Slovenija
Luca Stevenson
Luca Stevenson je koordinator pri mednarodnem odboru za pravice spolnih delavcev v Evropi. Je pa tudi že dobro desetletje aktiven spolni delavec. Foto: Rok Ramšak
       Obstajajo spolni delavci, ki delajo za res bagatelne zneske, so pa tudi spolni delavci, ki v enem koncu tedna z enotno storitvijo zaslužijo več kot večina ljudi v celem mesecu. Po moji oceni večina spolnih delavcev zasluži povprečno mesečno plačo. Kljub različnim prihodkom pa so težave spolnih delavcev podobne.       
Luca Stevenson
Luca je prepričan, da si večina spolnih delavcev želi tako pravice kot tudi dolžnosti, ki pripadajo vsakemu državljanu. Zaradi odrinjenosti na rob pa so spolni delavci marsikdaj prikrajšani za enakopravno obravnavo. Foto: Rok Ramšak
       Spolni delavci redkeje prijavljajo svoje težave policiji, ker se bojijo, da bo policija raje obravnavala njih kot pa nasilneže. Lahko ponazorim s primerom iz Velike Britanije, kjer se je nekaj deklet samoorganiziralo v manjši bordel, potem pa je neka tolpa začela groziti, da bo bordel požgala. Dekleta so se obrnila na policijo, ki pa je nato zaprla bordel in dekleta obtožila zvodništva.       
Luca Stevenson
Kriminalizacija spolnih delavcev vodi v njihovo nezaupanje do policije, saj se pogosto bojijo, da bo policija raje obravnavala njih. Zato so spolni delavci pogosto lahke tarče nasilnežev. Foto: Rok Ramšak
       Sam ne bi rekel, da je večina spolnih delavcev obenem žrtev nasilja v družini, prav tako ni dokaza, da je teh žrtev več med spolnimi delavci, kot jih je v drugih poklicih. Bolj bi rekel, da je nasilje v družini splošen družbeni problem, ki se kaže tudi med spolnimi delavci.       
Luca Stevenson
Stevenson meni, da je hitro prepoznavanje lastnosti sočloveka veščina, ki je pri spolnih delavcih tudi nujna za preživetje. Foto: Rok Ramšak
       Obstaja del spolnih delavcev, ki davkov ne bi plačevali, ker nimajo enakega dostopa do storitev države kot drugi, recimo zaščite policije. V Bangladešu otroci spolnih delavcev ne morejo obiskovati lokalnih šol, zato je razumljivo, da tamkajšnji spolni delavci niso navdušeni nad plačevanjem davkov, od katerih ne dobijo nič.       

Dodaj v

"Spolni delavci dobro vemo, kdaj je spolni odnos konsenzualen in kdaj smo žrtve nasilja"

Pogovor s spolnim delavcem in aktivistom
5. april 2016 ob 06:29
Ljubljana - MMC RTV SLO

"Mi ne zahtevamo zgolj pravic, ampak si želimo tudi dolžnosti. Želimo si postati polnopravni člani družbe," pravi spolni delavec in koordinator pri mednarodnem odboru za pravice spolnih delavcev v Evropi ICRSE Luca Stevenson.

Britanec se je pred dobrim desetletjem kot mlad popotnik po Evropi znašel brez denarja in tako ob nespodobnem povabilu svoje prve stranke postal spolni delavec. Odločitev za tovrstno delo ni bila težka, saj sam ni imel predsodkov. Svoje delo je opravljal v Veliki Britaniji, Švici in tudi Franciji, kjer je začel tudi aktivizem v nevladnih organizacijah, ki se ukvarjajo s pravicami spolnih delavcev.

Zaradi izključenosti oziroma odrinjenosti na rob družbe so spolni delavci pogosto lahke tarče nasilnežev, opozarja Stevenson, ki meni, da dekriminalizacija spolnega dela ne more v celoti odpraviti vseh težav, s katerimi se srečujejo, reši pa tiste najbolj pereče, povezane z osebno varnostjo. Kljub delu v nevladnih organizacijah pa sam ostaja spolni delavec, saj aktivizem ne omogoča dostojnega preživetja, pripoveduje z nasmehom.

