Slovenija
Ocena novice: Vaša ocena:
Ocena 4.1 od 57 glasov Ocenite to novico!
Kovanci
Sistem socialne pomoči v Sloveniji ne deluje. Družina, kjer ni zaposlen nobeden izmed staršev, lahko prek državne pomoči dobi več sredstev, kot znašata dve minimalni plači. Po drugi strani pa so socialni transferji za posameznika brez družine tako nizki, da ga potisnejo na rob preživetja in ne pokrijejo niti uradno definiranih minimalnih življenjskih stroškov. Foto: MMC RTV SLO
s socialnimi transferji smo nad pragom tveganja revščine obdržali več kot polovico oseb, ki bi bile sicer revne. V letu 2014 bi bilo brez transferjev revnih 25,1 odstotka Slovencev, po transferjih pa jih je pod pragom revščine 14,5. Če smo torej leta 2005 revščino s transferji zmanjšali za 13,7 odstotne točke, smo jo lani zmanjšali le za 10,6 odstotne točke. Učinkovitost transferjev se torej statistično slabša. Foto: Portal Pod črto
       Nekoč je bilo veliko več uporabnikov tiste vrste, ki niso želeli delati ali pa so imeli druge vzroke, da so bili izključeni s trga dela. Danes pa je veliko tistih, ki so padli v ta sistem, ker so izgubili službo. Ti pravzaprav nočejo biti uporabniki socialnih pomoči.       
 Štefan Lepoša
beračenje, berač, prosjačenje, revež
Trenuten sistem socialnih transferjev ima torej dve pomanjkljivosti. Po eni strani odraslih članov revnih družin ne motivira za izboljšanje svojega položaja. Po drugi strani pa revnim posameznikom ne omogoča preživetja. Kako se bo te problematike lotilo ministrstvo? Foto: Reuters
       Gorazd živi sam, v 29 kvadratnih metrov velikem stanovanju stanovanjskega sklada. Mesečno prejema 269 evrov denarne socialne pomoči, upravičen je do zdravstvenega zavarovanja, RTV-naročnine in stanovanjske subvencije, ki pa najemnine ne pokrije v celoti. Ko Gorazd pokrije najemnino, mu za preživetje ostane 250 evrov mesečno. Ta vsota ne zadostuje niti za položnice in hrano. Kje so šele oblačila, obutev ali morebitno popravilo pralnega stroja. Preživi s pomočjo paketov hrane s Karitasa.       
 Alenka Petek s Karitasa

Dodaj v

Zakaj naš sistem denarne socialne pomoči revne drži v primežu revščine

"Če ste samski, vam ni pomoči"
9. december 2015 ob 06:21,
zadnji poseg: 9. december 2015 ob 23:15
Ljubljana - MMC RTV SLO

Posameznik od države ne dobi dovolj sredstev, da bi lahko pokril minimalne življenjske stroške, družine, v katerih sta nezaposlena oba starša, pa dobijo toliko sredstev kot družine s staršema na minimalni plači.

Gospa Marica (ime je spremenjeno) je mati štirih otrok. Oba z možem sta nezaposlena, a ker je samo ona prijavljena na zavodu za zaposlovanje, družina dobiva javna sredstva le za pet članov družine in živi izključno od socialne pomoči. In te ni tako malo. Mesečno dobijo 1.141 evrov denarne socialne pomoči in otroških dodatkov, poleg tega gospa dobi plačano osnovno in zdravstveno zavarovanje, naročnino za RTV, družina ima še subvencijo na stanovanje. Finančna vrednost vseh dodatkov je 194 evrov. Iz tega zneska je izvzeta subvencionirana šolska prehrana otrok. Ta znaša okoli štiri evre na dan za otroka, kar v primeru družine Marice pomeni dodatnih okoli 320 evrov na mesec. Torej dobi družina za okoli 1.655 evrov državnih pomoči na mesec.

Gospod Boris (ime je spremenjeno) je oče dveh otrok, oba z ženo sta zaposlena za nedoločen čas. Njun skupni mesečni dohodek je 1.310 evrov. Upravičena sta še do otroškega dodatka v vrednosti 126 evrov, to pa je tudi edina denarna pomoč, ki jo dobivata od države. Njun mesečni prihodek je torej skupno 1.436 evrov. Njuna otroka v šoli nimata subvencionirane prehrane. Če bi imela tako kot prva družina štiri otroke, bi na račun dodatnega otroškega dodatka po našem izračunu dohodek družine znašal okoli 1.750 evrov. Torej le sto evrov več od družine, kjer ni zaposlen nobeden izmed staršev.
Obe družini sicer živita nad uradno postavljenim pragom tveganja revščine, ki za družino z dvema otrokoma uradno znaša 1.251 evrov na mesec. Družina z brezposelnima staršema ima ob tem za 219 evrov višje prihodke od družine z zaposlenima.

Sistem socialne pomoči v Sloveniji ne deluje. Družina, kjer ni zaposlen nobeden izmed staršev, lahko prek državne pomoči dobi več sredstev, kot znašata dve minimalni plači. Po drugi strani pa so socialni transferji za posameznika brez družine tako nizki, da ga potisnejo na rob preživetja in ne pokrijejo niti uradno definiranih minimalnih življenjskih stroškov. Na ministrstvu za delo pa ne vedo, kako sistem narediti učinkovitejši.
Blaženje revščine s socialnimi transferji se niža

Koliko dejansko pomagajo socialni transferji?
V Sloveniji je leta 2014 po uradnih ocenah pod pragom revščine živelo 290.000 ljudi. Odstotek bruto domačega proizvoda, ki ga v Sloveniji namenjamo za socialno varstvo oseb, je nižji od evropskega povprečja. Po poročanju Eurostata je evropsko povprečje BDP-ja, ki so ga države članice namenile socialnemu varstvu, vključno s pokojninami, leta 2012 znašalo 29,8 odstotka. V Sloveniji smo istega leta za socialno varstvo, vključno s pokojninami, namenili 25,4 odstotka BDP-ja.

Kljub nižjemu odstotku pa smo revščino v Sloveniji s pomočjo socialnih transferjev v primerjavi z Evropsko unijo blažili relativno dobro. V letu 2014 smo s socialnimi transferji nad prag tveganja revščine dvignili 10,6 odstotka prebivalstva, medtem ko je Evropska unija z javnimi sredstvi iz revščine pomagala 8,8 odstotka ljudem.

Slabše se izkažemo, če lansko leto primerjamo s Slovenijo izpred devetih let. S socialnimi transferji v Sloveniji pomagamo vse manj ljudem. Leta 2005 smo s transferji, iz katerih so izključene pokojnine, revščino zmanjšali s 25,9 odstotka ljudi na 12,2 odstotka. Torej: s socialnimi transferji smo nad pragom tveganja revščine obdržali več kot polovico oseb, ki bi bile sicer revne. V letu 2014 bi bilo brez transferjev revnih 25,1 odstotka Slovencev, po transferjih pa jih je pod pragom revščine 14,5. Če smo torej leta 2005 revščino s transferji zmanjšali za 13,7 odstotne točke, smo jo lani zmanjšali le za 10,6 odstotne točke. Učinkovitost transferjev se torej statistično slabša.

