Imate pravice!


Otroci imate pravico do igre in razvedrila.

Ste vedeli, da je to vaša pravica? In to le ena izmed pravic, ki jih imate? Ali veste, da jih imate še mnogo, mnogo več? Da obstaja poseben mednarodni dokument, ki vam jih zagotavlja?


KAJ SO PRAVICE OTROK?
KDO SKRBI ZA URESNIČEVANJE PRAVIC OTROK?
KAJ LAHKO NAREDITE OTROCI SAMI?
SVET PO MERI OTROK
IMAM PRAVICE!
POVEJ NA GLAS!
OTROŠKI PARLAMENT – KAJ PA JE TO?


KAJ SO PRAVICE OTROK?

To so pravice, zapisane v Konvenciji o otrokovih pravicah, dokumentu, ki ga je 20. novembra 1989 sprejela Generalna skupščina Združenih narodov. V tem dokumentu so skrbno zapisane pravice, ki jih imajo vsi otroci sveta. Države, ki so konvencijo podpisale, so se obvezale, da bodo naredile vse, kar bo v njihovi moči, da bodo izboljšale življenje otrok, jim pomagale do ustreznega zdravljenja, šolanja, jih zaščitile pred zlorabo in zanemarjanjem. Konvencijo so podpisale skoraj vse države sveta.


KDO SKRBI ZA URESNIČEVANJE PRAVIC OTROK?

Za boljše življenje otrok mora skrbeti vlada vsake države, ki je podpisala konvencijo. Pri tem pa ji veliko pomaga Unicef, posebna organizacija Združenih narodov, posvečena otrokom vsega sveta. Unicef na najrazličnejše načine sodeluje z vlado, različnimi organizacijami in otroki. Tudi pri nas je zelo aktiven Unicef Slovenija, ki nam je pomagal pripraviti te strani. Veliko pa lahko pri uresničevanju pravic otrok naredite vi sami! Le poznati jih morate in skrbeti zanje!


KAJ LAHKO NAREDITE OTROCI SAMI?

Danes ste še otroci, vendar nič manj pomembni člani naše države. Ko boste odrasli, boste prav vi skrbeli za otroke, ki bodo takrat na svetu. Zato je prav, da ste že zdaj aktivni in se zavedate, da so lahko vaša dejanja zelo pomembna. Prepričajte odrasle, da želite pomagati ustvarjati ta svet. In da bi radi, da bi bil svet narejen tudi po vaši meri!


SVET PO MERI OTROK

Svet po meri otrok je dokument, ki so ga leta 2002 na sedežu Organizacije združenih narodov v New Yorku sprejele različne države, tudi Slovenija. Na pobudo Unicefa so ga pomagali ustvariti otroci iz vsega sveta.

S podpisom tega dokumenta so voditelji držav obljubili, da bodo pomagali spreminjati svet: za otroke in skupaj z otroki. Trenutno so v dokumentu zapisane pravice do reševanja štirih največjih težav, ki jih imajo otroci povsod po svetu:

1. SPODBUJANJE ZDRAVEGA ŽIVLJENJA
Otroci imate pravico do varovanja svojega zdravja in do najboljše oskrbe v zdravstvenih domovih in bolnišnicah. Vsi otroci imate pravico do učinkovite in vsem dostopne zdravstvene oskrbe kadar koli jo potrebujete.

2. ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTNEGA IZOBRAŽEVANJA
Vsi otroci imate pravico do izobrazbe, saj izobrazba odpira vrata v prihodnost. Izobraževanje pa ni le pravica, ampak zelo pomembno vpliva na zmanjševanje revščine in dela otrok in spodbuja k demokraciji, miru, strpnosti in razvoju.

3. ZAŠČITA PRED ZLORABO, IZKORIŠČANJEM IN NASILJEM
Otroci imate pravico zaščite pred vsemi oblikami zlorabe, zanemarjanja, izkoriščanja in nasilja, ki je nevarno za vaše življenje in zdrav razvoj.

4. BOJ PROTI VIRUSU HIV IN AIDSU
Otroci in njihove družine morajo biti zaščiteni pred okužbo z virusom hiv in pred nevarnimi učinki virusa hiv in aidsa. Vsi otroci imate pravico do podatkov o tej bolezni.