Kljub temu pa je pri delu v nevladnih organizacijah spoznal življenje spolnih delavcev po vsem svetu, nenazadnje, ga je pot nevladnika pripeljala tudi v Ljubljano, na mednarodno srečanje, ki ga je v okviru projekta evropske mreže ProsPol organiziral Mirovni inštitut. Na podlagi tovrstnih mednarodnih izkušenj opozarja, da so težave spolnih delavcev pogosto odvisne od drugih dejavnikov v posamezni državi, zlasti od splošne ravni nasilja in družbene strpnosti do nasilja. Čeprav obenem opozarja, da je spolno delo pogosto del družbenega podzemlja in zato tudi obstoječe raziskave ne zajamejo vseh razsežnosti pojava.


Ali nevladna organizacija, kot je vaša, sploh lahko poveže spolne delavce? So se ti sploh pripravljeni identificirati s svojim poklicem?
To je odvisno od posameznega družbenega konteksta in učinkovitega samoorganiziranja spolnih delavcev. V Argentini denimo obstaja organizacija, v katero je vključenih 15 tisoč spolnih delavcev, v Indiji obstaja organizacija, ki vključuje 65 tisoč spolnih delavcev. Po drugi strani pa v marsikateri državi samoorganiziranje naleti na težavo zaradi kriminalizacije in stigmatizacije spolnega dela. V nekaterih državah je celo prepovedano, da se spolni delavci srečujejo, tako že pomoč spolnim delavcem s podajanjem informacij lahko izpade v področje kaznivih dejanj, povezanih s spolnim delom. Težava je tudi stigma. Marsikateri spolni delavec prav zaradi stigme ne želi odprto govoriti o svojem delu, saj se boji, da se bo ta stigma prenesla na njihovo družino, ali pa šolo, ki jo obiskujejo njegovi otroci, potem je tu tudi strah pred izgubo skrbništva nad otroki. Takšni delavci zato raje ostajajo v osami.

Ali je dekriminalizacija spolnega dela dovolj tudi za odpravo stigmatizacije?
Težko je to reči. Stigma je zapleten fenomen. Vzemimo za primer homoseksualnost, ki je bila v Franciji dekriminalizirana pred 40 leti, stigma pa je še vedno prisotna. V Franciji je delež homofobije izredno visok, kljub močnim LGBT-gibanjem, ki pa so sama večkrat žrtve različnih kaznivih dejanj, povezanih s homofobijo. Prav zaradi tega menim, da se bodo spolni delavci še dolgo soočali s stigmo, ki je povezana tudi s področjem spolnosti na splošno. Po drugi strani pa je dekriminalizacija spolnega dela v Novi Zelandiji pomenila korak naprej. Novozelandski delavci zdaj lahko prijavijo nasilje policije brez strahu, da bodo sami obravnavani, odprli pa so se tudi učinkovitejši načini samoorganiziranja. Dekriminalizacija torej ne odpravi stigme v celoti, je pa prvi korak k spopadanju z najbolj perečimi težavami spolnih delavcev.

Pravite, da spolni delavci redkeje prijavljajo nasilje policiji, saj se bojijo, da bodo prej obravnavali njih zaradi kaznivih dejanj. Kako obsežen problem je nezaupanje v policijo v različnih državah?
V večini držav je spolno delo kriminalizirano in to nezaupanje se pojavi tudi, če niso kriminalizirani sami delavci, ampak samo nekatere oblike vključevanja v spolno delo, kot je zvodništvo. V takšnem okolju spolni delavci redkeje prijavljajo svoje težave policiji, ker se bojijo, da bo policija raje obravnavala njih kot pa nasilneže. Lahko ponazorim s primerom iz Velike Britanije, kjer se je nekaj deklet samoorganiziralo v manjši bordel, potem pa je neka tolpa začela groziti, da bo bordel požgala. Dekleta so se obrnila na policijo, ki pa je nato zaprla bordel in dekleta obtožila zvodništva, saj je bilo to lažje preganjati od tolpe. Druga težava pa je tudi, da spolni delavci pripadajo določenim na družbeni rob odrinjenim manjšinam. Transeksualci se tako težje obrnejo k policistom, saj pogosto ne razumejo njihovega položaja in težav. Tudi spolni delavci, ki so uporabniki drog, ne prijavljajo nasilja policiji, saj se bojijo, da jih bo policija kaznovala zaradi drog. Veliko spolnih delavcev je tudi migrantov, ki so včasih tudi neregistrirani, zato se ne morejo obrniti na policijo, saj jih ne obravnava enako kot druge ljudi. Ravno zaradi tega so spolni delavci lahke tarče kriminalcev in nasilnežev, saj se ti ne bojijo, da jih bodo prijavili policiji. Pa tudi ob prijavi policija pogosto prijave ne obravnava dovolj resno.

