Slovenija

Poudarki

  • Očistimo Slovenijo v enem dnevu - največja čistilna akcija
  • Pri nas 400.000 ton ilegalno odvrženih odpadkov
  • "Želimo, da bi bilo veliko prijav preko spletne strani"
  • Cilj je tudi informirati ljudi
  • Nastaja digitalni register divjih odlagališč
Smeti
Ocene kažejo, da je na divjih odlagališčih v Sloveniji okoli 40.000 ton komunalnih odpadkov, kar je količina, ki jo Slovenci proizvedemo v 25 dneh. Na dan čiščenja bodo prostovoljci pobirali le komunalne in kosovne odpadke, gradbene in nevarne odpadke pa bodo popisali in register predali državnemu inšpektoratu. Foto: MMC RTV SLO/J. O.
Kako bo potekala akcija?
Organizatorji akcije Očistimo slovenijo v enem dnevu so projekt zastavili v dveh delih: prostovoljci bodo do pomladi po vsej Sloveniji iskali divja odlagališča in jih locirali na zemljevidu, spomladi pa bodo s čistilno akcijo ta divja odlagališča tudi očistili komunalnih odpadkov. Poleg tega bodo očistili tudi okolice šol, vrtcev, naselij in sprehajalnih poti. Foto: http://www.ocistimo.si/
Smeti
Po ocenah naj bi bilo v Sloveniji 50.000–60.000 divjih odlagališč, večjih od enega kubičnega metra. Njihova površina zavzema 6 kvadratnih kilometrov, kar je toliko, kot površina dveh Bohinjskih jezer, lahko preberemo na spletni strani organizatorjev akcije. Večino materiala na odlagališčih (okoli 85 %) predstavljajo gradbeni in organski odpadki, okoli 10 % pa je komunalnih odpadkov. Skoraj 20 % odpadkov je nevarnih okolju, živalim in človeku. Velik delež se jih nahaja na vodovarstvenih območjih. Foto: MMC RTV SLO
Spletna stran na Facebooku
Največja prostovoljska akcija v zgodovini Slovenije ima množično podporo tudi v spletnih skupnostih. Na spletni strani Facebook je akcijo podprlo že več kot 38.000 uporabnikov. Foto: MMC RTV SLO
Vrtec
Šole in vrtci v zadnjih letih veliko delajo na področju ravnanja z odpadki, vendar je še vedno vse preveč lahkomiselno odvrženih vreč tja, kamor ne sodijo, opozarja naša sogovornica. Foto: MMC RTV SLO
Spletna stran akcije
"Očistimo Slovenijo v enem dnevu je prostovoljski projekt. Vsi delamo zastonj, kot prostovoljci," pravijo organizatorji. Foto: http://www.ocistimo.si/

Dodaj v

Smeti še vedno lahkomiselno mečemo, kamor ne spadajo

17. aprila bodo prostovoljci skušali očistili Slovenijo v enem dnevu
14. marec 2010 ob 10:33
Ljubljana - MMC RTV SLO

Čeprav so v Sloveniji manjše čistilne akcije na lokalnih ravneh dobro obiskane, je po državi še vedno preveč divjih odlagališč. Zato je čas za največjo čistilno akcijo pri nas.

Vsak prebivalec Slovenije "ustvari" okoli 400 kilogramov smeti na leto. Žal jih veliko konča v naravi, na divjih odlagališčih, ob sprehajalnih poteh, šolah, parkih in še kje. Z več kot 300 čistilnimi akcijami na leto se ljudje na lokalni ravni sicer trudijo, da bi svojo okolico le očistili, a ogromno nezakonitih odlagališč odpadkov kljub temu ostaja.

Da bi to spremenili in predvsem spodbudili prebivalce Slovenije k odgovornejšemu ravnanju z odpadki in večji skrbi za naše skupno okolje, skupina navdušencev iz društva Ekologi brez meja pripravlja največjo čistilno akcijo v zgodovini Slovenije. 17. aprila bo namreč stekel projekt Očistimo Slovenijo v enem dnevu, v okviru katerega želijo organizatorji privabiti 200.000 prostovoljcev in z njihovo pomočjo zbrati 20.000 ton odpadkov.

Ideja o vsesplošni čistilni akciji je leta 2008 zaživela v Estoniji, ko je 50.000 prostovoljcev v petih urah odstranilo 10.000 ton smeti. Državi bi sicer to vzelo tri leta in več kot 22 milijonov evrov. O tem, kako bo podobna akcija potekala pri nas, smo se pogovarjali z Uršo Zgojznik, ki projekt usklajuje na ravni občin.

Ideja o vsesplošni čistilni akciji se je razvila v Estoniji, kjer so prostovoljci v nekaj urah opravili delo, ki bi ga sicer država izvajala tri leta. Kako pa se je vse skupaj začelo pri nas? Kdo je bil prvi pobudnik in kako ste zbrali osnovno ekipo?
Pobudnik slovenske akcije je društvo Ekologi brez meja, pod okriljem katerega zdaj deluje ekipa organizatorjev iz mnogih nevladnih okoljskih organizacij, društev, smo različnih starosti in poklicev. Osnovna ekipa organizatorjev se je na podlagi interesov oblikovala po nekaj začetnih sestankih in začela organizacijo že jeseni 2009. Ves čas se pridružujejo novi strokovnjaki, podporniki in drugi prostovoljci.

