Mostovi

TV-program za madžarsko narodno skupnost v Sloveniji

Prva oddaja, namenjena madžarski narodni skupnosti, je bila na RTV Slovenija predvajana jeseni 1978. Oddaje, ki so bile na sporedu vsaka dva tedna, so bile na začetku 15-minutne, kasneje pa so trajale 30 minut. Od januarja 1983 pa do aprila 1985 je bila oddaja trojezična z naslovom Mostovi/Hidak/Ponti in je prinašala prispevke o obeh narodnih skupnostih v Sloveniji. Izkazalo se je, da zamisel ni bila najbolj ustrezna, zato so oddaje Mostovi/Hidak kmalu znova dobile svojo prvotno podobo. Uredništvo oddaje je sprva delovalo v Ljubljani, kasneje v Murski Soboti, od leta 1992 pa ima uredništvo oziroma Studio madžarskih TV-oddaj sedež v Lendavi. Danes oddaje v madžarskem jeziku pripravlja 11 redno zaposlenih in več stalnih zunanjih sodelavcev.

TV-program za madžarsko narodno skupnost je oblikovan v skladu z vlogo in nalogami, ki jih morajo manjšinski elektronski mediji izpolnjevati v skladu z zakonom o informiranju in se nanašajo na obveščanje narodnih skupnosti v njihovem maternem jeziku. Ker se predvajajo štiri polurne oddaje TV-studia za madžarski program tedensko po vsej Sloveniji, imamo ob osnovni vlogi, tj. obveščanju narodne skupnosti v maternem jeziku in krepitvi njene narodne samozavesti, še posredno vlogo, in sicer seznanjati večinski narod o življenju manjšinske skupnosti, torej z dosežki in težavami madžarske narodne skupnosti v Sloveniji. Program bo še naprej namenjal največ pozornosti življenju narodne skupnosti, ohranjanju njene tradicije in kulturne dediščine, spremljanju dosežkov na področju založništva in narodnostne politike, gospodarskim in političnim dogodkom v pokrajini, ki vplivajo tudi na življenje madžarske narodnosti, ter sodelovanju med Madžarsko in Slovenijo na vseh področjih življenja. Svoje prispevke pa pošiljamo tudi TV-Donava in na ta način seznanjamo matično domovino z zanimivostmi ene najmanjših zamejskih narodnih skupnosti.

TV-studio Lendava pripravlja štiri polurne oddaje tedensko.

V oddaji Mostovi/Hidak (v sredo in petek ob 15.05 na TVS I, ponovitev isti dan ob 17.20 na TVS II), ki je na sporedu TV Slovenija že od leta 1978, so na ogled aktualni dogodki predvsem z dvojezičnega območja Prekmurja s posebnim poudarkom na narodnostni tematiki. V oddajah so namreč najbolj zastopana področja narodnostna kultura, izobraževanje, ohranjanje izročila in narodnostna politika. Seveda pa ne zanemarjamo niti drugih področij, kot so npr. gospodarstvo, kmetijstvo, varovanje okolja ipd. Oddaja si prizadeva opravljati tudi vlogo mostu med Slovenci in Madžari v Sloveniji, pa tudi med Slovenijo in Madžarsko.

Ob torkih (ob 15.05 na TVS I, ponovitev isti dan ob 17.20 na TVS II) se izmenjujejo tri oddaje, in sicer Kanape, Lučka in Potepanja.

Oddaja Kanape/Kanapé je namenjena mladim. V njej predstavljamo prispevke iz življenja mladih v Prekmurju, v vsaki oddaji pripravimo pogovor s katerim od predstavnikov estrade, pripravljamo portrete mladih, ki izstopajo zaradi svoje dejavnosti ipd. V drugi polovici oddaje predvajamo videoposnetke madžarskih, svetovnih, pa tudi slovenskih glasbenih skupin in pevcev oz. pevk. V njej vsakokrat zastavimo gledalcem tudi nagradno vprašanje.

Oddaja Lučka/Pitypang je namenjena najmlajšim, torej predšolskim otrokom in otrokom iz nižjih razredov osnovne šole. Sestavljena je iz več sklopov: uvodnega pogovora med voditeljico in lutko, delavnice za otroke, razmišljanju otrok o določeni temi, prispevkov o obravnavani tematiki in risank. Priprava oddaje poteka v sodelovanju z dvojezičnimi osnovnimi šolami in vrtci v Prekmurju.

V oddaji Potepanja/Barangolások si lahko ogledate življenje madžarske narodnosti in drugih narodnih skupnosti v Evropi in po svetu, predstavljamo pa tudi bisere Madžarske in zamejskih pokrajin, v katerih žive Madžari. Gre predvsem za prevzeto produkcijo TV Donava.