Ali večja izpostavljenost nasilju na eni in pomanjkanje varnosti na drugi strani vpliva tudi na pogled spolnih delavcev na samo nasilje?
Spolni delavci dobro vemo, kdaj je spolni odnos, za katerega dobimo plačilo, konsenzualen in kdaj smo žrtve posilstva. Je pa težava, kadar se težko zoperstaviš nasilju. Če si recimo mlad gej in si v šoli žrtev nasilja sovrstnikov, pa te nihče od zaposlenih v šoli ne zaščiti, se z nasiljem pač sprijazniš in moraš z njim živeti. To pa ne pomeni, da se ti zdi nasilje sprejemljivo, zavedaš se, da ni dobro, a ne moreš nič narediti.

Koliko spolnih delavcev pa je žrtev nasilja? Ali obstajajo vsaj približne ocene?
Težko je delež nasilništva izmeriti ali oceniti, zato je z vsemi tovrstnimi podatki treba ravnati previdno. Ti pojavi nasilja pogosto ostajajo del družbenega podzemlja, zato upravičeno domnevamo, da veliko primerov nikoli ni prijavljenih. Po nekaterih raziskavah je delež nasilja izjemno visok, pri čemer so nasilju bolj izpostavljeni spolni delavci, ki delajo na ulici. Več nasilja pa je tudi med uporabniki drog, transeksualci in migranti. Je pa delež nasilja odvisen tudi od splošnega deleža nasilnih kaznivih dejanj v posamezni državi in od strpnosti do nasilja nad ženskami v določeni družbi.

Ali je med spolnimi delavci razširjena želja po legalizaciji njihovega dela, glede na to, da to pomeni tudi plačevanje davkov, urejanje birokracije in podobno?
Mi ne zahtevamo le pravic, temveč tudi dolžnosti. Hočemo biti polnopravni člani družbe. Želimo si bolniških odsotnosti, pokojnin, policijske zaščite in se zavedamo, da to obenem pomeni legalizacijo obrti in plačevanje davkov. Sam opažam, da bi veliko spolnih delavcev vsaj v Veliki Britaniji registriralo svojo dejavnost v obliki samozaposlitve, vendar pa ne bi svojega dela opredelili kot spolno delo, temveč kot masažo ali drugo storitev. Preprosto ne bi želeli biti zavedeni kot spolni delavci, saj se bojijo, da bi ti podatki lahko nekoč prišli v javnost. Je pa tu zanimiv tudi odnos različnih držav, ki nas pogosto želijo le obdavčiti, pri ostalih vidikih legalizacije pa niso tako dovzetne.

Je v državah, ki spolno delo zadržujejo na robu družbe, zaznati tudi odpor spolnih delavcev do legalizacije in plačevanja obveznosti takšni državi?
Obstaja del spolnih delavcev, ki davkov ne bi plačevali, ker nimajo enakega dostopa do storitev države kot drugi, recimo zaščite policije. V Bangladešu otroci spolnih delavcev ne morejo obiskovati lokalnih šol, zato je razumljivo, da tamkajšnji spolni delavci niso navdušeni nad plačevanjem davkov, od katerih ne dobijo nič. Tu gre pač za situacijo dam-daš. Država pač mora prisluhniti zahtevam spolnim delavcem in jim ponuditi enakopraven dostop do državnih storitev, šele potem se pojavi tudi želja po legalizaciji obrti.

Sicer pa razlike obstajajo tudi med spolnimi delavci in višino njihovega prihodka? Je to povezano tudi z drugačnim dojemanjem morebitnega zakonskega urejanja spolnega dela?
Težko je oceniti, ali je višina prihodka tudi povod za razlikovanje. Med spolnimi delavci so seveda razlike v prihodkih. So spolni delavci, ki delajo za res bagatelne zneske, so pa tudi spolni delavci, ki v enem koncu tedna z enotno storitvijo zaslužijo več kot večina ljudi v celem mesecu. Po moji oceni večina spolnih delavcev zasluži povprečno mesečno plačo. Kljub različnim prihodkom pa so težave spolnih delavcev podobne. Drži sicer, da so poulični delavci pogosteje žrtve nasilja, toda na Škotskem je bil nedavno umorjen spolni delavec, ki je imel izključno premožne stranke in je delal za res visoke zneske. Spolni delavci so kljub različnim prihodkom enako ranljivi, saj pogosto delajo sami in se ne morejo ustrezno zaščititi pred nasilneži.