Cilj ste si postavili opazno višji, kot so ga na primer realizirali Estonci. Kako to? Kaj dejansko pomeni številka 20.000 ton nezakonito odvrženih odpadkov?
Cilj slovenske akcije je ne samo čistiti divja odlagališča, temveč tudi povezati vse dosedanje, praviloma zelo uspešne čistilne akcije. Po nekaterih podatkih je pri nas več kot 400.000 ton nezakonito odvrženih odpadkov, od tega vsaj 50.000 ton komunalnih, ki jih bomo poleg kosovnih čistili na ta dan.

Kakšen je odziv vladnih organizacij in državnih institucij? Kdo se je že odzval?
Odzvale so se vse krovne nevladne (Turistična zveza Slovenije, Ribiška zveza Slovenije, Planinska zveza Slovenije, Lovska zveza Slovenije, Gasilska zveza Slovenije, Zveza tabornikov Slovenije) in večina okoljskih organizacij, poleg nekaterih drugih javnih organizacij. Od državnih inštitucij imamo podporo Ministrstva za okolje, Ministrstva za obrambo, Upravo RS za zaščito in reševanje, Direkcijo RS za ceste, Slovensko vojsko, Policijo, Geodetsko upravo in druge. Vsi izkažejo podporo projektu in predvsem ponudijo pomoč pri informiranju pridruženih enot, članov in pozivom k udeležbi na dan akcije. Prav tako nam pomagajo pri sami organizacijski izvedbi in popisu odlagališč.

Kako pa poteka obveščanje in navduševanje ljudi, torej tistih, ki bodo aprila dejansko poprijeli za delo?
Ljudi vabimo sicer k prijavi na čiščenje preko spletne strani ves čas preko medijev, znotraj lokalnih skupnosti preko četrtnih in krajevnih skupnosti, preko društev. Vsaka občina ima svojega organizatorja s pridruženim timom, ki prav tako prenaša glas neposredno do ljudi. V pomoč bodo tudi plakati, zgibanke in pa seveda ekokaravana, ki že obiskuje slovenska mesta.

Lahko poveste kaj več o ekokaravani?
V okviru ekokaravane obiskujemo slovenske regije. Prvi obisk v Murski Soboti je odprl karavano, gostovali smo v Mariboru, končala pa se bo dva dni pred akcijo v Ljubljani. Namen karavan je neposredno povabilo ljudem k čiščenju na dan akcije, hkrati pa delovati ozaveščevalno. Otroci so še posebej navdušeni nad učenjem ločevanja odpadkov, v vsakem kraju oziroma mestu pa bo organizirana okrogla miza ali predavanje na temo ravnanja z odpadki, o divjih odlagališčih, aktualnih temah s področja ekologije, na katero so vabljeni strokovnjaki in praviloma so odprti za javnost. V okviru karavane bomo tudi na nekaj sejmih. O odzivih je še prehitro govoriti, vendar menimo, da se karavana dotakne vsakega, ki nas sreča.

Kaj vse nameravate očistiti v enem dnevu in kako boste priskrbeli vreče, rokavice ter nato odvoz teh smeti?
Čistili bomo komunalne in kosovne odpadke na divjih odlagališčih, poleg tega pa razpršene odpadke po sprehajalnih poteh in ulicah, kjer bodo večji del prevzele šole in vrtci. Vreče in rokavice bodo priskrbela občine in komunalna podjetja, pa tudi odvoz smeti do deponij.

Pred čistilno akcijo boste popisali čim več črnih odlagališč. Boste seznam nato izročili pristojnim institucijam, da jih očistijo in nadzirajo?
Tako je. V tem trenutku se aktivno evidentirajo divja odlagališča, zbirajo prijave, začenjajo pa se tudi iskalne čistilne akcije, ko se bodo odlagališča natančno pregledala in popisala na terenu. Nastaja torej digitalni register divjih odlagališč, ki ga Slovenija do zdaj ni imela. Ta register bo ostal kot trajna zapuščina akcije in želimo ga seveda urejati in posodabljati tudi v prihodnosti. Hkrati želimo, da se uredi tudi boljši nadzor nad odlaganjem odpadkov v naravo.

Koliko divjih odlagališč ste že evidentirali?
Evidentirali smo več kot 2.500 divjih odlagališč, ki jih bomo pa še pregledali.

Kaj mora posameznik, ki 17. aprila želi pomagati pobirati smeti, storiti? Je nujno, da se prijavi prek vaše spletne strani ali lahko samo pride na zbirno mesto?
Že zdaj se je prijavilo veliko posameznikov. Seveda si želimo, da bi bilo veliko prijav preko spletne strani, da bomo lahko skupaj z občinami akcijo lažje logistično izvedli. Zbirna mesta pa bomo objavili tudi na plakatih po občinah in v lokalnih medijih, tako da bo tik pred akcijo znano, kam lahko vsakdo pride 17. aprila zjutraj.

