Kontaktna imena

Služba za trženje oglasnega prostora TV Slovenija
Kolodvorska 2-4, 1000 Ljubljana
Vodja Službe za trženje oglasnega prostora TV Slovenija
Andrej Tekavec
tel.: 01 475 25 09

andrej.tekavec@rtvslo.si

fax.: 01 475 43 13
Oglasno trženje

Andreja Logar

tel.: 01 475 43 37

andreja.logar@rtvslo.si

 
Uroš Tekavec
tel.: 01 475 43 24

uros.tekavec@rtvslo.si

 
Alenka Mrše
tel.: 01 475 43 39

alenka.mrse@rtvslo.si

 
Karmen Fugger
tel.: 01 475 43 30
karmen.fugger@rtvslo.si  
Katja Kužnik
tel.: 01 475 25 36

katja.kuznik@rtvslo.si

 
Ana Mušič
tel.: 01 475 39 62
   
ana.music@rtvslo.si      
Media planiranje
Jani Rozman
tel.: 01 475 25 14
 
Marija Delevič
tel.: 01 475 25 08
   
     
Anita Habjan
tel.: 01 475 43 22

anita.habjan@rtvslo.si

 
Irena Praznik
tel.: 01 475 43 26
 
Finančna realizacija
Edita Turk
tel.: 01 475 43 27
 

Kazalo