Sam sem spoznal več spolnih delavk in delavcev, ki so bili v otroštvu žrtve nasilja. Gre za osamljene primere, ali pa je po vaši oceni med spolnimi delavci več žrtev nasilja v otroštvu?
Bolj bi rekel, da je nasilje v družini splošen družbeni problem, ki se kaže tudi med spolnimi delavci. Obstajajo sicer raziskave, ki so dokazovale, da je med spolnimi delavci več takih, ki so bili v otroštvu žrtve nasilja v družini ali spolnega nasilja, vendar so tudi metodološko problematične, saj so se osredotočile na zelo specifične vzorce. Sam ne bi rekel, da je večina spolnih delavcev obenem žrtev nasilja v družini, prav tako ni dokaza, da je teh žrtev več med spolnimi delavci, kot jih je v drugih poklicih. Podobne raziskave so v preteklosti dokazovale, da je homoseksualnost deviacija in posledica nasilja v otroštvu, danes pa takšnih raziskav ni več. Seveda je tudi med geji nekaj žrtev družinskega nasilja, kar tudi vpliva na njihov odnos do seksualnosti, ampak sam mislim, da te žrtve lahko odkrijemo povsod.

Je denar najpogostejši motiv za vstop v spolno delo ali so prisotni tudi drugi motivatorji?
Najpogosteje je motivator gotovo denar. Nekomu lahko to delo predstavlja tudi zadnji izhod v sili. Veliko spolnih delavk je mater samohranilk, ki se ne morejo prebiti skozi mesec in si pomagajo s spolnim delom. Veliko transvestitov ne dobi rednih služb, pa se potem zatečejo v spolno delo. Je pa spolno delo tudi bolj fleksibilno in nudi veliko več prostega časa za redno službo ali družino. Mnogim predstavlja tovrstno delo tudi najvišje dostopno plačilo glede na njihovo stopnjo izobrazbe. Veliko je različnih razlogov in v ozadju te odločitve ni vselej samo obup. Po neki raziskavi je velik motivator tudi spoznavanje novih ljudi in krajev, ki jih spoznaš prek dela.

Kako je gospodarska kriza vplivala na trg spolnega dela?
Težko je to oceniti, saj so primerjave cen storitev za nazaj pogosto težko izvedljive. Seveda je padec dejavnosti v ekonomiji povzročil zmanjšano povpraševanje na eni in povečevanje števila spolnih delavcev na drugi strani. Slednje ni povezano samo s krizo, saj so se v Veliki Britaniji recimo podražile šolnine na večini univerz, zato se je za spolno delo odločilo več študentov. Ni pa padec cen največja težava padca povpraševanja. Tako se zdaj pogosto ponujajo storitve, ki se včasih niso, kot je denimo nezaščiten spolni odnos.

Ob spoznavanju slovenskih spolnih delavk in delavcev sem sam pogosto dobil občutek, da so z leti dela, ki vključuje vpogled v zasebnost strank, razvili dober občutek za prepoznavanje različnih lastnosti pri ljudeh. Ste sami zdaj boljši v ocenjevanju ljudi kot pred vašo kariero?
(smeh) Drži, da spoznaš veliko različnih ljudi. Večina mojih strank so poročeni moški, ki so obenem homoseksualci in to je edini način, da so z drugim moškim, ne da bi s tem povzročili razpad družine. Tako da je spolno delo lahko tudi nekakšna oblika terapije. Po drugi strani pa k temu svoje prispeva tudi nasilje, zaradi katerega mora vsak spolni delavec ostati pozoren na to, ali se njegova stranka obnaša nenavadno in ali je varno vstopiti v avtomobil s takšnim človekom. Skratka gre za veščino, ki je nujna za preživetje.

Luka Lukič
Prijavi napako
Komentarji
bor123
# 05.04.2016 ob 07:05
An sploh je bulši pustit stat politike an putane. K pr obeh bolezen kejšno grdo člouk dobi.
I. Mlakar
uizzi
# 05.04.2016 ob 07:10
A jo mi odobravamo ali ne, je prostitucija med nami.

