About / o portalu


»RTV Slovenija na svojem podportalu www.rtvslo.si/eng objavlja aktualne novice v angleškem jeziku, ki so namenjene obveščanju tuje javnosti in vsem drugih uporabnikom spletne strani, ki želijo biti obveščeni o dogodkih v Sloveniji v angleškem jeziku. Avdio- in videonovice ter novice v besedilni obliki pripravljajo novinarji RTV Slovenija.«


RTV Slovenija's portal www.rtvslo.si/eng offers up-to-date news coverage in English, primarily aimed at providing information to non-Slovene speaking public as well as other users interested in receiving current news related to Slovenia in English. The news is delivered in the form of multimedia (video, audio and/or text) and is provided by the journalists of RTV Slovenija.


TV & Radio
News English 20.09.2018 00:03:01, 20.09.2018
News Deutsch 20.09.2018 00:03:35, 20.09.2018
NEWS ENGLISH, 19.09.2018 00:03:37, 19.09.2018
News Deutsch 19.9.2018 00:02:48, 19.09.2018
ENGLISH NIGHTLY NEWS 18.9. 00:02:21, 18.09.2018
NEWS DEUTSCH 18.09.2018 00:02:44, 18.09.2018
News in English 17.09.2018 00:03:20, 17.09.2018
News Deutsch 17.9.2018 00:04:14, 17.09.2018
News English 16.9. 00:03:37, 16.09.2018
News Deutsch 16.9.2018 00:03:16, 16.09.2018
Črt Butul 00:31:31, 16.09.2018
News in English 15.09.2018 00:03:38, 15.09.2018
NEWS DEUTSCH 15.09.2018 00:03:30, 15.09.2018
News in English 14.09.2018 00:03:47, 14.09.2018
NEWS DEUTSCH 00:04:01, 14.09.2018
News in Englsih 13.09.2018 00:03:17, 13.09.2018
News Deutsch 13.9.2018 00:04:09, 13.09.2018
NEWS DEUTSCH 12. 9. 2018 00:04:09, 12.09.2018
News in English 11.09.2018 00:03:34, 11.09.2018
News Deutsch 11.9.2018 00:04:13, 11.09.2018