali kot za četrtino preplačani tuneli na slovenskem avtocestnem križu in preplačati, kar se bo seveda tudi zgodilo, 2. tir za 600 do 800 milijonov EU-ov, problem je dati socialno pomoč socialno šibkim brez vpisa na njihove nepremičnine, problem je povečanje plač tistim, ki imajo te najnižje, problem je javna prehrana v šolah in vrtcih, problem je najti denar za obnovo cest. Problem je skrajšati čakalne vrste v zdravstvenih ustanovah, ker potem FIDES ne bi imel streliva za izsiljevanje že sedaj previsokih plač privilegiranih zdravnikov na položajih. Seveda ta FIDES v povezavi z zdravniško zbornico onemogoča z vsemi štirimi, da bi se mladi zdravniki sploh lahko vlključili v zdravstveni sistem in so jim celo podaljšali stažiranje, kar je že samo po sebi sabotaža najhujših razsežnosti. In namesto, da bi voditelje stavke postavili pred sodišče kot saboterje, jim ministrica da dodatnih 40 milijonov na leto, brez vsakršne zaveze, da se bodo stvari v zdravstvu uredile. Seveda se ne bodo, ker ti ribiči v kalnem lahko izsiljujejo nemogoče samo v neurejenih razmerah.
grom-instrela
# 28.11.2016 ob 09:38
Moralno bedo in pomanjkanje človečnosti se da razbrati tudi iz marsikaterega komentarja.
Marsi kje se vidi tudi veliko empatije in zaskrbljenosti nad tem kar imamo.
Nekomu se je celo zapisalo, da tki pač smo; pohlepni, grabežljivi in egoistični.

Teršek je rekel, da se boji, kakšen bo svet čes desetletja, če se bo to nadaljevalo. Tudi sam se tega bojim in hkrati upam, da bo logika plenilcev sčasoma izgubila svojo moč, da bo blišč roparskih vitezov izgubil svoj sijaj in se bo pokazalo tisto kar se skriva za polakirano podobo: beda in gnus brezdušnosti, ignorance, odtujenosti in sebičnosti.

Ko je človek prenehal biti žival je postal zver. Zver, ki je sposobna uničiti vse, celo samega sebe. Pa zverinskost ni posledica živalskih genov, zverinskost je umanjkanje sočutja in duha.

To vedo tisti, ki jim je mar, ne vedo pa tisti, ki bi to morali vedeti.

Ni revščina samo materialno stanje, še hujša je beda duha in veliko tistih, ki imajo vse, le tega ne, niti ne ve v kakšni bedi živi.

Zato poklon Teršku in poklon vsem tistim neznanim in anonimnim, ki jim je mar.
pericon
# 28.11.2016 ob 17:13
Kaj nam pomaga vpisati v ustavo, če naši ustavni sodniki vsak po svoje berejo to listino
Predictor
# 28.11.2016 ob 16:27
Fantastično branje. Upam, da veliko Slovencev tako ali podobno razmišla. Če ne na glas, pa vsaj po tihem. Slej ko prej bo postalo glasno. In takrat bo bolje.
luckyss
# 28.11.2016 ob 09:43
@grom-instrela

Komentar na mestu....škoda, da bo takšno razmišljanje tukaj bolj izjema, kot pravilo..
stone77
# 28.11.2016 ob 09:22
Ta izjava samo potrjuje da se ne bo nič spremenilo ..
partijsko elito se še nagrajuje za vsako večjo krajo !
20 let partije in njihovih naslednikov bi že davno lahko odpravili revščino če bi to res želeli ..
seveda obstaja samo ena formula !
pospešek gospodarstva !
in izbris celotnega socializma iz zakonodaje iz pravosodja in ostalih družbenih sistemov..
-----------------------
v zakonodaji nimamo socializma...socialna skrb ni socializem...
socialna skrb je najvišji nivo razumevanja medčloveških odnosov in nima politične ´´barve´´...
Švica,Skandinavija,Benelux so območja z visoko socialno noto...
v Švici so včeraj vprašali ljudi ali so za pospešeno opustitev jedrske energije,ali ne...
kot vemo so zavrnili...
pokaži mi večji in boljši primer socialne skrbi...

dejte se že enkrat IZKOPAT in percepcije prejšnjega sistema,ko je veljalo kdor ni z nami je naš sovražnik...

hebala vas Partija...
babooon
# 28.11.2016 ob 08:20
Revščina je v družbah prisotna od vedno in verjetno vedno bo. Z novimi predpisi se je ne bo dalo izkoreniniti, nasprotno, bojim se da jo bo le še več.