Slabše blaženje revščine je sicer značilno tudi za Evropsko unijo. A ta je blaženje zmanjšala za 0,8 odstotne točke, medtem ko ga je Slovenija kar za 3,1 odstotne točke.

Kako preživeti z 270 evri mesečno?
Najmanj pomagamo posameznikom brez družin, ki so ena izmed najranljivejših skupin v Sloveniji. Brez družinskih prejemkov je z denarno socialno pomočjo praktično nemogoče preživeti. Socialna pomoč, v osnovi namenjena zadovoljevanju minimalnih življenjskih potreb v višini, ki še omogoča preživetje, trenutno namreč predstavlja zgolj 70 odstotkov izračunanih minimalnih stroškov, ki so menda potrebni za golo preživetje. Se pravi za hrano in ogrevano stanovanje. Uradno minimalni življenjski stroški znašajo 385 evrov na osebo, socialna pomoč za osebo brez družine pa znaša le 270 evrov na mesec.Minimalni življenjski stroški so bili izračunani pred več kot petimi leti, zato so danes verjetno še višji.

Alenka Petek s Karitasa z nami deli zgodbo gospoda Gorazda. Gorazd (ime je spremenjeno) je moški srednjih let, trenutno prijavljen na zavodu za zaposlovanje. Gorazd živi sam, v 29 kvadratnih metrov velikem stanovanju stanovanjskega sklada. Mesečno prejema 269 evrov denarne socialne pomoči, upravičen je do zdravstvenega zavarovanja, RTV-naročnine in stanovanjske subvencije, ki pa najemnine ne pokrije v celoti. Ko Gorazd pokrije najemnino, mu za preživetje ostane 250 evrov mesečno. Ta vsota ne zadostuje niti za položnice in hrano. Kje so šele oblačila, obutev ali morebitno popravilo pralnega stroja.

Preživi s pomočjo paketov hrane s Karitasa.
"Če ste samski, vam ni pomoči," pove Martina Trbanc, raziskovalka na Inštitutu RS za socialno varstvo. "Vedno se pogovarjamo o družinah, a v resnici imajo samski ljudje na 270 evrih mesečno največjo težavo."

Denarna socialna pomoč raste sorazmerno s številom družinskih članov. Družinam pomaga tudi otroški dodatek in morebitne subvencije, medtem ko je posameznik brez družine s socialno pomočjo prisiljen životariti iz tedna v teden, iz dneva v dan. Tak človek ni odvisen le od socialne pomoči, temveč celo od nevladne pomoči v obliki paketov hrane. Sklepamo lahko, da so številni za golo preživetje prisiljeni v delo na črno.

Socialni transferji so trenutno na prenizki ravni, pritrjujejo na centru za socialno delo, na inštitutu za socialno varstvo, na humanitarnem programu Botrstvo in tudi na ministrstvu. Mojca Bajič iz Centra za socialno delo Bežigrad pove: "Pri nas so najdražji stroški tisti, ki so za življenje res nujno potrebni. Samo hrana in stanovanjski stroški so ogromni, zato za pomoč vse večkrat prosijo tudi zaposleni."

Da je osnovna denarna socialna pomoč prenizka, se zavedajo tudi na ministrstvu. V novem proračunu, ki sicer še ni sprejet, naj bi se denarna socialna pomoč za posameznika povečala za 18 evrov mesečno, na 288 evrov. Ali na 75 odstotkov vsote, ki jo posameznik potrebuje za preživetje. "To je še vedno premalo," se strinja Štefan Lepoša, vodja direktorata za socialne zadeve na ministrstvu, ki hkrati zagotavlja, da so na tem področju storili vse, kar so lahko. Vlada v višje povišanje ne privoli.

Bolje se godi družinam
Družine, ki so upravičene do vseh družinskih dodatkov, s pomočjo transferjev dvignemo nad prag revščine. A ker so do vseh prejemkov upravičene le družine brez dohodkov, jih socialni dodatki postavijo v podobno ali celo boljše finančno stanje, kot ga imajo družine z dvema lastnima minimalnima dohodkoma. Zakaj se to dogaja?

Z zakonom o upravljanju javnih sredstev leta 2012 je denarna socialna pomoč postala zelo usmerjena v tiste brez dohodkov in premoženja. "Ta reforma temelji na arbitrarno določenih predpostavkah o tem, kaj je pravično in kaj ni," pove Martina Trbanc z Inštituta za socialno varstvo. "Zdaj je natančno določeno, kako veliko stanovanje še lahko imaš, koliko je lahko vreden tvoj avtomobil - določiš, kdo je dovolj reven, da je še upravičen do denarne pomoči." Na primer: posameznik lahko ima v lasti 60 kvadratnih metrov veliko stanovanje in vozilo, ki je vredno do 8.060 evrov, da ga sistem še obravnava kot revnega. Štiričlanska družina lahko ima v lasti 130 kvadratnih metrov veliko stanovanje.

Minimalna plača sicer pomeni, da se delavec komaj prebija iz meseca v mesec. A ker je njihov dohodek za nekaj evrov višji od praga tveganja revščine, ali pa ker imajo morda preveliko hišo, zaposleni izpadajo iz sistema prejemanja socialnih transferjev.
Revščina med zaposlenimi je zato v Sloveniji vedno bolj pereča problematika. Polovica Karitasovih uporabnikov je zaposlenih, opozarja Alenka Petek.

Za vedno na socialni pomoči
Dejstvo, da družini en ali pa v nekaterih primerih celo dva zaposlena člana prineseta več od obeh zaposlenih staršev, ni ravno dobra motivacija za iskanje zaposlitve. Nekdo, ki na lastni koži občuti, da se mu ne izplača delati, lahko postane neaktiven zgolj zato, ker ugotovi, da država delovne aktivnosti ne nagrajuje dovolj.

Martina Trbanc poda pogled iz povsem človeške perspektive: "Če se malo vživimo – če je nekdo že par let neaktiven, si najde neke strategije za preživetje. Malo uspe delati na črno, hkrati dobiva neke transferje, potem se ti pa odpre možnost za zaposlitev za minimalno plačo, pa hkrati veš, da bo tvoj otrok izgubil kosilo in preostale bonitete – a se ti to izplača?"

Kot smo dokazali v uvodnem primeru, se dejansko ne izplača. Nekatere družine bi lahko tak sistem zlahka izkoristile in nekaj jih gotovo počne prav to. Alenka Petek s Karitasa ocenjuje, da je takšnih okoli 20 odstotkov Karitasovih uporabnikov. Anita Ogulin, predsednica Zveze prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje, pa meni, da je njihovih uporabnikov, ki izkoriščajo sistem, le okoli deset odstotkov.