Kaj si želite, da bi ta akcija prinesla? Menite, da lahko tako spodbudite spremembe v okoljski politiki in ozaveščenosti ljudi o pomembnosti varovanja okolja, glede na to, da so v Sloveniji manjše čistilne akcije dokaj pogoste, črnih odlagališč pa kar ne zmanjka?
Poleg samih, v večji meri, očiščenih odlagališč je naš cilj ozaveščanje, torej delovati trajno, informirati ljudi, saj je marsikdaj prav ne-informiranost tista, ki povzroči odvoz odpadkov v gozd. Prav tako si želimo vplivati na povišanje stopnje ločevanja odpadkov, na prevzemanje odgovornosti za svoje ravnanje, hkrati pa doseči tudi nekatere spremembe v okoljski politiki in izboljšati zakonodajo. Res je, da so akcije ponekod zelo uspešne in da predvsem šole in vrtci v zadnjih letih veliko delajo na področju ravnanja z odpadki, vendar je še vedno vse preveč lahkomiselno odvrženih vreč tja, kamor ne sodijo.

Ana Svenšek
Prijavi napako
Komentarji
luckyss
# 14.03.2010 ob 11:50
Treba je ustrezno sankcionorati prekrškarje. Odvržen cig. ogorek-20E, plastenka ipd.-50E, kosovni odpadki od 500 E dalje. S tako pridobljenimi sredstvi se plačajo kontrolorji na terenu, višek pa gre v ekološki sklad!
simce
# 14.03.2010 ob 11:49
3glavski zmaj -
a misliš, da se bodo čistilnih akcij udeleževali tisti, ki dejansko mečejo smeti? potem tudi če najdeš poškodovano žival, ji ne pomagaš, češ, saj je nisi ti poškodoval?
neumen komentar..
Dragoon
# 14.03.2010 ob 12:30
Nikol ne mečem smeti po tleh, v akcijo grem zraven, sem pa videl že primere kateregakoli sloja odvreči kako smet po tleh. Če ni kante blizu, pač nesem tisto stvar toliko časa, dokler ne pridem do prve. Teh ekoloških otokov je tako ali tako po mestih že malo morje.

Kar se pa ogorkov tiče ... Sam nisem kadilec, tako da teh problemov nimam, se mi pa naravnost gabi vsakič, ko vidim koga, ki to lepo vrže po tleh. Ne le zato, ker obstaja nevarnost požara (čeprav vsaj večina to lepo pogasi), ampak tudi zato, ker to enostavno ne spada na tla, predvsem ne na tla kakšnih otroških igrišč ipd.
Če kaj vem, velja v hribih pravilo, da se smeti nesejo nazaj v dolino. Ne vem, zakaj jih je v dolini potem tako težko odnesti do kante.