Največ proti revščini bomo naredil, če omogočimo ljudem, da se sami potegnejo iz revščine, da lahko delajo in ustvarjajo. Tistim, ki niso zmožni delati pa pomagamo.
felipesko
# 28.11.2016 ob 07:46
Bistveno je, da zasukamo zgodovino in v mali državi, ki revščino lahko onemogoči, to storimo. In to se lahko stori. Zlahka. Denarja je na pretek.

Človek je najpametnejše živo bitje,žal pa tudi najbolj pokvarjeno in pohlepno....Bistvo bogatašev je ravno v tem,da imajo čim večji avditorij občudovalcev oz zavistnežev.....
Kdo pa začne prvi protestirate,ko je govora o dvigu minimalnih prejenkov? Tisti,ki prejemajo največ,ker takoj začnejo tarnati z uravnilovko,čeprav so razmerja med najnižjo in najvišjo plačo 1 :30,če upoštevamo javni sektor,ki je pod nadzorom države,da o privatnih relacijah raje ne govorimo....
povratnik12
# 28.11.2016 ob 07:19
Zanima me, zakaj Slovenija oz. pravosodstvo ne izvaja zaplembe premoženja? Kje se zatakne,kje je vzrok?!

Zato ker so vsi vpleteni ....levi ...desni...srednji.... osamosvojitelji...
stone77
# 28.11.2016 ob 09:42
grom-instrela@

pravilno govoriš...
svabo
# 28.11.2016 ob 09:18
genniuss
verjetno samo malo provociraš. Problem je ravno to. Ljudje, mladi, imajo tudi dve službi in ne morejo prežitveti. Upokojenci, ki so delali 40 let ne morejo preživeti s 300€ penzije. Vsi ti ljudje delajo oz so delali.
Če te prav razumem so sami odgovorni. Torej če z delom ne dobiš dovolj, kradi? Prodajaj drogo?......
Torej so zopet krivi ljudje, ki delajo.....in nič ne zaslužijo?
Anar Hija
# 28.11.2016 ob 08:53
1. Edini, ki se z revščino v Sloveniji resnično iskreno ukvarja, je Krabonja iz društva UP-ornik v Mariboru, saj za svoje delo ne dobi nič plačano. Vsi ostali, vključno z ministrico Anjo Kopač Mrak ali humanitarci kot je ga. Ogulin, varuhinja pravic Anje Kopač Mrak, Vlasta Nussdorfer ali pa ta gospod ustavni pravnik, g. Teršek, so za svoje prizadevanje zelo dobro plačani.
Če želite pomagati, lahko na telefonsko številko 1919 pošljete SMS z vsebino UPORNIK1 ali besedo UPORNIK5 in tako donirate enega ali pet evrov.

2. Revščina je posledica razlastninjenja državnega premoženja (tako imenovana denacionalizacija je goljufija).

3. Izgovori vsakokratne oblasti z različnimi izgovori glede izkoreninjanja revščine ne vzdržijo. Revščina po svoji naravi besede revščina je, ali pa revščine ni. Anja Kopač Mrak je ministrica že tretje leto (v dveh različnih vladah). Pod njenim škornjem revščina perzistira, se vidno ne zmanjšuje. Pomeni, da sicer res, ni kriva, je pa za to revščino neposredno odgovorna. Žal ne kazensko pravno ampak zgolj politično.

4. Deremo v kruti neoliberalni model kapitalizma in samo huje bo. Iz takega modela kapitalizma pa žal, ni druge poti kot revolucija ali vojna.
Nič dobrega se revežem ne obeta. Žal.

5. G. Teršek, vse imate še kako prav vendar, ne potrebujete prepričevati prepričanih. Skličite tiskovno konferenco in se obrnite na vlado - na tiste, ki so za pojav revščine odgovorni.
Kalvos
# 28.11.2016 ob 07:38
To so prave teme o katerih bi se morala pogovarjati vsa Slovenije, tako laična kot strokovna javnost. Da seveda o politiki sploh ne govorim, a žal ta ni sposobna takšne debate, kaj šele ukrepanja. Žal, žal, so pomebnejše teme za rumeni tisk.....
slivovica
# 28.11.2016 ob 06:55
Upam, da prileze kdaj kam...
grom-instrela
# 28.11.2016 ob 11:34
@juk
grom-instrela brez težav greš lahko živet v dežele kjer neenakosti ni, kjer kapital ne zlorablja. Če pa kaj nikoli ne bom razumel so pa ljudje ki tako pljuvajo sistem v katerem živijo in imajo od njega koristi

1.) no, lepo, če sem te prav razumel me pošiljaš živet v deželo Nije, ker najbrž le tam kapital ne zlorablja, ker najbrž le tam ni neenakosti.
Morda pa si imel v mislih onostranstvo? Saj le tam nekateri obetajo vse to.

in 2.) Se strinjam, marsi kdo ima še v najbolj brutalni razbojniški družbi koristi in tak, ob inteligenci povprečne opice in morali povprečnega psihopata nebi pljuval po njem.

