Slovenija

Poudarki

  • Lah: Razumljivo, da je primer deležen tolikšne pozornosti
  • Ivelja: Mnogi novinarji senzacionalistično posegli v pokojnikovo intimo
  • Rovšek: Med novinarji, ki ravnajo neetično, zlasti neizkušeni
  • Lah: Uredniki ne izvajajo svojih odgovornosti
  • Ivelja: V prihodnosti bodo kršilci lahko v večji meri preganjani
Kraj tragedije
Od kar se je zgodila nesreča, pravzaprav ni dneva, ko ne bi o primeru Baričevič prebrali ali slišali kaj novega. Pa so vse informacije take, da mora biti javnost informirana z njimi? Foto: Foto: Helena Božič
KAKO TEHTATI MED PRAVICO DO SVOBODE IZRAŽANJA IN PRAVICO DO ZASEBNOSTI?
 
Peter Lah za MMC:

Novinar ni zasebnik, za katerega bi veljala načela svobode govora, ampak deluje v interesu javnosti. To, kar javnost mora vedeti, je zato ključno merilo pri presojanju, kako daleč v človekovo zasebnost novinar sme legitimno posegati. Večje posledice ko ima določena zadeva za javnost, bolj ko je določena oseba pomembna za usodo skupnosti, bolj se krog zasebnosti zoži. Ena od ključnih nevarnosti pri tem je, da človek ne razlikuje med tem, kar javnost mora vedeti, in tistim, kar javnost želi vedeti. To drugo je značilno za senzacionalizem. V vsakem primeru pa velja, da mora novinar spoštovati človekovo dostojanstvo.


Ranka Ivelja za MMC:

Meja med pravico javnosti do obveščenosti in pravico posameznika do zasebnosti je tanka in občutljiva; ni je mogoče vnaprej zakoličiti. Določbe kodeksa (20., 21. in 22. člen), ki novinarju pomagajo pri postavljanju te meje so splošne, toda v večini primerov zadostne. Po kodeksu je poseg v zasebnost posameznika dovoljen, če za to obstaja javni interes, ki se ga ne sme enačiti z radovednostjo oziroma zanimanjem (dela) javnosti. To je ključno vodilo. Poleg tega kodeks novinarje zavezuje k pazljivosti pri omembi imen žrtev in k posebni obzirnosti pri poročanju o tistih, ki jih je doletela nesreča ali družinska tragedija. Kodeks ob tem še pravi, da je pri poročanju o javnih osebnostih in tistih, ki želijo dobiti moč in vpliv ter zbujati pozornost, pravica do obveščenosti širša.


Jernej Rovšek za MMC:

Res je, da sta obe omenjeni pravici temeljni človekovi pravici, ki sta opredeljeni tudi v Evropski konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (EKČP). V prvem odstavku 10. člena konvencija zagotavlja pravico do svobodnega izražanja, v drugem odstavku pa našteva primere, ko je mogoče to pravico omejiti. Svobodo izražanja je mogoče omejiti le z zakoni iz razlogov varnosti države, javne varnosti, preprečevanja neredov ali zločinov, zaradi zavarovanja zdravja ali morale, ugleda ali pravic drugih ljudi, preprečitve razkritja zaupnih informacij ali zavarovanje avtoritete in nepristranskosti sodstva. Države lahko te omejitve predpišejo le v obsegu, ki je, kot pravi konvencija, "nujen v demokratični družbi". Na podlagi omenjenega člena je Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) oblikovalo bogato in poučno sodno prakso. Največkrat so bile na podlagi tega člena države obsojene, ker so dopustile obsodbe novinarjev zaradi obrekovanja ali razžalitev; v številnih primerih so bili tožniki politiki. ESČP daje izjemno pozornost svobodi medijev, ki jih šteje za temelj in "pse čuvaje" demokratičnih družb, zato je doslej praviloma zaščitilo svobodo izražanja v medijih.
Peter Lah
Peter Lah za MMC: Čeprav je gospod Baričević javna osebnost v zelo omejenem obsegu, je zaradi rednih stikov z javnimi in vplivnimi Slovenci nujno izpostavljen. Kljub temu pa tudi v odnosu do njega velja absolutna zahteva spoštovanja njegovega dostojanstva. Za tiste, ki na človeka gledamo kot na transcendentno bitje, velja omenjena zahteva tudi po človekovi smrti, zato se je pri objavi trupla treba držati enakih načel kot v primeru živega človeka – temu rečemo pieteta. Foto: MMC RTV SLO
Bulmastif
Ranka Ivelja za MMC: Tragični primer je, kot pravite, res spodbudil poplavo člankov. Po mojem mnenju smo je lahko veseli, vsaj kar zadeva kakovosten tisk in do neke mere elektronske medije. Vsestranska, na podatke oprta analiza tega primera je razgalila številne družbene, pravosodne in politične anomalije. Natančno to pa je naloga kakovostnega novinarstva. Foto: MMC RTV SLO
       Svoboda govora je bistveni vidik dostojanstva človeka kot razumnega in etičnega bitja, zato ne more biti v nasprotju z zahtevami po spoštovanju dostojanstva drugega človeka. Z drugimi besedami: moja svoboda ni absolutna, ker mora nujno upoštevati dostojanstvo sočloveka.       
 Peter Lah za MMC

Dodaj v

Primer Baričevič: Kost, oglodana do zadnje mrvice

MMC-jev pogovor z Lahom, R. Ivelja in Rovškom: Vse več kršilcev novinarske etike
20. februar 2010 ob 14:54
Ljubljana - MMC RTV SLO

Odpreš časopis, prižgeš radio ali TV, klikneš na splet: vse kriči o primeru Baričevič. Obdelan je bil že tisoč in en zorni kot zgodbe - res vse v interesu obveščanja javnosti?