Število uporabnikov, ki višjih ciljev od golega preživetja z javnimi sredstvi nimajo, se sicer ne povečuje. Raste pa število tistih, ki so v revščino padli zaradi izgube zaposlitve med krizo in bi se iz nje radi izkopali. "Nekoč je bilo veliko več uporabnikov tiste vrste, ki niso želeli delati ali pa so imeli druge vzroke, da so bili izključeni s trga dela. Danes pa je veliko tistih, ki so padli v ta sistem, ker so izgubili službo. Ti pravzaprav nočejo biti uporabniki socialnih pomoči," opaža Štefan Lepoša, zdajšnji vodja direktorata za socialne zadeve na ministrstvu in nekdanji vodja Centra za socialno delo Vič-Rudnik.

Vedno se bodo našli tisti, ki bodo poskušali izkoristiti sistem, opozarja Martina Trbanc. Zato sistema ne moreš graditi zanje. Kar lahko država stori, je to, da spodbuja dejavne s tem, da jih primerno nagradimo. Nekdo, ki dela, ne more biti v slabšem ali istem položaju kot nekdo, ki ne dela.

Revne bomo "aktivirali"
Trenuten sistem socialnih transferjev ima torej dve pomanjkljivosti. Po eni strani odraslih članov revnih družin ne motivira za izboljšanje svojega položaja. Po drugi strani pa revnim posameznikom ne omogoča preživetja. Kako se bo te problematike lotilo ministrstvo?
Čarobni odgovor se glasi: aktivacija prebivalstva. Torej: revne in socialno izključene ponovno vključiti v trg dela in jih družbeno opolnomočiti.

"Mi moramo priti v situacijo, ko bo nezaposlen človek motiviran, če le ima še resurse, da se vrne na trg dela," pove Lepoša z ministrstva za delo. "Po moji oceni bi morali to situacijo popraviti s sistemom aktivacije."

V okviru evropske strategije Evropa 2020 je Slovenija pridobila 3,225 milijarde evrov pomoči; večino bomo sicer vložili v gospodarski razvoj. Na svoj račun naj bi prišla tudi socialna država - vzpostavili bomo okoli 140 socialnih programov, za katere naj bi bilo med letoma 2014 in 2020 na voljo okoli 717 milijonov evrov. Namen programov je, da revno prebivalstvo ponovno vključimo na trg dela. Končni cilj je, da vsaj 25 odstotkov oseb, vključenih v programe, dobi delo. Programi se bodo med drugim izvajali v okviru centrov za socialno delo in nevladnih organizacij, začeli pa naj bi se izvajati spomladi že prihodnje leto.

Programi se sicer začenjajo z zamikom, pove Martina Trbanc z inštituta za socialno varstvo - morali bi se začeti že lani. Obenem še zdaj ni točno jasno, kakšna bo vsebina teh programov. Med njimi so tudi močno vprašljivi. Na primer: evropski denar naj bi namenili za program učenja revnih o pripravi kakovostnih jedi iz poceni živil. Spet drugi bi bili bolj dolgoročno usmerjeni in bi se ukvarjali s tem, kako revne pripeljati do zaposlitve, pove Martina Trbanc z inštituta za socialno varstvo. Kako, se še ne ve.

Kako bodo videti ti programi, ne zna povedati niti Štefan Lepoša, ki je od avgusta letos na ministrstvu za delo odgovoren za področje sociale.

Programi obenem vso odgovornost za pridobitev zaposlitve prelagajo na posameznika, ne upoštevajo pa trenutnega stanja trga dela. "Jaz lahko nekoga aktiviram štiriindvajset ur na dan, ampak če ne bom imela delovnega mesta, kjer bi ta posameznik lahko delal, nisem naredila nič," pove Sendi Murgel iz Skupnosti centrov za socialno delo Slovenije. "Ne vem, ali je sploh smiselno imeti take programe," dodaja. Če končne nagrade v obliki zaposlitve, ali bolje, dobro plačane zaposlitve, ni, motiviranost revnega prebivalstva ne pomeni veliko.

Tanja Pirnat, podcrto.si


Članek objavljamo v sodelovanju s spletnim medijem za preiskovalno novinarstvo podcrto.si

Prijavi napako
Komentarji
Janez23
# 09.12.2015 ob 06:49
Sedaj pa res ne vem, če bi šel od danes naprej sploh še v službo. Sem strojni tehnik, 19 let delovne dobe in delam za 706 € neto na CNC stroju. Večina ostalih sodelavcev dobi še ene 70 € manj od mene. Se nam sploh splača jeb.... za ta dnar ali je bolje da ležimo doma???
karambo
# 09.12.2015 ob 06:38
Da bodo ljudje bolj zainteresirani najti službo, sta samo dve možnosti:
** povišati minimalno plačo,
** znižati socialno pomoč;

To, da družina z brezposelnimi starši dobi več denarja kot družina z zaposlenima staršema se zdi zelo absurdno. Hkrati tudi spodbuja delo na črno in nepošteno konkurenco na trgu delovne sile. Prejemnik socialne pomoči lahko dela na črno za bistveno nižji denar kot delavec iz druge družine.
seven7
# 09.12.2015 ob 07:23
Uvest UTD - univerzalni temeljni dohodek. Vsak državljan recimo dobi 300€ ne glede ali je zaposlen ali ni. Na ta način se lahko ukinejo vsi socialni transferji in večina služb - birokratskih ki se sedaj ukvarja z zapletenim načinom dodeljevanja socialnih pomoči.

Brezposelni oz vsi brez dela bi takoj dobili denar in bi imeli za preživet.

Zaposlenim bi se pa prihodki povečali, s tem bi imeli višjo kupno moč..
Geres*
# 09.12.2015 ob 07:12
Vem, da je to v Sloveniji bogokletno rect, ampak kot pripadnica generacije, ki je v rodni dobi trdim sledece:

- nekateri namensko nastepajo vec otrok, ker se jim to splaca. Vcasih smo kar se tega tice s prstom kazali na pripadnike dolocene eticne manjsine, sedaj so Slovenci tisti, ki izkoriscajo sistem. Iz mojega razreda v osnovni soli je 5 zensk, ki ne hodijo v sluzbo in imajo tri ali stiri otroke. Enaje odkrito priznala, da se ji bolj splacaimet tri otroke kot pa dva in hodit za minimalca delat.

- Tako opevana visja rodnost ima manj opraviti z stevilcnostjo generacije kot z njeno preracunljivostjo. Spet - sklepam po tem, kar se dogaja v moji generaciji.

- Kot lepo pise v clanku, je geba bit samski nezaposlen. Toeej ce si v brezizhodnem polozaju nastepaj par frocov in bo. Drzava ti bo krila stanovanje, vrtec, prehrano in te izdatno nagradila. Skratka drzava spodbuja neodgovorno ravnanje.

- S sistemom socialne pomoci ustvarjamo leno generacijo, ki samo zahteva pravice, da pa ne nic. Res mislite, da bo zenska iz uvoda clanka kdaj sla delat? Res mislite, da bosta z mozem privzgijila delovne navade? Vzgajamo generacijo izsiljevalcev in lenih pijavk.