Globe za metanje odpadkov po tleh pa sploh niso slaba stvar.
erikk
# 14.03.2010 ob 11:10
Bi te popravi "tech", socijalna se nikakor ne dobi na lepe oči. Če je pri nas kdo lahkomiselen glede smeti so to zagotovo bogatejši sloj ljudi, kateim se zdi huda potrata časa stopit vsaj za minuto do smetnjakov, ali pa se jih celo sramujejo. Take primere sem videl na lastne oči, siromašnega nikoli.
Penzic
# 14.03.2010 ob 14:05
Akcijo maksimalno podpiram in se bom udeležil čiščenja. Se ne spomnim da bi v naravno odvrgel niti popirček od bombona, kaj šele kaj večjega in zelo podpiram kaznovanje, čeprav mislim da zakonodaja glede odlaganja odpadkov v naravi obstaja in da so kazni predpisane, je pa problem, da tega nihče ne preverja. Kot planinec sem zelo veliko v naravi in ko kdaj opozorim ljudi, ki jih vidim da mečejo smeti, se mi ti smejijo, prav tako takrat ko kakšno stvar poberem in jo pospravim v vrečko, ko se spuščam v dolino. Vsekakor je tukaj največji problem vzgoja otrok . Pač vidijo da starši mečejo, pa potem tudi oni mislio da je to prav. Čistilne akcije v šolah podpiram, je pa res da so se pred leti pojavili določeni problemi, glede varnosti, ker to kao ni varno za otroke. Sam se spomnim da smo v osnovni šolo enkrat mesečno čistili kraj kjer smo obiskovali šolo in smo še danes vsi živi, sem pa prepričan, da nihče od mojih kolegov iz razreda ne meče smeti v naravi, ker smo se s pobiranjem naučili, da to pač ni OK in tako tudi vzgajamo otroke. Poznam pa par staršev, ki so zelo glasni, čes, da njihov otrok ne bo smetar.....in da plačujejo dovolj komunali in ostalim odgovornim službam. Sicer se strinjam s tem, sem pa prepirčan da iz vidika vzgoje, ni tako slabo, da otroci pobirajo smeti, ker s tem postajajo bolj odgovorni državljani in razvijajo več spoštovanja do narave.
Divja odlagališča nastajajo predvsem zaradi slabo organiziranih komunalnih služb. V Sloveniji imamo zelo veliko komunalnih podjetij, ki funkcionirajo vsaka za sebe. V glavnem so to zelo bogata podjetja, ki imajo zagarantiran vir prihodkov in jim je pobiranje denarja bolj pomembno kot kako imajo urejeno politiko zbiranja odpadkov. Odvoz je vsekakor veliko boljše rešen v urbanih sredinah, kot pa na podeželju, kjer je zelo pogosto urejeno tako, da se smeti vozijo celo na dva tedna, kar mislim da v današnjih časih, ko se dobesedno utapljamo v embalaži premalo, zato se pač ljudje poskušajo znajti in vozijo v razne jame ali pa enostavno smeti kurijo nekje za bajto. Deponije imajo zelo pogosto totalno z zdravo pametjo skregan delovni čas, tako da ljudje enostavno nimajo kdaj tja vozit smeti, čeprav bi želeli, zelo pogosto pa tudi obstajajo omejitve in pa razna dodatna plačila, kar vsekakor ne vzpodbuja ekološke kulture. V sredini kjer živim je pred leti dokaj uspešno funkcioniral sistem z zabojniki oz. kontejnerji. Takrat smo na celotnem področju občine očistili vsa divja odlagališča in ljudje so začeli vozit viške v te kontejnerje, ta sistem so ukinili z ločevanjem odpadkov in danes lahko po okoliških gozdovih spet opazimo divja odlagališča in pa zelo pogost smrad zaradi kurjenja smeti, vse zaradi predolgih intervalov pobiranja smeti in neučinkovite organizacije komunalnega podjetja.
KLIPAN
# 14.03.2010 ob 13:44
In Slovenci se imamo za kulturen narod?
Idite do prvega gozda, pa boste videli kako smo kulturni.
elicabelica
# 14.03.2010 ob 20:07
pikam_dopust očitno tebi ni jasno kako svet funkcionira! Če je imel vsakdo neštetokrat po 50€ za nakup bencina bi lahko v teh desetih ali več letih kar ima omenjeni avto, prihranil 50€ za odpad. Hkrati pa govoriš kako težko je plačati 200€ položnic in še 20€ odvoza, ko imaš plačo 400€ in potem v isti sapi poveš, da prenavljaš stanovanje.
Kam pa boš zmetal svojo kramo? Na svoj vrt, na svojo parcelo v gozdu? Ali boš pač zapeljal na prvo gozdno pot in stvari pustil tam? Potem pa naj lastnik te parcele na svoje stroške plača odvoz zate?
Vem, da je tako pač lažje, hitreje in ceneje ampak preprosto dejstvo je, da si za sra***, ki ga proizvedeš, odgovoren sam. Povprašaj raje prijatelje, sodelavce, družino ali objavi oglas za prikolico na kakšen primeren forum, tistemu, ki ti bo pomagal, plačaj pivo ali pico, povejta si kakšen štos in ne bodi tako zagrenjen in sovražen do mladine pa tudi vseh drugače mislečih. Če živiš v okolici Nove Gorice, ti lahko pri iskanju prikolice pomagam tudi jaz.
elicabelica
# 14.03.2010 ob 18:45
pikam_dopust, nihče ni prisiljen metati odpadkov v naravo. Seveda, za odvoz večjih kosov je potrebno plačati, plačati je potrebno tudi za oddajo avta na odpad, vendar se moraš tega pred nakupom zavedati. Zakaj se ne pritožuješ, da si kupil avto in da moraš zdaj pa še bencin zanj kupovati? A to se ti zdi pa logično? Za stvari, ki so v tvoji lasti moraš poskrbeti tudi potem, ko ti ne več služijo. Si lastnik tudi smeti, ne samo delujočih in uporabnih predmetov.
Galaxy
# 14.03.2010 ob 17:58
Kluzo
Odstaviti ministra za okolje. Kje je računsko edvardišče?

Fantina a veš kako lahko končno narediš nekaj koristnega? Bodi udeleženec te akcije in si pri sebi predstavljaj za vsak odpadek je nekdo ki ga sovražiš ... začneš pri sebi končaš lahko tudi pri ministru za okolje. Na koncu dneva boš ti pomirjen, 100 kg odpadkov v naravi manj, frustracija bo čudežno zginila in celotna vlada bo v smeteh. Kaj praviš na predlog?
Floral
# 14.03.2010 ob 17:23
Naša prelepa Slovenija je tako umazana in zanemarjena, da je mene prav sram, sploh zdaj ko je trava poležana se 'lepo' vidi vse piksne, plastenke in ostalo navlako čisto povsod ob cestah.

Ne razumem ljudi, ki odpadke mečejo čez okna avtov in ki jih mečejo v naravo, res ne razumem, a je odpadke tako težko dati v kanto za smeti?
Pobiram smeti celo leto po gozdu in seveda se bom udeležila akcije z veseljem. Upam, da predvsem dvignemo zavest ljudi.

Prepričana sem, da nas je veliko ki nas moti ta svinjarija. Nismo Balkan in sedaj imamo možnost to dokazat. :)
destruktorteme
# 14.03.2010 ob 17:18
Na zgornji komentar. v naši občini je sprejem odpadkov na regijskem centru brezplačen. sem sam nesel TV, omaro...

