Komentatorski sistem


Pomembna dejavnost radijske produkcije so prenosi športnih, kulturnih, političnih in drugih dogodkov. Komentatorski sistem omogoča postavitev do štiriintrideset komentatorskih mest, od tega dvajset po ISDN zvezah (pasovna širina audio kanala je 7,5 kHz).

Osnovni gradnik komentatorskega sistema je komentatorska enota, ki omogoča delo dvema oziroma trem reporterjem in uporabo intervju mikrofona oziroma linijskega vhoda. Komentatorske enote so priključene na komentatorsko centralo, ki poleg različnih funkcij, namenjenih reporterjem, skrbi za povezavo s telefonskim omrežjem in preko njega z matičnim studiom.

Kazalo