V tej druzbi se mi smilijo zgolj in edino samske nezaposlene in invalidne osebe. Tem damo dato mizerijo, da ni za govorit. Zanje tudi ne zbiramo sredstev na koncertih, projektih botrstva ipd. Imet otroka pa je v nasi druzbi najboljsa investicija za tisteđ, ki bi radi ziceli na tuj racun. In vedno vec jih to nacrtno izkirisca (beri nacrtno imajo tri ali stiri in jim na kraj pameti ne ptide, da bi se zaposlili).
firtoh
# 09.12.2015 ob 07:25
Moja sestra prejema invalidnino 369 evrov.Da bi prišla čez prag revščine ji manjka še212 eur.53 letna ne more vec roditi.Vsak mesec ji dam 100-150 eur
igor-za
# 09.12.2015 ob 07:27
Sedaj pa res ne vem, če bi šel od danes naprej sploh še v službo. Sem strojni tehnik, 19 let delovne dobe in delam za 706 € neto na CNC stroju.
To je po mojem glavni problem pri nas. Ljudje za svoje delo niso pošteno plačani.
ni rešitev v tem, da bi socialne prispevke nižali, ker prizadenemo cele družine, predvsem pa otroke, ki zaradi revščine nimajo normalnega otroštva in sploh možnosti, da se enakopravno vključijo v družbo.
Rešitev bi bila, da vsi dobijo neka sredstva, kot na primer univerzalni, temeljni dohodek. Ta bi tako še vedno ločil med tistimi, ki delajo in tistimi, ki ne delajo.
Tisti, ki bi bili nezaposleni, ker ne bi zgubili tega dohodka, bi bili zainteresirani, da delo dobijo, ker bi s tem povečali svoja sredstva.
A tu pridemo do problema, ker nimamo gospodarstva, ki bi omogočal ta univerzalni, temeljni dohodek. Tako kot v tem sedanjem sistemu, ko gospodarstvo daje veliko ljudem samo minimalca, ne pa poštenega plačila. Tu je po moje glavni problem.
deimos
# 09.12.2015 ob 06:50
Da ne boste preveč pametni:

Odstotek bruto domačega proizvoda, ki ga v Sloveniji namenjamo za socialno varstvo oseb, je nižji od evropskega povprečja


Dodatno k temu pa ga še razporediti ne znamo ali pa nočemo. Ne mi rečt, da se ne da narediti bolj fer sistema. Vse subvencije in ostala sranja bi se moralo ukiniti ter enostavno narediti neke razrede: en odrasel dobi toliko, dva odrasla toliko, za enega otroka zraven toliko, za dva toliko....Potem pa delaj s to vsoto denarja kar češ. Pravilo bi seveda moralo biti, da pomoč ne more presegati 70% minimalne plače. Hkrati bi recimo zaposleni na minimalcu dobili dodatek k plači če povprečni dohodek na člana družine ni nad nekim pragom revščine. Te pragove in zneske bi pa bilo potrebno pošteno nastaviti.
Ogroženi
# 09.12.2015 ob 07:29
Odstop ministrice za delo družino in socialne zadeve Anje Kopač Mrak?
Že zdavnaj!
Na tem mestu je izključno in zgolj zaradi koalicijske pogodbe in kvot med strankami SD, SMC in Desus.
In žal, tudi, če se rešimo nje, jo bo nadomestil Peter Pogačar, Martina Vuk ali kdo drugi iz podrešpniške stranke SD. Ko se bo na oblast zopet zavihtel SDS, pa pridejo na vrsto njihovi strankarski nastavljenci. Nima smisla.
uizzi
# 09.12.2015 ob 06:43
Da ne boste preveč pametni:

Odstotek bruto domačega proizvoda, ki ga v Sloveniji namenjamo za socialno varstvo oseb, je nižji od evropskega povprečja
Matjaz
# 09.12.2015 ob 07:22
Ta sistem temelji na revščini, brez nje ni ''poceni'' izdelkov in ljudi kot Janez23. Ti delajo več ali manj zastonj, hkrati branijo lastno revščino in revščino drugih. Namesto, da bi se zavzemali za zmanjševanje neenakosti, se bistveno prej zavzamejo za ohranitev ali celo povečanje bede drugih. Obstaja več razlogov zakaj to počnejo, vsi so psihološko pogojeni. Namesto, da bi se zavzeli za zmanjševanje neenakosti, svojo nezadovoljstvo trosijo nad najbolj šibkimi, dobijo vsaj malo občutka ''pravičnosti.'' Kot drugo, ne upajo se zavzemat za sistemske spremembe, ob tem se bojijo izgubiti še tisto malo kar imajo, v smislu izgube službe. Kar je velikokrat res, na koncu vsega, kapitalizem temelji na revščini in za njegovo delovno mesto stoji v vrsti ocean revežev, ki bodo njegovo delo opravljali še ceneje.
funky
# 09.12.2015 ob 07:25
Gares

se strinjam z vami v tem gnjilem butalskem sistemu preživijo samo pijavke ki znajo izkoristit sistem in žalostno je da jim sistem to omogoča. Očitno bomo v primeru da se spremeni sistem čez 5 let zidali rejniške hiše za vse tiste naštepane otroke.
Najbolj so v tem sistemu pod udarom matere samohranilke ki so lahko še brezposelne. Po 45 letu pa vemo da te nihče v tej klientelistični skorumpirani državi ne niti povoha kaj šele zaposli torej enim hočeš nočeš ostane le to da ostanejo v primežu CSDjev ki so tam zato da še dodatno zatolčejo ljudi ne da jim pomagajo ker njim je važno da je obrazec v PCjčku odkljukan in da vse kljukice štimajo kaj se s človekom dogaja se jim pa j....
7up
# 09.12.2015 ob 07:29
Kup ženskih sogovornic iz miliona različnih inštitutov, direktoratov in združenj. Dragi novinarji, na popolnoma napačnem mestu iščete rešitev.
uporabnik_no_9
# 09.12.2015 ob 08:10
nagrada za milijon evrov (predvsem za tiste, ki folku očitajo, da so leni in da nočejo najt službe):

imaš 110.000 iskalcev zaposlitve in 10.000 prostih delovnih mest, kako zaposliti ostalih100.000, pri nespremenjenih ekonomskih in socialnih (državnih) pogojih?

LP, U9
el CARTEL
# 09.12.2015 ob 08:21
naj povzamemo:
- če sta oba starša na minimalcu dobita toliko kot nekdo z veliko familijo na socialni pomoči
- ljudem brez družine na socialni pomoči ta pomoč ne zadostuje niti za preživetje (hrano)

to ne motivira ljudi za delo

in rešitev naj bi bila rezanje socialne pomoči?

kaj pa dvig minimalne plače? da se dejansko splača delati?
aja, to pa ne. delodajalci ne dajo. paradoksno pa oni minimalca niso videli.

---
v evropi je denarja dovolj, saj smo najbogatejša celi.
hkrati imajo vse evropske države probleme. problem evrope je da ima veliko bogataševa a revne države.

davek na kapital je odgovor na vse.
od hkratnem deljenju informacij bank v davčnih oazah. kdo so slovenci ki skrivajo denar tam in zakaj ne prispevajo za razvoj skupnosti in pomoč revnim (na katerih grbah so si ustvarili kapital)
DišečaKava
# 09.12.2015 ob 07:57
Drugi primer je žalosten. Prvi je navadno socialno zajedavstvo.
el CARTEL
# 09.12.2015 ob 08:29
Ravno dovolj je visoka, da se zvozi skozi mesec.