Ampak vsi nimajo sreče, da bi uživali blagodati roparske družbe in nimajo moči in znanja, da bi "pljuvali" po njem.

In za te ljudi moramo pljuvati tisti, ki nam je mar in to zmoremo, kljub temu ali prav zaradi tega, ker smo znali, zmogli in se uspeli rešiti bede, ki jo živi marsi kdo med nami.

To, dragi sogovornik, je naloga vsakega mislečega in čutečega državljana. Človeka.

Ja, in hkrati je to naloga, ki jo ti izgleda ne zmoreš.
COP
# 28.11.2016 ob 09:55
podobno kot v ZDA, srednji sloj izginil. Ostala bo peščica premožnih in enormna skupina skoraj in zelo revnih. Ne znam si predstavljati sveta čez 10, 20 let.

Jaz pa. Enormna skupina skoraj in zelo revnih bo izvolila milijarderja, ki serje v zlato školjko in bo z njihovim denarjem zgradil zid, ki bo peščico premožnih ločila od revežev. Problem rešen.
stone77
# 28.11.2016 ob 09:24
Ampak... niso omenjeni tisti, ki počivajo na tleh ter čakajo, da se jabolko, dve, najbolje tri ali več, prikotalijo do njih. Njihova edina akcija je jamranje, da imajo premalo jabolk
--------------------
kdo čaka in jamra?

se ti zdi jamranje in čakanje tistih,ki niso plače par mesecev dobili?
madona,kaj si,kot Cerar?
heron
# 28.11.2016 ob 09:06
Madonca sveta ,a nimamo ne vem kako sposobnega pravnika za predsednika vlade? Bi bilo prav zanimivo slišat njegovo,ja seveda ,etično razlago.
No,to je izhodišče za vse politike ki se širokoustijo kako delajo oh in sploh za dobro ljudstva,naj uzakonijo da v Slo ne sme biti revščine. Ma ,ne,za začetek naj uzakonijo da je minimalna osnovna neto plača za 168 ur in od katere ne sme nihče dobivati manj,700 eur. Naj uzakonijo da nobena penzija ne sme biti manjša od 600 eur. Naj priviligiranem upokojencem poberejo vse,kar je viška od 1000 eur.
Lepo da se je nekdo dotaknil te teme,a v tej banana republiko dvomim da bo kdaj drugače,ne bo dokler bo ena in ista garnitura 80 let na vladi
Frodoš
# 28.11.2016 ob 08:55
"Revščina bi morala biti razglašena za protiustavno"