Pod gladino morja novic, vzvalovanega po tragičnem dogodku, v katerem so trije bulmastifi

pokončali svojega lastnika, zdravnika Sašo Baričeviča, plava večno novinarsko vprašanje meje med temeljnima človekovima pravicama – pravico do svobode izražanja in pravico do zasebnosti. Primer Baričevič je namreč kompleksen. Na eni strani je povezan z javnim interesom, vezanim na vprašanje, kolikšna in kakšna odgovornost za tragedijo leži na plečih države, o čemer novinarji seveda nikakor ne smejo molčati in so odgovore na tej ravni celo dolžni iskati; na drugi strani pa z občutljivim zasebnim življenjem žrtve. Da sta v medijih oba vidika prepletena, je jasno kot beli dan. Pa je to prav? So okoliščine primera res take, da pravica do svobode izražanja (z njo pa pravica javnosti do obveščenosti) lahko pretehta pravico posameznika, čeprav preminulega, do zasebnosti?

PRAVICA DO SVOBODE GOVORA IN PRAVICA DO ZASEBNOSTI V PRAVILIH IN ZAKONIH


EVROPSKA KONVENCIJA O VARSTVU ČLOVEKOVIH PRAVIC IN TEMELJNIH SVOBOŠČIN
10. člen – Svoboda govora


USTAVA
35. člen - Varstvo pravic zasebnosti in osebnostnih pravic

39. člen - Svoboda izražanja


ZAKON O MEDIJIH
6. člen - Svoboda izražanja


KODEKS NOVINARJEV SLOVENIJE
20., 21. in 22. člen

Lah: Razumljivo, da je primer deležen tolikšne pozornosti
Začnimo na začetku. Zakaj je primer pomemben za javnost? Medijski strokovnjak Peter Lah je v pogovoru za MMC dejal, da zato, ker odpira vpogled v potencialno problematično zakulisje delovanja državnih institucij in pomembnih javnih osebnosti. »Čeprav je gospod Baričevič javna osebnost v zelo omejenem obsegu, je zaradi rednih stikov z javnimi in vplivnimi Slovenci nujno izpostavljen,« je opozoril in spomnil, da sta v zgodbo vpleteni tudi dve ključni državni instituciji: sodstvo in ministrstvo.

Da zgodba o Baričeviču v medijih vsak dan doživlja nova in nova nadaljevanja in da za novinarje predstavlja tudi izhodišče za številne teme (sodomija v Sloveniji; politična omrežja; nevarne pasme psov; ravnanje s psi …), ga, glede na to, da je njen sestavni del še nenavadna in deviantna oblika spolnosti, ne čudi. »Taki primeri so izredno redki, zato je razumljivo, da je ta stvar deležna tolikšne pozornosti. To je hkrati priložnost, da kot družba in kot novinarji napredujemo v razumevanju pomembnih etičnih načel, ki zadevajo javni interes in spoštovanje človekovega dostojanstva,« odgovarja.

Ivelja: Mnogi novinarji senzacionalistično posegli v pokojnikovo intimo
In ko gre za poročanje o Baričeviču, se zaplete ravno pri spoštovanju dostojanstva. Je bilo razkritje spolnih praks žrtve nujno? Varuhinja človekovih pravic Zdenka Čebašek Travnik je prepričana, da so spolne navade posameznika občutljiv osebni podatek, ki pa je v primeru Baričevič pomemben za razumevanje celotnega dogajanja. Iz tega razloga je po njenem mnenju interes javnosti po tem podatku mogoče upravičiti, a je treba pri tem upoštevati tudi pieteto do pokojnika. Pa novinarji v Sloveniji to res počno? Varuhinja svari, da ne vsi.

OBJAVA FOTOGRAFIJ IZNAKAŽENEGA TRUPLA?


Etiko pod vprašaj postavlja tudi objava fotografij iznakaženega trupla žrtve. Kaj si o tem misli novinarsko častno razsodišče, si lahko preberete tukaj.


Mediji, ki so se razpisali o spolni identiteti pokojnika, ne da bi tovrstne informacije povezali z vprašanji, ki so v javnem interesu, denimo sumi o mučenju živali, so ravnali brezobzirno, je prepričana tudi MMC-jeva sogovornica, novinarka Dnevnika in predsednica Novinarskega častnega razsodišča Ranka Ivelja. »Spolne navade žrtve so bile za javnost relevantne le v povezavi z omenjenimi sumi in nekaterimi drugimi informacijami o tragičnih dogodkih, na podlagi katerih se utegneta javnost in zakonodajalec opredeliti do ravnanja z določenimi pasjimi pasmami in podobno. Mnogi novinarji so to povezavo zgolj izrabili za senzacionalistično poseganje v pokojnikovo intimo,« je povedala v pogovoru za MMC.

