Opis projekta - Za zdravje mladih

Za zdravje mladih je projekt, ki deluje v smeri preprečevanja bolezni povezanih z življenjskim slogom pri otrocih in mladostnikih. Mladi so vključeni v planiranje, izvedbo in vrednotenje projektov v sodelovanju s strokovnjaki na različnih področjih delovanja – javno-zdravje, raziskovanje, izobraževanje, informiranje in promocija.

V okviru projekta pripravljamo strokovne podlage o stanju na področju zdravja med otroci in mladostniki, izvajamo kakovostna usposabljanja za mladinske delavce, kjer nameravamo usposobiti 176 strokovnih delavcev. Vpeljujemo programe promocije zdravja med več kot 2500 vključenimi mladimi in njihovimi starši. S programom pripravljamo različna izobraževalna orodja, ki bodo po koncu projekta omogočala nadgradnjo in nadaljevanje dela na tem področju. Usposobljeni strokovni delavci bodo prejeli naziv »promotor zdravja«, organizacije, ki pa bodo vpeljale programe zdravja in ustvarile zdravo okolje za mlade pa naziv »zdrava organizacija«.

V projektu sodelujejo Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov, Brez izgovora Slovenija, Zveza tabornikov Slovenije, Mladinski svet Slovenije, Nacionalni inštitut za javno zdravje in RTV Slovenija.

Projekt Za zdravje mladih se izvaja s finančno podporo Norveškega finančnega mehanizma. Za vsebino projekta smo odgovorni izključno partnerji v projektu Za zdravje mladih in zanjo v nobene primeru ne velja, da odraža stališča Nosilca programa Norveškega finančnega mehanizma.

Za zdravje mladih
link
Gibalne sposobnosti deklet so boljše kot v preteklosti, fantov pa slabše
48
28. november 2017 ob 16:55 Po ugotovitvah ljubljanske fakultete za šport so gibalne sposobnosti fantov v povprečju za 1,7 odstotka skromnejše, deklet pa za 4,1 odstotka boljše kot leta 1990.
Več novic ...
Kazalo