Hvala da zagovarjaš metanja smeti po naravi. no pa povej svoj naslov, da ti jih bom znosil na tvoj vrt, v imenu dobrote. Če si že kupil Tv potem ga vsaj vrži kamor spada. Očitno imamo vedno denar za lastno rito...

LP
destruktorteme
# 14.03.2010 ob 16:54
Super stvar, akcijo poplnoma podpiram in se ji bom pridružil.

Prav žalostno pa mi je videti komentarje nekaterih, ki znajo samo kritizirat in pametovat.

kaki luzerji.

Lp
Dragoon
# 14.03.2010 ob 16:24

džeri
Če deluje pravna država takšnih akcij ne potrebujemo.Za red in čistočo morajo skrbeti tisti ki so za to plačani.
Sedaj je minilo dve leti ko sem na inšpektorat za okolje in prostor dal prijavo o izrabljenih avtomobilih v ulici.Dobil sem odgovor da so vse skupaj predali občinskemu inšpekturju.Danes po dveh letih je stanje še vedno isto.Mislim da komentar ni potreben za to pravim da samo bedaki se bodo udeležili akcije tisti ki so za to plačani pa se bodo lepo smejali.


bedaki so samo dvoji, in to so:
1. tisti, ki mečejo smeti v naravo
2. tisti, ki jim je smeti pod častjo it pobirat, pa raje živijo v svinjaku, kot pa da bi se udeležili akcije, ker oni pač ne smetijo.

Jaz nikdar ampak res nikdar ne mečem smeti po tleh, pa tudi sortiram jih, se mi pa zdi brezveze, da ne bi šel pomagat, če lahko. Konec koncev gre tudi za moje "dvorišče".
Vsega država pač ne zmore, če državljani niso zreli imeti lastno državo (čeprav je večji problem prevelika zbirokratiziranost postopkov, kar je pa druga tema).
rumenige
# 14.03.2010 ob 12:49
Drum
kakšne bedarije še le ti pišeš......
luckyss
# 14.03.2010 ob 12:43
Žal samo udarec po žepu spremeni odnos do onesnaževanja, tisti ki ga dobijo naj plača za tiste, ki se izmuznejo. Lahko pa bi sodišča prekrškarje obsodilo na določeno število ur , ki bi jih prebil s pobiranjem odpadkov!
uizzi
# 14.03.2010 ob 12:35
@luckyss
preprečiti onesnaževanje!
Zlepa ali zgrda, tako preprosto je to!


To sploh ni preprosto. Že zdaj so kazni za odlaganje kosovnega materiala v naravi kar precej visoke, pa ljudje vseeno odlagajo, ker vedo, da ni policaja za vsakim drevesom v gozdu. Treba je spremeniti miselnost drugače ne gre.

Sam bom pa šel čistit za drugimi, ker za razliko od nekaterih nočem živeti, kot svinja v lastnih odpadkih.
luckyss
# 14.03.2010 ob 12:24
Najprej smetiti in potem enkrat letno čistiti !? Neumnost, treba je preprečiti onesnaževanje!
Zlepa ali zgrda, tako preprosto je to!
kohar38
# 14.03.2010 ob 10:59
V enem dnevu že gre, če se jih dovolj zbere
Beleladje
# 14.03.2010 ob 10:38
Saj bomo spucali, orng bomo spucali!

Bomo tud ločevali odpadke!

"Kaj vse nameravate očistiti v enem dnevu in kako boste priskrbeli vreče, rokavice ter odvoz smeti?"
... ne bo pa šlo v enem dnevu; predolgo so se smeti nabirale.
destruktorteme
# 15.03.2010 ob 13:14
Kdor čisti okolje, bo čistil tudi svojo dušo.

Če pobereš smet, boš tudi svoji ženi prej pomagal.

Kdor skrbi za okolje, bo tudi za svojo družino bolj poskrbel.

Kdor skrbi za okolje, poskrbi tudi, da je žena bolj potešena.

Zeleni smo sexy. znanstveno dokazano.

hi hi hi
mammoth13
# 14.03.2010 ob 19:34
ma jest si bom vzel cajt, se mi zdi dobra ideja
Bivši uporabnik
# 14.03.2010 ob 19:28
piakm_dopust

js bom vse smeti nosu na tvoj vrt, ce ti pa kej ni prov, pol pa se prtoz na koumnalo k racunakjo odvoz
sori pac mam za 200e poloznic tko da ne se cudit k ti bom na vrt zmetu smeti..
tko je u mojm svetu...rajs prsparam pa teb zmecm k da bi smetarja placu
Bivši uporabnik
# 14.03.2010 ob 19:25
pikam dopust

kako bos pa brez prikolice v gmajno znosu?
al bos na crno odlozu na svoj vrt?
parsival
# 14.03.2010 ob 19:24
Če bi oglobili vsakega divjega odlagalca z recimi 5000 evri kazni, bi tudi očistili Slovenijo v 1 dnevu. In to trajno...
Bivši uporabnik
# 14.03.2010 ob 18:47
divjega odlagalca bi moral dat za 10 let u zaapor
zaporniki pa bi morali pucat divja odlagalisca... :)