Rovšek: Med novinarji, ki ravnajo neetično, zlasti neizkušeni
Po njenem mnenju številni poročevalci in komentatorji tragičnega dogodka niso pokazali potrebne obzirnosti do pokojnika, pogosto pa se je zgodilo tudi, da svojih informacij niso upravičili z javnim interesom. »Objava njegovega (Baričevičevega, op. a.) polnega imena po moje ni bila upravičena (ne glede na to, da bi se v majhni Sloveniji to izvedelo po drugih kanalih), saj je žrtev postala širši javnosti znana zaradi nekega drugega tragičnega dogodka (v katerega so bili vpleteni njegovi psi), ne pa zaradi njegovega prostovoljno izbranega javnega delovanja,« nam je še pojasnila predsednica NČR-ja.

Ob primeru Baričevič se tako znova zastavlja vprašanje, kako etično je slovensko novinarstvo. Mnenja so različna. Še najbolj optimističen izmed naših sogovornikov je bil namestnik varuhinje človekovih pravic Jernej Rovšek, ki je za našo spletno stran razložil, da večina novinarjev in urednikov deluje strokovno in pri svojem delu spoštuje tako temeljne človekove pravice kot Kodeks novinarjev Slovenije. Tisti med njimi, ki prestopijo razumno mejo v posegih v zasebnost, so po po navadi manj izkušeni in imajo manj znanja, meni. Manj vere v novinarje je pokazala Ivelja, ki ugotavlja, da je medijev, ki se na kodeks ne ozirajo, vse več: »Etičnost na kratki rok pač ni profitabilna. Na Novinarskem častnem razsodišču opažamo, da dobivamo vse več pritožb čez ene in iste medije, kjer sistematično kršijo Kodeks, pritožbe pa ignorirajo. Tu bi izpostavila Kanal A

Lah: Uredniki ne izvajajo svojih odgovornosti
Še bolj zaskrbljen je Lah, ki poudarja, da etika na splošno ni močna plat slovenskega novinarstva. »Moj občutek je, da uredništva in novinarji nimajo razvitih standardov na področju etičnosti oziroma se jih ne držijo. /…/ Tu gre za tisoče majhnih zadev, v katerih novinar bodisi spoštuje človekovo dostojanstvo ali pa ne. Je pa res, da se mora medij odločiti, v katero smer bo šel: ali bo senzacionalističen ali resen. Vmesnega prostora ni,« pravi. Sam tako kot Ivelja pogreša zavestno spoštovanje etičnih standardov, občutek pa ima, da uredniki na tem področju ne izvajajo odgovornosti, ki jim po funkciji pripadajo.

In kako je s sankcioniranjem novinarjev, ki kršijo temeljne človekove pravice oz. kodeks? Je zakonodaja na tem področju dovolj dobro urejena? Namestnik varuhinje verjame, da je oz. da predvideva ustrezne (sodne) poti za uveljavljanje pravic na tem področju. Problem po njegovem mnenju predstavlja dejstvo, da se takega načina iskanja pravice poslužuje premalo posameznikov, ki so jim novinarji kršili pravico do zasebnosti, časti, dobrega imena. Da bi se to spremenilo, bi bilo treba vzpostaviti neformalne mehanizme varstva (medijski varuh; razsodišče), ki bi posameznike razbremenili bremena uveljavljanja pravic v dragih in formalno zahtevnih sodnih postopkih, je dodal.

Ivelja: V prihodnosti bodo kršilci lahko v večji meri preganjani
Neformalni mehanizem varstva, ki ga omenja MMC-jev sogovornik, sicer Slovenija že ima. Gre za Novinarsko častno razsodišče, njegova predsednica Ivelja pa zatrjuje, da njihove sodbe zelo odmevajo – tako v pozitivnem kot negativnem smislu. »Kaže, da so etična vprašanja novinarstva aktualna tudi širše in da ni vseeno, kako se opredeljuje NČR, četudi so sankcije zgolj moralne. Prav možno pa je, da bodo sistematični kršilci etičnih norm novinarstva zaradi ignoriranja NČR-ja v večji meri sodno preganjani. Tako kaže tuja praksa. V Angliji so prav zato, da bi ukrotili rumeni tisk in zmanjšali število tožb na sodiščih, ustanovili tiskovno razsodišče, že pred leti,« opominja.

»Etičnosti se ne da sankcionirati. Poleg tega ima novinarstvo pomembno vlogo za javnost, zato je bolj zaščiteno kot zasebniki ali druga podjetja,« pa opozarja Lah. Strinja se sicer z Rovškom, da je slovenska zakonodaja v primeru novinarskega kršenja temeljnih človekovih pravic na tem področju ustrezna in da težavo pravzaprav predstavlja pičla sodna praksa. Po njegovih besedah so sodniki predvsem na prvi stopnji neizkušeni. Poleg tega bi se dalo stanje izboljšati z uveljavitvijo višjih odškodnin za medije, ker bi na ta način uredniki in lastniki medijev veliko bolj pazili na to, kaj delajo, je sklenil.

Marjetka Nared
Prijavi napako
Komentarji
Teolin
# 20.02.2010 ob 15:03
Začenja se akcija utišanja medijev.
Thiver
# 20.02.2010 ob 15:02
Poleg tega bi se dalo stanje izboljšati z uveljavitvijo višjih odškodnin za medije, ker bi na ta način uredniki in lastniki medijev veliko bolj pazili na to, kaj delajo, je sklenil.

A vas ni nič sram oglašati se, po tem ko je cela Slovenija preko primera Baričevič spregledala komunajzersko cenzurirane slovenske medije, katerim je skoraj uspelo zatajiti mučenje živali. Ker jim ni, napovedujejo kazni za neizkušene !? Dobro, da imamo "neizkušene", saj bi drugače "izkušeni" ("naši", dobro podmazani) zatajili vse kar ne odgovarja določenim krogom.