270 € je "dovolj da se zvozi skozi mesec"?
bi tebe rad videl preživeti s tem.

Gre namreč za pomoč, ki je na lepe oči, torej ne gre za rezervo, ki jo je posameznih prihranil za primer brezposelnosti in se črpa še lep čas, ko postaneš brezposeln.

neumnost,
socialni transferji se TRGAJO vsakemu zaposlenemu za čas KO DELA.
del gre za penzije del pa za brezposlene. torej če delaš 5 let si 5 let prispeval za brezposlene. in če si sam brezposlen potem, je logično,d a dobiš del denarja ki si ga prispeval.

Treba je tudi razumeti, da nizka socialna pomoč spodbuja k fleksibilnosti

socialna pomoče ne sme spodbujati k nedelu, vendar pa mora zadostovati da ne stradaš.
ker smo pač v 21. stoeltju in pač ni humano kaznovati ljudi s stradanjem če ne delajo.

zakaj imeti negativno spodbudo, ko pa imaš lahko pozitivno - povečanje minimalne plače. tako bi tudi prišel do tega da bi želel delati. saj bi dobil več.
firtoh
# 09.12.2015 ob 07:46
Sicer pa večkrat vidim bivšo sošolko moje hčere.Stara 26 let in ima tri otroke.Za očete ne vem, ker še nobenega nisem srečal.Od države dobi več, kot njena mama, ki dela na okencu na upravni enoti.Nisem si točno zapomnil ampak samo otroških dodatkov je čez 500 eur.Zdaj si je omislila še pitbulla,zato jo tudi večkrat srečam, ker si ji morem umakniti s svojimi psmi.,če nočem plačevati veterinarske oskrbe
Celt
# 09.12.2015 ob 07:26
Zato ker pogoltna država rabi keš za sebe.

Saj socialni transferji niso nič drugega kot posojilo katerega moraš vrniti ali pa ti vzamejo to kar še imaš (npr. nepremičnino).
modzo
# 09.12.2015 ob 07:50
dober clanke. eden boljsih kar se tice slovenskega prostora v zadnjem casu. Pohvalno
MiD
# 09.12.2015 ob 08:03
In potem se kdo še čudi, kako to, da je med Romi, ki imajo običajno kar veliko otrok, tako malo želje po zaposlitvi!?
Za samske pa bo ostala edina rešitev povezovanje v stanovanjske skupnosti, da si bodo lahko razdelili stroške stanarin, elektrike, ogrevanja.........
Steffy
# 09.12.2015 ob 07:59
Dobrodošli v kapitalizmu. Nezaposleni (in posledično socialno šibki) so priročna rezerva za pogoltne delodajalce, da izkoriščajo zaposlene češ, če ti kaj ne paše, na tvoje delovno mesto za mizerno plačo čaka vsaj 100 drugih.
Ob enem sistem (ministrstvo za delo!!) še vedno dopušča ogromno zaposlovanja na črno, delo preko tuje študentske napotnice, prekrne oblike dela in podobno. V takih razmerah se ne bo nič spremenilo.
In prav imajo tisti, ki opozarjajo na to, da se mora nekaj spremeniti pri izvoru, t.j., ministrstvu za delo. Tam bi morali komplet zamenjati garnituro in postaviti druge ljudi z novim pristopom. Šele potem bi se dogajalo, da bi bila socialna pomoč "premostitev", ne pa dolgotrajni vir preživetja, kar mnogim sedaj je.
Morpheus2
# 09.12.2015 ob 09:19
Kot je rekel legendarni Regan! Vse ostalo je larifari!

SamoRes
# 09.12.2015 ob 08:32
inputoutput
# 09.12.2015 ob 08:22
Gre za socialno pomoč, ne za socialistično pomoč. Ravno dovolj je visoka, da se zvozi skozi mesec

Tipična desničarska brihta, pojdi ti preživet z 250€, da nimamo v Sloveniji največ lastniških stanovanj v Evropi, ki jih je ljudem omogočil socializem, bi imeli tisoče brezdomcev, kot jih imajo v državah kapitalizma.
dadinho10
# 09.12.2015 ob 07:55
no, to je nasa socilalna drzava......totalno nesorazmerno...
pa vendar ni kriv tisti, ki to izkorisca, kriva je drzava ki tistim ki delajo omogoca tako nizke dohodke.-....si na socialni, na crno nekaj pofretas in zivis kot srednji sloj.......

spomnim se kolega, ki je nenehno tozil, kako nizko placo ima, imel je manjso kot sodelavec na istem delovnem mestu......in je rekel, da mu je vseeno ali njemu placo zvisajo ali onemu znizajo.... in sem se zamislil in mu rekel, ja pa kaj bos ti imel od tega, ce bo oni imel nizjo placo? je rekel, vedel bom, da delama isto delo za isti denar......
torej imamo ljudi, ki jim je vseeno ali bodo oni imeli dovolj, samo da sosed nima vec,......
thetilko
# 09.12.2015 ob 07:22
Ce zelimo imeti moderno in socialno drzavo so minimalna placa in socialni transferji prenizki. Kdorkoli govori nasprotno daje potuho nesposobni politiki ter pozresnim kapitalistom.

Kar se meine tice je potrebno ukiniti placne razrede iz treh ter jih spremeniti v funkcijo. Enako velja za vse socialne prispevke, stipendije.... To da razlika v 1€ lahko doloca 10% obdavcitve ali razliko o tem ce je nekdo potreben kaksne pomoci je neumnost. Vse bi se moralo preracunavati.
el CARTEL
# 09.12.2015 ob 08:32
kot rečeno, problem so bogataši ki skrivajo denar po oazah,
nato pa prikazujejo "prihodke" v vrednosti minimalne plače

ter najvišje plače, ki bi morale biti obdavčene po najvišji lestvici (tako kot v ZDA v času roosvelta 1933- pa vse do časa regana v '80) ko so bile milionske plače obdavčene po 90% stopnji.
DišečaKava
# 09.12.2015 ob 08:18
Greš na cesto in protestiraš, zahtevaš konkretne spremembe, ampak dejstvo je, da dovolj velikemu odstotku zelo udobno v Sloveniji, zato pa večjih sprememb ne bo nikoli.