V takih primerih sta vedno dve poti. Ali smo s kriminalizacijo izbrali pravo, je vprašanje s katerim se Slovenija še ni pripravljena soočiti.
jezevec
# 05.04.2016 ob 06:35
wtf? kam je prisel svet ...
samogledam
# 05.04.2016 ob 07:41
sem pa proti zadnjemu trendu, ko prostitucijo ponujajo na Slovensko govorečih TV oddajah ob 20 uri. Nesprejemljivo !
Kekec99
# 05.04.2016 ob 07:16
Ena izmed najstarejših obrti, res ne vidim razloga zakaj se je ne bi legaliziralo.
Space Voyager
# 05.04.2016 ob 08:09
Prodajanje spolnih uslug je dejstvo. Enako kot droge. Oboje bi lahko veliko lažje nadzirali, če bi bilo legalizirano, hkrati bi razne kriminalne združbe izgubile dohodek.
borut-blas
# 05.04.2016 ob 07:10
problem je v tem, da ni izobraževlne ustanove za ta poklic
inženir spolnega dela recimo ali vaj spolni tehnik bi bil naziv, ki bi precej pripomogel k urejenosi poklica
naprimer če plačaš doktorici spolnega dela veš točno, da je zadaj vsa rapoložljiva moderna znanost in ti ni žal denarja
kot povsod je izobrazba prava pot
Krimsky
# 05.04.2016 ob 07:15
Če v (ekonomski) 'monokulturi' tudi spolnost postane tržno blago, ni to nič presenetljivega.

Naslednje je na vrsti dihanje, zato se odpravite na Šmarno goro, Pohorje, Pokljuko, Gorjance ... in dihajte, dokler to lahko še počnete zastonj
~
Zgražanje in moraliziranje o 'spolnih delavcih' ustreli mimo, posameznice/posamezniki zgolj želijo preživeti. Šele npr. soliden UTD bi spolnost vrnil nazaj na pravo mesto – (brezplačno) DARILO drugi osebi ...
Ivo Lola
# 05.04.2016 ob 08:41
Spolni delavci? Zakaj jih ne bi imenovali tako, kot smo jih doslej?
Lovec
# 05.04.2016 ob 09:37
Včasih se je reklo prostitutke in prostituti.
Sicer pa ne razumem namen tega članka.

Nič ni normalnega in lepega ter romantičnega v tem, da za denar prodajaš svoje telo in usluge.
Vision
# 05.04.2016 ob 09:54
Veliko so že predhodniki izpostavili... Kaj pa, za bordel je tudi kakšen nov izraz? Center za spolne dejavnosti, recimo?
paraBellum
# 05.04.2016 ob 08:20
Krimsky
Šele npr. soliden UTD bi spolnost vrnil nazaj na pravo mesto – (brezplačno) DARILO drugi osebi ...


Misliš da bi UTD recimo 500 EUR odvrnil ljudi da bi se ukvarjali s prostitucijo? Toliko lahko prostitutka malce višjega cenovnega razreda zasluži v enem dnevu. Realnost je pač taka, da kjer je povpraševanje se vedno pojavi ponudba.
jurist
# 05.04.2016 ob 10:15
Pa saj v Sloveniji prostitucija ni kriminalizirana! Tisti, ki napiše tak komentar nima pojma.
Prostitucija je dekriminalizirana. Kriminalizirano je zvodništvo.
Če mene vprašate pa je problem, ker je prostitucija samo dekriminalizirana, ni pa urejena. Komu to ustreza, ne vem. Verjetno uporabnikom. Državi pa gotovo ne, ker je pač opravljanje tovrstnih storitev neregulirano in posledično tudi neobdavčeno.

Samega namena članka zato iz tega naslova ne razumem. No, razen, če se je avtor želel pohvaliti, da je spoznal že veliko slovenskih spolnih delavk in delavcev, kot izhaja iz zadnjega vprašanja.
Bivši uporabnik
# 05.04.2016 ob 09:23
"đizus"..........
samogledam
# 05.04.2016 ob 07:33
vsekakor imajo vsi spolni delavci pravico do s.p. in potrdila o spolnem zdravju...ceno pa naj določa trg tako kot za vsako svetovanje, uslugo ali prodajo.Sem pa prepričan da se bodo domači spolni delavci raje skrivali še naprej po kafičih in stranke iskali po družabnem omrežju.
amigo
# 05.04.2016 ob 08:03
Spolni delavec. Le kam smo prišli? Kot bi gledal propad Rimskega cesarstva.
Jonson
# 05.04.2016 ob 13:06
Legalizacija prostitucije in njeno ureditev ne zmanjša trgovanje z belim blagom.