Slovensko novinarstvo je s tole afero doseglo dno, oziroma bolje rečeno vsi državljani smo lahko spregledali da so na dnu. Ha ha in berem gori da imamo častno novinarsko razsodišče, dobro da še obstajajo reči katerim se lahko smejimo, smeh je le pol zdravja.
A1
# 20.02.2010 ob 14:59
Enostavno moramo vedeti, če nam res vladajo prijatelji posiljevalcev psov. To presega sumljivo intimo pokojnika.
Manitu
# 20.02.2010 ob 15:10
kaj ste vsi slepi al kaj....????? Dogaja se nam pred nosom in spet jim bo uspelo. Očitno je vpletenih v zadevo več "pomembnih" ljudi, kot bi si navadna raja sploh smela predstavljati. In kaj je v tem primeru, kar najbolj bode v oči. Enostavno..., medijska poplava, ki vb javnosti vzbudi odpor zaradi preveč informacij, ki pa v bistvu ne povejo ničesar. S tem dosežejo efekt, da "raja" začne zavračati vsakršeno že tako majhno informacijo v zvezi s tem. In kaj se bo zgodilo??? Zanimanje zaradi nagnusnosti vsega skupaj upada, in bo upadlo do te mere, da bodo glavni akterji te zgodbe SPET lahko vse v miru pometli pod preprogo.....
Res prekleto dobro zamišljeno!!!!
eco
# 20.02.2010 ob 15:00
Bravo bulmastifi.
Vse čvekanje ste postavili na pravo mesto.
Brez vas se bi šli zlagano etiko.
stoychi
# 20.02.2010 ob 15:15
kar je javnost razkurilo je bilo to,
da je baričevič po političnih zvezah dobil bulmastife nazaj,
čeprav bi ti morali biti usmrčeni,
še bolj pa to, da oklanemu megliču od teh istih psov ni bila povrnjena nobena odškodnina.
V ameriki recimo, bi bili ti psi usmrčeni na licu mesta, roterjeva pa bi bila v zaporu in še vedno živa, seveda pa bi bila živa tudi saša baričevičeva.
franzz
# 20.02.2010 ob 15:05
Če bi se to zgodilo navadnemu državljanu, bi bila novica deležna pozornosti mogoče 24 ur. Ker je pa, v tem primeru, vpletena visoka politika, je primer vreden večjega pompa, kjer navadni smrtniki lahko vidimo, kaj vse se da narediti, če imaš denar in prave veze.
Nedolgo nazaj se ni smelo govoriti o nobeni lumpariji, ki so jo vzganjali rdeči voditelji, ker si končal v kakšnem breznu, ali pa kot gospod Kramberger, danes izveš vsaj nekaj, čeprav bojo rdeči baroni vse spretno prikrili in preganjali, tako kot vedno, tistega, ki je o tem pisal, pozbili pa ne bojo niti na opozicijsko stranko SDS, da kaj se ima sploh vtikati v to zadevo.
mattyy
# 20.02.2010 ob 15:09
A ko pa se je Patria gonla na vseh soočenjih po dve uri skupaj pa ni bil problem, le tisto najpomembnejše PROGRAM STRANK nikogar ni zanimal! Lepo so vas takrat zaslepili, zdaj pa nosite posledice glupi žabari!
eco
# 20.02.2010 ob 15:03
Rdeče novinarsko razsodišče
tech
# 20.02.2010 ob 15:22
vipmit...živim čist blizu...tipi so posekali pol hirba, samo da imajo razgled na Strunjnski zaliv...sredi vinogradov, ne moreš verjet...ko pa greš sam na občino vprašat za spremembo namembnosti zemljišča, za si zgradit svojo hišo, te niti ne pogledajo...kaj šele da grem vprašat če lahko gradim na taki poziciji kot oni, še smejali bi se mi...za elito pa ni nobenih težav, gradijo lahko kjer jim paše...
kraljaljaž
# 20.02.2010 ob 15:19
hočemo nove volitve, ket ta vlada je izgubila zaupanje!!!!!
eco
# 20.02.2010 ob 15:14
V vladi je panika.
Eni že iščejo novega mandatarja.
vipmit
# 20.02.2010 ob 15:17
Evo bando!
"Poslovni časnik Finance je razkril nekatere povezave med nastajajočo famozno turistično kmetijo Bužekijan, v ozadju katere naj bi stala znan ljubljanski odvetnik Miro Senica in njegova intimna partnerka ter predsednica LDS Katarina Kresal. Investicija, vredna več milijonov evrov, se dogaja v Mali Sevni nad Lucijo, obsega pa tri stavbe z apartmaji in jacuzziji. Bodoča turistična kmetija naj bi imela še prostor za degustacijo in vinsko klet, knjižnico in galerijo, namenjena pa bo tudi pridelavi oljk in nekaterih agrumov. Uradni investitor je podjetje Bužekijan d.o.o., s sedežem na Celovški cesti v Ljubljani. Lastnik podjetja je nek lokalni pridelovalec oljk Edo Bužekijan, ki naj bi bil tudi edini lastnik zemljišča. Direktorica njegovega podjetja je javnosti neznana Blanka Muster, prokurist pa Franc Zaviršek, od tu naprej pa lastniške in kapitalske povezave nesporno vodijo do odvetniško-političnega para Senice in Kresalove."
tech
# 20.02.2010 ob 15:10
Vsi pišejo o tem, sam vsi pišejo eno in isto sranje...da bi se pa našel en novinar in se mal bolj poglobil v same veze Baričeviča s politiko in funkcionarji, to pa ne...

