About / o portalu


»RTV Slovenija na svojem podportalu www.rtvslo.si/eng objavlja aktualne novice v angleškem jeziku, ki so namenjene obveščanju tuje javnosti in vsem drugih uporabnikom spletne strani, ki želijo biti obveščeni o dogodkih v Sloveniji v angleškem jeziku. Avdio- in videonovice ter novice v besedilni obliki pripravljajo novinarji RTV Slovenija.«


RTV Slovenija's portal www.rtvslo.si/eng offers up-to-date news coverage in English, primarily aimed at providing information to non-Slovene speaking public as well as other users interested in receiving current news related to Slovenia in English. The news is delivered in the form of multimedia (video, audio and/or text) and is provided by the journalists of RTV Slovenija.


TV & Radio
NIGHTLY NEWS IN ENGLISH 19.07 00:02:28, 19.07.2018
NEWS DEUTSCH 00:02:56, 19.07.2018
News in English 18.07.2018 00:03:16, 18.07.2018
News Deutsch 18.07.2018 00:03:13, 18.07.2018
News in English 17.07.2018 00:04:15, 17.07.2018
NEWS DEUTSCH 17.07.2018 00:02:43, 17.07.2018
ENGLISH NIGHTLY NEWS 16.07.2018 00:03:30, 16.07.2018
NEWS DEUTSCH 16.7.2018 00:03:09, 16.07.2018
ENGLISH NIGHTLY NEWS 15.07. 00:01:55, 15.07.2018
NEWS DEUTSCH 00:02:56, 15.07.2018
News in English - 14.07.2018 00:02:45, 14.07.2018
News Deutsch 14.7.2018 00:03:28, 14.07.2018
News in English 13.07. 00:03:45, 13.07.2018
News Deutsch 13.7.2018 00:03:25, 13.07.2018
ENGLISH NIGHTLY NEWS 12.7 00:03:16, 12.07.2018
News Deutsch 12.07.2018 00:04:12, 12.07.2018
News in English - 11.07.2018 00:03:22, 11.07.2018
News Deutsch 11.7.2018 00:03:30, 11.07.2018
News in English 10.07.2018 00:03:38, 10.07.2018
News Deutsch 10.7.2018 00:03:09, 10.07.2018