predvsem bi bilo super ce bi divjake na cestah ulovili in jim odredili prisilno ciscenje divjih odlagalisc...
tako cistilcev v sloveniji nebi nikoli zmanjkalo in nasa dezela bi bila cistejsa...
Penzic
# 14.03.2010 ob 17:28
@celentano: Ne gledat tako črno na te stvari. Strinjam se, da veliko legalnih deponij ni rešeno in to je sigurno bil tut en od razlogov, da je Erjavec letel. Je pa že kar dosti takšnih deponij, ki izpolnjujejo vse ekološke standarde in se zadeve lepo ločujejo ali pa se ločene že pripeljejo tja in kasneje gredo vsaj nekatere stvari v predelavo. Na tem področju je bilo nekaj narejenega, vsekakor premalo. Po tvoje bi to pomenilo, da pustimo smeti, da ležijo naokrog po raznih divjih odlagališčih in čakamo da bomo imeli tipi topi legalna odlagališča. Glede na dinamiko gradnje odlagališč, bi se verjetno zadušili v smeteh. Seveda pa se 100% strinjam, da bi trgovci morali nositi del tega bremena in upam, da se te stvari ne bodo reševale na račun potrošnika, ampak na račun trgovcev.
ism
# 14.03.2010 ob 14:07
Pa pasji dreki tudi vsepovsod ležijo po travnikih in pločnikih. Veliko lastnikov psov malomarno te odpadke pušča na tleh.
opat051
# 15.03.2010 ob 21:50
Planinar sam.Prošao sam Sloveniju uzduž i poprijeko.Zaista vam je potrebna jedna velika čistilna akcija.Ali,17.aprila je još uvijek veliki dio vaše lijepe zemlje pod snijegom.Ta akcija trebala bi biti pokrenuta barem u maju (pred kraj školske godine) i još jedna u septembru.
Bivši uporabnik
# 14.03.2010 ob 19:29
sj sm vedu da bos razumel...
simce
# 14.03.2010 ob 18:13
@ koprcan: ne, ne zdi se mi, da je to čudno razmišljanje - v primeru, da nekdo zagreši kaznivo dejanje, ga (praviloma) obravnavajo policija, tožilstvo,... če pa nekdo "zagreši zločin nad naravo", kar odlaganje smeti prav gotovo je, pa nikomur nič.. tudi v primeru onesnaževanja zraka, voda, tal,...
narava namreč nima zastopnika oz. skoraj nima pravic napram človekovim dejanjem (pri "velikih zadevah" se to sicer spreminja, pri cigaretnih ogorkih, žvečilnih, plastenkah pa dobesedno lahko vsak brez posledic svinja za sabo..)
bi se kar strinjal z načinom kaznovanja, kot so ga opisali mnogi predhodniki - vendarmislim, da v Sloveniji, kjer je nivo razmišljanja takšen kot je (se pravi: nagrabi si denarja, kolikor moreš, pa še malo za rezervo), sistem sploh ne bi zaživel oz. ne bi deloval dolgo.. bi se že našel nekdo, ki bi vlekel denar k sebi.. pa smo že spet na začetku..
konobare
# 14.03.2010 ob 16:07
super!!!
Penzic
# 14.03.2010 ob 15:50
@džeri: se popolnoma strinjam s teboj, ampak ti je verjetno jasno, da pri nas pravna država ne funkcionira tako kot bi morala, a to pomeni da se potem moramo utapljat v smeteh.......res pa je, da bi morali vsi malo več pritiskat na odgovorne in opozarjat na probleme, zato bi to akcijo usmeril tudi v to smer in opozoril, da nekatere stvari ne funkcionirajo in da jih je potrebno spremenit........
Penzic
# 14.03.2010 ob 15:45
@zvezdica_10: popolnoma se strinjam s teboj, tisti, ki pa ne podpirajo pa imaš prav, naj pospravijo svoje "smetišče" v glavi....

@sunken: nisem prepričan, če so samo turisti tisti, ki mečejo smeti iz avtov.....včasih pa moram priznati da me moti, da ponekod ni košev za smeti ali pa so polni...., kar seveda ni opravičilo, da se vrže v naravo, ampak.....smo spet pri sistemu, ki zna večkrat zatajit...

Sicer pa se otroci rodijo nepokvarjeni in od rojstva opazujejo svoje starše, ki so jim za vzgled. To da so službe, ki so plačane za to da čistijo, ni izgovor oziroma del vzgoje, del vzgoje je, da pač smeti ne sodijo v naravo, šele potem, da nekateri, ki jih plačujemo, ne delajo to kar bi morali. Okolje smo mi vsi, zato je prav, da se temu primerno tudi obnašamo.
zvezdica_10
# 14.03.2010 ob 15:11
Ko berem te vaše komentarje si mislim...kako prekleto ponosni ste, da vam bo krona padla iz glave, če boš popral eno smet ali dve... in tisti ki jih kao ne mečete po tleh... so jih pa vaši otroci, prijatelji, dedje, očetje, mame itd...
Ne se zdej delat lepe in stopimo enkrat skupaj, pa pokažimo, da smo boljši od Estonije... jaz vem, da nam bo uspelo. Sama organiziram akcijo pri nas in so ljudje ful zainteresirani, pa vem, da se bodo udeležili akcije taki, ki ne mečejo smeti po tleh. Ostali pa mav pospravite smeti v glavi in se udeležite akcije in bodite del veselja in zadovolstva:)
dusan21
# 15.03.2010 ob 12:31
Akcija očistimo Slovenijo je po svoje hvalevredna a vendar to nikakor ne more biti sistemska rešitev. Potrebna je primerna vzgoja od otroškega vrtca dalje in sprejetje tako visokih kazni za onesnaževanje okolja,da nihče na to, da bi odvrgel smeti skozi okno vozečega vozila ali še huje - odvrgel smeti v naravo nebi niti pomisli.
Kaznovalno politiko drastično zaostriti - kazen za odlaganje smeti v naravi najmanj 5000 € ali več in dodatno plačilo odstranitve vseh zavrženih odpadkov.