Ko gre revež na socialno prosit za pomoč imajo možnosti izvedet še kaj in kje je jedel včeraj je, če je le kartico vlekel...o teh lopovih in korumpirancih pa se ne ve nič...nobenga nadzora nad premoženjem...nič od nič...
sansam
# 20.02.2010 ob 15:09
Klobčič je potrebno razviti,morda pade še kaj nepredvidljivega iz njega.Prav bi bilo,da volivci izvejo resnico in zgolj resnico,kaj niso bili omenjani neki novi standardi,ki naj bi nas popeljali na piedestajl družb,ki bi bile lahko za zgled vsem v katerih še vlada nered in vse kar omejuje poštene in delovne ljudi.
prazo
# 20.02.2010 ob 14:59
Jao, kakšen neprimeren naslov, kosti in glodanje... MMC enaki ste kot vsi mediji, provokativen naslov do konca!!
dylan_dog
# 20.02.2010 ob 15:21
Ohhh... kako lucidno očiten P.R. sespisan s strani vlade.

Avtor članka - urad predsednika vlade.
eco
# 20.02.2010 ob 15:07
Vpleteni v te dogodke naj bi mislili o etiki.
janey
# 20.02.2010 ob 15:11
bariččevićć je obdelan, VSE OSTALO SLEDI !! upejmo da res
Jon Travolta
# 20.02.2010 ob 15:38
Vsa čast sicer policaju, ki je objavil sliko Barićeviča.Če ne bi bilo njega in nekaterih medijev bi vse skupaj zataškali.
janey
# 20.02.2010 ob 15:20
škoda da dr.Dja ni ,da bi jih okluftov , vse po vrst!

kva se, Ivan Cankar,pa Prešern,Trubar obračajo,pomoje bl smejijo in jokajo. :(

res rabmo malo revolucijo ,pa nove obraze,brez pokroviteljev !!!
sunshine girl
# 20.02.2010 ob 15:20
slovenski novinarji so se dokazali s svojim pisanjem v času odkritja hude jame. Z redkimi izjemami so padli na izpitu iz vsega tega, kar sedaj tukaj nakladajo, da ni bilo upoštevano.

Pa ne bodo mi zdaj ti novinarji razlagali o etiki novinarskega dela. Ti novinarji, ki že eno leto in pol vlačijo sem in tja afero Patria. Ti novinarji, ki niso bili sposobni preprečiti enega tajkunskega prevzema, niso niti poskušali postaviti takšna vprašanja velecenjenim gospodom, da bi odprli možgane naivni in neuki množici volilcev.

In ti novinarji bodo zadnji, ki mi bodo razlagali o etiki novinarskega dela.

Če že tako radi vlačijo sem in tja člene iz zakonov, naj si gospodje enkrat za vselej v celoti preberejo Ustavo. In gredo na delo. V zadnjem letu in pol niso odkrili nobene afere razen patrie. Kako mi lahko razložijo ta gnev ljudi, ki se je odkril ob tej aferi? Jim jaz povem. Vse to je že dolgo tlelo pod površem, sedaj je izbilo sodu dno. S prikrivanjem in mdijskim lansiranjem novic po želji lastnika medija so tudi sami pripomogli k temu.

In še to. Zakaj so potem s takim veseljem po časopisih vlačili povzročitelja prometne nesreče, kjer so bili trije mrtvi? Zakaj pa njemu niso namenili človekovo dostojanstvo, še celo norčevali so se iz njega, ker se je zatekel na psihiatrijo.

čas je, da bo potrebno najprej zapisati, kaj je prav in kaj narobe, ter kaj je moralno in kaj etično.
babi2
# 20.02.2010 ob 15:27
Ne sedaj prevaliti krivdo na novinarje in forumaše. Tudi družina, konkretno sestra je dala za Mladino izjavo, da za vsem tem stoji konstrukt, v rokavicah povedano JJ, Meglič.....in to potem, ko se je začela stvar že umirjati. Preveč politikov, državnih organov, lobijev.....je vpleteno v to zadevo, da državljani moramo biti obveščeni, ali pa bi ga. Čebaškova najraje vse pometla pod preprogo. Kanal A pa je za gledalce s svojimi raziskovalnimi novinarji najbolj gledan v terminu Svet. Še vsi indici in raziskave so se kasneje pokazale za resnične. Vsa pohvala gre novinarjem in vodstvu, verjetno pa jih elita ne mara, kajti vse preveč stvari postaja odkritih. Državljani pa imamo pravico do obveščanja, še posebej če so to politiki, javne osebnosti.....sami so se odločili za ta način življenja in preveč krojijo usodo Slovenije in državljanov. Še dobro, da niso v lasti države.....od 14.2. ima MMC težave z gledanjem oddaj iz shrambe. Predolgo že to traja, da bi verjela, da so le tehnične narave ampak je posredi tudi cenzura..
JohnMichxx
# 20.02.2010 ob 15:25
Novinarji ne nam razlagat o svobodi govora in nevem še čem. Sami si to preberite, ker ste ravno v tem primeru pokazalil kako svobodni ste. Sedaj pa ravno s tem člankom ciljate na to, da se pa o tem že res preveč govori in je najbolje zapreti oči in zatisniti ušesa, da se vse skupaj pozabi.
Če še kdo ni dojel, v ospredju ni več posiljevanje živali.