Torej argument, da se z legalizacijo prostitucije zmanjša trgovanje z belim blagom, ne drži.
clutch00
# 05.04.2016 ob 09:49
progresivizm je dusevna motnja
Tiha voda
# 05.04.2016 ob 09:43
Treba je povedati, da se je izraz "spolni delavec" začel uporabljati predvsem zato, da bi se lahko tudi zvodniki in lastniki bordelov uvrstili mednje, včlanili v sindikat in lobirali za svoje interese.

Kako bi se vam zdelo, če bi izvedeli, da je lastnik podjetja, ki je izkoriščalo delavce v Loški dolini član istega sindikata kot oni in se predstavlja kot zagovornikov njihovih interesov? Kaj bi porekli na to, če bi lastnik podjetja, ki je izkoriščalo delavce, postal glavni svetovalec za delovno pravno zakonodajo pri vladi? Bi verjeli, da je njegova prva prioriteta dobrobit delavcev ali bi pomislili, da je njegov interes predvsem ta, da njegovega rabote postanejo legalne in jih bo lahko še lažje, odslej z blagoslovom države, opravljal dalje? BI vam zazvonili vsi alarmi v glavi ali bi to pač flegmatično sprejeli kot v primeru prostitucije?

Ker bistvo predloga, ki ga promovira omenjeni aktivist, njegova organizacija, Amnesty International in še nekateri drugi, je ravno ta, da se legalizirala veliki posel, ki temelji na izkoriščanju ljudi, da bodo lastniki imeli še večje zaslužke, za "delavce", kot med vrsticami priznava tudi Stevenson, pa se ne bi prav veliko spremenilo, stigma in nasilje bi ostala ker sta sestavni del posla, ne glede na ureditev.

Gre torej za umazano, lobistično kampanjo. Da se v ospredje postavlja lgbt aktiviste, ki se jim ne sme pokazati krivega prsta ne da bi bil obtožen homofobije, je del prefinjena taktike, ki ji očitno povsem nekritično naseda tudi nacionalni medij. Zakaj na tem portalu ni nikoli objavljena tudi druga plat medalje? Izpovedi žensk, ki so bile mnoga leta "prostovoljno" v tem poslu, preživele in so sedaj najverodostojneše pričevalke tega kaj prostitucija je in kakšni so njeni pogubni učinki.
oziris.va
# 05.04.2016 ob 12:20
Davke plača? Samo sprašujem ...
Krimsky
# 05.04.2016 ob 09:35
@ paraBellum

Sploh ne gre za to, da bi kogarkoli odvračali od prostitucije ... ki je lahko dejansko tudi znak presežka, izobilja, razkošja ...
~
... problem nastane, kadar je v prostitucijo nekdo prisiljen zaradi stiske, pomanjkanja ... kadar se znajde ujet v ekonomski monokulturi ... v stanju, ki si ga ni izbral(a) sam(a) ...
galoper
# 05.04.2016 ob 11:11
Plačano hlinjenje zadovoljstva s spolnim odnosom je v bistvu goljufija zaradi pridobitve sredstev, kar je v naši državi prepovedano s KZ.
kolibri123
# 05.04.2016 ob 09:56
Se popravljam, zvodnikom je predvsem njihov sramotni status v nadlego.

Ne verjamem, da bi se stranke strinjale z izdanim davčnim računom, ki bi ga preverjal FURS in ne verjamem, da bi se kaj dosti prostitutk strinjalo z legalnostjo svoje osebe in svoje dejavnosti v svojih vaseh.
kolibri123
# 05.04.2016 ob 09:50
V majhnih okoljih, kot je slovenija, bi pomenilo legaliziranje prostitucije predvsem legaliziranje zvodnikov, ki jim je njihov nelegalnih status v nadlego.
UličnaSvetilka
# 05.04.2016 ob 09:32
Osebno se s tem ne strinjam. Spolnost bi morali tretirati kot izraz ljubezni in predanosti med dvema posameznikoma. To, da bi prostitucijo inštitucionalizirali, ji dali nek status, družbeno vlogo ... Ne zdi se mi prav. Kot družba bi morali spodbujati čim več ljudi, da vstopijo v monogamno partnersko zvezo. Osebno bi prostitucijo ponovno kriminaliziral in redno prek policije razbijal kakršnekoli kartele, ki bi se s tem ukvarjale.
Ivo Lola
# 05.04.2016 ob 09:14
kaksna legalizacija, sej ni nc prepovedan, telo je tvoje ne od fursa