Pussy revolucija pojejo Zmelkoow.
funky
# 09.12.2015 ob 13:24
Sistem socialne pomoči v Sloveniji ne deluje. Družina, kjer ni zaposlen nobeden izmed staršev, lahko prek državne pomoči dobi več sredstev, kot znašata dve minimalni plači. Po drugi strani pa so socialni transferji za posameznika brez družine tako nizki, da ga potisnejo na rob preživetja in ne pokrijejo niti uradno definiranih minimalnih življenjskih stroškov. Foto: MMC RTV SLO
Če to niso butale pol...
Uni na ministrstvu pa očitno čakajo sam plače 5. v mescu.
Peroz
# 09.12.2015 ob 11:53
Mater me jezi tole. Če zaslužiš komaj kaj čez jurja si za davčno že bogataš, če ne delaš nič in si "revež" pa dobiš na polno očitno in si na koncu na istem s pravim revežem, ki si lomi hrbet. Kakšna nesreča je šele imet kar ok stoječo firmo... Vsi te imajo za "privatnika", davčna te ima za ultrabogataša, vrtec je drag, za kredit za bajto se je treba še vedno na trepalnice postavljat, na koncu pa mutibariču ostane za kak pir več kot tebi. Gnus od družbe smo postali, in to pod pretvezo sociale. Bljak. In potem še s prstom kažemo na ljudi, ki no sijo svoje poslovanje/finance v davčne oaze. Nori bi bili, če jih ne bi. Solidarnost je ok, ampak če je vedno in že leta in leta enosmerna, je pa kraja. Socializem je svinjarija. Zašel sem. Jezen sem.
PONEUM
# 09.12.2015 ob 09:21
V komentarjih se jasno vidi, da vecina ljudi ne pozna Evrope. Mi smo dalec, zelo dalec od socialne drzave. Seveda, da clovek to gotovi, je potrebno poznati najboljse drzave na tem podrocju.
Ko se clovek primerja z najslabsimi, je vedno najboljsi!!
Zato smo tam, kjer bomo ostali...

V drzavi, kjer ne vlada red, kjer ni nobene odgovornosti vodilnih, kjer se za vodilna mesta ne izbira najbolj sposobnih, temvec pokvarjene pajdase, tam nic ne deluje, torej tudi ne socialni in zdravstveni sistem. Tisti, ki ploska tej banani republiki je ali butalec ali pa je med tistimi, ki so to drzavo izropali...
SamoRes
# 09.12.2015 ob 08:17
Polovica Karitasovih uporabnikov je zaposlenih

Sramota kam nas je pripeljal kapitalizem. Kje ste videli lačnega delavca v jugo socializmu?
Danes pa manjšina zvečer premleva v kater hotel bodo šli za Silvestra na večerjo za 400€ na osebo, večina pa si razbija glavo kako otrokom razdeliti pol kile kruha, da bo še kaj za zajtrk.
Uničili ste državo in v teh dneh bodo spet slinaste proslave ob obletnici plebiscita, denar dajte raje na Karitas.
endrug
# 09.12.2015 ob 08:09
Celo če se primerja z visoko izobraženim iz "srednjega sloja", ki dobi 1550 evrov, človeka stisne pr src.
jebelacesta23
# 09.12.2015 ob 07:42
Dokler ljudje lahko izkoriščani delajo na črno za drobiž, ker država (ministrstvo za delo) ni sposobna urediti delovne zakonodaje, ki bi tako delo preprečila, se ne bo nič spremenilo. Eni in isti ljudje na tem ministrstvu ne bodo nič spremenili. Drugi ljudje - druge rešitve. Kopač Mrakova mora iti. Čimprej!
trteja
# 09.12.2015 ob 08:54
Ne morem verjeti, kaj se sedaj piše. PA mislila sem, da sem videla že vse v tej državi.

Logika in pohlepnost nekaterih - zdaj bo treba podpirati srednj irazred, največ od tega zaposlenih v javnem sektorju kot celoti (všteta tudi podjetja, organizacija, društva, ki so delno ali polno financirana z javnih sredstev), medtem ko bodo ljudje brez zaposlitve na cesti stradali.

Kot drugo - tisti, ki zagovarja, da delo dobiš brez večjih težav, očlitno živi svojo lepo povprečno, polno navad življenje, kjer se lahko zbudi med 5.30 in 6.30, laufa na delo zadnji trenutek, ima omogočeno brezplačno varstvo otrok, ima bodisi stanovanje, hišo, ki je pridobil s pomočjo staršev ali sorodnikov (poroštvo, pomoč pri gradnji, financiranju), mu je nekdo našel zaposlitev ali poamagal pri zaposlovanju in dela v pisarni.

Ampak tako kto vse v tej državi, tisti, ki vidimo, kako nekulturni in necivilizirani, arogantni so slovenci, gremo iz države, ker vidimo, da ni prihodnosti v tem kartelu poznanstev, lenobe in arogance.

Za vse tiste, ki imajo plače na 900 eur - otrok je obveznost. Biti starš ne pomeni, da jočemo in stokamo, kako je vse drago, temveč se tudi žrtvujemo za svojega otroka in s svojo plačo, ki je povsem zadostna za tiste omenjene iz 2. odstavka, ne gremo v kina, v saune, smučat za 1 teden, po barih in restavracijah. pomeni, da je otrok prvi in ne naša potrošnja. seveda prej ali slej zmanjka dnarja, če ljudje brezglavo trošijo - ampak sorry, meni se mi taki ne smilijo. Se mi gnusijo.

Glede tistih, ki imajo socialno pomoč - prvo, samo prvih 13 plačil je brezplačnih, ostalo morajo vrniti državi, kar pomeni, da v dediščinskem postopku si država vse pobere.
Drugo, ni prav, da imajo tako visoko dajatev, ampak to je nepravičnost države in zaradi tega posledica nedela določenih institucij (npr ZZS). Ampak, tako je. Ljudje sedijo pred račun in tv in opravljajo, ne storijo pa ničesar.

Jaz prav gotovo tiste neumneže z javnega sektorja in nad 900 eur plače ne bom podpirala. raje se izeslim iz države in živim na cesti, kot da bom podpirala to gnilobo, ki razsaja.

Ne bom pa podpirala lenob in izkoriščevalec socialne pomoči in tistih, ki si delajo otroke zaradai dnarja. ker jih je dosti tudi takih.

Ampak mislim, da za vas z dnarjem, sem jaz gniloba, ki jo treba odstranitm ker se z vami in vašim ubogim stanjem ne strinjam, am ne
conanbarbarian
# 09.12.2015 ob 06:44
Če bi šle denarne socialne pomoči samo za Slovence in ne za razne prebežnike, ekonomske migrante, itd. bi bilo denarja dovolj !
wisan
# 09.12.2015 ob 11:35
Kresalova se je zavzemala za obvezno srednjo šolo, ko je še bila na oblasti ! Slovenija je država, ki je uničila lastno gospodarstvo, kar se ne da popraviti v par letih, pa četudi bi imeli neke super ideje in programe. Verjetno pa nikoli, ker nimamo sploh nobenih pametnih idej in ciljev. Namesto gospodarstva pa imamo kup fakultet, ki producirajo na desettisoče raznih inženirjev, magistrov, doktorjev,..., ki nimajo pojma o ničemer ( enako kot njihovi profesorji ) in, ki jih nihče ne rabi ! Na koncu večina ugotovi, da je v socialni državi kot je Slovenija, najpametneje se spariti, sproducirati vsaj tri otroke in živeti na sociali in od plače ali penzije staršev !
K_ris
# 09.12.2015 ob 10:02
@lotmeržanec

Če ne bi bil nihče pripravljen delati za 600 evrov, bi se plače morale zvišati.
K_ris
# 09.12.2015 ob 09:34
Na primer: posameznik lahko ima v lasti 60 kvadratnih metrov veliko stanovanje in vozilo, ki je vredno do 8.060 evrov, da ga sistem še obravnava kot revnega. Štiričlanska družina lahko ima v lasti 130 kvadratnih metrov veliko stanovanje.