Tu je pa kot kaže v Sloveniji meja za novinarje in ne smejo več 'raziskovati'. Upam, da bodo linke ki ste jih dali prebrali vaši novinarski kolegi, morda pa poštekajo kaj je poklic novinar....
stoychi
# 20.02.2010 ob 15:18
vsega tega je kriv partijski volilni sistem, ki določa,
da lahko postane poslanec tudi nekdo,
ki je dobil na volitvah samo par glasov.
vipmit
# 20.02.2010 ob 15:11
- res vse v interesu obveščanja javnosti?

DA!
bjel
# 20.02.2010 ob 15:35
Narodu so se odprle oči, po veliki zaslugi prav z vašo cenzuro in poskusom primer pasjejebci pomesti pod preprogo. Sedaj lahko ne vem kakšne članke lansirate, vendar narod ne bo tiho, ker ni nor,kot menite vi nepristranski novinarji. Sedaj pa le briši komentar plačanec s strani pasjejebcev.
eco
# 20.02.2010 ob 15:20
@vipmit
Kmetija slavnih.
So pesjaki tud zraven?
franzz
# 20.02.2010 ob 15:13
jerry444 na bruhanje mi že gre od vsega tega medijskega pompa,novinarji v Sloveniji so pa itak vse prej kot sposobni napisati dobro zgodbo,ampak vse skupajo temelji le na senzaciji.

Ampak, ta zgodba je resnica. Si se mogoče z enakimi besedami oglasil o aferi Patria, ki je čisti konstrukt politične elite z leve strani, te iste, ki nam vladajo in grenijo življenje danes, samo zato, da so ponovno prišli na oblast z lažjo.
eco
# 20.02.2010 ob 15:01
@pobic_17
Ni samo to.
tzt
# 20.02.2010 ob 18:08
Krucefix, tale straight poteza LDS bo ostala nekaznovana. Dokazi uničeni, dosjeji poskriti, premije brani glavne akterje. Še starosta liberalcev Niko Kavčič poziva k zamenjavi v vrhu. Zaskrbljujoče je vmešavanje starih elit kontinuitete katere učenci so debelo prerasli učitelje. Lahko se zgodi, da še kdo umre "naravne" smrti. Pozablja se na vpletenost zdravnikov. V zdravstvu so neskončne kolone. Dohtarji delajo za polno plačo samo 4 ure, preostale 4 pa fušajo privat. Kje so organi pregona, nadzora in sankcioniranja organiziranega kriminala? Kje je Kos? A so vsi na dopustu v Namibiji ali smučariji? Kje so rdeči Semoličevi sindikati? Žvižgajo in mahajo z rdečimi zastavicami po rdečih sipinah Sossusvleia?

To kar je rekel Janša, da nam vlada mafija je še premila beseda.
kmetozar
# 20.02.2010 ob 16:09
Fuj in fej, Ivelja! Pa celotna pasjenatepantska zalega. Mirno bodo zadevo skušali pomesti pod preprogo, medtem ko bodo ljudje vriskali našim olimpijcem ...
anatom
# 20.02.2010 ob 16:00
namesto da bi iskali krivce v aferi, so pozornost usmerili na novinarje. Fuj!
andreas
# 20.02.2010 ob 15:57
Imeniten komentar na pozareport:

suzi20.02.2010 13:07:57

Nimam ne z levimi ne z desnimi nič vendar, če obstaja kje kakšen raj oz. nebesa,bo Janša zagotovo po smrti tam, ker vse to kar so mu v 21-ih letih obesili na grbo.....ne vem če bi še kdo to lahko prenesel in ostal živ. A sedaj bo kriv še za "levo štalo oz.garažo"? Če je tako potem pa je sigurno kriv tudi za Clintonovo cigaro, za orkan Katrina, kriv da je LaToja pustila Arturja, kriv, da je Idi Amin nekoč prišel na oblast, kriv, da Katarina hodi v Milano-pa najsi hodi v kakšen klub ali pa v šoping, kriv, da je Senica grd in pokvarjen, zelo kriv, da je Bernarda Jeklin že tako stara, strašno kriv, da je Berlusconi fasal katedralo v ksiht, kriv, da je imel Charles smolo v zakonu, kriv, da je Danilo Turk angl. kraljico otipaval, veliko krivdo nosi tudi za Katarinina ušesa, ki so okrancljana s težkimi diamantnimi uhani in so zato že precej razpotegnjena, njegova velika krivda je tudi, da dobro vidi, dobro sliši, kajti v Sloveniji je zadnje čase največja vrednota biti gluh in slep. Janša je kriv! Tudi če je tiho je vseeno kriv. Zakaj pa ne govori neumnosti par excellence, ne hodi s fantki- so what. Če bi govoril bi bil kriv, če je tiho je tudi kriv. Zakaj pa sploh bi govoril, saj gospe in gospodje iz garaže govorijo in to veliko govorijo, tako veliko, da ne morejo več slediti kaj so komu povedali in kje so kdaj bili. In tudi za to je Janša kriv, če bi on govoril, bi ti garažni veseljaki morali manj govoriti in ne bi prišlo do zapletov kot: kdaj, s kom, koga, zakaj, od kje, kam (Namibija,smučanje)so poklicali, bili obveščeni, niso bili obveščeni, tolažili, jokali, bili pretreseni,cele roke, tresoči glaski itd., itd......Kriv je tudi zato, ker nima 3-h bulmastifov, ker, če bi jih imel, bi jih prišla Katka malo dražiti z dildotom (če so Sašota ferderbal njegovi psi, zakaj ne bi Janeza pa njegovi kužki)in glej veliko reč, ti psi imajo čisto druge navade,pokvarjeni so kot Janez, ne zmenijo se ne za Janeza, ne za dildota ampak popadejo Katko, ki je menda dišala po drugih kužkih; pa smo tam: Janša je kriv, ker je kužote narobe vzgojil, narobe futral, narobe česal in kremplje strigel, kriv tudi zato, ker imajo njegovi psi zobe in so politično neosveščeni in ne vedo, da za Katko skrbi Mirko in da je Katka brezmadežna. Torej, za vse je kriv Janez! Na barikade! Janeze iztrebiti, kar vse, ker je že ime tako, da se lahko kaj nalezeš od njega!
čombekongo
# 20.02.2010 ob 14:58
Saj se še marsikaj dogaja, pa se o tem ne piše.
skcaminoreal
# 21.02.2010 ob 09:00
Ranka Ivelja: Ivelja: V prihodnosti bodo kršilci lahko v večji meri preganjani