Samu Butalci lahko izjavijo kaj takega. Torej bi morali napisati v ustavo, da smo bogata država. Lahko bi v ustavo napisali tudi, da smo srečni, pošteni, dobrega srca, pametni in da bomo živeli večno.
apollo11
# 28.11.2016 ob 08:14
Problem je v naši miselnosti in mentaliteti. Problem omenjenega gospoda je, da verjame v absolutno moč države, od tu tudi to birokratsko razmišljanje. Ne vem od kod ljudem ideja, da če se nekaj zapiše v ustavo, da potem pa je problem rešen in gremo naprej. Treba je ustvarit pogoje, da bo biznis šibal, edino to lahko prinese blaginjo ljudem, ne pa to filozofsko nakladanje tega pravnika.
Drugo kako definirati revščino. Slovenci imamo vedno več, statistike pa kažejo porast revščine. Zdaj če za revnega razglasimo vsakega, ki prejema manj kot 800 eur, potem je to neumnost. Kakšni so kriteriji za to? Ker pri tem je potrebno biti previden, ker hitro pride do manipulacij. Enako kot je to z lačnimi otoroci, non stop vsi trobijo lačni otroci, lačni otroci potem pa raziskava pokaže, da so naši otroci v EU na drugem mestu po debelosti. Pa da se razumemo, vedno so ljudje, ki potrebujejo pomoč, in tem je potrebno pomagati. Ampak sistemsko vse razglašat za lačne in revne je pa brezveze. Ko sem jaz v svoji mladosti bil v osnovni šoli, sem dobil za malico kos kruha z marmelado in šalco čaja. Vsi enako in to je bilo to. Super smo se imeli. Ampak po današnjih kriterjih bi bili tedaj tako vsi podhranjeni, revni in lačni. Danes pa otrokom v šolah vsake dve uri nekaj tiščijo v ušča, vsak kos kruha posebej plastificiran, vsak sok v majhni embalaži, pač klasično po slovensko si nabijemo najvišje standarde hrane in potem težko sledimo.
Da zaključim, v tej državni je največji problem pomanjkanje zdrave kmečke pameti - common sense. Manjka racionalnost in razum, mi smo to izgubili, državo smo zbirokratizirali do konca in zato je ta birokratski način razmišljanja izrinil zdrav razum. In mi verjamemo v absolutno moč države in ne človeka. Državo bo vse rešila....In potem hočemo biti Švica. Nikoli ne bomo. Naša prevladujoča mentaliteta je drugorazredna.
Valentin57
# 28.11.2016 ob 08:13
@7up
Ali v ustavi piše tudi, kaj socialna država sploh je?
Točno tako. Je to 280€ podpore? Je za socialno državo dovolj 500€, 1000€ na osebo?
Ustavni pravnik bi rad imel zapisano v ustavi vsako malenkost, tudi če je ni mogoče uresničiti, kot je zadnji dodatek o pitni vodi. Potem se pa čudimo, da smo prenormirani, preveč birokratski itd.
Skippy
# 28.11.2016 ob 07:29
se strinjam. denarja bi moral imet vsak dovolj, tako da bi bilo dobro, če bi čimprej uvedli temeljni dohodek, itak država vse pobere nazaj z davki.

Vidiš, zato smo mi vse bolj revni. 60% ljudi dela za najnižje plače, vi pa še kar ne razumete, zakaj ima povprečni Švicar za 10 Slovencev premoženja.
stone77
# 28.11.2016 ob 17:39
Kaj nam pomaga vpisati v ustavo, če naši ustavni sodniki vsak po svoje berejo to listino
-------------------
he,he...
najbolš,da še enkrat izvedemo revolucijo,uvedemo diktaturo proletariata in na mesta US postavimo NAŠE ljudi...

he,he...se hecam...

denar kvari značaj...

imaš pa seveda prav...tako je...pač...
JJstyle
# 28.11.2016 ob 17:12
Končno en pravnik z možgani. Večina jih je žal zgolj bralcev vejic in pik v paragrafih, za duha zakona pa še slišali niso. Ne vem kaj so počeli na urah filozofije prava dr. Pavčnika (poglavje o slonokoščenem stolpu so očitno gladko izpustili). Dr. Teršek je eden redkih slovenskih pravnikov, ki loči linolej od mavzoleja oz. še ve kaj pomeni zdrava kmečka pamet. Za nagrado je moral zapustiti ljubljansko pravno fakulteto. Ljudje, ki kritično razmišljajo s svojo glavo, tam pač niso zaželjeni, pa naj gre za pravnike svetovnega kova kot je dr. Verica Trstenjak, ddr. Klemen Jaklič ali dr. Teršek. Nihče ne sme vznemirjati bogov na EIPF-ju ali Bog ne daj nekdanjega dekana, katerega pravna mnenja so na Gregorčičevi sveta. Vsak, ki se jim upa povedati, kaj si misli o njihovem razumevanju pravne države, postane v ljubljanski kotlini persona non grata.
K_ris
# 28.11.2016 ob 17:09
@kralj matjaž

Socializem in kapitalizem sta ekonomska sistema. Socializem je lahko povsem demokratična izbira. Če večina ljudi v državi meni, da je socializem zanje boljši sistem, je lahko socializem povsem demokratičen in hkrati kot sistem predstavlja svobodno izbiro ljudstva, saj so ga na volitvah sami večinsko izbrali.
stone77
# 28.11.2016 ob 12:29
To ravno ne razumem. A je potem Teršek kje zapisal, da se v Ustavo zapiše tudi to, da je duhovna revščina neustavna? Mene zanimajo zgolj parametri za določanje revščine? In če kdo ob intervjuju za nacionalko jamra, da je reven, potem mora biti definicija jasna !!!
------------------
nisi razumel he,he,he
bila je zbadljivka...o duhovni revščini...

no šalo na stran...