Ob četrtkih (ob 15.05 na TVS I, ponovitev isti dan ob 17.20 na TVS II) se izmenjujejo štiri oddaje,in sicer Moj gost/moja gostja …, Pod drobnogledom, Težišče in Brez meja.

V oddaji Moj gost/moja gostja ... /Vendégem predstavljamo predvsem osebnosti, ki izvirajo iz Prekmurja in so drugod dosegle vidne rezultate. V njih pa gostimo občasno tudi osebe, ki so se priselile v naše kraje in se vključile v tukajšnje okolje.

Oddajo Pod drobnogledom/Nagyító alatt namenjamo obravnavi ene, včasih pa tudi dveh do treh aktualnih tem, predvsem z dvojezičnega območja. V oddajah obravnavamo velikokrat tudi splošno problematiko (npr. droge, invalidne osebe, gospodarstvo, narodnostni krediti …).

Oddaja Težišče/Súlypont je pogovorna oddaja, v kateri se v studiu pogovarjamo o pereči problematiki s kompetentnimi osebami. V oddaji gostimo od enega do tri goste. Med oddajo predvajamo tudi vnaprej posnete uvodnike oz. prispevke o aktualni tematiki.

Oddajo Brez meja/Határtalan pripravljamo v sodelovanju s TV-studiema v Sombotelu in Zalaegerszegu na Madžarskem. Gre za projekt čezmejne televizije.Vsak studio prispeva za skupno oddajo 10-minutni program, finalizacijo pa opravi vsak studio zase.


Pomembnejši projekti:

2000 Čarobni božič – snemanje 60-minutnega mladinskega igranega filma
2002 Sakralni in kulturnozgodovinski spomeniki Prekmurja – snemanje desetih dokumentarnih filmov
2003 Človek dejanj – snemanje dokumentarnega filma oz. portreta o Mihályu Hajósu Kakasdiju, pomembni osebnosti iz meščanskega obdobja v Dolnji Lendavi
2004 Čezmejna televizija – realizacija projekta s pomočjo sredstev Phare v sodelovanju s zalaegerseškim in sombotelskim studijem
2006 Gostija bo v ulici naši – snemanje dokumentarno-igranega filma s pomočjo sredstev Phare
od 1999 naprej - Leto se izteka – javna zabavna prireditev je srečanje z gledalci, ki se snema in nato predvaja med božičnimi oz. novoletnimi prazniki. Prireditev, na kateri nastopajo znane osebnosti iz madžarskega glasbenega sveta, je zelo priljubljena.

Pomembnejši mejniki:

25. oktober 1978 – prva oddaja (ena oddaja mesečno)
12. oktober 1992 – ustanovitev studia in pripravljanje oddaje v Lendavi, prej v Ljubljani in Mariboru
1. januar 1998 – širitev programa na dve 30-minutni oddaji tedensko
1. oktober 2002 – širitev programa na štiri 30-minutne oddaje tedensko
18. september 2004 – slovesna otvoritev novega televizijskega in radijskega studia za madžarsko narodno skupnost
1. april 2007 – kvalitativna širitev programa z oddajami Težišče, Lučka in dodatno oddajo Kanape (namesto enkrat dvakrat mesečno), ki nadomestijo del prevzete produkcije (tri od štirih oddaj Potepanja).

Dosegljivost:

Mirjana Lovrić
v. d. odgovorne urednice
Radiotelevizija Slovenija
Regionalni RTV-center Maribor
Studio madžarskih programov
TV-studio Lendava
Slovenija, Kranjčeva ulica 10, 9220 Lendava
Tel.: +386 (0)2 429 9740
Faks: +386 (0)2 429 9712
+386 (0)2 429 9755
E-mail: mirjana.lovric@rtvslo.si
hidak.mostovi@rtvslo.si

Helena Zver
pomočnica generalnega direktorja
Radiotelevizija Slovenija
Regionalni RTV-center Maribor
Studio madžarskih programov
Slovenija, Kranjčeva ulica 10, 9220 Lendava
Tel.: +386 (0)2 429 9700
+386 (0)2 429 9710
Faks: +386 (0)2 429 9712
E-mail: helena.zver@rtvslo.si

Jože Vegi
odgovorni urednik
Radiotelevizija Slovenija
Regionalni RTV-center Maribor
Studio madžarskih programov
Pomurski madžarski radio
Slovenija, Kranjčeva ulica 10, 9220 Lendava
Tel.: +386 (0)2 429 9720
Faks: +386 (0)2 429 9712
+386 (0)2 429 9713
E-mail: joze.vegi@rtvslo.si
mmr.studio@rtvslo.si

Kazalo