Če bi moral prodati ledvico za vračilo dolgov, ne bi več razmišljal tako.
Makovec
# 05.04.2016 ob 21:25
Ali tudi jaz že spadam med spolne delavce, ki sem oče štirim otrokom, ali je to premajhna aktvinost, čeprav sem presegel 300% normo slovenca!?
dobersex
# 05.04.2016 ob 14:42
Ob vrnitvi delavcem je govor vsak prebral, o svojem trudi, znoju, pravzaprav nobeden ni lagal. :)

dobersex
# 05.04.2016 ob 14:36
Naj hodijo inšpektorji po bordelih in preverjajo ustrezne delovne vize tako kot pri ostalih delavcih po tujini. Naj zakon zaščiti nemočnega in naj se puncam da svoboda.
oziris.va
# 05.04.2016 ob 12:23
borut-blas
# 05.04.2016 ob 07:10

problem je v tem, da ni izobraževlne ustanove za ta poklic
inženir spolnega dela recimo ali vaj spolni tehnik bi bil naziv, ki bi precej pripomogel k urejenosi poklica
naprimer če plačaš doktorici spolnega dela veš točno, da je zadaj vsa rapoložljiva moderna znanost in ti ni žal denarja
kot povsod je izobrazba prava pot


Praviš, da rabimo nov akreditiran inštitut oz. celo univerzo z akreditiranim programom za spolne delavske poklice? Spet bi nekaterim radi rihtali posel (zaposlovanje) ... pa ustanavljat še dodatne javne agencije, komisije itn.

Brez tega ne gre, torta je, apetit pa tud ...
dobersex
# 05.04.2016 ob 10:07
@kolibri
Ne verjamem, da bi se stranke strinjale


Ne verjemi, pouči se. Poglej v zgodovino kaj prinese prohibicija.Prohibicija je prinesla porast mafije, ki je trgovala z alkoholom. Kmalu po prohibiciji smo videli na ulicah mafijoze in streljanje s tom-tomkami. Legalizacija je pristrigla krila mafiji, ker ni več imela financ, ki bi mafijo podpiralo.
dobersex
# 05.04.2016 ob 09:59
Dokler bo profit v prodajanju deklet, takrat bodo zvodniki prodajali svoja dekleta in jih posedovali. Zvodniki bodo potrebni, da "zaščitijo" prostitutke. Ko bo zakonodaja urejena, takrat prostitutke ne bodo več potrebovali zvodnike, ampak bo državni aparat (policija, sodstvo) zaščitik prostitutke. Legalizacija je nujnost, da je zadeva transparentna in urejena. Legalizacija je nujen ukrep za zaščito prostitutk.

fah-q
# 05.04.2016 ob 13:29
@galoper
Plačano hlinjenje zadovoljstva s spolnim odnosom je v bistvu goljufija zaradi pridobitve sredstev, kar je v naši državi prepovedano s KZ.

lol, dobra...
fah-q
# 05.04.2016 ob 13:25
dokler služba omogoča normalno preživetje (stanarino, hrano, položnice, 5 let star avto z gorivom, počitnice in recmo vsaj 200 eur mesečno za extra (kafiči, cunje, kino, fitness, karkoli) in se odrasli ljudje odlločijo za take dejavnosti sami ker so bolj "profitabilne" me prostitucija ne moti...vse ostalo je pa nasilje-začenši z zaslužki v službah, ki ne pokrijejo niti osnovnih stroškov življenja-stanarine, položnic in hrane...
oziris.va
# 05.04.2016 ob 12:24
pjandura
# 05.04.2016 ob 11:39

Mislim, da velika večina "spolnih delavcev" ni prisiljena v svoje početje. Je pač dober zaslužek, ki odtehta težko delo. Regulirati je treba, izogniti temu se ne da.


V marsikaterih državah se spolne "delavce" (če se temu sploh lahko tako pravi) obravnava kot sužnje, niti plačila ne dobijo ...
ahhh
# 05.04.2016 ob 12:06
Tukaj si lahko preberete eno od zgodb žensk, t.i. prostovoljnih prostitutk, v Nemčiji z legaliziranim sistemom ... je zelo škodljiv.

vipmit
# 05.04.2016 ob 11:29
Ma, dobro novinarji.
Ma, kje dobite vi take izraze ?!
šurda
# 05.04.2016 ob 10:55
Pozna nekega mojstra twitta, ki se na cene zelo dobro pozna,
zgleda, da ima dosti prakse s tem poslom, ali poslovno ali
pa kot stranka !
Tiha voda
# 05.04.2016 ob 10:22
Dokler ne bo legalizacije, registracije obrti in plačevanja davkov - bomo imeli seksualno trgovino z ugrabljenimi dekleti. Dekleta pa preveč prestrašena, da bi obiskala policijo in iskala pri njih zaščito.