To so precej visoke meje. Imam bistveno manjše stanovanje in precej manj vreden avto, pa se niti slučajno nimam za revnega. Na drugi strani pa imamo ljudi ba minimalcu in brez lastnega stanovanja, pa jim nič ne pripada, ker menda niso dovolj revni. Če imajo samo enega otroka še do stanovanja z neprofitno najemnino ne morejo priti, ker so vedno prenizko na lestvici.
watcher33
# 09.12.2015 ob 09:27
@kore9spal

Niti ne.. če bi gradbincem manjkalo delavcecv bi dvignili plačo. Tako pa jim ni treba, ker zaposlijo za 'južne'.
trteja
# 09.12.2015 ob 16:32
Pa še glede zaposlovanja vam dam en lep primerek:

Dekle je bilo prijavljeno na zavodu. Imeli so razpise za eno in isto stvar, tudi nobel delovna mesta (tpo poslovodja, prodajalka itn.). se prijavi in nikjer odgovora. potem delodajalec kliče ji začne blodit, da dela na stojnici in je plača 800 eur. dekletu se je to zdelo sumljivo, ampak je šla na domneven razgovor. pride tja in začne postavljat vprašanja - koliko časa se dela, koliko ej efektivna plača, kako je s potnimi stroški, prostimi dnevi itn.

Pa ji ženska, ki je razgovor imela kar na stojnici in si šel direkt na uvajanje, rekla, da je plača 500 eur, da delaš lahko tudi po cele dneve, vikende od 4h zjutraj do 16h popoldan, da se lahko zgodi, da se moraš voziti s svojim avtom namesto od firme in potne stroške imaš plačano samo od doma do kmetije, kjer na bi stvari prevzel. konec. poudarila je, da ji je všeč, da je dekle preprosto in da naj razmisli in pokliče.

Dekle je razmislilo. Plača 500 eur. OK. se da.

Se vozit s svojim avtom okoli. NE. Zakaj bi morala svoj avto uničevat za podjetje in za 500 eur?!
Delat cel dan. OK, se da.

PRav. Je klicala in povedala, da ji j vse ok, samo, zaradi družinskih potreb potrebuje dva vikenda v mesecu dopoldan prosto. In delodajalak ji je začela kričat po telefnu, da kdo si misli da je in ji prekinl.a

ZDaj - mislim, da ne gredo vsi ne delat zaradi nizke plače, ampak zarai izkoriščanja. Ko sm slišala to zgodbo, sem bila zgrožebna, vendar sem redka, ki sem bila zgrožena nad izkoriščevanjem in nepoštpovanjem pravic človeka. Ljudje v tej bedni državi mislijo, da je vse ok, da delaš cele dneve ko konj, trošiš svoje osebno premoženje za delodajalca. ti rečejo, stisti zobe. Sorrry????

kaj sem smet al kaj. zakaj bi mogla??!!! ti za teh 500 eur plačaš dohodnino in dobiš nizke otroške, ali ne dobiš subvencije za prehrano ali prevoz, uničuješ svoje osebno premoženje in za koga? za enga slovenskega neumneža, ki se špila na račun drugih ljudi in lepo živi? Ti nimaš nič od tega, imaš samo več stroškov (ker imaš nižji otroški in nimaš subvencij za otroka itn.), da ne govorimo, da so prspevki abusrdno nizki, ker se gre za nižjo plačo od slovenske minimalne bruto plače.

Ampak tisti, ki lepo sedijo v pisarnah in so jim drugi vse ali skoraj vse naredili, bodo rekli isto - treba potrpet. Zakaj pa oni ne gredo to delat? Važno, da niso oni ne, če je sosed je ok.

FUJ - zaradi takega mšljenja in nespoštovanja drugih in drugačnih sem nastrojena proti celotnemu javnemu sektorju. in čeprav so noter tudi biseri, jih je tako malo, da ni vredno omembe. FUJ - sram nas je lahko. kakšno podobo dajemo okoli po svetu. SRAM, ne pa da smo arogantni in vzvišeni.
PONOS
# 09.12.2015 ob 10:58
Zakaj mora 50-60 let star možakar delat če je ustvaril vse kar je hotel -samo zato da bo dobil pokojnino teh 10 let?
Zakaj ne bi nehal delat ?UTD bi poskrbel zanjga ob enem sprosti delovno mesto mlajšemu ki nima še ničesar.Zakaj bi moral študent delat ,zato da se preživi?Zakaj mora noseča ženska delat zato da ne izgubi službe?
Bedarija.
dvx
# 09.12.2015 ob 19:25
@funky
09.12.2015 ob 13:24
Sistem socialne pomoči v Sloveniji ne deluje. Družina, kjer ni zaposlen nobeden izmed staršev, lahko prek državne pomoči dobi več sredstev, kot znašata dve minimalni plači. Po drugi strani pa so socialni transferji za posameznika brez družine tako nizki, da ga potisnejo na rob preživetja in ne pokrijejo niti uradno definiranih minimalnih življenjskih stroškov. Foto: MMC RTV SLO
Če to niso butale pol...
Uni na ministrstvu pa očitno čakajo sam plače 5. v mescu
__________________________________

Se popolnoma strinjam!
funky
# 09.12.2015 ob 11:10
Zanimivo je to da če mi "mali" ljudje vemo za svinjarije ki se dnevno dogajajo na področju socialnih prejemkov ko nekomu ki dobi socilani prejemek ki je nič od niča in se zaposli ker noče več doma razpadat pa mu veleumi na CSDju sorazmerno znižajo socilane prejemke namesto da bi mu čestitali ker vsaj poskusi nekaj naredit iz sebe ne bit suženj CSDjev ki imajo sami taka pooblastila da ti lahko že po gatah brskajo na tvojem domu pa iščejo dokazi njim v dobro. Sramota in gnjil sistem do amena, gospa Kopač Mrakova se pa očitno s tem strinja pa vsi njeni podaniki očitno tudi. Gnjiloba zatohla podalpska. Da ne govorimo o tem da vse premoženje prepišejo na strice in tete pol gredo pa jikat na CSD in Občino da nimajo nič. In taki paraziti pol jemljejo tistim, ki to res rabijo.
mzah
# 09.12.2015 ob 11:02
Delavci v Sloveniji so obdavčeni bolj kot sužnji, posledično predstavljajo enormen strošek za delodajalce, ki se zato ne odločajo zaposlovati ljudi.
Razmak med revnimi in bogatimi se je drastično povečal. Poslancev imamo preveč, hkrati imajo prevelike plače za učinkovitost, ki jo dajejo. Da bi kdorkoli v gospodarstvu delal tako, kot naši poslanci, za tistega minimalca, bi ga že zdavnaj odpustili.
Ko bi se končalo tukaj, bi bilo fino. Slovenija se je razprodala kot neka pocestnica, dobra podjetja smo prodali. Aja, naj ne pozabim omeniti, da država dovoljuje krasti posebnim kandidatom. Ti so državna podjetja tako izropali, da smo jih morali dokapitalizirati, malo so še pokradli, nato so jih pa prodali. Kje je delež od prodaje, da se vrne tistim, ki so pomagali dokapitalizirati? Aja, saj nas ni nihče vprašal, če želimo dokapitalizirati podjetja? To ni prosti trg... To je uzakonjena kraja denarja, tako, kot so davki. Javni dolgovi Slovenije so enormni, morali bi jih zmanjšati, ampak to ne bomo morali, če imamo takšne izdatke. Določeni posamezniki živijo predobro, medtem ko večina životari.