tukaj imaš fenomenološko razlago-
Revščina pomeni, da nimaš čiste vode ali dovolj hrane. Pomeni, da nimaš primernega bivališča, da ne dobiš primerne zdravstvene oskrbe, ko jo potrebuješ, ali da nimaš dovolj denarja, da bi svojim otrokom omogočil šolanje. Pomeni, da nimaš dostopa do vseh dobrin, storitev, spretnosti, izbir, varnosti in moči, ki jih vsi potrebujemo, da lahko uživamo naše človekove pravice. Pomeni marginalizacijo in diskriminacijo.

tukaj imaš sociološko razlago-
Revščina pomeni, da se ljudje počutijo izključene, ponižane in nemočne. Vpliva lahko na njihovo zmožnost, da sodelujejo v državnem, družbenem, političnem in kulturnem življenju svoje skupnosti in družbe. Revščina da ljudem občutek, da se njihovih glasov ne sliši.

tukaj imaš pa še parameter-
7.146 EUR(neto); 4 članska družina...eno leto...(za 2015)...

samo z zapisom v Ustavo,da je revščina proti ustavna se je mogoče proti revščini boriti...

ena refleksija-
človek je dolžen ostal kredit,ker je službo izgubil...
normalno,da mora to vrniti...in tudi bo...če bo seveda zmogel...
zdej pa akcija-

banka da neplačevanje kredita na sodišče...sodišče odloči v prid banke...
banka pošlje rubežnika in-cap...gre kar je vrednega...tudi hiša ali stanovanje...
in kaj postane tak človek-REVEŽ...

če pa v Ustavi piše-revščina je PROTIUSTAVNA...
opa dečko...he,he,he...ne bodo mogli pobrati ničesar,kar bi človeka poslalo v revščino...

USTAVA je nad vsemi zakoni...
bori
# 28.11.2016 ob 11:37
"Revščina bi morala biti razglašena za protiustavno"

luckyss, # 28.11.2016 ob 09:49
Revščina je v današnjih časih v mnogih primerih tudi kazen za poštenost..
-----
Dobra citata.
vladimirrtvslo
# 28.11.2016 ob 11:03
Dr. Teršek! Vaše stališče je hvale vredno in odraz vaše pravniške veličine. Da ste mislili resno pa ne bi bilo odveč, da vi sam napišete predlog zakonskega predpisa, ki bi omogočil našim politikom, da ga udejanjijo. Pa srečno!
Kontakt

Zgodb ljudi, ki se znajdejo v stiski, je vedno več. Zaupajte nam svojo.

 

Če želite pomagati družinam v stiski:

 

Prejemnik:

 

ZPM LJUBLJANA MOSTE POLJE

 

Proletarska 1, 1000 LJUBLJANA

 

IBAN: SI56 3300 0000 1303 865

 

BIC:HAABSI22

 

KODA NAMENA:CHAR

 

SKLIC: 00 546

Videonovice
Hitra pot do denarja 00:06:10, 05.12.2016
Pomagajmo! 00:07:56, 28.11.2016
Služba, ki ni služba 00:10:24, 21.11.2016
Maribor 2016 00:10:19, 07.11.2016
Revni otroci - zadnji v vrsti 01:17:30, 02.11.2016
Brezplačno kosilo 00:10:10, 17.10.2016
Neenakost v šolskih klopeh 00:53:46, 16.06.2016
Delaj, trpi, molči 00:54:17, 09.06.2016
Darja Zaviršek 00:26:26, 07.10.2015
Bregant: Možgani in revščina 00:08:15, 18.05.2015
POD MOSTOVI, dokumentarni film

Revščina je v Sloveniji še vedno tabu; politiki o njej ne želijo govoriti, mediji o njej le redko poročajo. Čeprav obstajata 2 Sloveniji. Zato v dokumentarnem programu TV SLO nastaja film »Pod mostovi« , ki bo premierno predvajan januarja 2017. Da nevidno končno postane vidno. Z zgodbami državljanov, ki se vsakodnevno borijo za ohranitev lastnega dostojanstva, z mnenji strokovnjakov, ki opozarjajo na nujnost zakonskih sprememb. Skoraj ni vlade, ki od osamosvojitve ne bi pripomogla k sistemski revščini.

Citat

"Tisti, ki imajo denarja na pretek, nikoli ne pozabijo braniti svojih koristi."


Thomas Piketty (Kapital v 21. stoletju)

Številke govorijo

UPOKOJENCI:
- Pod pragom revščine živi 16% upokojencev ali skoraj vsak peti.
- Od 78.000 upokojencev pod pragom revščine jih je kar 55.000 žensk.
- 13.000 jih prejema pokojnino, nižjo od 300 evrov.
- 3.000 jih prejema pokojnino nižjo celo od denarne socialne pomoči (288,81 evra). 

Kazalo