Dekleta se ne bojijo policije ampak mafijcev, ki njim in njihovim družinam grozijo s smrtjo. Edina rešitev je omejevanje povpraševanja, če dekleta ne bodo šla "v promet" potem bi tudi mafija izgubila interes za njihovo ugrabljanje. Normalizacija in legalizacija prostitucije povpraševanje po le tej zgolj povečujeta in s tem tudi trgovino z ljudmi.

Glede na raziskave bi moške od "uporabe" prostitucije najbolj odvrnilo, če bi se jih javno izpostavilo, verjamem, da bi bilo to v našem okolju še posebej učinkovito.
Untamle
# 05.04.2016 ob 10:05
Spolni delavec?
Tiha voda
# 07.04.2016 ob 09:58
VIR
Tiha voda
# 07.04.2016 ob 09:57
Francija je včeraj dokončno uvedla skandinavski model po katerem je prostitucija opredeljena kot zloraba in so za to uporabniki kriminalizirani, torej povsem kontra smer kot jo propagira zgornji članek, ampak edina pravilna in učinkovita. [url="http://www.theguardian.com/world/2
016/apr/06/france-passes-law-illegal-to-pay-for-sex-criminalise-customers"]VIR
[/url]

ZAKAJ TE NOVICE NI NA MMC-ju??!!!!
hehet
# 06.04.2016 ob 06:50
Draga RTV, KONSENZUALEN???? resno????
zvit kot presta
# 05.04.2016 ob 14:25
A ni izraz "spolni delavec" žaljiv za delavce in delavstvo nasploh? Kaj pa ima prostitucija opraviti z delom?
Tiha voda
# 05.04.2016 ob 14:10
Povpraševanja ne boš nikoli omejil. Uči se iz zgodovine. Prepoved alkohola in drog vodi samo v razrast mafije, ki se financira iz te prepovedane trgovine.

Človeška bitja primerjaš z alkoholom in drogami? Smešno. Legalizacija prostitucije ne rešuje popolnoma ničesar, niti ne zmanjšuje nasilja nad prostitutkami, niti ne omejuje trgovine z ljudmi, ravno nasprotno, medtem ko omejevanje povpraševanja tki. skandinavski model daje konkretne rezultate. Na Švedskem, ki je prva uvedla ta model, se je prostitucija bistveno zmanjšala, od takrat ni bila ubita niti ena prostitutka, v Nemčiji, ki je uvedla popolno legalizacijo, se je prostitucija in trgovina z ljudmi povečala, več deset žensk je bilo tudi umorjenih.
Tiha voda
# 05.04.2016 ob 14:01
Lahko ponazorim s primerom iz Velike Britanije, kjer se je nekaj deklet samoorganiziralo v manjši bordel, potem pa je neka tolpa začela groziti, da bo bordel požgala. Dekleta so se obrnila na policijo, ki pa je nato zaprla bordel in dekleta obtožila zvodništva.

Kaj pa če bi ponazoril s primerom Darie Pionko, prostitutke umorjene lani decembra v "varni coni" v Leedsu? Ampak potem seveda ne bi mogel več prodajati pravljic o tem kako bo legalizacija rešila probleme prostitutk.
dobersex
# 05.04.2016 ob 13:56
@tiha voda
Edina rešitev je omejevanje povpraševanja


Ne bodi naiven. Povpraševanja ne boš nikoli omejil. Uči se iz zgodovine. Prepoved alkohola in drog vodi samo v razrast mafije, ki se financira iz te prepovedane trgovine.

vojnaslo91
# 05.04.2016 ob 13:28
Jonson # 05.04.2016 ob 13:06
...
Torej argument, da se z legalizacijo prostitucije zmanjša trgovanje z belim blagom, ne drži.
-----------------------------
Kako ne drži? Če se policija ne ukvarja z preganjanjem spolnih delavcev, jim potem ostane več časa za kaj bolj pametnega delat...
Kazalo