Otroci v slabo razvitih državah pogosto nimajo izpolnjenih niti najbolj osnovnih pravic: nimajo dovolj hrane in zdravil, niti toplega doma, ne morejo hoditi v šolo, opravljati morajo težka dela. Vendar pa je dokument Svet po meri otrok napisan prav za vse otroke sveta, tudi za vas in v njem so pravice, ki jih imate tudi vi. Zato lahko opozorite, če mislite, da kdo krši vaše pravice.


IMAM PRAVICE!

Otroci imate pravico biti s svojimi družinami ali tistimi, ki bodo najbolje skrbeli za vas. Če si ločen od enega ali obeh staršev, jih imaš pravico obiskovati.
Otroci imate pravico do zadostne količine hrane in čiste vode.
Otroci imate pravico do ustrezne življenjske ravni.
Otroci imate pravico do zdravstvenega varstva.
Otroci s posebnimi potrebami imate pravico do posebne skrbi in usposabljanja.
Otroci imate pravico do igre in razvedrila.
Otroci imate pravico do brezplačnega izobraževanja.
Otroci imate pravico do varnosti in zaščite pred poškodbami in zanemarjanjem.
Otroci ne smete biti poceni delovna sila ali vojaki.
Otrokom mora biti dovoljeno govoriti njihov materni jezik in izražati njihovo lastno vero in kulturo.
Otroci imate pravico do izražanja lastnega mnenja in do druženja in izmenjavanja mnenj, vendar tako, da ne boste z izjavo nikogar žalili.
Otroci imate pravico do dostopa, iskanja, sprejemanja in širjenja podatkov.
Otroci manjšinskih skupin imate pravico do uživanja svoje kulture, veroizpovedi in uporabe svojega jezika.


POVEJ NA GLAS!

Otroci lahko jasno in glasno opozorite, če ugotovite, da kdo krši vaše pravice. Opozoriti pa morate tiste ljudi, ki vam lahko pomagajo.
Najbolj pomembno je, da čim več otrok izve za pravice, ki jih imate. Vse, kar veš o tem ti, povej tudi prijateljem!
O težavah, ki težijo tebe ali prijatelje, lahko napišeš pismo in ga pošlješ osebi na pomembnem položaju ali strokovnjaku. Postavi vprašanja in prosi za odgovore!

Pišeš lahko:
- ravnatelju šole
- županu
- varuhu človekovih pravic
- mestnim svetnikom, poslancem in ministrom
- predsedniku države ali predsedniku vlade
- lokalnim časopisom, televizijam in radijem, mladinskim revijam
- specializiranim ustanovam, kot so Unicef, Amnesty International, Zveza prijateljev mladine
- nevladnim organizacijam

Komu boš poslal pismo, je odvisno od tega, kaj želiš: ali želiš prejeti dodatne podatke ali pa želiš ukrepati na določenem področju. V pismu pojasni, zakaj se ti zdi težava pomembna. Napiši tudi, kaj od človeka, na katerega si naslovil pismo, pričakuješ.

Na internetu boš našel imena in naslove ljudi in organizacij, ki se ukvarjajo tudi s pravicami otrok in mladih. Tukaj je nekaj naslovov, kjer boš dobil več podatkov:

www.unicef.si
www.varuh-rs.si
www.na-svet.net
www.tipovej.org
www.dijaska.org
www.zveza-pms.si


OTROŠKI PARLAMENT – KAJ PA JE TO?

Otroški parlament je nastal na pobudo učencev, da bi lahko javno spregovorili in predstavili svoja mnenja, ideje in vprašanja o rečeh, ki so za vse vas pomembna v okolju, kjer živite, hodite v šolo in preživljate prosti čas. Radi bi, da bi vas na ta način slišali vsi: pomembni ljudje v šolah in krajih, pa vse do vladnih in nevladnih organizacij, ki morajo prisluhniti tudi otrokom in mladim.

Otroški parlament že 14 let organizira Zveza prijateljev mladine Slovenije. Najprej se o svojih željah, potrebah in stiskah pogovarjajo otroci v vseh šolah po Sloveniji, nato so na vrsti parlamenti na občinski in regionalni ravni in čisto na koncu gredo otroci na nacionalni otroški parlament, ki poteka tam, kjer opravlja svoje delo tudi državni parlament - v državnem zboru.

Kazalo