Da, to je naslednja postaja na poti v klasični fašizem: potrebno je zadušiti sleherni glas razuma, da lahko popolnoma prevladata laž in demagogija.
tupamaross
# 21.02.2010 ob 08:09
Šele sedaj se začenja prava preiskava, koliko je lažnih
računov izdanih za lažno zdravljenje in jih je naša zdravstvena
blagajna izplačala. Koliko je stotina miliona ali celo milijard
na podlagi lažnih računov naša vrla Vzajemna izplačala. In
so si vsi skupaj lepo ta denar delili in vile gradili.

Osebno poznam dva primera, ko sta mož in žena bila na
morju, dokumentacija pa govori, da sta zaradi nekih notranjih
poškodb bila hospitalizirana na neki polzasebni "kliniki." Račun
je, če se ne motim, znašal nekaj malega čez sto tisoč EUR.

Takih zadev je na milione. Kaj bo država naredila. Temi ne bi
bil kos niti ameriški FBI, kaj pa šele naš.
bober11
# 20.02.2010 ob 18:24
Kakšna pravica do zasebnosti? Dej Marjetka Nared, mislim, da si članek napisala po diktatu nekaterih vplivnih ljudi, ki jim dela afera vedno večje preglavice.
Kot da bi pri Josefu Fritzlu rekli, da ni bilo potrebno povedati, da je bil pedofil. To pa je ja pomembno za razumevanje zakaj je posilil svojo hčerko.

Tako je tudi v tem primeru pomembno, da izvemo ozadje Baričeviča, saj lahko samo tako razumemo, zakaj je počel s psmi kar je počel.

Dejte enkrat končat s temi kodeksi v takšnih političnih primerih...kdor se igra v politiki, mora sam vedeti, da je PRAV, da javnost ve tudi, kje običajno gre na WC. Četudi se na prvi pogled ne zdi koristna informacija, lahko v spletu drugih okoliščin po slučaju doprinese k celotni zgodbi.

Tko da samo tiho o zasebnosti. Če politiki in drugi vplivneži potihem kradejo, novinarji ne bojo potihem iskali informacij in jih obdelovali skozi tanka sita, ker to nekomu koristi.

RTV pa bo zgubu zaradi takšnih člankov plačevanje prijavnine...kmalu bo padla peticija.
Kerlc1
# 20.02.2010 ob 17:27
In še nekaj za zgoraj citirane dušebrižnike, ki branijo "pokojnikovo intimo". Za božjo voljo, zakaj nočete razumeti (no, saj vemo, zakaj), da v vsej zgodbi ni najbolj pomembna Baričevičeva sprevržena spolna praksa, pač pa sistem, ki pripadnikom "elite" omogoča, da v tej državi dosežejo vse, kar si želijo - ne glede na zakone in etiko. Spraševati se o etičnosti novinarjev v tej zgodbi po vsem , kar že vemo (Baričevičevo "pasjefilstvo", odnos do Megliča, ki so ga napadli njegovi psi ...), je nekaj podobnega, kot bi se spraševali, če je bilo prav, da so ubili Ceausecuja in Mussolinija brez normalnega sojenja ...
m.combe
# 20.02.2010 ob 17:21
Še en poizkus razvrednotenja zadeve, ki bi ji bilo v dobro davkoplačevalcev potrebno priti do dna... Razkriti vse ki so vpletene in temu primerno ukrepati.

Najbolj hecno pa je, da 3,4 dni po dogodku v javnosti skoraj ni blo novice o tem.. Zdaj nam pa kar naenkrat ponujajo razlage, vsi so kar dostopni za izjave, nekateri pa se celo javno zgražajo nad 'nivojem debate' (ki v primeru da so bili psi zlorabljeni, pač nima spodnje meje)...

Hecni ste... Tokrat raje ne boste preslepili...

Novinarji hehehehehehehehehehehehe........ plačanci in ritolizniki.
sunshine girl
# 20.02.2010 ob 15:29
In sedaj mi prodaja bučnice da bodo novinarji pisali v interesu javnosti...kaj mislijo da smo po kisli juhi priplavali...sedaj se bodo pripravili za naprej, spremenili medijsko zakonodajo glede na predloge Zaresa in Širce....v državo nam vztrajno in počasi leze cenzura.

interes javnosti je v tem primeru edini razumel Požar, ki je objavil: SB so raztrgali psi, ki jih je dobil nazaj...vemo, kako, .... raztrgali so že...vemo koga...