Žal je pa tudi res, da ko sem sam pripeljal odslužene gume na CER ...... so mi njihovi predstavniki lepo povedali,da jih lahko po občinskem odloku ...... odložim pri njih le štiri na eno gospodinjstvo ( imel pa sem jih dvanajst - zimske-letne ... ) . In ko sem jih lepo vprašal kam naj odložim ostale gume - jih to sploh ni zanimalo. Tako smo imeli na licu mesta kar dobro gostilniško debato kaj naj storim z vsemi ostalimi. Morda je problem tudi v takem birokratskem obnašanju nekaterih.
uizzi
# 14.03.2010 ob 12:08
Tisti, ki je smeti odvrgel na neprimernem mestu je že s tem dokazal, da jih ne misli potem pobrati in pospraviti. Zdaj nam pa ostanejo dve možnosti, razširiti in podražiti naša komunalna podjetja do neskončnosti, da lahko iščejo naokoli odpadke po celi Sloveniji ali se enkrat spomladi odpraviti v naravo in se ob dobrem delu tudi razgibati.
tech
# 14.03.2010 ob 10:38
Tu lahko pomagajo vsi brezposelni v Sloveniji, ki nimajo kaj delat in si tako zaslužijo socialno pomoč, ki jo drugače dobijo na lepe oči...
pikam_dopust
# 14.03.2010 ob 16:56
Lepa tema, ki spet dokazuje, da je internet (in internetno komentiranje) še vedno pretežno domena otročičkov, ki še niso na svojem, da bi se ubadali s problemom, kam dati star kavč, kam dati ploščice, ko prenavljaš kopalnico in podobno.

Razen Lluka, ki je lepo povedal kje tiči pravi razlog svinjanja v našem okolju (ne, to ni napačna mislenost, kot dojenčki papagajsko ponavljajo za svojo osnovnošolsko/srednješolsko učiteljico), vsi ostali še vedno ne razumejo, zakaj so ljudje prisiljeni metati zadeve v okolje. Ja, prisiljeni!

Za vse ljubitelje internetnega "surfanja" pa... za hec poguglajte cenike komunalnih podjetij, kam, kdaj in za kakšno ceno, lahko slehernik pripelje star kavč, prikolico starih ploščic ali star kovinski sod, kjer je včasih hranil nafto za svoj traktor, pa boste - če zmorete sešteti 1 in 1 - hitro izračunali, da glavni problem niti slučajno ni v napačni miselnosti ljudi....
celentano
# 14.03.2010 ob 16:43
My ass.
To bo smao manši lepotni popravek.
Kam bodo pa dal nabrane smeti??
Smeti bodo še vedno, samo da ne bodo vidne.
Problem so pokrite smeti po deponijah, saj nobeno tudi Snaga- Ljubljansko barje, nima primerno zaščitenega dna, s čimer bi zaščitili podtalnico!!!!

Akcija je pesek v oči.
Gnilo jabolko lahko opeereš, a je znotraj še vedno gnilo.

Predpogoj:Kazni za onesnaževalce in davke za okolju škodljive proizvode!

PS: A bodo veletrgovci kaj prispeval, ki spravijo 70% smeti (embalaža) v obtok?
džeri
# 14.03.2010 ob 15:19
Če deluje pravna država takšnih akcij ne potrebujemo.Za red in čistočo morajo skrbeti tisti ki so za to plačani.
Sedaj je minilo dve leti ko sem na inšpektorat za okolje in prostor dal prijavo o izrabljenih avtomobilih v ulici.Dobil sem odgovor da so vse skupaj predali občinskemu inšpekturju.Danes po dveh letih je stanje še vedno isto.Mislim da komentar ni potreben za to pravim da samo bedaki se bodo udeležili akcije tisti ki so za to plačani pa se bodo lepo smejali.
golopinki
# 14.03.2010 ob 13:58
Jaz bi se zelo rada udeležila pa imamo v Mariboru zborovsko tekmovanje Naša pesem!!! :(
Triglavski zmaj
# 14.03.2010 ob 13:24
Dobil sem negativne glasove, ker sem napisal, da se NE udeležujem čistilnih akcij, ker JAZ NE mečem smeti po tleh.

Jaz sortiram odpadke (pločevinke, plastenke, papir, kovine, steklo, itd. posebej) in že to mi je dovolj. Že tu sem čist preveč altruističen - dejansko od tega nimam kake ekonomske koristi, razen občutka, da sem nekaj dobrega naredil za svet.