Ampak tako je, brez, da nas držijo v takšnem obupu, ne mora iti. Če nam želijo vladati, nam morajo dati občutek, da jih potrebujemo. Me zanima, kako bi se spremenilo, ko bi se oni zavedali, da potrebujejo nas, če bi vsi nehali plačevati davke... Bi plesali drugačen ritem mogoče?

Potem pa si rečemo, saj smo jih sami izvolili. Zadeva bi bila hitro rešena s 100% transparentnostjo poslovanja države. Mislim, da je denarja dovolj, da se dvigne minimalna plača in da se primerno uredijo socialni transferji. Ljudje, ki delajo, naj bodo pošteno plačani, socialna pomoč pa naj zadostuje preživetju, ne glede na to ali je prosilec pomoči posameznik ali družina. Ljudi je treba motivirati, brezposelne z večjim prihodkom, če gredo delat, poslance pa z manjšim prihodkom, ker so neučinkoviti, sem lahko prištejemo še nemoralne direktorje in lastnike podjetij.

Kakorkoli, če bi postavili največji mesečni prihodek prebogatih, bi bilo po moje hitro dovolj za izboljšanje pogojev trga dela, kjer bi zaposleni dobili več, davki pa bi lahko bili manjši.

Ampak to se ne bo zgodilo, dokler se bomo mi strinjali s sistemom.

P.S. Moje iskreno mnenje: Revščina in beda sta cilj v Sloveniji, tako kot marsikje drugje. Gospodarska kriza je bila le prerazporeditev denarja, da se poveča razkorak med bogatimi in revnimi. Srednji sloj počasi izginja.

Vidim, da imamo kar nekaj dobrih idej, kako rešiti zadevo. Dragi komentatorji, mislim, da vam gre bolje kot našim poslancem. Večina vas razmišlja bolje in najde prej rešitev za težavo. Ali so poslanci nesposobni? Naj nam dajo vse podatke, pa jim bomo pomagali, če sami ne zmorejo. Ampak, zakaj jih potem obdarujemo s precenjenimi plačami?

Transparentnost sistema bi rešila več problemov, vključno s plačami in transferji.
Pa veste kaj? Dokler ne bomo zahtevali transparentnosti, je ne bomo dobili, kar pa njim zelo paše. Vmes nam pa dajo kakšno kost, kot je tale, da se zamotimo.

Dajmo karte na mizo, saj smo državljani Slovenije, saj dajemo denar, da podpiramo državo, a nimamo pravice videti, kako se naš trdo pridelani denar porabi? Mar res ne? A smo potem sužnji ali državljani se sprašujem?
PONOS
# 09.12.2015 ob 10:44
Veliko komentatorjev ne razume da imamo sistemsko krizo.Zaradi tehnologije in tudi cikla povpraševnja in ponudbe =NI DELA.In ga bo vedno manj.
Skušali so nametat denar bankam pa ne gre-denar morajo dati ljudem.
Od spodaj navzgor mora priti rast.
UTD vse rešuje sedaj blažijo vse skupaj bolj potratno z socialnimi prejemki-spodbujajo revščino namesto da bi spodbujal napredek in blagostanje.
Potem taki manipulativni članki prihajajo ven ker je breme države vedno večje-logično-vedno manj je dela in pobranega davka.
yoda
# 09.12.2015 ob 09:11
Poznam primer, ona frizerka on elektricar, oba brezposelna, trije otroci, avtomobili prepisani na starše, prodajata drogo, od sociale pa dobita cca 1500e. V glavnem živita kot lorda...
Neue Ekspres
# 09.12.2015 ob 09:02
Prešolanje, prekvalifikacije, naučiti delati...
... eno samo blebetanje. Uničili so državo. Brezposelne imamo skoraj v vseh poklicih, edino "bečki konjušar" je deloval. (delavski poklici za nizko izobrazbo) Dokler se ne zafila z bolj poceni begunci iz Orienta...
V birokratskem delu javnega sektorja zaposlitev za določen čas in vsako leto nov razpis, pa da vidimo...
Sklonjen
# 09.12.2015 ob 08:58
"Zakaj naš sistem denarne socialne pomoči revne drži v primežu revščine?"

Odgovor na to je preprost. Zato, ker se naši politiki ukvarjajo implementacijo sprevrženih zakonov, kot je npr. novela družinskega zakona, namesto z nujnimi ukrepi, potrebnimi za okrevanje države. Da se politiki ukvarjajo z deinštalacijo pravne države namesto, da jo ščitijo je pokvarjeno in moralno izprijeno početje... in seveda kaznivo, a pri našem sodstvu in pravobranilstvu žal ni verjetno, da bodo kdaj dobili, kar si zaslužijo!
kozorog1973
# 09.12.2015 ob 08:26
porkafliks, dajte ljdem službo, to pa boste lahko naredili le če boste znižali davke, sej ker normln tujc pa bo prišel sem pod takimi pogoji in edino s tujci in njihovim kapitalom bomo lahko prišli iz dreka, slovenci imamo žal preveč ukorinjineno mentaliteto bivšega režima ki dovoljuje uspeti samo NAŠIM, ne pa dovoljuje enakih izhodišč za vse, torej pri nas ni bilo nikoli demokracije,samo na papirju.
Neue Ekspres
# 09.12.2015 ob 07:32
Fovšljivi uboščki - napačno razmišljate. Redko kdo si želi biti doma za 270 evrov, pa tudi družine z otroškimi dokladami in subvencijami živijo hudičevo slabo. DELA PAČ NI! To je osnovni problem. Pragovi, ki so nastavljeni za pridobivanje raznih subvencij so enostavno butasti - prenizki jasno. Problem je pa seveda to, da ni dovolj denarja za socialo. Gospodarstvo ni sposobno plačevati višjih davkov. Začaran krog torej in tolažite se lahko le, da je danes verjetno vseeno še bolje, kot bo jutri.
Glavno, da so sprostili napredovanja v javnem sektorju. Njihova večja kupna moč bo injekcija za gospodarstvo in tudi sociala bo imela nekaj od tega... Pa še policajem je treba zvišati plače, da nas bodo bolj srčno preganjali, ko se bomo bunili... Pa kakšnega inšpektorja zaposliti, da bo preganjal delo na črno. Korist - dobra plača zanj in olajšanje za CNC-jevce s 700 evri plače. Glavno, da imajo drugi manj...
...logika, ha ha ha
Kazalo