Interes javnosti v tem primeru je, ker ta javnost daje volilnen glasove, na podlagi katerih dobimo državni zbor, zakonodajno oblast in od tu gredo naprej posamezniki na izvršilno oblast, in v zakonodajnem hramu potrdijo sodnike in ustavne sodnike...torej sodno oblast...in na koncu državni zbor potrdi predsednika države...
v interesu javnosti je, da se razkrijejo vse povezave ljudi, ki so na državniških funkcijah, ki škodijo državljanom Slovenije...

Kako jih ni sram govoriti takšne neslanosti...kaj porečejo na to, da so pisali o dolgih čakalnih vrstah, da so pisali o primeru Nekrep in še in še...sedaj se jim pa zdi, da dogodki na kliniki Barsos niso v interesu javnosti...

Takole bomo naredili. Dragi novinarji, volilci vam bodo povedali, kaj pomeni interes javnosti, ne lastnik medija.
skcaminoreal
# 21.02.2010 ob 08:55
papiga:
Da zaradi smrti enega človeka, ki je v svojem čudaštvu prekomerno ljujbil pse, pa naj si bo to kakorkoli, res ne more biti razlog, da se natem gradi ocena slovenske levice. To lahko počne samo bolan um, to enostavno ni normalno. Kako lahko nekdo smatra osebo ki to napiše za svojega političnega liderja???? Kako to, da se vam ne bruha?


Tistim, ki smo lep del svojega življenja preživeli v režimu, katerega nasledniki vladajo zdaj, in upali, da bo bolje, se gotovo "bruha" že dolgo časa. "Levica" je v tem času postala prava gnusoba, njeno pokvarjeno delovanje se je zalezlo v vse kotičke te bolane družbe, pa naj bo to državna uprava, mediji, kultura, šolstvo, zdravstvo - povsod je občutiti njen smrad laži, sprenevedanja zavajanja, kraje, blatenja, aferaštva, spotikanja, izkoriščanja, toleriranja vseh vrst lopovščin in pokvarjenosti, manipulantstva, sramotenja poštenih državljanov in države. S to vlado so te podlosti dosegle svoj vrh oziroma so postale dobro vidne. Vse to lepo ilustrira tudi ta afera.
JJ ima v omenjenem članku na žalost popolnoma prav - preberi si članek še enkrat, dvakrat, desetkrat: Iz perspektivne, obetavne družbe in državice, ki bi lahko bila za zgled, je "levica" v slabih dveh desetletjih naredila mafijsko-politično posrano, smrdljivo gnezdo, ki se ga vsi izogibajo in katerega prijatelji so lahko le mednarodni kriminalci.
Malo razmisli, pa pazi, da še sebe ne pobruhaš, ko se ti posveti, kje živiš.
AlFe
# 21.02.2010 ob 06:50
Berem naslov: "Primer Baričevič: Kost, oglodana do zadnje mrvice" in se samo smejim. Je še dosti za "oglodati". Npr. vloga medijev v tem in ostalih zadevah.
kubo
# 21.02.2010 ob 01:53
Zakaj pisete gosp.Baricevic...,bla je Baricevicka
A1
# 21.02.2010 ob 01:26
dzanki: minusi, ki jih dobivaš, povedo dovolj. Žal tukaj vidiš le posilstvo, mnogi pa nekaj več. To posilstvo je že zdavnaj preraslo v simbol, simbol občutka nagnusne nedotakljivosti nekaterih posameznikov v trenutni vladi. Vsako posilstvo je nagnusno, posilstvo lastne hčerke pa ... sploh ne bi smelo obstajati, ampak v tistih primerih gre predvsem za hudo krizo družine in zgražanje javnosti, v tej t. i. "tragediji par excellence" pa gre za hud šok javnosti. Zakaj? Konec koncev volivci nekako le zaupajo tistim, ki jih izvolijo, pa čeprav je znano, da kača vedno piči in da ima še tako prijazen kuža kosmata ušesa. Ko se neka integriteta raztrga na tako nagnusen način, kot se je to zgodilo v omenjenem primeru, pa odpove še zadnji kanček zaupanja v sistem, kar pa vključuje prav vse državljane. Vprašanje, kaj vse se še bo izcimilo iz tega.
mojca111
# 20.02.2010 ob 23:28
Sploh pa se tu samocenzura in naročena cenzura s strani režimskih medijev skriva za kao etiko in dostojanstvom, ki jo ti režimski mediji sicer nikoli niso izkazovali, samo sedaj, ko so vpleteni posamezniki iz levičarske kvazielite.
Petrasa
# 20.02.2010 ob 20:47
vse kaže na to, da kost še ni do konca obglodana. V primeru, da bi bila, je nihče ne bi več
glodal.

Toliko v vednost!
eco
# 20.02.2010 ob 20:04
Vic leta v Sloveniji! Tako trdno so v sedlu in tako zaupanje državljanov uživajo, da je treba čimprej kupiti vodni top! Še falcon verjetno stoji na Brniku pripravljen za vzlet!
veteran_91
# 20.02.2010 ob 18:47
Cenzura deluje !
dragon ball
# 20.02.2010 ob 18:16
In kdo je podpisal, da se na hribu nad Strunjanom lahko gradi???
Gospa BREDA PEČAN iz SD-ja!!!
Kazalo