In zdaj pljuvate po meni, ker se ne želim udeležavti takih akcij.
Lluka
# 14.03.2010 ob 11:54
Postojna......sedaj so se odločili da bodo pobirali kosovne odpadke od vrat do vrat. Dobiš 2 bona na leto.... in čakalna vrsta je 3 tedne od klica da naj pridejo po kosovne odpadke(magari samo 2 karjole odpadkov). Tri tedne bodo ti dve karjole odpadkov, kazile podobo našega kraja ob cesti.... in tako bo to preko celega leta.... kazenje naših krajev v občini. Pred tem je bilo res lepo urejeno nekaj let.... 2x letno zbiranje kosovnih odpadkov na določenem kraju. Ponavadi se je v spomladanskem in jesenskem času nabralo vsakič za 3 velike kontejnerje raznovrstnih kosovnih odpadkov. Železa med njimi ni bilo,ker so vse cigani pobrali. Sedaj pa.... lahko samo domnevamo da so s tem "od vrat do vrat" storili veliko napako,kajti sedaj pa bo res... večina odpadkov (hladilniki,pralni stroji,kavči...) končala kje ob goznih poteh. Torej... ob tem ko gre za sistem od vrat do vrat... bo imel nekdo VELIKO KORIST. Kdo?? Prej je prišel 2x pobrat smeti na leto......sedaj pa pobiranje smeti preko celega leta. In pol se mi gredo neki..."očistimo Slovenijo?"
Dejte no...pejte mal peški ob magistralni cesti...al pa ob AC,pa boste videli..koliko je ene plastike.... razne steklenice,plastenke,vrečke..... In potem naj jaz čistim za prašiči?? Ponavadi mam jaz kar 1x mesečno akcijo v svojem avtu... da poberem smeti izzza sedeža(ki bi lahko končale ob odprtem oknu ob cesti.. In vrečka roma v kamin,kjer smeti lepo zgorijo..pepel pa odvrzem v smetnjak. Ne mi pridgat da s sežiganjem onesnažujem naravo...mal poglejte okol sebe...pa pol pridgajte o onesnaževanju narave.
popeRodegrozni
# 14.03.2010 ob 11:12
Popravek: ...bo Slovenija začela dobivati lepšo podobo.
galoper
# 15.03.2010 ob 11:00
Zaradi ličevanja smeti se mi je uporabna površina stanovanja zmanjšala za en kvadratni meter, ki stane :::::::::: evrov, kar znese mnogo več kot odvoz smeti pol mojega življenja. Pridem pred zabojnik z napisom embalaža, kjer se vsa znanost neha in začno očitki predobro plačanim ljudem. Vladapa, vesela, da lahko vlada, le opozarja in ne vidi, ali noče videti bistva.
tajkun08
# 14.03.2010 ob 17:57
Očistimo Slovenijo-začnimo z vlado in parlamentom!
sunken
# 14.03.2010 ob 15:03
veliko ljudi onesnažuje tudi povsem po nepotrebnem, ko se jim ne da ustvarjenih smeti dat u koš pa vržejo kar na tla. od turistov, ki mečejo razne smeti ponavadi kar skozi okno avtomobila, pa na primer kadilci, ki pokajen čik malo pomendrajo z nogo, da ugasne in nato pustijo ležat tako smet na tleh. od čigumov, ki jih vržemo na pločnik...
BorutMaja
# 14.03.2010 ob 18:24
Zakaj je tako? Po mojem mnenju je tako ravno zaradi tega ... če bi komunalna podjetja kasirala manj ... ali za to ceno dali na volj sortilne kontajnerje, bi jih z veseljem uporabljali. Ne pa da v vsakem večjem kraju ali krajevni skupnosti postavijo 3 ali 4 kontajnerje, pa je to dovolj za vse okoliške kraje ... ne ... Vsaka hiša bi mogla imeti za isto ceno vse 3 ali 4 kontajnerje.
celentano
# 14.03.2010 ob 17:14
My ass.
To bo smao manši lepotni popravek.
Kam bodo pa dal nabrane smeti??
Smeti bodo še vedno, samo da ne bodo vidne.
Problem so pokrite smeti po deponijah, saj nobeno tudi Snaga- Ljubljansko barje, nima primerno zaščitenega dna, s čimer bi zaščitili podtalnico!!!!

Akcija je pesek v oči.
Gnilo jabolko lahko opeereš, a je znotraj še vedno gnilo.

Predpogoj:Kazni za onesnaževalce in davke za okolju škodljive proizvode!

PS: A bodo veletrgovci kaj prispeval, ki spravijo 70% smeti (embalaža) v obtok?
klobuh
# 14.03.2010 ob 14:08
@Triglavski zmaj
S tabo se popolnoma strinjam. Tudi sam delam enako. Sina doma vseskozi ućim, kako je treba sortirati, tako da že pri 10 letih obvlada vso zadevo. Pri nas se nabere tedensko ena vreča smeti, vse ostalo recikliramo. In zdaj bom jaz okoli po naravi za drugimi packi pobiral smeti! Jok brate. Tako kot v Nemčiji.....udariš po žepu in zadeva funkcionira;)
Kazalo